Văn bản ban hành năm 2011 hết hiệu lực bởi Luật ban hành VBQPPL 2015

09/07/2016 16:35 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật tiếp danh mục văn bản ban hành năm 2011 hết hiệu lực theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Ngày ban hành

Tên văn bản

Ngày hết hiệu lực

27/12/2011

Thông tư 25/2011/TT-BTP về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch do Bộ Tư pháp ban hành

01/07/2016

21/12/2011

Thông tư 62/2011/TT-BGTVT quy định việc cấp phép bay cho chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/07/2016

28/11/2011

Thông tư 58/2011/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/07/2017

24/11/2011

Thông tư 169/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 185/2004/NĐ-CP và 39/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

11/11/2011

Thông tư 74/2011/TT-BCA sửa đổi Thông tư 21/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn Nghị định 12/2007/NĐ-CP quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

01/07/2016

07/11/2011

Hướng dẫn 525/SXD-HD sử dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Gia Lai do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

19/05/2015

07/11/2011

Thông tư 188/2011/TT-BQP hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển do Bộ Quốc phòng ban hành

01/07/2016

11/10/2011

Thông tư 184/2011/TT-BQP quy định danh mục công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến do Bộ Quốc phòng ban hành

01/07/2016

01/09/2011

Thông tư 12/2011/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

01/07/2016

31/08/2011

Thông tư 35/2011/TT-BTNMT hướng dẫn Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/07/2016

22/08/2011

Nghị định 71/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

01/06/2017

19/08/2011

Thông tư 31/2011/TT-BCT quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản do Bộ Công thương ban hành

01/07/2016

15/08/2011

Thông tư 115/2011/TT-BTC hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng ngoại tệ phải nộp ngân sách nhà nước để cân đối cho nhu cầu chi ngoại tệ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

29/07/2011

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/07/2016

04/07/2011

Thông tư 96/2011/TT-BTC hướng dẫn chính sách tài chính quy định tại Quyết định 12/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

21/06/2011

Nghị định 49/2011/NĐ-CP sửa đổi Điều 11 Nghị định 173/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

01/07/2017

23/05/2011

Thông tư 77/2011/TT-BQP về hướng dẫn việc bảo đảm chế độ báo quân đội nhân dân đối với ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, đơn vị dân quân thường trực do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

01/07/2016

25/04/2011

Thông tư 03/2011/TT-VPCP về quy định chi tiết thi hành Nghị định 100/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

01/07/2016

19/04/2011

Thông tư 32/2011/TT-BGTVT sửa đổi quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam kèm theo Quyết định 51/2005/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/07/2017

16/02/2011

Nghị định 14/2011/NĐ-CP Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

01/07/2016

>> Xem thêm danh sách văn bản hết hiệu lực được ban hành năm 2012 bởi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,037

Các tin khác

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn