Bản Tin Văn Bản Mới 14/07/2021 09:32 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 10/7 - 13/7/2021

14/07/2021 09:32 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 10/7 - 13/7/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (01/07/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. (21/06/2021) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
3. (28/05/2021) Kế hoạch 1736/KH-UBND năm 2021 triển khai Hệ thống quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tỉnh Kon Tum
4. (26/05/2021) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
5. (09/04/2021) Công văn 1037/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (05/04/2021) Công văn 967/TCT-CS năm 2021 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 116/2020/QH14 do Tổng cục Thuế ban hành
7. (01/04/2021) Công văn 933/TCT-DNL năm 2021 hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền do Tổng cục Thuế ban hành
8. (29/03/2021) Công văn 874/TCT-CS năm 2021 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
9. (17/03/2021) Quyết định 340/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Đầu tư
1. (10/07/2021) Công văn 4608/VPCP-PL năm 2021 về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/07/2021) Công văn 4609/VPCP-PL năm 2021 về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/07/2021) Công văn 4610/VPCP-PL năm 2021 về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/07/2021) Công văn 232/TANDTC-KHTC năm 2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
5. (08/07/2021) Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
6. (05/07/2021) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2021 về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
7. (25/06/2021) Kế hoạch 377/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
8. (24/06/2021) Kế hoạch 2132/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (24/06/2021) Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (17/06/2021) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
11. (07/06/2021) Kế hoạch 312/KH-UBND năm 2021 về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025
12. (18/05/2021) Kế hoạch 1588/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
13. (13/05/2021) Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
14. (31/03/2021) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
15. (13/12/2020) Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2020 về chấp thuận danh mục công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
16. (21/07/2020) Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dự án thuộc ngành nghề thu hút đầu tư chung vào các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
17. (06/03/2020) Công văn 54/TANDTC-KHTC hướng dẫn triển khai các dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư và khởi công 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Thương mại
1. (12/07/2021) Công văn 4104/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (12/07/2021) Quyết định 1157/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (08/07/2021) Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (06/07/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
5. (15/06/2021) Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch tính toán, đánh giá đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giải pháp tăng TFP giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn
6. (11/06/2021) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
7. (03/06/2021) Kế hoạch 1812/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Kon Tum ban hành
8. (02/06/2021) Kế hoạch 1807/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Kon Tum
9. (31/05/2021) Kế hoạch 1489/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Lai Châu
10. (20/05/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam
11. (12/05/2021) Chỉ thị 07/CT-BCT năm 2021 về thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp do Bộ Công Thương ban hành
12. (02/05/2021) Kế hoạch 1370/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13. (31/12/2020) Quyết định 4018/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Hàng hóa và dịch vụ dành cho người tiêu dùng, Bao gói do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (06/11/2020) Quyết định 4464/QĐ-BNN-VPĐP năm 2020 về Bộ tài liệu tập huấn Những kiến thức cơ bản về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm do Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (18/09/2020) Quyết định 1955/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
16. (04/09/2020) Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
17. (13/03/2020) Nghị quyết 292/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
Xuất nhập khẩu
1. (06/07/2021) Công văn 3395/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (06/07/2021) Công văn 3389/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu mặt hàng thép ray đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (02/07/2021) Công văn 3336/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA đối với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (30/06/2021) Quyết định 2905/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (04/05/2021) Công văn 2050/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường kiểm soát phóng xạ đối với phế liệu sắt thép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (05/02/2021) Công văn 713/TCHQ-GSQL năm 2021 về chấn chỉnh việc gửi kèm bản scan Giấy chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (10/08/2020) Công văn 5247/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (12/12/2019) Công văn 7685/TCHQ-GSQL năm 2019 về khai mã sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (07/07/2021) Thông tư 09/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (18/06/2021) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (06/07/2021) Quyết định 1719/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Hoa, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (02/07/2021) Công văn 3335/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (01/07/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục I kèm theo Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (01/07/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5. (01/07/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Tân Nam do tỉnh Tây Ninh ban hành
6. (01/07/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7. (01/07/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
8. (01/07/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9. (29/06/2021) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10. (15/04/2021) Công văn 1111/TCT-DNL năm 2021 về chi phí máy móc, thiết bị y tế cho mượn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Roche Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
11. (13/04/2021) Công văn 1085/TCT-QLN năm 2021 về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
12. (09/04/2021) Công văn 1039/TCT-CS năm 2021 về sử dụng hóa đơn, chứng từ thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
13. (07/04/2021) Công văn 1014/TCT-PC năm 2021 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
14. (07/04/2021) Công văn 1016/TCT-DNL năm 2021 về điều chỉnh thuế giá trị gia tăng giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành
15. (06/04/2021) Công văn 990/TCT-DNL năm 2021 vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành
16. (05/04/2021) Công văn 982/TCT-DNL năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành
17. (30/03/2021) Công văn 880/TCT-CS năm 2021 về Khiếu kiện quyết định hành chính liên quan đến lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
18. (29/03/2021) Công văn 861/TCT-DNL năm 2021 về kê khai đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt truy thu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Habeco giai đoạn 2008-2015 do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (09/07/2021) Công văn 2005/BHXH-TST năm 2021 về đính chính Công văn 1988/BHXH-TST do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (09/07/2021) Quyết định 681/QĐ-BHXH năm 2021 về Quy trình thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (04/06/2021) Kế hoạch 1835/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Lao động - Tiền lương
1. (12/07/2021) Công văn 2645/BHXH-QLT năm 2021 thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (08/07/2021) Công văn 1988/BHXH-TST năm 2021 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (07/07/2021) Công văn 22691/SLĐTBXH-LĐ năm 2021 triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (01/07/2021) Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5. (16/06/2021) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (16/06/2021) Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2021 về số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Kạn năm 2022
7. (26/05/2021) Kế hoạch 1697/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (25/05/2021) Kế hoạch 1677/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” giai đoạn 2021-2025
9. (21/05/2021) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
10. (13/01/2021) Nghị quyết 06/NQ-HĐND về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021
11. (25/09/2020) Quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2020 công bố Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
Công nghệ thông tin
1. (09/07/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Bình Định
2. (08/07/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2021 triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
3. (07/07/2021) Quyết định 949/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (07/07/2021) Quyết định 948/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 698/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (02/07/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
6. (27/06/2021) Công văn 5149/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện dữ liệu đầu ra thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
7. (25/06/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
8. (18/06/2021) Quyết định 1633/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
9. (14/06/2021) Kế hoạch 1961/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (21/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (17/05/2021) Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Quyết định 394/QĐ-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
12. (11/05/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 51/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
13. (07/05/2021) Kế hoạch 1449/KH-UBND về tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Kon Tum trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 và đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Kon Tum
14. (31/12/2020) Quyết định 3613/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt “Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long, phiên bản 1.0”
15. (21/12/2020) Quyết định 3205/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, khai thác và vận hành của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Phước
16. (19/10/2020) Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu, phiên bản 2.0
17. (02/07/2020) Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
18. (18/05/2020) Công văn 531/HTQTCT-CT năm 2020 triển khai Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
19. (08/04/2020) Công văn 235/CATTT-ATHTTT năm 2020 hướng dẫn mô hình bảo đảm an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh do Cục An toàn thông tin ban hành
20. (19/03/2020) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang
Bất động sản
1. (08/07/2021) Công văn 4531/VPCP-NN năm 2021 về xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phải nộp khi tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhà ở do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/07/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3. (24/06/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (10/06/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND về Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (11/05/2021) Quyết định 1148/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
6. (19/04/2021) Quyết định 874/QĐ-BKHCN năm 2021 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Biệt thự du lịch - xếp hạng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (19/04/2021) Quyết định 875/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Biệt thự du lịch - xếp hạng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (15/04/2021) Quyết định 930/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
9. (26/03/2021) Công văn 855/TCT-CS năm 2021 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
10. (26/03/2021) Nghị quyết 227/2021/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 tại địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
11. (24/03/2021) Quyết định 692/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
12. (22/03/2021) Quyết định 671/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
13. (19/03/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14. (27/03/2020) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2020 sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 49/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (06/07/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. (20/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí thành lập Văn phòng Công chứng; việc thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3. (23/03/2021) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030
4. (17/03/2020) Công văn 957/BTP-BTTP năm 2020 triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành
Bộ máy hành chính
1. (13/07/2021) Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2021 về xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành
2. (10/07/2021) Quyết định 3386/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2012/TT-BYT
3. (09/07/2021) Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
4. (09/07/2021) Quyết định 835/QĐ-BXD năm 2021 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thực hiện
5. (09/07/2021) Quyết định 3375/QĐ-BYT năm 2021 về Phân công nhiệm vụ của Tiểu ban Tiêm chủng thuộc Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (09/07/2021) Quyết định 3376/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tiêm chủng thuộc Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (09/07/2021) Quyết định 955/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1248/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (08/07/2021) Công văn 2271/UBND-VX năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (08/07/2021) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
10. (08/07/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
11. (08/07/2021) Quyết định 1122/QĐ-BTP năm 2021 công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Bộ Tư pháp
12. (08/07/2021) Công văn 2231/BTP-PBGDPL năm 2021 thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
13. (08/07/2021) Công văn 2232/BTP-PBGDPL năm 2021 thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
14. (07/07/2021) Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
15. (07/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
16. (06/07/2021) Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
17. (05/07/2021) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2022
18. (02/07/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí phân loại ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
19. (02/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
20. (01/07/2021) Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
21. (30/06/2021) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
22. (29/06/2021) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
23. (29/06/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 33/2004/NQ-HĐNDKXIV phê chuẩn số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và thành phố, tỉnh Lạng Sơn
24. (29/06/2021) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
25. (28/06/2021) Kế hoạch 2173/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2259/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
26. (25/06/2021) Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
27. (25/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND
28. (24/06/2021) Quyết định 2107/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
29. (24/06/2021) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
30. (24/06/2021) Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
31. (23/06/2021) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
32. (23/06/2021) Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
33. (21/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên
34. (16/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Phụ lục kèm theo Quyết định 35/2018/QĐ-UBND
35. (16/06/2021) Quyết định 1608/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
36. (16/06/2021) Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
37. (16/06/2021) Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
38. (16/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
39. (15/06/2021) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
40. (15/06/2021) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
41. (12/06/2021) Kế hoạch 326/KH-UBND năm 2021 về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
42. (11/06/2021) Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
43. (09/06/2021) Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
44. (01/06/2021) Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
45. (01/06/2021) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
46. (31/05/2021) Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
47. (27/05/2021) Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2021 phê duyêt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn
48. (27/05/2021) Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ và lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
49. (24/05/2021) Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
50. (20/05/2021) Kế hoạch 1613/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
51. (13/05/2021) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
52. (12/05/2021) Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong các lĩnh vực tổ chức hành chính, sự nghiệp công lập, công chức, viên chức và lĩnh vực quản lý Nhà nước về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
53. (12/05/2021) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
54. (11/05/2021) Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn
55. (11/05/2021) Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa, Dược - Mỹ phẩm, An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
56. (10/05/2021) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
57. (10/05/2021) Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
58. (09/05/2021) Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
59. (23/04/2021) Quyết định 972/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ của Sở Nội vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
60. (02/04/2021) Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
61. (29/03/2021) Quyết định 740/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ của Sở Y tế tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
62. (26/03/2021) Nghị quyết 225/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
63. (22/03/2021) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
64. (17/03/2021) Quyết định 629/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
65. (19/01/2021) Quyết định 125/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
66. (07/01/2021) Kế hoạch 04/KH-UBND về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
67. (31/12/2020) Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2020 về chấm dứt hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái
68. (17/12/2020) Quyết định 3184/QĐ-CT năm 2020 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ, tỉnh Vĩnh Phúc
69. (01/12/2020) Quyết định 1960/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
70. (30/11/2020) Quyết định 4262/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
71. (27/10/2020) Quyết định 9080/QĐ-BCA năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
72. (16/10/2020) Quyết định 2959/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
73. (01/09/2020) Quyết định 245a/QĐ-TANDTC năm 2020 về phân công công tác trong Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao
74. (28/08/2020) Quyết định 2194/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
75. (26/08/2020) Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2020 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình
76. (19/08/2020) Quyết định 2115/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
77. (10/08/2020) Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
78. (20/07/2020) Kế hoạch 98/KH-UBND triển khai nhân rộng việc thực hiện mô hình một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2020
79. (12/05/2020) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của Ngành lao động Thương binh và xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
80. (18/03/2020) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
81. (15/01/2020) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
82. (25/12/2019) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Trách nhiệm hình sự
1. (10/07/2021) Công điện 941/CĐ-TTg thực hiện công tác đặc xá năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (17/05/2021) Kế hoạch 1583/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thủ tục Tố tụng
1. (01/07/2021) Văn bản 01/2021/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân tối cao
Tài chính nhà nước
1. (01/07/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. (30/06/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh
3. (30/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau 05 năm giai đoạn 2021-2025
4. (28/06/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 05 năm từ năm 2021 đến năm 2025
5. (23/06/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị do thành phố Hà Nội ban hành
6. (22/06/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
7. (15/06/2021) Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2021 về cắt giảm 50% kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên đã giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện, thành phố từ thời điểm 16/6/2021 đến hết năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
8. (26/05/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước
9. (31/12/2020) Quyết định 5666/QĐ-BYT năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10. (16/12/2020) Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành
11. (07/12/2020) Quyết định 3039/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021
12. (03/04/2020) Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2020 quy định về mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Xây dựng - Đô thị
1. (07/07/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
2. (30/06/2021) Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (29/06/2021) Công văn 2451/BXD-TTTT năm 2021 triển khai dịch vụ công cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
4. (22/06/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (26/03/2021) Nghị quyết 226/2021/NQ-HĐND thông qua đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
6. (31/07/2020) Quyết định 1158/QĐ-TTg năm 2020 về công nhận thành phố Vĩnh Long là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (09/07/2021) Công văn 4701/TCĐBVN-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
2. (09/07/2021) Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút do Chính phủ ban hành
3. (09/07/2021) Công văn 4700/TCĐBVN-VT năm 2021 về hướng dẫn thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
4. (08/07/2021) Thông báo 179/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/07/2021) Công văn 4658/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyển gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
6. (06/07/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (18/06/2021) Công văn 4059/TCĐBVN-VT năm 2021 về tăng cường triển khai biện pháp phòng chống dịch đối với hoạt động vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
8. (25/05/2021) Kế hoạch 283/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (24/03/2021) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
10. (30/12/2020) Quyết định 3846/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Ghi đường sắt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Giáo dục
1. (12/07/2021) Công văn 2027/SGDĐT-KTKĐ bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
2. (07/07/2021) Công văn 4383/BKHĐT-KTĐN năm 2021 về rà soát vốn của dự án “Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2” tại các tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (16/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4. (06/04/2021) Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (15/03/2021) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bắt đầu từ năm học 2021-2022, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6. (16/06/2020) Công văn 1318/TCGDNN-KĐCL thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
7. (23/04/2020) Công văn 964/ATTP-NĐTT năm 2020 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID - 19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục do Cục an toàn thực phẩm ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (28/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng, phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2. (24/06/2021) Kế hoạch 2125/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (21/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND Quy chế về quản lý hoạt động an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4. (15/06/2021) Kế hoạch 1986/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và sự cố khác do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (15/06/2021) Kế hoạch 1988/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa vỡ đập, hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (07/06/2021) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (31/05/2021) Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (26/05/2021) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (17/05/2021) Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2021 về hiệp đồng phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10. (10/05/2021) Kế hoạch 1469/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (25/03/2021) Công văn 871/BTTTT-TTCS năm 2021 về thực hiện Quyết định 175/QĐ-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
12. (31/12/2020) Quyết định 4027/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Tái sử dụng nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13. (31/12/2020) Quyết định 4021/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (14/10/2020) Công điện 1055/CĐ-BGDĐT năn 2020 về chủ động ứng phó với Bão số 7 trong bối cảnh mưa lớn vẫn diễn ra phức tạp tại miền Trung do Bộ Giáo dục và đào tạo điện
15. (03/09/2020) Công văn 6035/BNN-PCTT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (01/09/2020) Kế hoạch 4277/KH-UBND năm 2020 về hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050
17. (15/07/2020) Công văn 911/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thể thao - Y tế
1. (13/07/2021) Công văn 833/KCB-QLCL&CĐT năm 2021 về chuẩn bị sẵn sàng thu dung, cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị ca bệnh COVID-19 nặng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
2. (12/07/2021) Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành
3. (12/07/2021) Công điện 14/CĐ-CTUBND năm 2021 về quyết tâm triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước do thành phố Hà Nội điện
4. (12/07/2021) Công văn 5533/BYT-MT năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương do Bộ Y tế ban hành
5. (12/07/2021) Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga do Chính phủ ban hành
6. (12/07/2021) Công văn 4638/VPCP-KGVX năm 2021 về thí điểm cách ly F1 tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (11/07/2021) Công văn 4426/SYT-NVY năm 2021 thực hiện điều tra người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (10/07/2021) Công văn 8026/QLD-KD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
9. (09/07/2021) Công văn 5488/BYT-KCB năm 2021 hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (09/07/2021) Công văn 5476/BYT-DP năm 2021 thực hiện phòng chống dịch trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Y tế ban hành
11. (09/07/2021) Thông báo 181/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (09/07/2021) Công văn 7662/SXD-TT năm 2021 triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (09/07/2021) Công văn 4390/SYT-NVY năm 2021 triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (09/07/2021) Công văn 222/SYT-NVY năm 2021 về tăng cường thực hiện giám sát người về từ vùng dịch do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
15. (06/07/2021) Công văn 4244/SYT-NVY năm 2021 về xét nghiệm cho người dân có nhu cầu ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh
16. (01/07/2021) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2021 quy định đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17. (30/06/2021) Công văn 4061/SYT-TCCB năm 2021 về cử nhân sự tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
18. (26/06/2021) Kế hoạch 2142/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân, người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
19. (23/06/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội
20. (17/06/2021) Kế hoạch 1722/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025
21. (16/06/2021) Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2021 về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới
22. (14/06/2021) Kế hoạch 1672/KH-UBND năm 2021 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
23. (10/06/2021) Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025
24. (25/05/2021) Quyết định 1347/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị leo núi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
25. (25/05/2021) Quyết định 1346/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thảm thể thao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
26. (25/05/2021) Công điện 2928/CĐ-BCT năm 2021 về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp do Bộ Công thương điện
27. (24/05/2021) Quyết định 85/QĐ-VP năm 2021 về Quy trình tiếp nhận thông tin và hướng dẫn công dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kiên Giang
28. (24/03/2021) Công văn 2012/BYT-DP năm 2021 về hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Công an nhân dân do Bộ Y tế ban hành
29. (31/12/2020) Quyết định 4015/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Mỹ phẩm và Vi sinh vật - Mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
30. (07/08/2020) Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
31. (01/02/2020) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2020 về triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Quyền dân sự
1. (01/07/2020) Công văn 326/CCN-PL&QLCNTN năm 2020 hướng dẫn xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do Cục Con nuôi ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (08/07/2021) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (18/06/2021) Kế hoạch 2026/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (07/06/2021) Kế hoạch 313/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. (26/05/2021) Kế hoạch 1702/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (19/05/2021) Kế hoạch 1612/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025
6. (19/05/2021) Kế hoạch 1611/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (18/05/2021) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2021 hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021-2030
8. (26/04/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025”
9. (19/04/2021) Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
10. (15/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Truyền thông dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
11. (05/03/2020) Kế hoạch 302/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 291/QĐ-TTg và Chương trình hành động 30-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Quảng Bình ban hành
Lĩnh vực khác
1. (13/07/2021) Quyết định 1158/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/07/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh
3. (30/06/2021) Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
4. (16/06/2021) Quyết định 902/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021
5. (15/06/2021) Kế hoạch 335/KH-UBND năm 2021 thực hiện Bộ Tiêu chí về môi trường khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành
6. (09/06/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19
7. (31/05/2021) Công văn 3208/BNN-TY năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (20/05/2021) Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
9. (18/05/2021) Kế hoạch 1590/KH-UBND năm 2021 về phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên trâu bò trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (05/05/2021) Quyết định 1092/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị bể bơi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (29/04/2021) Quyết định 816/QĐ-TĐC năm 2021 về ban hành văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
12. (28/04/2021) Quyết định 1000/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị bảo vệ trong võ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13. (03/02/2021) Quyết định 209/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Thịt mát do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (31/12/2020) Quyết định 4016/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Sơn và vecni do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15. (31/12/2020) Quyết định 4017/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sơn và vecni do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
16. (31/12/2020) Quyết định 4023/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Âm học do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
17. (31/12/2020) Quyết định 4019/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm và dịch vụ liên quan, Bao bì, Mua sắm bền vững do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
18. (17/11/2020) Quyết định 3174/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thuốc bảo vệ thực vật và Kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19. (28/09/2020) Kế hoạch 10224/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Kế hoạch 194-KH/TU triển khai Kết luận 54-KL/TW và Quyết định 357/QĐ-TTg về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn