Bản Tin Văn Bản Mới 28/08/2021 11:13 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 25/8 - 27/8/2021

28/08/2021 11:13 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 25/8 - 27/8/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/08/2021) Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2. (25/08/2021) Công văn 2844/LĐTBXH-PC năm 2021 hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (20/08/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 tỉnh Bình Định
4. (17/08/2021) Công văn 31912/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (17/08/2021) Kế hoạch 4872/KH-UBND năm 2021 thực hiện tổng đài đường dây nóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tổ chức trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Bến Tre ban hành
6. (16/08/2021) Kế hoạch 5823/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" do tỉnh Lâm Đồng ban hành
7. (12/08/2021) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 51 quy trình nội bộ và bãi bỏ 25 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
8. (11/08/2021) Quyết định 1089/QĐ-BKHĐT năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9. (03/08/2021) Quyết định 3214/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
10. (23/07/2021) Quyết định 3088/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (22/07/2021) Quyết định 3072/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
12. (22/07/2021) Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2023
13. (21/07/2021) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bến Tre
14. (07/09/2020) Quyết định 1252/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực hộ tịch, lưu thông hàng hóa, thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Lai Châu
Đầu tư
1. (20/08/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (19/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
3. (11/08/2021) Quyết định 3350/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
4. (03/08/2021) Quyết định 3215/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
5. (05/07/2021) Kế hoạch 2982/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP và Kế hoạch 126-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6. (30/06/2021) Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
7. (07/12/2017) Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2017 về chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Thương mại
1. (26/08/2021) Công văn 5204/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (26/08/2021) Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2021 về ký Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Chính phủ ban hành
3. (20/08/2021) Quyết định 3485/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
4. (16/08/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025
5. (06/08/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (28/07/2021) Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
7. (27/07/2021) Kế hoạch 4374/KH-UBND năm 2021 về xuất khẩu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
8. (19/07/2021) Kế hoạch 5031/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCT về đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (15/07/2021) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh do tỉnh Lạng Sơn ban hành
10. (15/07/2021) Kế hoạch 3248/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2021-2025
Xuất nhập khẩu
1. (27/08/2021) Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (25/08/2021) Công văn 4164/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Dell do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (25/08/2021) Công văn 4162/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (14/08/2021) Công văn 9485/QLD-KD năm 2021 về tăng cường nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (03/08/2021) Công văn 9075/QLD-KD năm 2021 về tăng cường sản xuất, nhập khẩu, tồn trữ thuốc phòng, chống Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (25/01/2021) Công văn 167/GSQL-GQ5 năm 2021 về dán tem rượu theo Thông tư 15/2020/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
7. (25/01/2021) Công văn 243/BXD-VLXD năm 2021 về xuất khẩu cát tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng ban hành
8. (22/01/2021) Công văn 159/GSQL-GQ1 năm 2021 về khai bổ sung tên người xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
9. (21/01/2021) Công văn 134/GSQL-GQ1 năm 2021 về chính sách nhập khẩu rượu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
10. (22/01/2020) Công văn 151/GSQL-GQ1 năm 2020 về mã văn bản pháp quy do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (23/08/2021) Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (17/08/2021) Thông tư 72/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (23/08/2021) Công văn 4137/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng máy tạo ôxi do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (17/08/2021) Công văn 31911/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, nộp thuế thay hộ, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/08/2021) Công văn 31558/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (13/08/2021) Công văn 31563/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (13/08/2021) Công văn 31556/CTHN-TTHT năm 2021 về nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu thay cho nhà cung cấp không có trụ sở tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (13/08/2021) Công văn 31557/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định chi phí liên quan đến phòng chống Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (12/08/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
8. (10/08/2021) Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Bảo hiểm
1. (25/08/2021) Công văn 7013/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn chi trả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (26/08/2021) Công văn 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
2. (24/08/2021) Công văn 4126/BNV-TCBC năm 2021 xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
3. (23/08/2021) Công văn 2805/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (20/08/2021) Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt mới 01 quy trình nội bộ, sửa đổi 03 quy trình nội bộ, bãi bỏ 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bến Tre
5. (19/08/2021) Quyết định 3459/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
6. (17/08/2021) Quyết định 3439/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
7. (16/08/2021) Quyết định 909/QĐ-TCTK năm 2021 về Phương án Điều tra lao động việc làm năm 2022 do Tổng cục Thống kê ban hành
8. (13/08/2021) Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình nội bộ mới trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
9. (13/08/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10. (12/08/2021) Nghị quyết 45/2021/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu
11. (06/08/2021) Quyết định 2065/QĐ-BKHCN năm 2021 Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về công chức, viên chức và người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ
12. (06/08/2021) Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
13. (05/08/2021) Quyết định 3280/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
14. (30/07/2021) Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương
15. (26/07/2021) Quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
16. (22/07/2021) Quyết định 3069/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
17. (20/07/2021) Quyết định 3025/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
18. (16/07/2021) Kế hoạch 303/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 do tỉnh Lào Cai ban hành
19. (15/07/2021) Quyết định 1421/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
20. (12/07/2021) Kế hoạch 3918/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động do tỉnh Bến Tre ban hành
21. (05/07/2021) Quyết định 1745/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 19-CTr/TU về Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bình Dương ban hành
22. (29/03/2021) Kế hoạch 69/KH-UBND về tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
23. (18/12/2020) Quyết định 2649/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động, Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
24. (28/10/2020) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
25. (15/09/2020) Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
26. (14/09/2020) Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
27. (20/08/2020) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
Công nghệ thông tin
1. (25/08/2021) Công văn 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
2. (23/08/2021) Công văn 8738/BGTVT-TTCNTT năm 2021 về tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (17/08/2021) Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế sử dụng phần mềm “Hệ thống Theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo" do tỉnh Lào Cai ban hành
4. (12/08/2021) Nghị quyết 157/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
5. (03/08/2021) Kế hoạch 4545/KH-UBND năm 2021 triển khai các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (20/07/2021) Quyết định 375/QĐ-UBND phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Kon Tum năm 2021
7. (14/07/2021) Quyết định 2961/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định
Bất động sản
1. (24/08/2021) Quyết định 3260/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
2. (23/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND
3. (20/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND
4. (19/08/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 05/2018/QĐ-UBND
5. (09/08/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 18/2018/QĐ-UBND
6. (22/07/2021) Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
7. (21/07/2021) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
8. (21/07/2021) Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
9. (21/07/2021) Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
10. (21/07/2021) Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
11. (21/07/2021) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
12. (21/07/2021) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
13. (20/07/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
14. (25/01/2021) Công văn 249/BXD-QLN năm 2021 giải đáp một số quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (20/08/2021) Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
2. (20/08/2021) Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
3. (06/08/2021) Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
4. (28/07/2021) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
5. (22/07/2021) Quyết định 1746/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 19 thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
6. (03/09/2020) Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
7. (25/03/2020) Công văn 1083/BTP-BTTP năm 2020 về hướng dẫn quản lý, sử dụng phôi Thẻ Thừa phát lại do Bộ Tư pháp ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (04/08/2021) Kế hoạch 3724/KH-UBND năm 2021 về Kế hoạch quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, dịch vụ du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (28/07/2021) Quyết định 1799/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bến Tre đến năm 2030
Bộ máy hành chính
1. (26/08/2021) Quyết định 1580/QĐ-BGTVT năm 2021 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải
2. (26/08/2021) Quyết định 960/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
3. (25/08/2021) Quyết định 1438/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/08/2021) Quyết định 3528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
5. (24/08/2021) Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
6. (24/08/2021) Quyết định 1427/QĐ-TTg về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (24/08/2021) Quyết định 6786/QĐ-BCA-V03 năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
8. (24/08/2021) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
9. (23/08/2021) Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10. (23/08/2021) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của các phòng và tương đương; cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hội nghị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
11. (23/08/2021) Thông báo 221/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (23/08/2021) Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
13. (23/08/2021) Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
14. (23/08/2021) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
15. (23/08/2021) Công văn 8693/BGTVT-TCCB năm 2021 về rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
16. (20/08/2021) Quyết định 3478/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định
17. (20/08/2021) Quyết định 3594/QĐ-BNN-VP năm 2021 về Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (20/08/2021) Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
19. (20/08/2021) Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
20. (20/08/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
21. (20/08/2021) Quyết định 1508/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
22. (20/08/2021) Quyết định 3982/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
23. (20/08/2021) Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
24. (20/08/2021) Quyết định 3479/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Bình Định
25. (20/08/2021) Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định
26. (20/08/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND
27. (20/08/2021) Chỉ thị 08-CT/TW năm 2021 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
28. (20/08/2021) Quyết định 2277/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
29. (20/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên
30. (19/08/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
31. (19/08/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
32. (19/08/2021) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 tỉnh Nam Định
33. (19/08/2021) Công văn 140/TANDTC-PC năm 2021 về báo cáo tình hình thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
34. (18/08/2021) Quyết định 8310/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An
35. (17/08/2021) Quyết định 3440/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
36. (17/08/2021) Quyết định 3127/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/ Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành/ Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
37. (17/08/2021) Quyết định 674/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
38. (17/08/2021) Quyết định 3424/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực: Mỹ phẩm, Dược phẩm và Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
39. (17/08/2021) Quyết định 3422/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
40. (16/08/2021) Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
41. (16/08/2021) Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
42. (14/08/2021) Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; được thay thế; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
43. (13/08/2021) Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa (Nghệ thuật biểu diễn) được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
44. (13/08/2021) Quyết định 1931/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
45. (13/08/2021) Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
46. (13/08/2021) Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
47. (13/08/2021) Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
48. (13/08/2021) Quyết định 3394/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
49. (13/08/2021) Quyết định 3393/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
50. (13/08/2021) Quyết định 2910/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
51. (12/08/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người do tỉnh Tiền Giang ban hành
52. (12/08/2021) Quyết định 3368/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
53. (11/08/2021) Quyết định 3342/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
54. (11/08/2021) Quyết định 3340/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
55. (09/08/2021) Quyết định 1903/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
56. (09/08/2021) Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 06 quy trình nội bộ mới giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
57. (06/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
58. (06/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Thái Bình
59. (06/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
60. (04/08/2021) Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
61. (04/08/2021) Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
62. (04/08/2021) Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre
63. (04/08/2021) Quyết định 2194/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và Hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
64. (02/08/2021) Kế hoạch 5436/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
65. (02/08/2021) Quyết định 1637/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang
66. (30/07/2021) Quyết định 1819/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi, bổ sung 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bến Tre
67. (30/07/2021) Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
68. (29/07/2021) Quyết định 1812/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 08 quy trình nội bộ mới thay thế 03 quy trình nội bộ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bến Tre
69. (28/07/2021) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hoá cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
70. (28/07/2021) Quyết định 3154/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
71. (28/07/2021) Quyết định 3156/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
72. (28/07/2021) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Nam Định
73. (27/07/2021) Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định năm 2022
74. (27/07/2021) Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
75. (26/07/2021) Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt mới 01 quy trình nội bộ, sửa đổi 07 quy trình nội bộ trong lĩnh vực tài nguyên nước, biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
76. (22/07/2021) Quyết định 1745/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 84 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
77. (16/07/2021) Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi 10 quy trình, bãi bỏ 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bến Tre
78. (16/07/2021) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre
79. (16/07/2021) Quyết định 1681/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi 03 quy trình nội bộ, bãi bỏ 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
80. (30/06/2021) Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực thi, tuyển sinh và phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
81. (29/06/2021) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng Ủy viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
82. (26/06/2021) Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
83. (22/06/2021) Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
84. (22/06/2021) Quyết định 1210/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
85. (03/06/2021) Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt thay thế một số Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
86. (21/05/2021) Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2021 về thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
87. (16/04/2021) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc Ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
88. (24/03/2021) Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
89. (20/03/2021) Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
90. (29/12/2020) Quyết định 2762/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
91. (21/12/2020) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
92. (20/12/2020) Quyết định 2661/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
93. (03/12/2020) Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
94. (29/10/2020) Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
95. (28/10/2020) Quyết định 1547/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
96. (22/10/2020) Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
97. (22/10/2020) Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu
98. (19/10/2020) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
99. (15/10/2020) Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
100. (15/10/2020) Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Ban dân tộc tỉnh Lai Châu
101. (06/10/2020) Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch; được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại, hòa giải thương mại; thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
102. (06/10/2020) Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
103. (02/10/2020) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
104. (02/10/2020) Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
105. (25/09/2020) Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
106. (23/09/2020) Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu
107. (18/09/2020) Quyết định 1349/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
108. (18/09/2020) Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
109. (11/09/2020) Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
110. (09/09/2020) Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
111. (09/09/2020) Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
112. (07/09/2020) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
113. (03/09/2020) Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
114. (19/08/2020) Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Trách nhiệm hình sự
1. (10/08/2018) Thông tư 26/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BCA quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Tài chính nhà nước
1. (25/08/2021) Thông tư 73/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 119/2002/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã do Bộ Tài chính ban hành
2. (25/08/2021) Công văn 1103/TTg-QHQT năm 2021 về gia hạn thời gian rút vốn và sửa đổi bổ sung Thỏa ước tín dụng với AFD CVN 1164 01G cho Dự án Metro Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/08/2021) Công văn 8820/BGTVT-ATGT năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (24/08/2021) Thông báo 223/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý II/2021 ngày 13 tháng 8 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/08/2021) Quyết định 1426/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (20/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
7. (19/08/2021) Quyết định 1332/QĐ-BTP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định 681/QĐ-BTP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý
8. (19/08/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
9. (18/08/2021) Quyết định 2966/QĐ-UBND năm 2021 về giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của dịch Covid-19
10. (17/08/2021) Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 2380/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
11. (13/08/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộii, Kế hoạch Đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022-2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
12. (12/08/2021) Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
13. (12/08/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ
14. (12/08/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
15. (12/08/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận, hợp tác đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
16. (12/08/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Phú Thọ
17. (11/08/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
18. (03/08/2021) Quyết định 3211/QĐ-UBND năm 2021 về nội dung chi hỗ trợ cho lực lượng y tế được điều động tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
19. (19/07/2021) Quyết định 3015/QĐ-UBND năm 2021 quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định
Xây dựng - Đô thị
1. (25/08/2021) Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
2. (20/08/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3. (20/08/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
4. (16/08/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND về phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Long An
5. (16/08/2021) Kế hoạch 5807/KH-UBND năm 2021 triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6. (29/07/2021) Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
7. (20/07/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Nam Định
8. (19/07/2021) Quyết định 2520/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
9. (25/01/2021) Công văn 244/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn về việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
10. (22/01/2021) Công văn 228/BXD-VLXD năm 2021 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc sử dụng tro, xỉ nhiệt điện vào san lấp công trình do Bộ Xây dựng ban hành
11. (22/01/2021) Công văn 223/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn phương án xác định giá bán nhà ở xã hội sau 5 năm cho thuê và đã quyết toán dự án Khu nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (27/08/2021) Quyết định 1588/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (26/08/2021) Công điện 12/CĐ-BGTVT năm 2021 về rà soát, bãi bỏ văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt do Bộ Giai thông vận tải điện
3. (25/08/2021) Thông tư 17/2021/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
4. (25/08/2021) Công văn 8849/BGTVT-VT năm 2021 thống nhất trong triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa
5. (24/08/2021) Công văn 5139/BCT-TTTN năm 2021 về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Công thương ban hành
6. (24/08/2021) Công văn 5138/BCT-TTTN năm 2021 hướng dẫn xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
7. (24/08/2021) Quyết định 1570/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (24/08/2021) Công văn 8794/BGTVT-CQLXD năm 2021 về rà soát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình, dự án đang triển khai thi công do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (22/08/2021) Công văn 5963/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 về tăng cường quản lý tài khoản phần mềm cấp mã QR cho phương tiện vận chuyển hàng hóa liên quan đến các vùng thực hiện Chỉ thị 16 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
10. (20/08/2021) Công văn 8654/BGTVT-CQLXD năm 2021 về phối hợp trong quá trình triển khai thi công các Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, Quốc lộ 19, vốn vay Ngân hàng Thế giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (18/08/2021) Công văn 8563/BGTVT-KCHT năm 2021 về rà soát điều chỉnh, bổ sung các điểm mở dải phân cách giữa trên Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (18/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong quản lý hoạt động đường thủy nội địa do tỉnh Cà Mau ban hành
13. (11/08/2021) Công văn 8258/BGTVT-CQLXD năm 2021 về công tác xử lý chống dịch trong quá trình triển khai Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
14. (22/07/2021) Thông báo 262/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 21/7/2021 giữa Bộ Giao thông vận tải với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố về công tác vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
15. (02/04/2021) Quyết định 1404/QĐ-BNN-TCTS công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Giáo dục
1. (26/08/2021) Công văn 3636/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (25/08/2021) Quyết định 2667/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (25/08/2021) Quyết định 2668/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (24/08/2021) Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (24/08/2021) Kế hoạch 141/KH-UBND về củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
6. (23/08/2021) Công văn 2313/SGDĐT-KTKĐ năm 2021 về hướng dẫn đăng ký nhập học lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (13/08/2021) Quyết định 3390/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (12/08/2021) Nghị quyết 154/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
9. (10/08/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn do tỉnh Gia Lai ban hành
10. (09/08/2021) Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bến Tre giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045
11. (03/08/2021) Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đến hết năm 2025
Tài nguyên - Môi trường
1. (26/08/2021) Thông tư 13/2021/TT-BTNMT quy định về việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (25/08/2021) Quyết định 2344/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3. (23/08/2021) Công văn 1100/TTg-NN năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (20/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (17/08/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về việc xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực
6. (16/08/2021) Kế hoạch 5824/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND Quy định xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực
7. (06/08/2021) Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
8. (06/08/2021) Kế hoạch 4646/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình 10-CTr/TU về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030 do tỉnh Bến Tre ban hành
9. (04/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10. (26/07/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (20/07/2021) Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bến Tre
12. (14/07/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (26/05/2021) Công văn 2854/BTNMT-TCMT năm 2021 về bổ sung danh sách cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
14. (28/12/2020) Công văn 10052/BCT-ĐL năm 2020 về danh mục các dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do Bộ Công thương ban hành
15. (16/08/2012) Quyết định 4715/QĐ-BCT năm 2012 phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Thể thao - Y tế
1. (26/08/2021) Quyết định 4111/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (26/08/2021) Quyết định 4109/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn tạm thời "Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (25/08/2021) Công văn 7033/BYT-TB-CT năm 2021 về rà soát năng lực và đôn đốc tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
4. (25/08/2021) Công văn 7027/BYT-MT năm 2021 về tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (25/08/2021) Công văn 6002/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.4) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (25/08/2021) Công văn 7020/BYT-MT năm 2021 về cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em do Bộ Y tế ban hành
7. (24/08/2021) Quyết định 490/QĐ-QLD năm 2021 danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 bổ sung lần 2 do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (24/08/2021) Công văn 8799/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện Công điện 1102/CĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (23/08/2021) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2021 về tiếp nhận công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài trở về nước thực hiện cách ly tại tỉnh Tuyên Quang
10. (23/08/2021) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2021 triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. (23/08/2021) Công văn 275/TANDTC-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
12. (22/08/2021) Kế hoạch 4134/KH-UBND năm 2021 về cung cấp lương thực, thực phẩm ứng phó khẩn cấp cho người dân trong thời gian thực hiện “khóa chặt, đông cứng” trên địa bàn 11 phường thuộc thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (kể từ ngày 22/8/2021 đến ngày 6/9/2021)
13. (21/08/2021) Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2021 tiếp tục thực hiện Quyết định 2788/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
14. (18/08/2021) Công văn 6747/BYT-DP năm 2021 về nhu cầu sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
15. (13/08/2021) Công văn 9374/QLD-CL năm 2021 về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (11/08/2021) Kế hoạch 4065/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1999/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
17. (10/08/2021) Kế hoạch 3886/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ tổ chức đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn trở về quê theo yêu cầu tiếp nhận của các địa phương để phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bình Dương ban hành
18. (09/08/2021) Quyết định 7982/QĐ-UBND năm 2021 quy định về phân tầng, thu dung và điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Long An
19. (06/08/2021) Kế hoạch 3774/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên 100.000 liều một ngày trên địa bàn tỉnh Bình Dương
20. (04/08/2021) Kế hoạch 3723/KH-UBND năm 2021 triển khai ứng phó tình huống 20.000 cas bệnh SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
21. (30/07/2021) Kế hoạch 3601/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm một triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương
22. (28/07/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do tỉnh Bắc Giang ban hành
23. (20/07/2021) Kế hoạch 4172/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bến Tre năm 2021-2022
24. (17/07/2021) Kế hoạch 4983/KH-UBND năm 2021 về phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
25. (14/07/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
26. (03/02/2021) Công văn 777/QLD-ĐK năm 2021 triển khai công cụ trực tuyến duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
27. (25/01/2021) Công văn 297/QLD-CL năm 2021 về kiểm tra chất lượng thuốc Metformin do Cục Quản lý Dược ban hành
28. (21/01/2021) Công văn 245/QLD-ĐK năm 2021 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành và Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
Quyền dân sự
1. (20/08/2021) Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Văn hóa - Xã hội
1. (24/08/2021) Công văn 2817/LĐTBXH-TE năm 2021 triển khai Quyết định 1248/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (24/08/2021) Quyết định 1269/QĐ-BTTTT năm 2021 về Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (23/08/2021) Quyết định 1265/QĐ-BTTTT năm 2021 công bố Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (23/08/2021) Thông báo 218/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2021 do Văn phòng chính phủ ban hành
5. (20/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
6. (19/08/2021) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Nam Định ban hành
7. (19/08/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (17/08/2021) Kế hoạch 325/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng" giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
9. (16/08/2021) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (10/08/2021) Kế hoạch 5658/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11. (09/08/2021) Kế hoạch 4684/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12. (02/08/2021) Kế hoạch 4502/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bến Tre ban hành
13. (20/07/2021) Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14. (20/07/2021) Kế hoạch 4176/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án 161 về xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bến Tre ban hành
15. (15/07/2021) Kế hoạch 4926/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
16. (14/07/2021) Kế hoạch 4875/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
17. (14/07/2021) Quyết định 2948/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Định
18. (14/07/2021) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang
19. (13/07/2021) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2021 triển khai thi hành Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người do tỉnh Nam Định ban hành
20. (09/12/2020) Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030
Lĩnh vực khác
1. (17/08/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ vắc-xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn