Bản Tin Văn Bản Mới 28/05/2022 13:30 PM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 25/5 - 27/5/2022

28/05/2022 13:30 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 25/5 - 27/5/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (25/05/2022) Công văn 1799/BXD-QLN năm 2022 triển khai thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
2. (23/05/2022) Kế hoạch 144/KH-UBND giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập hoặc được giao quản lý do thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/05/2022) Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (13/05/2022) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (10/05/2022) Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (25/04/2022) Công văn 1269/TCT-KK năm 2022 về xử lý mã số thuế đã cấp cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo công văn 3200/TCT-KK do Tổng cục Thuế ban hành
7. (08/04/2022) Kế hoạch 42/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022
8. (24/03/2022) Công văn 877/TCT-KK năm 2022 về đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh hợp tác xã do Tổng cục Thuế ban hành
9. (08/03/2022) Công văn 640/TCT-PC năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 99/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
10. (28/02/2022) Kế hoạch 71/KH-UBND triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (10/02/2022) Công văn 366/TCT-KK năm 2022 triển khai thực hiện Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT Quy chế trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành
12. (31/12/2021) Kế hoạch 4782/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
13. (20/12/2021) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030
14. (16/12/2021) Kế hoạch 384/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
15. (17/09/2021) Kế hoạch 6247/UBND-KGVX năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
16. (18/12/2020) Công văn 5373/TCT-DNNCN năm 2020 về quản lý thuế hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
17. (09/10/2020) Công văn 4274/TCT-CS năm 2020 về tình hình ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Thuế ban hành
18. (14/11/2019) Công văn 86236/CT-TTHT năm 2019 về phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (12/09/2019) Kế hoạch 327/KH-UBND năm 2019 triển khai thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
20. (24/05/2019) Công văn 2100/TCT-KK năm 2019 triển khai và giới thiệu các quy định về liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã do Tổng cục Thuế ban hành
21. (24/01/2017) Công văn 94/C54-P1 năm 2017 về dừng cung cấp Tem chống hàng giả do Viện Khoa học hình sự ban hành
Đầu tư
1. (25/05/2022) Công văn 2717/BYT-KHTC năm 2022 về rà soát lại danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (25/05/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-TTg quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua Kỳ họp thứ 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/05/2022) Quyết định 953/QĐ-BKHĐT phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022
4. (24/05/2022) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
5. (23/05/2022) Công văn 4577/BTC-ĐT năm 2022 về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 - Kỳ báo cáo: Cả năm (chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương) do Bộ Tài chính ban hành
6. (23/05/2022) Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2022 về nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông vận tải
7. (20/05/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 48/2021/QĐ-UBND
8. (20/05/2022) Công văn 449/TTg-KTTH năm 2022 về danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (18/05/2022) Kế hoạch 1621/KH-UBND năm 2022 xây dựng “Đề án kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”
10. (18/05/2022) Kế hoạch 1622/KH-UBND năm 2022 về tiến độ xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết 16-NQ/TW và 54/2017/QH14 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (16/05/2022) Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2022 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12. (12/05/2022) Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
13. (06/05/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (25/04/2022) Nghị quyết 04/NQ-HĐND điều chỉnh nội dung của Nghị quyết 51/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 do tỉnh Bình Dương ban hành
15. (25/04/2022) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2022 điều chỉnh nội dung Nghị quyết 46/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Dương ban hành
16. (02/03/2022) Quyết định 890/QĐ-KBNN năm 2022 về Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
17. (31/12/2021) Kế hoạch 334/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU về việc tăng cường hiệu quả, chất lượng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
18. (24/12/2021) Kế hoạch 392/KH-UBND năm 2021 về kêu gọi đầu tư xã hội hoá các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
19. (15/11/2019) Công văn 8544/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về xác định loại gói thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
20. (15/11/2019) Công văn 8543/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thẩm quyền cấm tham gia hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (07/11/2019) Công văn 8310/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về cam kết tín dụng đối với nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
22. (06/11/2019) Công văn 8291/BKHĐT-PC năm 2019 thực hiện thủ tục đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
23. (06/11/2019) Công văn 8296/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
24. (05/11/2019) Công văn 8219/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
25. (05/11/2019) Công văn 8220/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
26. (05/11/2019) Công văn 8221/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (27/05/2022) Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2022 về rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” do Chính phủ ban hành
2. (24/05/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2016/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Xúc tiến Thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3. (20/05/2022) Quyết định 832/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (20/05/2022) Quyết định 831/QĐ-BTC năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Văn kiện Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (16/05/2022) Thông tư 2/2022/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
6. (05/05/2022) Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 26 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế và Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
7. (26/04/2022) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025
8. (25/04/2022) Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
9. (02/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10. (24/02/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2022 thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (23/02/2022) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2022 thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
12. (17/01/2022) Công văn 175/TCT-DNNCN năm 2022 về tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và thương mại điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
13. (07/01/2022) Chỉ thị 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
14. (31/12/2021) Kế hoạch 409/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
15. (31/12/2021) Kế hoạch 16602/KH-UBND năm 2021 về phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
16. (31/12/2021) Kế hoạch 411/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm năm 2022 về phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
17. (31/12/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
18. (24/12/2021) Kế hoạch 4705/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương” năm 2022
19. (24/12/2021) Kế hoạch 9295/KH-UBND năm 2021 thực hiện thí điểm các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 06 huyện miền núi thông qua công tác kết nghĩa do tỉnh Quảng Nam ban hành
20. (15/12/2021) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
21. (10/12/2021) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
22. (08/12/2021) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
23. (07/12/2021) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1659/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
24. (03/12/2021) Kế hoạch 407/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
25. (29/11/2021) Quyết định 1741/QĐ-TCT năm 2021 về Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
26. (20/10/2021) Kế hoạch 7424/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2022
27. (08/11/2019) Công văn 8541a/BCT-TTTN năm 2019 về Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG do Bộ Công thương ban hành
28. (07/11/2019) Công văn 3554/TĐC-QLCL năm 2019 về gắn nhãn phụ khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành
29. (13/08/2019) Công văn 5869/BCT-TTTN năm 2019 về Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh LPG do Bộ Công thương ban hành
30. (13/05/2019) Kế hoạch 1601/KH-UBND cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI Bắc Ninh năm 2019
31. (28/02/2019) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do tỉnh Bắc Giang ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (23/05/2022) Công văn 1099/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về nhập khẩu sách điện tử do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (19/05/2022) Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2022 về miễn nộp tiền phạt vi phạm hành chính do không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (19/05/2022) Công văn 1797/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan đối với mặt hàng “ngô hạt” đã nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (19/05/2022) Công văn 1791/TCHQ-GSQL năm 2022 về nhà xuất khẩu từ San Marino và Andorra do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (19/05/2022) Công văn 1798/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (06/05/2022) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7. (04/11/2019) Công văn 6908/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định mã HS code bộ đèn LED do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (01/11/2019) Công văn 6886/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (15/04/2022) Quyết định 233/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2. (21/12/2021) Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025
3. (29/04/2020) Công văn 1729/TCT-DNL năm 2020 triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
4. (04/11/2019) Công văn 8604/NHNN-QLNH năm 2019 về hướng dẫn tài khoản nhận thanh toán của hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (24/05/2022) Công điện 06/CĐ-TCT năm 2022 thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tại Nghị định 32/2022/NĐ-CP do Tổng cục Thuế điện
3. (06/05/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND về quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (29/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND sửa đổi Mục I.1 Phụ lục 2 và Khoản 1 Mục II Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (28/04/2022) Công văn 1381/TCT-DNNCN năm 2022 triển khai giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
6. (26/04/2022) Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
7. (08/04/2022) Công văn 1058/TCT-DNNCN năm 2022 vướng mắc trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
8. (07/04/2022) Công văn 1045/TCT-KK năm 2022 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính do Tổng cục Thuế ban hành
9. (07/04/2022) Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 về Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
10. (29/03/2022) Thông báo 43/TB-UBND năm 2022 về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11. (23/03/2022) Quyết định 314/QĐ-TCT năm 2022 quy định về nhiệm vụ của các Phòng thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế và Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
12. (17/03/2022) Công văn 769/TCT-TTKT năm 2022 thực hiện chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
13. (28/02/2022) Công văn 562/TCT-PC năm 2022 về xử lý vi phạm hành chính theo thông báo của Kiểm toán nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
14. (16/02/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15. (25/01/2022) Công văn 276/TCT-DNL năm 2022 triển khai thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
16. (31/12/2021) Quyết định 2049/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế nội bộ Cơ quan thuế liên quan đến thực hiện Thủ tục thỏa thuận song phương (MAP) theo quy định của Hiệp định thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
17. (31/12/2021) Công văn 15184/BTC-CST năm 2021 về ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng chính sách trong hoạt động ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
18. (30/12/2021) Công văn 5163/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bảo hiểm bắt buộc tại nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
19. (15/12/2021) Công văn 4918/TCT-CS năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
20. (08/12/2021) Công văn 4773/TCT-KK năm 2021 hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn nộp thừa tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Tổng cục Thuế ban hành
21. (01/12/2021) Công văn 4642/TCT-TTKT năm 2021 về xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
22. (29/10/2021) Quyết định 1512/QĐ-TCT năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
23. (29/10/2021) Công văn 4163/TCT-DNNCN năm 2021 về ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
24. (21/10/2021) Công văn 4064/TCT-CS năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán mà điểm giao, nhận ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
25. (19/10/2021) Công văn 4044/TCT-DNNCN năm 2021 về kinh phí ủy nhiệm thu do Tổng cục Thuế ban hành
26. (12/10/2021) Công văn 3919/TCT-CS năm 2021 về sử dụng hóa đơn, chứng từ và kê khai, nộp thuế đối với khoản thu từ việc cung cấp tem kiểm định các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy do Tổng cục Thuế ban hành
27. (16/07/2021) Công văn 2622/TCT-DNNCN năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
28. (15/04/2021) Công văn 1120/TCT-CS năm 2021 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
29. (31/03/2021) Công văn 916/TCT-CS năm 2021 về rà soát hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư ngành điện do Tổng cục Thuế ban hành
30. (22/03/2021) Công văn 768/TCT-CS năm 2021 về chính sách biên lai thu phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Thuế ban hành
31. (13/01/2021) Công văn 124/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
32. (30/12/2020) Công văn 5583/TCT-CS năm 2020 về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
33. (27/08/2020) Công văn 3555/TCT-CS năm 2020 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
34. (08/06/2020) Quyết định 742/QĐ-TCT năm 2020 về Quy chế phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
35. (08/05/2020) Công văn 1841/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với dây chuyền máy móc, thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
36. (23/03/2020) Công văn 1190/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
37. (17/03/2020) Công văn 1096/TCT-DNL năm 2020 về kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu trong thời kỳ ổn định ngân sách 2016-2020 do Tổng cục Thuế ban hành
38. (07/02/2020) Công văn 439/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với vận chuyển hàng hóa bằng đường biển do Tổng cục Thuế ban hành
39. (12/11/2019) Công văn 13503/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
40. (12/11/2019) Công văn 85316/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn về lập hóa đơn và xác định doanh thu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
41. (11/11/2019) Công văn 13419/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
42. (11/11/2019) Công văn 85019/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
43. (11/11/2019) Công văn 13389/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
44. (11/11/2019) Công văn 13329/CT-TTHT năm 2019 về chi phí tiền lương do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45. (11/11/2019) Công văn 13382/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
46. (11/11/2019) Công văn 13424/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
47. (11/11/2019) Công văn 13425/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
48. (11/11/2019) Công văn 13303/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo trì phần mềm do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
49. (11/11/2019) Công văn 13317/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
50. (11/11/2019) Công văn 13390/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
51. (11/11/2019) Công văn 13397/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
52. (11/11/2019) Công văn 13398/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
53. (11/11/2019) Công văn 13404/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
54. (06/11/2019) Công văn 13133/CT-TTHT năm 2019 về xác định giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
55. (06/11/2019) Công văn 13153/CT-TTHT năm 2019 về mất hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
56. (05/11/2019) Công văn 83527/CT-TTHT năm 2019 về ngày ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
57. (31/05/2019) Công văn 2208/TCT-DNL năm 2019 về xác định giá tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
58. (09/05/2019) Quyết định 574/QĐ-TCT năm 2019 phê duyệt Đề án: “Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại tại Cơ quan thuế các cấp” do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
59. (09/05/2019) Quyết định 575/QĐ-TCT năm 2019 phê duyệt Đề án: “Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ về giải quyết tố cáo tại Cơ quan thuế các cấp” do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
60. (09/05/2019) Quyết định 576/QĐ-TCT năm 2019 về Quy trình công khai thông tin văn bản trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
61. (06/05/2019) Quyết định 499/QĐ-TCT năm 2019 về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính của Trường Nghiệp vụ Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
62. (06/05/2019) Quyết định 500/QĐ-TCT năm 2019 về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính của Tạp chí Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế
63. (06/05/2019) Quyết định 501/QĐ-TCT năm 2019 về quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Công nghệ Thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế
Chứng khoán
1. (06/05/2022) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (24/05/2022) Quyết định 1187/QĐ-BHXH năm 2022 về Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội ban hành
2. (23/05/2022) Quyết định 1171/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2022 do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (21/01/2022) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
Lao động - Tiền lương
1. (23/05/2022) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2022 về đính chính Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
2. (12/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
3. (12/05/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
4. (27/04/2022) Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Bắc Ninh ban hành
5. (15/04/2022) Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (28/03/2022) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án “Giải quyết lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
7. (08/11/2019) Công văn 611/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về thanh toán ngày phép năm, nghỉ ốm do Cục Quan hệ lao động và Tiền Lương ban hành
8. (05/11/2019) Công văn 3341/BCA-V03 năm 2019 về thẻ tạm trú của người lao động nước ngoài trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp do Bộ Công an ban hành
Công nghệ thông tin
1. (23/05/2022) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
2. (21/05/2022) Công văn 3158/VPCP-KGVX năm 2022 về Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/05/2022) Quyết định 431/QĐ-BXD phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2022"
4. (12/05/2022) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Ninh
5. (05/05/2022) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Quyết định về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (21/04/2022) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2022 triển khai Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Công ty cổ phần FPT
7. (21/04/2022) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2022 triển khai Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
8. (21/04/2022) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 triển khai Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
9. (31/12/2021) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 về phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
10. (31/12/2021) Kế hoạch 2200/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
11. (31/12/2021) Kế hoạch 327/KH-UBND năm 2021 về cải thiện và nâng cao Chỉ số chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025
12. (28/12/2021) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2021 về điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13. (25/12/2021) Kế hoạch 398/KH-UBND năm 2021 thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
14. (24/12/2021) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2021 về chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2023
15. (14/12/2021) Kế hoạch 8961/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do tỉnh Quảng Nam ban hành
16. (09/12/2021) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2021 về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17. (03/12/2021) Kế hoạch 299/KH-UBND năm 2021 triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
18. (22/11/2021) Công văn 4481/TCT-DNNCN năm 2021 về đẩy mạnh triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Tổng cục Thuế ban hành
19. (11/03/2021) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20. (29/10/2020) Kế hoạch 393/KH-UBND năm 2020 về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Bất động sản
1. (20/05/2022) Công văn 3120/VPCP-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/05/2022) Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
3. (19/05/2022) Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (16/05/2022) Quyết định 1011/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
5. (11/05/2022) Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (11/05/2022) Quyết định 1433/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (10/05/2022) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
8. (28/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
9. (26/04/2022) Nghị quyết 08/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
10. (26/04/2022) Nghị quyết 09/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
11. (20/04/2022) Quyết định 1263/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (19/04/2022) Quyết định 198/QĐ-UBND về bổ sung phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố do tỉnh Bắc Ninh ban hành
13. (19/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
14. (14/04/2022) Quyết định 1209/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15. (06/04/2022) Nghị quyết 04/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác năm 2022 do tỉnh Bắc Giang ban hành
16. (05/04/2022) Quyết định 719/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
17. (11/01/2022) Công văn 89/TCT-CS năm 2022 về miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
18. (27/12/2021) Kế hoạch 373/KH-UBND năm 2021 về khảo sát tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn, chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19. (27/10/2021) Công văn 4111/TCT-CS năm 2021 thực hiện Quyết định 27/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
20. (28/06/2021) Công văn 2315/TCT-CS năm 2021 về miễn, giảm tiền thuê đất đối với Hợp tác xã Lâm nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy do Tổng cục Thuế ban hành
21. (25/12/2020) Công văn 5541/TCT-CS năm 2020 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
22. (13/10/2020) Công văn 4319/TCT-CS năm 2020 thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
23. (17/02/2020) Công văn 618/TCT-CS năm 2020 về Chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
24. (07/11/2019) Công văn 261/BXD-QLN năm 2019 về thời điểm chuyển quyền sở hữu mua bán căn hộ chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
Bộ máy hành chính
1. (27/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-TTg về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc Thành phố Hải Phòng, Thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/05/2022) Quyết định 55/QĐ-BCĐPTDS năm 2022 về Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đến 2025
3. (25/05/2022) Quyết định 56/QĐ-BCĐQGDSPT năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển
4. (25/05/2022) Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (24/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
6. (24/05/2022) Quyết định 640/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (24/05/2022) Quyết định 639/QĐ-TTg năm 2022 về kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (23/05/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (23/05/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10. (23/05/2022) Công văn 1712/TCT-TCCB năm 2022 thực hiện Quyết định 2626/QĐ-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
11. (23/05/2022) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
12. (23/05/2022) Thông tư 04/2022/TT-BNV sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
13. (23/05/2022) Thông tư 05/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
14. (23/05/2022) Quyết định 802/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
15. (20/05/2022) Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
16. (20/05/2022) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
17. (20/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
18. (19/05/2022) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
19. (19/05/2022) Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
20. (19/05/2022) Quyết định 1353/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
21. (19/05/2022) Quyết định 1352/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
22. (19/05/2022) Quyết định 1213/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
23. (19/05/2022) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
24. (18/05/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
25. (18/05/2022) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
26. (17/05/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
27. (17/05/2022) Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
28. (17/05/2022) Quyết định 1254/QĐ-UBND năm 2022 công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
29. (16/05/2022) Thông tư 23/2022/TT-BCA quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
30. (16/05/2022) Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
31. (16/05/2022) Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 01 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
32. (12/05/2022) Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
33. (12/05/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
34. (12/05/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
35. (11/05/2022) Kế hoạch 2150/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 do tỉnh Bình Dương ban hành
36. (11/05/2022) Kế hoạch 2754/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tỉnh Bến Tre ban hành
37. (11/05/2022) Quyết định 1207/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
38. (11/05/2022) Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương
39. (11/05/2022) Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
40. (10/05/2022) Công văn 4103/BTC-TCCB năm 2022 về đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính do Bộ Tài chính ban hành
41. (09/05/2022) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
42. (09/05/2022) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
43. (05/05/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận
44. (05/05/2022) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
45. (05/05/2022) Kết luận 35-KL/TW năm 2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
46. (05/05/2022) Nghị quyết 515/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
47. (04/05/2022) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 31 thủ tục hành chính ban hành mới, 26 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
48. (29/04/2022) Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình
49. (29/04/2022) Thông tư 19/2022/TT-BCA quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
50. (29/04/2022) Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
51. (28/04/2022) Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực: Trang thiết bị y tế, Giám định y khoa và Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
52. (28/04/2022) Quyết định 1386/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
53. (26/04/2022) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
54. (25/04/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh
55. (25/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh
56. (19/04/2022) Quyết định 390/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2022
57. (19/04/2022) Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2022 quy định tạm thời về việc gửi hồ sơ, tài liệu Lưu trữ cơ quan của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào Kho lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh
58. (18/04/2022) Quyết định 3441/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An
59. (18/04/2022) Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
60. (07/04/2022) Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 09 quy trình nội bộ mới, 11 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
61. (24/03/2022) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2022 về kiểm tra hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cấp huyện, cấp xã do tỉnh Bình Phước ban hành
62. (25/02/2022) Kế hoạch 54/KH-UBND về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022
63. (25/02/2022) Kế hoạch 123/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
64. (25/02/2022) Kế hoạch 491/KH-UBND thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
65. (31/12/2021) Kế hoạch 413/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
66. (31/12/2021) Kế hoạch 331/KH-UBND năm 2021 về cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022
67. (31/12/2021) Kế hoạch 16621/KH-UBND năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
68. (30/12/2021) Kế hoạch 406/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
69. (28/12/2021) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2021 về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022
70. (28/12/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 thực hiện cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022
71. (27/12/2021) Kế hoạch 372/KH-UBND năm 2021 về đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
72. (25/12/2021) Kế hoạch 367/KH-UBND năm 2021 về cải cách hành chính năm 2022 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
73. (24/12/2021) Kế hoạch 520/KH-UBND năm 2021 về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
74. (09/12/2021) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do tỉnh Quảng Ninh ban hành
75. (08/11/2021) Bản thỏa thuận 01/BTT-BTC-BTTTT năm 2021 phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông
76. (08/11/2021) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
77. (25/10/2021) Kế hoạch 7510/KH-UBND năm 2021 về bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Quảng Nam ban hành
78. (17/09/2021) Kế hoạch 526/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
79. (10/09/2021) Quyết định 1295/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế Kiểm tra và xử lý văn bản tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
80. (21/05/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
81. (17/05/2019) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2019 triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Vi phạm hành chính
1. (30/12/2021) Kế hoạch 2874/KH-UBND năm 2021 thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trách nhiệm hình sự
1. (28/03/2022) Kế hoạch 2734/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Tài chính nhà nước
1. (26/05/2022) Quyết định 960/QĐ-BKHĐT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. (25/05/2022) Công văn 464/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/05/2022) Công văn 463/TTg-CN năm 2022 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/05/2022) Công văn 461/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (24/05/2022) Công văn 2154/BGDĐT-KHTC năm 2022 thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (24/05/2022) Công văn 2153/BGDĐT-KHTC năm 2022 thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (24/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 12 Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
8. (24/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (23/05/2022) Hướng dẫn 92/TANDTC-KHTC năm 2022 về lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
10. (22/05/2022) Nghị quyết 517/NQ-UBTVQH15 về phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
11. (19/05/2022) Công văn 1509/UBND-NC năm 2022 về rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội
12. (12/05/2022) Quyết định 390/QĐ-BXD năm 2022 phê duyệt Định hướng và Kế hoạch biên soạn, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng đến năm 2030 (thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng)
13. (10/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2013/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị
14. (26/04/2022) Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
15. (25/04/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Ninh Thuận
16. (15/04/2022) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2022 về Hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung do tỉnh Bắc Ninh ban hành
17. (02/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
18. (11/02/2022) Công văn 386/TCT-KK năm 2022 hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
19. (22/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng - Đô thị
1. (26/05/2022) Quyết định 642/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/05/2022) Quyết định 1540/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
3. (04/05/2022) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Quyết định 3352/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025
4. (04/05/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND.HC quy định về phân cấp lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (19/04/2022) Quyết định 3474/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025
6. (15/04/2022) Quyết định 196/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dữ liệu Đề án “Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” năm 2022
7. (14/12/2021) Kế hoạch 2054/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1689/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành
8. (08/12/2021) Kế hoạch 8800/KH-UBND năm 2021 về xây dựng phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (06/12/2021) Kế hoạch 5680/KH-UBND năm 2021 thực hiện mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Phú Thọ ban hành
10. (11/11/2019) Công văn 74/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn xác định chi phí chung do Bộ Xây dựng ban hành
11. (08/11/2019) Công văn 350/BXD-HĐXD năm 2019 về cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
12. (08/11/2019) Công văn 2658/BXD-KTXD năm 2019 về Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
13. (07/11/2019) Công văn 345/BXD-HDXD năm 2019 phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
14. (04/11/2019) Công văn 335/BXD-HĐXD năm 2019 về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức do Bộ Xây dựng ban hành
15. (04/11/2019) Công văn 70/BXD-KTXD năm 2019 xử lý chuyển tiếp các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (25/05/2022) Thông tư 05/2022/TT-BGTVT bãi bỏ quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (01/05/2022) Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (21/02/2022) Kế hoạch 21/KH-UBND về năm an toàn giao thông 2022 do tỉnh Nam Định ban hành
4. (17/02/2022) Quyết định 485/QĐ-BCĐ năm 2022 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5. (21/12/2021) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Giáo dục
1. (23/05/2022) Công văn 1428/SGDĐT-QLT năm 2022 hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (23/05/2022) Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (20/05/2022) Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (20/05/2022) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (19/05/2022) Quyết định 1338/QĐ-BGDĐT về Thể lệ Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (18/05/2022) Quyết định 939/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (17/05/2022) Kế hoạch 2283/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài do tỉnh Bình Dương ban hành
8. (14/05/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022
9. (13/05/2022) Kế hoạch 1418/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (13/05/2022) Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (06/05/2022) Quyết định 940/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
12. (06/05/2022) Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13. (07/04/2022) Quyết định 76/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
14. (02/03/2022) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” do tỉnh Kiên Giang ban hành
15. (23/02/2022) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 63-NQ/TU về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
16. (31/12/2021) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2021 về nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 tỉnh Thái Bình
17. (31/12/2021) Kế hoạch 317/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
18. (31/12/2021) Kế hoạch 16591/KH-UBND năm 2021 thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
19. (30/12/2021) Kế hoạch 294/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
20. (28/12/2021) Kế hoạch 2851/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
21. (22/12/2021) Kế hoạch 2813/KH-UBND năm 2021 về nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 do tỉnh Quảng Bình ban hành
22. (11/12/2021) Kế hoạch 344/KH-UBND năm 2021 về tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
23. (11/12/2021) Kế hoạch 345/KH-UBND năm 2021 về nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đạt chuẩn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1 (2022-2025)
24. (07/12/2021) Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Tài nguyên - Môi trường
1. (25/05/2022) Kế hoạch 1815/KH-BVHTTDL về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (23/05/2022) Quyết định 1083/QĐ-BTNMT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (20/05/2022) Quyết định 1728/QĐ-UBND Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai của thành phố Hà Nội năm 2022
4. (20/05/2022) Công văn 1518/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa nắng nóng năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (18/05/2022) Quyết định 26/2022/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (16/05/2022) Quyết định 1748/QĐ-BNN-KHCN năm 2022 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (16/05/2022) Kế hoạch 2850/KH-UBND năm 2022 về cải thiện bảo vệ môi trường và thực hiện đánh giá kết quả theo Bộ chỉ số môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo định kỳ do tỉnh Bến Tre ban hành
8. (12/05/2022) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2025
9. (09/05/2022) Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do tỉnh Bình Dương ban hành
10. (09/05/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (29/04/2022) Quyết định 828/QĐ-BCT năm 2022 bổ sung dự án Kho xăng dầu quy mô 80.000 m3 tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vào Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
12. (26/04/2022) Kế hoạch 247/KH-UBND phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh năm 2022
13. (14/04/2022) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”
14. (08/03/2022) Kế hoạch 1427/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kế hoạch 25-KH/TU thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc do tỉnh Lâm Đồng ban hành
15. (28/02/2022) Kế hoạch 31/KH-UBND thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong năm 2022
16. (31/12/2021) Kế hoạch 13470/KH-UBND năm 2021 về triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
17. (31/12/2021) Kế hoạch 4788/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
18. (28/12/2021) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
19. (13/12/2021) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2021 về bảo vệ môi trường đối với hoạt động du lịch biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030
Thể thao - Y tế
1. (25/05/2022) Quyết định 279/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 69 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 176 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
2. (24/05/2022) Công điện 702/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế điện
3. (24/05/2022) Công văn 2668/BYT-DP năm 2022 về tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ do Bộ Y tế ban hành
4. (24/05/2022) Quyết định 1349/QĐ-BYT năm 2022 đính chính nội dung tại Thông tư 39/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (24/05/2022) Quyết định 1341/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (23/05/2022) Quyết định 277/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 89 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 175.1 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
7. (23/05/2022) Quyết định 274/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 175 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
8. (20/05/2022) Công văn 586/KCB-NV năm 2022 về tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
9. (19/05/2022) Công văn 1137/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
10. (19/05/2022) Công văn 1136/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
11. (17/05/2022) Quyết định 1138/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
12. (06/05/2022) Kế hoạch 265/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (04/05/2022) Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Bình Định ban hành
14. (29/04/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 23/2019/QĐ-UBND
15. (19/04/2022) Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
16. (04/04/2022) Kế hoạch 998/KH-UBND năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh
17. (25/01/2022) Công văn 93/DP-KLN năm 2022 về tăng cường triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia do Cục Y tế dự phòng ban hành
18. (31/12/2021) Kế hoạch 4770/KH-UBND năm 2021 hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
19. (27/12/2021) Kế hoạch 370/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp
20. (27/12/2021) Kế hoạch 371/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp
21. (21/12/2021) Kế hoạch 359/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
22. (05/12/2021) Kế hoạch 6610/KH-UBND năm 2021 về khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
23. (24/07/2021) Kế hoạch 414/KH-UBND năm 2021 triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Nghệ An ban hành
24. (04/11/2019) Công văn 1242/KCB-QLHN năm 2019 quy định về nhân sự trong các khoa tại Phòng khám đa khoa quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Quyền dân sự
1. (09/05/2022) Quyết định 554/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
2. (09/05/2022) Quyết định 552/QĐ-CTN năm 2022 về Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
3. (09/05/2022) Quyết định 553/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Trần Xuân Đức do Chủ tịch nước ban hành
4. (09/05/2022) Quyết định 550/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng do Chủ tịch nước ban hành
5. (09/05/2022) Quyết định 551/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
6. (09/05/2022) Quyết định 549/QĐ-CTN năm 2022 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 04 cá nhân hiện đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch nước ban hành
7. (05/05/2022) Quyết định 534/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 95 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
8. (05/05/2022) Quyết định 535/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Đức Thơm do Chủ tịch nước ban hành
9. (05/05/2022) Quyết định 536/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Tuấn Long do Chủ tịch nước ban hành
10. (05/05/2022) Quyết định 537/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Kiều Phương Khanh do Chủ tịch nước ban hành
11. (05/05/2022) Quyết định 538/QĐ-CTN năm 2022 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Chen Chien Hao do Chủ tịch nước ban hành
12. (05/05/2022) Quyết định 539/QĐ-CTN năm 2022 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen Yu Niang do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (23/05/2022) Kế hoạch 1022/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025
2. (19/05/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2011/QĐ-UBND về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh
3. (17/05/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận do thành phố Hà Nội ban hành
4. (16/05/2022) Quyết định 1127/QĐ-BVHTTDL năm 2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (16/05/2022) Công văn 1454/UBND-KGVX năm 2022 về ủng hộ nguồn lực chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do thành phố Hà Nội ban hành
6. (12/05/2022) Công văn 1423/UBND-KGVX năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội
7. (06/05/2022) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg về Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (06/05/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (04/05/2022) Kế hoạch 2574/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10. (29/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND về quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
11. (29/04/2022) Công văn 655/UBDT-KHTC năm 2022 về xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ủy ban Dân tộc ban hành
12. (18/04/2022) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
13. (14/04/2022) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới do tỉnh An Giang ban hành
14. (07/04/2022) Kế hoạch 2021/KH-UBND thực hiện Đề án thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022
15. (07/03/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022
16. (28/02/2022) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kết luận 250-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
17. (24/02/2022) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2022
18. (22/02/2022) Kế hoạch 432/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 do tỉnh Hải Dương ban hành
19. (31/12/2021) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
20. (31/12/2021) Kế hoạch 832/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 2013/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
21. (31/12/2021) Kế hoạch 303/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 1 (2021-2025)
22. (30/12/2021) Kế hoạch 826/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
23. (30/12/2021) Kế hoạch 404/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
24. (30/12/2021) Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
25. (30/12/2021) Kế hoạch 16416/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
26. (30/12/2021) Kế hoạch 300/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030
27. (29/12/2021) Kế hoạch 376/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28. (29/12/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030
29. (28/12/2021) Kế hoạch 9373/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
30. (27/12/2021) Kế hoạch 369/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
31. (27/12/2021) Kế hoạch 9355/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
32. (25/12/2021) Kế hoạch 368/KH-UBND năm 2021 về sáng tác, biểu diễn, phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu, chương trình nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp
33. (24/12/2021) Kế hoạch 4561/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
34. (24/12/2021) Kế hoạch 391/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế trên kênh truyền hình CNN Quốc tế
35. (21/12/2021) Kế hoạch 360/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
36. (21/12/2021) Kế hoạch 15908/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
37. (20/12/2021) Kế hoạch 293/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
38. (17/12/2021) Kế hoạch 356/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 1705/QĐ-TTg về triển khai Nghị quyết 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
39. (09/12/2021) Kế hoạch 6710/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1705/QĐ-TTg về "Kế hoạch triển khai Nghị quyết 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025" do tỉnh Ninh Thuận ban hành
40. (08/12/2021) Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2021 triển khai các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2022
41. (07/12/2021) Kế hoạch 6670/KH-UBND năm 2021 thực hiện dự án “Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
42. (06/12/2021) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
43. (13/11/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2021 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo do tỉnh Kiên Giang ban hành
44. (20/10/2021) Kế hoạch 7401/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030
45. (06/09/2021) Kế hoạch 425/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Lĩnh vực khác
1. (24/05/2022) Quyết định 829/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa", mã số: KC.03/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (21/05/2022) Quyết định 1808/QĐ-BQP năm 2022 về đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kèm theo Thông tư 23/2022/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
3. (25/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND về Định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4. (24/12/2021) Kế hoạch 365/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
5. (23/12/2021) Kế hoạch 2815/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022 do tỉnh Quảng Bình ban hành
6. (15/12/2021) Kế hoạch 15616/KH-UBND năm 2021 về phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (25/05/2021) Kế hoạch 124/KH-UBND 2021 về quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
 

Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin văn bản, mời bạn bấm vào đây.
Hoặc gửi email đến info@thuvienphapluat.vn

To unsubscribe visit: unsubscribe
Or send email to info@thuvienphapluat.vn

Giấy chứng nhận bản quyền số : 1802/2006/QTG, thuộc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,081

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn