Bản Tin Văn Bản Mới 23/04/2022 15:10 PM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 20/4 - 22/4/2022

23/04/2022 15:10 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 20/4 - 22/4/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (18/04/2022) Công văn 2547/BKHĐT-QLKTTW năm 2022 về xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (05/04/2022) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình 24-CTr/TU về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021-2030 do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (31/03/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Ninh Bình năm 2022
4. (27/02/2020) Công văn 1268/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 về thời hạn thuê nhà xưởng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (22/01/2020) Công văn 839/QLD-KD năm 2020 về việc tổng hợp khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định, thủ tục hành chính do Cục Quản lý Dược ban hành
Đầu tư
1. (20/04/2022) Công văn 363/TTg-CN năm 2022 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/04/2022) Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tandoland, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (19/04/2022) Quyết định 490/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lộc Giang, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (19/04/2022) Thông báo 118/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tình hình triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (18/04/2022) Công văn 2541/CV-TCT năm 2022 hướng dẫn nội dung về thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật do Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư ban hành
6. (18/04/2022) Quyết định 1304/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
7. (15/04/2022) Công văn 350/TTg-CN năm 2022 về cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án PPP đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (15/04/2022) Công văn 2343/VPCP-CN năm 2022 về quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (15/04/2022) Quyết định 471/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (14/04/2022) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2022 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội
11. (07/04/2022) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận
12. (01/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 19/2017/QĐ-UBND quy định về một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (24/03/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022-2026
14. (23/03/2022) Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2022 về kế hoạch tiến độ triển khai cụ thể các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách do thành phố Đà Nẵng ban hành
15. (22/03/2022) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
16. (11/03/2022) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2022 công bố các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
17. (07/03/2022) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 2293/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
18. (04/03/2022) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
19. (18/02/2022) Chương trình 103/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An năm 2022
20. (28/01/2022) Quyết định 385/QĐ-UBND về kế hoạch đền bù giải toả các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
21. (26/01/2022) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
22. (25/02/2020) Công văn 120/TMĐT-CS năm 2020 về nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ban hành
23. (21/02/2020) Công văn 1042/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 về góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
24. (19/02/2020) Công văn 620/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn xác định chi phí tư vấn khảo sát, đo đạc phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án do Bộ Xây dựng ban hành
25. (14/02/2020) Công văn 530/BXD-VLXD năm 2020 về quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường do Bộ Xây dựng ban hành
26. (11/02/2020) Công văn 452/BXD-QLN năm 2020 về đề nghị hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật nhà ở đối với dự án Khu nhà ở thương mại và chợ Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng do Bộ Xây dựng ban hành
27. (10/02/2020) Công văn 746/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 kiến nghị về hoạt động đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
28. (09/02/2020) Công văn 779/BKHĐT-PC năm 2020 hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án công nghệ thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
29. (21/01/2020) Công văn 473/BKHĐT-PC năm 2020 về điều chỉnh Dự án thực hiện trước ngày Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
30. (15/01/2020) Công văn 196/BXD-QLN năm 2020 đề nghị có ý kiến về cách tính diện tích đất nhà ở thương mại được miễn tiền sử dụng đất trong dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
31. (13/01/2020) Công văn 165/BYT-VPB6 năm 2020 về đấu thầu thuốc do Bộ Y tế ban hành
Thương mại
1. (21/04/2022) Công văn 2078/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (21/04/2022) Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2022 về nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành
3. (21/04/2022) Công văn 2506/VPCP-CN năm 2022 đề xuất thực hiện Chiến lược ngành công nghiệp ô tô Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/04/2022) Quyết định 732/QĐ-BCT năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (18/04/2022) Hướng dẫn 25/HD-VKSTC năm 2022 về nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
6. (18/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND và bãi bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Khoản 3 Điều 1 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu A - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND
7. (17/04/2022) Thông báo 116/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (15/04/2022) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
9. (15/04/2022) Quyết định 661/QĐ-BTP năm 2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
10. (15/04/2022) Quyết định 706/QĐ-BTC năm 2022 áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
11. (14/04/2022) Công văn 2310/VPCP-V.I năm 2022 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (14/04/2022) Công văn 2327/VPCP-KTTH năm 2022 về bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (09/04/2022) Thông báo 106/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai công trình giao thông quan trọng quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (06/04/2022) Quyết định 912/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (06/04/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục VIII kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (14/03/2022) Quyết định 661/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Bình Thuận
17. (14/03/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại do tỉnh Quảng Bình ban hành
18. (10/03/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do tỉnh Tuyên Quang ban hành
19. (02/03/2022) Kế hoạch 829/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do tỉnh Ninh Thuận ban hành
20. (01/03/2022) Chương trình 03/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
21. (01/03/2022) Chương trình 02/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Phú Yên ban hành
22. (28/02/2020) Công văn 157/HC-QLHC năm 2020 về kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm do Cục Hóa chất ban hành
23. (26/02/2020) Công văn 762/BXD-KHCN năm 2020 về Hướng dẫn khoảng cách xây dựng cửa hàng xăng dầu đến các công trình công cộng do Bộ Xây dựng ban hành
24. (21/02/2020) Công văn 221/TCTK-PPCĐ năm 2020 về hoạt động công ty nắm giữ tài sản do Tổng cục Thống kê ban hành
25. (14/01/2020) Công văn 23/PVTM-P1 năm 2020 về hồ sơ đề nghị miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm nhập khẩu do Cục Phòng vệ thương mại ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (19/04/2022) Quyết định 493/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/04/2022) Công văn 1346/TCHQ-TXNK năm 2022 hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/04/2022) Công văn 1305/TCHQ-GSQL năm 2022 triển khai quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (15/04/2022) Công văn 1320/TCHQ-TXNK năm 2022 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (12/04/2022) Thông báo 1261/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Chất phủ mạch điện tử bằng silicone do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (05/04/2022) Thông báo 1159/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bản mạch đã lắp ráp hoàn chỉnh do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (01/04/2022) Thông báo 1133/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (30/03/2022) Thông báo 1061/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với HYSEAC MASQUE GOMMANT do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (30/03/2022) Thông báo 1062/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Xăng nhiệt phân - Pyrolysis Gasoline (Py gas) do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (25/03/2022) Thông báo 1015/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Genteal Lubricant Eye Gel do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (24/03/2022) Thông báo 990/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với TamSoil Membrane ECO do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (24/03/2022) Thông báo 991/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Systane Complete Lubricant Eye Drops do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (24/03/2022) Thông báo 989/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với TamSoil Polynite ECO do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (23/03/2022) Thông báo 963/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Hyseac Masque Purifiant Pell-Off do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (21/03/2022) Thông báo 928/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với sản phẩm C5 tách vòng thơm (NA40) - C5 Non-Aromatics product ((NA40) do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (21/03/2022) Thông báo 927/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Dầu nhiên liệu nặng - Cracker Bottomdo Tổng cục Hải quan ban hành
17. (15/03/2022) Công văn 860/TCHQ-TXNK năm 2022 hướng dẫn mã HS và thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu mặt hàng Shortening do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (01/03/2022) Thông báo 675/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với POLDA do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (28/02/2022) Thông báo 657/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm Ống địa kỹ thuật làm bằng vải do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (28/02/2022) Thông báo 658/TB-TCHQ năm 2022 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Ống địa kỹ thuật loại dệt Geotube do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (25/02/2022) Thông báo 613/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Rong biển cuộn cơm Ock-Dong-Ja vị truyền thống do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (22/02/2022) Thông báo 547/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với tằm lá sắn đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (16/02/2022) Thông báo 492/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Flamigel®RT do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (16/02/2022) Thông báo 493/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Ritex Kinder Wunsch do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (16/02/2022) Thông báo 491/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bộ định tuyến Smart Videohub 40x40 do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (19/01/2022) Thông báo 238/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Camera ảnh nhiệt bước sóng dài do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (19/01/2022) Thông báo 237/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Pallet thép do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (17/01/2022) Thông báo 174/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với bộ sản phẩm dưỡng da Cica do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (17/01/2022) Thông báo 176/TB-TCHQ năm 2022 kết quả xác định trước mã số đối với Mặt nạ dưỡng da làm trắng do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (11/01/2022) Thông báo 99/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Pediakid Vitamin D3 do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (21/12/2021) Thông báo 6071/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với MISMIZ Inner Beauty Gel do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (21/12/2021) Công văn 6048/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế, trị giá tính thuế và thủ tục hải quan khi tiêu hủy, sơ hủy nguyên vật liệu nhập khẩu, phế liệu, phế phẩm, thành phẩm sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (20/12/2021) Thông báo 5998/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Mavic 3 do Tổng cục Hải quan ban hành
34. (13/07/2020) Thông báo 4661/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Thực phẩm bổ sung Platinum hydrowhey turbo chocolate do Tổng cục Hải quan ban hành
35. (28/02/2020) Công văn 814/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn giấy phép xây dựng đối với công trình thấp tầng thuộc dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ Công an do Bộ Xây dựng ban hành
36. (25/02/2020) Công văn 1409/BNN-QLCL năm 2020 về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng giấm ăn nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
37. (20/02/2020) Công văn 974/TCHQ-PC năm 2020 quy định về không xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
38. (18/02/2020) Công văn 1530/TXNK-CST năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất sửa chữa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
39. (15/02/2020) Công văn 980/BCT-XNK năm 2020 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Bộ Công thương ban hành
40. (14/02/2020) Công văn 683/BYT-TB-CT năm 2020 về nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
41. (13/02/2020) Công văn 841/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước và sau chuyến đi do Tổng cục Hải quan ban hành
42. (13/02/2020) Công văn 826/TCHQ-TXNK năm 2020 về hệ thống trừ phí hải quan và những trường hợp miễn phí hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
43. (13/02/2020) Công văn 0137/XNK-NS năm 2020 về hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của phương tiện do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
44. (13/02/2020) Công văn 0136/XNK-NS năm 2020 về phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 224/CĐ-TTg về tháo gỡ khó khăn xuất nhập khẩu qua biên giới do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
45. (12/02/2020) Công văn 787/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
46. (11/02/2020) Công văn 758/TCHQ-GSQL năm 2020 Chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành
47. (10/02/2020) Công văn 791/BCT-KHCN năm 2020 thông báo về trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
48. (10/02/2020) Công văn 0114/XNK-NS năm 2020 về phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 808/VPCP-KTTH về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
49. (05/02/2020) Công văn 0095/XNK-NS năm 2020 về cập nhật thông tin về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới đất liền do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
50. (30/01/2020) Công văn 0077/XNK-TLH năm 2020 về ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch viêm phổi do virus Corona do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
51. (22/01/2020) Công văn 852/QLD-ĐK năm 2020 về đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Galantamin đường tiêm do Cục Quản lý Dược ban hành
52. (15/01/2020) Công văn 317/TCHQ-TXNK năm 2020 về kiểm tra sau thông quan mặt hàng giấy do Tổng cục Hải quan ban hành
53. (14/01/2020) Công văn 304/TCHQ-TXNK năm 2020 về tính tiền chậm nộp đối với các tờ khai hải quan từ năm 1994 đến năm 2000 do Tổng cục Hải quan ban hành
54. (13/01/2020) Công văn 298/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng “Tủ đông cửa trên có kính lùa” do Tổng cục Hải quan ban hành
55. (13/01/2020) Công văn 297/TCHQ-TXNK năm 2020 về thông báo Danh mục miễn thuế trong quá trình xác định lại tiến độ dự án và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt do Tổng cục Hải quan ban hành
56. (13/01/2020) Công văn 89/HQHCM-GSQL năm 2020 về tính hợp lệ của C/O mẫu E do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
57. (09/01/2020) Công văn 232/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc phân loại hàng hóa dạng chưa lắp ráp, tháo rời do Tổng cục Hải quan ban hành
58. (08/01/2020) Công văn 36/BKHCN-ĐTG năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
59. (08/01/2020) Công văn 168/TCHQ-TXNK năm 2020 về Mã số HS hàng hóa nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn do Tổng cục Hải quan ban hành
60. (07/01/2020) Công văn 160/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
61. (05/01/2019) Công văn 52/GSQL-GQ2 năm 2019 thực hiện báo cáo quyết toán do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
62. (26/12/2018) Thông báo 7649/TB-TCHQ năm 2018 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm Chất tẩy rửa bề mặt kim loại dùng trong xi mạ (NB-811A) do Tổng cục Hải quan ban hành
63. (26/12/2018) Thông báo 7645/TB-TCHQ năm 2018 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm Chất tẩy rửa bề mặt kim loại dùng trong xi mạ (M6-A) do Tổng cục Hải quan ban hành
64. (26/12/2018) Thông báo 7650/TB-TCHQ năm 2018 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu màng lưới chất liệu bằng vải dùng cho màng lọc nhiên liệu M300 do Tổng cục Hải quan ban hành
65. (26/12/2018) Thông báo 7651/TB-TCHQ năm 2018 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Stannous methanesulfonate - Hóa chất cơ bản làm sạch trên bề mặt thiếc do Tổng cục Hải quan ban hành
66. (26/12/2018) Thông báo 7646/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
67. (26/12/2018) Thông báo 7647/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
68. (26/12/2018) Thông báo 7627/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
69. (26/12/2018) Thông báo 7628/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
70. (26/12/2018) Thông báo 7626/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
71. (25/12/2018) Thông báo 7570/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
72. (25/12/2018) Thông báo 7571/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hài quan ban hành
73. (06/03/2018) Thông báo 1183/TB-TCHQ năm 2018 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chế phẩm tẩy sạch bề mặt KFC Clean-J do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (15/04/2022) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (06/04/2022) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (25/02/2020) Công văn 1170/NHNN-QLNH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện cơ cấu lại khoản vay nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (21/02/2020) Công văn 1067/NHNN-QLNH năm 2020 giải đáp kiến nghị về quản lý ngoại hối trên Hệ thống phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (04/07/2019) Công văn 5161/NHNN-TT năm 2019 về thông báo danh sách mã BIN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (16/04/2022) Công văn 2394/VPCP-NN năm 2022 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 296/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/04/2022) Công văn 1308/TCHQ-TXNK năm 2022 vướng mắc áp dụng thuế chống bán phá giá sợi dài làm từ polyester do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (06/04/2022) Công văn 1194/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (05/04/2022) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (05/04/2022) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (05/04/2022) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (29/03/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND sửa đổi nội dung về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND
8. (21/03/2022) Công văn 824/TCT-CS năm 2022 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
9. (18/03/2022) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10. (17/03/2022) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ
11. (15/03/2022) Công văn 743/TCT-KK năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
12. (14/03/2022) Công văn 710/TCT-KK năm 2022 về kê khai thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
13. (08/03/2022) Công văn 651/TCT-CS năm 2022 về áp dụng phương pháp ấn định thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
14. (28/02/2022) Công văn 568/TCT-CS năm 2022 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
15. (19/02/2020) Công văn 963/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xử lý giảm thuế đối với hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Tổng cục hải quan ban hành
16. (13/02/2020) Công văn 565/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
17. (10/02/2020) Công văn 743/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế đối với các tờ khai bị ấn định thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (04/02/2020) Công văn 823/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (04/02/2020) Công văn 804/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (04/02/2020) Công văn 812/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (03/02/2020) Công văn 778/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (03/02/2020) Công văn 779/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (03/02/2020) Công văn 776/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (03/02/2020) Công văn 777/CT-TTHT năm 2020 về lệ phí môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (14/01/2020) Công văn 394/CT-QLĐ năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (09/01/2020) Công văn 988/CT-TTHT năm 2020 về viết tắt tên trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (26/08/2019) Công văn 3372/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (05/02/2020) Công văn 727/UBCK-QLCB năm 2022 về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Nhựa Kiên An do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
Bảo hiểm
1. (19/04/2022) Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/03/2022) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (29/03/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND năm 2022 quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
Kế toán - Kiểm toán
1. (22/01/2020) Công văn 885/BTC-QLKT năm 2020 về hạch toán kế toán liên quan đến hợp nhất kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (20/04/2022) Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Người có công, việc làm thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
2. (19/04/2022) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (18/04/2022) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (18/04/2022) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An
5. (15/04/2022) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam; lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
6. (15/04/2022) Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
7. (14/04/2022) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
8. (14/04/2022) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
9. (13/04/2022) Quyết định 336/QĐ-LĐTBXH năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2239/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
10. (13/04/2022) Công văn 1120/LĐTBXH-TCGDNN năm 2022 về triển khai thực hiện Quyết định 2239/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11. (07/04/2022) Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ
12. (07/04/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2022 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14 và sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (01/04/2022) Chương trình 07/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và thực hiện khâu đột phá phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
14. (23/03/2022) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
15. (22/03/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
16. (21/03/2022) Thông báo 07/2022/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a
17. (14/03/2022) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
18. (14/03/2022) Quyết định 660/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
19. (14/03/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Quảng Bình ban hành
20. (10/03/2022) Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ
21. (04/03/2022) Kế hoạch 867/KH-UBND năm 2022 về đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
22. (01/03/2022) Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
23. (21/02/2022) Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
Công nghệ thông tin
1. (22/04/2022) Thông báo 123/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/04/2022) Công văn 1560/BGDĐT-CNTT năm 2022 về cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên cơ sở dữ liệu ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (20/04/2022) Quyết định 724/QĐ-BTTTT năm 2022 về mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
4. (19/04/2022) Quyết định 219/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
5. (18/04/2022) Công văn 1353/BTTTT-CATTT năm 2022 về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (12/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng
7. (18/03/2022) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8. (07/03/2022) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (31/12/2021) Quyết định 2676/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Cao Bằng, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022
10. (28/02/2020) Công văn 808/BXD-GĐ năm 2020 về phân cấp công trình kéo cáp trong Thông tư 07/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
11. (22/01/2020) Công văn 529/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 về cập nhật địa giới hành chính trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Bất động sản
1. (20/04/2022) Công văn 362/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/04/2022) Công văn 361/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (19/04/2022) Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
4. (19/04/2022) Công văn 358/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (19/04/2022) Công văn 359/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình
6. (15/04/2022) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
7. (15/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022
8. (15/04/2022) Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (15/04/2022) Quyết định 1286/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
10. (15/04/2022) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và được thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
11. (14/04/2022) Quyết định 1295/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ năm 2022
12. (13/04/2022) Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
13. (08/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
14. (07/04/2022) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
15. (29/03/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
16. (23/03/2022) Quyết định 779/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
17. (22/03/2022) Quyết định 629/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 1)
18. (21/03/2022) Công văn 825/TCT-CS năm 2022 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
19. (17/03/2022) Quyết định 349/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
20. (16/03/2022) Quyết định 731/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
21. (16/03/2022) Quyết định 732/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
22. (14/03/2022) Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2022 đính chính Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024)
23. (11/03/2022) Quyết định 664/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
24. (10/03/2022) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
25. (10/03/2022) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
26. (04/03/2022) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
27. (02/03/2022) Công văn 590/TCT-CS năm 2022 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
28. (25/02/2022) Quyết định 811/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
29. (21/02/2022) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
30. (14/01/2022) Quyết định 525/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên
31. (11/01/2022) Công văn 91/TCT-CS năm 2022 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
32. (31/12/2021) Quyết định 2640/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
33. (31/12/2021) Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
34. (31/12/2021) Quyết định 2642/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
35. (31/12/2021) Quyết định 2643/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
36. (31/12/2021) Quyết định 2639/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
37. (28/12/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND
38. (18/02/2020) Công văn 612/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
39. (11/02/2020) Công văn 451/BXD-QLN năm 2020 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
40. (03/02/2020) Công văn 335/BXD-HĐXD năm 2020 về hướng dẫn về giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
41. (21/01/2020) Công văn 65/HĐXD-VP 2020 về bồi thường khi nhà nước quy hoạch đất do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
42. (13/01/2020) Công văn 156/BXD-QLN năm 2020 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
43. (10/01/2020) Công văn 143/BXD-QLN năm 2020 cho ý kiến đối với việc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội tại dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị Ocean Park tại khu vực hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (14/04/2022) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Bộ máy hành chính
1. (21/04/2022) Quyết định 497/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/04/2022) Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục trung học và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
3. (20/04/2022) Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
4. (20/04/2022) Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (20/04/2022) Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (19/04/2022) Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
7. (19/04/2022) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
8. (18/04/2022) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2022 quy định về cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
9. (18/04/2022) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2022 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
10. (18/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
11. (18/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
12. (18/04/2022) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2022 quy định về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
13. (18/04/2022) Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2022 quy định về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
14. (18/04/2022) Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15. (18/04/2022) Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16. (18/04/2022) Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
17. (15/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
18. (15/04/2022) Công văn 1317/TCHQ-TCCB năm 2022 về thông báo tuyển dụng công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (15/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
20. (15/04/2022) Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21. (15/04/2022) Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
22. (15/04/2022) Quyết định 867/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Đường bộ; Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
23. (15/04/2022) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
24. (15/04/2022) Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên
25. (15/04/2022) Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
26. (15/04/2022) Quyết định 1300/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã thành phố Cần Thơ
27. (15/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
28. (15/04/2022) Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - lưu trữ; Chính quyền địa phương; Công chức viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, sự nghiệp công lập; Tổ chức phi chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
29. (14/04/2022) Quyết định 505-QĐ/UBKTTW năm 2022 quy định về tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng do Ủy ban kiểm tra trung ương ban hành
30. (14/04/2022) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2022 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
31. (14/04/2022) Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
32. (14/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
33. (09/04/2022) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định
34. (08/04/2022) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
35. (08/04/2022) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình
36. (08/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
37. (08/04/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
38. (07/04/2022) Kế hoạch 79/KH-UBND thực hiện công tác thi hành án hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
39. (06/04/2022) Quyết định 834/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2022
40. (05/04/2022) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế (bổ sung mới)
41. (05/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
42. (05/04/2022) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
43. (04/04/2022) Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
44. (02/04/2022) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp, lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
45. (01/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
46. (31/03/2022) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Cà Mau
47. (29/03/2022) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
48. (29/03/2022) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
49. (29/03/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
50. (29/03/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
51. (28/03/2022) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
52. (25/03/2022) Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đắk Lắk
53. (25/03/2022) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
54. (25/03/2022) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
55. (23/03/2022) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
56. (22/03/2022) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
57. (21/03/2022) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
58. (18/03/2022) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế và Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình
59. (15/03/2022) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
60. (11/03/2022) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
61. (11/03/2022) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
62. (11/03/2022) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh do tỉnh Phú Thọ ban hành
63. (11/03/2022) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
64. (11/03/2022) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2022 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
65. (10/03/2022) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
66. (10/03/2022) Quyết định 950/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
67. (08/03/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
68. (08/03/2022) Quyết định 566/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
69. (07/03/2022) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
70. (04/03/2022) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh do tỉnh Phú Thọ ban hành
71. (02/03/2022) Quyết định 302/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
72. (01/03/2022) Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
73. (27/02/2022) Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
74. (27/02/2022) Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
75. (24/02/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
76. (24/02/2022) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
77. (23/02/2022) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
78. (21/02/2022) Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
79. (26/06/2018) Thông báo 08/2022/TB-LPQT hiệu lực Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Xanh Lu-xi-a
Vi phạm hành chính
1. (06/01/2022) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (06/01/2022) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (06/01/2022) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (20/04/2022) Công điện 365/CĐ-TTg năm 2022 về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ điện
Tài chính nhà nước
1. (19/04/2022) Nghị quyết 56/NQ-CP về phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do Chính phủ ban hành
2. (15/04/2022) Công văn 1134/UBND-VX năm 2022 về đính chính Quyết định 3079/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (08/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về mức chi phí chi trả thù lao cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4. (04/04/2022) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (01/04/2022) Quyết định 871/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2022
6. (31/03/2022) Công văn 683/BKHCN-KHTC năm 2022 hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (29/03/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An
8. (29/03/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
9. (29/03/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Long An
10. (24/03/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
11. (24/03/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
12. (24/03/2022) Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (24/03/2022) Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (21/03/2022) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2022 công bố đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi, bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên
15. (09/03/2022) Quyết định 646/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
16. (09/03/2022) Hướng dẫn 1243/HD-UBND năm 2022 về lập, phê duyệt, thông báo kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
17. (25/02/2022) Chương trình 03/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18. (12/01/2022) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ
19. (17/02/2020) Công văn 502/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn một số quy định về chỉ số giá do Bộ Xây dựng ban hành
20. (17/02/2020) Công văn 803/GSQL-GQ2 năm 2020 thực hiện báo cáo quyết toán năm 2019 do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
21. (14/02/2020) Công văn 540/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Bộ Xây dựng ban hành
22. (20/01/2020) Công văn 277/BXD-KTXD năm 2020 về ý kiến hướng dẫn việc thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về mức giá thoát nước tại khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (21/04/2022) Công điện 366/CĐ-TTg năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng và xử lý vướng mắc về mỏ vật liệu đất đắp nền đường của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (20/04/2022) Công điện 364/CĐ-TTg năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (20/04/2022) Quyết định 495/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (19/04/2022) Quyết định 492/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (18/04/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền lập, điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6. (14/04/2022) Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2022 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố Hà Nội
7. (07/04/2022) Công văn 1154/BXD-QHKT năm 2022 về tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (28/02/2020) Công văn 816/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (28/02/2020) Công văn 807/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn thực hiện hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm đối với gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
10. (26/02/2020) Công văn 767/BXD-KHCN năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2017/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
11. (21/02/2020) Công văn 682/BXD-KHCN năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2017/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
12. (19/02/2020) Công văn 625/BXD-KHCN năm 2020 về tính toán mật độ xây dựng cho dự án Công ty Cổ phần nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn do Bộ Xây dựng ban hành
13. (19/02/2020) Công văn 617/BXD-QLN năm 2020 về trách nhiệm bảo hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
14. (18/02/2020) Công văn 601/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn cách tính diện tích sàn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
15. (14/02/2020) Công văn 546/BXD-KTXD năm 2020 về Hướng dẫn xác định chi phí thiết kế và thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
16. (14/02/2020) Công văn 541/BXD-KTXD năm 2020 về làm rõ đơn giá nhân công xây dựng tại Thông tư 15/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
17. (12/02/2020) Công văn 485/BXD-HDXD năm 2020 về hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho tổ chức do Bộ Xây dựng ban hành
18. (12/02/2020) Công văn 488/BXD-KTXD năm 2020 kiến nghị về việc ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
19. (10/02/2020) Công văn 455/BXD-HĐXD năm 2020 về ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Lux do Bộ Xây dựng ban hành
20. (07/02/2020) Công văn 402/BXD-VLXD năm 2020 tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước do Bộ Xây dựng ban hành
21. (04/02/2020) Công văn 626/BKHĐT-QLĐT năm 2020 về thanh toán hợp đồng trọn gói Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
22. (04/02/2020) Công văn 77/HĐXD-CCRC năm 2020 về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
23. (20/01/2020) Công văn 261/BXD-KTXD năm 2020 về Hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
24. (16/01/2020) Công văn 197/BXD-KTXD năm 2020 về Hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
25. (13/01/2020) Công văn 170/BXD-KHCN năm 2020 về xin ý kiến áp dụng cấp độ dẻo thấp (DCL) trong thiết kế công trình Khu nhà ở đa hợp CN8-2 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
26. (08/01/2020) Công văn 100/BXD-HĐXD năm 2020 về thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Khu nhà ở Binh đoàn 15 do Bộ Xây dựng ban hành
27. (06/01/2020) Công văn 70/BXD-VLXD năm 2020 về xác định “Vật liệu ốp lát có phải là vật liệu hoàn thiện bên trong căn hộ" do Bộ Xây dựng ban hành
28. (17/01/2017) Công văn 105/BXD-KTXD năm 2017 về thủ tục pháp lý cho việc thi công công trình đã trúng thầu từ năm 2012 do Bộ Xây dựng ban hành
29. (12/10/2009) Quyết định 1300/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Giao thông - Vận tải
1. (20/04/2022) Công điện 09/CĐ-TCĐBVN năm 2022 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
2. (20/04/2022) Công điện 360/CĐ-TTg về phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (20/04/2022) Quyết định 522/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (19/04/2022) Công văn 672/CĐSVN-PCTT về tăng cường công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
5. (18/04/2022) Quyết định 511/QĐ-BGTVT năm 2022 hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (15/04/2022) Công văn 1488/BNV-VP năm 2022 triển khai Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Bộ Nội vụ ban hành
7. (19/03/2022) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2022 công bố tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa từ bến thủy nội địa CT15 đi hòn Sụp - bãi Nam - bãi Đa do thành phố Đà Nẵng ban hành
8. (28/02/2022) Quyết định 290/QĐ-UBND về Bảng xếp loại đường bộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022
9. (07/02/2020) Công văn 655/TCĐBVN-ATGT năm 2020 về trả lời câu hỏi về Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng và Giấy phép lái xe do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
10. (05/02/2020) Công văn 62/CV-UBATGTQG năm 2020 về tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại Việt Nam do Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
Giáo dục
1. (21/04/2022) Công văn 1562/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (20/04/2022) Công văn 1024/SGDĐT-GDPT năm 2022 về rà soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/04/2022) Công văn 1360/VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (19/04/2022) Công văn 1523/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (18/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND Quy định chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (15/04/2022) Công văn 1122/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 chương trình song ngữ tiếng Pháp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (15/04/2022) Thông báo 1125/TB-SGDĐT-KTKĐ năm 2022 về tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (15/04/2022) Công văn 1121/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (15/04/2022) Công văn 1124/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 hướng dẫn họp và tư vấn cha mẹ học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (15/04/2022) Thông báo 1127/TB-SGDĐT-KTKĐ năm 2022 về tuyển sinh vào lớp 10 Tiếng Anh tích hợp năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (15/04/2022) Thông báo 1126/TB-SGDĐT-KTKĐ năm 2022 về tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông chuyên năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (14/04/2022) Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ
13. (12/04/2022) Công văn 942/SGDĐT-QLT năm 2022 hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
14. (12/04/2022) Công văn 943/SGDĐT-QLT năm 2022 hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
15. (12/04/2022) Công văn 944/SGDĐT-QLT năm 2022 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
16. (25/02/2022) Quyết định 809/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 -2023 do thành phố Cần Thơ ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (21/04/2022) Công văn 2502/VPCP-NN năm 2022 xử lý động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3. (18/04/2022) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (15/04/2022) Quyết định 1382/QĐ-BNN-TCLN năm 2022 về Bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (30/03/2022) Quyết định 1136/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành
6. (08/03/2022) Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (08/03/2022) Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (31/12/2021) Công văn 8244/BTNMT-TCMT năm 2021 đôn đốc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (26/02/2020) Công văn 926/BYT-VPB6 năm 2020 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành
Thể thao - Y tế
1. (21/04/2022) Quyết định 1303/QĐ-BCĐ năm 2022 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2. (20/04/2022) Công văn 2007/BYT-DP năm 2022 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (19/04/2022) Quyết định 186/QĐ-QLD năm 2022 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (19/04/2022) Quyết định 185/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 102 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
5. (19/04/2022) Công văn 1975/BYT-CNTT năm 2022 về "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin" do Bộ Y tế ban hành
6. (18/04/2022) Kế hoạch 2347/KH-UBND năm 2022 triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi do tỉnh Quảng Nam ban hành
7. (18/04/2022) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8. (18/04/2022) Chương trình 10/CTr-UBND năm 2022 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
9. (17/04/2022) Thông báo 115/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (15/04/2022) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ
11. (15/04/2022) Công văn 1908/BYT-CNTT năm 2022 hướng dẫn triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin" do Bộ Y tế ban hành
12. (15/04/2022) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2022 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13. (13/04/2022) Kế hoạch 1207/KH-UBND triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022
14. (25/03/2022) Kế hoạch 1235/KH-UBND năm 2022 triển khai đón khách du lịch quốc tế, thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15. (17/03/2022) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2022 điều chỉnh Quyết định 2777/QĐ-UBND về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (05/03/2022) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2022 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi tại tỉnh Cà Mau
17. (18/01/2022) Công văn 297/BYT-KCB năm 2022 thực hiện chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin do Bộ Y tế ban hành
18. (06/02/2020) Công văn 17/CTVN-HTQT năm 2020 về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp corona virus do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành
19. (22/01/2020) Công văn 838/QLD-CL năm 2020 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
20. (22/01/2020) Công văn 855/QLD-ĐK năm 2020 về đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc phối hợp Neomycin sulfat 27200 IU + Dexamethason natri phosphat 8 mg]/8ml & các thuốc phối hợp [Xylometazolin hydroclorid 7,5 mg + Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 52500 IU + Dexamethason natri phosphat 15 mg]/15ml do Cục Quản lý Dược ban hành
21. (22/01/2020) Công văn 856/QLD-ĐK năm 2020 về đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa phối hợp [Paracetamol + NSAIDs] do Cục Quản lý Dược ban hành
22. (22/01/2020) Công văn 854/QLD-ĐK năm 2020 về đăng ký, nhập khẩu, sản xuất, các thuốc chứa hoạt chất Secnidazol 1000mg do Cục Quản lý Dược ban hành
23. (22/01/2020) Công văn 853/QLD-ĐK năm 2020 về đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa Arginin không phải dạng muối hydrochlorid và các thuốc chứa Arginin phối hợp với các thành phần khác do Cục Quản lý Dược ban hành
24. (20/01/2020) Công văn 607/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
Quyền dân sự
1. (05/04/2022) Công văn 1043/BTP-CCN năm 2022 thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Tư pháp ban hành
2. (27/01/2022) Công văn 698/VPCP-QHQT năm 2022 về phương án giao nhận con nuôi cho người nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (19/04/2022) Công văn 1191/LĐTBXH-TE hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (18/04/2022) Công văn 1307/BXD-TCCB hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 do Bộ Xây dựng ban hành
3. (15/04/2022) Quyết định 1298/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ
4. (15/04/2022) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Văn nghệ dân gian thành phố Cần Thơ
5. (14/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về ứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 12/2016/QĐ-UBND
6. (31/03/2022) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030
7. (30/03/2022) Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (16/03/2022) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện công tác Ngoại giao văn hóa tại thành phố Cần Thơ năm 2022
9. (09/03/2022) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2022 về tăng cường thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10. (08/03/2022) Kế hoạch 51/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Cần Thơ năm 2022
Lĩnh vực khác
1. (14/04/2022) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025
2. (07/04/2022) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2022 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
3. (28/03/2022) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2022 về xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025
4. (16/03/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022-2030
5. (11/01/2019) Công văn 76/TCTS-KHTC năm 2019 hướng dẫn Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vững - xác định yêu cầu kỹ thuật thiết kế công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Tổng cục Thủy sản ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn