Thông tư 02/2013/TT-NHNN

Thông tư về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro

Lùi thời hạn thực hiện Thông tư 02 đến 2014

Lùi thời hạn thực hiện Thông tư 02 đến 2014

(TVPL) - Chiều qua ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 12/2013/TT-NHNN để điều chỉnh Thông tư 02/2013/TT-NHNN, lùi thời hạn thực hiện Thông tư 02 đến ngày 01/6/2014
Thông tư 02: Thống đốc chưa thể nói điều “khó nói”?
NHNN: Đang nghiên cứu theo hướng hoãn Thông tư 02

Xem thêm
Thông tư 02: Thống đốc chưa thể nói điều “khó nói”?

Thông tư 02: Thống đốc chưa thể nói điều “khó nói”?

Nhiều ngân hàng và doanh nghiệp vui vì sau gần một năm chờ đợi, kể từ khi Ngân hàng Nhà nước “đánh tiếng” thành lập, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã ra đời.
NHNN: Đang nghiên cứu theo hướng hoãn Thông tư 02
Hướng dẫn phân loại nợ của các TCTD

Xem thêm
NHNN: Đang nghiên cứu theo hướng hoãn Thông tư 02

NHNN: Đang nghiên cứu theo hướng hoãn Thông tư 02

Đó là khẳng định của ôngNguyễn Viết Mạnh – Vụ trưởng vụ Tín dụng NHNN tại buổi Hội thảo “Ngân hàng và doanh nghiệp – giải pháp dòng tiền” tổ chức sáng nay (ngày 20/5), tại Hà Nội.
Hướng dẫn phân loại nợ của các TCTD

Xem thêm
Hướng dẫn phân loại nợ của các TCTD

Hướng dẫn phân loại nợ của các TCTD

Ngày 21/1 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-NHNN hướng dẫn việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Xem thêm