Bản Tin Văn Bản Mới 08/09/2021 10:10 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 04/9 - 07/9/2021

08/09/2021 10:10 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 04/9 - 07/9/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (06/09/2021) Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
2. (01/09/2021) Quyết định 990/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 695/QĐ-TTg Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước" giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng
3. (30/08/2021) Công văn 6023/VPCP-DMDN năm 2021 về thu hồi Văn bản 6002/VPCP-ĐMDN do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (17/08/2021) Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2021 về thành lập Tổ tư vấn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế, an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (10/08/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận do tỉnh Ninh Thuận ban hành
6. (03/08/2021) Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
7. (26/07/2021) Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
8. (23/07/2021) Quyết định 1762/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 49 thủ tục hành chính được thay thế, 25 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
9. (11/11/2020) Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
10. (17/07/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 về định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Kiên Giang ban hành
Đầu tư
1. (04/09/2021) Dự thảo Kế hoạch về phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh
2. (31/08/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 về đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ
3. (30/08/2021) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
4. (30/08/2021) Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành
5. (25/08/2021) Công văn 8824/BGTVT-CQLXD năm 2021 về nâng cao công tác an toàn trong thi công dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (18/08/2021) Quyết định 56/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên
7. (17/08/2021) Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND quy định về một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (17/08/2021) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2021 thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (vốn ngân sách Trung ương)
9. (13/08/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 do tỉnh Phú Thọ ban hành
10. (09/08/2021) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11. (09/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận
12. (05/08/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV
13. (02/08/2021) Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14. (30/07/2021) Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh
15. (17/07/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương do tỉnh Bình Thuận ban hành
16. (29/06/2021) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2021 thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên
17. (27/04/2021) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương do tỉnh Bình Thuận ban hành
18. (13/12/2020) Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
19. (11/12/2020) Nghị quyết 110/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông
20. (08/12/2020) Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
21. (10/07/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công nhóm C
22. (01/07/2020) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
Thương mại
1. (02/09/2021) Công văn 6115/VPCP-KTTH năm 2021 về giải pháp bình ổn thị trường phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/09/2021) Quyết định 2091/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Trung Hoa và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (31/08/2021) Quyết định 2080/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
5. (25/08/2021) Kế hoạch 4449/KH-UBND năm 2021 về ứng phó trong sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình dịch Covid-19
6. (25/08/2021) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (23/08/2021) Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 194/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do thành phố Cần Thơ ban hành
8. (11/08/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025
9. (22/07/2021) Kế hoạch 487/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (21/07/2021) Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ
11. (25/05/2021) Quyết định 1396/QĐ-UBND năm 2021 về chấm dứt thực hiện Quyết định tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam
12. (09/05/2021) Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2021 về tạm dừng môt số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện: Duy Xuyên, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
13. (08/05/2021) Quyết định 1219/QĐ-UBND năm 2021 về tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
14. (02/05/2021) Quyết định 1163/QĐ-UBND năm 2021 về tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (01/09/2021) Công văn 4281/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh có thực hiện đóng hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (01/09/2021) Công văn 4267/TCHQ-TXNK năm 2021 về Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (01/09/2021) Công văn 4282/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (31/08/2021) Công văn 4255/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu tàu Loyal do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (30/08/2021) Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (27/08/2021) Công văn 4212/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (27/08/2021) Công văn 4208/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện Công văn 3923/TCHQ-GSQL đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (27/08/2021) Công văn 4195/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (25/08/2021) Công văn 135/CV-UBATGTQG năm 2021 về bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (15/08/2021) Kế hoạch 4188/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Kế hoạch 59-KH/TU về thực hiện Kết luận 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (06/09/2021) Công văn 2402/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2. (27/08/2021) Công văn 9877/BTC-VP năm 2021 về thực hiện quản lý việc hoàn thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
3. (26/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2020/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
4. (23/08/2021) Công văn 32220/CT-TTHT năm 2021 về nội dung trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (23/08/2021) Công văn 32221/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (18/08/2021) Công văn 2275/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
7. (17/08/2021) Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (17/08/2021) Nghị quyết 53/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (17/08/2021) Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (17/08/2021) Nghị quyết 74/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
11. (17/08/2021) Nghị quyết 73/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 334/2020/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
12. (17/08/2021) Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (17/08/2021) Nghị quyết 67/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (17/08/2021) Nghị quyết 54/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15. (17/08/2021) Nghị quyết 69/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16. (17/08/2021) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
17. (10/08/2021) Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
18. (26/07/2021) Công văn 2768/TCT-PC năm 2021 về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
19. (22/03/2021) Công văn 761/TCT-PC năm 2021 xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (20/08/2021) Quyết định 109/QĐ-VSD năm 2021 Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Bảo hiểm
1. (06/09/2021) Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã do Chính phủ ban hành
2. (24/08/2021) Công văn 2675/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, tháng 10 năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (04/08/2021) Công văn 2926/BHXH-GĐ1 năm 2021 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (03/08/2021) Công văn 5262/SYT-KHTC năm 2021 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện dã chiến trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (07/09/2021) Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (31/08/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (30/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
4. (26/08/2021) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2379/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
5. (26/08/2021) Công văn 8917/BGTVT-TCCB năm 2021 xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (23/08/2021) Quyết định 2108/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định tại điểm 12, mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
7. (18/08/2021) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo quy định tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
8. (17/08/2021) Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở khi Công an xã, thị trấn được chuyển sang tổ chức Công an chính quy và hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở do tỉnh Đồng Tháp ban hành
9. (17/08/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố và số lượng, chế độ đối với người tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
10. (16/08/2021) Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
11. (13/08/2021) Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
12. (10/08/2021) Quyết định 1747/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
13. (10/08/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (09/08/2021) Quyết định 3008/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
15. (06/08/2021) Công văn 2627/UBND-VX năm 2021 về hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 (đợt 2) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (05/08/2021) Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
17. (29/07/2021) Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
18. (27/07/2021) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19. (27/07/2021) Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
20. (26/07/2021) Quyết định 7350/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An
21. (22/07/2021) Quyết định 3071/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương, Bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
22. (22/07/2021) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2021 về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
23. (22/07/2021) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
24. (21/07/2021) Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
25. (20/07/2021) Quyết định 1886/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Lao động, Tiền lương và Việc làm về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
26. (17/07/2021) Quyết định 1872/QĐ-UBND năm 2021 về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động do tỉnh Vĩnh Long ban hành
27. (14/07/2021) Kế hoạch 478/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
28. (12/07/2021) Quyết định 6652/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Long An
29. (11/05/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
30. (31/12/2020) Quyết định 5070/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
31. (01/12/2020) Quyết định 3823/QĐ-UBND năm 2020 công bố mới danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
32. (25/09/2020) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục chính không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
Công nghệ thông tin
1. (06/09/2021) Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng do Chính phủ ban hành
2. (30/08/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3. (29/08/2021) Kế hoạch 4529/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên Sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (16/08/2021) Kế hoạch 4223/KH-UBND năm 2021 triển khai phần mềm quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (01/07/2021) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh và bổ sung Mã định danh điện tử của các đơn vị hành chính và sự nghiệp kèm theo Quyết định 1098/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (28/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2015/QĐ-UBND quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
7. (22/06/2021) Công văn 2210/BTTTT-CATTT năm 2021 về dự báo sớm nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (31/12/2020) Quyết định 3612/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt “Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long, phiên bản 2.0”
9. (24/12/2020) Kế hoạch 2509/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 1191/QĐ-TTg phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (02/11/2020) Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm thông tin cơ sở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai
11. (29/09/2020) Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
12. (16/06/2020) Công văn 783/THH-HTDLS năm 2020 về Tài liệu hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây và thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước do Cục Tin học hóa ban hành
13. (21/01/2020) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025
Bất động sản
1. (31/08/2021) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
2. (31/08/2021) Công điện 1110/CĐ-TTg năm 2021 về hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (30/08/2021) Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4. (26/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
5. (24/08/2021) Quyết định 434/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
6. (24/08/2021) Quyết định 435/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
7. (24/08/2021) Quyết định 439/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
8. (24/08/2021) Quyết định 433/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
9. (24/08/2021) Quyết định 437/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
10. (18/08/2021) Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
11. (17/08/2021) Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
12. (17/08/2021) Nghị quyết 49/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (17/08/2021) Nghị quyết 50/2021/NQ-HĐND bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích thực hiện dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (17/08/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15. (17/08/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên
16. (16/08/2021) Quyết định 265/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
17. (16/08/2021) Quyết định 261/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
18. (16/08/2021) Quyết định 264/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
19. (16/08/2021) Quyết định 263/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
20. (16/08/2021) Quyết định 262/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
21. (11/08/2021) Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Nhà ở; Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
22. (11/08/2021) Quyết định 259/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
23. (11/08/2021) Quyết định 257/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
24. (02/08/2021) Quyết định 2213/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
25. (29/07/2021) Quyết định 2193/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
26. (29/07/2021) Quyết định 2192/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
27. (29/07/2021) Quyết định 2191/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
28. (22/07/2021) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
29. (20/07/2021) Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
30. (16/07/2021) Nghị quyết 62/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
31. (14/05/2021) Quyết định 1304/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa bổ sung năm 2021 của các huyện, thị xã: Bắc Trà My, Đông Giang, Phú Ninh, Phước Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
32. (19/04/2021) Nghị quyết 25/NQ-HĐND bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
33. (08/12/2020) Nghị quyết 256/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
34. (20/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Dịch vụ pháp lý
1. (31/08/2021) Quyết định 3617/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
2. (17/08/2021) Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
3. (03/08/2021) Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
4. (27/07/2021) Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
5. (22/07/2021) Văn bản hợp nhất 2436/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
6. (08/12/2020) Quyết định 3089/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại; được chuẩn hóa trong lĩnh vực Hòa giải thương mại, Trọng tài thương mại; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
7. (09/09/2020) Quyết định 2270/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Đấu giá tài sản, Quản tài viên và danh thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quốc tich, Luật sư, Tư vấn pháp luật, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Sở hữu trí tuệ
1. (30/07/2021) Quyết định 1361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Bộ máy hành chính
1. (07/09/2021) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2021 về thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành
2. (06/09/2021) Quyết định 1460/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (06/09/2021) Thông tư 12/2021/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (02/09/2021) Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (02/09/2021) Công văn 6110/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện chế độ gửi Báo cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (01/09/2021) Quyết định 4221/QĐ-TBYT năm 2021 về Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
7. (01/09/2021) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
8. (01/09/2021) Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
9. (01/09/2021) Quyết định 86/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
10. (30/08/2021) Quyết định 1919/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
11. (30/08/2021) Kế hoạch 1714/KH-UBND triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021 theo Quyết định 1149/QĐ-BNV tại tỉnh Quảng Bình
12. (30/08/2021) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
13. (30/08/2021) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
14. (30/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
15. (30/08/2021) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
16. (29/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 58/2011/QĐ-UBND
17. (27/08/2021) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
18. (27/08/2021) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới, 24 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế, tỉnh Gia Lai
19. (26/08/2021) Quyết định 60/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
20. (26/08/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (26/08/2021) Công văn 8878/BGTVT-TCCB năm 2021 về báo cáo, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
22. (25/08/2021) Công văn 1104/TTg-KSTT năm 2021 triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
23. (25/08/2021) Quyết định 1887/QĐ-UBND năm 2021 phê quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
24. (25/08/2021) Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
25. (24/08/2021) Quyết định 56/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
26. (23/08/2021) Quyết định 3102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27. (23/08/2021) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ
28. (23/08/2021) Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026
29. (23/08/2021) Công văn 3220/BTTTT-KHTC năm 2021 thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
30. (22/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn
31. (19/08/2021) Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
32. (19/08/2021) Quyết định 1616/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
33. (19/08/2021) Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
34. (18/08/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
35. (18/08/2021) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2021 về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
36. (18/08/2021) Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
37. (18/08/2021) Quyết định 58/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
38. (18/08/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
39. (18/08/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
40. (18/08/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
41. (18/08/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
42. (18/08/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
43. (18/08/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
44. (18/08/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
45. (18/08/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
46. (17/08/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
47. (17/08/2021) Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
48. (17/08/2021) Nghị quyết 43/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
49. (17/08/2021) Quyết định 1823/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
50. (17/08/2021) Quyết định 1410/QĐ-TTg năm 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành
51. (17/08/2021) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026
52. (16/08/2021) Quyết định 2070/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
53. (16/08/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
54. (16/08/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
55. (13/08/2021) Quyết định 1019/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
56. (12/08/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang
57. (12/08/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang
58. (12/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang
59. (11/08/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
60. (11/08/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2022
61. (11/08/2021) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
62. (11/08/2021) Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
63. (11/08/2021) Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
64. (10/08/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
65. (10/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra thành phố Cần Thơ
66. (10/08/2021) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
67. (09/08/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
68. (09/08/2021) Quyết định 1552/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
69. (09/08/2021) Quyết định 2527/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
70. (06/08/2021) Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả
71. (06/08/2021) Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch, Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
72. (06/08/2021) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính và nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
73. (04/08/2021) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
74. (04/08/2021) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bến Tre
75. (03/08/2021) Quyết định 1513/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
76. (02/08/2021) Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026
77. (29/07/2021) Quyết định 3178/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh và Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
78. (28/07/2021) Quyết định 930/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
79. (28/07/2021) Nghị quyết 21/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội ban hành
80. (28/07/2021) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thực hiện tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
81. (28/07/2021) Quyết định 3155/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
82. (27/07/2021) Quyết định 1597/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
83. (27/07/2021) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
84. (27/07/2021) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
85. (26/07/2021) Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
86. (26/07/2021) Quyết định 1777/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 02 quy trình nội bộ mới, thay thế 20 quy trình nội bộ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
87. (23/07/2021) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
88. (22/07/2021) Quyết định 1744/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 08 thủ tục hành chính thay thế và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
89. (22/07/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2014/QĐ-UBND quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
90. (22/07/2021) Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
91. (22/07/2021) Quyết định 2621/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
92. (22/07/2021) Quyết định 2107/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
93. (20/07/2021) Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển nông thôn áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
94. (20/07/2021) Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
95. (20/07/2021) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
96. (20/07/2021) Quyết định 1789/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
97. (20/07/2021) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
98. (16/07/2021) Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 20 thủ tục hành chính thay thế và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
99. (16/07/2021) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
100. (15/07/2021) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2022
101. (15/07/2021) Kế hoạch 2075/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
102. (14/07/2021) Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
103. (08/07/2021) Quyết định 1384/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
104. (01/07/2021) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm do tỉnh Vĩnh Long ban hành
105. (21/06/2021) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
106. (15/06/2021) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2021 về xác định số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
107. (18/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành
108. (16/03/2021) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
109. (24/02/2021) Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
110. (24/02/2021) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
111. (27/01/2021) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
112. (29/12/2020) Quyết định 2772/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
113. (03/12/2020) Quyết định 3880/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
114. (03/12/2020) Quyết định 3860/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
115. (02/12/2020) Quyết định 2495/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
116. (22/10/2020) Quyết định 3986/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
117. (21/10/2020) Quyết định 2880/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
118. (12/10/2020) Quyết định 2781/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của ngành Quân sự áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
119. (02/10/2020) Quyết định 2476/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
120. (02/10/2020) Kế hoạch 240/KH-UBND về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 của thành phố Hải Phòng
121. (22/09/2020) Kế hoạch 3385/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025”
122. (22/09/2020) Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
123. (18/09/2020) Quyết định 2075/QĐ-UBND về đính chính thông tin tại Quyết định 2032/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La năm 2020
124. (15/09/2020) Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2020 về phân công thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
125. (13/08/2020) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
126. (04/08/2020) Kế hoạch 3535/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025
127. (15/07/2020) Quyết định 1651/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
128. (14/07/2020) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình
129. (24/03/2020) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Phú Thọ
130. (12/03/2020) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do tỉnh Kon Tum ban hành
131. (21/02/2020) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
132. (17/02/2020) Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở xây dựng tỉnh An Giang
133. (13/02/2020) Công văn 504/BXD-VLXD năm 2020 về thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
Tài chính nhà nước
1. (06/09/2021) Công văn 5411/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 do Bô Công thương ban hành
2. (31/08/2021) Chỉ thị 07/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (30/08/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (30/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về định mức tiền ăn thêm ngày lễ, Tết cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (25/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (25/08/2021) Kế hoạch 4456/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
7. (23/08/2021) Công văn 8754/BGTVT-QLDN năm 2021 về chấp thuận báo cáo tài chính; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (20/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (18/08/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Bình Thuận đang tập trung tập huấn, thi đấu
10. (17/08/2021) Nghị quyết 66/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (17/08/2021) Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ
12. (17/08/2021) Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (17/08/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
14. (12/08/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
15. (12/08/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Lào Cai
16. (11/08/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
17. (11/08/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi Giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên
18. (09/08/2021) Quyết định 1710/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
19. (30/07/2021) Quyết định 1850/QĐ-UBND năm 2021 hủy bỏ Quyết định 774/QĐ-UBND về trợ giúp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La
20. (27/04/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
21. (31/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công do thành phố Cần Thơ ban hành
22. (15/12/2020) Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2020 quy định về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2021
23. (08/12/2020) Quyết định 2899/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
24. (13/07/2020) Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Xây dựng - Đô thị
1. (31/08/2021) Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (31/08/2021) Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (30/08/2021) Quyết định 3362/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
4. (20/08/2021) Quyết định 59/2021/QĐ-UBND về đổi từ số hiệu 07 tuyến đường huyện thành tên đường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (17/08/2021) Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2021 về đặt tên đường tại Trung tâm xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
6. (17/08/2021) Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2021 về đặt tên đường tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
7. (30/07/2021) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (20/02/2020) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Giao thông - Vận tải
1. (06/09/2021) Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND
2. (05/09/2021) Công văn 3853/SCT-QLTM năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực Công thương do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành
3. (05/09/2021) Công văn 9200/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ cán bộ, nhân viên các đơn vị ngành hàng không đang làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (04/09/2021) Công văn 2901/UBND-ĐT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh do thành phố Hà Nội ban hành
5. (03/09/2021) Công văn 3980/SGTVT-QLVT năm 2021 về đề xuất hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
6. (02/09/2021) Công văn 3977/SGTVT-QLVT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
7. (01/09/2021) Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (29/08/2021) Công văn 2827/UBND-ĐT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
9. (27/08/2021) Công văn 8944/BGTVT-KHCN năm 2021 về sản phẩm tà vẹt gỗ xử lý phòng mục theo tiêu chuẩn Nhật Bản do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (25/08/2021) Kế hoạch 4448/KH-UBND năm 2021 về tổ chức lưu thông, vận chuyển hàng hóa an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
11. (25/08/2021) Công văn 8830/BGTVT-VT năm 2021 về trả lời kiến nghị, đề xuất giải quyết tình hình ùn tắc trong vận tải hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (10/08/2021) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
13. (08/08/2021) Công văn 8769/SGTVT-KT năm 2021 về tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (06/08/2021) Công văn 8704/SGTVT-KT năm 2021 thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (06/01/2021) Kế hoạch 21/KH-BGDĐT triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giáo dục
1. (06/09/2021) Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
2. (03/09/2021) Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (01/09/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Quảng Bình ban hành
4. (31/08/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 về tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
5. (31/08/2021) Kế hoạch 4556/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (31/08/2021) Công văn 3761/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (30/08/2021) Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (28/08/2021) Quyết định 2178/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
9. (24/08/2021) Công văn 2978/SGDĐT-QLT năm 2021 về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
10. (19/08/2021) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (17/08/2021) Nghị quyết 72/2021/NQ-HĐND quy định về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (17/08/2021) Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Cà Mau ban hành
13. (11/08/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định chi tiết một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14. (11/08/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức do tỉnh Phú Yên ban hành
15. (10/08/2021) Quyết định 1554/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục mua sắm sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng năm học 2021-2022 tại các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận
16. (30/06/2021) Kế hoạch 626/KH-BGDĐT năm 2021 về Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
17. (24/03/2021) Công văn 1156/BGDĐT-GDTH năm 2021 triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
18. (26/01/2021) Công văn 371/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
19. (20/01/2021) Công văn 240/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về rà soát biên chế ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
20. (31/12/2020) Công văn 5750/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
21. (29/04/2020) Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT năm 2020 phê duyệt các tài liệu "Chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở" thuộc Dự án "Mắt sáng học hay" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
22. (24/03/2020) Công văn 1019/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 về chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (31/08/2021) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (31/08/2021) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (30/08/2021) Kế hoạch 4542/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (30/08/2021) Kế hoạch 4543/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (18/08/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường do tỉnh Bình Thuận ban hành
6. (11/08/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND quy định về bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7. (31/07/2021) Quyết định 1395/QĐ-CTN năm 2021 sửa đổi Hiệp định tài trợ 5739-VN cho “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" do Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Chủ tịch nước ban hành
8. (29/07/2021) Kế hoạch 492/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Bắc Ninh ban hành
9. (26/07/2021) Kế hoạch 2736/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại địa phương để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Bình Thuận ban hành
10. (21/07/2021) Quyết định 1798/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục Nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (nguồn nước mặt)
11. (20/07/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
12. (19/07/2021) Kế hoạch 480/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (17/12/2020) Quyết định 3676/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt đề cương nhiệm vụ thực hiện nội dung công việc phục vụ xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
14. (26/11/2020) Quyết định 1167/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường và Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
15. (01/08/2020) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quyết định 687/QĐ-UBND phê duyệt đề án rà soát điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
Thể thao - Y tế
1. (07/09/2021) Công điện 1118/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (06/09/2021) Công văn 13897/SYT-NVY năm 2021 về chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
3. (06/09/2021) Công điện 20/CĐ-UBND năm 2021 về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
4. (05/09/2021) Công văn 7343/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo chuỗi cung ứng thuốc, vật tư y tế phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (05/09/2021) Công điện 1323/CĐ-BYT năm 2021 về quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do Bộ Y tế điện
6. (04/09/2021) Công văn 6312/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 01/9 đến 15/9 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (04/09/2021) Công điện 1316/CĐ-BYT năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
8. (04/09/2021) Công văn 7330/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
9. (04/09/2021) Công văn 7325/BYT-KH-TC năm 2021 về mua thuốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành
10. (04/09/2021) Kế hoạch 2975/KH-UBND năm 2021 về vận động, tuyên truyền và tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11. (04/09/2021) Công văn 2903/UBND-KGVX năm 2021 về thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly do thành phố Hà Nội ban hành
12. (03/09/2021) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
13. (03/09/2021) Công văn 7301/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone về nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành
14. (03/09/2021) Công văn 7316/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
15. (03/09/2021) Công văn 7317/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã do Bộ Y tế ban hành
16. (03/09/2021) Công văn 13827/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 12
17. (03/09/2021) Công văn 6296/SYT-NVY năm 2021 về chăm sóc và quản lý người F0 trên địa bàn do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (02/09/2021) Công điện 1305/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện
19. (01/09/2021) Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
20. (01/09/2021) Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2021 về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
21. (01/09/2021) Công văn 7252/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
22. (01/09/2021) Công văn 7278/BYT-TB-CT năm 2021 về phối hợp đảm bảo các điều kiện vận chuyển, cung ứng trang thiết bị y tế và Oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
23. (01/09/2021) Công văn 10228/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
24. (01/09/2021) Quyết định 512/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 04 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
25. (01/09/2021) Quyết định 514/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 03 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
26. (01/09/2021) Quyết định 513/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 71 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
27. (01/09/2021) Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm diện rộng bổ sung Kế hoạch 199/KH-UBND về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm Sars-Cov-2 do thành phố Hà Nội ban hành
28. (31/08/2021) Công văn 4251/TCHQ-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (31/08/2021) Công văn 2919/LĐTBXH-TE về hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
30. (27/08/2021) Công văn 2949/BTP-PLHSHC năm 2021 xử lý vấn đề pháp lý phát sinh trong triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Tư pháp ban hành
31. (27/08/2021) Công văn 10092/QLD-MP năm 2021 vướng mắc trong việc áp dụng Thông tư 29/2020/TT-BYT và Thông tư 06/2011/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
32. (25/08/2021) Kế hoạch 4454/KH-UBND năm 2021 triển khai hoạt động sản xuất an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình dịch bệnh Covid-19
33. (25/08/2021) Kế hoạch 4453/KH-UBND năm 2021 về tổ chức cung ứng hàng hóa cho Nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
34. (25/08/2021) Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
35. (25/08/2021) Kế hoạch 4458/KH-UBND năm 2021 về thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
36. (25/08/2021) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ ngày 25 tháng 8 năm 2021 đến ngày 08 tháng 9 năm 2021
37. (23/08/2021) Công văn 2896/BTP-PLHSHC năm 2021 về xử lý vấn đề pháp lý phát sinh trong triển khai thực hiện tăng cường “giãn cách xã hội” do Bộ Tư pháp ban hành
38. (19/08/2021) Kế hoạch 4312/KH-UBND năm 2021 về sử dụng cơ sở cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
39. (18/08/2021) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
40. (18/08/2021) Kế hoạch 1585/KH-UBND năm 2021 về đón con em quê hương tỉnh Quảng Bình đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Bình ban hành
41. (18/08/2021) Quyết định 3989/QĐ-BYT năm 2021 về Tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
42. (18/08/2021) Quyết định 1834/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
43. (15/08/2021) Kế hoạch 4179/KH-UBND năm 2021 về tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
44. (03/08/2021) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2021 về vận động, hỗ trợ người dân Cà Mau gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ kết nối cung ứng hàng nông sản thiết yếu đến các tỉnh, thành phố có nhu cầu do tỉnh Cà Mau ban hành
45. (30/07/2021) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2021 về đón người dân Cần Thơ đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trở về quê hương Cần Thơ do thành phố Cần Thơ ban hành
46. (14/07/2021) Kế hoạch 474/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Ninh năm 2021-2022
47. (14/07/2021) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2021 về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
48. (09/05/2021) Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2021 về tạm dừng thêm một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
49. (03/05/2021) Công điện 03/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
50. (30/04/2021) Công điện 860/CĐ-CTUBND năm 2021 thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Quyền dân sự
1. (19/08/2021) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2021 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
2. (16/08/2021) Quyết định 1512/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 102 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
3. (03/08/2021) Quyết định 1405/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 79 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
4. (03/08/2021) Quyết định 1407/QĐ-CTN năm 2021 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Lữ Chí Hùng do Chủ tịch nước ban hành
5. (03/08/2021) Quyết định 1406/QĐ-CTN năm 2021 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Tiết Tôn Hao do Chủ tịch nước ban hành
6. (27/07/2021) Quyết định 1348/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 149 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
7. (26/07/2021) Quyết định 1346/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Hiến do Chủ tịch nước ban hành
8. (26/07/2021) Quyết định 1347/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Na Phi Sáh do Chủ tịch nước ban hành
9. (26/07/2021) Quyết định 1345/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Bang Tuệ Nhi do Chủ tịch nước ban hành
10. (26/07/2021) Quyết định 1344/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng do Chủ tịch nước ban hành
11. (26/07/2021) Quyết định 1343/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Ngô Thị Kha Li do Chủ tịch nước ban hành
12. (26/07/2021) Quyết định 1342/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lê Nguyên Tú do Chủ tịch nước ban hành
13. (26/07/2021) Quyết định 1341/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Nguyễn Thảo Anh do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (01/09/2021) Kế hoạch 1757/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2. (31/08/2021) Quyết định 2391/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
3. (27/08/2021) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2021 quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (20/08/2021) Công văn 2792/LĐTBXH-BĐG năm 2021 hướng dẫn thu thập số liệu báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (19/08/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành
6. (17/08/2021) Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức đón tiếp khách tham quan tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ
7. (17/08/2021) Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ
8. (15/08/2021) Kế hoạch 4197/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
9. (12/08/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 85/2016/QĐ-UBND quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10. (11/08/2021) Kế hoạch 1518/KH-UBND năm 2021 về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025
11. (10/08/2021) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền thực hiện “Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
12. (02/08/2021) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2021 về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
13. (28/07/2021) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2025”
14. (27/07/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030
15. (25/07/2021) Kế hoạch 3739/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
16. (30/12/2020) Quyết định 1903/QĐ-TCTK năm 2020 về tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
17. (29/12/2020) Quyết định 4818/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
18. (09/12/2020) Nghị quyết 314/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
19. (08/09/2020) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2020 về phát triển làng nghề tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực khác
1. (17/08/2021) Nghị quyết 47/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (11/08/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn và khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (04/08/2021) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030"
4. (28/07/2021) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm ở thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn