Bản Tin Văn Bản Mới 24/07/2021 08:21 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 21/7 - 23/7/2021

24/07/2021 08:21 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 21/7 - 23/7/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (22/07/2021) Quyết định 1318/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/07/2021) Công văn 2157/BHXH-TST năm 2021 khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (21/07/2021) Quyết định 3642/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (20/07/2021) Công điện 05/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện
5. (18/07/2021) Kế hoạch 3566/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
6. (14/07/2021) Kế hoạch 3483/KH-UBND năm 2021 thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (13/07/2021) Công văn 27052/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (13/07/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” do tỉnh Nam Định ban hành
9. (13/07/2021) Công văn 27051/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Đầu tư
1. (21/07/2021) Công văn 7153/BGTVT-TC năm 2021 xử lý tài sản thu hồi từ dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (20/07/2021) Quyết định 995/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
3. (19/07/2021) Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
4. (16/07/2021) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành
5. (13/07/2021) Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
6. (12/07/2021) Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang
7. (06/07/2021) Quyết định 2962/BNN-XD năm 2021 về định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (06/07/2021) Quyết định 2330/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (30/06/2021) Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
10. (30/06/2021) Quyết định 2745/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
11. (30/06/2021) Quyết định 2746/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
12. (29/06/2021) Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
13. (24/06/2021) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 22 thủ tục hành chính mới, 25 thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
14. (10/12/2020) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
15. (09/12/2020) Nghị quyết 168/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành
16. (09/12/2020) Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
17. (24/07/2020) Quyết định 1114/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương”, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thương mại
1. (20/07/2021) Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo
2. (19/07/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3. (16/07/2021) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
4. (06/07/2021) Kế hoạch 368/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 386/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (06/07/2021) Kế hoạch 371/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 194/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (01/07/2021) Kế hoạch 363/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
7. (25/06/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND sửa đổi Mục A Phục lục I ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (11/06/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9. (11/05/2020) Kế hoạch 939/KH-UBND năm 2020 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030
Xuất nhập khẩu
1. (19/07/2021) Công văn 3639/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra thực tế đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện bảo quản đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (07/07/2021) Quyết định 1726/QĐ-BCT năm 2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định 918/QĐ-BCT về gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (15/01/2021) Công văn 99/HQHCM-GSQL năm 2021 về chuyển hàng hóa từ kho ngoai quan này sang kho ngoại quan khác do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (15/01/2021) Công văn 208/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (11/01/2021) Công văn 114/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân tích phân loại mặt hàng có tên khai báo là Tân dược Epiduo 0.1%/2.5% gel do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (04/01/2021) Công văn 17/HQHCM-GSQL năm 2021 về thủ tục chia tách hàng hóa trong kho ngoại quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (04/01/2021) Công văn 03/HQHCM-GSQL năm 2021 về phân loại mặt hàng Micro không dây do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (25/05/2020) Công văn 1493/BKHCN-TĐC năm 2020 về sử dụng mã nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (21/07/2021) Thông tư 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (21/07/2021) Quyết định 1375/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
3. (04/01/2021) Công văn 03/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (22/07/2021) Công văn 4974/VPCP-KTTH năm 2021 vướng mắc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/07/2021) Công văn 5093/TCĐBVN-TC năm 2021 hướng dẫn nội dung liên quan đến tạm dừng thu phí và miễn phí tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
3. (20/07/2021) Công văn 2392/UBND-DA năm 2021 về tạm dừng thu phí và miễn phí tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (19/07/2021) Công văn 6770/CTTPHCM-KK năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (19/07/2021) Công văn 5028/TCĐBVN-TC năm 2021 về tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
6. (14/07/2021) Công văn 27134/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (13/07/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
8. (02/07/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (30/06/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nội dung, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND
10. (05/01/2021) Công văn 285/CTHN-TTHT năm 2021 xử lý đối với một số vé cước đường bộ tự in bị trùng ký hiệu số trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (22/07/2021) Công văn 5877/BYT-BH năm 2021 kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành
2. (21/07/2021) Chỉ thị 2165/CT-BHXH năm 2021 về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (21/07/2021) Công văn 5863/BYT-BH năm 2021 kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành
4. (20/07/2021) Quyết định 719/QĐ-BHXH năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5. (14/07/2021) Kế hoạch 2595/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” do tỉnh Bình Thuận ban hành
6. (04/06/2021) Kế hoạch 311/KH-UBND năm 2021 thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
7. (03/06/2021) Kế hoạch 308/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” do tỉnh Nghệ An ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (15/07/2021) Công văn 264/QHLĐTL-TL năm 2021 về trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
2. (14/07/2021) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2021 triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (14/07/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4. (13/07/2021) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (02/07/2021) Kế hoạch 389/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (02/07/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cho viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước
7. (29/06/2021) Quyết định 2710/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
8. (29/06/2021) Quyết định 2711/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
9. (28/06/2021) Kế hoạch 351/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
10. (25/06/2021) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
11. (25/06/2021) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
12. (25/06/2021) Quyết định 1645/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Việc làm, Người có công được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13. (14/06/2021) Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
14. (25/05/2021) Kế hoạch 1234/KH-UBND năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 do tỉnh Cao Bằng ban hành
15. (31/03/2020) Công văn 1136/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về xây dựng Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (09/07/2021) Quyết định 1732/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (02/07/2021) Quyết định 1791/QĐ-BKHCN năm 2021 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Khoa học và Công nghệ
3. (23/06/2021) Kế hoạch 2267/KH-UBND năm 2021 triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
4. (22/06/2021) Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (18/06/2021) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (19/05/2021) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2021 về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao do tỉnh Nghệ An ban hành
7. (31/12/2020) Quyết định 2668/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Bất động sản
1. (21/07/2021) Công văn 1006/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/07/2021) Công văn 984/TTr-TTg năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/07/2021) Công văn 984/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (20/07/2021) Công văn 985/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (19/07/2021) Quyết định 3601/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
6. (19/07/2021) Công văn 972/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (15/07/2021) Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
8. (05/07/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (05/07/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 80/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024)
10. (02/07/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND bổ sung và hủy danh mục dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục kèm theo Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND và 03/2020/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành
11. (02/07/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND
12. (11/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
13. (08/12/2020) Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2020 về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (16/07/2021) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp, công chứng, lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (15/07/2021) Quyết định 1170/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
3. (13/07/2021) Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
4. (08/07/2021) Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
5. (08/07/2021) Quyết định 2875/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
Sở hữu trí tuệ
1. (16/07/2021) Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
2. (01/12/2020) Kế hoạch 295/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Bộ máy hành chính
1. (23/07/2021) Quyết định 505/QĐ-UBDT về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (22/07/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/07/2021) Quyết định 1038/QĐ-BTTTT năm 2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông
4. (20/07/2021) Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (19/07/2021) Thông báo 193/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về xây dựng dự thảo Nghị định quy định về hoạt động lấn biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (19/07/2021) Quyết định 2570/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
7. (19/07/2021) Quyết định 2567/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
8. (19/07/2021) Công văn 3971/BTNMT-PC năm 2021 về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (18/07/2021) Công văn 970/TTg-KGVX năm 2021 về thành lập “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (16/07/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
11. (16/07/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình
12. (16/07/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
13. (16/07/2021) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy do thành phố Hà Nội ban hành
14. (16/07/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND
15. (16/07/2021) Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đảm bảo môi trường an toàn, văn minh phục vụ phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2026
16. (16/07/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
17. (15/07/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
18. (14/07/2021) Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (14/07/2021) Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
20. (13/07/2021) Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được chuẩn hoá, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Giáo dục Trung học cấp tỉnh và cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
21. (13/07/2021) Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
22. (13/07/2021) Quyết định 2944/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
23. (13/07/2021) Quyết định 2947/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
24. (12/07/2021) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
25. (12/07/2021) Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định
26. (12/07/2021) Quyết định 2912/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
27. (12/07/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản; phân công phối hợp trong rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 34/2017/QĐ-UBND
28. (09/07/2021) Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
29. (09/07/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
30. (09/07/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
31. (08/07/2021) Quyết định 2878/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bình Định
32. (08/07/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
33. (08/07/2021) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
34. (08/07/2021) Quyết định 2880/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
35. (08/07/2021) Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
36. (07/07/2021) Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
37. (07/07/2021) Quyết định 3058/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
38. (07/07/2021) Quyết định 3059/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
39. (07/07/2021) Quyết định 3158/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
40. (07/07/2021) Quyết định 3033/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do thành phố Hà Nội ban hành
41. (06/07/2021) Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phúc vụ hành chính công, tại đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
42. (05/07/2021) Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
43. (05/07/2021) Quyết định 2824/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
44. (05/07/2021) Quyết định 2832/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
45. (02/07/2021) Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định
46. (02/07/2021) Quyết định 1054/QĐ-TTg năm 2021 về thành viên của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
47. (02/07/2021) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
48. (02/07/2021) Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
49. (02/07/2021) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2021 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2022
50. (30/06/2021) Quyết định 2744/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
51. (30/06/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước
52. (30/06/2021) Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
53. (30/06/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
54. (30/06/2021) Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
55. (30/06/2021) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng ủy viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026
56. (29/06/2021) Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
57. (28/06/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
58. (25/06/2021) Quyết định 2667/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
59. (25/06/2021) Quyết định 2666/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
60. (25/06/2021) Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
61. (25/06/2021) Quyết định 2664/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
62. (25/06/2021) Quyết định 2663/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
63. (25/06/2021) Quyết định 2661/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
64. (25/06/2021) Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
65. (22/06/2021) Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
66. (21/06/2021) Quyết định 1529/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
67. (21/06/2021) Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
68. (18/06/2021) Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
69. (18/06/2021) Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
70. (17/06/2021) Quyết định 1108/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
71. (17/06/2021) Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa; thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
72. (17/06/2021) Kế hoạch 2945/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
73. (16/06/2021) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
74. (16/06/2021) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
75. (16/06/2021) Quyết định 2390/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
76. (15/06/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
77. (14/06/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
78. (14/06/2021) Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
79. (14/06/2021) Quyết định 1243/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
80. (11/06/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
81. (10/06/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
82. (08/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
83. (03/06/2021) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
84. (27/05/2021) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
85. (26/05/2021) Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
86. (26/04/2021) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
87. (16/04/2021) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2021 quy định về nội dung, mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ đối với các hoạt động phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
88. (02/04/2021) Quyết định 905/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
89. (29/03/2021) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
90. (29/03/2021) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
91. (19/03/2021) Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận
92. (18/03/2021) Quyết định 659/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
93. (17/03/2021) Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
94. (03/12/2020) Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP do Thành phố Hải Phòng ban hành
95. (19/11/2020) Kế hoạch 4331/KH-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Kon Tum ban hành
96. (02/08/2020) Công văn 3841/BNV-CTTN năm 2020 bố trí công tác đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ do Bộ Nội vụ ban hành
97. (06/07/2020) Công văn 5438/VPCP-KSTT năm 2020 triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
98. (11/06/2020) Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Phú Thọ
99. (05/02/2020) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
100. (21/01/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND về truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Trách nhiệm hình sự
1. (20/07/2021) Công văn 257/TANDTC-V1 năm 2021 thực hiện đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (14/05/2021) Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2021 triển khai chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tài chính nhà nước
1. (21/07/2021) Công văn 4926/VPCP-CN năm 2021 thực hiện Công điện 393/CĐ-TTg về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500kV mạch 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/07/2021) Công văn 7129/BGTVT-TCCB năm 2021 về tập huấn, hướng dẫn: “Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập” do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (20/07/2021) Công văn 4898/VPCP-QHQT năm 2021 về báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (20/07/2021) Thông báo 197/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về xử lý vướng mắc trong giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với chuyên gia sang giúp Lào thuộc Ban Xây dựng 64 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (14/07/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (12/07/2021) Thông tư 56/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (08/07/2021) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
8. (07/07/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
9. (05/07/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng
10. (02/07/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu các khoản thu dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025
11. (01/07/2021) Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (18/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước kèm theo tại Quyết định 38/2018/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (16/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND và 36/2019/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
14. (16/06/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Tập đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15. (14/06/2021) Quyết định 1076/QĐ-BGTVT năm 2021 về định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
16. (16/12/2020) Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Yên Bái ban hành
17. (13/12/2020) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (19/07/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hành
2. (16/07/2021) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành
3. (15/07/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4. (12/07/2021) Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
5. (10/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Giao thông - Vận tải
1. (22/07/2021) Công văn 5886/BYT-MT năm 2021 về vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
2. (21/07/2021) Công văn 3171/CHK-VTHK năm 2021 về hạn chế tối đa số lượng chuyến bay từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 đến Hà Nội do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
3. (21/07/2021) Công văn 7135/BGTVT-VT năm 2021 quy định đối với phương tiện được phép sử dụng để đưa người từ khu cách ly tập trung về nơi cư trú do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (21/07/2021) Công văn 7143/BGTVT-VT năm 2021 về kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mại và di biến động từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong tình hình dịch bệnh phức tạp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (20/07/2021) Công văn 1580/CĐTNĐ-VT-ATGT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (20/07/2021) Công văn 7062/BGTVT-CQLXD năm 2021 về đề nghị hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đường gom trên địa phận Thành phố Bắc Ninh - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (20/07/2021) Quyết định 1343/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt chính thức chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (20/07/2021) Công văn 4916/VPCP-CN năm 2021 về Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (18/07/2021) Công văn 3224/SGTVT-QLVT năm 2021 hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 do Sở Giao Thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
10. (16/07/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11. (16/07/2021) Công văn 6937/BGTVT-TC năm 2021 về đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 47/2018/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (16/07/2021) Công văn 2855/CHHVN-VTDVHH năm 2021 hướng dẫn phương tiện ra vào cảng trong khu vực áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
Giáo dục
1. (21/07/2021) Công văn 7125/BGTVT-TCCB về chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (16/07/2021) Công văn 2998/BGDĐT-QLCL về tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (08/07/2021) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
4. (02/07/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập; trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, tỉnh Bình Phước từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025
5. (07/06/2021) Công văn 2345/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (03/06/2021) Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, năm học 2021-2022 do tỉnh Nghệ An ban hành
7. (07/05/2021) Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8. (14/04/2020) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang
Tài nguyên - Môi trường
1. (22/07/2021) Quyết định 1316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/07/2021) Thông báo 198/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/07/2021) Quyết định 1432/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố kết quả Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (15/07/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (12/07/2021) Kế hoạch 377/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 524/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (30/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7. (22/06/2021) Kế hoạch 342/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
8. (22/06/2021) Kế hoạch 344/KH-UBND năm 2021 về phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
9. (21/06/2021) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp do tỉnh Nam Định ban hành
10. (16/06/2021) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2021 về trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
11. (15/06/2021) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 379/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12. (31/05/2021) Kế hoạch 1307/KH-UBND về phát triển hệ thống cấp nước, nâng cao tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch tại các đô thị và tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 và giai đoạn 2022-2025
13. (13/05/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Cao Bằng ban hành
14. (27/10/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
15. (06/10/2020) Công văn 998/VTLTNN-NV năm 2020 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão do Cục Văn thư và Lưu trữ ban hành
16. (14/08/2020) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 56-KL/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Sơn La ban hành
17. (28/07/2020) Công văn 4986/BNN-PCTT năm 2020 thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (05/03/2020) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thể thao - Y tế
1. (22/07/2021) Công văn 5873/BYT-DP năm 2021 triển khai tiêm vắc xin Comirnaty do Pfizer sản xuất do Bộ Y tế ban hành
2. (22/07/2021) Công văn 5881/BYT-KCB năm 2021 về sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (22/07/2021) Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
4. (22/07/2021) Chỉ thị 12-CT/TU năm 2021 tăng cường biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5. (21/07/2021) Công văn 2318/UBND-KGVX năm 2021 hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19
6. (21/07/2021) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (21/07/2021) Công văn 2407/UBND-VX năm 2021 về hướng dẫn phối hợp giữa y tế, địa phương và gia đình tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho đối tượng F0 trên địa bàn thành phố Thủ Đức quận, huyện, phường, xã, thị trấn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (21/07/2021) Công văn 5825/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện mã hoá xét nghiệm CoVID-19 theo Công văn 5378/BYT-KHTC do Bộ Y tế ban hành
9. (21/07/2021) Công văn 5858/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành
10. (21/07/2021) Công điện 16/CĐ-UBND năm 2021 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
11. (21/07/2021) Công văn 4834/SYT-NVY năm 2021 về chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh
12. (21/07/2021) Công văn 7163/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (21/07/2021) Công văn 4942/VPCP-KGVX năm 2021 về nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (20/07/2021) Công văn 5821/BYT-TB-CT năm 2021 về rà soát, có phương án đảm bảo nguồn cung ứng và sử dụng Oxy y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
15. (20/07/2021) Công văn 5820/BYT-TB-CT năm 2021 về đôn đốc tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
16. (20/07/2021) Công văn 5776/BYT-TB-CT năm 2021 về tăng cường đảm bảo công tác sản xuất, cung ứng PPE và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
17. (20/07/2021) Công văn 5798/BYT-DP năm 2021 về tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
18. (20/07/2021) Quyết định 3518/QĐ-BYT năm 2021 về Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
19. (20/07/2021) Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19
20. (20/07/2021) Kế hoạch 3605/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
21. (19/07/2021) Thông báo 194/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Y tế về một số nội dung khoa học công nghệ ngành Y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (19/07/2021) Công văn 2308/LĐTBXH-VP năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
23. (18/07/2021) Công văn 4694/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp F0 không có triệu chứng lâm sàng do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
24. (17/07/2021) Chỉ thị 4840/CT-VPCP năm 2021 bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng Chính phủ
25. (16/07/2021) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
26. (14/07/2021) Công văn 4574/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn giảm thời gian cách ly điều trị cho trường hợp F0 không có triệu chứng lâm sàng do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (13/07/2021) Công văn 1186/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về khẩn trương triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
28. (13/07/2021) Công văn 8083/QLD-KD năm 2021 về kiểm tra, xác minh thông tin về dịch bệnh Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
29. (12/07/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tỉnh Nam Định đến năm 2030
30. (12/07/2021) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Nam Định đến năm 2030
31. (09/07/2021) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Nam Định, năm 2021-2022
32. (08/07/2021) Công văn 4032/BCT-TTTN năm 2021 về bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
33. (01/07/2021) Kế hoạch 361/KH-UBND năm 2021 về tiếp nhận, cách ly y tế đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về địa bàn tỉnh Nghệ An qua Cảng Hàng không quốc tế Vinh
34. (11/06/2021) Kế hoạch 326/KH-UBND năm 2021 về Phòng, chống Lao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
35. (04/06/2021) Kế hoạch 2747/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
36. (13/01/2021) Công văn 150/QLD-MP năm 2021 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
37. (24/12/2020) Công văn 1013/YDCT-QLHN năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực y, dược cổ truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
38. (20/10/2020) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2020 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tỉnh Hưng Yên
39. (19/08/2020) Công văn 5651/BNN-QLCL năm 2020 về phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
40. (06/05/2020) Công văn 2093/SYT-NVD năm 2020 về cung cấp thông tin, sàng lọc các trường hợp mua thuốc điều trị các bệnh về đường hô hấp để phòng chống dịch Covid 19 do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
41. (21/04/2020) Công văn 1852/SYT-NVD năm 2020 về sàng lọc, theo dõi giám sát các trường hợp bệnh nhân mua thuốc có các triệu chứng: ho, sốt, khó thở… do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
42. (12/03/2020) Công văn 133/AIDS-ĐT năm 2020 về triển khai dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (Prep) do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
Quyền dân sự
1. (16/07/2021) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2021 triển khai Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (07/07/2021) Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3. (31/08/2020) Công văn 14612/QLXNC-P7 năm 2020 thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (21/07/2021) Quyết định 838/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (20/07/2021) Công văn 2323/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về đính chính kỹ thuật Thông tư 02/2021/TT-LĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (19/07/2021) Quyết định 2148/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về giao nhiệm vụ xây dựng Đề án ban hành Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (18/07/2021) Công văn 4850/VPCP-KGVX năm 2021 về hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (13/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
6. (09/07/2021) Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (08/07/2021) Quyết định 2873/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030
8. (07/07/2021) Quyết định 2338/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
9. (02/07/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
10. (01/07/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
11. (28/06/2021) Kế hoạch 2334/KH-UBND năm 2021 về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
12. (25/06/2021) Quyết định 2673/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch xây dựng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (23/06/2021) Kế hoạch 3062/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (10/06/2021) Kế hoạch 361/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
15. (10/06/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành
16. (07/06/2021) Kế hoạch 1666/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
17. (04/12/2020) Kế hoạch 8051/KH-UBND năm 2020 triển khai thi hành Luật Thanh niên do thành phố Đà Nẵng ban hành
18. (06/07/2020) Kế hoạch 4352/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực khác
1. (22/07/2021) Công văn 4957/VPCP-NN năm 2021 báo cáo và kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/07/2021) Công văn 4569/BNN-BVTV về tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (19/07/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
4. (13/07/2021) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định
5. (13/07/2021) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
6. (09/07/2021) Quyết định 1731/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định 1520/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (01/07/2021) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8. (25/06/2021) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật do tỉnh Nghệ An ban hành
9. (23/06/2021) Kế hoạch 1548/KH-UBND năm 2021 về phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10. (18/06/2021) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt "Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
11. (17/06/2021) Kế hoạch 368/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
12. (11/05/2021) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
13. (19/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND về kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND và 21/2018/NQ-HĐND do tỉnh Ninh Thuận ban hành
14. (13/08/2020) Kế hoạch 433/KH-UBND năm 2020 phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi liên kết giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn