Bản Tin Văn Bản Mới 15/09/2021 11:29 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 11/9 - 14/9/2021

15/09/2021 11:29 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 11/9 - 14/9/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (08/09/2021) Quyết định 406/QĐ-UBQLV năm 2021 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành
2. (08/09/2021) Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
3. (01/09/2021) Quyết định 2184/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (30/08/2021) Công văn 33106/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (27/08/2021) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (26/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý do tỉnh Quảng Nam ban hành
7. (20/08/2021) Kế hoạch 576/KH-UBND năm 2021 về phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông năm 2022
8. (19/08/2021) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (06/08/2021) Công văn 2953/TCT-TTKT năm 2021 về xác định chi phí lãi vay trong doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Tổng cục Thuế ban hành
10. (03/08/2021) Công văn 2921/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
11. (03/08/2021) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
12. (28/07/2021) Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
13. (28/07/2021) Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
14. (27/07/2021) Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
15. (22/09/2020) Công văn 1274/TCTK-PPCĐ năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê ban hành
Đầu tư
1. (10/09/2021) Công văn 6073/BKHĐT-QLKKT năm 2021 về hoàn thiện Bài tham luận Hội nghị 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế (lần 2) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (09/09/2021) Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
3. (09/09/2021) Quyết định 1467/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (09/09/2021) Công văn 6294/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (09/09/2021) Quyết định 89/QĐ-TCTĐB năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương
6. (08/09/2021) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
7. (07/09/2021) Công văn 6243/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (04/09/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về cơ chế tài chính thực hiện dự án khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9. (01/09/2021) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (30/08/2021) Nghị quyết 105/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11. (30/08/2021) Nghị quyết 137/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Trị
12. (27/08/2021) Quyết định 2461/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
13. (16/08/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
14. (13/08/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND
15. (11/08/2021) Quyết định 2294/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
16. (10/08/2021) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2021 thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
17. (10/08/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025 do tỉnh Sơn La ban hành
18. (06/08/2021) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu; Đầu tư tại Việt Nam; Phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
19. (03/08/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành
20. (30/07/2021) Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
Thương mại
1. (10/09/2021) Công văn 4360/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (10/09/2021) Công văn 5522/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (03/09/2021) Công văn 9187/BGTVT-HTQT năm 2021 về đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đến lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam sau đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (16/08/2021) Kế hoạch 9763/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) của tỉnh Đồng Nai
5. (05/08/2021) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (05/08/2021) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (02/08/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
8. (02/06/2021) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực trọng điểm của tỉnh cần ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (13/09/2021) Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
2. (11/09/2021) Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2021 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
3. (10/09/2021) Công văn 4372/TCHQ-GSQL năm 2021 về đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (10/09/2021) Công văn 4364/TCHQ-GSQL năm 2021 trả lời về cơ chế đặc thù của cụm cảng Cái Mép-Thị Vải do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (09/09/2021) Công văn 4352/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (09/09/2021) Công văn 4353/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (09/09/2021) Công văn 4346/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hàng hóa đưa vào kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (08/09/2021) Công văn 4341/TCHQ-GSQL năm 2021 về phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (08/09/2021) Công văn 4339/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi khai thác từ mỏ tại tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (08/09/2021) Công văn 4325/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (08/09/2021) Công văn 4330/TCHQ-ĐTCBL năm 2021 về tạo điều kiện thông quan nhanh cho các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (07/09/2021) Công văn 4317/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (31/08/2021) Công văn 9065/BGTVT-TC năm 2021 thực hiện Thông tư 74/2021/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (26/08/2021) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (30/08/2021) Công văn 33104/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (30/08/2021) Công văn 33105/CTHN-TTHT năm 2021 xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (27/08/2021) Công văn 32860/CTHN-TTHT năm 2021 về thu hồi Công văn 32222/CTHN-TTHT do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (27/08/2021) Công văn 32919/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (17/08/2021) Công văn 3091/TCT-QLN năm 2021 vướng mắc về tính tiền chậm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do Tổng cục Thuế ban hành
6. (16/08/2021) Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Kiểm dịch thực vật thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
7. (13/08/2021) Công văn 3061/TCT-KK năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
8. (13/08/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022
9. (13/08/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để thu học phí năm học 2021-2022 bằng mức thu học phí năm học 2020-2021 đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10. (13/08/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu phí, lệ phí trong cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11. (12/08/2021) Quyết định 2310/QĐ-UBND năm 2021 về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12. (11/08/2021) Công văn 3014/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
13. (11/08/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng đối với 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về quy định mức học phí đến hết năm học 2021-2022
14. (06/08/2021) Công văn 2966/TCT-DNL năm 2021 về tiền chậm nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành
15. (29/07/2021) Công văn 2876/TCT-DNL năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu từ các hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC do Tổng cục Thuế ban hành
16. (26/07/2021) Công văn 2769/TCT-QLN năm 2021 về nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (23/08/2021) Quyết định 111/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
2. (23/08/2021) Quyết định 110/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
3. (23/08/2021) Quyết định 113/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành
4. (23/08/2021) Quyết định 112/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
5. (23/08/2021) Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
6. (20/08/2021) Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
7. (20/08/2021) Quyết định 105/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành
8. (20/08/2021) Quyết định 108/QĐ-VSD năm 2021 Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
9. (20/08/2021) Quyết định 107/QĐ-VSD năm 2021 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán, đăng ký, lưu ký, hủy đăng ký đối với cổ phần bán lần đầu theo phương thức đấu giá/ phương thức dựng sổ của doanh nghiệp cổ phần hóa tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
10. (08/04/2021) Quyết định 46/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán, bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành
Bảo hiểm
1. (08/09/2021) Công văn 3255/BHXH-QLT năm 2021 về thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (23/08/2021) Kế hoạch 10193/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
3. (12/08/2021) Hướng dẫn 3029/HDLS/BHXH-GDĐT năm 2021 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (01/09/2021) Quyết định 1676/QĐ-BTC năm 2021 công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (13/09/2021) Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (06/09/2021) Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
4. (31/08/2021) Kế hoạch 10552/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5. (31/08/2021) Kế hoạch 5753/KH-UBND năm 2021 về thẩm định Đề án vị trí việc làm (khối tổ chức hành chính) của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Nam
6. (25/08/2021) Quyết định 2890/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh
7. (22/08/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
8. (20/08/2021) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Phần mềm quản lý tiền lương, cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngãi
9. (13/08/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân do tỉnh Quảng Bình ban hành
10. (11/08/2021) Quyết định 2296/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
11. (11/08/2021) Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2021 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
12. (10/08/2021) Quyết định 2656/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh
13. (10/08/2021) Kế hoạch 9490/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
14. (08/08/2021) Quyết định 3308/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
15. (06/08/2021) Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
16. (03/08/2021) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
17. (31/07/2021) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
18. (26/07/2021) Quyết định 2501/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
19. (23/07/2021) Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20. (21/07/2021) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới bh; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Hòa Bình ban hành
Công nghệ thông tin
1. (13/09/2021) Công văn 3160/BTP-CNTT năm 2021 hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử do Bộ Tư pháp ban hành
2. (11/09/2021) Quyết định 1405/QĐ-BTTTT năm 2021 hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (10/09/2021) Công văn 3961/BGDĐT-CĐN năm 2021 về vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành
4. (07/09/2021) Quyết định 1381/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (07/09/2021) Công văn 9266/BGTVT-MT năm 2021 về phối hợp, cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (07/09/2021) Công văn 6246/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý việc đưa tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (06/09/2021) Quyết định 2231/QĐ-BKHCN năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
8. (01/09/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
9. (31/08/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
10. (31/08/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
11. (31/08/2021) Quyết định 1287/QĐ-UBND.HC năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu công trình xây dựng dân dụng do tỉnh Đồng Tháp ban hành
12. (27/08/2021) Quyết định 2126/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (24/08/2021) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025"
14. (13/08/2021) Quyết định 2322/QĐ-UBND năm 2021 quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP, Thông tư 03/2020/TT-BTTTT, 04/2020/TT-BTTTT do tỉnh Quảng Nam ban hành
15. (13/08/2021) Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16. (11/08/2021) Kế hoạch 5179/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17. (11/08/2021) Quyết định 2295/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
18. (09/08/2021) Kế hoạch 123/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
19. (06/08/2021) Quyết định 2220/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
20. (04/08/2021) Kế hoạch 527/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
21. (12/07/2021) Công văn 7577/BTC-QLCS năm 2021 về thông báo chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
Bất động sản
1. (09/09/2021) Quyết định 1732/QĐ-BTNMT năm 2021 về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (06/09/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (31/08/2021) Quyết định 2325/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
4. (31/08/2021) Quyết định 2324/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
5. (31/08/2021) Quyết định 2326/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
6. (31/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7. (30/08/2021) Nghị quyết 140/NQ-HĐND về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, vào các mục đích trong năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
8. (26/08/2021) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
9. (24/08/2021) Quyết định 438/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
10. (24/08/2021) Quyết định 436/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
11. (16/08/2021) Quyết định 2720/QĐ-UBND năm 2021 về bộ đơn giá điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Quảng Ninh
12. (11/08/2021) Quyết định 1595/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
13. (11/08/2021) Quyết định 2293/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030
14. (10/08/2021) Nghị quyết 24/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
15. (10/08/2021) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2021 về hủy bỏ việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua tại các Nghị quyết
16. (06/08/2021) Quyết định 1569/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
17. (03/08/2021) Công văn 2922/TCT-CS năm 2021 về chính sách tiền thuê đất đối với khu kinh tế do Tổng cục Thuế ban hành
18. (29/07/2021) Công văn 2867/TCT-QLN năm 2021 về xóa nợ tiền thuê đất tại huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên do Tổng cục Thuế ban hành
19. (28/07/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận; thống kê, kiểm kê đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20. (28/07/2021) Quyết định 1331/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
21. (27/07/2021) Công văn 2816/TCT-CS năm 2021 về chính sách miễn tiền thuê đất dự án chế biến thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (24/08/2021) Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
2. (05/08/2021) Quyết định 2658/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 4078/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (02/08/2021) Quyết định 2139/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (29/07/2021) Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
5. (28/07/2021) Quyết định 2080/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thảm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
6. (21/12/2020) Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Bộ máy hành chính
1. (14/09/2021) Quyết định 309/QĐ-TANDTC-TĐKT về kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (13/09/2021) Công văn 1156/TTg-TCCV năm 2021 về xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (11/09/2021) Quyết định 1498/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
4. (10/09/2021) Quyết định 4158/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội
5. (09/09/2021) Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
6. (09/09/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 quy định về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do tỉnh Quảng Trị ban hành
7. (09/09/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành
8. (09/09/2021) Quyết định 1466/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (09/09/2021) Quyết định 1648/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
10. (08/09/2021) Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
11. (08/09/2021) Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh nội dung bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; phân loại vị trí việc làm; ngạch công chức tối thiểu, biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo từng vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
12. (08/09/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
13. (08/09/2021) Quyết định 1340/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (08/09/2021) Quyết định 1396/QĐ-BTP năm 2021 về Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
15. (07/09/2021) Quyết định 2475/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
16. (07/09/2021) Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
17. (07/09/2021) Kế hoạch 202/KH-UBND về tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng
18. (07/09/2021) Quyết định 1687/QĐ-BTC năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021
19. (07/09/2021) Công văn 6250/VPCP-QHQT năm 2021 về Thủ tướng Chính phủ tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
20. (06/09/2021) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
21. (06/09/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
22. (06/09/2021) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
23. (06/09/2021) Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương thực hiện trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị
24. (06/09/2021) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
25. (02/09/2021) Công văn 9178/BGTVT-TCCB năm 2021 về công tác cán bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
26. (01/09/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
27. (01/09/2021) Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
28. (01/09/2021) Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
29. (01/09/2021) Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
30. (31/08/2021) Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
31. (31/08/2021) Quyết định 2173/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
32. (31/08/2021) Quyết định 1350/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
33. (31/08/2021) Công văn 9090/BGTVT-TCCB năm 2021 về tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải
34. (30/08/2021) Quyết định 2960/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh
35. (30/08/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
36. (30/08/2021) Quyết định 2486/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
37. (28/08/2021) Quyết định 2146/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
38. (27/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
39. (26/08/2021) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
40. (26/08/2021) Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
41. (24/08/2021) Quyết định 1636/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, trồng trọt, thú y, nông nghiệp, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
42. (23/08/2021) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
43. (23/08/2021) Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
44. (23/08/2021) Quyết định 1806/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
45. (23/08/2021) Quyết định 1810/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
46. (23/08/2021) Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
47. (23/08/2021) Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
48. (23/08/2021) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
49. (23/08/2021) Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
50. (22/08/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
51. (22/08/2021) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
52. (22/08/2021) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2022
53. (20/08/2021) Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
54. (20/08/2021) Kế hoạch 1601/KH-UBND năm 2021 về xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2022
55. (20/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026
56. (20/08/2021) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
57. (20/08/2021) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
58. (20/08/2021) Quyết định 2402/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
59. (19/08/2021) Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
60. (19/08/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do tỉnh Quảng Ninh ban hành
61. (19/08/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
62. (18/08/2021) Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
63. (16/08/2021) Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
64. (16/08/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
65. (16/08/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
66. (16/08/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Hưng Yên ban hành
67. (16/08/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
68. (16/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
69. (12/08/2021) Quyết định 2311/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
70. (12/08/2021) Quyết định 2692/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh
71. (12/08/2021) Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026
72. (12/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
73. (12/08/2021) Quyết định 1955/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
74. (10/08/2021) Quyết định 2271/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
75. (10/08/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND về Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
76. (10/08/2021) Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
77. (06/08/2021) Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
78. (06/08/2021) Quyết định 1160/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
79. (06/08/2021) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
80. (06/08/2021) Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
81. (05/08/2021) Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
82. (05/08/2021) Quyết định 2565/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh
83. (03/08/2021) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
84. (03/08/2021) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
85. (03/08/2021) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
86. (30/07/2021) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
87. (29/07/2021) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
88. (29/07/2021) Quyết định 1121/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
89. (29/07/2021) Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
90. (27/07/2021) Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
91. (27/07/2021) Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
92. (27/07/2021) Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
93. (26/07/2021) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025
94. (22/07/2021) Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2022
95. (08/06/2021) Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và nâng cấp Dịch vụ công được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
96. (21/04/2021) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
97. (16/03/2021) Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
Trách nhiệm hình sự
1. (13/09/2021) Công văn 156/TANDTC-PC năm 2021 ra quyết định thi hành án, theo dõi việc thi hành án hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (10/09/2021) Công văn 2462/SGDĐT-KHTC năm 2021 về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (08/09/2021) Quyết định 1695/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (08/09/2021) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2021 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
4. (01/09/2021) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (01/09/2021) Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
6. (01/09/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An kèm theo Quyết định 53/2015/QĐ-UBND
7. (31/08/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (31/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9. (31/08/2021) Công văn 9079/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (30/08/2021) Nghị quyết 107/2021/NQ-HĐND quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao
11. (25/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng
12. (23/08/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND bổ sung Điều 5 Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện công tác chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 28/2020/QĐ-UBND
13. (22/08/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14. (22/08/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
15. (20/08/2021) Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (16/08/2021) Quyết định 2721/QĐ-UBND năm 2021 về bộ đơn giá duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
17. (16/08/2021) Quyết định 2141/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm mức thu giá nước sinh hoạt do tỉnh Quảng Trị ban hành
18. (13/08/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
19. (11/08/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật hoang dã gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
20. (11/08/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Sơn La
21. (11/08/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
22. (10/08/2021) Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2021 quy định về mức giá tạm thời dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp tự nguyện do tỉnh Điện Biên ban hành
23. (28/07/2021) Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
24. (27/07/2021) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục các chương trình, dự án vận động viện trợ nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
25. (07/07/2021) Kế hoạch 407/KH-UBND năm 2021 về phát triển giáo dục - đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính 3 năm 2022-2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
26. (30/06/2021) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2021 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Xây dựng - Đô thị
1. (14/09/2021) Quyết định 1528/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/09/2021) Công văn 6365/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/09/2021) Công văn 6368/VPCP-CN năm 2021 thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/09/2021) Công văn 6364/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/09/2021) Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
6. (25/08/2021) Quyết định 1251/QĐ-UBND.HC năm 2021 về Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về biển báo, phao phân luồng và camera giám sát bảo vệ công trình kè trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7. (22/08/2021) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2021 về kết quả giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của Hội đông nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
8. (17/08/2021) Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (17/08/2021) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2021 về lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
10. (13/08/2021) Công văn 3216/BXD-HTKT năm 2021 về tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BXD-BCA do Bộ Xây dựng ban hành
11. (10/08/2021) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 71/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
12. (10/08/2021) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2021 thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
13. (09/08/2021) Quyết định 2262/QĐ-UBND năm 2021 về Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam
14. (29/07/2021) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” do tỉnh Quảng Ninh ban hành
15. (22/07/2021) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021–2030
Giao thông - Vận tải
1. (13/09/2021) Công văn 1153/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/09/2021) Công văn 6345/VPCP-KGVX năm 2021 về Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/09/2021) Thông báo 505/TB-VP năm 2021 về kết luận của đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp với đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng về nội dung liên quan đến việc cấp và quản lý giấy đi đường phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (10/09/2021) Công văn 2993/UBND-ĐT năm 2021 về kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa có Giấy nhận diện QR tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
5. (09/09/2021) Công văn 2060/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải để sẵn sàng mở lại các hoạt động vận tải đường sắt ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác nới lỏng giãn cách trong thời gian tới do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
6. (09/09/2021) Công văn 9396/BGTVT-VT năm 2021 về xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (09/09/2021) Công văn 9395/BGTVT-KCHT phê duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (09/09/2021) Công văn 9387/BGTVT-MT năm 2021 về kế hoạch bảo vệ môi trường dự án nâng cấp, cải tạo QL.19 đoạn Km90-Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (09/09/2021) Quyết định 1654/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (06/09/2021) Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (06/09/2021) Thông báo 233/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường sắt và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (03/09/2021) Công văn 9185/BGTVT-TC năm 2021 về xử lý tài sản nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (01/09/2021) Quyết định 3039/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
14. (31/08/2021) Quyết định 1285/QĐ-UBND-HC năm 2021 về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15. (24/08/2021) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
16. (17/08/2021) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (11/09/2021) Thông báo 240/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/09/2021) Công điện 905/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện
3. (10/09/2021) Công văn 2463/SGDĐT-CTTT năm 2021 về hỗ trợ cho học sinh khó khăn đầu năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (10/09/2021) Công văn 3969/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (09/09/2021) Công văn 3916/BGDĐT-KHCNMT năm 2021 về khảo sát hiện trạng các tạp chí khoa học; nhóm nghiên cứu mạnh; kết quả đào tạo tiến sĩ thuộc các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (08/09/2021) Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (30/08/2021) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (30/08/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành
9. (30/08/2021) Quyết định 1278/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (30/08/2021) Nghị quyết 106/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2021-2026
11. (23/08/2021) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12. (18/08/2021) Hướng dẫn 9907/HD-UBND năm 2021 thực hiện đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (17/08/2021) Quyết định 2152/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục thiết bị chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 2 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
14. (17/08/2021) Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục thiết bị chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 6 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
15. (17/08/2021) Quyết định 1255/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Đắk Nông ban hành
16. (09/08/2021) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận
17. (06/08/2021) Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
18. (30/07/2021) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm học 2021-2022
19. (29/07/2021) Quyết định 1116/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt tiêu chí xác định đối tượng, nguyên tắc chọn cử giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP
20. (16/07/2021) Quyết định 2386/QĐ-BGDĐT về Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 (SV_STARTUP-2021) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (13/09/2021) Quyết định 1507/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/09/2021) Quyết định 1492/QĐ-TTg năm 2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (10/09/2021) Công văn 6362/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh cấp điện áp phía trung áp của máy biến áp 220 kV thuộc trạm biến áp nâng áp 35/220 kV tại nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (06/09/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 19/2016/QĐ-UBND
5. (01/09/2021) Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (23/08/2021) Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong trao đổi, xử lý thông tin ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá tỉnh Quảng Ninh vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ở vùng biển nước ngoài
7. (23/08/2021) Kế hoạch 10192/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý hoạt động, sản xuất kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục do tỉnh Đồng Nai ban hành
8. (20/08/2021) Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (16/08/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10. (10/08/2021) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
11. (09/08/2021) Quyết định 3498/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (03/08/2021) Quyết định 2521/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND
13. (27/07/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
14. (21/07/2021) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 03 năm 2022-2024 tỉnh Bình Định
15. (05/04/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
16. (12/08/2013) Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bổ sung Quyết định 2474/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng thể quản lý-xử lý chất thải rắn tỉnh Bình Dương đến năm 2030
Thể thao - Y tế
1. (13/09/2021) Thông báo 242/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/09/2021) Công văn 481/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 16
3. (12/09/2021) Công văn 6383/VPCP-KGVX năm 2021 về dư luận xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/09/2021) Công văn 6382/VPCP-KGVX năm 2021 về vụ mì ăn liền Hảo Hảo nhiễm etylen oxit bị thu hồi tại một số nước Châu Âu do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (12/09/2021) Thông báo 241/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (12/09/2021) Công văn 5159/SLĐTBXH-BTXH năm 2021 về phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để hỗ trợ đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
7. (12/09/2021) Công văn 6530/SYT-NVY năm 2021 về xin ý kiến rút ngắn khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (11/09/2021) Công văn 7559/BYT-TB-CT năm 2021 thực hiện đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
9. (11/09/2021) Quyết định 4377/QĐ-BYT năm 2021 về “Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10. (10/09/2021) Công văn 6324/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (10/09/2021) Quyết định 1493/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (10/09/2021) Quyết định 4349/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
13. (10/09/2021) Quyết định 4355/QĐ-BYT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14. (10/09/2021) Công văn 7548/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna do Bộ Y tế ban hành
15. (10/09/2021) Quyết định 1497/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16. (10/09/2021) Quyết định 1494/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quận đội" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
17. (10/09/2021) Công văn 464/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 14
18. (10/09/2021) Công văn 3009/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội
19. (10/09/2021) Quyết định 528/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
20. (10/09/2021) Quyết định 526/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 106 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
21. (09/09/2021) Công văn 6313/VPCP-V.I năm 2021 về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (09/09/2021) Công văn 2986/UBND-KGVX năm 2021 về thí điểm thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện do thành phố Hà Nội ban hành
23. (09/09/2021) Công văn 2962/UBND-KT năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch và triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin khách mua hàng tại các đơn vị phân phối phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
24. (09/09/2021) Công văn 14128/SYT-NVY năm 2021 về thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
25. (09/09/2021) Thông báo 237/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (08/09/2021) Thông báo 234/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt với các nhà khoa học ngành y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
27. (08/09/2021) Công văn 454/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 13
28. (08/09/2021) Công điện 1346/CĐ-BYT năm 2021 việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế điện
29. (08/09/2021) Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
30. (05/09/2021) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2021 thực hiện quyết liệt và hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
31. (24/08/2021) Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án cung ứng, phân phối mặt hàng thiết yếu ứng phó dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
32. (23/08/2021) Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
33. (23/08/2021) Công văn 2804/LĐTBXH-BTXH năm 2021 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ thiếu đói do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
34. (11/08/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
35. (09/08/2021) Kế hoạch 9476/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
36. (06/08/2021) Kế hoạch 9384/KH-UBND năm 2021 hỗ trợ công dân của các tỉnh/thành phố đang cư trú tại Đồng Nai có nhu cầu trở về địa phương nơi thường trú và đón công dân tỉnh Đồng Nai tại các vùng dịch của tỉnh/thành phố khác trở về tỉnh Đồng Nai
37. (05/08/2021) Kế hoạch 9311/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
38. (04/08/2021) Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
39. (04/08/2021) Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án Bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 1.000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
40. (03/08/2021) Kế hoạch 9184/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
41. (22/07/2021) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch đáp ứng các cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk trong tình hình mới
42. (22/06/2021) Kế hoạch 2761/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2022
Quyền dân sự
1. (23/08/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. (18/12/2020) Công văn 4756/BTP-HTQTCT năm 2020 xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016 do Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (13/09/2021) Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/09/2021) Công văn 6378/VPCP-NN năm 2021 Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/09/2021) Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (09/09/2021) Công văn 6308/VPCP-QHĐP năm 2021 triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/09/2021) Công văn 3250/BVHTTDL-NTBD năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (08/09/2021) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về “phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” do thành phố Hà Nội ban hành
7. (06/09/2021) Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
8. (06/09/2021) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (01/09/2021) Kế hoạch 5804/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025” (giai đoạn II)
10. (31/08/2021) Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (27/08/2021) Kế hoạch 10429/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12. (26/08/2021) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1160/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
13. (23/08/2021) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
14. (22/08/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
15. (13/08/2021) Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (12/08/2021) Kế hoạch 5251/KH-UBND năm 2021 về tổ chức đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê do tỉnh Quảng Nam ban hành
17. (11/08/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
18. (10/08/2021) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
19. (10/08/2021) Kế hoạch 5177/KH-UBND năm 2021 về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025
20. (10/08/2021) Kế hoạch 9491/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch 54-KH/TU thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2021-2025)
21. (09/08/2021) Kế hoạch 9424/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
22. (09/08/2021) Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
23. (06/08/2021) Quyết định 3487/QĐ-BNN-KTHT năm 2021 phê duyệt Sổ tay, bài giảng, tài liệu tập huấn cho cán bộ, người dân triển khai xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
24. (03/08/2021) Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg về thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
25. (30/07/2021) Kế hoạch 9004/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
26. (29/07/2021) Kế hoạch 8994/KH-UBND năm 2021 thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
27. (23/07/2021) Kế hoạch 6763/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Lĩnh vực khác
1. (10/09/2021) Công văn 6323/VPCP-KGVX năm 2021 về hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông sản đến vụ thu hoạch tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/09/2021) Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình Quốc gia Phát triển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3. (31/08/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (31/08/2021) Kế hoạch 5749/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2030
5. (25/08/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai
6. (23/08/2021) Quyết định 3609/QĐ-BNN-TY năm 2021 "Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (13/08/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
8. (13/08/2021) Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (11/08/2021) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2021 về phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
10. (04/08/2021) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
11. (02/08/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 860

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn