Bản Tin Văn Bản Mới 01/06/2022 11:46 AM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 28/5 - 31/5/2022

01/06/2022 11:46 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 28/5 - 31/5/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (30/05/2022) Công văn 3494/BKHĐT-HTX năm 2022 lấy ý kiến về Dự thảo 2 Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (28/05/2022) Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022
3. (27/05/2022) Công điện 478/CĐ-TTg năm 2022 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (12/05/2022) Kế hoạch 1989/KH-UBND thực hiện Quyết định 996/QĐ-TTg thực hiện hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
5. (10/05/2022) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ
6. (10/05/2022) Kế hoạch 185/KH-UBND triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (03/05/2022) Kế hoạch 1855/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
8. (04/04/2022) Kế hoạch 52/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022
9. (14/11/2019) Công văn 86236/CT-TTHT năm 2019 về phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (12/09/2019) Kế hoạch 327/KH-UBND năm 2019 triển khai thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (24/05/2019) Công văn 2100/TCT-KK năm 2019 triển khai và giới thiệu các quy định về liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (27/05/2022) Quyết định 646/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/05/2022) Quyết định 647/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/05/2022) Quyết định 648/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (27/05/2022) Quyết định 650/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (27/05/2022) Quyết định 649/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (25/05/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 11/2017/QĐ-UBND
7. (25/05/2022) Công văn 2717/BYT-KHTC năm 2022 về rà soát lại danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
8. (25/05/2022) Công văn 460/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (24/05/2022) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
10. (23/05/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11. (12/05/2022) Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12. (12/05/2022) Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
13. (25/04/2022) Nghị quyết 04/NQ-HĐND điều chỉnh nội dung của Nghị quyết 51/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 do tỉnh Bình Dương ban hành
14. (25/04/2022) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2022 điều chỉnh nội dung Nghị quyết 46/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Dương ban hành
15. (25/04/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 81/2021/QĐ-UBND
16. (22/04/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3794/2001/QĐ-UBND quy định chính sách khuyến khích các dự án đầu tư cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên
17. (20/04/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2015/QĐ-UBND quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
18. (24/06/2021) Công văn 2291/TCT-KK năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư khác tỉnh, thành phố do Tổng cục Thuế ban hành
19. (15/11/2019) Công văn 8543/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thẩm quyền cấm tham gia hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
20. (15/11/2019) Công văn 8544/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về xác định loại gói thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (14/11/2019) Công văn 8492/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
22. (07/11/2019) Công văn 8310/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về cam kết tín dụng đối với nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
23. (06/11/2019) Công văn 8291/BKHĐT-PC năm 2019 thực hiện thủ tục đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
24. (06/11/2019) Công văn 8296/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
25. (05/11/2019) Công văn 8219/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
26. (05/11/2019) Công văn 8220/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
27. (05/11/2019) Công văn 8221/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (27/05/2022) Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2022 về rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” do Chính phủ ban hành
2. (27/05/2022) Nghị định 33/2022/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
3. (27/05/2022) Thông báo 161/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (20/05/2022) Kế hoạch 2131/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU và Chương trình hành động 428-CTr/BCSĐ về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Thuận ban hành
5. (19/05/2022) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (17/05/2022) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2022 về cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (Chỉ số PCI) đến năm 2025 do tỉnh Bình Định ban hành
7. (16/05/2022) Thông tư 2/2022/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
8. (11/05/2022) Kế hoạch 1399/KH-UBND năm 2022 về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
9. (02/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10. (14/03/2022) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2022 về tổng kết chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (04/03/2022) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do tỉnh Nghệ An ban hành
12. (30/12/2021) Kế hoạch 255/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
13. (08/11/2019) Công văn 8541a/BCT-TTTN năm 2019 về Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG do Bộ Công thương ban hành
14. (07/11/2019) Công văn 3554/TĐC-QLCL năm 2019 về gắn nhãn phụ khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành
15. (13/08/2019) Công văn 5869/BCT-TTTN năm 2019 về Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh LPG do Bộ Công thương ban hành
16. (13/05/2019) Kế hoạch 1601/KH-UBND cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI Bắc Ninh năm 2019
17. (28/02/2019) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do tỉnh Bắc Giang ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (27/05/2022) Thông báo 1915/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Module bluetooth do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (27/05/2022) Công văn 1913/TCHQ-GSQL năm 2022 về kiểm tra thực tế lô hàng của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (27/05/2022) Công văn 1916/TCHQ-TXNK năm 2022 về thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (25/05/2022) Công văn 1869/TCHQ-GSQL năm 2022 về hàng hóa tạm nhập tái xuất, quá cảnh thay đổi phương thức vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (25/05/2022) Công văn 1871/TCHQ-TXNK năm 2022 về hàng hóa nhập khẩu miễn thuế làm tài sản bảo đảm do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (25/05/2022) Công văn 1862/TCHQ-GSQL năm 2022 về vận đơn làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (24/05/2022) Công văn 1855/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng sắt, thép phế liệu theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (24/05/2022) Công văn 1847/TCHQ-GSQL năm 2022 đưa hàng về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (23/05/2022) Thông báo 1825/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với dây hàn bằng thiếc Solder Flux-Cored Wire do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (19/05/2022) Công văn 2686/BCT-AP năm 2022 về phối hợp triển khai biện pháp nâng cao hiệu suất thông quan tại cửa khẩu biên giới phía Bắc thời gian tới do Bộ Công thương ban hành
11. (17/05/2022) Thông báo 1752/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với rượu vodka cà phê Frendship do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (13/05/2022) Quyết định 928/QĐ-BCT năm 2022 về đính chính Quyết định 2302/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
13. (10/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
14. (09/05/2022) Thông báo 1627/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Olvatine power 10 do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (06/05/2022) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
16. (06/05/2022) Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
17. (04/11/2019) Công văn 6908/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định mã HS code bộ đèn LED do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (01/11/2019) Công văn 6886/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (18/12/2018) Thông báo 7422/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất chống trầy xước (phụ gia dùng trong sản xuất mực in) do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (18/12/2018) Thông báo 7423/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất làm khô nhanh trong sản xuất mực in do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (18/12/2018) Thông báo 7421/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Hoá phẩm khoan dầu khí MIL-PLUG COARSE do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (17/12/2018) Thông báo 7395/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là SOCOLA JEJU Hàn Quốc vị chuối do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (17/12/2018) Thông báo 7396/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Motor gạt nước công suất 60W do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (17/12/2018) Thông báo 7393/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là SOCOLA JEJU Hàn Quốc vị trà xanh do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (17/12/2018) Thông báo 7394/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là SOCOLA JEJU Hàn Quốc vị quýt do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (17/12/2018) Thông báo 7392/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Trà Phổ Nhĩ dạng túi lọc do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (11/12/2018) Thông báo 7289/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất chống tạo bọt Shouguang Desheng do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (11/12/2018) Thông báo 7288/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bánh que vị cà chua Barilla Mulino Bianco Sfilati do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (11/12/2018) Thông báo 7287/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bánh que vị olive Barilla Mulino Bianco Sfilati do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (11/12/2018) Thông báo 7286/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bánh quy giòn vị Olive Barilla Mulino Blanco Sfoglie do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (11/12/2018) Thông báo 7285/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bánh quy giòn vị cà chua Barilla Mulino Bianco Sfoglie do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (11/12/2018) Thông báo 7283/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Nhựa Acrylic/UR-28 do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (11/12/2018) Thông báo 7284/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép hợp kim cán nóng, được cán phẳng, dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành
34. (11/12/2018) Thông báo 7282/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Nhựa Acrylic/R85-2920 do Tổng cục Hải quan ban hành
35. (11/12/2018) Thông báo 7281/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất nhuộm màu HPO RED do Tổng cục Hải quan ban hành
36. (11/12/2018) Thông báo 7280/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Lưới kiểu đột dập bằng thép Perforated Metal Mesh do Tổng cục Hải quan ban hành
37. (11/12/2018) Thông báo 7279/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Lưới đan ở mắt nối bằng thép Crimped Wire Mesh do Tổng cục Hải quan ban hành
38. (29/11/2018) Thông báo 7046/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Hợp chất làm ổn định plastic do Tổng cục Hải quan ban hành
39. (29/11/2018) Thông báo 7047/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chế phẩm bột tan chảy biến tính sản xuất dung môi in gạch men do Tổng cục Hải quan ban hành
40. (29/11/2018) Thông báo 7048/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Gạch ốp lát không tráng men Overland do Tổng cục Hải quan ban hành
41. (28/11/2018) Thông báo 7019/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Đường ăn kiêng Sussina Powder Box 100 do Tổng cục Hải quan ban hành
42. (28/11/2018) Thông báo 7008/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất pha loãng mực in do Tổng cục Hải quan ban hành
43. (28/11/2018) Thông báo 7018/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Đường ăn kiêng Sweetener Blister 150 tab do Tổng cục Hải quan ban hành
44. (28/11/2018) Thông báo 7017/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Đường ăn kiêng Sussina Stevia Bllster 200tab do Tổng cục Hải quan ban hành
45. (28/11/2018) Thông báo 7009/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là NIN JIOM PEIPAKOA (Niệm từ am hiếu tử xuyên bối Tỳ Bà Cao) do Tổng cục Hải quan ban hành
46. (27/11/2018) Thông báo 6988/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là dung dịch hóa chất nhựa xử lý bề mặt Zinc Flake paste do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (30/05/2022) Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
2. (13/05/2022) Kế hoạch 288/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
3. (12/05/2022) Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4. (28/04/2022) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
5. (04/11/2019) Công văn 8604/NHNN-QLNH năm 2019 về hướng dẫn tài khoản nhận thanh toán của hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (26/05/2022) Thông báo 158/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về vướng mắc trong triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, các dự án/ trạm thu phí BOT và đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng một số sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/05/2022) Công văn 1727/TCT-QLRR năm 2022 hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
3. (06/05/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND về quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (26/04/2022) Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
5. (18/03/2022) Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2022 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (14/03/2022) Quyết định 273/QĐ-TCT năm 2022 về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
7. (24/12/2021) Công văn 5109/TCT-PC năm 2021 về triển khai thi hành Luật 67/2020/QH14 và Nghị định 102/2021/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
8. (07/10/2021) Quyết định 1452/QĐ-TCT năm 2021 về Tiêu chuẩn kỹ thuật trao đổi dữ liệu nộp thuế điện tử giữa hệ thống của Tổng cục Thuế và các Ngân hàng thương mại, Đơn vị trung gian thanh toán do Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế ban hành
9. (09/08/2021) Công văn 2986/TCT-TTHT năm 2021 triển khai thực hiện Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
10. (26/08/2020) Công văn 3523/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
11. (25/08/2020) Công văn 3484/TCT-TTKT năm 2020 giám định tư pháp về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
12. (08/06/2020) Quyết định 742/QĐ-TCT năm 2020 về Quy chế phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
13. (12/11/2019) Công văn 13503/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (12/11/2019) Công văn 85316/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn về lập hóa đơn và xác định doanh thu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (11/11/2019) Công văn 85019/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (11/11/2019) Công văn 13424/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (11/11/2019) Công văn 13425/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (11/11/2019) Công văn 13303/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo trì phần mềm do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (11/11/2019) Công văn 13317/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (11/11/2019) Công văn 13329/CT-TTHT năm 2019 về chi phí tiền lương do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (11/11/2019) Công văn 13382/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (11/11/2019) Công văn 13419/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (11/11/2019) Công văn 13389/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (11/11/2019) Công văn 13390/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (11/11/2019) Công văn 13397/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (11/11/2019) Công văn 13398/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (11/11/2019) Công văn 13404/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (06/11/2019) Công văn 13133/CT-TTHT năm 2019 về xác định giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
29. (06/11/2019) Công văn 13153/CT-TTHT năm 2019 về mất hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (05/11/2019) Công văn 83527/CT-TTHT năm 2019 về ngày ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (28/06/2019) Quyết định 789/QĐ-TCT năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
32. (31/05/2019) Công văn 2208/TCT-DNL năm 2019 về xác định giá tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
33. (09/05/2019) Quyết định 575/QĐ-TCT năm 2019 phê duyệt Đề án: “Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ về giải quyết tố cáo tại Cơ quan thuế các cấp” do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
34. (09/05/2019) Quyết định 576/QĐ-TCT năm 2019 về Quy trình công khai thông tin văn bản trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
35. (09/05/2019) Quyết định 574/QĐ-TCT năm 2019 phê duyệt Đề án: “Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại tại Cơ quan thuế các cấp” do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
36. (06/05/2019) Quyết định 499/QĐ-TCT năm 2019 về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính của Trường Nghiệp vụ Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
37. (06/05/2019) Quyết định 500/QĐ-TCT năm 2019 về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính của Tạp chí Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế
38. (06/05/2019) Quyết định 501/QĐ-TCT năm 2019 về quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Công nghệ Thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế
39. (01/06/2018) Quyết định 1033/QĐ-TCT năm 2018 về Quy chế cấp ý kiến pháp lý dự thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (23/05/2022) Công văn 4586/BTC-QLBH năm 2022 phối hợp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
2. (20/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Lao động - Tiền lương
1. (30/05/2022) Kế hoạch 87/KH-UBND triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
2. (30/05/2022) Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3. (26/05/2022) Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4. (26/05/2022) Kế hoạch 1697/KH-UBND thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
5. (25/05/2022) Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (24/05/2022) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Việc làm)
7. (23/05/2022) Kế hoạch 2184/KH-UBND năm 2022 về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (19/05/2022) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (19/05/2022) Công văn 326/CVL-TTLĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Cục Việc làm ban hành
10. (18/05/2022) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2022 thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang
11. (16/05/2022) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (16/05/2022) Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2022 về quy định số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm, Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
13. (16/05/2022) Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2022 quy định cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
14. (04/05/2022) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định
15. (28/04/2022) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16. (26/04/2022) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
17. (18/04/2022) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thẩm quyền giải quyết của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ
18. (15/04/2022) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19. (21/02/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
20. (11/11/2019) Công văn 616/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn lập phương án sử dụng lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
21. (11/11/2019) Công văn 619/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
22. (11/11/2019) Công văn 622/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
23. (11/11/2019) Công văn 614/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn lập phương án sử dụng lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
24. (11/11/2019) Công văn 618/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn tính chế độ đối với người lao động dôi dư khi cổ phần hóa do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
25. (11/11/2019) Công văn 621/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
26. (11/11/2019) Công văn 617/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn tính chế độ đối với người lao động dôi dư khi cổ phần hóa do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
27. (11/11/2019) Công văn 624/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về xác định, thời gian làm việc để tính chế độ cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
28. (11/11/2019) Công văn 623/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về xác định thời gian làm việc để tính chế độ cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
29. (11/11/2019) Công văn 615/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn tính chế độ đối với người lao động dôi dư khi cổ phần hóa do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
30. (08/11/2019) Công văn 611/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về thanh toán ngày phép năm, nghỉ ốm do Cục Quan hệ lao động và Tiền Lương ban hành
31. (05/11/2019) Công văn 3341/BCA-V03 năm 2019 về thẻ tạm trú của người lao động nước ngoài trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp do Bộ Công an ban hành
Công nghệ thông tin
1. (30/05/2022) Quyết định 654/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/05/2022) Công văn 2022/BTTTT-THH về hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (27/05/2022) Thông báo 159/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27 tháng 04 năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/05/2022) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
5. (26/05/2022) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung một số danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế (lĩnh vực bưu chính) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
6. (25/05/2022) Quyết định 670/QĐ-BGTVT năm 2022 về Kế hoạch kết nối mạng diện rộng (mạng WAN) Bộ Giao thông vận tải
7. (24/05/2022) Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (23/05/2022) Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ
9. (23/05/2022) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
10. (20/05/2022) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (19/05/2022) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
12. (18/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (12/05/2022) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Ninh
14. (10/05/2022) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2022 thực hiện nền tảng số, hoàn thiện và phát triển dịch vụ Giáo dục thông minh phổ cập đến cấp cơ sở, sẵn sàng tham gia vào mạng lưới Giáo dục thông minh toàn quốc do tỉnh Bình Định ban hành
15. (06/05/2022) Kế hoạch 1319/KH-UBND năm 2022 về phát triển Chính quyền số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
16. (04/05/2022) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2022 triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Bình Định
17. (28/04/2022) Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
18. (22/04/2022) Kế hoạch 1164/KH-UBND năm 2022 triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19. (18/04/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 131/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
20. (30/03/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2022 về tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
21. (28/02/2022) Kế hoạch 593/KH-UBND triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022
Bất động sản
1. (27/05/2022) Công văn 466/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/05/2022) Quyết định 518/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
3. (27/05/2022) Quyết định 517/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
4. (23/05/2022) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2022 về đơn giá định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5. (20/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (19/05/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước; đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (19/05/2022) Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
8. (19/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
9. (16/05/2022) Quyết định 1011/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
10. (11/05/2022) Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (06/05/2022) Quyết định 1219/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An
12. (04/05/2022) Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng
13. (28/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
14. (25/04/2022) Quyết định 717/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
15. (20/04/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND về quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An
16. (19/04/2022) Quyết định 696/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
17. (12/04/2022) Quyết định 606/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
18. (06/04/2022) Nghị quyết 04/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác năm 2022 do tỉnh Bắc Giang ban hành
19. (06/04/2022) Quyết định 740/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
20. (05/04/2022) Quyết định 719/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
21. (07/11/2019) Công văn 261/BXD-QLN năm 2019 về thời điểm chuyển quyền sở hữu mua bán căn hộ chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (31/05/2022) Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Bộ máy hành chính
1. (31/05/2022) Quyết định 141/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 "Chào mừng Kỷ niệm 74 năm truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/1948-11/6/2022, 77 năm Quốc khánh 02/9/1945-02/9/2022 và truyền thống Tòa án nhân dân 13/9/1945-13/9/2022" do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (30/05/2022) Chỉ thị 7/CT-TTg năm 2022 về tăng cường công tác thống kê Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/05/2022) Quyết định 1247/QĐ-BTP năm 2022 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
4. (27/05/2022) Kế hoạch 1726/KH-UBND năm 2022 về tổ chức Hội nghị tổng kết 06 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
5. (27/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-TTg về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc Thành phố Hải Phòng, Thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (27/05/2022) Công văn 2763/BYT-TCCB năm 2022 quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III do Bộ Y tế ban hành
7. (27/05/2022) Công văn 1721/LĐTBXH-TCGDNN năm 2022 báo cáo việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (26/05/2022) Công văn 2191/BNV-CCVC năm 2022 về báo cáo về nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
9. (26/05/2022) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
10. (26/05/2022) Quyết định 1894/QĐ-BNN-PC về Kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
11. (25/05/2022) Quyết định 55/QĐ-BCĐPTDS năm 2022 về Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đến 2025
12. (25/05/2022) Quyết định 56/QĐ-BCĐQGDSPT năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển
13. (25/05/2022) Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (24/05/2022) Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 07 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
15. (24/05/2022) Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
16. (24/05/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
17. (23/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18. (23/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19. (23/05/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
20. (23/05/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21. (23/05/2022) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
22. (23/05/2022) Công văn 2013/BNG-CNV về báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 do Bộ Ngoại giao ban hành
23. (23/05/2022) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
24. (23/05/2022) Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
25. (23/05/2022) Công văn 2114/BNV-CCVC năm 2022 về báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
26. (20/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
27. (20/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND
28. (19/05/2022) Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyêt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
29. (19/05/2022) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
30. (19/05/2022) Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
31. (19/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Hưng Yên
32. (18/05/2022) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP thực hiện Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tỉnh Phú Yên ban hành
33. (17/05/2022) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng do Sở Y tế quản lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
34. (17/05/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
35. (17/05/2022) Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
36. (16/05/2022) Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 01 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
37. (16/05/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
38. (16/05/2022) Kế hoạch 98/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
39. (13/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
40. (12/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
41. (11/05/2022) Quyết định 1107/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
42. (11/05/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang
43. (10/05/2022) Quyết định 1192/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
44. (10/05/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk
45. (09/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ
46. (05/05/2022) Quyết định 1127/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
47. (05/05/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận
48. (05/05/2022) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
49. (04/05/2022) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 31 thủ tục hành chính ban hành mới, 26 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
50. (04/05/2022) Kế hoạch 1862/KH-UBND về xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022
51. (04/05/2022) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
52. (29/04/2022) Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình
53. (28/04/2022) Quyết định 1386/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
54. (28/04/2022) Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực: Trang thiết bị y tế, Giám định y khoa và Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
55. (25/04/2022) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2022 đính chính căn cứ ban hành Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
56. (22/04/2022) Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
57. (18/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ
58. (18/04/2022) Quyết định 3441/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An
59. (18/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
60. (15/04/2022) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2022 về Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, kiểm tra việc cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
61. (14/04/2022) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
62. (07/04/2022) Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 09 quy trình nội bộ mới, 11 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
63. (18/03/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng
64. (24/01/2022) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2022 về triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2030”
65. (30/12/2021) Kế hoạch 819/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
66. (01/10/2021) Kế hoạch 552/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
67. (01/08/2019) Quyết định 947/QĐ-TCT năm 2019 về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế
68. (17/05/2019) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2019 triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Vi phạm hành chính
1. (04/05/2022) Kế hoạch 1265/KH-UBND về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trách nhiệm hình sự
1. (05/05/2022) Kế hoạch 1295/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
2. (22/12/2021) Kế hoạch 800/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW và Kế hoạch 60-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tài chính nhà nước
1. (27/05/2022) Thông tư 06/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (26/05/2022) Quyết định 960/QĐ-BKHĐT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3. (25/05/2022) Công văn 457/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/05/2022) Công văn 458/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (25/05/2022) Công văn 464/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (25/05/2022) Công văn 463/TTg-CN năm 2022 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (25/05/2022) Công văn 461/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (24/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 12 Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
9. (24/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (24/05/2022) Công văn 2155/BGDĐT-KHTC năm 2022 về xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (20/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định tổ chức dịch vụ chi trả; phương thức chi trả; mức chi cho Tổ chức dịch vụ chi trả và mức chi cho công tác quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
12. (19/05/2022) Quyết định 296/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường đô thị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2022
13. (12/05/2022) Quyết định 746/QĐ-SGDĐT công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
14. (11/05/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
15. (25/04/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Ninh Thuận
16. (20/04/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
17. (02/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Xây dựng - Đô thị
1. (26/05/2022) Quyết định 642/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/05/2022) Công văn 4873/BGTVT-KHCN năm 2022 về nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên vật liệu trong công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (16/05/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (13/05/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (12/05/2022) Kế hoạch 1993/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (12/05/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (28/04/2022) Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2035
8. (19/04/2022) Quyết định 3474/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025
9. (19/04/2022) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
10. (15/04/2022) Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
11. (14/11/2019) Công văn 77/BXD-KTXD năm 2019 về xử lý chuyển tiếp các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
12. (11/11/2019) Công văn 74/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn xác định chi phí chung do Bộ Xây dựng ban hành
13. (08/11/2019) Công văn 350/BXD-HĐXD năm 2019 về cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
14. (08/11/2019) Công văn 2658/BXD-KTXD năm 2019 về Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
15. (07/11/2019) Công văn 345/BXD-HDXD năm 2019 phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
16. (04/11/2019) Công văn 335/BXD-HĐXD năm 2019 về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức do Bộ Xây dựng ban hành
17. (04/11/2019) Công văn 70/BXD-KTXD năm 2019 xử lý chuyển tiếp các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (26/05/2022) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (25/05/2022) Thông tư 05/2022/TT-BGTVT bãi bỏ quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (24/05/2022) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2022 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022-2025
4. (01/05/2022) Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (17/02/2022) Quyết định 485/QĐ-BCĐ năm 2022 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo dục
1. (30/05/2022) Công văn 2232/BGDĐT-QLCL về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (27/05/2022) Kế hoạch 94/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang
3. (27/05/2022) Chỉ thị 06/CT-TTg tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (26/05/2022) Quyết định 1392/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (26/05/2022) Công văn 2188/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (25/05/2022) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (23/05/2022) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 Trung học cơ sở và lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (19/05/2022) Quyết định 1338/QĐ-BGDĐT về Thể lệ Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (17/05/2022) Công văn 1368/SGDĐT-CTTT-KHCN năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè và đuối nước trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội
10. (16/05/2022) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2022 về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11. (14/05/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022
12. (11/05/2022) Quyết định 278/QĐ-UBND phê duyệt Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13. (06/05/2022) Kế hoạch 1324/KH-UBND năm 2022 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025
14. (27/04/2022) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 85/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tài nguyên - Môi trường
1. (27/05/2022) Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/05/2022) Công văn 3256/VPCP-NN năm 2022 về Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/05/2022) Kế hoạch 1815/KH-BVHTTDL về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (19/05/2022) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (18/05/2022) Quyết định 26/2022/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (09/05/2022) Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do tỉnh Bình Dương ban hành
7. (26/04/2022) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình 27-CTr/TU về bảo vệ môi trường “Cần Thơ xanh và sạch”; phòng, chống ô nhiễm và ngập nghẹt thành phố giai đoạn 2022-2025
8. (21/04/2022) Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022
9. (19/04/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 97/2014/QĐ-UBND quy định về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (06/04/2022) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (25/02/2022) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2022 về ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Thể thao - Y tế
1. (30/05/2022) Quyết định 1383/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng sán dây lợn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (30/05/2022) Quyết định 1384/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh giun lươn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (30/05/2022) Công văn 1228/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng vắc xin Pfizer & Moderna tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
4. (30/05/2022) Quyết định 1385/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng giun đũa chó/mèo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (27/05/2022) Công điện 710/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
6. (27/05/2022) Công văn 2758/BYT-KCB năm 2022 về tăng cường khám, chữa bệnh thường quy và cho người sau khi mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
7. (27/05/2022) Công văn 2778/BYT-PC năm 2022 về báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 do Bộ Y tế ban hành
8. (26/05/2022) Kế hoạch 89/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
9. (26/05/2022) Công văn 3449/SYT-NVY năm 2022 về tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (25/05/2022) Công văn 551/DP-DT năm 2022 về tăng cường giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ do Cục Y tế Dự phòng ban hành
11. (20/05/2022) Kế hoạch 1518/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Bình Thuận
12. (13/05/2022) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2022 về tổ chức triển khai tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13. (10/05/2022) Quyết định 548/QĐ-UBND về Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
14. (04/05/2022) Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Bình Định ban hành
15. (04/05/2022) Kế hoạch 180/KH-UBND về Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2022
16. (29/04/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 23/2019/QĐ-UBND
17. (28/04/2022) Kế hoạch 102/KH-UBND về hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
18. (21/04/2022) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
19. (15/04/2022) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2022 về tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20. (08/04/2022) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21. (04/11/2019) Công văn 1242/KCB-QLHN năm 2019 quy định về nhân sự trong các khoa tại Phòng khám đa khoa quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Quyền dân sự
1. (18/05/2022) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2022 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, tuyển sinh quân sự năm 2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (31/05/2022) Kế hoạch 1766/KH-LĐTBXH năm 2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (27/05/2022) Kế hoạch 1725/KH-UBND về tổ chức hoạt động Hè của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
3. (27/05/2022) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 2074/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022-2030) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (26/05/2022) Kế hoạch 1705/KH-UBND triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5. (18/05/2022) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (16/05/2022) Kế hoạch 1437/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025
7. (13/05/2022) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2022 quy định tạm thời về tổ chức các ngày kỷ niệm trong tỉnh; tổ chức dâng hương tại các khu, điểm di tích và công trình văn hóa quan trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (09/05/2022) Kế hoạch 1335/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025
9. (06/05/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (06/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2012/QĐ-UBND Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn bàn tỉnh Nam Định
11. (05/05/2022) Kế hoạch 2064/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 1895/QĐ-TTg về Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
12. (04/05/2022) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (29/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND về quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
14. (27/04/2022) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” do tỉnh Lào Cai ban hành
15. (26/04/2022) Kế hoạch 96/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16. (25/04/2022) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025
17. (07/04/2022) Kế hoạch 142/KH-UBND về công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
18. (07/04/2022) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2022 về hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030
19. (04/04/2022) Kế hoạch 136/KH-UBND triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh tỉnh Lào Cai gắn với phát triển du lịch tỉnh Lào Cai” năm 2022
20. (04/04/2022) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2022 về nâng cao năng lực ứng phó chống khủng bố và cứu hộ, cứu nạn tại các cảng biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21. (03/11/2021) Kế hoạch 322/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Lĩnh vực khác
1. (12/05/2022) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2021-2025
2. (07/04/2022) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2022 triển khai Quyết định 36/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2030

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 761

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn