Bản Tin Văn Bản Mới 04/06/2022 14:22 PM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 01/6 - 03/6/2022

04/06/2022 14:22 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 01/6 - 03/6/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (31/05/2022) Thông tư 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (31/05/2022) Công văn 3366/VPCP-KTTH năm 2022 về xử lý hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (30/05/2022) Công văn 3494/BKHĐT-HTX năm 2022 lấy ý kiến về Dự thảo 2 Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (27/05/2022) Kế hoạch 278/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
5. (12/05/2022) Kế hoạch 1989/KH-UBND thực hiện Quyết định 996/QĐ-TTg thực hiện hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
6. (10/05/2022) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ
7. (09/05/2022) Kế hoạch 1938/KH-UBND thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
8. (03/05/2022) Kế hoạch 1855/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
9. (23/04/2022) Kế hoạch 1714/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
10. (19/04/2022) Kế hoạch 1608/KH-UBND năm 2022 triển khai hỗ trợ Doanh nghiệp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (15/04/2022) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2022 triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An
12. (17/11/2021) Kế hoạch 683/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
Đầu tư
1. (31/05/2022) Công văn 3369/VPCP-CN năm 2022 về đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Ninh - Phả Lại, đoạn từ đường vành đai 4 đến quốc lộ 18 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/05/2022) Công văn 3338/VPCP-CN năm 2022 về chấp thuận đầu tư dự án theo Quyết định 1454/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/05/2022) Quyết định 652/QĐ-TTg năm 2022 về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (28/05/2022) Quyết định 653/QĐ-TTg về giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (27/05/2022) Công văn 3295/VPCP-CN năm 2022 về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 (Thành phố Điện Biên Phủ - Nút giao Km15+800/QL279) do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (27/05/2022) Quyết định 647/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (27/05/2022) Quyết định 648/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (27/05/2022) Quyết định 650/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (27/05/2022) Quyết định 649/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (12/05/2022) Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
11. (11/05/2022) Quyết định 1224/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
12. (11/05/2022) Kế hoạch 1983/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
13. (05/05/2022) Kế hoạch 1321/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bình Thuận ban hành
14. (24/06/2021) Công văn 2291/TCT-KK năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư khác tỉnh, thành phố do Tổng cục Thuế ban hành
Thương mại
1. (01/06/2022) Thông tư 09/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (01/06/2022) Công văn 3011/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (30/05/2022) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2022 thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (28/05/2022) Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
5. (27/05/2022) Thông báo 161/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (26/05/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND bổ sung Danh mục hàng hóa thực hiện kê khai giá tại Phụ lục II của Quy định kèm theo Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (24/05/2022) Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
8. (20/05/2022) Quyết định 1685/QĐ-UBND về Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
9. (20/05/2022) Kế hoạch 2131/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU và Chương trình hành động 428-CTr/BCSĐ về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Thuận ban hành
10. (20/05/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
11. (19/05/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nam Định
12. (06/05/2022) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
13. (28/04/2022) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (22/04/2022) Kế hoạch 1682/KH-UBND thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15. (07/02/2022) Kế hoạch 335/KH-UBND năm 2022 thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) của tỉnh Kon Tum
16. (26/01/2022) Kế hoạch hành động 261/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
17. (30/12/2021) Kế hoạch 255/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
18. (18/10/2021) Kế hoạch 589/KH-UBND về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Nghệ An năm 2021, 2022 và định hướng đến năm 2025
Xuất nhập khẩu
1. (31/05/2022) Công văn 3363/VPCP-KTTH về tình hình xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/05/2022) Công văn 1949/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (30/05/2022) Công văn 1939/TCHQ-GSQL năm 2022 về triển khai quy định Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (30/05/2022) Công văn 1938/TCHQ-GSQL năm 2022 về thủ tục hàng hóa gửi kho ngoại quan và xuất sang nước khác bằng đường hàng không do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (30/05/2022) Công văn 1172/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (30/05/2022) Công văn 1173/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (27/05/2022) Công văn 1916/TCHQ-TXNK năm 2022 về thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (27/05/2022) Công văn 1913/TCHQ-GSQL năm 2022 về kiểm tra thực tế lô hàng của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (27/05/2022) Công văn 527/YDCT-QLD năm 2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu dược liệu do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
10. (25/05/2022) Công văn 1862/TCHQ-GSQL năm 2022 về vận đơn làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (25/05/2022) Công văn 1869/TCHQ-GSQL năm 2022 về hàng hóa tạm nhập tái xuất, quá cảnh thay đổi phương thức vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (18/12/2018) Thông báo 7422/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất chống trầy xước (phụ gia dùng trong sản xuất mực in) do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (18/12/2018) Thông báo 7423/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất làm khô nhanh trong sản xuất mực in do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (18/12/2018) Thông báo 7421/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Hoá phẩm khoan dầu khí MIL-PLUG COARSE do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (17/12/2018) Thông báo 7395/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là SOCOLA JEJU Hàn Quốc vị chuối do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (17/12/2018) Thông báo 7396/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Motor gạt nước công suất 60W do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (17/12/2018) Thông báo 7393/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là SOCOLA JEJU Hàn Quốc vị trà xanh do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (17/12/2018) Thông báo 7394/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là SOCOLA JEJU Hàn Quốc vị quýt do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (17/12/2018) Thông báo 7392/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Trà Phổ Nhĩ dạng túi lọc do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (11/12/2018) Thông báo 7289/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất chống tạo bọt Shouguang Desheng do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (30/11/2018) Công văn 7088/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép không hợp kim dạng hình chữ M cán nóng do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (29/11/2018) Thông báo 7048/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Gạch ốp lát không tráng men Overland do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (29/11/2018) Thông báo 7049/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Vải dệt thoi thành phần cotton do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (29/11/2018) Thông báo 7050/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Gạch ốp lát không tráng men Overlanddo do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (29/11/2018) Thông báo 7051/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Gạch lát sàn do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (29/11/2018) Thông báo 7046/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Hợp chất làm ổn định plastic do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (29/11/2018) Thông báo 7047/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chế phẩm bột tan chảy biến tính sản xuất dung môi in gạch men do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (28/11/2018) Thông báo 7019/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Đường ăn kiêng Sussina Powder Box 100 do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (30/05/2022) Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
2. (25/05/2022) Kế hoạch 892/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (16/05/2022) Kế hoạch 108/KH-UBND về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022
4. (12/05/2022) Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5. (29/03/2022) Kế hoạch 877/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (30/05/2022) Công văn 1633/UBND-KTTH năm 2022 về tăng cường quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh do Thành phố Hà Nội ban hành
2. (27/05/2022) Công văn 1805/TCT-DNL năm 2022 về kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
3. (23/05/2022) Công văn 1727/TCT-QLRR năm 2022 hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
4. (20/05/2022) Công văn 01/BCĐĐĐTHN về tăng cường biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 do Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/12/2021) Công văn 5109/TCT-PC năm 2021 về triển khai thi hành Luật 67/2020/QH14 và Nghị định 102/2021/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
6. (09/08/2021) Công văn 2986/TCT-TTHT năm 2021 triển khai thực hiện Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
7. (26/08/2020) Công văn 3523/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (25/08/2020) Công văn 3484/TCT-TTKT năm 2020 giám định tư pháp về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
9. (16/12/2019) Quyết định 1842/QĐ-TCT năm 2019 quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc hệ thống Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
10. (02/08/2019) Quyết định 955/QĐ-TCT năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tổng cục Thuế và quy định chức năng, nhiệm vụ của Đại diện Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, các Phòng thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
11. (31/12/2017) Quyết định 2282/QĐ-TCT năm 2017 về quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thuế
12. (21/10/2016) Quyết định 2267/QĐ-BTC năm 2016 giao bổ sung nhiệm vụ cho Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (23/05/2022) Công văn 4586/BTC-QLBH năm 2022 phối hợp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
2. (07/03/2022) Công văn 567/BHXH-CSYT năm 2022 về quyết toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (30/05/2022) Kế hoạch 87/KH-UBND triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
2. (30/05/2022) Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3. (25/05/2022) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
4. (25/05/2022) Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (24/05/2022) Kế hoạch 884/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6. (24/05/2022) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
7. (23/05/2022) Kế hoạch 2184/KH-UBND năm 2022 về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (19/05/2022) Công văn 326/CVL-TTLĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Cục Việc làm ban hành
9. (17/05/2022) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
10. (17/05/2022) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
11. (17/05/2022) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
12. (16/05/2022) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (16/05/2022) Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2022 về quy định số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm, Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
14. (09/05/2022) Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
15. (06/05/2022) Kế hoạch 1328/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do tỉnh Bình Thuận ban hành
16. (21/04/2022) Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2022 công bố nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
17. (18/04/2022) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thẩm quyền giải quyết của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ
18. (23/03/2022) Quyết định 822/QĐ-UBND về Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
19. (21/02/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
20. (17/09/2021) Kế hoạch 528/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
21. (11/11/2019) Công văn 623/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về xác định thời gian làm việc để tính chế độ cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
22. (11/11/2019) Công văn 615/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn tính chế độ đối với người lao động dôi dư khi cổ phần hóa do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
23. (11/11/2019) Công văn 624/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về xác định, thời gian làm việc để tính chế độ cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
Công nghệ thông tin
1. (01/06/2022) Hướng dẫn 31/HD-VKSTC năm 2022 thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (01/06/2022) Công văn 3381/VPCP-KSTT năm 2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thực hiện quy trình liên thông điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/05/2022) Thông tư 06/2022/TT-BKHCN về định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (26/05/2022) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
5. (25/05/2022) Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
6. (24/05/2022) Quyết định 1270/QĐ-SGDĐT năm 2022 về Kế hoạch triển khai Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (24/05/2022) Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (24/05/2022) Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
9. (20/05/2022) Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
10. (17/05/2022) Kế hoạch 812/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11. (04/05/2022) Kế hoạch 1282/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bình Thuận ban hành
12. (04/05/2022) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022-2025
13. (29/04/2022) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2022 triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ
14. (29/04/2022) Kế hoạch 1250/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
15. (27/04/2022) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện Quyết định 895/QĐ-TTg về thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ
16. (18/04/2022) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định
17. (28/02/2022) Kế hoạch 593/KH-UBND triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022
18. (17/09/2021) Kế hoạch 527/KH-UBND năm 2021 truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19. (11/09/2021) Kế hoạch 519/KH-UBND năm 2021 xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Bất động sản
1. (30/05/2022) Công văn 3343/VPCP-NN năm 2022 về xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/05/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi Quyết định 13/2017/QĐ-UBND và bãi bỏ Quyết định 25/2018/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành
3. (27/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất do thành phố Cần Thơ ban hành
4. (27/05/2022) Quyết định 519/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
5. (27/05/2022) Quyết định 520/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
6. (25/05/2022) Quyết định 1243/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
7. (25/05/2022) Quyết định 505/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
8. (23/05/2022) Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
9. (23/05/2022) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2022 về đơn giá định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10. (19/05/2022) Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
11. (16/05/2022) Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2022 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
12. (10/05/2022) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Yên
13. (09/05/2022) Quyết định 618/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
14. (09/05/2022) Quyết định 616/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
15. (09/05/2022) Quyết định 617/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
16. (06/05/2022) Quyết định 1459/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
17. (06/05/2022) Quyết định 607/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
18. (06/05/2022) Quyết định 608/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
19. (22/04/2022) Công văn 2736/UBND-ĐC năm 2022 về đính chính Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 606/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành
20. (19/04/2022) Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
21. (12/04/2022) Quyết định 608/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
22. (06/04/2022) Quyết định 741/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
23. (31/03/2022) Kế hoạch 905/KH-UBND năm 2022 kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24. (20/03/2017) Quyết định 507/QĐ-BTC năm 2017 về đính chính Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (31/05/2022) Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (17/05/2022) Kế hoạch 809/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Bộ máy hành chính
1. (01/06/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
2. (31/05/2022) Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (31/05/2022) Quyết định 868/QĐ-BTC năm 2022 về điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
4. (31/05/2022) Quyết định 141/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 "Chào mừng Kỷ niệm 74 năm truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/1948-11/6/2022, 77 năm Quốc khánh 02/9/1945-02/9/2022 và truyền thống Tòa án nhân dân 13/9/1945-13/9/2022" do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
5. (31/05/2022) Thông tư 07/2022/TT-BKHCN quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (31/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
7. (30/05/2022) Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
8. (30/05/2022) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9. (30/05/2022) Công văn 3318/VPCP-KSTT năm 2022 báo cáo Chỉ số đánh giá Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (30/05/2022) Quyết định 1247/QĐ-BTP năm 2022 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
11. (27/05/2022) Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện một số nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường
12. (27/05/2022) Công văn 1721/LĐTBXH-TCGDNN năm 2022 báo cáo việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
13. (27/05/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng
14. (26/05/2022) Công văn 2191/BNV-CCVC năm 2022 về báo cáo về nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
15. (25/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
16. (25/05/2022) Kế hoạch 2234/KH-UBND về tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022
17. (25/05/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu
18. (25/05/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
19. (24/05/2022) Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 07 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
20. (24/05/2022) Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
21. (24/05/2022) Quyết định 1398/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
22. (23/05/2022) Công văn 2114/BNV-CCVC năm 2022 về báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
23. (23/05/2022) Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
24. (23/05/2022) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
25. (23/05/2022) Công văn 2013/BNG-CNV về báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 do Bộ Ngoại giao ban hành
26. (23/05/2022) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
27. (20/05/2022) Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2022 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
28. (20/05/2022) Công văn 1607/BTP-VĐCXDPL năm 2022 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
29. (20/05/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
30. (20/05/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
31. (20/05/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
32. (19/05/2022) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
33. (18/05/2022) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2022 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
34. (18/05/2022) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
35. (17/05/2022) Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2022 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng
36. (16/05/2022) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên
37. (13/05/2022) Kế hoạch 1424/KH-UBND triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 theo Quyết định 42/QĐ-BCĐCCHC do tỉnh Bình Thuận ban hành
38. (13/05/2022) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” do tỉnh Nam Định ban hành
39. (10/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình
40. (06/05/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
41. (04/05/2022) Kế hoạch 1864/KH-UBND năm 2022 về bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
42. (26/04/2022) Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
43. (26/04/2022) Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
44. (25/04/2022) Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
45. (20/04/2022) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành
46. (19/04/2022) Kế hoạch 247/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
47. (18/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ
48. (18/04/2022) Kế hoạch 1092/KH-UBND năm 2022 về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
49. (05/04/2022) Quyết định 671/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
50. (18/03/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng
51. (18/03/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND năm 2022 về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh
52. (01/10/2021) Kế hoạch 552/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Trách nhiệm hình sự
1. (13/05/2022) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
2. (18/04/2022) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Nghệ An ban hành
3. (22/12/2021) Kế hoạch 800/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW và Kế hoạch 60-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thủ tục Tố tụng
1. (30/05/2022) Công văn 1862/VKSTC-V11 năm 2022 tham gia ý kiến Dự thảo Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (31/05/2022) Quyết định 464/QĐ-BXD về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2022
2. (31/05/2022) Thông tư 04/2022/TT-BKHCN về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (30/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ chi phí giống ngô để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4. (30/05/2022) Chỉ thị 1955/CT-TCHQ năm 2022 về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công của ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (30/05/2022) Công văn 1715/SGDĐT-KHTC năm 2022 thực hiện cập nhật kê khai giá dịch vụ giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân chủ đầu tư cơ sở giáo dục ngoài công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (26/05/2022) Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
7. (24/05/2022) Quyết định 1386/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (15/05/2022) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 2555/QĐ-UBND về mức chi và quyết toán 2% chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (11/05/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
10. (09/05/2022) Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2022 về danh mục hóa chất, vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
11. (09/05/2022) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công khác sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
12. (20/04/2022) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2022 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (31/05/2022) Thông tư 07/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 25/2018/TT-BGTVT về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (18/05/2022) Công văn 4873/BGTVT-KHCN năm 2022 về nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên vật liệu trong công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (12/05/2022) Kế hoạch 1993/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (04/05/2022) Kế hoạch 1281/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025
5. (22/04/2022) Kế hoạch 1380/KH-UBND-MTTQ-ĐT phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới do tỉnh Phú Thọ ban hành
6. (19/04/2022) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Giao thông - Vận tải
1. (26/05/2022) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (24/05/2022) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2022 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022-2025
3. (12/05/2022) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (12/05/2022) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (26/04/2022) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Giáo dục
1. (01/06/2022) Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2022 về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/05/2022) Công văn 1746/LĐTBXH-TCGDNN năm 2022 triển khai Quyết định 1260/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (30/05/2022) Công văn 2232/BGDĐT-QLCL về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (25/05/2022) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
5. (18/05/2022) Quyết định 1207/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Lớp 7, Lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2022-2023
6. (17/05/2022) Công văn 1368/SGDĐT-CTTT-KHCN năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè và đuối nước trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội
7. (13/05/2022) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định
8. (09/05/2022) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (28/04/2022) Kế hoạch 280/KH-UBND thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
10. (27/04/2022) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 85/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11. (26/04/2022) Quyết định 1347/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Bình Định
12. (18/04/2022) Quyết định 1252/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch tuyển sinh đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (09/02/2022) Kế hoạch 356/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tài nguyên - Môi trường
1. (01/06/2022) Chỉ thị 9/CT-TTg năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/05/2022) Công văn 3256/VPCP-NN năm 2022 về Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/05/2022) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (17/05/2022) Quyết định 1201/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ - tỉnh Bình Thuận
5. (10/05/2022) Kế hoạch 1376/KH-UBND năm 2022 triển khai Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
6. (28/04/2022) Kế hoạch 1803/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình hành động 144-CTr/BCSĐ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
7. (26/04/2022) Kế hoạch 1747/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
8. (18/04/2022) Kế hoạch 1096/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (14/04/2022) Kế hoạch hành động 1034/KH-UBND năm 2022 về đa dạng sinh học tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
10. (25/02/2022) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2022 về ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
11. (29/10/2021) Quyết định 2702/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Thể thao - Y tế
1. (02/06/2022) Công văn 2860/BYT-DP năm 2022 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh do Bộ Y tế ban hành
2. (31/05/2022) Công văn 1246/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
3. (31/05/2022) Công văn 2826/BYT-KCB năm 2022 tăng cường quản lý nhà nước về công tác khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành
4. (30/05/2022) Quyết định 1383/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng sán dây lợn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (30/05/2022) Quyết định 1384/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh giun lươn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (30/05/2022) Công văn 1228/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng vắc xin Pfizer & Moderna tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
7. (30/05/2022) Quyết định 1385/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng giun đũa chó/mèo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (30/05/2022) Quyết định 291/QĐ-QLD năm 2022 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 05 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
9. (27/05/2022) Quyết định 1266/QĐ-UBND về Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022
10. (27/05/2022) Công văn 2778/BYT-PC năm 2022 về báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 do Bộ Y tế ban hành
11. (27/05/2022) Công văn 2758/BYT-KCB năm 2022 về tăng cường khám, chữa bệnh thường quy và cho người sau khi mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
12. (26/05/2022) Kế hoạch 89/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
13. (24/05/2022) Kế hoạch 150/KH-UBND triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (liều nhắc lại) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 (Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn 2357/BYT-DP)
14. (24/05/2022) Kế hoạch 149/KH-UBND về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15. (19/05/2022) Kế hoạch 839/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Bình năm 2022
16. (17/05/2022) Kế hoạch 807/KH-UBND năm 2022 phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
17. (11/05/2022) Kế hoạch 1972/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
18. (10/05/2022) Quyết định 548/QĐ-UBND về Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
19. (09/05/2022) Công văn 2357/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) do Bộ Y tế ban hành
20. (04/05/2022) Kế hoạch 76/KH-UBND về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
21. (29/04/2022) Kế hoạch 1249/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Kon Tum đến năm 2025
22. (26/04/2022) Kế hoạch 1439/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 do tỉnh Phú Thọ ban hành
23. (21/04/2022) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2022 Kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên - thanh niên giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
24. (20/04/2022) Kế hoạch 1664/KH-UBND về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
25. (15/04/2022) Kế hoạch 1205/KH-UBND triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022
26. (13/04/2022) Kế hoạch 1172/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Lai Châu ban hành
27. (13/04/2022) Kế hoạch 1027/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 của tỉnh Kon Tum
28. (08/04/2022) Kế hoạch 982/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 do tỉnh Kon Tum ban hành
29. (04/04/2022) Kế hoạch 922/KH-UBND năm 2022 triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Kon Tum ban hành
30. (21/03/2022) Kế hoạch 783/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Quyền dân sự
1. (10/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa - Xã hội
1. (31/05/2022) Kế hoạch 1766/KH-LĐTBXH năm 2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (30/05/2022) Công văn 1762/LĐTBXH-TE năm 2022 về đôn đốc thực hiện Công điện 398/CĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (30/05/2022) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (28/05/2022) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2022 về kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính theo hình thức cầm đồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. (27/05/2022) Kế hoạch 277/KH-UBND triển khai các hoạt động kích cầu du lịch tỉnh Đắk Nông năm 2022
6. (27/05/2022) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 2074/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022-2030) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (20/05/2022) Kế hoạch 146/KH-UBND thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
8. (13/05/2022) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
9. (12/05/2022) Kế hoạch 788/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10. (12/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
11. (11/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (10/05/2022) Kế hoạch 1367/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022
13. (09/05/2022) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
14. (06/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2012/QĐ-UBND Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn bàn tỉnh Nam Định
15. (05/05/2022) Kế hoạch 1541/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
16. (03/05/2022) Phương án 1856/PA-UBND năm 2022 triển khai thực hiện các giải pháp xúc tiến, đón khách du lịch vào dịp hè và trong thời gian tới do tỉnh Ninh Thuận ban hành
17. (27/04/2022) Kế hoạch 277/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
18. (25/04/2022) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025
19. (19/04/2022) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2022 về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới do thành phố Cần Thơ ban hành
20. (15/04/2022) Kế hoạch hành động 1057/KH-UBND năm 2022 về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21. (07/04/2022) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2022 về hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030
22. (06/04/2022) Kế hoạch 957/KH-UBND thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
23. (04/04/2022) Kế hoạch 924/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn I (2021-2025) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24. (04/04/2022) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2022 về nâng cao năng lực ứng phó chống khủng bố và cứu hộ, cứu nạn tại các cảng biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25. (28/03/2022) Kế hoạch 853/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
26. (24/03/2022) Kế hoạch 826/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27. (21/03/2022) Kế hoạch 788/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2022-2025
28. (03/03/2022) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy do tỉnh Nghệ An ban hành
29. (27/01/2022) Kế hoạch 285/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30. (05/01/2022) Chỉ thị 12-CT/TW năm 2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
31. (08/10/2020) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2020 triển khai thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Lĩnh vực khác
1. (26/05/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND về tiêu chí cánh đồng lớn trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2. (23/05/2022) Quyết định 1839/QĐ-BNN-KHCN năm 2022 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (19/05/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (07/04/2022) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2022 triển khai Quyết định 36/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2030
5. (23/03/2022) Kế hoạch 805/KH-UBND năm 2022 về phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,077

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn