Bản Tin Văn Bản Mới 20/01/2022 16:16 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 17/01 - 19/01/2022

20/01/2022 16:16 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 17/01 - 19/01/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (13/01/2022) Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT năm 2022 trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (12/01/2022) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (12/01/2022) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội
4. (12/01/2022) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh sách thủ tục hành chính giảm 50% phí giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp” thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Quảng Nam ban hành
5. (10/01/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An
6. (10/01/2022) Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
7. (31/12/2021) Quyết định 1469/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Xây dựng
8. (26/11/2021) Quyết định 3242/QĐ-CT năm 2021 công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
9. (31/12/2020) Công văn 18519/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đầu tư
1. (17/01/2022) Quyết định 79/QĐ-TTg năm 2022 về tham gia thực hiện Dự án khu vực "Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các nhóm dân cư nghèo ở các nước ASEAN, đặc biệt xem xét tác động của Covid-19 tại Campuchia và Việt Nam” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/01/2022) Công văn 323/VPCP-CN năm 2022 về rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/01/2022) Nghị quyết 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Quốc hội ban hành
4. (10/01/2022) Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang
5. (28/12/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình do thành phố Cần Thơ ban hành
6. (24/12/2021) Công điện 08/CĐ-BKHCN năm 2021 về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (24/12/2021) Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
8. (13/12/2021) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (06/12/2021) Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Phú Quốc do tỉnh Kiên Giang ban hành
10. (17/11/2021) Quyết định 3145/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Vĩnh Phúc
11. (14/11/2021) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (20/10/2021) Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2021 về về phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và danh mục các dự án hạn chế, không thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
13. (29/09/2021) Quyết định 2329/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021-2025
14. (15/03/2021) Chương trình hành động 70/CTr-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Thương mại
1. (15/01/2022) Công văn 358/VPCP-KGVX năm 2022 về tình hình thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/01/2022) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2022 thực hiện một số giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (13/01/2022) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025”
4. (12/01/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (12/01/2022) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030
6. (11/01/2022) Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội ban hành
7. (11/01/2022) Nghị quyết 46/2022/QH15 về kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
8. (11/01/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
9. (11/01/2022) Chỉ thị 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (31/12/2021) Quyết định 70/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND
11. (30/12/2021) Thông tư 125/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
12. (29/12/2021) Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2021 về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022 tỉnh Bạc Liêu
13. (27/12/2021) Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Tổ chức khai thác bay dù lượn gắn với phát triển du lịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
14. (23/12/2021) Quyết định 1213/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án “Phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030”
15. (13/12/2021) Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2022
16. (09/12/2021) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2021 về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Kon Tum ban hành
17. (29/11/2021) Kế hoạch 4251/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” của tỉnh Kon Tum
18. (26/11/2021) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 1157/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Xuất nhập khẩu
1. (15/01/2022) Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (13/01/2022) Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2022 về đẩy mạnh chuyển đổi số vào bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (13/01/2022) Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (15/12/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/01/2022) Công văn 1826/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (14/01/2022) Công văn 1459/CTHN-TTHT năm 2022 về thay đổi logo trên hoá đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (14/01/2022) Công văn 1461/CTHN-TTHT năm 2022 về thanh toán giao dịch qua tài khoản chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (14/01/2022) Công văn 553/BTC-CST năm 2022 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu gốc do Bộ Tài chính ban hành
5. (12/01/2022) Công văn 434/BTC-CST năm 2022 về chi phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và thu lệ phí theo Thông tư 199/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
6. (11/01/2022) Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (11/01/2022) Thông tư 01/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (06/01/2022) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9. (06/01/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10. (24/12/2021) Quyết định 66/2021/QĐ-UBND quy định về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang
11. (20/12/2021) Quyết định 56/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An
12. (31/12/2020) Công văn 18518/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (31/12/2020) Công văn 18482/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (31/12/2020) Công văn 18475/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn xuất sai thời điểm do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (18/12/2020) Công văn 17573/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Bảo hiểm
1. (14/01/2022) Công văn 238/BYT-KCB năm 2022 về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (31/12/2021) Quyết định 1795/QĐ-BHXH năm 2021 công bố công khai số liệu phân bổ dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm và trợ cấp hàng tháng từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (31/12/2021) Quyết định 1805/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2021 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (07/01/2021) Công văn 116/BYT-KHTC năm 2021 về thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ thận nhân tạo cho người bệnh lọc máu chu kỳ mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (14/01/2022) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới và thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2. (14/01/2022) Thông báo 119/TB-LĐTBXH năm 2022 về nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (12/01/2022) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh va Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (11/01/2022) Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
5. (07/01/2022) Quyết định 30/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Sơn La ban hành
6. (05/01/2022) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2022 về Đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tại Thành phố Hồ Chí Minh
7. (31/12/2021) Quyết định 4971/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Bảo hiểm xã hội tỉnh/ Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
8. (31/12/2021) Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (31/12/2021) Quyết định 72/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang
10. (28/12/2021) Quyết định 3254/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (22/12/2021) Quyết định 3490/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Đề án “Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025”
12. (14/12/2021) Quyết định 3100/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
13. (10/12/2021) Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2021 phê duyệt tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022
14. (10/12/2021) Nghị quyết 107/NQ-HĐND năm 2021 phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động của các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2022 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
15. (01/12/2021) Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16. (30/11/2021) Kế hoạch 4264/KH-UBND năm 2021 bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch 2456/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17. (12/11/2021) Quyết định 3105/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
18. (16/07/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an viên thôn, bản thuộc xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (14/07/2021) Quyết định 3431/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Quyết định 659/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 do Bộ Y tế ban hành
Công nghệ thông tin
1. (18/01/2022) Quyết định 47/QĐ-BTTTT năm 2022 về Kế hoạch hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (18/01/2022) Quyết định 46/QĐ-BTTTT năm 2022 hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị đọc mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (15/01/2022) Quyết định 11/QĐ-VPCP năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/01/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống giám sát hình ảnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5. (11/01/2022) Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (20/12/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu tỉnh Long An
7. (17/12/2021) Quyết định 3456/QĐ-UBND năm 2021 về ban hành Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
8. (14/12/2021) Quyết định 4607/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
9. (06/12/2021) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (15/11/2021) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2021 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022
Bất động sản
1. (14/01/2022) Quyết định 195/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
2. (13/01/2022) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
3. (11/01/2022) Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
4. (10/01/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5. (31/12/2021) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án giao đất, giao rừng cho cộng đồng gắn với hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
6. (31/12/2021) Quyết định 85/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (31/12/2021) Quyết định 82/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (30/12/2021) Thông tư 125/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (28/12/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
10. (20/12/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
11. (13/12/2021) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2021 về Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (09/12/2021) Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13. (04/11/2021) Quyết định 61/2021/QĐ-UBND hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Dịch vụ pháp lý
1. (17/01/2022) Quyết định 14/QĐ-BXD năm 2022 về phân công nhiệm vụ giám định tư pháp xây dựng cho các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Sở hữu trí tuệ
1. (13/01/2022) Quyết định 44/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 127/QĐ-TTg về "Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (28/12/2021) Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum
Bộ máy hành chính
1. (19/01/2022) Quyết định 238/QĐ-BNN-BVTV năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (17/01/2022) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh sách thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã giảm 50% phí, lệ phí giải quyết thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ lĩnh vực “hộ tịch” thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
3. (17/01/2022) Quyết định 159/QĐ-BNN-TCTS năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. (15/01/2022) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
5. (14/01/2022) Quyết định 219/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
6. (13/01/2022) Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các thủ tục hành chính đã được ủy quyền do tỉnh Quảng Nam ban hành
7. (13/01/2022) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
8. (13/01/2022) Quyết định 146/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành
9. (12/01/2022) Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh sách thủ tục hành chính cấp tỉnh giảm 50% phí và lệ phí giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực “Cấp giấy phép xây dựng” thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
10. (11/01/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về quản lý viên chức do thành phố Cần Thơ ban hành
11. (11/01/2022) Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
12. (11/01/2022) Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Trang thiết bị y tế; Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
13. (11/01/2022) Nghị quyết 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ do Quốc hội ban hành
14. (11/01/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
15. (11/01/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
16. (11/01/2022) Quyết định 03/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
17. (11/01/2022) Quyết định 03/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 39/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
18. (11/01/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
19. (11/01/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội
20. (10/01/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
21. (10/01/2022) Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2021 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (10/01/2022) Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực và hết hiệu lực trong năm 2021
23. (10/01/2022) Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh)
24. (07/01/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
25. (06/01/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Điện Biên
26. (04/01/2022) Kế hoạch 11/KH-UBND về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 do tỉnh Kon Tum ban hành
27. (31/12/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực thanh tra do tỉnh Kiên Giang ban hành
28. (30/12/2021) Quyết định 69/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
29. (30/12/2021) Quyết định 3556/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30. (29/12/2021) Quyết định 3506/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
31. (27/12/2021) Quyết định 4844/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Khánh Hòa ban hành
32. (24/12/2021) Quyết định 58/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An
33. (23/12/2021) Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang
34. (22/12/2021) Quyết định 72/2021/QĐ-UBND quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước, viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch Công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ từ hạng III trở xuống; Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Ninh Bình
35. (21/12/2021) Quyết định 4761/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
36. (20/12/2021) Kế hoạch 780/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành
37. (17/12/2021) Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐNĐ ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
38. (15/12/2021) Quyết định 60/2021/QĐ-UBND quy định về Quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
39. (15/12/2021) Quyết định 61/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
40. (14/12/2021) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
41. (13/12/2021) Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2021 về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2022 do tỉnh Kiên Giang ban hành
42. (13/12/2021) Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
43. (10/12/2021) Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022
44. (09/12/2021) Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2021 về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022
45. (03/12/2021) Kế hoạch 4290/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46. (02/12/2021) Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
47. (30/11/2021) Quyết định 3253/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
48. (25/11/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
49. (23/11/2021) Quyết định 3200/QĐ-CT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ; thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
50. (08/10/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận
51. (01/10/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
52. (25/08/2021) Công văn 3436/VKSTC-V15 năm 2021 hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
53. (29/12/2017) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
Vi phạm hành chính
1. (13/01/2022) Quyết định 145/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Trách nhiệm hình sự
1. (17/12/2021) Kế hoạch 4473/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (04/01/2022) Hướng dẫn 16/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (17/08/2021) Công văn 3318/VKSTC-V8 năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid19 và đảm bảo công tác kiểm sát tại các cơ sở giam giữ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (18/01/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/01/2022) Nghị quyết 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL năm 2022 về Quy hoạch vùng và khoản vay hỗ trợ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Hội đồng điều phối vundg đồng bằng sông Cửu Long ban hành
3. (13/01/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025
4. (12/01/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho 06 huyện, thị xã và hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu
5. (12/01/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND quy định về khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (10/01/2022) Công văn 65/BHXH-CSYT năm 2022 về tham gia đấu thầu vật tư y tế và quản lý, thanh toán chi phí vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (31/12/2021) Quyết định 1792/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu phân bổ điều chỉnh dự toán năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
8. (31/12/2021) Quyết định 81/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức, cá nhân đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2022-2026)
9. (31/12/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
10. (30/12/2021) Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Kon Tum
11. (30/12/2021) Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Kon Tum
12. (27/12/2021) Quyết định 2408/QĐ-CTN năm 2021 về tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Chủ tịch nước ban hành
13. (22/12/2021) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14. (20/12/2021) Quyết định 79/2021/QĐ-UBND về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi
15. (15/12/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
16. (14/12/2021) Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022 do tỉnh Kon Tum ban hành
17. (10/12/2021) Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2021 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
18. (10/12/2021) Nghị quyết 130/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
19. (09/12/2021) Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
20. (09/12/2021) Nghị quyết 59/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 do tỉnh Kon Tum ban hành
21. (09/12/2021) Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
22. (09/12/2021) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2021 về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Kiên Giang ban hành
23. (06/12/2021) Quyết định 59/2021/QĐ-UBND quy định về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang
24. (14/11/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
25. (14/11/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
26. (14/11/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
27. (17/09/2021) Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế - dân số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025
28. (25/08/2021) Quyết định 4088/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (13/01/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
2. (06/01/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (27/12/2021) Thông tư 174/2021/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng
4. (27/12/2021) Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2021 về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù của từng địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Giao thông - Vận tải
1. (11/01/2022) Quyết định 03/2022/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2. (23/12/2021) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2021 về Đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
3. (20/12/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND về phân cấp thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Long An
4. (07/12/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về việc tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang
5. (07/12/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Giáo dục
1. (18/01/2022) Thông báo 18/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xem xét mở cửa trường học trở lại do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/01/2022) Quyết định 85/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (14/01/2022) Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT về Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (12/01/2022) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5. (10/01/2022) Kế hoạch 02/KH-UBND thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (12/01/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
2. (10/01/2022) Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (07/01/2022) Thông tư 01/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (28/12/2021) Thông tư 123/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
5. (20/12/2021) Kế hoạch 4505/KH-UBND năm 2021 hành động về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
6. (07/12/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (06/12/2021) Kế hoạch 4340/KH-UBND năm 2021 về điều tra cơ bản tài nguyên nước tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
8. (29/11/2021) Kế hoạch 4253/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, ứng phó thảm họa môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (19/11/2021) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
10. (17/11/2021) Kế hoạch 4140/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa vỡ đập, hồ thủy điện và xả lũ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (12/08/2021) Quyết định 3550/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 về phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (18/01/2022) Công văn 286/BYT-BMTE năm 2022 về chấn chỉnh công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (17/01/2022) Công văn 269/BYT-TT-KT năm 2022 về tăng cường công tác truyền thông y tế trong dịp Tết do Bộ Y tế ban hành
3. (17/01/2022) Công văn 271/BYT-TTrB năm 2022 về chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp do Bộ Y tế ban hành
4. (15/01/2022) Công văn 261/BYT-DP về bắn pháo hoa và các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Bộ Y tế ban hành
5. (14/01/2022) Công văn 319/QLD-KD về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (14/01/2022) Quyết định 98/QĐ-BYT năm 2022 về Danh mục bổ sung một số mã ICD-10 liên quan đến COVID-19 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới do Bộ Y tế ban hành
7. (14/01/2022) Quyết định 85/QĐ-BYT năm 2022 về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
8. (13/01/2022) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2022 ban hành Kế hoạch hành động phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
9. (04/01/2022) Quyết định 11/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Cột sống, Chi dưới, Gan mật, Thần kinh, Ung bướu, Trung tâm ghép tạng, Tiêu hóa, Nam học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10. (31/12/2021) Công văn 11125/BYT-BH năm 2021 về hướng dẫn triển khai Quyết định 5086/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
11. (31/12/2021) Thông tư 39/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
12. (31/12/2021) Thông tư 38/2021/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
13. (21/12/2021) Công văn 10815/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
14. (20/12/2021) Kế hoạch 4500/KH-UBND năm 2021 về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15. (13/12/2021) Kế hoạch 4405/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030” do tỉnh Kon Tum ban hành
16. (07/12/2021) Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2021 về Hướng dẫn tạm thời quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
17. (02/12/2021) Kế hoạch 4274/KH-UBND năm 2021 triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP đáp ứng với các cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18. (30/11/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
19. (15/11/2021) Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 cộng đồng và cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 do tỉnh Kon Tum ban hành
20. (01/10/2021) Công văn 858/DP-DT năm 2021 triển khai Kế hoạch phòng chống viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025 do Cục Y tế dự phòng ban hành
Quyền dân sự
1. (18/01/2022) Công văn 450/VPCP-QHQT năm 2022 về giải quyết nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/01/2022) Thông tư 1/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (14/01/2022) Chỉ thị 02/CT-UBND về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân sự năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (18/01/2022) Quyết định 90/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/01/2022) Công văn 378/VPCP-KGVX năm 2022 về kiến nghị giải pháp hỗ trợ ngành du lịch phục hồi sau những tác động tiêu cực từ đại dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/01/2022) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030
4. (14/01/2022) Công văn 561/BTC-NSNN về hỗ trợ gạo cho người dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 của 07 tỉnh do Bộ Tài chính ban hành
5. (13/01/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (11/01/2022) Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030", phê duyệt tại Quyết định 2282/QĐ-TTg do tỉnh Tuyên Quang ban hành
7. (10/01/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình và hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (05/01/2022) Kế hoạch 26/KH-UBND triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” năm 2022
9. (04/01/2022) Công văn 07/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2022 về chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (31/12/2021) Quyết định 3058/QĐ-BCT năm 2021 về Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
11. (31/12/2021) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch tỉnh Kon Tum
12. (31/12/2021) Quyết định 71/2021/QĐ-UBND quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang
13. (31/12/2021) Thông tư 31/2021/TT-BTTTT hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
14. (28/12/2021) Thông tư 124/2021/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
15. (24/12/2021) Quyết định 4836/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa
16. (03/12/2021) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17. (23/11/2021) Kế hoạch 4197/KH-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
18. (17/11/2021) Kế hoạch 4141/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa phát tán hóa chất độc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Lĩnh vực khác
1. (13/01/2022) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội đến năm 2030
2. (28/12/2021) Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2045
3. (22/11/2021) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản và gia súc, gia cầm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,115

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn