Bản Tin Văn Bản Mới 21/08/2021 10:17 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 18/8 - 20/8/2021

21/08/2021 10:17 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 18/8 - 20/8/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (18/08/2021) Công văn 1086/TTg-DMDN năm 2021 về tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/08/2021) Công văn 5673/VPCP-KTTH năm 2021 kiến nghị của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí cách ly và chi phí xét nghiệm covid-19 cho người lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/08/2021) Công văn 8326/BGTVT-VT năm 2021 về giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (09/08/2021) Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
5. (28/07/2021) Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
6. (29/04/2021) Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
7. (23/02/2021) Công văn 1082/BYT-PC năm 2021 về cung cấp thông tin phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp do Bộ Y tế ban hành
Đầu tư
1. (19/08/2021) Thông tư 10/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định 703/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (18/08/2021) Quyết định 1411/QĐ-TTg năm 2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 05, tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (16/08/2021) Công văn 5616/VPCP-CN năm 2021 về phương án xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (14/08/2021) Công văn 5609/VPCP-PL năm 2021 về rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (11/08/2021) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
6. (09/08/2021) Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (03/08/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 155/2014/NQ-HĐND về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc và dự án trọng điểm nhóm C
8. (03/08/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C
9. (02/08/2021) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum
10. (02/08/2021) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
11. (30/07/2021) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2021 hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12. (10/12/2020) Nghị quyết 273/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
13. (08/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam
Thương mại
1. (17/08/2021) Quyết định 1972/QĐ-BCT năm 2021 về thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (16/08/2021) Công văn 5386/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (06/08/2021) Kế hoạch 2741/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (06/07/2021) Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2021 quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại Chợ Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
5. (06/07/2021) Kế hoạch 405/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
6. (02/12/2020) Kế hoạch 7950/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
Xuất nhập khẩu
1. (19/08/2021) Công văn 4090/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai chứng minh thư nhân dân trên tờ khai nhập khẩu trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (17/08/2021) Công văn 4065/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (09/08/2021) Công văn 553/XNK-XXHH năm 2021 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
4. (06/08/2021) Công văn 3923/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường quản lý đối với hàng hóa trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (18/08/2021) Quyết định 1587/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
2. (18/08/2021) Công văn 4069/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (17/08/2021) Công văn 8474/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí sử dụng đường bộ trên QL5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (05/08/2021) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2021 về quản lý thuế và giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5. (03/08/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Khoản 2 Mục II Danh mục mức thu các loại phí, lệ phí kèm theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
6. (05/07/2021) Công văn 24837/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn bán hàng kèm chi phí vận chuyển do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (05/07/2021) Công văn 24788/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (20/08/2021) Công văn 2634/BHXH-GĐĐT năm 2021 về hướng dẫn thực hiện công tác giám định bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phương thức thanh toán theo định suất do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (16/08/2021) Quyết định 811/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (03/08/2021) Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
Lao động - Tiền lương
1. (18/08/2021) Quyết định 1413/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/08/2021) Hướng dẫn 17/HD-LĐLĐ năm 2021 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (16/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
4. (14/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
5. (13/08/2021) Quyết định 3940/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
6. (12/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang
7. (11/08/2021) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc chức năng giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
8. (09/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (06/08/2021) Quyết định 1856/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh An Giang
10. (05/08/2021) Hướng dẫn 70/HD-MTTW-BTT năm 2021 về việc phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
11. (03/08/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
12. (02/08/2021) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
13. (30/07/2021) Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14. (24/07/2021) Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 45/NQ-HĐND về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15. (23/07/2021) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh An Giang ban hành
16. (23/07/2021) Kế hoạch 466/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. (20/07/2021) Quyết định 1900/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
18. (20/07/2021) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
19. (19/07/2021) Kế hoạch 437/KH-UBND năm 2021 triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang
20. (19/07/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021 do thành phố Đà Nẵng ban hành
21. (19/07/2021) Kế hoạch 456/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
22. (18/07/2021) Quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
23. (16/07/2021) Kế hoạch 6606/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
24. (13/07/2021) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
25. (13/07/2021) Quyết định 2529/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
26. (26/11/2020) Quyết định 873/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công, lao động - tiền lương, an toàn vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Công nghệ thông tin
1. (18/08/2021) Chỉ thị 49/CT-BTTTT năm 2021 về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (17/08/2021) Quyết định 862/QĐ-BNV về điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (16/08/2021) Thông tư 05/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (11/08/2021) Quyết định 2297/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
5. (10/08/2021) Quyết định 2270/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
6. (10/08/2021) Quyết định 2273/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
7. (10/08/2021) Quyết định 2272/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
8. (09/08/2021) Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (19/07/2021) Công văn 2307/LĐTBXH-VP năm 2021 về đề nghị cung cấp biểu mẫu báo cáo lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (29/06/2021) Quyết định 337/QĐ-UBND phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021
11. (08/12/2020) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
12. (07/05/2020) Kế hoạch 4384/KH-UBND năm 2020 thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Bất động sản
1. (18/08/2021) Công văn 1085/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/08/2021) Công văn 1084/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/08/2021) Công văn 1083/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (16/08/2021) Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5. (09/08/2021) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Dịch vụ pháp lý
1. (02/08/2021) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
2. (27/07/2021) Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Công chứng, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Lý lịch Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bộ máy hành chính
1. (20/08/2021) Nghị quyết 94/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021 do Chính phủ ban hành
2. (19/08/2021) Quyết định 4008/QĐ-BYT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế
3. (18/08/2021) Công văn 5691/VPCP-PL năm 2021 thông báo ý kiến của Thủ tướng về tổ chức Hội nghị của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (18/08/2021) Quyết định 1320/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
5. (18/08/2021) Quyết định 3585/QĐ-BNN-VP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6. (17/08/2021) Quyết định 1528/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi, bổ sung Quy định về số lượng cấp phó của Bộ Giao thông vận tải đối với Báo Giao thông
7. (17/08/2021) Công văn 4989/BCT-ĐTĐL năm 2021 về đôn đốc gửi ý kiến đối với các chính sách đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực do Bộ Công thương ban hành
8. (16/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
9. (16/08/2021) Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
10. (16/08/2021) Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
11. (16/08/2021) Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre
12. (16/08/2021) Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13. (16/08/2021) Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
14. (16/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh
15. (13/08/2021) Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Giang ban hành
16. (13/08/2021) Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
17. (13/08/2021) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
18. (13/08/2021) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
19. (13/08/2021) Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
20. (13/08/2021) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
21. (13/08/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
22. (12/08/2021) Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
23. (12/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang
24. (12/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang
25. (12/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang
26. (12/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
27. (12/08/2021) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, biểu diễn nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
28. (12/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Giang
29. (12/08/2021) Quyết định 3037/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế; lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
30. (12/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
31. (12/08/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang
32. (12/08/2021) Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
33. (12/08/2021) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
34. (12/08/2021) Quyết định 1908/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
35. (12/08/2021) Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
36. (12/08/2021) Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
37. (12/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang
38. (12/08/2021) Quyết định 1212/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
39. (12/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang
40. (12/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
41. (12/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND
42. (12/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
43. (11/08/2021) Quyết định 938/QĐ-BXD năm 2021 Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
44. (11/08/2021) Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
45. (11/08/2021) Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
46. (11/08/2021) Quyết định 3341/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
47. (11/08/2021) Quyết định 3042/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
48. (10/08/2021) Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
49. (10/08/2021) Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
50. (10/08/2021) Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
51. (10/08/2021) Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
52. (10/08/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
53. (10/08/2021) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
54. (10/08/2021) Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
55. (09/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
56. (06/08/2021) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 156 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
57. (05/08/2021) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026
58. (04/08/2021) Thông tư 105/2021/TT-BQP quy định về việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
59. (04/08/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
60. (03/08/2021) Kế hoạch 486/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành
61. (03/08/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu số của cơ sở dữ liệu tỉnh Thái Bình
62. (30/07/2021) Quyết định 1421/QĐ-BTC năm 2021 về phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
63. (29/07/2021) Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý công sản, tài chính ngân sách, dịch vụ - tài chính và quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
64. (28/07/2021) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
65. (28/07/2021) Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế
66. (28/07/2021) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính, thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
67. (28/07/2021) Quyết định 1851/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về Phí trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
68. (27/07/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
69. (21/07/2021) Quyết định 2725/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và sắp xếp, tổ chức lại tổ chức và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
70. (21/07/2021) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
71. (20/07/2021) Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
72. (19/07/2021) Quyết định 1779/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
73. (12/07/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang
74. (12/07/2021) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
75. (12/07/2021) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
76. (09/07/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND
77. (07/07/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
78. (07/07/2021) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
79. (27/05/2021) Quyết định 1779/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021
80. (18/05/2021) Quyết định 1557/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
81. (15/03/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DCCI năm 2020; Triển khai đánh giá DDCI năm 2021 của thành phố Hải Phòng
82. (26/02/2021) Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
83. (15/12/2020) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội
84. (09/07/2020) Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
85. (03/07/2020) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
86. (29/06/2020) Quyết định 807/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
87. (29/06/2020) Quyết định 1726/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
88. (16/06/2020) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
89. (03/06/2020) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
90. (21/05/2020) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
Trách nhiệm hình sự
1. (18/08/2021) Nghị quyết 91/NQ-CP về phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2021 do Chính phủ ban hành
2. (18/08/2021) Nghị quyết 92/NQ-CP về phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2021 do Chính phủ ban hành
Tài chính nhà nước
1. (20/08/2021) Quyết định 1415/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/08/2021) Nghị quyết 93/NQ-CP về cho phép phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành
3. (17/08/2021) Công văn 5211/BNN-VPĐP hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (16/08/2021) Công văn 5615/VPCP-CN năm 2021 về chi phí bảo quản công trình dự án trong thời gian chờ bàn giao kết thúc hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (15/08/2021) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
6. (12/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2026
7. (10/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam
8. (10/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do ảnh hưởng của dịch Covid-19
9. (09/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam
10. (22/07/2021) Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (16/07/2021) Công văn 7870/BTC-CST năm 2021 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thiết bị máy móc cho nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
12. (09/07/2021) Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13. (08/07/2021) Kế hoạch 2339/KH-UBND năm 2021 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (08/07/2021) Hướng dẫn 412/HD-UBND năm 2021 các đơn vị sự nghiệp công xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15. (03/02/2021) Quyết định 663/QĐ-BNN-KN năm 2021 về định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (12/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND về ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2. (05/08/2021) Thông báo 284/TB-BGTVT năm 2021 kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành; thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (29/07/2021) Công văn 7770/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (20/07/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
5. (05/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6. (21/02/2020) Quyết định 484/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị năm 2020
Giao thông - Vận tải
1. (18/08/2021) Công văn 8585/BGTVT-VT năm 2021 về đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (18/08/2021) Công văn 5893/TCĐBVN-VT năm 2021 về yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hiện tượng "cò mồi luồng xanh" theo phản ánh của cơ quan báo chí do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
3. (18/08/2021) Công văn 8573/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (17/08/2021) Quyết định 1533/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đọan đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (17/08/2021) Công văn 8492/BGTVT-CQLXD năm 2021 về rà soát, xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho ngành hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (17/08/2021) Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (13/08/2021) Công văn 8401/BGTVT-VT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho nhân viên các hãng hàng không nước ngoài làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (13/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hải Dương
9. (12/08/2021) Công văn 8307/BGTVT-VT năm 2021 về tạo điều kiện vận chuyển vắc-xin, vật tư, thiết bị phục vụ tiêm chủng phòng Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (08/07/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang
Giáo dục
1. (18/08/2021) Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
2. (18/08/2021) Quyết định 2999/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (17/08/2021) Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (17/08/2021) Công văn 3501/BGDĐT-CSVC năm 2021 về tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (16/08/2021) Quyết định 2622/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 69/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025” trong giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (12/08/2021) Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh
7. (11/08/2021) Công văn 3397/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về giải quyết tình trạng thừa giáo viên các cấp học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (11/08/2021) Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
9. (11/08/2021) Quyết định 2105/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị
10. (10/08/2021) Hướng dẫn 494/HD-UBND năm 2021 về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập do tỉnh Ninh Bình ban hành
11. (10/08/2021) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
12. (10/08/2021) Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
13. (09/08/2021) Quyết định 2823/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14. (06/08/2021) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang
15. (05/08/2021) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
16. (04/08/2021) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
17. (26/07/2021) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học
18. (21/07/2021) Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19. (20/07/2021) Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
20. (09/07/2021) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
21. (09/07/2021) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
22. (11/12/2020) Nghị quyết 314/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua chủ trương ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (18/08/2021) Công văn 5687/VPCP-KGVX năm 2021 về quản lý, xử lý chất thải y tế trong công tác phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/08/2021) Thông tư 12/2021/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (17/08/2021) Công văn 5672/VPCP-NN năm 2021 thực hiện một số quy định của Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/08/2021) Kế hoạch 510/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5. (10/08/2021) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030”
6. (09/08/2021) Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Chảy thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (09/08/2021) Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Nho Quế địa bàn tỉnh Hà Giang
8. (09/08/2021) Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (21/07/2021) Kế hoạch 461/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
10. (19/07/2021) Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025
11. (14/07/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về trồng rừng tập trung và cây phân tán trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (12/07/2021) Kế hoạch 422/KH-UBND năm 2021 về huy động tối đa lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
13. (18/02/2020) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án "Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025"
Thể thao - Y tế
1. (19/08/2021) Công văn 5732/VPCP-KGVX năm 2021 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cung ứng hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/08/2021) Công văn 5764/VPCP-KGVX năm 2021 về hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/08/2021) Thông tư 11/2021/TT-BYT hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (19/08/2021) Công văn 6797/BYT-KCB năm 2021 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa đối với bác sỹ do Bộ Y tế ban hành
5. (18/08/2021) Quyết định 3982/QĐ-BYT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng vi rút SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (18/08/2021) Quyết định 3993/QĐ-BYT năm 2021 ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ chức thực hiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (17/08/2021) Công văn 5718/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.3) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (17/08/2021) Công văn 6719/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-18 tuổi do Bộ Y tế ban hành
9. (17/08/2021) Công văn 6709/BYT-DP năm 2021 về báo cáo hàng ngày kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (17/08/2021) Công văn 5411/BKHĐT-QLĐT năm 2021 rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (17/08/2021) Công văn 3535/CHK-QLC năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
12. (17/08/2021) Công văn 8510/BGTVT-VT năm 2021 triển khai Công điện 1081/CĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (16/08/2021) Công văn 2654/UBND-ĐT năm 2021 về xây dựng phương án tăng cường kiểm soát tại các tuyến đường vào Thành phố Hà Nội và các chốt phòng, chống dịch bệnh do các địa phương thiết lập
14. (16/08/2021) Công văn 12726/SYT-NVY năm 2021 về hướng dẫn bàn giao người bệnh COVID-19 sau khi đủ điều kiện ra viện do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
15. (16/08/2021) Công điện 5646/CĐ-VPCP năm 2021 về thông tin báo chí phản ánh việc 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu khiến một người dân tử vong do Văn phòng Chính phủ điện
16. (15/08/2021) Kế hoạch 2716/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)
17. (15/08/2021) Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg do tỉnh Vĩnh Long ban hành
18. (13/08/2021) Công văn 8404/BGTVT-VT năm 2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
19. (11/08/2021) Quyết định 3040/QĐ-TLĐ về hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
20. (09/08/2021) Kế hoạch 2785/KH-UBND năm 2021 về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21. (30/07/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID-19
22. (21/07/2021) Phương án 170/PA-UBND năm 2021 triển khai chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
23. (20/07/2021) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ một số nội dung trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
24. (18/07/2021) Quyết định 1777/QĐ-UBND năm 2021 về áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
25. (14/07/2021) Kế hoạch 325/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
26. (14/07/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Kon Tum ban hành
27. (12/07/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi một số Điều của Quyết định 37/2019/QĐ-UBND về phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
28. (28/05/2021) Công điện 1093/CĐ-CTUBND năm 2021 về chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Hưng Yên ban hành
29. (09/02/2021) Kế hoạch 154/KH-BYT về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
30. (03/02/2021) Công văn 818/BYT-BH năm 2021 về mã hóa vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (21/07/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang
Văn hóa - Xã hội
1. (17/08/2021) Quyết định 1237/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 161/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (16/08/2021) Quyết định 2299/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (16/08/2021) Kế hoạch 2725/KH-UBND về hoạt động công tác Dân số năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh
4. (13/08/2021) Quyết định 2292/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (11/08/2021) Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
6. (11/08/2021) Quyết định 1653/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (11/08/2021) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2021 về đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (05/08/2021) Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (03/08/2021) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
10. (30/07/2021) Quyết định 681/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025"
11. (19/07/2021) Kế hoạch 458/KH-UBND năm 2021 về xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
12. (12/07/2021) Kế hoạch 420/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13. (08/07/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 76/2019/QĐ-UBND quy định việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”
Lĩnh vực khác
1. (13/08/2021) Quyết định 1214/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (11/08/2021) Quyết định 1491/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030
3. (02/08/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 774

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn