Bản Tin Văn Bản Mới 03/05/2022 15:08 PM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 27/4 - 02/5/2022

03/05/2022 15:08 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 27/4 - 02/5/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/04/2022) Công văn 2619/VPCP-ĐMDN năm 2022 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/04/2022) Công văn 2612/VPCP-KTTH năm 2022 vướng mắc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/04/2022) Công văn 1446/TCHQ-GSQL năm 2022 về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (22/04/2022) Công văn 17560/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (19/04/2022) Công văn 16825/CTHN-TTHT năm 2022 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (21/03/2022) Kế hoạch 1577/KH-UBND năm 2022 về xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
7. (21/03/2022) Kế hoạch 1131/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
8. (04/03/2022) Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi
9. (24/09/2021) Công văn 3246/LĐTBXH-VL năm 2021 thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Đầu tư
1. (27/04/2022) Thông báo 130/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/04/2022) Công văn 1257/SGDĐT-KHTC năm 2022 về tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng cho cán bộ, nhân viên thuộc ngành giáo dục và đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (25/04/2022) Công văn 3720/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng, ước thực hiện 4 tháng kế hoạch năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
4. (25/04/2022) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
5. (23/04/2022) Thông báo 124/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (23/04/2022) Quyết định 506/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Prodezi, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (22/04/2022) Kế hoạch 127/KH-UBND về kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư của Thành phố Hà Nội năm 2022
8. (20/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND
9. (15/04/2022) Quyết định 85/QĐ-TANDTC-KHTC công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
10. (08/04/2022) Nghị quyết 02/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp thành phố do thành phố Hà Nội ban hành
11. (08/04/2022) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2022 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội
12. (07/04/2022) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2022 quy định về quyết toán phần vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, các hình thức hỗ trợ hiện vật khác do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
13. (05/04/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND về mức cấp bù lãi suất đối với lĩnh vực đầu tư được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2022-2025
14. (29/03/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
15. (17/03/2022) Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
16. (28/02/2022) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2022 quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân sách từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (28/02/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, các Khu công nghiệp, các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Lạng Sơn
Thương mại
1. (26/04/2022) Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
2. (25/04/2022) Quyết định 964/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
3. (25/04/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4. (24/04/2022) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
5. (23/04/2022) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (21/04/2022) Quyết định 296/QĐ-UBDT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
7. (21/04/2022) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2022 triển khai hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
8. (20/04/2022) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2030
9. (15/04/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (15/04/2022) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
11. (14/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng
12. (13/04/2022) Công văn 788/BKHCN-TĐC năm 2022 triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13. (12/04/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” tỉnh Nam Định năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
14. (07/04/2022) Kế hoạch 183/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
15. (06/04/2022) Quyết định 640/QĐ-BCT năm 2022 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ In-đô-nê-xi-a và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
16. (30/03/2022) Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Yên Bái
17. (30/03/2022) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2022
18. (25/03/2022) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
19. (25/03/2022) Kế hoạch 04/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20. (24/03/2022) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
21. (22/03/2022) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2022 triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
22. (09/03/2022) Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Xuất nhập khẩu
1. (28/04/2022) Công văn 1514/TCHQ-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (26/04/2022) Công văn 1478/TCHQ-GSQL năm 2022 hướng dẫn vướng mắc mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (25/04/2022) Công văn 1459/TCHQ-TXNK năm 2022 về vướng mắc hàng gia công, sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (25/04/2022) Công văn 1449/TCHQ-GSQL năm 2022 về mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (21/04/2022) Công văn 1401/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (28/03/2022) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu đối với các sản phẩm có khả năng cao của Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
7. (09/08/2018) Công văn 4687/TCHQ-TXNK năm 2018 kiến nghị về thuế nhập khẩu tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (27/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/04/2022) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (08/04/2022) Kế hoạch 1466/KH-UBND năm 2022 về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
4. (14/03/2022) Quyết định 672/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/04/2022) Thông tư 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (26/04/2022) Công văn 18174/CTHN-TTHT năm 2022 về chi phí được công ty thứ ba trả hộ và bù trừ công nợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (22/04/2022) Công văn 17557/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (21/04/2022) Quyết định 745/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế năm 2022” do tỉnh Đắk Nông ban hành
5. (20/04/2022) Công văn 17157/CTHN-TTHT năm 2022 về hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (18/04/2022) Công văn 16354/CTHN-TTHT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (01/04/2022) Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (29/03/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026
Chứng khoán
1. (25/04/2022) Chỉ thị 01/CT-BTC năm 2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ do Bộ Tài chính ban hành
2. (04/04/2022) Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022 quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Bảo hiểm
1. (25/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (23/04/2022) Công văn 1038/BHXH-TT về truyền thông Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (27/04/2022) Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
2. (27/04/2022) Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (27/04/2022) Thông báo 128/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/04/2022) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (26/04/2022) Công văn 1298/LĐTBXH-VPQGGN năm 2022 hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (26/04/2022) Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ năm 2022 hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (25/04/2022) Công văn 1398/BXD-TCCB năm 2022 thực hiện Quyết định 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Xây dựng ban hành
8. (22/04/2022) Quyết định 1324/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Lao động tiền lương; Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
9. (22/04/2022) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (21/04/2022) Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ năm 2022 trả lời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid - 19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
11. (20/04/2022) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2022 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025
12. (18/04/2022) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (15/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
14. (12/04/2022) Quyết định 327/QĐ-LĐTBXH năm 2022 về Kế hoạch Sơ kết đánh giá việc thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
15. (12/04/2022) Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 mới, sửa đổi đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
16. (08/04/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và thú y thôn bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17. (06/04/2022) Thông tư 14/2022/TT-BCA quy định về điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
18. (25/03/2022) Quyết định 4407/QĐ-TLĐ năm 2022 về chia số dư tài chính công đoàn tích lũy của các cấp công đoàn tại thời điểm 31/12/2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
19. (21/03/2022) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án 14-ĐA/TU về đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
20. (09/03/2022) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
21. (01/03/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Công nghệ thông tin
1. (28/04/2022) Quyết định 807/QĐ-BTTTT năm 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực viễn thông và internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (27/04/2022) Quyết định 769/QĐ-BTTTT năm 2022 hướng dẫn kết nối ứng dụng sử dụng chữ ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với hình thức ký số từ xa do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (27/04/2022) Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2022 bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử do Chính phủ ban hành
4. (26/04/2022) Chỉ thị 2/CT-TTg năm 2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (25/04/2022) Quyết định 764/QĐ-BTTTT năm 2022 về yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (25/04/2022) Công văn 1254/SGDĐT-KHTC năm 2022 về thu thập cập nhật dữ liệu năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh_lần 2
7. (25/04/2022) Công văn 1255/SGDĐT-KHTC năm 2022 về thu thập, cập nhật dữ liệu năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh_lần 2
8. (22/04/2022) Quyết định 742/QĐ-BTTTT năm 2022 về yêu cầu an toàn cơ bản đối với Phần mềm nội bộ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (20/04/2022) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2022 triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội
10. (06/04/2022) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030
11. (01/03/2022) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Bất động sản
1. (27/04/2022) Công văn 387/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/04/2022) Công văn 2663/VPCP-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/04/2022) Quyết định 1102/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
4. (22/04/2022) Công văn 369/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (22/04/2022) Công văn 370/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (22/04/2022) Công văn 367/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (22/04/2022) Quyết định 1093/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
8. (21/04/2022) Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
9. (20/04/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
10. (19/04/2022) Công văn 1144/UBND-TNMT năm 2022 về đính chính nội dung Quyết định 36/2021/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành
11. (15/04/2022) Quyết định 68/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố, tỉnh Đồng Tháp
12. (08/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13. (05/04/2022) Quyết định 919/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
14. (05/04/2022) Quyết định 917/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
15. (23/03/2022) Quyết định 760/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
16. (23/03/2022) Quyết định 759/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
17. (18/03/2022) Quyết định 715/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
18. (16/03/2022) Quyết định 699/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
19. (15/03/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Dịch vụ pháp lý
1. (26/04/2022) Công văn 1417/BXD-GĐ năm 2022 về tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
2. (27/01/2022) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Bộ máy hành chính
1. (28/04/2022) Quyết định 99/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (27/04/2022) Quyết định 51/QĐ-BCĐCCHC năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
3. (27/04/2022) Quyết định 1531/QĐ-BNN-PC năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. (27/04/2022) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (26/04/2022) Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai
6. (26/04/2022) Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (26/04/2022) Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (26/04/2022) Thông tư 35/2022/TT-BQP sửa đổi Thông tư 116/2015/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
9. (26/04/2022) Quyết định 704/QĐ-BTP về Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
10. (26/04/2022) Công văn 186/TANDTC-TCCB về đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
11. (26/04/2022) Thông báo 49/TB-BCĐĐMSXTCBM năm 2022 về kết luận của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
12. (26/04/2022) Quyết định 338/QĐ-BNV năm 2022 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
13. (25/04/2022) Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
14. (25/04/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn thành phố Hà Nội
15. (25/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
16. (24/04/2022) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
17. (24/04/2022) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
18. (22/04/2022) Kế hoạch 1229/KH-SGDĐT năm 2022 về chuyển công tác đối với viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023
19. (22/04/2022) Kế hoạch 1165/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Bình Thuận ban hành
20. (22/04/2022) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
21. (22/04/2022) Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
22. (22/04/2022) Kế hoạch 1224/KH-UBND năm 2022 về tổ chức tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (21/04/2022) Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
24. (19/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (19/04/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
26. (18/04/2022) Kết luận 34-KL/TW năm 2022 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
27. (18/04/2022) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 thuộc khối Nhà nước giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
28. (15/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
29. (15/04/2022) Quyết định 378/QĐ-UBND-HC năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
30. (14/04/2022) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội
31. (14/04/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
32. (14/04/2022) Công văn 2319/VPCP-KSTT năm 2022 hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu do Văn phòng Chính phủ ban hành
33. (13/04/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
34. (08/04/2022) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
35. (07/04/2022) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới; thay thế; bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
36. (07/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
37. (07/04/2022) Kế hoạch 2086/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1739/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do tỉnh Quảng Nam ban hành
38. (06/04/2022) Kế hoạch 51/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
39. (06/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
40. (06/04/2022) Quyết định 321/QĐ-UBND-HC năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
41. (05/04/2022) Quyết định 285/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
42. (01/04/2022) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan trong công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực trên địa bàn quản lý
43. (31/03/2022) Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi
44. (31/03/2022) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi
45. (30/03/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
46. (29/03/2022) Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND
47. (29/03/2022) Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND
48. (29/03/2022) Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
49. (26/03/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế kèm theo Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị
50. (25/03/2022) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
51. (25/03/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
52. (24/03/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
53. (24/03/2022) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 1952/QĐ-UBND về thực hiện việc cắm Biển cấm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
54. (24/03/2022) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
55. (21/03/2022) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2022 xây dựng xã, thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị do tỉnh Hưng Yên ban hành
56. (18/03/2022) Kế hoạch 1201/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2022
57. (17/03/2022) Quyết định 708/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành
58. (17/03/2022) Kế hoạch 1023/KH-BNV năm 2022 thực hiện Quyết định 43/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026” do Bộ Nội vụ ban hành
59. (16/03/2022) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt bổ sung và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
60. (15/03/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 104/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
61. (15/03/2022) Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
62. (09/03/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh do tỉnh Quảng Nam ban hành
63. (08/03/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk
64. (07/03/2022) Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
65. (24/02/2022) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
66. (14/01/2022) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
67. (16/10/2017) Quyết định 2088/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài chính
68. (21/02/2013) Quyết định 54/QĐ-VKSTC-V9 năm 2013 quy định về quản lý, sử dụng trang phục Viện kiểm sát nhân dân, Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận chức danh pháp lý ngành Kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Vi phạm hành chính
1. (07/03/2022) Công văn 756/TCHQ-TXNK năm 2022 xử lý kiến nghị không tính tiền chậm nộp, không xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (28/04/2022) Quyết định 98/QĐ-TANDTC năm 2022 về Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (29/04/2022) Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2022 về ký Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực hàn cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Việt Nam do Chính phủ ban hành
2. (27/04/2022) Công văn 2150/BYT-BH năm 2022 thông báo hệ số điều chỉnh (k) và góp ý hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
3. (25/04/2022) Quyết định 758/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Bưu điện trung ương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (25/04/2022) Quyết định 320/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Văn kiện dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, bao gồm cả trong tình trạng khủng hoảng về thiên tai và dịch bệnh" - Mã số dự án VNM10P01 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bội Nội vụ
5. (25/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6. (21/04/2022) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2022 quy định về thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công tại các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
7. (20/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (19/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (15/04/2022) Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (15/04/2022) Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND quy định về mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Gia Lai
11. (12/04/2022) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2022 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
12. (08/04/2022) Quyết định 337/QĐ-UBND-HC năm 2022 về đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (07/04/2022) Kế hoạch 229/KH-UBND năm 2022 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
14. (06/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 7 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15. (30/03/2022) Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
16. (30/03/2022) Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
17. (30/03/2022) Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND quy định về mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái
18. (29/03/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban dân tộc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
19. (29/03/2022) Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu
20. (22/03/2022) Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
21. (18/03/2022) Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án cấp nước sạch tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025
22. (09/03/2022) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Quảng Ninh
23. (28/01/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý nguồn kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và thẩm quyền thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán công trình sử dụng nguồn kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
24. (05/01/2022) Kế hoạch 01/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
25. (31/12/2021) Quyết định 1266/QĐ-SXD năm 2021 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
26. (26/01/2021) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Quyết định 3227/QĐ-UBND quy định về danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận
27. (29/12/2020) Quyết định 3227/QĐ-UBND năm 2020 quy định về Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận
Xây dựng - Đô thị
1. (08/04/2022) Kế hoạch 1478/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (04/04/2022) Quyết định 317/QĐ-UBND-HC năm 2022 về Quy chế phối hợp và Kế hoạch thực hiện xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
3. (04/04/2022) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới lấn, chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (01/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, giải quyết sự cố công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố, tỉnh Lạng Sơn
5. (01/04/2022) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (01/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Giao thông - Vận tải
1. (22/04/2022) Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (22/04/2022) Quyết định 533/QĐ-BGTVT năm 2022 về điều chỉnh nội dung của Hướng dẫn thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bình Thuận, Bà Rịa -Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (26/04/2022) Công văn 1263/SGDĐT-KHTC năm 2022 về nhắc nhở thực hiện cập nhật thông tin cá nhân của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (26/04/2022) Công văn 1256/SGDĐT-GDNCL năm 2022 về chấn chỉnh tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3. (25/04/2022) Kế hoạch 1239/KH-SGDĐT thực hiện Đề án đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
4. (25/04/2022) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. (25/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6. (22/04/2022) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7. (22/04/2022) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (20/04/2022) Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9. (19/04/2022) Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH năm 2022 thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (07/04/2022) Quyết định 325/QĐ-UBND-HC năm 2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (06/04/2022) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2022-2023
12. (06/04/2022) Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
13. (06/04/2022) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2022-2023
14. (31/03/2022) Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2022-2023
15. (23/03/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 do tỉnh Hưng Yên ban hành
16. (21/03/2022) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 85/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
17. (18/03/2022) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18. (16/03/2022) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (29/04/2022) Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2022 về ký Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản cho khoản vay STEP lần 2 của Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)” do Chính phủ ban hành
2. (27/04/2022) Thông báo 129/TB-VPCP năm 2022 về kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/04/2022) Quyết định 853/QĐ-BTNMT năm 2022 công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (22/04/2022) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
5. (22/04/2022) Công văn 1234/UBND-KT năm 2022 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
6. (21/04/2022) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7. (21/04/2022) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
8. (19/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (01/04/2022) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt mạng lưới quan trắc Dioxin khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Đồng Nai ban hành
10. (11/03/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thể thao - Y tế
1. (28/04/2022) Công văn 2189/BYT-DP về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022 do Bộ Y tế ban hành
2. (27/04/2022) Công văn 2139/BYT-TB-CT năm 2022 bãi bỏ các văn bản có liên quan đến sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
3. (27/04/2022) Hướng dẫn 586/HD-BYT về công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2022 do Bộ Y tế ban hành
4. (27/04/2022) Công văn 2129/BYT-DP năm 2022 về tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành
5. (27/04/2022) Công văn 2662/VPCP-KGVX năm 2022 về quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (26/04/2022) Công văn 2118/BYT-DP năm 2022 về tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
7. (25/04/2022) Công văn 2074/BYT-BM-TE năm 2022 về góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững do Bộ Y tế ban hành
8. (25/04/2022) Công văn 947/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về Tài liệu Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
9. (22/04/2022) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2022 triển khai các hoạt động bảo vệ sức khỏe người dân giai đoạn hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (22/04/2022) Công văn 32/BTC-BCĐ389 năm 2022 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid 19 do Ban Chỉ đạo 389 ban hành
11. (20/04/2022) Quyết định 202/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 53 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
12. (20/04/2022) Quyết định 201/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 149 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
13. (18/04/2022) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 1888/QĐ-UBND quy định mở cửa hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19
14. (15/04/2022) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2022 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi do tỉnh Đồng Tháp ban hành
15. (15/04/2022) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch “Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (15/04/2022) Công văn 1907/BYT-DP năm 2022 về xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần do Bộ Y tế ban hành
17. (08/04/2022) Kế hoạch 112/KH-UBND triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
18. (08/04/2022) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
19. (07/04/2022) Quyết định 449/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
20. (06/04/2022) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2022 về Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
21. (25/03/2022) Quyết định 1099/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (15/03/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND về phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2022 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Quyền dân sự
1. (26/04/2022) Thông báo 127/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn trong công tác xuất nhập cảnh hiện nay do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/04/2022) Công văn 2571/VPCP-KGVX năm 2022 báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/04/2022) Kế hoạch 521/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 do tỉnh Quảng Bình ban hành
4. (22/03/2022) Kế hoạch 115/KH-UBND về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (27/04/2022) Kế hoạch 130/KH-UBND thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022
2. (27/04/2022) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành
3. (26/04/2022) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (26/04/2022) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 25/CT- TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. (26/04/2022) Quyết định 979/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (25/04/2022) Công điện 381/CĐ-TTg về bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
7. (25/04/2022) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (22/04/2022) Quyết định 947/QÐ-BVHTTDL năm 2022 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (22/04/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (22/04/2022) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2022 về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022-2025
11. (22/04/2022) Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
12. (22/04/2022) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (20/04/2022) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng do tỉnh Đồng Nai ban hành
14. (20/04/2022) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng kèm theo Quyết định 1348/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
15. (18/04/2022) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (14/04/2022) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
17. (12/04/2022) Kế hoạch 2189/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
18. (12/04/2022) Kế hoạch 552/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
19. (06/04/2022) Quyết định 323/QĐ-UBND-HC năm 2022 về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20. (06/04/2022) Kế hoạch 1979/KH-UBND năm 2022 về xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21. (06/04/2022) Quyết định 442/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2022 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
22. (01/04/2022) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
23. (31/03/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2015/QĐ-UBND về Quy chế điều trị nghiện và quản lý sau điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24. (29/03/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25. (29/03/2022) Kế hoạch 1006/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030
26. (25/03/2022) Quyết định 373/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
27. (24/03/2022) Kế hoạch 197/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
28. (22/03/2022) Kế hoạch 441/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2030
29. (22/03/2022) Kế hoạch 442/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
30. (22/03/2022) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
31. (21/03/2022) Kế hoạch 1135/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
32. (21/03/2022) Kế hoạch 1153/KH-UBND về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
33. (21/03/2022) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
34. (17/03/2022) Quyết định 704/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
35. (16/03/2022) Kế hoạch 43/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022
36. (10/03/2022) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
37. (11/01/2022) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2022 thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
38. (11/01/2022) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2022 về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
39. (06/01/2022) Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2022 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
40. (06/01/2022) Kế hoạch 29/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022
41. (06/01/2022) Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1942/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
42. (05/01/2022) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
43. (05/01/2022) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
44. (04/01/2022) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2022 về triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực khác
1. (27/04/2022) Quyết định 1527/QĐ-BNN-TCTS năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (27/04/2022) Quyết định 523/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (08/04/2022) Quyết định 451/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
4. (06/04/2022) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2022 về Định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (04/04/2022) Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2030
6. (30/03/2022) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2022 quy định về hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026
7. (30/03/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 kèm theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND
8. (29/03/2022) Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (29/03/2022) Kế hoạch 1288/KH-UBND năm 2022 triển khai Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (28/03/2022) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
11. (11/03/2022) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (07/01/2022) Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,729

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn