Bản Tin Văn Bản Mới 21/07/2021 09:44 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 17/7 - 20/7/2021

21/07/2021 09:44 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 17/7 - 20/7/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (16/07/2021) Công văn 2273/LĐTBXH-PC năm 2021 về tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017-2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (05/07/2021) Công văn 24725/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm có thay đổi địa điểm thực hiện dự án do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (22/06/2021) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
4. (24/05/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do tỉnh Bình Dương ban hành
5. (15/01/2021) Công văn 219/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (05/01/2021) Công văn 17/GSQL-GQ2 năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp nội địa sửa chữa hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Đầu tư
1. (16/07/2021) Công văn 4799/VPCP-KTTH năm 2021 về dừng thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/07/2021) Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2021 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (16/07/2021) Quyết định 1242/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (15/07/2021) Quyết định 1229/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (13/07/2021) Công văn 6784/BGTVT-KCHT về khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (07/07/2021) Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đầu tư và lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
7. (28/06/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (15/06/2021) Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
9. (31/05/2021) Quyết định 1818/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai
10. (25/05/2021) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
11. (08/01/2021) Công văn 76/BKHĐT-TH năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án thuộc Chương trình đầu tư công sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (07/01/2021) Công văn 47/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn triển khai thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất do Bộ Xây dựng ban hành
Thương mại
1. (19/07/2021) Công văn 2382/UBND-KT năm 2021 về tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (16/07/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về phân cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (16/07/2021) Công văn 2276/LĐTBXH-KHTC năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (12/07/2021) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
5. (12/07/2021) Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
6. (08/07/2021) Quyết định 1748/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
7. (28/06/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (03/06/2021) Kế hoạch 3078/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án 05-ĐA/TU về đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
9. (26/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND
10. (21/05/2021) Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (11/01/2021) Công văn 78/GSQL-GQ4 năm 2021 vướng mắc liên quan đến Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
12. (13/08/2020) Quyết định 2959/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
13. (27/02/2020) Quyết định 510/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Quảng Nam ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (16/07/2021) Công văn 3622/TCHQ-GSQL năm 2021 về C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (15/07/2021) Công văn 3572/TCHQ-GSQL năm 2021 về thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/07/2021) Công văn 3573/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (14/07/2021) Công văn 3552/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (14/07/2021) Công văn 3542/TCHQ-TXNK năm 2021 về tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (14/07/2021) Công văn 3548/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế và thủ tục đối với xe ô tô tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (12/07/2021) Công văn 3513/TCHQ-GSQL năm 2021 chấn chỉnh về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (12/07/2021) Công văn 3498/TCHQ-GSQL năm 2021 hướng dẫn thực hiện vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (09/07/2021) Công văn 3464/TCHQ-GSQL năm 2021 về tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP (lần 2) do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (09/07/2021) Công văn 26246/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng khi mua và nhập khẩu trực thăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (15/01/2021) Công văn 101/GSQL-GQ1 năm 2021 vướng mắc liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc quản lý Bộ Công Thương do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
12. (15/01/2021) Công văn 207/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu thiết bị bay không người lái phục vụ nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (14/01/2021) Công văn 94/HQHCM-GSQL năm 2021 về thủ tục cho hàng tạm nhập - tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (13/01/2021) Công văn 84/HQHCM-GSQL năm 2021 về vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy chủ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (13/01/2021) Công văn 77/HQHCM-GSQL năm 2021 hướng dẫn thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (13/01/2021) Công văn 82/HQHCM-TXNK năm 2021 về phân loại và thủ tục nhập khẩu mặt hàng đồng xu chất liệu bạc trắng do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (13/01/2021) Công văn 273/BNN-PC năm 2021 vướng mắc liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18. (13/01/2021) Công văn 161/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (13/01/2021) Công văn 170/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử lý vi phạm ô tô nhập khẩu có hình ảnh, nội dung vi phạm chủ quyền quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (13/01/2021) Công văn 154/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc mã HS đối với mặt hàng “Dung dịch nước muối biển được đóng gói cho mục đích vệ sinh ở dạng đóng gói bán lẻ, thường dùng vệ sinh khoang mũi” do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (13/01/2021) Công văn 155/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế đối với hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (12/01/2021) Công văn 138/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại đối với xe ô tô động cơ xăng và điện do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (12/01/2021) Công văn 121/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (12/01/2021) Công văn 42/BVTV-ATTPMT năm 2021 về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu theo Công văn 7415/BYT-YDCT do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
25. (11/01/2021) Công văn 75/GSQL-GQ4 năm 2021 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (11/01/2021) Công văn 76/GSQL-GQ2 năm 2021 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
27. (11/01/2021) Công văn 83/GSQL-GQ2 năm 2021 thực hiện báo cáo quyết toán do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
28. (11/01/2021) Công văn 117/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trị giá tính thuế mặt hàng máy xới đất khi được phân loại vào mã 87011011 và mã 84322900 do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (08/01/2021) Công văn 45/HQHCM-GSQL năm 2021 về chứng từ phải nộp khi nhập thuốc và nguyên liệu làm thuốc do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (07/01/2021) Công văn 41/HQHCM-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu bột ngọt từ Trung Quốc do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
31. (07/01/2021) Công văn 74/TCHQ-GSQL năm 2021 về tái nhập hàng hóa tạm xuất để bảo hành theo hợp đồng do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (05/01/2021) Công văn 14/GSQL-GQ3 năm 2021 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận chuyển do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
33. (05/01/2021) Công văn 11/GSQL-GQ1 năm 2021 vướng mắc nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
34. (05/01/2021) Công văn 22/GSQL-GQ2 năm 2021 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
35. (05/01/2021) Công văn 19/GSQL-GQ3 năm 2021 về thời hạn lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
36. (04/01/2021) Công văn 02/GSQL-GQ2 năm 2021 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
37. (04/01/2021) Công văn 06/GSQL-GQ5 năm 2021 về dịch vụ trong kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (16/07/2021) Công văn 3595/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (14/07/2021) Thông tư 59/2021/TT-BTC sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (12/07/2021) Công văn 4761/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2 theo hình thức Hợp đồng BOO do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
4. (07/07/2021) Công văn 25313/CTHN-TTHT năm 2021 về miễn dấu và chữ ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (05/07/2021) Công văn 24723/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (02/07/2021) Công văn 24480/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho thiết bị y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (30/06/2021) Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
8. (15/06/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
9. (15/01/2021) Công văn 1987/CTHN-TTHT năm 2021 về nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai cho hoạt động xây lắp ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (15/01/2021) Công văn 1985/CTHN-TTHT năm 2021 về bù trừ công nợ và nghĩa vụ thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (15/01/2021) Công văn 1981/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản học phí cho con người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (15/01/2021) Công văn 1989/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (15/01/2021) Công văn 1988/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (12/01/2021) Công văn 1454/CTHN-TTHT năm 2021 thủ tục về thuế khi bị sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (05/01/2021) Công văn 283/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản tiền thưởng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (05/01/2021) Công văn 284/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (07/07/2021) Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (16/07/2021) Thông tư 04/2021/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (16/07/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3. (09/07/2021) Quyết định 773/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (05/07/2021) Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
5. (02/07/2021) Kế hoạch 394/KH-UBND năm 2021 về điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
6. (28/06/2021) Kế hoạch 2838/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 47/NQ-HĐND về Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Dương
7. (18/06/2021) Kế hoạch 3462/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8. (08/06/2021) Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (27/05/2021) Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong Lĩnh vực Việc làm được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (26/05/2021) Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ 01 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bến Tre
11. (23/05/2021) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022
12. (21/05/2021) Quyết định 1116/QĐ-UBND năm 2021 về định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm do tỉnh Bến Tre ban hành
13. (08/01/2021) Công văn 66/BXD-GĐ năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Công nghệ thông tin
1. (16/07/2021) Công văn 2604/BTTTT-CATTT năm 2021 về 05 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (15/07/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
3. (12/07/2021) Công văn 2180/UBND-KGVX năm 2021 về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
4. (25/06/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về triệt để triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5. (22/06/2021) Kế hoạch 3526/KH-UBND năm 2021 thực hiện Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (18/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2009/QĐ-UBND Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (09/06/2021) Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình chuyển đổi số Ngành Y tế Bến Tre giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8. (27/05/2021) Kế hoạch 2889/KH-UBND năm 2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và trong dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bến Tre ban hành
Bất động sản
1. (13/07/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
2. (13/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
3. (06/07/2021) Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
4. (06/07/2021) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
5. (05/07/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (30/06/2021) Nghị quyết 21/NQ-HĐND về chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành
7. (30/06/2021) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2021 về chấp thuận điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình thu hồi đất để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện do tỉnh Hưng Yên ban hành
8. (24/06/2021) Kế hoạch 2808/KH-UBND năm 2021 thực hiện dự án Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương
9. (24/06/2021) Kế hoạch 2809/KH-UBND năm 2021 thực hiện dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương
10. (23/06/2021) Kế hoạch 2802/KH-UBND năm 2021 thực hiện dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương
11. (22/03/2021) Nghị quyết 03/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
12. (21/09/2020) Quyết định 3161/QĐ-UBND phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
13. (01/04/2020) Quyết định 763/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Dịch vụ pháp lý
1. (25/06/2021) Quyết định 1638/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Phụ lục Thang chấm điểm các tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng kèm theo Quyết định 15/2021/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
Bộ máy hành chính
1. (16/07/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-TTg quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/07/2021) Quyết định 3121/QĐ-BNN-VP năm 2021 công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (15/07/2021) Quyết định 1231/QĐ-TTg năm 2021 về phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (14/07/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b, Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
5. (14/07/2021) Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 101 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
6. (13/07/2021) Quyết định 1795/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
7. (13/07/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
8. (13/07/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
9. (13/07/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
10. (12/07/2021) Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
11. (08/07/2021) Quyết định 169/QĐ-KCB năm 2021 về phân công công việc của Lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh
12. (06/07/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
13. (06/07/2021) Quyết định 1768/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi một số điều của Quyết định 2473/QĐ-UBND quy định về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14. (30/06/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
15. (30/06/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước
16. (30/06/2021) Nghị quyết 13/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
17. (30/06/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
18. (30/06/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
19. (30/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
20. (29/06/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21. (29/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22. (28/06/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2025
23. (25/06/2021) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
24. (17/06/2021) Kế hoạch 4088/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành Dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
25. (16/06/2021) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa, góp phần cải thiện các chỉ số đánh giá địa phương của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025”
26. (15/06/2021) Quyết định 1522/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ; quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
27. (14/06/2021) Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
28. (08/06/2021) Quyết định 1455/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
29. (08/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc do tỉnh Sơn La ban hành
30. (02/06/2021) Quyết định 1451/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa tỉnh Bình Phước
31. (01/06/2021) Quyết định 1491/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
32. (01/06/2021) Quyết định 1490/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết nhà nước của Thanh tra tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
33. (01/06/2021) Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi trong Lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
34. (01/06/2021) Quyết định 1208/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành; 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
35. (31/05/2021) Quyết định 1380/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
36. (31/05/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
37. (28/05/2021) Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 26 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
38. (27/05/2021) Quyết định 1163/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
39. (26/05/2021) Quyết định 1339/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
40. (26/05/2021) Quyết định 1143/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
41. (24/05/2021) Quyết định 1349/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
42. (17/05/2021) Quyết định 579/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021
43. (11/05/2021) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh
44. (29/04/2021) Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
45. (26/04/2021) Quyết định 1116/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
46. (20/04/2021) Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
47. (09/04/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về một số nội dung, mức chi hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
48. (05/04/2021) Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1751/QĐ-UBND về xác định khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
49. (29/03/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai
50. (22/03/2021) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu
51. (19/03/2021) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
52. (04/01/2021) Công văn 07/NHNN-QLNH năm 2021 về triển khai chính thức kết nối thủ tục hành chính với Hải quan một cửa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
53. (31/12/2020) Quyết định 3950/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
54. (09/10/2020) Quyết định 3443/QĐ-UBND năm 2020 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
55. (25/03/2020) Kế hoạch 1358/KH-UBND năm 2020 triển khai Quyết định 1291/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Dương
56. (20/03/2020) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Hà Nam
Trách nhiệm hình sự
1. (16/07/2021) Hướng dẫn 253/TANDTC-V1 sửa đổi Hướng dẫn 248/TANDTC-V1 thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (15/07/2021) Công văn 2881/VKSTC-V8 năm 2021 hướng dẫn kiểm sát đặc xá và tăng cường phòng, chống dịch Covid do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (15/07/2021) Quyết định 73/QĐ-VKSTC năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (02/07/2021) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2021 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Bình Phước ban hành
3. (30/06/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (30/06/2021) Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (30/06/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
6. (30/06/2021) Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7. (29/06/2021) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2021 về hỗ trợ tiền cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để trang bị các phương tiện, dụng cụ cần thiết phục vụ nhiệm vụ của đại biểu trong nhiệm kỳ
8. (11/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2012/QĐ-UBND và 44/2016/QĐ-UBND quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bình Phước tổ chức
9. (08/06/2021) Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2021 về bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải hàng hoá bằng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10. (14/01/2021) Công văn 124/BXD-KTXD năm 2021 hướng dẫn định mức chi phí quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành
11. (31/12/2020) Quyết định 4982/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt giá vé vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với các tuyến được hỗ trợ chi phí theo quy định tại Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về chính sánh hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (18/12/2020) Quyết định 4641/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 tỉnh Lào Cai
13. (17/12/2020) Quyết định 4627/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Lào Cai
14. (09/12/2020) Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021
15. (12/05/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xây dựng - Đô thị
1. (19/07/2021) Quyết định 1246/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/07/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An
3. (01/07/2021) Kế hoạch 387/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
4. (30/06/2021) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2021 về thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
5. (14/01/2021) Công văn 116/BXD-PTĐT năm 2021 về thực hiện trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm theo quy định tại Nghị quyết 164/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
6. (14/01/2021) Công văn 121/BXD-HĐXD năm 2021 về góp ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà do Bộ Xây dựng ban hành
7. (12/01/2021) Công văn 104/BXD-HĐXD năm 2021 về giao chủ đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
8. (06/01/2021) Công văn 37/BXD-VLXD năm 2021 đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (05/01/2021) Công văn 22/BXD-VLXD năm 2021 về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
10. (05/01/2021) Công văn 28/BXD-QLN năm 2021 cho ý kiến về áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng căn hộ bình quân trên người do Bộ Xây dựng ban hành
11. (04/01/2021) Công văn 12/BXD-HĐXD năm 2021 về thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (19/07/2021) Công văn 5017/TCĐBVN-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
2. (19/07/2021) Công văn 5753/BYT-MT năm 2021 về xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
3. (18/07/2021) Công văn 4977/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn xây dựng "Luồng xanh" vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
4. (18/07/2021) Công văn 6973/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 969/TTg-KGVX do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (18/07/2021) Công văn 6969/BGTVT-VT năm 2021 về đánh giá tình hình của các hãng hàng không Việt Nam và tình hình thị trường vận tải hàng không (bao gồm cả vận tải hàng hóa); khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không của các hãng hàng không Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (17/07/2021) Thông báo 251/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 16 tháng 7 năm 2021 giữa Bộ Giao thông vận tải với các địa phương khu vực phía Nam về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid-19
7. (17/07/2021) Công văn 3110/CHK-VTHK năm 2021 tạo điều kiện vận chuyển người dân về các địa phương từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
8. (16/07/2021) Công văn 3083/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường giám sát, quản lý người đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
9. (16/07/2021) Công văn 4792/VPCP-CN năm 2021 về kiểm soát hoạt động vận tải công cộng và di biến động của người dân liên quan các vùng dịch trên cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (16/07/2021) Thông báo 187/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai một số dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (16/07/2021) Công văn 6912/BGTVT-KHĐT năm 2021 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (16/07/2021) Công văn 6925/BGTVT-KCHT năm 2021 phương án di dời đường dây thông tin tín hiệu từ cột 00 đến cột 65 tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (15/07/2021) Công văn 4873/TCĐBVN-ATGT năm 2021 về bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
14. (13/07/2021) Công văn 4662/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (12/07/2021) Công văn 3002/CHK-QLC năm 2021 triển khai kế hoạch khai thác tàu bay Embraer tại Cảng hàng không Điện Biên do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
16. (12/07/2021) Công văn 3004/CHK-ANHK về mẫu Visa Đài Loan áp dụng từ 01/7/2021 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
17. (05/07/2021) Kế hoạch 4542/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Giáo dục
1. (20/07/2021) Công văn 3026/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (19/07/2021) Quyết định 1260/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (16/07/2021) Công văn 4800/VPCP-KGVX về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (15/07/2021) Quyết định 1232/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (12/07/2021) Chỉ thị 09/CT-CTUBND năm 2021 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030
6. (05/07/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
7. (19/04/2021) Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tài nguyên - Môi trường
1. (13/07/2021) Công văn 4665/VPCP-CN năm 2021 báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg về tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/07/2021) Quyết định 1354/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (30/06/2021) Thông tư 08/2021/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (25/06/2021) Kế hoạch 4280/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (17/06/2021) Kế hoạch 369/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 524/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (14/06/2021) Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025
7. (11/06/2021) Quyết định 1304/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
8. (31/05/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (11/01/2021) Công văn 54/GSQL-GQ1 năm 2021 thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
10. (08/01/2021) Công văn 27/TCLN-CTVN năm 2021 về xác định đối tượng thuộc Chỉ thị 29/CT-TTg do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
Thể thao - Y tế
1. (19/07/2021) Công văn 232/TANDTC-VP năm 2021 về tăng cường triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao
2. (19/07/2021) Công văn 5741/BYT-KCB năm 2021 củng cố hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (19/07/2021) Công văn 865/KCB-ĐD&KSNK năm 2021 về tuân thủ sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
4. (19/07/2021) Công văn 231/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
5. (19/07/2021) Công văn 4986/TCĐBVN-VT năm 2021 về phối hợp, thí điểm hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
6. (18/07/2021) Thông báo 192/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (18/07/2021) Công văn 971/TTg-KGVX năm 2021 về thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (18/07/2021) Công điện 15/CĐ-UBND năm 2021 triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước do thành phố Hà Nội điện
9. (17/07/2021) Công văn 8419/QLD-KD năm 2021 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (17/07/2021) Thông báo 191/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (17/07/2021) Công văn 969/TTg-KGVX năm 2021 về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (16/07/2021) Công văn 5662/BYT-DP năm 2021 về tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
13. (16/07/2021) Công văn 4663/SYT-NVY năm 2021 về điều chuyển các ca F0 và cấp cứu đến các bệnh viện do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (16/07/2021) Công văn 5683/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
15. (16/07/2021) Công văn 5680/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá, đẩy mạnh công tác cai nghiện thuốc lá tại cơ sở y tế và phổ biến thông tin về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) do Bộ Y tế ban hành
16. (16/07/2021) Công văn 27550/CTHN-VP năm 2021 triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (16/07/2021) Quyết định 3484/QĐ-BYT về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 13/2021) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
18. (16/07/2021) Quyết định 3485/QĐ-BYT về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 14/2021) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
19. (16/07/2021) Chỉ thị 1369/CT-KTNN năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
20. (15/07/2021) Công văn 4777/VPCP-QHĐP năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
21. (15/07/2021) Thông báo 186/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 26 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (15/07/2021) Công văn 5650/BYT-TB-CT năm 2021 về nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
23. (15/07/2021) Công văn 6895/BGTVT-CYT năm 2021 kiến nghị về quy định thời hạn hiệu lực của xét nghiệm Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
24. (13/07/2021) Công văn 604/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
25. (12/07/2021) Thông báo 181a/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (05/07/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Tổ An toàn Covid trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu dân cư và doanh nghiệp do tỉnh Bình Dương ban hành
27. (22/06/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
28. (10/06/2021) Kế hoạch 358/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
29. (04/06/2021) Kế hoạch 356/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030
30. (19/05/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 45/2019/QĐ-UBND
31. (11/01/2021) Công văn 188/BYT-YDCT năm 2021 về tháo gỡ vướng mắc trong xuất nhập khẩu dược liệu do Bộ Y tế ban hành
32. (05/01/2021) Công văn 34/BYT-QLD năm 2021 quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành
33. (15/04/2020) Công văn 1189/BHXH-CSYT năm 2020 về đính chính một số nội dung của Phụ lục 03 ban hành kèm theo Công văn 1163/BHXH-CSYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Quyền dân sự
1. (22/06/2021) Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2. (13/01/2021) Công văn 86/BTP-PLDSKT năm 2021 về trả lời kiến nghị Cổng dịch vụ Công Quốc gia về giải quyết ly hôn do Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (19/07/2021) Quyết định 1248/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/06/2021) Kế hoạch 382/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn II)
3. (10/06/2021) Kế hoạch 359/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030
4. (10/06/2021) Kế hoạch 360/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2030
5. (08/06/2021) Kế hoạch 3200/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển do tỉnh Bến Tre ban hành
6. (26/05/2021) Kế hoạch 2854/KH-UBND năm 2021 xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ (giai đoạn 2021-2025) do tỉnh Bến Tre ban hành
7. (18/05/2021) Kế hoạch 325/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Lĩnh vực khác
1. (07/07/2021) Kế hoạch 4609/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030
2. (07/07/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (05/07/2021) Kế hoạch 406/KH-UBND năm 2021 về chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4. (09/06/2021) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2021 về Quy định tạm thời tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (08/06/2021) Kế hoạch 3181/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2021-2030
6. (07/06/2021) Kế hoạch 3177/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
7. (01/06/2021) Quyết định 1394/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại tỉnh Lâm Đồng năm 2021
8. (27/05/2021) Kế hoạch 2894/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
9. (25/05/2021) Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
10. (11/05/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đề án “Chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn