Bản Tin Văn Bản Mới 04/09/2021 09:30 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 28/8 - 03/9/2021

04/09/2021 09:30 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 28/8 - 03/9/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (30/08/2021) Công văn 6024/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/08/2021) Công văn 6002/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (30/08/2021) Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (30/08/2021) Công văn 6023/VPCP-DMDN năm 2021 về thu hồi Văn bản 6002/VPCP-ĐMDN do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (27/08/2021) Công văn 4200/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (05/08/2021) Công văn 3901/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (16/11/2020) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Bạc Liêu ban hành
9. (17/07/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 về định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Kiên Giang ban hành
Đầu tư
1. (30/08/2021) Công văn 6000/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/08/2021) Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành
3. (27/08/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (25/08/2021) Quyết định 1831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
5. (23/08/2021) Công văn 8687/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Yêu cầu báo cáo, làm rõ thêm sự cần thiết, việc lựa chọn đầu tư giữa luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang và luồng, vũng quay tàu Khu bến cảng Tiên Sa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (16/08/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 55/2017/QĐ-UBND
7. (13/08/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
8. (09/08/2021) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
9. (05/08/2021) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Nghệ An ban hành
10. (02/08/2021) Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (30/07/2021) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2021 cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12. (29/07/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
13. (27/07/2021) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
14. (17/07/2021) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 5 năm 2021-2025
15. (17/07/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương do tỉnh Bình Thuận ban hành
16. (12/07/2021) Quyết định 1193/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
17. (02/07/2021) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2021 về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Phước ban hành
18. (17/05/2021) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2021 thông qua kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bạc Liêu nguồn ngân sách Trung ương
19. (19/04/2021) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Thọ ban hành
20. (13/12/2020) Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
21. (11/12/2020) Nghị quyết 110/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông
22. (08/12/2020) Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
23. (06/12/2020) Nghị quyết 330/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Thương mại
1. (30/08/2021) Công văn 6007/VPCP-KTTH về kết quả hoạt động những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean, cải cách công tác chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/08/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND quy định về Quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3. (09/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định
4. (30/07/2021) Quyết định 2675/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (22/07/2021) Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Quyết định 1551/QĐ-UBND phê duyệt Đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2023
6. (21/07/2021) Kế hoạch 400/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
7. (16/07/2021) Kế hoạch 390/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
8. (10/07/2021) Quyết định 2383/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đề cương Đề án Phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
9. (30/12/2020) Quyết định 3529/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
10. (24/08/2020) Quyết định 2251/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (27/08/2021) Công văn 4194/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (27/08/2021) Công văn 4199/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/08/2021) Công văn 4182/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (25/08/2021) Công văn 135/CV-UBATGTQG năm 2021 về bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (24/08/2021) Quyết định 1349/QĐ-NHNN năm 2021 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/08/2021) Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
2. (23/08/2021) Công văn 32220/CT-TTHT năm 2021 về nội dung trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/08/2021) Công văn 32167/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế và hạch toán kế toán khi hợp đồng mua bán có thay đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (19/08/2021) Công văn 32076/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả thêm cho lao động thử việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (19/08/2021) Công văn 32078/CTHN-TTHT năm 2021 về giá tính thuế giá trị gia tăng cho hoạt động thuê tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (18/08/2021) Công văn 32002/CTHN-TTHT năm 2021 về thời điểm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (17/08/2021) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
8. (17/07/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐNĐ quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định
Bảo hiểm
1. (26/08/2021) Quyết định 833/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
2. (26/08/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
3. (26/08/2021) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (26/08/2021) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
5. (26/08/2021) Công văn 2701/BHXH-TST năm 2021 về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (24/08/2021) Công văn 2675/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, tháng 10 năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (11/08/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2014/QĐ-UBND Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi của tỉnh Phú Yên
8. (06/08/2021) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bình Phước ban hành
9. (13/08/2020) Công văn 4336/BYT-BH năm 2020 về giải quyết vướng mắc về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến đến năm 2018 do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (30/08/2021) Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (30/08/2021) Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (28/08/2021) Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ năm 2021 thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án "3 tại chỗ" tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (26/08/2021) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
5. (26/08/2021) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sau điều chỉnh địa giới chính do tỉnh Tuyên Quang ban hành
6. (26/08/2021) Công văn 8917/BGTVT-TCCB năm 2021 xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (23/08/2021) Công văn 1845/TCGDNN-NG năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
8. (23/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
9. (13/08/2021) Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2021 phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức hội năm 2022 do tỉnh Nghệ An ban hành
10. (12/08/2021) Quyết định 2920/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
11. (09/08/2021) Quyết định 3008/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
12. (07/08/2021) Quyết định 3303/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
13. (06/08/2021) Kế hoạch 4624/KH-UBND năm 2021 về Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
14. (05/08/2021) Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
15. (30/07/2021) Kế hoạch 430/KH-UBND năm 2021 về truyền thông giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
16. (28/07/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
17. (27/07/2021) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18. (22/07/2021) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Lao động, Tiền lương, Việc làm về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19. (19/07/2021) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nam Định ban hành
20. (15/07/2021) Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nghệ An ban hành
21. (24/12/2020) Quyết định 5673/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Công nghệ thông tin
1. (28/08/2021) Quyết định 4157/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (27/08/2021) Công văn 3319/BTTTT-THH về đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (27/08/2021) Công văn 3697/BGDĐT-GDĐH năm 2021 đôn đốc và triển khai đợt 2 sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (27/08/2021) Quyết định 1639/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
5. (26/08/2021) Công văn 3891/SGTVT-QLVT năm 2021 hướng dẫn triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
6. (24/08/2021) Công văn 1705/CNTT-PM năm 2021 triển khai chức năng điều chỉnh thông tin tài khoản giao dịch điện tử cá nhân do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
7. (23/08/2021) Quyết định 1607/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính
8. (19/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (16/08/2021) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2021 về lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
10. (10/08/2021) Quyết định 2089/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11. (06/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2019/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Phước
Bất động sản
1. (31/08/2021) Công điện 1110/CĐ-TTg năm 2021 về hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (30/08/2021) Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3. (29/08/2021) Quyết định 1443/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (26/08/2021) Hướng dẫn 32/HD-VKSTC năm 2021 về nội dung trong kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
5. (13/08/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định
6. (11/08/2021) Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Nhà ở; Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
7. (10/08/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tổi thiểu được phép tách thửa, hợp thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8. (02/08/2021) Quyết định 2213/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
9. (29/07/2021) Quyết định 2193/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
10. (29/07/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (29/07/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
12. (29/07/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
13. (27/07/2021) Quyết định 1584/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
14. (20/07/2021) Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15. (17/07/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND về chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
16. (10/05/2021) Quyết định 1288/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
17. (06/12/2020) Nghị quyết 380/NQ-HĐND về chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 3, năm 2020
18. (07/10/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
19. (20/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Dịch vụ pháp lý
1. (19/08/2021) Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
2. (10/08/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
3. (09/08/2021) Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
4. (22/07/2021) Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
Sở hữu trí tuệ
1. (30/07/2021) Quyết định 1361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
2. (06/07/2021) Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030
Bộ máy hành chính
1. (02/09/2021) Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/09/2021) Quyết định 86/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
3. (30/08/2021) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
4. (28/08/2021) Quyết định 84/QĐ-BCĐ năm 2021 về Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
5. (27/08/2021) Công văn 2957/BTP-KTrVB năm 2021 về gửi kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương do Bộ Tư pháp ban hành
6. (27/08/2021) Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ
7. (27/08/2021) Công văn 4197/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (26/08/2021) Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
9. (26/08/2021) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
10. (26/08/2021) Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
11. (26/08/2021) Công văn 8878/BGTVT-TCCB năm 2021 về báo cáo, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (25/08/2021) Công văn 1104/TTg-KSTT năm 2021 triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13. (25/08/2021) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
14. (25/08/2021) Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
15. (25/08/2021) Quyết định 4016/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp
16. (24/08/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
17. (24/08/2021) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
18. (24/08/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
19. (24/08/2021) Quyết định 1351/QĐ-BTP năm 2021 về Chương trình bồi dưỡng văn hóa, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
20. (24/08/2021) Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
21. (23/08/2021) Quyết định 3102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
22. (23/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
23. (23/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24. (20/08/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cải và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
25. (19/08/2021) Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
26. (19/08/2021) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2021 thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022
27. (19/08/2021) Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
28. (18/08/2021) Quyết định 1766/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
29. (18/08/2021) Quyết định 2043/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
30. (17/08/2021) Quyết định 1754/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
31. (13/08/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
32. (13/08/2021) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2022
33. (13/08/2021) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, thôn, bản (gọi chung là xóm) ở các xã thuộc các huyện: Anh Sơn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
34. (13/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Quy định quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
35. (12/08/2021) Quyết định 1193/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
36. (11/08/2021) Quyết định 3337/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
37. (10/08/2021) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
38. (10/08/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
39. (10/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trưc thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
40. (10/08/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
41. (10/08/2021) Quyết định 2053/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch, Nghệ thuật biểu diễn được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
42. (09/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
43. (09/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
44. (09/08/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên
45. (09/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46. (09/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
47. (09/08/2021) Quyết định 1681/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
48. (06/08/2021) Quyết định 3299/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
49. (05/08/2021) Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
50. (05/08/2021) Quyết định 3281/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
51. (05/08/2021) Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 04 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
52. (04/08/2021) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
53. (04/08/2021) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bến Tre
54. (03/08/2021) Quyết định 3216/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
55. (29/07/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
56. (28/07/2021) Nghị quyết 28/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành
57. (28/07/2021) Nghị quyết 27/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
58. (28/07/2021) Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước"
59. (28/07/2021) Quyết định 2642/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đề án Đánh giá năng lực cạnh tranh của Chính quyền địa phương và Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025
60. (28/07/2021) Nghị quyết 26/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
61. (27/07/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
62. (27/07/2021) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
63. (26/07/2021) Quyết định 1777/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 02 quy trình nội bộ mới, thay thế 20 quy trình nội bộ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
64. (26/07/2021) Quyết định 15/2021/QH15 về bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
65. (26/07/2021) Nghị quyết 14/2021/QH15 về bầu Phó Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
66. (26/07/2021) Nghị quyết 12/2021/QH15 về bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
67. (26/07/2021) Nghị quyết 11/2021/QH15 về bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
68. (26/07/2021) Nghị quyết 10/2021/QH15 về bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
69. (22/07/2021) Quyết định 1553/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
70. (22/07/2021) Quyết định 2107/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
71. (21/07/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An
72. (20/07/2021) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
73. (20/07/2021) Quyết định 1789/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
74. (19/07/2021) Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
75. (17/07/2021) Nghị quyết 39/NQ-HĐND về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
76. (16/07/2021) Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 20 thủ tục hành chính thay thế và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
77. (16/07/2021) Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
78. (14/07/2021) Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
79. (30/06/2021) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
80. (25/05/2021) Quyết định 641/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
81. (14/01/2021) Kế hoạch 156/KH-UBND-MTTQ-ĐT về phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
82. (14/12/2020) Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
83. (02/12/2020) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
84. (22/09/2020) Kế hoạch 3385/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025”
85. (15/09/2020) Quyết định 703/QĐ-VPCP năm 2020 Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
86. (15/07/2020) Quyết định 1651/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
87. (27/02/2020) Quyết định 271/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
88. (30/08/2019) Thông tư 29/2019/TT-BCA quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Vi phạm hành chính
1. (20/08/2021) Quyết định 1519/QĐ-KTNN năm 2021 bãi bỏ Hướng dẫn 165/HD-KTNN kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (31/08/2021) Quyết định 1452/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/08/2021) Công văn 3443/VKSTC-V8 năm 2021 hướng dẫn kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (25/08/2021) Hướng dẫn 31/HD-VKSTC năm 2021 về kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp xét xử vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và vụ án hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (30/06/2021) Công văn 2659/VKSTC-V11 về giải đáp khó khăn, vướng mắc qua sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (02/06/2021) Hướng dẫn 25/HD-VKSTC năm 2021 về trách nhiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra thụ lý, giải quyết do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (03/03/2021) Quyết định 196/QĐ-TCTHADS năm 2021 về Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
Tài chính nhà nước
1. (31/08/2021) Chỉ thị 07/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (28/08/2021) Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
3. (25/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (25/08/2021) Công văn 5917/VPCP-QHQT về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (25/08/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong phạm vi vùng biển 06 hải lý trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (23/08/2021) Công văn 8754/BGTVT-QLDN năm 2021 về chấp thuận báo cáo tài chính; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (23/08/2021) Quyết định 3986/QĐ-UBND năm 2021 về Chuyên đề số 10 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; mua sắm, quản lý tài sản công trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025"
8. (23/08/2021) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2021 về công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung Quỹ Khuyến học Lương Thế Vinh tỉnh Nam Định
9. (20/08/2021) Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1095/QĐ-UBND quy định tạm thời mức hỗ trợ cho các cơ sở cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
10. (19/08/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND
11. (16/08/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác, nhận ủy thác của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên
12. (13/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang thông tin điện tử; bản tin; xuất bản phẩm không kinh doanh của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên
13. (12/08/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định về mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại khu dân cư thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
14. (12/08/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định tạm thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp gộp mẫu; xét nghiệm, lấy và bảo quản mẫu đơn, không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế, trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
15. (04/08/2021) Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ở địa phương giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
16. (04/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
17. (30/07/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2021 (đợt 1)
18. (26/07/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 07/2019/QĐ-UBND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020
19. (21/07/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về một số nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20. (16/07/2021) Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (09/07/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
22. (08/05/2021) Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung quy định tạm thời mức giá tạm thời tối đa cho dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hình thức gộp 6- 10 mẫu do tỉnh Quảng Ninh ban hành
23. (31/12/2020) Quyết định 3564/QĐ-BCT năm 2020 về miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
24. (15/12/2020) Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2020 quy định về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2021
25. (04/12/2020) Công văn 14957/BTC-NSNN năm 2020 hướng dẫn địa phương trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (30/08/2021) Công văn 5746/BKHĐT-QLQH năm 2021 hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (30/08/2021) Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
3. (27/08/2021) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 về phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
4. (19/08/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp, ủy quyền và một số nội dung trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
5. (10/08/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về trách nhiệm, phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
6. (17/09/2020) Công văn 4516/BXD-VLXD năm 2020 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 do Bộ Xây dựng ban hành
7. (20/02/2020) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Giao thông - Vận tải
1. (01/09/2021) Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/08/2021) Công văn 9625/SGTVT-KT năm 2021 về đăng ký nhận Giấy nhận diện phương tiện có mã QR do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (30/08/2021) Quyết định 1502/QĐ-CHK năm 2021 về điều chỉnh thời gian áp dụng Phương thức khai thác hệ thống quản lý tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
4. (30/08/2021) Công văn 3691/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (30/08/2021) Quyết định 1596/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (29/08/2021) Công văn 2827/UBND-ĐT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
7. (29/08/2021) Công văn 3687/CHK-VTHK năm 2021 triển khai Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
8. (29/08/2021) Công văn 2925/UBND-ĐT năm 2021 về lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (27/08/2021) Công văn 8944/BGTVT-KHCN năm 2021 về sản phẩm tà vẹt gỗ xử lý phòng mục theo tiêu chuẩn Nhật Bản do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (27/08/2021) Quyết định 1589/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (27/08/2021) Quyết định 1594/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (27/08/2021) Công văn 9517/SGTVT-KT năm 2021 thực hiện khai báo y tế của lái xe và người ngồi trên xe đối với phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (25/08/2021) Công văn 1952/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
14. (08/08/2021) Công văn 8769/SGTVT-KT năm 2021 về tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (06/08/2021) Công văn 8704/SGTVT-KT năm 2021 thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (23/07/2021) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2021 thực hiện biện pháp kiềm chế, thu hẹp, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định
Giáo dục
1. (31/08/2021) Kế hoạch 4556/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (31/08/2021) Công văn 3761/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (31/08/2021) Công văn 3757/BGDĐT-GDTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (30/08/2021) Công điện 848/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (30/08/2021) Công văn 3734/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về hỗ trợ học sinh sinh viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (30/08/2021) Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (28/08/2021) Quyết định 2178/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8. (27/08/2021) Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (27/08/2021) Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (26/08/2021) Công văn 3677/BGDĐT-GDTX năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (26/08/2021) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
12. (26/08/2021) Công văn 3676/BGDĐT-GDMN năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13. (24/08/2021) Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025”
14. (23/08/2021) Quyết định 2646/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15. (20/08/2021) Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026
16. (13/08/2021) Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2021 về phân vùng tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm học 2021-2022
17. (13/08/2021) Quyết định 2960/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành
18. (13/08/2021) Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định
19. (23/07/2021) Quyết định 2554/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 tỉnh Nghệ An năm 2022
20. (16/07/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
21. (12/07/2021) Quyết định 1140/QĐ-BTP năm 2021 Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
22. (02/03/2021) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2021 về phân bố chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp niên khóa 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Tài nguyên - Môi trường
1. (31/08/2021) Công điện 1107/CĐ-TTg năm 2021 về sẵn sàng ứng phó với thiên tai do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (31/08/2021) Thông tư 14/2021/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (24/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4. (24/08/2021) Kế hoạch 491/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (23/08/2021) Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2021 Hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (22/08/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (20/08/2021) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Nam Định
8. (12/08/2021) Kế hoạch 473/KH-UBND năm 2021 triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng kèm theo Quyết định 553/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025”, trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (04/08/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (26/07/2021) Kế hoạch 2736/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại địa phương để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Bình Thuận ban hành
11. (21/07/2021) Quyết định 1798/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục Nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (nguồn nước mặt)
12. (19/07/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
13. (05/03/2021) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa năm 2020
14. (10/09/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
Thể thao - Y tế
1. (02/09/2021) Công điện 1305/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện
2. (01/09/2021) Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2021 về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (01/09/2021) Công văn 7252/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
4. (01/09/2021) Công văn 7278/BYT-TB-CT năm 2021 về phối hợp đảm bảo các điều kiện vận chuyển, cung ứng trang thiết bị y tế và Oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (01/09/2021) Công văn 10228/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (31/08/2021) Quyết định 4211/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế (mẫu) Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
7. (31/08/2021) Công điện 1108/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 do Thủ tướng Chính phủ điện
8. (31/08/2021) Thông báo 228/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (30/08/2021) Công văn 7194/BYT-KCB năm 2021 về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (30/08/2021) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh Tuyên Quang trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
11. (30/08/2021) Thông báo 226/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (30/08/2021) Công văn 6022/VPCP-KGVX năm 2021 về báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm do Văn phòng chính phủ ban hành
13. (29/08/2021) Công văn 7168/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường hội chẩn, tư vấn chuyên môn điều trị COVID-19 cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Y tế ban hành
14. (28/08/2021) Quyết định 4156/QĐ-BYT năm 2021 về Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
15. (28/08/2021) Quyết định 4158/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
16. (28/08/2021) Quyết định 4159/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
17. (28/08/2021) Quyết định 4152/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn tạm thời "Hội chẩn từ xa cho người bệnh COVID-19 nặng giữa các cơ sở điều trị" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
18. (27/08/2021) Công văn 2949/BTP-PLHSHC năm 2021 xử lý vấn đề pháp lý phát sinh trong triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Tư pháp ban hành
19. (27/08/2021) Công văn 2959/BTP-VP năm 2021 thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị do Bộ Tư pháp ban hành
20. (27/08/2021) Công văn 7138/BYT-TB-CT năm 2021 về đôn đốc đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành
21. (27/08/2021) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm Sars-Cov-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội
22. (27/08/2021) Công văn 7107/BYT-MT năm 2021 về xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng do Bộ Y tế ban hành
23. (27/08/2021) Công văn 5959/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Kết luận của Lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tại Thông báo 10-TB/VPTW do Văn phòng Chính phủ ban hành
24. (27/08/2021) Công văn 6056/SYT-NVY năm 2021 sử dụng thuốc Mulnupiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (27/08/2021) Công văn 6065/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.5) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (27/08/2021) Công văn 2903/UBND-VX năm 2021 hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (26/08/2021) Công văn 13337/SYT-NVY năm 2021 về xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
28. (26/08/2021) Công văn 1963/CĐSVN-VTATGT năm 2021 triển khai thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
29. (26/08/2021) Quyết định 505/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 03 vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 41 bổ sung (lần 01) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
30. (26/08/2021) Quyết định 504/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 41 bổ sung (lần 01) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
31. (25/08/2021) Công văn 1889/CĐTNĐ-VT-ATGT năm 2021 triển khai thực hiện Công điện 1102/CĐ-TTg do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành
32. (25/08/2021) Công văn 8305/BCĐ năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa ban hành
33. (24/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND
34. (24/08/2021) Kế hoạch 490/KH-UBND năm 2021 về tổ chức cách ly công dân tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An
35. (23/08/2021) Công văn 2896/BTP-PLHSHC năm 2021 về xử lý vấn đề pháp lý phát sinh trong triển khai thực hiện tăng cường “giãn cách xã hội” do Bộ Tư pháp ban hành
36. (20/08/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
37. (10/08/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
38. (10/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 46/2018/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế
39. (10/08/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định y khoa thành Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
40. (03/08/2021) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2021 về vận động, hỗ trợ người dân Cà Mau gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ kết nối cung ứng hàng nông sản thiết yếu đến các tỉnh, thành phố có nhu cầu do tỉnh Cà Mau ban hành
41. (02/08/2021) Quyết định 2720/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2022
42. (31/07/2021) Công điện 1131/CĐ-BYT năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
43. (30/07/2021) Kế hoạch 427/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Nghệ An đến năm 2030
44. (22/07/2021) Kế hoạch 403/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tỉnh Nghệ An đến năm 2030
45. (14/07/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế xóm, bản kiêm nhiệm công tác dân số và cộng tác viên dân số khối kiêm nhiệm công tác y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An
46. (09/07/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025
47. (28/09/2020) Công văn 15339/QLD-GT năm 2020 về rà soát hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước bảo đảm bình ổn thị trường thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
Quyền dân sự
1. (11/08/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (21/07/2021) Quyết định 1306/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
3. (21/07/2021) Quyết định 1301/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kim Nhã Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
4. (21/07/2021) Quyết định 1302/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lê Thị Lý do Chủ tịch nước ban hành
5. (21/07/2021) Quyết đinh 1303/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Võ Hoàng Kim do Chủ tịch nước ban hành
6. (21/07/2021) Quyết định 1315/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 70 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
7. (21/07/2021) Quyết định 1307/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
8. (21/07/2021) Quyết định 1300/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Văn Vinh do Chủ tịch nước ban hành
9. (21/07/2021) Quyết định 1309/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
10. (21/07/2021) Quyết định 1308/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
11. (21/07/2021) Quyết định 1314/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Ông Đào Duy Bửu do Chủ tịch nước ban hành
12. (21/07/2021) Quyết định 1313/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Phúc Mộc An do Chủ tịch nước ban hành
13. (21/07/2021) Quyết định 1312/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đỗ Minh Hạnh do Chủ tịch nước ban hành
14. (21/07/2021) Quyết định 1311/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
15. (21/07/2021) Quyết định 1310/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch nước ban hành
16. (21/07/2021) Quyết định 1305/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
17. (21/07/2021) Quyết định 1304/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) và 01 công dân hiện đang cư trú tại Ma Cao (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
18. (30/09/2020) Thông tư 104/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được sửa đổi bằng Thông tư 41/2019/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (30/08/2021) Công văn 1106/TTg-KGVX năm 2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 219/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/08/2021) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2282/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030” do thành phố Hà Nội ban hành
3. (27/08/2021) Công văn 5962/VPCP-QHĐP năm 2021 xử lý một số kiến nghị của của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (27/08/2021) Công điện 1105/CĐ-TTg năm 2021 về thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ" do Thủ tướng Chính phủ điện
5. (24/08/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2021 về hành động thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (23/08/2021) Kế hoạch 488/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7. (19/08/2021) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nam Định
8. (23/07/2021) Quyết định 1927/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Đam Rông giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
9. (19/07/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (19/07/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 54/2016/QĐ-UBND quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (13/07/2021) Kế hoạch 379/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
12. (22/03/2021) Quyết định 695/QĐ-CTUBND năm 2021 về ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ phê duyệt tổ chức một số hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
13. (02/12/2020) Công văn 10084/VPCP-QHĐP năm 2020 về kết quả rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (04/11/2020) Quyết định 3232/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
15. (25/08/2020) Quyết định 2358/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch triển khai Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
16. (04/06/2020) Quyết định 1525/QĐ-BKHCN năm 2020 phê duyệt danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương Quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (19/08/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND về Danh mục các khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. (02/08/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2021 về phát triển thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
3. (23/07/2021) Quyết định 2559/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4. (16/06/2021) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 34/NQ-CP về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
5. (09/12/2020) Nghị quyết 373/2020/NQ-HĐND quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 904

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn