Văn bản ban hành năm 2006 hết hiệu lực bởi Luật ban hành VBQPPL 2015

09/07/2016 16:29 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật tiếp danh mục văn bản ban hành năm 2006 hết hiệu lực theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Ngày ban hành

Tên văn bản

Ngày hết hiệu lực

29/12/2006

Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

01/01/2017

29/12/2006

Quyết định 27/2006/QĐ-BTS quy định tạm thời về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu và phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

01/07/2016

13/12/2006

Thông tư 51/2006/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/07/2016

27/11/2006

Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

01/01/2017

24/11/2006

Thông tư 08/2006/TT-BXD hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

01/07/2016

15/11/2006

Nghị định 138/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

01/01/2017

14/11/2006

Thông tư 15/2006/TT-BCA(V24) hướng dẫn thi hành Nghị định 63/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân do Bộ Công An ban hành

01/07/2016

10/11/2006

Nghị quyết số 1053/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giải thích khoản 6 điều 19 của luật kiểm toán nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

01/07/2016

23/10/2006

Thông tư 09/2006/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động bán khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính theo Nghị định 65/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước ban hành

01/07/2016

14/09/2006

Nghị định 96/2006/NĐ-CP hướng dẫn Điều 153 Bộ luật lao động về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp

01/07/2016

22/08/2006

Thông tư 09/2006/TT-BCA-C11 hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2005/NĐ-CP thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

01/07/2016

18/08/2006

Thông tư 75/2006/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 107/2006/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ Xây dựng ban hành

01/07/2016

09/08/2006

Nghị định 79/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dược

01/01/2017

09/08/2006

Thông tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

17/07/2006

Thông tư 66/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 88/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

11/07/2006

Nghị định 67/2006/NĐ-CP hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản

01/07/2016

08/07/2006

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/01/2017

31/05/2006

Thông tư 101/2006/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

01/07/2016

25/05/2006

Thông tư 45/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 63/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

01/01/2017

24/05/2006

Thông tư 05/2006/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/07/2016

09/05/2006

Thông tư 05/2006/TT-BCN hướng dẫn trình tự, thủ tục lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện do Bộ công nghiệp ban hành

01/07/2016

28/04/2006

Thông tư 36/2006/TT-BTC hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

25/04/2006

Thông tư 03/2006/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định 109/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

01/07/2016

18/04/2006

Quyết định 621/2006/QĐ-TTg về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ y tế tại Nghị định 49/2003/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/07/2016

30/03/2006

Thông tư 25/2006/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây nguyên do Bộ Tài chính ban hành

01/01/2011

03/03/2006

Nghị quyết số 1002/2006/NQ-UBTVQH11 về việc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn cụ thể của từng ngạch kiểm toán viên nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

01/07/2016

13/01/2006

Thông tư 01/2006/TT-BNV hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

01/07/2016

>> Xem thêm danh sách văn bản hết hiệu lực được ban hành năm 2007 bởi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,933

Các tin khác

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn