Bản Tin Văn Bản Mới 18/08/2021 10:37 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 14/8 - 17/8/2021

18/08/2021 10:37 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 14/8 - 17/8/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (16/08/2021) Kế hoạch 2724/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (14/08/2021) Công điện 1079/CĐ-TTg năm 2021 về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (13/08/2021) Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
4. (12/08/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (12/08/2021) Công văn 5536/VPCP-KTTH năm 2021 về kiến nghị miễn giảm thuế để cứu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng taxi do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (02/08/2021) Quyết định 76/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX năm 2021 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ban hành
7. (02/08/2021) Công văn 5035/BKHĐT-HTX năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (29/07/2021) Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
9. (26/07/2021) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
10. (21/07/2021) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (15/07/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
Đầu tư
1. (16/08/2021) Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
2. (16/08/2021) Công điện 1082/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (13/08/2021) Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (10/08/2021) Công văn 8182/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiến độ chuẩn bị, triển khai đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (05/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
6. (30/07/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
7. (29/07/2021) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
8. (27/07/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
9. (26/07/2021) Công văn 4881/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (22/07/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
11. (07/07/2021) Thông báo 235/TB-BGTVT năm 2021 kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025
12. (05/07/2021) Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
13. (05/07/2021) Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
14. (05/07/2021) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2021 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc
15. (09/12/2020) Nghị quyết 301/NQ-HĐND năm 2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
16. (18/09/2020) Quyết định 2573/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 319-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW do tỉnh Quảng Nam ban hành
17. (06/08/2014) Chỉ thị 43-CT/TU năm 2014 về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thương mại
1. (14/08/2021) Công văn 4922/BCT-XNK năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
2. (06/08/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 77/2016/QĐ-UBND
3. (06/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND Nội quy mẫu về chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
4. (02/08/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (30/07/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND
6. (30/07/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (28/07/2021) Công văn 4516/BCT-TTTN năm 2021 thực hiện Quyết định 1162/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công thương ban hành
8. (27/07/2021) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (14/07/2021) Công văn 4721/VPCP-QHQT năm 2021 về kết quả triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, cơ quan và địa phương trong năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (09/07/2021) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 194/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (06/07/2021) Quyết định 1889/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
12. (02/07/2021) Kế hoạch 5881/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13. (18/11/2020) Quyết định 2994/QĐ-BCT năm 2020 về rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
14. (12/11/2020) Kế hoạch 8674/KH-BCT năm 2020 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (16/08/2021) Công văn 4032/TCHQ-GSQL năm 2021 hướng dẫn sử dụng mã loại hình B13- xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (12/08/2021) Công văn 4003/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi khai thác từ mỏ thuộc khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (12/08/2021) Công văn 4002/TCHQ-GSQL năm 2021 về hủy tờ khai nhánh do người khai hải quan khai sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (11/08/2021) Công văn 3991/TCHQ-PC năm 2021 về Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (11/08/2021) Công văn 3990/TCHQ-PC năm 2021 thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (11/08/2021) Công văn 3978/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (11/08/2021) Công văn 3995/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (09/08/2021) Công văn 452/MT-SKHC năm 2021 về ngừng nhập khẩu các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa hoạt chất cấm dùng trong gia dụng và y tế do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
9. (05/08/2021) Công văn 3890/TCHQ-GSQL năm 2021 về chuẩn hóa mã cảng, tên cảng, đơn vị tính do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (04/08/2021) Công văn 3879/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý thủ tục hải quan cho các sản phẩm dược phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (01/08/2021) Công văn 3837/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu kit test xét nghiệm nhanh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (29/11/2019) Công văn 2220/QLCL-CL1 năm 2019 quy định mới về an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (14/08/2021) Công văn 5601/VPCP-QHQT năm 2021 về mua xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch thuộc Dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/07/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (13/08/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND về tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 theo Quyết định 55/2015/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
2. (13/08/2021) Công văn 5586/VPCP-KTTH năm 2021 về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/08/2021) Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (10/08/2021) Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
5. (04/08/2021) Công văn 3868/TCHQ-TXNK năm 2021 về vướng mắc liên quan đến quản lý Danh mục miễn thuế điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (03/08/2021) Công văn 3861/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Ecotraz 250 do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (30/07/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
8. (30/07/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9. (29/07/2021) Nghị quyết 41/2021/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-2022 của tỉnh Ninh Bình
10. (29/07/2021) Quyết định 1759/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
11. (21/07/2021) Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (21/07/2021) Thông báo 205/TB-TCĐBVN năm 2021 kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng tại cuộc họp xử lý các vướng mắc trong việc triển khai thu phí điện tử không dừng tại Trạm thu phí T1 QL91 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
13. (21/07/2021) Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (12/07/2021) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi tiền thuế nợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
15. (05/07/2021) Công văn 24786/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế với tiền thưởng đạt doanh số do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (05/07/2021) Công văn 24787/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (16/07/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định chính về sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025
Kế toán - Kiểm toán
1. (09/08/2021) Quyết định 1529/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (22/07/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lao động - Tiền lương
1. (14/08/2021) Công văn 2647/UBND-KGVX năm 2021 về hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do thành phố Hà Nội ban hành
2. (13/08/2021) Công văn 2644/UBND-KGVX năm 2021 về tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo Hợp đồng lao động bị mất việc (lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/08/2021) Công văn 2633/UBND-KSTTHC năm 2021 thực hiện xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Thành phố Hà Nội ban hành
4. (13/08/2021) Công văn 2661/LĐTBXH-PC năm 2021 về giải đáp một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (12/08/2021) Công văn 4658/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 về tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo hợp đồng lao động bị mất việc (Lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
6. (11/08/2021) Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH năm 2021 về tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 3642/QĐ-UBND do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
7. (09/08/2021) Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8. (09/08/2021) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
9. (08/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ cho vay đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (08/08/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (05/08/2021) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2021 về tiếp nhận người Kiên Giang trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh do tỉnh Kiên Giang ban hành
12. (05/08/2021) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
13. (26/07/2021) Quyết định 1448/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Trà Vinh ban hành
14. (17/07/2021) Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2021 quy định về đối tượng, mức chi chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
15. (17/07/2021) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16. (12/07/2021) Công văn 2178/LĐTBXH-TE năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
17. (06/07/2021) Quyết định 1886/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
18. (01/07/2021) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2021 về nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
19. (30/06/2021) Quyết định 2182/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
20. (29/06/2021) Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
21. (22/06/2021) Quyết định 1616/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
22. (13/05/2021) Công văn 1245/BHXH-CSXH năm 2021 về tuổi nghỉ hưu và thời điểm hưởng lương hưu của người lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
23. (29/04/2021) Công văn 1848/BNV-CCVC năm 2021 về hướng dẫn tuổi nghỉ hưu thực hiện chính sách nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
Công nghệ thông tin
1. (13/08/2021) Công văn 1122/UBDT-VP năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (11/08/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Định
3. (10/08/2021) Công văn 3363/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (10/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 131/2009/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
5. (09/08/2021) Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
6. (09/08/2021) Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
7. (02/08/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (02/08/2021) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2021 triển khai các nền tảng ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (30/07/2021) Kế hoạch 120/KH-UBND triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
10. (27/07/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (20/07/2021) Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (15/07/2021) Công văn 5645/BYT-TB-CT năm 2021 về hiệu lực giấy phép trên cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế (https://dmec.moh.gov.vn)
13. (08/07/2021) Quyết định 1327/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ đơn giá sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (04/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
15. (17/12/2020) Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Vĩnh Long
16. (23/07/2020) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi, bổ sung mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành
17. (21/07/2020) Kế hoạch 2696/KH-UBND năm 2020 truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Bất động sản
1. (13/08/2021) Công văn 1077/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/08/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (02/08/2021) Quyết định 427/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các huyện, thành phố, tỉnh Tuyên Quang
4. (30/07/2021) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5. (29/07/2021) Nghị quyết 58/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung một số điều Quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND
6. (28/07/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
7. (28/07/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Kon Tum ban hành
8. (27/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024 kèm theo Quyết định 20/2020/QĐ-UBND
9. (26/07/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024
10. (21/07/2021) Quyết định 1809/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
11. (17/07/2021) Nghị quyết 23/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 1 năm 2021
12. (01/07/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND
13. (01/07/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND
14. (28/05/2021) Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2021 quy định về thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
15. (17/05/2021) Nghị quyết 06/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16. (30/03/2021) Nghị quyết 02/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
17. (30/03/2021) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2021 thông qua danh mục dự án có sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Dịch vụ pháp lý
1. (11/08/2021) Quyết định 725/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
2. (29/07/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3. (29/07/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (23/07/2021) Quyết định 2645/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
5. (19/02/2020) Công văn 534/BTP-BTTP năm 2020 về hướng dẫn nghiệp vụ đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành
Bộ máy hành chính
1. (16/08/2021) Kế hoạch 2722/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (13/08/2021) Quyết định 3566/QĐ-BNN-TT năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (13/08/2021) Công văn 135/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
4. (13/08/2021) Quyết định 3860/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác điều phối ôxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (13/08/2021) Công văn 136/TANDTC-PC năm 2021 về tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
6. (13/08/2021) Quyết định 1216/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (13/08/2021) Quyết định 1399/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc-xin do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (12/08/2021) Quyết định 3357/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
9. (12/08/2021) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
10. (12/08/2021) Nghị quyết 88/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021
11. (11/08/2021) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (11/08/2021) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
13. (11/08/2021) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
14. (11/08/2021) Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (10/08/2021) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
16. (10/08/2021) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
17. (09/08/2021) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 59 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
18. (09/08/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (06/08/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
20. (06/08/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Hưng Yên
21. (05/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22. (05/08/2021) Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
23. (05/08/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
24. (04/08/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
25. (04/08/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
26. (03/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026
27. (02/08/2021) Quyết định 1907/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
28. (30/07/2021) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
29. (30/07/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
30. (30/07/2021) Quyết định 2086/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
31. (30/07/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
32. (29/07/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
33. (29/07/2021) Nghị quyết 47/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
34. (29/07/2021) Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định về một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2021-2026
35. (28/07/2021) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2021 về bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Kiên Giang ban hành
36. (26/07/2021) Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
37. (26/07/2021) Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
38. (26/07/2021) Quyết định 2012/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
39. (26/07/2021) Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
40. (26/07/2021) Quyết định 2013/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
41. (26/07/2021) Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
42. (26/07/2021) Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
43. (26/07/2021) Quyết định 1867/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
44. (23/07/2021) Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
45. (23/07/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu
46. (21/07/2021) Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026
47. (20/07/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
48. (20/07/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
49. (20/07/2021) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2021 về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
50. (12/07/2021) Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện/ Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
51. (08/07/2021) Quyết định 1908/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
52. (06/07/2021) Quyết định 1831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
53. (06/07/2021) Quyết định 1829/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
54. (06/07/2021) Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
55. (06/07/2021) Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
56. (02/07/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 2021- 2026
57. (02/07/2021) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
58. (01/07/2021) Quyết định 1834/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
59. (01/07/2021) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026
60. (30/06/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về tổ chức các kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
61. (30/06/2021) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
62. (29/06/2021) Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
63. (29/06/2021) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2021 về quyết định số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
64. (29/06/2021) Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
65. (28/06/2021) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
66. (28/06/2021) Quyết định 1230/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
67. (22/06/2021) Quyết định 1614/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc
68. (18/06/2021) Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
69. (16/06/2021) Quyết định 1555/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện; Hạt Kiểm lâm cấp huyện; Bộ phận một cửa cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc
70. (15/06/2021) Kết luận 08-KL/TW năm 2021 về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
71. (21/05/2021) Quyết định 628/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
72. (12/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
73. (02/12/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Cà Mau
74. (10/11/2020) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
75. (06/02/2017) Hướng dẫn 21-HD/VPTW năm 2017 về Quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc văn phòng tỉnh ủy, thành ủy do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Vi phạm hành chính
1. (07/10/2020) Công văn 12342/BTC-QLG năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (17/08/2021) Quyết định 255/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Tòa án Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (14/08/2021) Quyết định 1404/QĐ-TTg năm 2021 về hỗ trợ kinh phí thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/08/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 quy định về một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
3. (13/08/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19
4. (13/08/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 quy định về ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (11/08/2021) Thông tư 69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (06/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7. (06/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
8. (03/08/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về một số nội dung về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
9. (30/07/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (30/07/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11. (30/07/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12. (29/07/2021) Nghị quyết 37/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
13. (29/07/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14. (29/07/2021) Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020 đến hết năm 2021
15. (29/07/2021) Nghị quyết 45/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
16. (29/07/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (29/07/2021) Nghị quyết 39/2021/NQ-HĐND quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
18. (21/07/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND sửa đổi danh mục chủng loại, số lượng máy móc thiết bị, chuyên dùng tại các Phụ lục kèm theo Quyết định 38/2019/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
19. (21/07/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về một số nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20. (21/07/2021) Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
21. (21/07/2021) Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
22. (21/07/2021) Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
23. (19/07/2021) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
24. (16/07/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
25. (01/07/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
26. (24/06/2021) Quyết định 1548/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
27. (18/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường thiệt hại cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
28. (10/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông do thành phố Cần Thơ ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (13/08/2021) Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2. (06/08/2021) Thông tư 106/2021/TT-BQP quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng
3. (26/07/2021) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (23/07/2021) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2021 thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện; quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
5. (21/07/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND ban hành "Quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
6. (12/07/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7. (22/06/2021) Quyết định 2246/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025
8. (05/03/2021) Công văn 739/BXD-KHCN năm 2021 hướng dẫn xây dựng và quy trình đầu tư xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Xây dựng ban hành
9. (13/03/2020) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (14/08/2021) Công văn 3463/BGDĐT-QLCL về điều chỉnh Lịch công tác đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (13/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện hoạt động của xe thô sơ và việc vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (12/08/2021) Quyết định 1437/QĐ-CHK năm 2021 quy định tạm thời về vận chuyển hành khách trên chuyến bay chở hàng hóa trên khoang khách do Cục hàng không Việt Nam ban hành
4. (12/08/2021) Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (10/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
6. (10/08/2021) Công văn 8217/BGTVT-TC năm 2021 về kinh phí lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (09/08/2021) Công văn 8158/BGTVT-TC năm 2021 xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (09/08/2021) Công văn 2982/ĐKVN-VAQ năm 2021 về tiêu chí xác định lốp hơi dùng cho xe ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành
9. (06/08/2021) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2021 về rà soát sửa đổi, bổ sung quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và điều chỉnh Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. (05/08/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (30/07/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
12. (26/07/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
13. (20/07/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh
14. (20/07/2021) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục luồng đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 đến năm 2023
15. (25/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Giáo dục
1. (16/08/2021) Quyết định 3952/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (13/08/2021) Công văn 3444/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (13/08/2021) Công văn 5575/VPCP-KGVX năm 2021 về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học về du lịch” do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/08/2021) Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Hà Giang ban hành
5. (11/08/2021) Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Sơn La ban hành
6. (11/08/2021) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2021 về Khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7. (10/08/2021) Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn
8. (10/08/2021) Công văn 3357/BGDĐT-GDDT năm 2021 về cung cấp thông tin, số liệu xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (10/08/2021) Kế hoạch 129/KH-UBND về phát triển giáo dục mầm non năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. (30/07/2021) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2021 về sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
11. (29/07/2021) Nghị quyết 40/2021/NQ-HĐND quy định về một số chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em mầm non, giáo viên mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình
12. (20/07/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2021 về tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định 705/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13. (16/07/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND về quy định một số chế độ, chính sách phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2018-2025
14. (09/07/2021) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
15. (18/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hồ bơi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
16. (10/03/2021) Quyết định 347/QĐ-HĐPH về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2021
Tài nguyên - Môi trường
1. (16/08/2021) Quyết định 1407/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/08/2021) Công văn 5600/VPCP-NN năm 2021 về hoàn thiện Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/08/2021) Quyết định 3911/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Quyết định 2685/QĐ-UBND về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội
4. (28/07/2021) Công văn 2969/BXD-HTKT năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Bộ Xây dựng ban hành
5. (27/07/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
6. (23/07/2021) Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn do tỉnh Trà Vinh ban hành
7. (22/07/2021) Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản là cát sông, cát biển, đất cát giồng, đất sét, đất mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
8. (19/07/2021) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (08/07/2021) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10. (28/06/2021) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Kiên Giang ban hành
11. (18/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12. (15/06/2021) Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
13. (17/09/2020) Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
14. (21/08/2020) Kế hoạch 3102/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 957/QĐ-TTg do tỉnh Kon Tum ban hành
15. (11/03/2020) Quyết định 214/QĐ-UBND về kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
16. (13/01/2020) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2020 thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thể thao - Y tế
1. (16/08/2021) Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/08/2021) Công văn 6666/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do Bộ Y tế ban hành
3. (16/08/2021) Công điện 1081/CĐ-TTg năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
4. (16/08/2021) Công văn 5634/SYT-NVY năm 2021 về sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu tại đơn vị do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (15/08/2021) Kế hoạch 2715/KH-BCĐ năm 2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 86/NQ-CP (Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021) do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (15/08/2021) Công văn 2718/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
7. (15/08/2021) Công văn 5627/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.2) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (15/08/2021) Thông báo 213/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin, thuốc phòng, chống Covid-19 trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (14/08/2021) Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2021 về mua bổ sung vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer do Chính phủ ban hành
10. (14/08/2021) Quyết định 3876/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
11. (14/08/2021) Công văn 6633/BYT-K2ĐT năm 2021 về xem xét bổ sung địa bàn thử nghiệm vắc xin Nanocovax do Bộ Y tế ban hành
12. (14/08/2021) Công văn 6636/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 07/CT-BYT do Bộ Y tế ban hành
13. (13/08/2021) Quyết định 3859/QĐ-BYT về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 13/2021 bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14. (13/08/2021) Công văn 5574/VPCP-KGVX năm 2021 một số vấn đề cần quan tâm về tình hình nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (13/08/2021) Công văn 3100/LS-PL năm 2021 về Mẫu Giấy xác nhận chứng nhận tiêm chủng và Danh sách cập nhật các Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid của nước ngoài do Cục Lãnh sự ban hành
16. (13/08/2021) Công văn 6619/BYT-TB-CT năm 2021 về đôn đốc công tác sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân - PPE và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
17. (09/08/2021) Công văn 9296/QLD-ĐK năm 2021 vướng mắc khi thực hiện Luật Dược 2016 do Cục Quản lý Dược ban hành
18. (08/08/2021) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2021 về đón người dân Bạc Liêu đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp có nguyện vọng trở về địa phương do tỉnh Bạc Liêu ban hành
19. (04/08/2021) Công văn 3880/TCHQ-GSQL năm 2021 về thông quan cho các sản phẩm dược phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (27/07/2021) Công văn 58/CV-BCĐQG năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện ban hành
21. (26/07/2021) Thông báo 203/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (21/07/2021) Kế hoạch 48-KH/BTGTW năm 2021 về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay do Ban Tuyên Giáo Trung ương ban hành
23. (21/07/2021) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
24. (20/07/2021) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25. (13/07/2021) Quyết định 1841/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Long
26. (08/07/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về quyết liệt thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
27. (25/06/2021) Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND quy định về một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
28. (10/06/2021) Quyết định 1529/QĐ-UBND năm 2021 thông qua chính sách đặc thù phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
29. (30/01/2021) Công điện 103/CĐ-BYT năm 2021 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố do Bộ Y tế điện
Văn hóa - Xã hội
1. (16/08/2021) Công văn 5644/VPCP-KTTH năm 2021 về hỗ trợ gạo các địa phương thực hiện giãn cách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/08/2021) Quyết định 3928/QĐ-UBND năm 2021 về thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
3. (05/08/2021) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bạc Liêu ban hành
4. (05/08/2021) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
5. (22/07/2021) Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
6. (21/07/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
7. (08/07/2021) Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2021 về chuẩn hộ có thu nhập khá, giàu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
8. (07/07/2021) Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
9. (05/07/2021) Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030
Lĩnh vực khác
1. (16/08/2021) Quyết định 1408/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/08/2021) Thông tư 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (30/07/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (30/07/2021) Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ ngư dân chấm dứt sử dụng nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5. (20/07/2021) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (20/07/2021) Công văn 4510/BNN-CN năm 2021 về tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (16/07/2021) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
8. (15/07/2021) Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động Thực hiện Quyết định 339/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (12/07/2021) Công văn 1824/BKHCN-TCCB năm 2021 về phối hợp xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (09/07/2021) Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2030
11. (05/07/2021) Quyết định 1799/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (10/06/2021) Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030
13. (23/02/2021) Công văn 332/BKHCN-TĐC năm 2021 về triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 966

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn