Bản Tin Văn Bản Mới 11/09/2021 11:14 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 08/9 - 10/9/2021

11/09/2021 11:14 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 08/9 - 10/9/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/09/2021) Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
2. (07/09/2021) Công văn 6007/BKHĐT-PTDN năm 2021 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (07/09/2021) Công văn 3455/BTTTT-CNTT năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (06/09/2021) Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
5. (06/09/2021) Công văn 2802/BHXH-CSXH năm 2021 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (01/09/2021) Quyết định 990/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 695/QĐ-TTg Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước" giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng
7. (27/08/2021) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (20/08/2021) Kế hoạch 576/KH-UBND năm 2021 về phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông năm 2022
9. (17/08/2021) Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2021 về thành lập Tổ tư vấn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế, an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10. (10/08/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận do tỉnh Ninh Thuận ban hành
11. (05/08/2021) Kế hoạch 1465/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
12. (05/08/2021) Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
13. (03/08/2021) Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
14. (03/08/2021) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
15. (26/07/2021) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (23/07/2021) Quyết định 1762/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 49 thủ tục hành chính được thay thế, 25 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
17. (19/07/2021) Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ công khai trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
18. (11/11/2020) Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
Đầu tư
1. (09/09/2021) Quyết định 89/QĐ-TCTĐB năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương
2. (07/09/2021) Công văn 6244/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/09/2021) Công văn 6243/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (31/08/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (27/08/2021) Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
6. (26/08/2021) Công văn 5680/BKHĐT-QLĐT năm 2021 về tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (18/08/2021) Quyết định 56/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên
8. (13/08/2021) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
9. (13/08/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND
10. (12/08/2021) Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng
11. (12/08/2021) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
12. (09/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận
13. (06/08/2021) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu; Đầu tư tại Việt Nam; Phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
14. (05/08/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND quy định về nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15. (04/08/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
16. (04/08/2021) Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
17. (03/08/2021) Kế hoạch 108/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18. (30/07/2021) Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh
19. (28/07/2021) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
20. (14/07/2021) Quyết định 415/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 546/QĐ-UBND quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21. (09/12/2020) Nghị quyết 300/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
22. (10/07/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công nhóm C
Thương mại
1. (10/09/2021) Công văn 5522/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (06/09/2021) Công văn 6195/VPCP-KTTH năm 2021 về sản xuất và cung ứng phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (02/09/2021) Công văn 6115/VPCP-KTTH năm 2021 về giải pháp bình ổn thị trường phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (01/09/2021) Quyết định 2091/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (01/09/2021) Công văn 2893/UBND-TKBT về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021 do Thành phố Hà Nội ban hành
6. (31/08/2021) Quyết định 2087/QĐ-BCT năm 2021 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
7. (25/08/2021) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Hà Giang
8. (05/08/2021) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (05/08/2021) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
10. (02/08/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11. (30/07/2021) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp tạm thời về công tác báo cáo, cập nhật số liệu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội lên hệ thống Trung tâm điều hành của tỉnh Bắc Ninh
12. (21/07/2021) Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ
13. (21/05/2021) Quyết định 1704/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2021
14. (14/04/2021) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2021 về triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
15. (14/04/2021) Kế hoạch 124/KH-UBND về triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
16. (31/12/2020) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
17. (22/07/2020) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
Xuất nhập khẩu
1. (09/09/2021) Công văn 4346/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hàng hóa đưa vào kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (08/09/2021) Công văn 4341/TCHQ-GSQL năm 2021 về phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/09/2021) Công văn 4339/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi khai thác từ mỏ tại tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/09/2021) Công văn 4325/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/09/2021) Công văn 4330/TCHQ-ĐTCBL năm 2021 về tạo điều kiện thông quan nhanh cho các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (07/09/2021) Công văn 4317/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (06/09/2021) Quyết định 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ về Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 do Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 ban hành
8. (06/09/2021) Công văn 4305/TCHQ-GSQL năm 2021 về báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (06/09/2021) Công văn 4306/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (06/09/2021) Công văn 6212/VPCP-CN năm 2021 về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (31/08/2021) Công văn 9065/BGTVT-TC năm 2021 thực hiện Thông tư 74/2021/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (30/08/2021) Công văn 9041/BGTVT-KHCN năm 2021 về nhập khẩu xe cứu thương đã qua sử dụng theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (07/09/2021) Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (12/05/2020) Hướng dẫn 2401/HD-NHCS năm 2020 về nghiệp vụ nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành
3. (27/04/2020) Hướng dẫn 2129/HD-NHCS năm 2020 về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (07/09/2021) Công văn 4309/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (07/09/2021) Công văn 4308/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế máy xét nghiệm, ống ngậm xét nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (30/08/2021) Công văn 9021/BGTVT-TC năm 2021 về rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (27/08/2021) Công văn 32860/CTHN-TTHT năm 2021 về thu hồi Công văn 32222/CTHN-TTHT do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (27/08/2021) Công văn 32864/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về xuất gộp hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (26/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2020/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
7. (23/08/2021) Công văn 32221/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (23/08/2021) Công văn 32223/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (19/08/2021) Công văn 32075/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn cho hoạt động thuê nhân công do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (18/08/2021) Công văn 2275/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
11. (13/08/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022
12. (13/08/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để thu học phí năm học 2021-2022 bằng mức thu học phí năm học 2020-2021 đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13. (13/08/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu phí, lệ phí trong cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
14. (12/08/2021) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2021 hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
Chứng khoán
1. (20/08/2021) Quyết định 109/QĐ-VSD năm 2021 Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Kế toán - Kiểm toán
1. (01/09/2021) Quyết định 1676/QĐ-BTC năm 2021 công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (07/09/2021) Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (31/08/2021) Kế hoạch 5753/KH-UBND năm 2021 về thẩm định Đề án vị trí việc làm (khối tổ chức hành chính) của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Nam
3. (23/08/2021) Quyết định 2108/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định tại điểm 12, mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
4. (20/08/2021) Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
5. (20/08/2021) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Phần mềm quản lý tiền lương, cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngãi
6. (18/08/2021) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo quy định tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
7. (16/08/2021) Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
8. (13/08/2021) Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
9. (13/08/2021) Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
10. (13/08/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân do tỉnh Quảng Bình ban hành
11. (12/08/2021) Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
12. (10/08/2021) Quyết định 1747/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
13. (08/08/2021) Quyết định 3308/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
14. (06/08/2021) Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
15. (06/08/2021) Quyết định 2502/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
16. (31/07/2021) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
17. (27/07/2021) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
18. (25/07/2021) Quyết định 2329/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
19. (23/07/2021) Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20. (22/07/2021) Quyết định 3071/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương, Bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
21. (21/07/2021) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới bh; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Hòa Bình ban hành
22. (20/07/2021) Quyết định 1886/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Lao động, Tiền lương và Việc làm về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23. (18/07/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
24. (11/05/2021) Quyết định 79/QĐ-VP năm 2021 hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc cho người lao động tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
25. (31/12/2020) Quyết định 5070/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
26. (07/12/2020) Quyết định 1750/QĐ-TCTK năm 2020 về tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2021 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
27. (01/12/2020) Quyết định 3823/QĐ-UBND năm 2020 công bố mới danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
28. (23/10/2020) Quyết định 4018/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án "Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động" trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
29. (10/02/2020) Quyết định 348/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành
Công nghệ thông tin
1. (07/09/2021) Công văn 6235/VPCP-KGVX năm 2021 về xây dựng và triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/09/2021) Công văn 6246/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý việc đưa tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/09/2021) Quyết định 4097/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
4. (06/09/2021) Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng do Chính phủ ban hành
5. (06/09/2021) Quyết định 4098/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6. (01/09/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
7. (04/08/2021) Kế hoạch 527/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (03/08/2021) Quyết định 2024/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021
9. (26/07/2021) Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Đắk Nông
10. (13/07/2021) Kế hoạch 324/KH-UBND năm 2021 về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
11. (31/12/2020) Quyết định 3612/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt “Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long, phiên bản 2.0”
12. (03/12/2020) Kế hoạch 2415/KH-UBND năm 2020 về Chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
13. (29/09/2020) Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
14. (16/06/2020) Công văn 783/THH-HTDLS năm 2020 về Tài liệu hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây và thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước do Cục Tin học hóa ban hành
15. (21/01/2020) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025
Bất động sản
1. (02/09/2021) Công văn 6121/VPCP-NN năm 2021 về sử dụng nguồn lực để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 57/2014/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3. (31/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (31/08/2021) Quyết định 2804/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030
5. (30/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
6. (26/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7. (24/08/2021) Quyết định 434/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
8. (24/08/2021) Quyết định 435/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
9. (24/08/2021) Quyết định 433/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
10. (24/08/2021) Quyết định 437/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
11. (24/08/2021) Quyết định 436/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
12. (24/08/2021) Quyết định 438/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
13. (23/08/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định nội dung Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do tỉnh Phú Thọ ban hành
14. (13/08/2021) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030
15. (12/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND
16. (12/08/2021) Nghị quyết 32/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021 do thành phố Đà Nẵng ban hành
17. (11/08/2021) Quyết định 1595/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
18. (06/08/2021) Quyết định 1569/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
19. (04/08/2021) Quyết định 2458/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở và Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
20. (29/07/2021) Quyết định 2192/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
21. (29/07/2021) Quyết định 2191/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
22. (28/07/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận; thống kê, kiểm kê đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23. (22/07/2021) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
24. (16/07/2021) Nghị quyết 62/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Dịch vụ pháp lý
1. (31/08/2021) Quyết định 3617/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
2. (17/08/2021) Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
3. (21/12/2020) Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
4. (08/12/2020) Quyết định 3089/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại; được chuẩn hóa trong lĩnh vực Hòa giải thương mại, Trọng tài thương mại; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
5. (09/09/2020) Quyết định 2270/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Đấu giá tài sản, Quản tài viên và danh thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quốc tich, Luật sư, Tư vấn pháp luật, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ máy hành chính
1. (09/09/2021) Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2021 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành
2. (07/09/2021) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2021 về thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành
3. (07/09/2021) Công văn 6250/VPCP-QHQT năm 2021 về Thủ tướng Chính phủ tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/09/2021) Quyết định 1634/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
5. (07/09/2021) Quyết định 4102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
6. (07/09/2021) Quyết định 1375/QĐ-BTTTT năm 2021 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
7. (07/09/2021) Quyết định 4103/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
8. (06/09/2021) Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
9. (06/09/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
10. (06/09/2021) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (06/09/2021) Quyết định 1460/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (02/09/2021) Công văn 6110/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện chế độ gửi Báo cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (01/09/2021) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
14. (01/09/2021) Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15. (01/09/2021) Quyết định 1707/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
16. (01/09/2021) Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
17. (01/09/2021) Quyết định 4218/QĐ-BYT năm 2021 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
18. (01/09/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19. (31/08/2021) Quyết định 1350/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20. (31/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
21. (31/08/2021) Kế hoạch 604/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” do tỉnh Đắk Nông ban hành
22. (31/08/2021) Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
23. (31/08/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Lắk
24. (31/08/2021) Công văn 9090/BGTVT-TCCB năm 2021 về tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải
25. (30/08/2021) Kế hoạch 1714/KH-UBND triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021 theo Quyết định 1149/QĐ-BNV tại tỉnh Quảng Bình
26. (30/08/2021) Quyết định 1919/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
27. (30/08/2021) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
28. (30/08/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
29. (30/08/2021) Quyết định 2486/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
30. (27/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31. (26/08/2021) Quyết định 60/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
32. (26/08/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
33. (26/08/2021) Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
34. (25/08/2021) Quyết định 1887/QĐ-UBND năm 2021 phê quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
35. (25/08/2021) Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
36. (25/08/2021) Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
37. (25/08/2021) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
38. (24/08/2021) Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Hoạt động Xây dựng; Lĩnh vực Nhà ở, Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
39. (24/08/2021) Quyết định 1636/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, trồng trọt, thú y, nông nghiệp, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
40. (23/08/2021) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
41. (23/08/2021) Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
42. (23/08/2021) Quyết định 1806/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
43. (23/08/2021) Quyết định 1810/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
44. (23/08/2021) Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
45. (23/08/2021) Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
46. (23/08/2021) Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026
47. (20/08/2021) Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
48. (20/08/2021) Kế hoạch 1601/KH-UBND năm 2021 về xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2022
49. (20/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026
50. (20/08/2021) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
51. (19/08/2021) Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
52. (19/08/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
53. (19/08/2021) Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
54. (18/08/2021) Quyết định 1326/QĐ-BTP năm 2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp
55. (18/08/2021) Quyết định 58/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
56. (18/08/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
57. (18/08/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
58. (18/08/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
59. (18/08/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
60. (18/08/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
61. (18/08/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
62. (18/08/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
63. (18/08/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
64. (17/08/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
65. (17/08/2021) Quyết định 1823/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
66. (16/08/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực y tế
67. (16/08/2021) Quyết định 2088/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
68. (16/08/2021) Quyết định 2070/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
69. (16/08/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
70. (16/08/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
71. (13/08/2021) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
72. (13/08/2021) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
73. (12/08/2021) Kế hoạch 2992/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS) năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
74. (12/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
75. (12/08/2021) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập, đặt tên tổ dân phố trên địa bàn quận Hải Châu và quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
76. (12/08/2021) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2021 về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
77. (12/08/2021) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
78. (11/08/2021) Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
79. (11/08/2021) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
80. (11/08/2021) Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
81. (10/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra thành phố Cần Thơ
82. (09/08/2021) Quyết định 2527/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
83. (09/08/2021) Quyết định 2526/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình
84. (09/08/2021) Quyết định 2518/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 17 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Điện, Hóa chất, Vật liệu nổ công nghiệp và Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
85. (09/08/2021) Quyết định 2511/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
86. (06/08/2021) Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
87. (06/08/2021) Quyết định 1160/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
88. (06/08/2021) Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
89. (06/08/2021) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
90. (06/08/2021) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
91. (06/08/2021) Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
92. (06/08/2021) Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
93. (06/08/2021) Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
94. (06/08/2021) Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
95. (06/08/2021) Quyết định 2481/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
96. (06/08/2021) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính và nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
97. (06/08/2021) Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả
98. (06/08/2021) Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch, Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
99. (05/08/2021) Quyết định 2033/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế trong Lĩnh vực Du lịch, Nghệ thuật biểu diễn được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
100. (04/08/2021) Quyết định 2456/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
101. (03/08/2021) Quyết định 1513/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
102. (03/08/2021) Kế hoạch 109/KH-UBND về cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của tỉnh Cà Mau
103. (03/08/2021) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
104. (02/08/2021) Kế hoạch 7201/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
105. (02/08/2021) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
106. (02/08/2021) Quyết định 2428/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
107. (02/08/2021) Quyết định 2429/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
108. (29/07/2021) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
109. (29/07/2021) Quyết định 2389/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
110. (29/07/2021) Quyết định 2390/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
111. (29/07/2021) Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
112. (29/07/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
113. (29/07/2021) Quyết định 2401/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
114. (29/07/2021) Quyết định 1121/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
115. (29/07/2021) Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
116. (28/07/2021) Quyết định 2619/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
117. (28/07/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026
118. (27/07/2021) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tỉnh Quảng Bình
119. (27/07/2021) Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
120. (23/07/2021) Quyết định 2536/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng năm 2020
121. (23/07/2021) Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
122. (22/07/2021) Quyết định 1744/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 08 thủ tục hành chính thay thế và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
123. (22/07/2021) Quyết định 905/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; được thay thế và bãi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
124. (20/07/2021) Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển nông thôn áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
125. (15/07/2021) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2022
126. (14/07/2021) Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
127. (13/07/2021) Quyết định 1421/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính được thay thế; sửa đổi, bổ sung và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
128. (12/07/2021) Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Bắc Giang
129. (08/07/2021) Quyết định 1533/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
130. (08/07/2021) Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
131. (05/07/2021) Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
132. (25/06/2021) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
133. (25/06/2021) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
134. (14/06/2021) Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
135. (02/06/2021) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
136. (29/04/2021) Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg do tỉnh Vĩnh Long ban hành
137. (26/04/2021) Quyết định 1267/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên
138. (21/04/2021) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
139. (09/03/2021) Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
140. (03/02/2021) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
141. (26/01/2021) Quyết định 395/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
142. (30/12/2020) Quyết định 2790/QĐ-UBND năm 2020 về thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
143. (17/12/2020) Quyết định 2640/QĐ-UBND năm 2020 về thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
144. (15/12/2020) Quyết định 2609/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
145. (09/12/2020) Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2021
146. (02/12/2020) Quyết định 2495/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
147. (22/10/2020) Quyết định 3986/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
148. (12/10/2020) Quyết định 2781/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của ngành Quân sự áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
149. (11/09/2020) Quyết định 2414/QĐ-UBND năm 2020 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
150. (07/08/2020) Quyết định 1421/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản tỉnh Hậu Giang
151. (04/08/2020) Kế hoạch 3535/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025
152. (05/06/2020) Kế hoạch 145/KH-UBND về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
153. (03/04/2020) Quyết định 243/QĐ-BNV về kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành
154. (24/03/2020) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Phú Thọ
155. (17/02/2020) Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở xây dựng tỉnh An Giang
156. (20/10/2018) Quyết định 4713/QĐ-UBND năm 2018 về ủy quyền cho Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Vi phạm hành chính
1. (09/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thủ tục Tố tụng
1. (03/03/2020) Công văn 690/BTP-TCTHADS năm 2020 về tiếp tục thực hiện Quy chế 01/QCLN/NHNNVN-BTP do Bộ Tư pháp ban hành
Tài chính nhà nước
1. (09/09/2021) Nghị quyết 103/NQ-CP về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 do Chính phủ ban hành
2. (08/09/2021) Quyết định 1013/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (07/09/2021) Công văn 6224/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/09/2021) Nghị quyết 296/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
5. (01/09/2021) Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
6. (31/08/2021) Công văn 9079/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (30/08/2021) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
8. (20/08/2021) Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (17/08/2021) Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10. (13/08/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11. (29/07/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Quảng Bình ban hành
12. (23/12/2020) Quyết định 4368/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
13. (11/12/2020) Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019
14. (06/12/2020) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Bình Định ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (31/08/2021) Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (31/08/2021) Quyết định 988/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (31/08/2021) Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
4. (31/08/2021) Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5. (25/08/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý
6. (20/08/2021) Quyết định 59/2021/QĐ-UBND về đổi từ số hiệu 07 tuyến đường huyện thành tên đường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7. (17/08/2021) Nghị quyết 48/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND và Nghị quyết 21/2015/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành
8. (17/08/2021) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục một số quy hoạch thuộc lĩnh vực vận tải của ngành Giao thông Vận tải bị bãi bỏ theo quy định của Luật Quy hoạch do tỉnh Quảng Bình ban hành
9. (06/08/2021) Kế hoạch 1475/KH-UBND năm 2021 phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10. (09/04/2020) Quyết định 1250/QĐ-UBND năm 2020 công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 12), Quý III, Quý IV và cả năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Giao thông - Vận tải
1. (06/09/2021) Thông báo 233/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường sắt và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/09/2021) Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (06/09/2021) Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND
4. (06/09/2021) Công văn 13943/SYT-VP năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
5. (05/09/2021) Công văn 9200/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ cán bộ, nhân viên các đơn vị ngành hàng không đang làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (04/09/2021) Công văn 2901/UBND-ĐT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh do thành phố Hà Nội ban hành
7. (03/09/2021) Công văn 3980/SGTVT-QLVT năm 2021 về đề xuất hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
8. (02/09/2021) Công văn 6322/TCĐBVN-ATGT năm 2021 chấn chỉnh vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
9. (02/09/2021) Công văn 3977/SGTVT-QLVT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
10. (01/09/2021) Công văn 2023/CĐSVN-VT&ATGT năm 2021 về tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
11. (30/08/2021) Công văn 9025/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiếp thu, giải trình kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (24/08/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13. (23/08/2021) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
14. (19/08/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý lưu thông đối với xe công nông, xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trái quy định và xe cơ giới ba bánh, xe máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15. (19/08/2021) Quyết định 2669/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh; các điểm dừng đỗ phục vụ cho phương tiện kinh doanh vận tải đón, trả khách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
16. (03/08/2021) Kế hoạch 2855/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2021-2025
17. (06/01/2021) Kế hoạch 21/KH-BGDĐT triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giáo dục
1. (09/09/2021) Công văn 3916/BGDĐT-KHCNMT năm 2021 về khảo sát hiện trạng các tạp chí khoa học; nhóm nghiên cứu mạnh; kết quả đào tạo tiến sĩ thuộc các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (09/09/2021) Kế hoạch 895/KH-BGDĐT năm 2021 về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (08/09/2021) Quyết định 2814/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Điện Biên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (06/09/2021) Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
5. (06/09/2021) Công văn 3810/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (06/09/2021) Công văn 3825/BGDĐT-PC năm 2021 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (03/09/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mục tiêu "Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch, vững vàng phát triển" do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (01/09/2021) Công văn 3799/BGDĐT-GDTH năm 2021 thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (01/09/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Quảng Bình ban hành
10. (30/08/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành
11. (26/08/2021) Quyết định 982/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1363/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
12. (24/08/2021) Công văn 2978/SGDĐT-QLT năm 2021 về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
13. (22/08/2021) Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch xây dựng phương án tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 do tỉnh Cà Mau ban hành
14. (17/08/2021) Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Cà Mau ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (08/09/2021) Công văn 7439/BYT-KHTC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Y tế ban hành
2. (06/09/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 19/2016/QĐ-UBND
3. (01/09/2021) Công văn 3782/BGDĐT-CSVC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (31/08/2021) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
5. (27/08/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận và trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (20/08/2021) Kế hoạch 577/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 553/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (20/08/2021) Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (18/08/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường do tỉnh Bình Thuận ban hành
9. (16/08/2021) Kế hoạch 5825/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (13/08/2021) Kế hoạch 1547/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 524/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11. (09/08/2021) Quyết định 3498/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (06/08/2021) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2021 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
13. (02/08/2021) Quyết định 1947/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án ứng phó với một số loại hình thiên tai điển hình theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
14. (30/07/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
15. (28/07/2021) Quyết định 2608/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kết quả "Đánh giá khí hậu thành phố Đà Nẵng"
16. (28/07/2021) Quyết định 2609/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
17. (27/07/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
18. (29/09/2020) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2020 về tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Yên Bái
19. (26/08/2020) Kế hoạch 3181/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 987/QĐ-TTg và Kế hoạch 133-KH/TU thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20. (20/08/2020) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 311-KH/TU thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 do tỉnh Lào Cai ban hành
21. (14/08/2020) Quyết định 2987/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình 49-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 55/NQ-TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thể thao - Y tế
1. (10/09/2021) Quyết định 4349/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (10/09/2021) Quyết định 4355/QĐ-BYT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (09/09/2021) Công văn 14128/SYT-NVY năm 2021 về thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
4. (09/09/2021) Thông báo 237/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/09/2021) Thông báo 234/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt với các nhà khoa học ngành y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (08/09/2021) Công văn 454/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 13
7. (08/09/2021) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2021 xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
8. (07/09/2021) Công văn 2939/UBND-KT năm 2021 về phối hợp phát triển sản xuất, hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm từ vùng 2, vùng 3 vào vùng 1 theo Chỉ thị 20/CT-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
9. (07/09/2021) Công văn 6247/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm hỗ trợ y tế và lương thực, thực phẩm cho người dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (07/09/2021) Công văn 6263/VPCP-KGVX năm 2021 về triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (07/09/2021) Công văn 2994/UBND-ĐT năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (07/09/2021) Công điện 1118/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
13. (07/09/2021) Quyết định 4308/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14. (06/09/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và Thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 do tỉnh Bình Dương ban hành
15. (06/09/2021) Công văn 13897/SYT-NVY năm 2021 về chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
16. (06/09/2021) Công điện 20/CĐ-UBND năm 2021 về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
17. (06/09/2021) Quyết định 519/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
18. (05/09/2021) Công văn 7343/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo chuỗi cung ứng thuốc, vật tư y tế phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
19. (04/09/2021) Kế hoạch 2975/KH-UBND năm 2021 về vận động, tuyên truyền và tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
20. (04/09/2021) Công văn 7325/BYT-KH-TC năm 2021 về mua thuốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành
21. (01/09/2021) Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
22. (01/09/2021) Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
23. (01/09/2021) Quyết định 3414/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
24. (27/08/2021) Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình tiếp nhận, cách ly người về từ vùng dịch, người có yếu tố dịch tễ và F1 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
25. (25/08/2021) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ ngày 25 tháng 8 năm 2021 đến ngày 08 tháng 9 năm 2021
26. (23/08/2021) Kế hoạch 583/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
27. (23/08/2021) Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
28. (20/08/2021) Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau
29. (18/08/2021) Kế hoạch 1585/KH-UBND năm 2021 về đón con em quê hương tỉnh Quảng Bình đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Bình ban hành
30. (15/08/2021) Kế hoạch 4179/KH-UBND năm 2021 về tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
31. (14/08/2021) Kế hoạch 4174/KH-UBND về tiếp nhận cách ly, quản lý trường hợp công dân tỉnh Ninh Thuận từ khu vực các tỉnh, thành có dịch Covid-19 về lại tỉnh sau ngày 15/8/2021
32. (13/08/2021) Kế hoạch 555/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
33. (09/08/2021) Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2021 quy định về đối tượng, mức chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, theo quy định tại điểm 12, Mục II, Nghị quyết 68/NQ-CP
34. (29/07/2021) Kế hoạch 1409/KH-UBND năm 2021 về bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
35. (22/07/2021) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch đáp ứng các cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk trong tình hình mới
36. (14/07/2021) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2021 về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
37. (22/06/2021) Kế hoạch 2761/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2022
38. (03/05/2021) Công điện 03/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyền dân sự
1. (19/08/2021) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2021 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (10/09/2021) Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/09/2021) Quyết định 953/QĐ-TCTK năm 2021 về Phương án điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch năm 2022 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
3. (08/09/2021) Công văn 3250/BVHTTDL-NTBD năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (05/09/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
5. (01/09/2021) Kế hoạch 1757/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6. (01/09/2021) Kế hoạch 5804/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025” (giai đoạn II)
7. (31/08/2021) Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (30/08/2021) Kế hoạch 599/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030
9. (30/08/2021) Quyết định 939/QĐ-TCTK năm 2021 về Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
10. (17/08/2021) Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức đón tiếp khách tham quan tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ
11. (17/08/2021) Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ
12. (16/08/2021) Kế hoạch 560/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
13. (13/08/2021) Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (11/08/2021) Kế hoạch 1518/KH-UBND năm 2021 về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025
15. (10/08/2021) Kế hoạch 7510/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025
16. (10/08/2021) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền thực hiện “Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
17. (06/08/2021) Quyết định 3487/QĐ-BNN-KTHT năm 2021 phê duyệt Sổ tay, bài giảng, tài liệu tập huấn cho cán bộ, người dân triển khai xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (06/08/2021) Kế hoạch 533/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
19. (23/07/2021) Kế hoạch 6763/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Đắk Lắk ban hành
20. (22/07/2021) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
21. (31/12/2020) Quyết định 3297/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Tây Ninh thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
22. (30/12/2020) Quyết định 1903/QĐ-TCTK năm 2020 về tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
23. (21/12/2020) Quyết định 4686/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án tổng thể về quản lý, phát triển sản phẩm du lịch biển đảo vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Lĩnh vực khác
1. (08/09/2021) Công điện 1626/CĐ-TCTL-QLCT năm 2021 về phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ do Tổng cục Thuỷ lợi ban hành
2. (31/08/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3. (31/08/2021) Kế hoạch 5749/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2030
4. (23/08/2021) Quyết định 3609/QĐ-BNN-TY năm 2021 "Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (13/08/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
6. (13/08/2021) Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (02/08/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
8. (19/04/2021) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
9. (17/02/2020) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025”

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 450

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn