Bản Tin Văn Bản Mới 27/04/2022 14:40 PM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 23/4 - 26/4/2022

27/04/2022 14:40 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 23/4 - 26/4/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (21/04/2022) Công văn 1400/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (20/04/2022) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số do tỉnh Đắk Lắk ban hành
3. (19/04/2022) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
4. (05/04/2022) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình 24-CTr/TU về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021-2030 do thành phố Cần Thơ ban hành
5. (21/03/2022) Kế hoạch 1131/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
6. (21/03/2022) Kế hoạch 1577/KH-UBND năm 2022 về xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
7. (24/02/2022) Kế hoạch 38/KH-UBND về hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8. (27/12/2021) Kế hoạch 258/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành
9. (24/12/2021) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10. (21/12/2021) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025
Đầu tư
1. (25/04/2022) Công văn 3720/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng, ước thực hiện 4 tháng kế hoạch năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
2. (23/04/2022) Thông báo 124/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/04/2022) Công văn 2028/BYT-KHTC năm 2022 về rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
4. (19/04/2022) Thông báo 118/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tình hình triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (19/04/2022) Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
6. (18/04/2022) Công văn 2420/VPCP-KTTH năm 2022 về rà soát danh mục các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (15/04/2022) Quyết định 85/QĐ-TANDTC-KHTC công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
8. (12/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 do tỉnh Hậu Giang ban hành
9. (10/04/2022) Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh danh mục, tổng nhu cầu vốn đầu tư thuộc Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La giai đoạn 2018-2025, tỉnh Điện Biên
10. (08/04/2022) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp và Kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình
11. (07/04/2022) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2022 quy định về quyết toán phần vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, các hình thức hỗ trợ hiện vật khác do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
12. (29/03/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (24/03/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022-2026
14. (23/03/2022) Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch tiến độ triển khai cụ thể các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách do thành phố Đà Nẵng ban hành
15. (17/03/2022) Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
16. (11/03/2022) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2022 công bố các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
17. (04/03/2022) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
18. (01/03/2022) Quyết định 593/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 của thành phố Đà Nẵng
19. (28/01/2022) Quyết định 385/QĐ-UBND về kế hoạch đền bù giải toả các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
20. (17/01/2022) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2022 thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030"
21. (05/01/2022) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2022 về xúc tiến đầu tư dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách do thành phố Đà Nẵng ban hành
Thương mại
1. (25/04/2022) Quyết định 964/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
2. (21/04/2022) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2022 triển khai hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
3. (21/04/2022) Công văn 2506/VPCP-CN năm 2022 đề xuất thực hiện Chiến lược ngành công nghiệp ô tô Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/04/2022) Quyết định 732/QĐ-BCT năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (19/04/2022) Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình
6. (18/04/2022) Công văn 2555/BKHĐT-TH năm 2022 về rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (15/04/2022) Quyết định 706/QĐ-BCT năm 2022 áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8. (13/04/2022) Công văn 788/BKHCN-TĐC năm 2022 triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (12/04/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” tỉnh Nam Định năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
10. (08/04/2022) Kế hoạch 2134/KH-UBND về triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành
11. (07/04/2022) Kế hoạch 183/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
12. (06/04/2022) Quyết định 640/QĐ-BCT năm 2022 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ In-đô-nê-xi-a và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
13. (06/04/2022) Công văn 1768/BCT-XNK năm 2022 xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 221/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 200/QĐ-TTg giai đoạn 2022-2026 do Bộ Công thương ban hành
14. (30/03/2022) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
15. (30/03/2022) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2022
16. (30/03/2022) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2022 thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
17. (29/03/2022) Kế hoạch 1275/KH-UBND năm 2022 về ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022-2025
18. (24/03/2022) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19. (22/03/2022) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2022 triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20. (21/03/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2011/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi
21. (14/03/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại do tỉnh Quảng Bình ban hành
22. (10/03/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do tỉnh Tuyên Quang ban hành
23. (09/03/2022) Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
24. (12/01/2022) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2022 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 2021 đến năm 2025
25. (07/01/2022) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 386/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
26. (31/12/2021) Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2021 về ứng dụng công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
27. (03/12/2021) Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
28. (23/11/2021) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
29. (23/11/2021) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2021-2025 do thành phố Đà Nẵng ban hành
30. (09/11/2021) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
Xuất nhập khẩu
1. (25/04/2022) Công văn 1459/TCHQ-TXNK năm 2022 về vướng mắc hàng gia công, sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (25/04/2022) Công văn 1449/TCHQ-GSQL năm 2022 về mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (22/04/2022) Công văn 1416/TCHQ-GSQL năm 2022 về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (12/04/2022) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
5. (30/03/2022) Thông báo 1062/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Xăng nhiệt phân - Pyrolysis Gasoline (Py gas) do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (28/03/2022) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu đối với các sản phẩm có khả năng cao của Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
7. (25/03/2022) Thông báo 1015/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Genteal Lubricant Eye Gel do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (24/03/2022) Thông báo 990/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với TamSoil Membrane ECO do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (24/03/2022) Thông báo 991/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Systane Complete Lubricant Eye Drops do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (24/03/2022) Thông báo 989/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với TamSoil Polynite ECO do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (28/02/2022) Thông báo 657/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm Ống địa kỹ thuật làm bằng vải do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (28/02/2022) Thông báo 658/TB-TCHQ năm 2022 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Ống địa kỹ thuật loại dệt Geotube do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (25/02/2022) Thông báo 613/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Rong biển cuộn cơm Ock-Dong-Ja vị truyền thống do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (19/01/2022) Thông báo 237/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Pallet thép do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (19/01/2022) Thông báo 238/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Camera ảnh nhiệt bước sóng dài do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (17/01/2022) Thông báo 174/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với bộ sản phẩm dưỡng da Cica do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (17/01/2022) Thông báo 176/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Mặt nạ dưỡng da làm trắng do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (11/01/2022) Thông báo 99/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Pediakid Vitamin D3 do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (21/12/2021) Thông báo 6071/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với MISMIZ Inner Beauty Gel do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (21/12/2021) Công văn 6048/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế, trị giá tính thuế và thủ tục hải quan khi tiêu hủy, sơ hủy nguyên vật liệu nhập khẩu, phế liệu, phế phẩm, thành phẩm sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (20/12/2021) Thông báo 5998/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Mavic 3 do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (03/02/2021) Thông báo 581/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có tên khai báo “Nguyên liệu thực phẩm - Đạm sữa thủy phân (Prodiet Hydrolysate S 25)” do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (22/01/2020) Công văn 852/QLD-ĐK năm 2020 về đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Galantamin đường tiêm do Cục Quản lý Dược ban hành
24. (13/01/2020) Công văn 89/HQHCM-GSQL năm 2020 về tính hợp lệ của C/O mẫu E do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (26/12/2018) Thông báo 7646/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (26/12/2018) Thông báo 7647/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (26/12/2018) Thông báo 7649/TB-TCHQ năm 2018 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm Chất tẩy rửa bề mặt kim loại dùng trong xi mạ (NB-811A) do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (26/12/2018) Thông báo 7645/TB-TCHQ năm 2018 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm Chất tẩy rửa bề mặt kim loại dùng trong xi mạ (M6-A) do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (26/12/2018) Thông báo 7650/TB-TCHQ năm 2018 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu màng lưới chất liệu bằng vải dùng cho màng lọc nhiên liệu M300 do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (26/12/2018) Thông báo 7651/TB-TCHQ năm 2018 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Stannous methanesulfonate - Hóa chất cơ bản làm sạch trên bề mặt thiếc do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (26/12/2018) Thông báo 7627/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (26/12/2018) Thông báo 7628/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (26/12/2018) Thông báo 7626/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
34. (25/12/2018) Thông báo 7570/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
35. (25/12/2018) Thông báo 7571/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hài quan ban hành
36. (06/03/2018) Thông báo 1183/TB-TCHQ năm 2018 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chế phẩm tẩy sạch bề mặt KFC Clean-J do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (15/04/2022) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (08/04/2022) Kế hoạch 1466/KH-UBND năm 2022 về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
3. (14/03/2022) Quyết định 672/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (04/07/2019) Công văn 5161/NHNN-TT năm 2019 về thông báo danh sách mã BIN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (23/04/2022) Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/04/2022) Quyết định 745/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế năm 2022” do tỉnh Đắk Nông ban hành
3. (12/04/2022) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (12/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (12/04/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí) học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (07/04/2022) Kế hoạch 540/KH-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7. (06/04/2022) Công văn 1194/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (01/04/2022) Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (31/03/2022) Kế hoạch 852/KH-UBND năm 2022 về triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (23/03/2022) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2022 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Nam Định
11. (23/03/2022) Kế hoạch 1662/KH-UBND năm 2022 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12. (22/03/2022) Kế hoạch 859/KH-UBND năm 2022 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu
13. (21/03/2022) Công văn 824/TCT-CS năm 2022 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
14. (18/03/2022) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
15. (15/03/2022) Công văn 743/TCT-KK năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
16. (14/03/2022) Công văn 710/TCT-KK năm 2022 về kê khai thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
17. (08/03/2022) Công văn 651/TCT-CS năm 2022 về áp dụng phương pháp ấn định thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
18. (02/03/2022) Công văn 1984/BGTVT-ĐTCT năm 2022 triển khai Công điện 155/CĐ-TTg về triển khai dán thẻ định danh dịch vụ thu phí điện tử không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
19. (28/02/2022) Công văn 568/TCT-CS năm 2022 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
20. (25/01/2022) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2022 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Chứng khoán
1. (04/04/2022) Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022 quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Kế toán - Kiểm toán
1. (22/04/2022) Công văn 2104/BCT-ĐL năm 2022 về cung cấp thông tin làm việc với Kiểm toán Nhà nước do Bộ Công thương ban hành
2. (22/04/2022) Quyết định 504/QĐ-TTg năm 2022 về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (22/04/2022) Quyết định 1324/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Lao động tiền lương; Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
2. (22/04/2022) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (21/04/2022) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
4. (21/04/2022) Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ năm 2022 trả lời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid - 19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
5. (21/04/2022) Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
6. (21/04/2022) Công văn 1244/LĐTBXH-VL năm 2022 thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (19/04/2022) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (18/04/2022) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9. (15/04/2022) Kế hoạch 76/KH-UBND về tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
10. (13/04/2022) Công văn 1120/LĐTBXH-TCGDNN năm 2022 về triển khai thực hiện Quyết định 2239/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11. (13/04/2022) Quyết định 336/QĐ-LĐTBXH năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2239/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
12. (12/04/2022) Quyết định 327/QĐ-LĐTBXH năm 2022 về Kế hoạch Sơ kết đánh giá việc thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
13. (07/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
14. (06/04/2022) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Đắk Nông ban hành
15. (22/03/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
16. (21/03/2022) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án 14-ĐA/TU về đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
17. (09/03/2022) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
18. (09/03/2022) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
19. (08/03/2022) Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam
20. (01/03/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Công nghệ thông tin
1. (26/04/2022) Chỉ thị 2/CT-TTg năm 2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/04/2022) Thông báo 123/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/04/2022) Quyết định 505/QĐ-TTg năm 2022 về Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (21/04/2022) Công văn 1560/BGDĐT-CNTT năm 2022 về cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên cơ sở dữ liệu ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (20/04/2022) Quyết định 724/QĐ-BTTTT năm 2022 về mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
6. (20/04/2022) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2022 triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (19/04/2022) Quyết định 219/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
8. (12/04/2022) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
9. (06/04/2022) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030
10. (05/04/2022) Kế hoạch 39/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2022 của tỉnh Bình Định
11. (01/04/2022) Kế hoạch 63/KH-UBND về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
12. (31/03/2022) Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục dữ liệu không gian dùng chung thành phố Đà Nẵng
13. (29/03/2022) Kế hoạch 912/KH-UBND về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Thuận năm 2022
14. (23/03/2022) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình 26-CTr/TU về cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ do thành phố Cần Thơ ban hành
15. (21/03/2022) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
16. (18/03/2022) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
17. (10/03/2022) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
18. (07/03/2022) Kế hoạch 49/KH-UBND về Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
19. (01/03/2022) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
20. (09/02/2022) Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2022 quy định về đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
21. (17/11/2021) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Bất động sản
1. (22/04/2022) Quyết định 1084/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
2. (20/04/2022) Quyết định 1063/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
3. (20/04/2022) Quyết định 1058/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
4. (20/04/2022) Quyết định 1064/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
5. (19/04/2022) Công văn 1144/UBND-TNMT năm 2022 về đính chính nội dung Quyết định 36/2021/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành
6. (19/04/2022) Công văn 359/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình
7. (19/04/2022) Công văn 358/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (19/04/2022) Quyết định 1052/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
9. (15/04/2022) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
10. (15/04/2022) Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
11. (14/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND về giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (12/04/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13. (12/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 1)
14. (05/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
15. (05/04/2022) Quyết định 917/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
16. (23/03/2022) Quyết định 779/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
17. (23/03/2022) Quyết định 759/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
18. (23/03/2022) Quyết định 760/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
19. (21/03/2022) Công văn 825/TCT-CS năm 2022 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
20. (18/03/2022) Quyết định 715/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
21. (16/03/2022) Quyết định 699/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
22. (08/03/2022) Quyết định 607/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
23. (04/03/2022) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
24. (02/03/2022) Công văn 590/TCT-CS năm 2022 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
25. (11/01/2022) Công văn 91/TCT-CS năm 2022 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (20/04/2022) Công văn 2026/BTNMT-PC năm 2022 về đôn đốc thực hiện công tác giám định tư pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (27/01/2022) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Sở hữu trí tuệ
1. (06/01/2022) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (24/04/2022) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
2. (22/04/2022) Quyết định 1081/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
3. (22/04/2022) Kế hoạch 1165/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Bình Thuận ban hành
4. (22/04/2022) Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
5. (21/04/2022) Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
6. (21/04/2022) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
7. (21/04/2022) Quyết định 497/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (21/04/2022) Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục trung học và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
9. (21/04/2022) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi truờng/Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
10. (21/04/2022) Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Công chức, Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
11. (21/04/2022) Kế hoạch 2458/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP về Chương trình hành động và kế hoạch 107-KH/TU thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do tỉnh Quảng Nam ban hành
12. (20/04/2022) Công văn 2604/BKHĐT-TCTK năm 2022 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
13. (20/04/2022) Kế hoạch 2404/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
14. (20/04/2022) Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Quảng Ngãi
15. (20/04/2022) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
16. (20/04/2022) Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
17. (19/04/2022) Quyết định 719/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
18. (19/04/2022) Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
19. (19/04/2022) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
20. (19/04/2022) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình
21. (19/04/2022) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
22. (18/04/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
23. (18/04/2022) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2022 quy định về cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
24. (18/04/2022) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2022 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
25. (18/04/2022) Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2022 quy định về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
26. (18/04/2022) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2022 quy định về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
27. (18/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
28. (18/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
29. (18/04/2022) Kết luận 34-KL/TW năm 2022 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
30. (15/04/2022) Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
31. (15/04/2022) Quyết định 378/QĐ-UBND-HC năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
32. (15/04/2022) Quyết định 1300/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã thành phố Cần Thơ
33. (15/04/2022) Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - lưu trữ; Chính quyền địa phương; Công chức viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, sự nghiệp công lập; Tổ chức phi chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
34. (15/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
35. (15/04/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đồng Nai
36. (15/04/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức có tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
37. (15/04/2022) Kế hoạch 2273/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình 11-CTr/TU về tiếp tục thực hiện Kết luận 120-KL/TW về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do tỉnh Quảng Nam ban hành
38. (14/04/2022) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2022 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
39. (14/04/2022) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội
40. (13/04/2022) Kế hoạch 567/KH-UBND năm 2022 về bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2026
41. (08/04/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
42. (07/04/2022) Kế hoạch 79/KH-UBND thực hiện công tác thi hành án hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
43. (07/04/2022) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam
44. (07/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 43/2021/QĐ-UBND
45. (07/04/2022) Kế hoạch 2086/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1739/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do tỉnh Quảng Nam ban hành
46. (06/04/2022) Quyết định 834/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2022
47. (05/04/2022) Quyết định 285/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
48. (01/04/2022) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan trong công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực trên địa bàn quản lý
49. (30/03/2022) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
50. (29/03/2022) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
51. (29/03/2022) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
52. (28/03/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
53. (25/03/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
54. (25/03/2022) Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đắk Lắk
55. (25/03/2022) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
56. (25/03/2022) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
57. (24/03/2022) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 1952/QĐ-UBND về thực hiện việc cắm Biển cấm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
58. (24/03/2022) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
59. (23/03/2022) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
60. (22/03/2022) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
61. (21/03/2022) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2022 xây dựng xã, thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị do tỉnh Hưng Yên ban hành
62. (18/03/2022) Kế hoạch 1201/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2022
63. (17/03/2022) Quyết định 708/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành
64. (17/03/2022) Kế hoạch 1023/KH-BNV năm 2022 thực hiện Quyết định 43/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026” do Bộ Nội vụ ban hành
65. (16/03/2022) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt bổ sung và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
66. (15/03/2022) Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
67. (11/03/2022) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
68. (10/03/2022) Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
69. (09/03/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh do tỉnh Quảng Nam ban hành
70. (08/03/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk
71. (07/03/2022) Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
72. (04/03/2022) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
73. (24/02/2022) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
74. (21/01/2022) Kế hoạch 19/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
75. (21/01/2022) Kế hoạch 17/KH-UBND về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
76. (19/01/2022) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình hành động 01-CTr/TU và 08-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
77. (07/01/2022) Kế hoạch 05/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 của thành phố Đà Nẵng
78. (30/12/2021) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
79. (28/12/2021) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành
80. (24/12/2021) Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2021 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành
81. (21/10/2021) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
82. (29/12/2020) Kế hoạch 298/KH-UBND năm 2020 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
83. (24/08/2015) Quyết định 1533/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
Vi phạm hành chính
1. (15/03/2022) Quyết định 626/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (22/04/2022) Công văn 81/TANDTC-TH năm 2022 về thống kê số liệu sử dụng dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phục vụ việc xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (20/04/2022) Thông báo 85/TB-VKSTC năm 2022 về rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (22/04/2022) Công văn 1581/BGDĐT-CSVC năm 2022 về mua máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (21/04/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (07/04/2022) Kế hoạch 229/KH-UBND năm 2022 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
4. (05/04/2022) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2022 về lập và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam
5. (24/03/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
6. (24/03/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
7. (24/03/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (24/03/2022) Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (14/03/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (09/03/2022) Hướng dẫn 1243/HD-UBND năm 2022 về lập, phê duyệt, thông báo kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11. (09/02/2022) Kế hoạch 31/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
12. (27/01/2022) Kế hoạch 25/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do thành phố Đà Nẵng ban hành
13. (12/01/2022) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ
14. (05/01/2022) Kế hoạch 01/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
15. (31/12/2021) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành
16. (06/12/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch 38-KH/TU thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW và Kết luận 05-KL/TW do thành phố Đà Nẵng ban hành
17. (09/11/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
18. (20/08/2021) Thông tư 07/2021/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19. (29/12/2020) Quyết định 3227/QĐ-UBND năm 2020 quy định về Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận
Xây dựng - Đô thị
1. (21/04/2022) Công điện 366/CĐ-TTg năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng và xử lý vướng mắc về mỏ vật liệu đất đắp nền đường của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (08/04/2022) Kế hoạch 1478/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (01/04/2022) Kế hoạch 1336/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 142-CTr/BCSĐ thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
4. (01/04/2022) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5. (01/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (22/02/2022) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2022 thực hiện Thiết kế đô thị được duyệt tại Khoản 9 Điều 1 Quyết định 359/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
7. (19/01/2022) Kế hoạch 14/KH-UBND triển khai nhiệm vụ theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng năm 2022
8. (17/01/2017) Công văn 105/BXD-KTXD năm 2017 về thủ tục pháp lý cho việc thi công công trình đã trúng thầu từ năm 2012 do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (22/04/2022) Quyết định 533/QĐ-BGTVT năm 2022 về điều chỉnh nội dung của Hướng dẫn thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bình Thuận, Bà Rịa -Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (20/04/2022) Kế hoạch 2419/KH-UBND về phối hợp liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
3. (20/04/2022) Kế hoạch 2420/KH-UBND phối hợp liên ngành về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm cơi nới kích thước thành, thùng xe, chở hàng hóa quá tải trọng cho phép tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ qua địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
4. (19/03/2022) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2022 công bố tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa từ bến thủy nội địa CT15 đi hòn Sụp - bãi Nam - bãi Đa do thành phố Đà Nẵng ban hành
Giáo dục
1. (21/04/2022) Kế hoạch 2442/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (19/04/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 về Giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (13/04/2022) Kế hoạch 56/KH-UBND về phát triển giáo dục mầm non năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (13/04/2022) Quyết định 337/QĐ-LĐTBXH năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (07/04/2022) Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2022-2023
6. (06/04/2022) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2022-2023
7. (06/04/2022) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2022-2023
8. (05/04/2022) Quyết định 316/QĐ-LĐTBXH năm 2022 về Quy chế Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (01/04/2022) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2022-2023
10. (31/03/2022) Kế hoạch 1311/KH-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (30/03/2022) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2022-2023
12. (23/03/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 do tỉnh Hưng Yên ban hành
13. (23/03/2022) Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
14. (21/03/2022) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 85/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
15. (18/03/2022) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (16/03/2022) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
17. (25/02/2022) Quyết định 809/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 -2023 do thành phố Cần Thơ ban hành
18. (28/12/2021) Thông tư 32/2021/TT-BLĐTBXH quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (25/04/2022) Quyết định 853/QĐ-BTNMT năm 2022 công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (21/04/2022) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (21/04/2022) Công văn 2502/VPCP-NN năm 2022 xử lý động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (20/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (19/04/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (06/04/2022) Kế hoạch 525/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành
7. (05/04/2022) Kế hoạch 1385/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
8. (01/04/2022) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt mạng lưới quan trắc Dioxin khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Đồng Nai ban hành
9. (30/03/2022) Kế hoạch 599/KH-UBND về phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2022
10. (30/03/2022) Quyết định 1136/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành
11. (25/03/2022) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2022 về hiệp đồng phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
12. (23/03/2022) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2022 triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
13. (10/03/2022) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
14. (08/03/2022) Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
15. (07/03/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
16. (23/02/2022) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016- 2020
17. (22/02/2022) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược của Mạng lưới các chính quyền địa phương của PEMSEA về phát triển bền vững vùng bờ tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030
18. (25/11/2021) Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
19. (09/11/2021) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2021 thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thể thao - Y tế
1. (25/04/2022) Công văn 947/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về Tài liệu Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
2. (22/04/2022) Công văn 2055/BYT-KCB năm 2022 về khám bệnh, chữa bệnh cho người dân sau khi mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (22/04/2022) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2022 triển khai các hoạt động bảo vệ sức khỏe người dân giai đoạn hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (21/04/2022) Quyết định 1303/QĐ-BCĐ năm 2022 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5. (21/04/2022) Công văn 235/AIDS-ĐT năm 2022 về kê đơn, cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
6. (18/04/2022) Kế hoạch 2347/KH-UBND năm 2022 triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi do tỉnh Quảng Nam ban hành
7. (18/04/2022) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8. (18/04/2022) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 1888/QĐ-UBND quy định mở cửa hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19
9. (15/04/2022) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch “Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (15/04/2022) Công văn 1907/BYT-DP năm 2022 về xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần do Bộ Y tế ban hành
11. (15/04/2022) Công văn 1908/BYT-CNTT năm 2022 hướng dẫn triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin" do Bộ Y tế ban hành
12. (15/04/2022) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2022 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13. (15/04/2022) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2022 về tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
14. (15/04/2022) Quyết định 1384/QĐ-BNN-QLCL năm 2022 phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (13/04/2022) Kế hoạch 153/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
16. (13/04/2022) Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2022 về Quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
17. (08/04/2022) Kế hoạch 112/KH-UBND triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
18. (08/04/2022) Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Viêm gan vi rút trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2025
19. (07/04/2022) Quyết định 937/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022-2023
20. (07/04/2022) Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
21. (07/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND về chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực Trạm Y tế phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đến năm 2025 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (07/04/2022) Quyết định 449/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
23. (06/04/2022) Kế hoạch 523/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Quảng Bình ban hành
24. (04/04/2022) Kế hoạch 1969/KH-UBND năm 2022 về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
25. (25/03/2022) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025
26. (25/03/2022) Quyết định 1099/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
27. (31/12/2021) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
28. (22/09/2021) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2021 về triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 do thành phố Đà Nẵng ban hành
29. (22/01/2020) Công văn 853/QLD-ĐK năm 2020 về đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa Arginin không phải dạng muối hydrochlorid và các thuốc chứa Arginin phối hợp với các thành phần khác do Cục Quản lý Dược ban hành
Quyền dân sự
1. (26/04/2022) Thông báo 127/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn trong công tác xuất nhập cảnh hiện nay do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/03/2022) Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
3. (22/03/2022) Kế hoạch 115/KH-UBND về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (25/04/2022) Công điện 381/CĐ-TTg về bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (25/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2015/QĐ-UBND quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”
3. (22/04/2022) Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
4. (22/04/2022) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2022 về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022-2025
5. (20/04/2022) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng kèm theo Quyết định 1348/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6. (19/04/2022) Công văn 1191/LĐTBXH-TE hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (18/04/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các sự kiện liên quan đến lĩnh vực gia đình của tỉnh Đồng Nai
8. (18/04/2022) Kế hoạch 59/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2022 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
9. (18/04/2022) Công văn 1307/BXD-TCCB hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 do Bộ Xây dựng ban hành
10. (18/04/2022) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (14/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về ứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 12/2016/QĐ-UBND
12. (14/04/2022) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2022 về bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025
13. (14/04/2022) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
14. (13/04/2022) Kế hoạch 43/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn Bình Định
15. (13/04/2022) Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
16. (12/04/2022) Kế hoạch 556/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
17. (12/04/2022) Kế hoạch 559/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1942/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
18. (12/04/2022) Kế hoạch 2189/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
19. (07/04/2022) Kế hoạch 2099/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
20. (01/04/2022) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 127/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
21. (01/04/2022) Kế hoạch 512/KH-UBND năm 2022 thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
22. (31/03/2022) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030
23. (31/03/2022) Kế hoạch 609/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
24. (30/03/2022) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
25. (29/03/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
26. (25/03/2022) Quyết định 373/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
27. (25/03/2022) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
28. (24/03/2022) Kế hoạch 196/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 do tỉnh Nghệ An ban hành
29. (24/03/2022) Kế hoạch 197/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
30. (23/03/2022) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030
31. (23/03/2022) Kế hoạch 116/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai năm 2022
32. (22/03/2022) Kế hoạch 441/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2030
33. (22/03/2022) Kế hoạch 442/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
34. (22/03/2022) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
35. (21/03/2022) Kế hoạch 1153/KH-UBND về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
36. (21/03/2022) Kế hoạch 1135/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
37. (21/03/2022) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
38. (17/03/2022) Quyết định 704/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
39. (16/03/2022) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện công tác Ngoại giao văn hóa tại thành phố Cần Thơ năm 2022
40. (14/03/2022) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1909/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
41. (09/03/2022) Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Quảng Nam
42. (09/03/2022) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2022 về tăng cường thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
43. (08/03/2022) Kế hoạch 51/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Cần Thơ năm 2022
44. (08/03/2022) Kế hoạch 52/KH-UBND về công tác thanh niên năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành
45. (03/03/2022) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
46. (02/03/2022) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2022 về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
47. (18/02/2022) Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2022 do thành phố Đà Nẵng ban hành
48. (28/01/2022) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
49. (25/01/2022) Kế hoạch 22/KH-UBND thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
50. (17/01/2022) Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1983/QĐ-TTg và Kế hoạch 29-KH/TU thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành
51. (11/01/2022) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2022 thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
52. (11/01/2022) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2022 về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
53. (06/01/2022) Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2022 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
54. (06/01/2022) Kế hoạch 29/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022
55. (06/01/2022) Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1942/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
56. (05/01/2022) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
57. (05/01/2022) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
58. (04/01/2022) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2022 về triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
59. (28/12/2021) Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
60. (24/12/2021) Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2282/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030" do thành phố Cần Thơ ban hành
61. (06/12/2021) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác ngoại giao văn hóa đến năm 2025 của thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực khác
1. (14/04/2022) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025
2. (08/04/2022) Quyết định 451/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
3. (07/04/2022) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2022 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4. (04/04/2022) Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2030
5. (30/03/2022) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2022 thực hiện "Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh Nam Định
6. (28/03/2022) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
7. (28/03/2022) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2022 về xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025
8. (16/03/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022-2030
9. (11/03/2022) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (15/02/2022) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
11. (07/01/2022) Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
12. (29/12/2021) Kế hoạch 264/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022-2030

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn