Bản Tin Văn Bản Mới 15/06/2022 10:00 AM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 11/6 - 14/6/2022

15/06/2022 10:00 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 11/6 - 14/6/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (06/06/2022) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2022 về hoàn thiện mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
2. (01/06/2022) Công văn 25017/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (01/06/2022) Công văn 25019/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (27/05/2022) Quyết định 1538/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2022 do thành phố Hải Phòng ban hành
5. (25/05/2022) Quyết định 1759/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025”
6. (19/05/2022) Quyết định 111/QĐ-HĐND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
7. (09/05/2022) Công văn 580/QLCL-CL1 năm 2022 về danh sách các doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào thị trường Liên minh Kinh tế Á -Âu do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành
8. (21/04/2022) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
9. (12/04/2022) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025
10. (17/02/2022) Công văn 1532/BTC-CST năm 2022 về miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
11. (28/01/2022) Công văn 291/BTTTT-VP năm 2022 về hoàn thiện hành lang pháp lý trong phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể, hộ kinh doanh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
12. (25/09/2020) Công văn 11733/BTC-TCT năm 2020 về xác định thu nhập sau thuế đối với hộ kinh doanh để tính hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành
13. (12/08/2020) Công văn 3290/TCT-TTKT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
14. (29/07/2019) Công văn 7985/CT-QLĐ năm 2019 về chính sách Lệ phí trước bạ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (10/07/2019) Công văn 2756/TCT-DNL năm 2019 về khai, nộp lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp kinh doanh xổ số do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (13/06/2022) Quyết định 714/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” - Tiểu dự án Nha Trang, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/06/2022) Quyết định 1041/QĐ-BKHĐT năm 2022 về kết thúc dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (10/06/2022) Công điện 501/CĐ-TTg năm 2022 về đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (09/06/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 14/2020/QĐ-UBND
5. (09/06/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
6. (08/06/2022) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2022 thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (27/05/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (27/05/2022) Công văn 1853/BXD-HĐXD năm 2022 về ý kiến hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (26/05/2022) Công văn 1835/BXD-QLN năm 2022 hướng dẫn dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
10. (25/05/2022) Công văn 1817/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Xây dựng Tòa tháp VOV Mễ Trì theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Bộ Xây dựng ban hành
11. (25/05/2022) Công văn 1807/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn áp dụng định mức cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức Hợp đồng BT do Bộ Xây dựng ban hành
12. (23/05/2022) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
13. (18/05/2022) Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
14. (17/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
15. (16/05/2022) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Sơn La ban hành
16. (20/04/2022) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2022 về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư ngân sách tỉnh Hà Nam
17. (20/04/2022) Nghị quyết 23/NQ-HĐND thông qua giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn dự phòng đầu tư ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2022
18. (20/04/2022) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2022 về chính sách, biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng trước hạ tầng khu đất tái định cư nhằm phục vụ việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19. (31/03/2022) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên
20. (26/11/2021) Công văn 4892/BXD-HĐXD năm 2021 về sửa đổi quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đất đai do Bộ Xây dựng ban hành
21. (16/11/2021) Công văn 12080/BGTVT-CQLXD năm 2021 về phối hợp triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
22. (22/10/2021) Công văn 7274/BKHĐT-TH năm 2021 về xem xét sửa đổi Luật Đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
23. (11/11/2019) Công văn 2671/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng Gói thầu số 04 - XL: Xây lắp cụm công trình đầu mối - Dự án hồ chứa nước Ea H’Leo 1, Tỉnh Đắk Lắk do Bộ Xây dựng ban hành
Thương mại
1. (13/06/2022) Công văn 3309/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (08/06/2022) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị Quyết 22-NQ/TU về Đề án Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3. (08/06/2022) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (08/06/2022) Thông báo 171/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/06/2022) Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022
6. (06/06/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-UBND
7. (02/06/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (30/05/2022) Quyết định 1861/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP thực hiện Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
9. (18/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Tiền Giang
10. (12/05/2022) Quyết định 852/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
11. (28/04/2022) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2022 triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Hà Giang
12. (28/04/2022) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch Phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
13. (25/04/2022) Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 về Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
14. (24/03/2022) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2022 về khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
15. (21/03/2022) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
16. (21/03/2022) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2022 về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa
17. (11/03/2022) Công văn 1532/BKHĐT-TH năm 2022 về tạo điều kiện thuận lợi thực hiện hiệu quả Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18. (26/01/2022) Kế hoạch hành động 19/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
19. (26/01/2022) Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2022 thực hiện đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
20. (07/01/2022) Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ và công nhận chức danh Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026
21. (30/12/2021) Công văn 9373/BKHĐT-TH năm 2021 xem xét, cho ý kiến và thông qua Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
22. (21/11/2017) Kế hoạch 373/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (08/06/2022) Công văn 2114/TCHQ-TXNK năm 2022 về chính sách thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (07/06/2022) Công văn 2101/TCHQ-TXNK năm 2022 vướng mắc hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (06/06/2022) Công văn 2087/TCHQ-GSQL năm 2022 về khai bổ sung sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (06/06/2022) Công văn 2096/TCHQ-TXNK năm 2022 về xem xét gia hạn áp dụng thông báo xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (03/06/2022) Công văn 25542/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với việc xuất khẩu kim loại hiếm Metariod (thiên thạch) do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/06/2022) Công văn 2047/TCHQ-GSQL năm 2022 về đăng ký tờ khai hải quan một lần xuất nhập khẩu nhiều lần đối với mặt hàng thạch cao nhập khẩu và dăm gỗ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (27/05/2022) Công văn 1815/TCT-CS năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (23/05/2022) Công văn 4612/BTC-TCHQ năm 2022 về nâng cao năng lực, hiệu quả vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường sắt do Bộ Tài chính ban hành
9. (23/05/2022) Công văn 151/CTPN-KT năm 2022 thông báo cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Cục Công tác phía Nam ban hành
10. (17/05/2022) Công văn 1045/HQHCM-TXNK năm 2022 về thủ tục nhập khẩu và phân loại Bột bã trà - Tea seed meal do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (13/11/2019) Công văn 13764/BTC-CST năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục do Bộ Tài chính ban hành
12. (13/11/2019) Công văn 85716/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (05/12/2018) Thông báo 7158/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe JUNICAL D3 do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (05/12/2018) Thông báo 7159/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch GADOPAX FORTE do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (05/12/2018) Thông báo 7157/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMMUNARON do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (04/12/2018) Thông báo 7121/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Sáp dùng để đánh bóng kim loại dạng thỏi vuông TRIPOLI BROWN BAR T-384 do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (04/12/2018) Thông báo 7122/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Nguyên liệu sản xuất sơn Glaze 2G38-1068 do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (04/12/2018) Thông báo 7103/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Poly aluminium chloride do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (04/12/2018) Thông báo 7102/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Hóa chất vệ sinh thowta do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (16/11/2018) Thông báo 6721/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất hoạt động bề mặt dạng cation CTB-TL dùng trong ngành dệt nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (16/11/2018) Thông báo 6722/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất làm đều màu sử dụng trong công nghiệp dệt nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (05/10/2018) Thông báo 5856/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Vải dệt thoi dùng trong ngành may mặc do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (05/10/2018) Thông báo 5827/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất trợ lắng dùng trong chế biến nước mắm COPOROC SA do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (05/10/2018) Thông báo 5853/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bột canxi cacbonat đã được tráng phủ polymer hữu cơ do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (05/10/2018) Thông báo 5828/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Polyme acrylic dạng nguyên sinh do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (05/10/2018) Thông báo 5852/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Dầu khoáng đã tinh chế dùng để sản xuất dầu nhớt công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (04/10/2018) Thông báo 5811/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Hỗn hợp dung môi hydrocarbon dùng để sản xuất dầu nhớt bôi trơn do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (04/10/2018) Thông báo 5810/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí VERSAGEL HT do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (03/10/2018) Thông báo 5768/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép hình hợp kim chữ I cán nóng do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (02/10/2018) Thông báo 5729/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Quặng sắt đã nung kết do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (02/10/2018) Thông báo 5730/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bột PROTEIN gạo lứt hữu cơ NATURE ZEN do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (02/10/2018) Thông báo 5731/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bột PROTEIN đậu hữu cơ NATURE ZEN do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (02/10/2018) Thông báo 5733/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bột PROTEIN gạo lứt hữu cơ NATURE ZEN do Tổng cục Hải quan ban hành
34. (28/09/2018) Thông báo 5642/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép hình chữ H dùng làm chân đỡ máy bằng thép hợp kim chưa được gia công quá mức cán nóng SS400 do Tổng cục Hải quan ban hành
35. (28/09/2018) Thông báo 5653/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Dầu sáp trắng L-67 do Tổng cục Hải quan ban hành
36. (28/09/2018) Thông báo 5654/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chế phẩm kiểm tra sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
37. (01/12/2016) Công văn 5562/TCT-TTr năm 2016 về chấn chỉnh công tác thực hiện rà soát, xử lý đối với xe ô tô nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng do Tổng cục Thuế ban hành
38. (12/10/2016) Công văn 4720/TCT-TTr năm 2016 về đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo kết quả, xử lý đối với xe ô tô nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng do Tổng cục Thuế ban hành
39. (06/10/2016) Công văn 4616/TCT-TTr năm 2016 về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với xe ô tô nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng do Tổng cục Thuế ban hành
40. (30/09/2016) Công văn 4556/TCT-TTr năm 2016 về rà soát, báo cáo tình hình quản lý thuế đối với xe ô tô nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng do Tổng cục Thuế ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (06/06/2022) Công văn 2163/BTTTT-VP năm 2022 về giải pháp kiểm tra, xử lý các dịch vụ cho vay nặng lãi trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (01/06/2022) Quyết định 1853/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (12/04/2022) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2022 về triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
4. (04/04/2022) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (25/02/2022) Công văn 1840/BTC-KBNN năm 2022 về sửa đổi các quy định về việc thanh toán, chi trả qua tài khoản với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
6. (27/12/2021) Công văn 14756/BTC-UBCK năm 2021 về nghiên cứu, bổ sung các quy định về “tài sản ảo” do Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (09/06/2022) Thông tư 32/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 273/2016/TT-BTC quy định về mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (08/06/2022) Công văn 5405/BTC-CST năm 2022 về chính sách thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
3. (06/06/2022) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
4. (03/06/2022) Công văn 25532/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và tiền thuê đất được giảm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (03/06/2022) Công văn 25530/CTHN-TTHT năm 2022 xử lý hóa đơn sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/06/2022) Công văn 25531/CTHN-TTHT năm 2022 về phương pháp kê khai, tính thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (03/06/2022) Công văn 1912/TCT-DT năm 2022 về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023; dự kiến 03 năm 2023-2025 do Tổng cục Thuế ban hành
8. (03/06/2022) Công văn 25539/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nhận viện trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (03/06/2022) Công văn 25536/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (03/06/2022) Công văn 25534/CTHN-TTHT năm 2022 về người nộp lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (02/06/2022) Công văn 5070/BTC-CST năm 2022 về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển do Bộ Tài chính ban hành
12. (01/06/2022) Công văn 25025/CTHN-TTHT năm 2022 về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (01/06/2022) Công văn 25024/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (01/06/2022) Công văn 1873/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
15. (31/05/2022) Nghị quyết 93/2022/NQ-HĐND sửa đổi nội dung về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định tại Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND
16. (31/05/2022) Nghị quyết 92/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
17. (27/05/2022) Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu và sửa đổi tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
18. (27/05/2022) Công văn 1920/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (20/05/2022) Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi mức phí, lệ phí của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
20. (28/04/2022) Công văn 1382/TCT-CS năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
21. (27/04/2022) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2022 quy định về phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
22. (27/04/2022) Công văn 1348/TCT-DNL năm 2022 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
23. (12/04/2022) Công văn 1067/TCT-CS năm 2022 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
24. (07/04/2022) Công văn 1046/TCT-KK năm 2022 về khai thuế giá trị gia tăng đối với các Trạm thu phí Hầm đèo Cả tại Phú Yên do Tổng cục Thuế ban hành
25. (25/03/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
26. (18/02/2022) Công văn 1568/BTC-TCDN năm 2022 về sửa đổi quy định về việc trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành
27. (29/12/2021) Công văn 13983/BGTVT-VT năm 2021 về miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
28. (20/12/2021) Công văn 13557/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
29. (05/11/2021) Công văn 4280/TCT-KK năm 2021 triển khai lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
30. (31/08/2021) Công văn 3277/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
31. (02/03/2021) Công văn 2013/BTC-TCT năm 2021 về quản lý thuế và chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành
32. (02/03/2021) Công văn 509/TCT-CS năm 2021 về tăng cường quản lý thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
33. (21/01/2021) Công văn 202/TCT-KK năm 2021 về hướng dẫn lập và gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính do Tổng cục Thuế ban hành
34. (08/01/2021) Công văn 54/TCT-KK năm 2021 điểm mới về đăng ký thuế và thực hiện quy định về đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành
35. (03/11/2020) Công văn 4678/TCT-KK năm 2020 hướng dẫn ban hành Thư nhắc nộp/Thông báo yêu cầu hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
36. (05/10/2020) Công văn 4183/TCT-KK năm 2020 sửa đổi, bổ sung mẫu biểu báo cáo kế toán thuế đáp ứng Thông tư 93/2019/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
37. (02/10/2020) Công văn 4158/TCT-KK năm 2020 hướng dẫn hạch toán kế toán, xử lý dữ liệu thuế Bảo vệ môi trường mặt hàng xăng dầu theo Thông tư 93/2019/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
38. (04/08/2020) Công văn 3111/TCT-CC hướng dẫn đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ngành Thuế năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
39. (31/07/2020) Công văn 3053/TCT-KTNB năm 2020 về giới thiệu các điểm mới của Quy chế Phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành
40. (02/06/2020) Công văn 2257/TCT-CS năm 2020 về sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với tem kiểm định các thiết bị phòng cháy, chữa cháy do Tổng cục Thuế ban hành
41. (20/11/2019) Công văn 4758/TCT-DNL năm 2019 về nghĩa vụ thuế tại Việt Nam của Tập đoàn Sabic do Tổng cục Thuế ban hành
42. (13/11/2019) Công văn 85719/CT-TTHT năm 2019 về xác nhận sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội
43. (13/11/2019) Công văn 85887/CT-TTHT năm 2019 về ngôn ngữ trên hợp đồng, lưu trữ hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
44. (12/11/2019) Công văn 85317/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
45. (11/11/2019) Công văn 13306/CT-TTHT năm 2019 về đăng ký người phụ thuộc trong độ tuổi lao động do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
46. (21/10/2019) Công văn 4241/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
47. (02/08/2019) Công văn 3033/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn nội dung đối với triển khai Chi cục Thuế khu vực do Tổng cục Thuế ban hành
48. (04/06/2019) Công văn 2271/TCT-KK năm 2019 về triển khai nội dung của Quy chế quy định trách nhiệm về kiểm soát xử lý dữ liệu trên Hệ thống các ứng dụng quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành
49. (03/06/2019) Công văn 2239/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn quản lý thuế đối với triển khai Chi cục Thuế khu vực do Tổng cục Thuế ban hành
50. (03/01/2019) Công văn 34/TCT-CS năm 2019 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
51. (30/05/2018) Công văn 2111/TCT-CS năm 2018 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
52. (16/04/2018) Công văn 4350/BTC-CST năm 2018 về kiến nghị được ghi nhận vào tài sản cố định, trích khấu hao tài sản cố định, ghi nhận doanh thu, chi phí và thực hiện các thủ tục đối với tàu biển mang quốc tịch nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
53. (03/01/2018) Công văn 28/TCT-CS năm 2018 về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
54. (26/06/2017) Công văn 2770/TCT-CS năm 2017 về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
55. (25/04/2017) Công văn 5355/BTC-CST năm 2017 về giá thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp giảm trừ chiết khấu thương mại do Bộ Tài chính ban hành
56. (21/02/2017) Công văn 2209/BTC-CST năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và hạch toán khi bàn giao Đường dây 220kV do Bộ Tài chính ban hành
57. (12/12/2016) Công văn 17570/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
58. (02/12/2016) Công văn 17141/BTC-CST năm 2016 hướng dẫn chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng do Bộ Tài chính ban hành
59. (10/10/2016) Công văn 4670/TCT-KK năm 2016 thực hiện quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo Công văn 13804/BTC-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
60. (09/09/2016) Công văn 4118/TCT-KK năm 2016 thực hiện giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) do Tổng cục Thuế ban hành
61. (13/05/2016) Công văn 6451/BTC-TCT năm 2016 về xem xét, bãi bỏ công tác giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng và mở tài khoản chuyên thu thuế tại tất cả Ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành
62. (29/03/2016) Công văn 4120/BTC-TCT năm 2016 về hạch toán thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 150/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
63. (13/10/2015) Công văn 4226/TCT-KK năm 2015 về thực hiện giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
64. (11/08/2015) Công văn 10919/BTC-CST năm 2015 về thu phí bảo trì đường bộ được quy định tại Thông tư 133/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
65. (12/06/2015) Công văn 7825/BTC-CST năm 2015 về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện do Bộ Tài chính ban hành
66. (05/05/2015) Công văn 5857/BTC-TCT năm 2015 về kê khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với người nộp thuế theo kiến nghị của cơ quan thanh tra do Bộ Tài chính ban hành
67. (26/09/2014) Công văn 13660/BTC-CST năm 2014 triển khai thực hiện Thông tư 133/2014/TT-BTC về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ Tài chính ban hành
68. (15/08/2014) Công văn 2323/BTTTT-THH năm 2014 về thông tin các địa bàn có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan quản lý thuế do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
69. (25/02/2014) Công văn 2359/BTC-CST năm 2014 về ban hành văn bản quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô do Bộ Tài chính ban hành
70. (05/04/2012) Quyết định 374/QĐ-TCT năm 2012 về Bảng Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (30/05/2022) Thông báo 2808/TB-BHXH về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý III năm 2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (01/06/2022) Quyết định 766/QĐ-KTNN năm 2022 quy định về Quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán nhà nước
Lao động - Tiền lương
1. (12/06/2022) Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
2. (10/06/2022) Quyết định 1973/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
3. (09/06/2022) Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
4. (08/06/2022) Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
5. (08/06/2022) Công văn 410/CVL-TTLĐ năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Cục Việc làm ban hành
6. (06/06/2022) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (01/06/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
8. (30/05/2022) Công văn 18502/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2022 thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (27/05/2022) Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND quy định về mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10. (20/05/2022) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
11. (11/05/2022) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
12. (13/04/2022) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương
13. (07/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về chế độ phụ cấp hằng tháng của Khu (ấp) đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động, trợ cấp ngày công lao động tăng thêm đối với Dân quân thường trực và Dân quân khi làm nhiệm vụ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (30/03/2022) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do thành phố Hải Phòng ban hành
15. (03/03/2022) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
16. (23/12/2021) Công văn 4870/LĐTBXH-VP năm 2021 về giải pháp để chăm lo cho những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
17. (26/10/2021) Công văn 3790/LĐTBXH-VP năm 2021 về chính sách đồng bộ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực nông thôn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
18. (24/08/2017) Kế hoạch 437/KH-UBND năm 2017 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Công nghệ thông tin
1. (10/06/2022) Công văn 3630/VPCP-KSTT năm 2022 đôn đốc triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/06/2022) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
3. (08/06/2022) Quyết định 1547/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
4. (08/06/2022) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2022 triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hưng Yên
5. (08/06/2022) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
6. (06/06/2022) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang
7. (03/06/2022) Công văn 1558/SGDĐT-CTTT-KHCN về phát động hưởng ứng Cuộc thi "Xây dựng thiết bị dạy học số" lần thứ I năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
8. (30/05/2022) Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên
9. (30/05/2022) Quyết định 1846/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022
10. (26/05/2022) Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
11. (25/05/2022) Quyết định 1001/QĐ-CT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
12. (20/05/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Quảng Bình
13. (16/05/2022) Kế hoạch 109/KH-UBND về thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
14. (06/05/2022) Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
15. (05/05/2022) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
16. (04/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND về Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Sơn La
17. (29/04/2022) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
18. (25/04/2022) Kế hoạch 114/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
19. (25/04/2022) Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
20. (20/04/2022) Quyết định 1095/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025
21. (20/04/2022) Quyết định 1096/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2022
22. (31/03/2022) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2022 về triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá
23. (11/03/2022) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại thành phố Hải Phòng
24. (18/02/2022) Kế hoạch hành động 36/KH-UBND thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” do thành phố Hải Phòng ban hành
25. (11/02/2022) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
26. (28/01/2022) Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
27. (21/01/2022) Công văn 61/CNTT-YTĐT về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022 do Cục Công nghệ thông tin ban hành
28. (21/01/2022) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29. (13/01/2022) Công văn 119/BTTTT-VP năm 2022 về cơ chế, chính sách hỗ trợ để phủ sóng Internet tới 100% học sinh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
30. (13/01/2022) Công văn 131/BTTTT-VP năm 2022 về chính sách hỗ trợ đường truyền Internet tốc độ cao cho học sinh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
31. (27/10/2021) Công văn 4319/BTTTT-VP năm 2021 về hoàn thiện các nội dung trong khung kiến trúc Chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
32. (04/11/2019) Công văn 4066/CVT-CL năm 2019 về gia hạn hoặc cấp lại giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm điện tử do Cục Viễn thông ban hành
Bất động sản
1. (13/06/2022) Quyết định 1257/QĐ-BTNMT năm 2022 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (09/06/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
3. (06/06/2022) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội
4. (03/06/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định giá cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do thành phố Hải Phòng ban hành
5. (03/06/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (01/06/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Sơn La ban hành
7. (31/05/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
8. (30/05/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; danh mục các dự án xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐNĐ; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Phú Thọ ban hành
9. (26/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất do thành phố Cần Thơ ban hành
10. (17/05/2022) Quyết định 460/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
11. (17/05/2022) Quyết định 459/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
12. (17/05/2022) Quyết định 461/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
13. (16/05/2022) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2022 hủy bỏ Quyết định 2500/QĐ-UBND và Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định
14. (12/05/2022) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2022 về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông cho các huyện, thành phố Gia Nghĩa
15. (11/05/2022) Kế hoạch 105/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
16. (06/05/2022) Quyết định 1187/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
17. (06/05/2022) Quyết định 1186/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
18. (25/04/2022) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
19. (20/04/2022) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Hà Nam
20. (20/04/2022) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030
21. (20/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2025
22. (13/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
23. (08/04/2022) Nghị quyết 02/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24. (01/04/2022) Công văn 989/TCT-CS năm 2022 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
25. (01/04/2022) Công văn 982/TCT-CS năm 2022 về miễn tiền thuê đất phần diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong khu công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
26. (29/03/2022) Công văn 941/TCT-CS năm 2022 về giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid 19 do Tổng cục Thuế ban hành
27. (25/03/2022) Nghị quyết 02/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
28. (25/03/2022) Nghị quyết 01/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
29. (28/01/2022) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045
30. (24/12/2021) Công văn 5373/BXD-QLN năm 2021 về chính sách hỗ trợ các hộ cải thiện về nhà ở, điều kiện sinh hoạt các hộ nghèo và cận nghèo do Bộ Xây dựng ban hành
31. (17/05/2021) Công văn 1726/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú sửa đổi năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành
32. (06/11/2018) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2018 về dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
33. (20/03/2018) Công văn 3137/BTC-QLCS năm 2018 về xác định thời điểm trừ tiền giải phóng mặt bằng đã tự nguyện ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án do Bộ Tài chính ban hành
34. (24/10/2017) Công văn 14261/BTC-QLCS năm 2017 về khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp tại dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn do Bộ Tài chính ban hành
35. (18/08/2017) Công văn 11039/BTC-QLCS năm 2017 về miễn tiền sử dụng đất khi xây dựng nhà ở liền kề tại Dự án cải tạo khu A - Khu chung cư cũ Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Bộ Tài chính ban hành
36. (16/03/2017) Công văn 3503/BTC-QLCS năm 2017 về trình tự, thủ tục trừ tiền thuê đất khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An do Bộ Tài chính ban hành
Bộ máy hành chính
1. (13/06/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
2. (13/06/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
3. (13/06/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
4. (13/06/2022) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
5. (13/06/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
6. (13/06/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
7. (13/06/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
8. (10/06/2022) Quyết định 1035/QĐ UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
9. (10/06/2022) Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
10. (10/06/2022) Quyết định 147/QĐ-TANDTC về Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
11. (09/06/2022) Quyết định 1116/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
12. (09/06/2022) Quyết định 1250/QĐ-BTNMT năm 2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
13. (09/06/2022) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
14. (09/06/2022) Quyết định 5134/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An
15. (09/06/2022) Thông tư 33/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
16. (08/06/2022) Quyết định 1323/QÐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
17. (08/06/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
18. (08/06/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình
19. (08/06/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình
20. (08/06/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 4 Điều 1 Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về ủy quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do tỉnh Ninh Thuận ban hành
21. (08/06/2022) Quyết định 688/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
22. (08/06/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
23. (08/06/2022) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
24. (07/06/2022) Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
25. (07/06/2022) Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
26. (07/06/2022) Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
27. (07/06/2022) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
28. (07/06/2022) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
29. (06/06/2022) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
30. (06/06/2022) Công văn 2350/BGDĐT-GDTC năm 2022 hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
31. (06/06/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
32. (03/06/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
33. (03/06/2022) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
34. (03/06/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
35. (02/06/2022) Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao văn hóa công vụ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030" do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
36. (02/06/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La
37. (02/06/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
38. (02/06/2022) Quyết định 26/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
39. (01/06/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
40. (01/06/2022) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã, thành phố Cần Thơ
41. (01/06/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
42. (31/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh
43. (31/05/2022) Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
44. (31/05/2022) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
45. (31/05/2022) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 02 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
46. (31/05/2022) Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
47. (31/05/2022) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 27 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
48. (30/05/2022) Quyết định 1429/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
49. (30/05/2022) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
50. (30/05/2022) Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2022 công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
51. (27/05/2022) Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
52. (27/05/2022) Quyết định 1018/QĐ-CT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
53. (27/05/2022) Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng xã, thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị do tỉnh Hưng Yên ban hành
54. (27/05/2022) Công văn 1923/TCHQ-CNTT năm 2022 về triển khai thủ tục của Bộ Quốc phòng trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
55. (27/05/2022) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
56. (27/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
57. (24/05/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
58. (13/05/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp giấy phép xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
59. (12/05/2022) Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2022 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
60. (12/05/2022) Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
61. (09/05/2022) Quyết định 1346/QĐ-UBND về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
62. (28/04/2022) Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2022 công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
63. (20/04/2022) Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
64. (19/04/2022) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Hải Phòng
65. (18/04/2022) Quyết định 1317/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc tỉnh Thanh Hóa
66. (13/04/2022) Kế hoạch 715/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022
67. (13/04/2022) Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND sửa đổi nội dung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Quảng Ngãi
68. (31/03/2022) Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
69. (11/03/2022) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ngành; các cơ quan hành chính trực thuộc sở, ngành; phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo quy định của Chính phủ do thành phố Hải Phòng ban hành
70. (07/03/2022) Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Hải Dương
71. (03/03/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định về việc sắp xếp lại tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
72. (23/02/2022) Kế hoạch 39/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2022
73. (28/01/2022) Kế hoạch 24/KH-UBND triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do thành phố Hải Phòng ban hành
74. (26/01/2022) Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2022 về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025
75. (19/01/2022) Quyết định 32/QĐ-VPQH năm 2022 điều chỉnh định mức chi trong Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 về chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành
76. (11/01/2022) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam do thành phố Hải Phòng ban hành
77. (31/12/2021) Quyết định 5107/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
78. (31/12/2021) Quyết định 5065/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022
79. (30/12/2021) Nghị quyết 441/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về phân bổ kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
80. (30/12/2021) Nghị quyết 443/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
81. (21/12/2021) Công văn 5124/BQP-TM năm 2021 rà soát, điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành
82. (10/12/2021) Công văn 99/UBTVQH15-GS năm 2021 triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
83. (06/12/2021) Công văn 4417/BCA-V01 năm 2021 về nghiên cứu, bố trí nguồn ngân sách và phân rõ trách nhiệm thực hiện của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng trụ sở cho Công an các xã, thị trấn do Bộ Công an ban hành
84. (03/12/2021) Công văn 6164/BNV-TH năm 2021 thực hiện Quyết định 2282/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành
85. (29/11/2021) Hướng dẫn 2974/HD-BTĐKT năm 2021 về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành
86. (03/11/2021) Nghị quyết 413/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về Định hướng nghiên cứu khoa học thực hiện tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội (giai đoạn 2021-2026) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
87. (27/10/2021) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” do thành phố Hải Phòng ban hành
88. (30/07/2021) Quyết định 3629/QĐ-BYT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
89. (27/07/2020) Công văn 2991/TCT-TCCB năm 2020 về xác định tổ chức mới tại Cục Thuế và Chi cục Thuế do Tổng cục Thuế ban hành
90. (30/09/2019) Công văn 3927/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn nội dung liên quan đến sáp nhập Kho bạc Nhà nước cấp huyện về Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
91. (08/02/2017) Kế hoạch 335/KH-UBND năm 2017 triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU và Quyết định 646-QĐ/TU về nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
92. (07/09/2016) Kế hoạch 381/KH-UBND năm 2016 về cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020
Vi phạm hành chính
1. (01/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (14/12/2021) Công văn 4571/BCA-V01 năm 2021 về nâng mức phạt đối với tội chống người thi hành công vụ do Bộ Công an ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (19/05/2022) Kế hoạch 1384/KH-UBND năm 2022 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do tỉnh Hải Dương ban hành
2. (10/02/2022) Công văn 113/UBTVQH15-CTĐB năm 2022 thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 100 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
3. (31/12/2021) Công văn 485/TANDTC-PC năm 2021 về xem xét sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
4. (29/12/2021) Công văn 4960/BTP-VP năm 2021 về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự do Bộ Tư pháp ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (25/05/2022) Hướng dẫn 28/HD-VKSTC năm 2022 về nội dung nhằm phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính để ban hành kháng nghị phúc thẩm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (13/12/2021) Công văn 4530/BCA-V01 năm 2021 về bố trí ngân sách trang bị hệ thống trang thiết bị thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở cơ quan điều tra do Bộ Công an ban hành
Tài chính nhà nước
1. (10/06/2022) Quyết định 1335/QĐ-BTP năm 2022 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý
2. (09/06/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (07/06/2022) Quyết định 990/QĐ-BTC năm 2022 công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (03/06/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (30/05/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND về quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
6. (27/05/2022) Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7. (27/05/2022) Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (27/05/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (27/05/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
10. (26/05/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (20/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về khung giá rừng trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
12. (19/05/2022) Quyết định 26/2022/QĐ-UBND về giá bán nước sạch tại Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP do Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Hải Phòng sản xuất và cung cấp (giai đoạn 2022-2023) do thành phố Hải Phòng ban hành
13. (17/05/2022) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2022 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tạm thời tại 16 công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
14. (04/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ lập quy hoạch, kế hoạch; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
15. (13/04/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (13/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
17. (13/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi
18. (07/04/2022) Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
19. (04/04/2022) Quyết định 1148/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tỉnh Thanh Hóa
20. (29/03/2022) Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tây Ninh ban hành
21. (17/03/2022) Quyết định 957/QĐ-UBND năm 2022 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa
22. (22/02/2022) Công văn 1737/BTC-QLCS năm 2022 về rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 129/2017/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
23. (27/01/2022) Công văn 249/VPQH-KHTC năm 2022 về lập báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
24. (24/01/2022) Quyết định 36/QĐ-VPQH công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Quốc hội
25. (18/01/2022) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa
26. (30/12/2021) Quyết định 1549/QĐ-VPQH năm 2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2021-2025
27. (30/12/2021) Quyết định 1631/QĐ-VPQH năm 2021 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành
28. (07/12/2021) Quyết định 2287/QĐ-BTC năm 2021 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 thành phố Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
29. (15/12/2020) Công văn 15416/BTC-TCT năm 2020 về phối hợp thu ngân sách nhà nước tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành
30. (30/03/2020) Công văn 1319/TCT-KK năm 2020 hướng dẫn rà soát, lập báo cáo và đối chiếu số liệu phục vụ công tác quyết toán thu ngân sách nhà nước niên độ 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
31. (30/03/2020) Công văn 1336/TCT-KK năm 2020 hướng dẫn điều chỉnh thông tin hạch toán hoàn nộp thừa ngân sách nhà nước năm 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
32. (17/12/2019) Công văn 5278/TCT-KK năm 2019 về rà soát hạch toán hoàn trả các khoản nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
33. (22/01/2018) Công văn 830/BTC-KBNN năm 2018 về hướng dẫn bổ sung nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
34. (25/12/2017) Công văn 17468/BTC-KBNN năm 2017 về hạch toán mã chương đối với khoản thu từ bán tài sản nhà nước, thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý do Bộ Tài chính ban hành
35. (25/08/2015) Công văn 11690/BTC-NSNN năm 2015 hướng dẫn tỷ lệ điều tiết một số khoản thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (08/06/2022) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
2. (08/06/2022) Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
3. (03/06/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái
4. (31/05/2022) Công văn 1910/BXD-QHKT năm 2022 vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và hướng dẫn về Nghị quyết 64/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
5. (30/05/2022) Công văn 1872/BXD-QHKT năm 2022 thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị và đồ án quy hoạch chi tiết tại các đơn vị hành chính được quy hoạch là đô thị loại IV theo quy định pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành
6. (30/05/2022) Công văn 1894/BXD-KHCN năm 2022 hướng dẫn về nhận tỷ lệ xây dựng ở nhà máy sản xuất dây dẫn điện do Bộ Xây dựng ban hành
7. (27/05/2022) Quyết định 1033/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (27/05/2022) Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2022 quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
9. (27/05/2022) Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2022 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
10. (27/05/2022) Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2022 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
11. (27/05/2022) Công văn 1854/BXD-QHKT năm 2022 hướng dẫn áp dụng tỷ lệ đất cây xanh trong cơ cấu sử dụng đất đối với đồ án quy hoạch cụm công nghiệp năng lượng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Bộ Xây dựng ban hành
12. (25/05/2022) Công văn 1806/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn xác định hao phí khối lượng cát san lấp đối với công tác bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan) do Bộ Xây dựng ban hành
13. (25/05/2022) Công văn 1815/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn một số nội dung chi phí quản lý dự án và quản lý hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
14. (24/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15. (24/05/2022) Công văn 1793/BXD-QLN năm 2022 hướng dẫn việc dành 20% tổng diện tích đất ở trong dự án nhà ở thuộc dự án “xây dựng Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng” để xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành
16. (24/05/2022) Công văn 1767/BXD-QHKT năm 2022 về lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu vực đô thị hiện hữu do Bộ Xây dựng ban hành
17. (23/05/2022) Công văn 1751/BXD-KTXD năm 2022 về nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng tại Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang do Bộ Xây dựng ban hành
18. (20/05/2022) Công văn 1728/BXD-KHCN năm 2022 ý kiến về quy mô khu đất dự kiến đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
19. (20/05/2022) Công văn 1724/BXD-HĐXD năm 2022 về hướng dẫn chính sách pháp luật tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
20. (19/05/2022) Công văn 1722/BXD-QLN năm 2022 về lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị có nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành
21. (17/05/2022) Công văn 1696/BXD-GĐ năm 2022 hướng dẫn xác định công trình giao thông là đường trong đô thị, làm cơ sở xác định các công trình phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành
22. (16/05/2022) Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
23. (16/05/2022) Quyết định 1665/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
24. (16/05/2022) Công văn 1674/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn áp dụng định mức đào hót đất, đá sụt lở bằng tổ hợp máy đào, máy ủi trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ do Bộ Xây dựng ban hành
25. (16/05/2022) Công văn 1678/BXD-HĐXD năm 2022 hướng dẫn về công trình xây dựng tạm do Bộ Xây dựng ban hành
26. (16/05/2022) Công văn 1669/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn chi phí trích đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng do Bộ Xây dựng ban hành
27. (11/05/2022) Kế hoạch 1290/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
28. (06/05/2022) Quyết định 1523/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
29. (05/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
30. (27/04/2022) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
31. (16/02/2022) Công văn 1452/BGTVT-KHĐT năm 2022 về bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường sắt mới Hà Nội - Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
32. (31/12/2021) Công văn 8677/BCT-KH năm 2021 về sửa đổi, bổ sung nội dung của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch theo hướng rút gọn quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch do Bộ Công thương
33. (28/12/2021) Công văn 8965/BNN-VPĐP năm 2021 về triển khai Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
34. (14/12/2021) Công văn 13298/BGTVT-KHĐT năm 2021 về bố trí vốn, triển khai xây dựng nhà ga theo quy hoạch trên địa bàn phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
35. (22/10/2021) Thông báo 275/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
36. (22/10/2021) Công văn 4347/BXD-PTĐT năm 2021 về sửa đổi, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
37. (05/11/2019) Công văn 260/BXD-QLN năm 2019 xác định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành
38. (01/08/2017) Công văn 4677/TCĐBVN-CQLXDĐB năm 2017 về chấp thuận hướng dẫn thiết kế khôi phục cải tạo và Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường, Dự án LRAMP do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
39. (09/01/2012) Công văn 119/BCT-TCNL năm 2012 về định mức tỷ lệ chi phí tiếp nhận vật tư, thiết bị chuyên ngành nhập khẩu các công trình lưới điện đến 500kV do Bộ Công thương ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (10/06/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (09/06/2022) Công văn 5747/BGTVT-VT năm 2022 triển khai giải pháp tổ chức vận tải các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải trong đợt cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (07/06/2022) Công văn 5631/BGTVT-ATGT năm 2022 về đề nghị các địa phương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6-15/7/2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (03/06/2022) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Yên Bái ban hành
5. (11/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (16/02/2022) Công văn 1453/BGTVT-VT năm 2022 về thực hiện rà soát và quy hoạch tổng thể phát triển vận tải thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (26/10/2021) Công văn 7000/BNN-TCTS năm 2021 về bố trí nguồn vốn xây dựng Cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Nam thành Cảng cá loại I và khu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (13/11/2019) Công văn 10804/BGTVT-VT năm 2019 về hướng dẫn việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (10/06/2022) Công văn 1947/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (10/06/2022) Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (10/06/2022) Chỉ thị 643/CT-BGDĐT năm 2022 về sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (09/06/2022) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2022 thực hiện đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (07/06/2022) Chỉ thị 5/CT-UBND về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (07/06/2022) Công văn 1754/UBND-KGVX năm 2022 về tăng cường chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội
7. (06/06/2022) Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định về Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (03/06/2022) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (03/06/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tại tỉnh Gia Lai
10. (03/06/2022) Quyết định 1287/QÐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
11. (03/06/2022) Công văn 2318/BGDĐT-CNTT về danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (31/05/2022) Quyết định 982/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
13. (23/05/2022) Quyết định 987/QĐ-UBND năm 2022 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số chính sách hỗ trợ học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích trong học tập giai đoạn 2022-2025” do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
14. (23/05/2022) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15. (23/05/2022) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16. (15/05/2022) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2022-2023
17. (13/05/2022) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
18. (13/05/2022) Quyết định 1639/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2022-2023
19. (06/05/2022) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 và bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, năm học 2022-2023
20. (18/02/2022) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2022 về tiếp tục thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21. (21/01/2022) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22. (28/12/2021) Kế hoạch 282/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 982/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1363/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” do thành phố Hải Phòng ban hành
23. (23/12/2021) Công văn 6048/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về rà soát và đánh giá tổng thể các trường đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
24. (20/12/2021) Công văn 5956/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về xây dựng chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên mầm non, nhân viên chăm sóc trẻ tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
25. (11/10/2021) Công văn 4581/BGDĐT-GDTH năm 2021 về đầu tư nguồn lực xây dựng các trường, trung tâm chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật chuyên biệt do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
26. (22/02/2018) Công văn 2068/BTC-TCCB năm 2018 về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp do Bộ Tài chính ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (03/06/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (27/05/2022) Kế hoạch 1496/KH-UBND về phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3. (20/05/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 54/2005/QĐ-UBND Quy định tạm thời về quản lý tài nguyên san hô do tỉnh Khánh Hòa ban hành
4. (13/05/2022) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 19-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Hưng Yên ban hành
5. (13/05/2022) Quyết định 827/QĐ-UBND năm 2022 quy định về công tác trực ban và chế độ báo cáo trong phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; trực ban Ứng phó sự cố, thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (11/05/2022) Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2022 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
7. (13/04/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND thông qua việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
8. (12/04/2022) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống thiên tai giai đoạn 2022-2025, tỉnh Thanh Hóa
9. (09/07/2020) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định về thực hiện Nghị quyết Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hưng Yên ban hành
10. (05/07/2017) Kế hoạch 2625/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kế hoạch 64-KH/TW về thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Ninh Thuận ban hành
11. (21/02/2017) Kế hoạch hành động 404/KH-UBND năm 2017 "về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thể thao - Y tế
1. (11/06/2022) Công văn 3900/SYT-NVY năm 2022 hướng dẫn tạm thời giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (10/06/2022) Công điện 771/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
3. (09/06/2022) Thông báo 764/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
4. (09/06/2022) Quyết định 103/QĐ-YDCT năm 2022 về Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 5 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
5. (09/06/2022) Quyết định 104/QĐ-YDCT năm 2022 về Danh mục 20 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 5 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
6. (09/06/2022) Công văn 4876/QLD-KD năm 2022 về thông quan lô hàng về Việt Nam sau ngày hết hạn Số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (09/06/2022) Quyết định 309/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
8. (06/06/2022) Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (06/06/2022) Công văn 4830/QLD-MP năm 2022 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (03/06/2022) Quyết định 299/QĐ-QLD năm 2022 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
11. (02/06/2022) Công văn 4776/QLD-MP năm 2022 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (01/06/2022) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
13. (30/05/2022) Công văn 4489/QLD-CL năm 2022 công bố đợt 36 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (27/05/2022) Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
15. (25/05/2022) Công văn 4261/QLD-CL năm 2022 về mẫu Voltarén 75 mg giả do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (23/05/2022) Công văn 4227/QLD-MP năm 2022 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
17. (19/05/2022) Công văn 4080/QLD-MP năm 2022 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
18. (19/05/2022) Công văn 4081/QLD-MP năm 2022 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
19. (18/05/2022) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025
20. (29/04/2022) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2022 về phòng chống bệnh viêm gan vi-rút giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
21. (07/04/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND về chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh
22. (30/03/2022) Công văn 246/YDCT-QLD năm 2022 về rà soát chỉ định của thuốc cổ truyền đã được cấp Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
23. (24/02/2022) Kế hoạch 40/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 do thành phố Hải Phòng ban hành
24. (27/01/2022) Quyết định 485/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
25. (11/01/2022) Phương án 02/PA-UBND năm 2022 đáp ứng thu dung điều trị “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hải Phòng
26. (12/11/2021) Công văn 5682/BNV-BTĐKT năm 2021 về chính sách riêng, khen thưởng, động viên kịp thời đối với các lực lượng tuyến đầu chống dịch do Bộ Nội vụ ban hành
27. (10/11/2021) Kế hoạch 251/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28. (05/10/2021) Kế hoạch 559/KH-UBND năm 2021 về tăng cường năng lực y tế cơ sở tại Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025
29. (27/08/2019) Quyết định 3809/QĐ-BYT năm 2019 về hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (25/05/2022) Quyết định 899/QĐ-UBND năm 2022 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2026
2. (20/05/2022) Quyết định 594/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thị Thùy Trang do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (10/06/2022) Công văn 2004/BVHTTDL-DSVH năm 2022 về thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (10/06/2022) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 2074/QĐ-TTg về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
3. (02/06/2022) Quyết định 1843/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025” do thành phố Hà Nội ban hành
4. (02/06/2022) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
5. (01/06/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND
6. (01/06/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (31/05/2022) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết 160/NQ-CP, Kế hoạch 127-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (31/05/2022) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030
9. (20/05/2022) Kế hoạch 1397/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
10. (17/05/2022) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Phát triển du lịch huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2030
11. (06/05/2022) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030
12. (05/05/2022) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (26/04/2022) Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (07/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
15. (22/03/2022) Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện công tác Bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022
16. (15/03/2022) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 2074/QĐ-TTg thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022-2030) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
17. (14/03/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2022-2025 và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 do thành phố Hải Phòng ban hành
18. (07/03/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030
19. (23/02/2022) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Hải Phòng
20. (11/01/2022) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2022 triển khai, thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định 1983/QĐ-TTg
21. (05/11/2021) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 1452/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực khác
1. (10/06/2022) Quyết định 975/QĐ-BKHCN về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (06/06/2022) Quyết định 1100/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2022 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
3. (06/06/2022) Kế hoạch 109/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (30/05/2022) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (24/05/2022) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
6. (16/05/2022) Kế hoạch 1338/KH-UBND năm 2022 thực hiện “Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
7. (11/05/2022) Kế hoạch 1289/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
8. (24/03/2022) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
9. (04/03/2022) Quyết định 260/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị khai thác dầu khí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (17/01/2022) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2030
11. (31/12/2021) Quyết định 3613/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (31/12/2021) Quyết định 3612/QĐ-BKHCN năm 2021 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Thép tấm cán nguội do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13. (30/12/2021) Quyết định 3500/QĐ-BKHCN năm 2021 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (30/12/2021) Quyết định 3496/QĐ-BKHCN năm 2021 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15. (29/12/2021) Công văn 9026/BNN-KTHT năm 2021 về cơ chế, chính sách đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế ở khu vực nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (29/12/2021) Quyết định 3453/QĐ-BKHCN năm 2021 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về phát thải nguồn tĩnh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
17. (28/12/2021) Quyết định 3426/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng đất do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
18. (28/12/2021) Công văn 8919/BNN-KH năm 2021 về chính sách ưu tiên cho phát triển nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (24/12/2021) Quyết định 3378/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
20. (26/10/2021) Công văn 6973/BNN-TCTS năm 2021 về khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia khai thác, chế biến thủy hải sản gắn bảo vệ quốc phòng, an ninh biển, hải đảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
21. (26/10/2021) Công văn 6977/BNN-KH năm 2021 về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển đồng bộ cho nông nghiệp, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (16/12/2013) Công văn 2177/TĐC-ĐL năm 2013 hướng dẫn thực hiện nội dung của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành
23. (21/11/2013) Công văn 1968/TĐC-ĐL năm 2013 hướng dẫn thực hiện nội dung của Thông tư 24/2013/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,282

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn