Bản Tin Văn Bản Mới 14/05/2022 15:59 PM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 11/5 - 13/5/2022

14/05/2022 15:59 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 11/5 - 13/5/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (12/05/2022) Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành
2. (11/05/2022) Công văn 4168/BTC-TCDN năm 2022 về tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2021 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
3. (11/05/2022) Thông tư 27/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (09/05/2022) Công văn 4435/BGTVT-KHCN năm 2022 về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (04/05/2022) Công văn 2898/BKHĐT-ĐKKD năm 2022 về cấp đăng ký hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (29/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm đại diện chủ sở hữu
7. (29/04/2022) Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên
8. (27/04/2022) Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
9. (07/04/2022) Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
10. (31/03/2022) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11. (25/03/2022) Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022
12. (25/03/2022) Kế hoạch 69/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, năm 2022
13. (17/03/2022) Kế hoạch 1081/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (19/01/2022) Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025
15. (17/07/2020) Công văn 4607/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 đề nghị chấn chỉnh công tác đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16. (28/11/2019) Công văn 7420/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
Đầu tư
1. (11/05/2022) Công văn 2538/BCT-ĐB năm 2022 về lưu ý nguyên tắc Ratchet trong cam kết dịch vụ và đầu tư của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đã có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
2. (09/05/2022) Thông báo 182/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tại cuộc họp báo cáo đầu kỳ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90 - Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (09/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý do tỉnh Hưng Yên ban hành
4. (09/05/2022) Công văn 4047/BTC-HCSN năm 2022 về xây dựng quy định hướng dẫn về lập dự toán, quản lý kinh phí vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
5. (09/05/2022) Công văn 4048/BTC-ĐT năm 2022 về đầu tư dự án đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 do Bộ Tài chính ban hành
6. (09/05/2022) Công văn 4080/BTC-QLN năm 2022 về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành
7. (09/05/2022) Công văn 4051/BTC-ĐT năm 2022 về dự thảo Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện các tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công đi qua địa bàn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Tài chính ban hành
8. (22/04/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
9. (21/04/2022) Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
10. (19/04/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý vận hành phần mềm ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và chế độ báo cáo vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
11. (14/04/2022) Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2022 hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12. (14/04/2022) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
13. (13/04/2022) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
14. (12/04/2022) Nghị quyết 19/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022
15. (29/03/2022) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2022 thực hiện Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (28/03/2022) Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
17. (22/03/2022) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau, trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18. (21/03/2022) Thông báo 14/2022/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận về Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam giữa Việt Nam - Lào
Thương mại
1. (11/05/2022) Công văn 2531/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (03/05/2022) Quyết định 916/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
3. (29/04/2022) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2026
4. (29/04/2022) Công văn 2267/BCT-DKT năm 2022 về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 29/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành
5. (28/04/2022) Quyết định 1441/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2021
6. (19/04/2022) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (31/03/2022) Quyết định 636/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
8. (31/03/2022) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (28/03/2022) Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2022 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
10. (24/03/2022) Kế hoạch 65/KH-UBND về khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2022
11. (21/03/2022) Kế hoạch 1638/KH-UBND năm 2022 thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12. (18/03/2022) Kế hoạch 60/KH-UBND về Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2022
13. (17/03/2022) Kế hoạch 1564/KH-UBND thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
14. (15/03/2022) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (03/03/2022) Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 2/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Hưng Yên ban hành
16. (01/03/2022) Kế hoạch 80/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Lào Cai ban hành
17. (28/02/2022) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2022 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
18. (28/02/2022) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
19. (24/02/2022) Kế hoạch 984/KH-UBND thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre năm 2022
20. (23/02/2022) Kế hoạch 931/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21. (21/02/2022) Kế hoạch 31/KH-UBND thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
22. (14/02/2022) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025
23. (13/02/2022) Kế hoạch 17/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 của tỉnh Bình Định
24. (28/01/2022) Kế hoạch 300/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Nghị quyết 08-NQ/TU về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hải Dương ban hành
25. (27/01/2022) Kế hoạch 33/KH-UBND hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Hà Giang ban hành
26. (27/01/2022) Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
27. (21/01/2022) Kế hoạch 41/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
28. (20/01/2022) Kế hoạch 17/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
29. (20/01/2022) Kế hoạch 213/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
30. (20/01/2022) Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Bắc Giang ban hành
31. (19/01/2022) Kế hoạch 15/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
32. (19/01/2022) Kế hoạch 10/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
33. (05/03/2021) Thông báo 15/2022/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ của Quỹ Khí hậu Xanh cho Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp Việt Nam giữa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế/Hiệp hội phát triển quốc tế (với vai trò là cơ quan được Quỹ Khí hậu xanh ủy thác) [TF0B4389]
Xuất nhập khẩu
1. (12/05/2022) Công văn 1683/TCHQ-GSQL năm 2022 về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (11/05/2022) Công văn 1665/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (09/05/2022) Công văn 1635/TCHQ-KĐHQ năm 2022 về mặt hàng khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (06/05/2022) Công văn 1601/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và thiết bị liên lạc ngoài cửa (camera giám sát có chức năng đàm thoại) do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (04/05/2022) Quyết định 707/QĐ-TCHQ năm 2022 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
6. (17/12/2019) Công văn 7764/TCHQ-TXNK năm 2019 về trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (09/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-TTg về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/05/2022) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (06/04/2022) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2022 quy định về cho vay hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang
4. (01/03/2022) Kế hoạch 350/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (22/02/2022) Kế hoạch 524/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (06/05/2022) Công văn 1606/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế đối với hàng hóa thuê gia công lại nhưng có cơ sở sản xuất, gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (06/05/2022) Công văn 1608/TCHQ-TXNK năm 2022 về tính thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thuê doanh nghiệp chế xuất gia công nhập khẩu vào nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (06/05/2022) Công văn 1619/TCHQ-TXNK năm 2022 về miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (15/04/2022) Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
5. (15/04/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu hai (02) loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (15/04/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An
7. (31/03/2022) Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND sửa đổi một số loại phí, lệ phí tại Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Ninh ban hành
8. (31/03/2022) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (30/03/2022) Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND
Bảo hiểm
1. (09/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/03/2022) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, tỉnh Trà Vinh
3. (20/11/2019) Công văn 5013/BHXH-QLT năm 2019 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (08/05/2022) Quyết định 1607/QĐ-BQP năm 2022 về Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng
Lao động - Tiền lương
1. (12/05/2022) Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
2. (11/05/2022) Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2022 về nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (10/05/2022) Kế hoạch 1519/KH-UBND năm 2022 về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025
4. (10/05/2022) Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (10/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên
6. (06/05/2022) Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 57/2013/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 62/2015/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
7. (06/05/2022) Kế hoạch 201/KH-TLĐ năm 2022 truyền thông về Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
8. (05/05/2022) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
9. (04/05/2022) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (04/05/2022) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
11. (04/05/2022) Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
12. (29/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
13. (29/04/2022) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
14. (29/04/2022) Quyết định 987/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
15. (25/04/2022) Kế hoạch 82/KH-UBND về tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
16. (15/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 34/2015/QĐ-UBND Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 do tỉnh Bình Định ban hành
17. (08/04/2022) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
18. (07/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
19. (06/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
20. (30/03/2022) Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Vĩnh Long ban hành
21. (25/03/2022) Kế hoạch 96/KH-UBND về tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
22. (23/03/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ do tỉnh Bình Định ban hành
23. (23/03/2022) Quyết định 697/QĐ-UBND năm 2022 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
24. (23/03/2022) Kế hoạch 1691/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Quảng Nam năm 2022
25. (14/03/2022) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 2021-2025
26. (11/03/2022) Kế hoạch 993/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và xã hội giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
27. (18/02/2022) Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2022 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
28. (14/02/2022) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2022 triển khai Nghị quyết 169/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
29. (17/01/2022) Quyết định 91/QĐ-CT năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Công nghệ thông tin
1. (12/05/2022) Quyết định 905/QĐ-BTTTT năm 2022 hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (10/05/2022) Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
3. (10/05/2022) Công văn 4507/BGTVT-TTCNTT về triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải 8 tháng cuối năm 2022
4. (09/05/2022) Công văn 84/TANDTC-KHTC năm 2022 về đôn đốc việc nhập số liệu phần mềm quản lý tài sản Tòa án nhân dân tối cao
5. (09/05/2022) Công văn 4050/BTC-THTK năm 2022 xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
6. (06/05/2022) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2022 ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện số hóa trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
7. (05/05/2022) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2022 về phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (28/04/2022) Công văn 1598/BTTTT-CATTT năm 2022 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (28/04/2022) Kế hoạch 72/KH-UBND về xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang năm 2022
10. (26/04/2022) Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2022 về vận hành chính thức Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Vĩnh Long
11. (26/04/2022) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2022 về Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
12. (25/04/2022) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13. (21/04/2022) Quyết định 781/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
14. (05/04/2022) Kế hoạch 54/KH-UBND triển khai Quyết định 392/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hậu Giang năm 2022
15. (31/03/2022) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2022 về tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16. (28/03/2022) Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2022 quy định về Đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
17. (24/03/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
18. (23/03/2022) Chương trình hành động 120/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
19. (21/03/2022) Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2022 về Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương
20. (16/03/2022) Kế hoạch 1543/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21. (11/03/2022) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
22. (09/03/2022) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
23. (08/03/2022) Kế hoạch 998/KH-UBND triển khai công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
24. (04/03/2022) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
25. (23/02/2022) Kế hoạch 952/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
26. (11/01/2022) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
27. (31/12/2021) Kế hoạch 326/KH-UBND năm 2021 về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2022 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Bất động sản
1. (11/05/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2. (10/05/2022) Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
3. (09/05/2022) Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
4. (06/05/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 26 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND quy định nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
5. (06/05/2022) Quyết định 875/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
6. (06/05/2022) Quyết định 874/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
7. (05/05/2022) Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã)
8. (04/05/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất của một số tuyến đường, vị trí, khu vực vào Phụ lục XII của Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
9. (04/05/2022) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
10. (28/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định 43/2021/QĐ-UBND
11. (28/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
12. (27/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND về Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
13. (26/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
14. (26/04/2022) Nghị quyết 194/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất điều chỉnh, bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
15. (25/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND
16. (22/04/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
17. (20/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng thẩm định trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
18. (14/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề
19. (12/04/2022) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2022 về Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20. (01/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về các khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
21. (01/04/2022) Quyết định 645/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
22. (30/03/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
23. (29/03/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
24. (25/03/2022) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2022 về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
25. (25/02/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
26. (31/12/2021) Quyết định 78/2021/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất và tiếp tục thực hiện Quyết định 45/2020/QĐ-UBND và Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
27. (21/12/2021) Quyết định 65/2021/QĐ-UBND về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
28. (25/11/2019) Công văn 282/BXD-QLN năm 2019 về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai do Bộ Xây dựng ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (18/01/2022) Thông báo 13/2022/TB-LPQT hiệu lực Hiệp ước về Cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (World Intellectual Property Organizaion Performances and Phonograms Treaty) do Bộ Ngoại giao ban hành
Bộ máy hành chính
1. (12/05/2022) Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
2. (12/05/2022) Kế hoạch 70/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (11/05/2022) Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
4. (11/05/2022) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch, thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (11/05/2022) Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
6. (10/05/2022) Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
7. (10/05/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
8. (10/05/2022) Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
9. (10/05/2022) Công văn 2882/BNN-TCCB năm 2022 hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thuộc sở do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (10/05/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Hưng Yên
11. (09/05/2022) Quyết định 1145/QĐ-BHXH năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
12. (09/05/2022) Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
13. (09/05/2022) Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
14. (09/05/2022) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại ngành Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15. (08/05/2022) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
16. (06/05/2022) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang
17. (06/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Hòa Bình
18. (05/05/2022) Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (05/05/2022) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
20. (05/05/2022) Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
21. (04/05/2022) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
22. (04/05/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
23. (03/05/2022) Quyết định 918/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
24. (03/05/2022) Nghị quyết 63/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022
25. (02/05/2022) Thông tư 01/2022/TT-VPCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (29/04/2022) Kế hoạch 142/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022
27. (29/04/2022) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Long
28. (29/04/2022) Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
29. (29/04/2022) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế giai đoạn từ năm 2022-2026 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
30. (29/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
31. (29/04/2022) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
32. (29/04/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
33. (29/04/2022) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
34. (29/04/2022) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
35. (29/04/2022) Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải Nghệ An
36. (29/04/2022) Quyết định 988/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
37. (26/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
38. (26/04/2022) Quyết định 635/QĐ-BKHCN về Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
39. (25/04/2022) Quyết định 809/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
40. (25/04/2022) Kế hoạch 134/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
41. (25/04/2022) Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
42. (21/04/2022) Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
43. (20/04/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
44. (15/04/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
45. (15/04/2022) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
46. (15/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
47. (15/04/2022) Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022-2025
48. (14/04/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang
49. (14/04/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
50. (08/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
51. (07/04/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang
52. (07/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang
53. (07/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang
54. (07/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND
55. (07/04/2022) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2022 công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
56. (06/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
57. (06/04/2022) Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
58. (04/04/2022) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2022 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
59. (04/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tỉnh Bắc Kạn
60. (31/03/2022) Nghị quyết 90/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025
61. (31/03/2022) Kế hoạch 73/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Cà Mau
62. (30/03/2022) Quyết định 613/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ, lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
63. (30/03/2022) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
64. (29/03/2022) Kế hoạch 482/KH-UBND về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình, năm 2022
65. (29/03/2022) Kế hoạch 200/KH-UBND về tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022
66. (29/03/2022) Kế hoạch 202/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
67. (28/03/2022) Kế hoạch 584/KH-UBND năm 2022 thực hiện “Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
68. (25/03/2022) Kế hoạch 71/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
69. (24/03/2022) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương
70. (24/03/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022 do tỉnh Hậu Giang ban hành
71. (24/03/2022) Kế hoạch 1897/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 2069/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
72. (23/03/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
73. (22/03/2022) Kế hoạch 439/KH-UBND thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025” năm 2022
74. (21/03/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai
75. (21/03/2022) Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương
76. (16/03/2022) Quyết định 370/QĐ-NHNN năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
77. (15/03/2022) Quyết định 03/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
78. (14/03/2022) Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
79. (11/03/2022) Kế hoạch 707/KH-UBND triển khai hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Bình Thuận năm 2022
80. (11/03/2022) Kế hoạch 1424/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2022
81. (10/03/2022) Kế hoạch 986/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
82. (01/03/2022) Kế hoạch 364/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
83. (28/02/2022) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Công an tỉnh đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, tỉnh Trà Vinh
84. (23/02/2022) Kế hoạch 20/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2022
85. (17/02/2022) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2022 công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
86. (16/02/2022) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Trà Vinh
87. (11/02/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do tỉnh Lào Cai ban hành
88. (01/02/2022) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
89. (20/01/2022) Quyết định 134/QĐ-CT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ban Dân tộc thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
90. (20/01/2022) Quyết định 135/QĐ-CT năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
91. (20/01/2022) Quyết định 136/QĐ-CT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc
92. (20/01/2022) Quyết định 133/QĐ-CT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
93. (17/01/2022) Quyết định 90/QĐ-CT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
94. (07/01/2022) Quyết định 28/QĐ-CT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
95. (30/12/2021) Thông tư 13/2021/TT-BKHCN quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Trách nhiệm hình sự
1. (15/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (21/03/2022) Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3. (02/03/2022) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 13-KL/TW và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (28/02/2022) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg và Kế hoạch 81-KH/TU thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Thủ tục Tố tụng
1. (20/04/2022) Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tài chính nhà nước
1. (04/05/2022) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2022 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
2. (26/04/2022) Quyết định 334/QĐ-BXD năm 2022 Chương trình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025
3. (26/04/2022) Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên
4. (21/04/2022) Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND quy định về kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (21/04/2022) Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định về mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (21/04/2022) Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND quy định về mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7. (20/04/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
8. (20/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị
9. (19/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10. (19/04/2022) Nghị quyết 2/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (19/04/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND về quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
12. (15/04/2022) Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
13. (15/04/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
14. (12/04/2022) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2022 về hỗ trợ tài chính duy trì và phát triển Bóng đá Hải Phòng giai đoạn 2022-2026 do thành phố Hải Phòng ban hành
15. (08/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
16. (07/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí Khánh Hòa
17. (31/03/2022) Nghị quyết 88/2022/NQ-HĐND về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý
18. (30/03/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19. (30/03/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
20. (30/03/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý do tỉnh Bắc Ninh ban hành
21. (30/03/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
22. (30/03/2022) Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
23. (23/03/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
24. (23/03/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thêm tiền ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học nội trú tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Định
25. (16/03/2022) Nghị quyết 185/2021/NQ-HĐND quy định về mức giá đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
26. (03/03/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán và thời hạn cơ quan tài chính xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
27. (27/01/2022) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
28. (05/01/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về xác định chi phí và quản lý dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29. (17/12/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn Vĩnh Phúc
30. (15/10/2021) Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD năm 2021 công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng - Đô thị
1. (11/05/2022) Quyết định 1680/QĐ-BNN-VPĐP năm 2022 hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (10/05/2022) Thông báo 139/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4. (12/04/2022) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2022 về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
5. (23/03/2022) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
6. (21/03/2022) Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2022
7. (02/12/2019) Công văn 2852/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn xác định định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
8. (02/12/2019) Công văn 05/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn điều chỉnh khối lượng công việc đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và chuyển giao thi công công trình cho các công ty thành viên do Bộ Xây dựng ban hành
9. (02/12/2019) Công văn 83/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành
10. (21/11/2019) Công văn 79/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn áp dụng Thông tư 06/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
11. (21/11/2019) Công văn 80/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn điều chỉnh và thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (11/05/2022) Công văn 2628/TCĐBVN-QLBTĐB năm 2022 về tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
2. (09/05/2022) Thông báo 183/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (09/05/2022) Quyết định 584/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (06/05/2022) Công văn 4412/BGTVT-VT năm 2022 về tăng cường khai thác đi/đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (26/04/2022) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2025
6. (01/12/2021) Thông báo 11/2022/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư thứ hai sửa đổi Nghị định thư giữa Việt Nam - Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam
Giáo dục
1. (11/05/2022) Thông báo 1466/TB-SGDĐT năm 2022 về không tuyển sinh vào lớp 10 Tích hợp ở một số trường Trung học phổ thông năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (11/05/2022) Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (10/05/2022) Công văn 4516/BGTVT-TCCB năm 2022 về thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021-2030” do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (09/05/2022) Quyết định 1272/QĐ-BGDĐT năm 2022 về đính chính danh mục sách giáo khoa kèm theo Quyết định 442/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (09/05/2022) Công văn 1406/SGDĐT-KHTC năm 2022 hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (09/05/2022) Công văn 1410/SGDĐT-GDTrH năm 2022 thông báo cấu trúc đề thi Kỳ thi nghề phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (04/05/2022) Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 và sách giáo khoa, chuyên đề học tập lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long
8. (25/04/2022) Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2022-2023 trở về sau
9. (22/04/2022) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10. (21/04/2022) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long
11. (15/04/2022) Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND quy định về mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
12. (15/04/2022) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do tỉnh Hải Dương ban hành
13. (05/04/2022) Quyết định 670/QĐ-UBND về Kế hoạch nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
14. (31/03/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về đối tượng ưu tiên và điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15. (29/03/2022) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Kiên Giang ban hành
16. (15/03/2022) Kế hoạch 696/KH-SGDĐT năm 2022 về tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (03/03/2022) Kế hoạch 1805/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND hướng dẫn một số mức hỗ trợ tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18. (21/01/2022) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 96/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
Tài nguyên - Môi trường
1. (05/05/2022) Công văn 2353/BCT-TKNL năm 2022 về xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2023
2. (04/05/2022) Công văn 2259/BYT-MT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (04/05/2022) Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
4. (04/05/2022) Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình đề điều trong mùa mưa, lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
5. (20/04/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (14/04/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận 56-KL/TW do tỉnh Hậu Giang ban hành
7. (14/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An
8. (12/04/2022) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Chương trình xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hải Phòng ban hành
9. (06/04/2022) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2022 về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10. (06/04/2022) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2022 về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
11. (30/03/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
12. (16/03/2022) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2022 công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2021
13. (01/03/2022) Kế hoạch 509/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND về xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực
14. (11/02/2022) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2022 triển khai Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND quy định về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực
15. (27/01/2022) Kế hoạch 508/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Thể thao - Y tế
1. (11/05/2022) Quyết định 264/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 11 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.2 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (11/05/2022) Quyết định 265/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 156 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
3. (10/05/2022) Công văn 2377/BYT-QLD năm 2022 về tăng cường quản lý đối với sản phẩm chứa Methanol được mua, bán tại các cơ sở kinh doanh dược do Bộ Y tế ban hành
4. (09/05/2022) Công văn 2329/BYT-DP năm 2022 về tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân do Bộ Y tế ban hành
5. (09/05/2022) Công văn 2348/BYT-KH-TC năm 2022 bãi bỏ Công văn 2009/BYT-KH-TC do Bộ Y tế ban hành
6. (06/05/2022) Phương án 03/PA-UBND năm 2022 về phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Gamnes 31) trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (04/05/2022) Công văn 2262/BYT-CNTT năm 2022 hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
8. (29/04/2022) Công văn 1316/UBND-VX năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (29/04/2022) Quyết định 1031/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván-Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2022 tại 32 tỉnh, thành phố do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10. (23/04/2022) Kế hoạch 68/KH-UBND về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
11. (15/04/2022) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
12. (23/03/2022) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13. (17/03/2022) Kế hoạch 103/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2022
14. (17/03/2022) Kế hoạch 53/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
15. (16/03/2022) Kế hoạch hành động 53/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
16. (11/03/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn năm 2022
17. (31/12/2021) Kế hoạch 414/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Quyền dân sự
1. (22/04/2022) Kế hoạch 66/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2. (25/03/2022) Kế hoạch 1736/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 do tỉnh Quảng Nam ban hành
3. (04/03/2022) Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 do tỉnh Hưng Yên ban hành
4. (01/03/2022) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (28/02/2022) Kế hoạch 792/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2022
6. (28/02/2022) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (23/02/2022) Kế hoạch 1073/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (28/01/2022) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
9. (24/01/2022) Kế hoạch 45/KH-UBND thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022 do tỉnh An Giang ban hành
10. (21/01/2022) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” và Chương trình truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Văn hóa - Xã hội
1. (13/05/2022) Quyết định 584/QĐ-TTg năm 2022 phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/05/2022) Quyết định 1094/QÐ-BVHTTDL năm 2022 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (10/05/2022) Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (09/05/2022) Công văn 1594/BVHTTDL-DSVH năm 2022 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (06/05/2022) Báo cáo 81/BC-BCT năm 2022 về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) do Bộ Công thương ban hành
6. (27/04/2022) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1983/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (21/04/2022) Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (15/04/2022) Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030
9. (13/04/2022) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU về Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
10. (12/04/2022) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ Hội Kim hoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2024 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
11. (12/04/2022) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
12. (08/04/2022) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
13. (08/04/2022) Phương án 2196/PA-UBND năm 2022 về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
14. (07/04/2022) Kế hoạch 146/KH-UBND triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (05/04/2022) Quyết định 657/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
16. (05/04/2022) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030
17. (05/04/2022) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
18. (31/03/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
19. (30/03/2022) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
20. (30/03/2022) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022
21. (29/03/2022) Kế hoạch 1303/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
22. (28/03/2022) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Phú Yên
23. (25/03/2022) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
24. (24/03/2022) Kế hoạch 52/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
25. (23/03/2022) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
26. (23/03/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27. (22/03/2022) Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg về Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
28. (17/03/2022) Kế hoạch 1553/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
29. (14/03/2022) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030 trên tỉnh Thừa Thiên Huế"
30. (13/03/2022) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1909/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
31. (11/03/2022) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
32. (09/03/2022) Kế hoạch 147/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn năm 2022
33. (08/03/2022) Kế hoạch 583/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2022 do tỉnh Hải Dương ban hành
34. (04/03/2022) Kế hoạch 954/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2030
35. (03/03/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
36. (25/02/2022) Quyết định 03/2022/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
37. (18/02/2022) Kế hoạch 98/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
38. (15/02/2022) Kế hoạch 369/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
39. (21/01/2022) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030
40. (10/01/2022) Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
41. (06/01/2022) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1983/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực khác
1. (11/05/2022) Quyết định 569/QĐ-TTg năm 2022 về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/05/2022) Quyết định 1625/QĐ-BNN-TT về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (09/05/2022) Công văn 4057/BTC-QLN năm 2022 về điều chỉnh Dự án đầu tư Dự án “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” do Bộ Tài chính ban hành
4. (06/05/2022) Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2022-2030
5. (26/04/2022) Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
6. (25/04/2022) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh Quyết định 1365/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn trái theo hướng gia tăng giá trị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025"
7. (07/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (14/01/2022) Kế hoạch 36/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
9. (10/01/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,376

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn