Bản Tin Văn Bản Mới 03/07/2021 08:32 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 30/6 - 02/7/2021

03/07/2021 08:32 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 30/6 - 02/7/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (23/06/2021) Thông tư 46/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (21/06/2021) Công văn 3125/TCHQ-GSQL năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/06/2021) Công văn 2934/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai thông tin trên Hệ thống VASSCM đường hàng không đối với hàng hóa của doanh nghiệp chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (14/06/2021) Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
5. (11/06/2021) Công văn 2881/TCHQ-GSQL năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (28/05/2021) Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
7. (27/05/2021) Công văn 2551/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình sang doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (07/04/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội năm 2020
Đầu tư
1. (22/06/2021) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
2. (17/06/2021) Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
3. (11/06/2021) Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
4. (07/05/2021) Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
5. (28/12/2020) Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2020 về thực hiện đầu tư công năm 2021 do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (09/10/2020) Công văn 4926/BXD-QLN năm 2020 về phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện làm bên mời thầu dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
7. (05/10/2020) Công văn 4823/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành
8. (01/10/2020) Công văn 4766/BXD-HĐXD năm 2020 về cho ý kiến đối với đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex do Bộ Xây dựng ban hành
9. (25/08/2020) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 thông qua phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hà Giang
Thương mại
1. (01/07/2021) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/06/2021) Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
3. (21/05/2021) Quyết định 1189/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên năm 2021
4. (21/05/2021) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
5. (18/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
6. (14/05/2021) Công văn 4896/BTC-QLG năm 2021 về tăng cường công tác quản lý và thông tin giá cả thị trường tại địa phương do Bộ Tài chính ban hành
7. (28/04/2021) Quyết định 1054/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành
8. (14/04/2021) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2021 về bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (24/03/2021) Kế hoạch 969/KH-UBND năm 2021 về cơ cấu lại ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025
10. (15/01/2021) Quyết định 57/QĐ-UBND về Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Điện Biên ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (30/06/2021) Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (29/06/2021) Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2021 về chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ thực hiện Dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN do Chính phủ ban hành
3. (25/06/2021) Công văn 3220/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn, chấn chỉnh một số trường hợp sai phạm trong khai báo mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (25/06/2021) Công văn 1648/HQTPHCM-GSQL năm 2021 hướng dẫn sử dụng mã loại hình do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (24/06/2021) Công văn 3189/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (24/06/2021) Công văn 3198/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát, quản lý hàng hóa đưa ra, đưa vào cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (24/06/2021) Công văn 3191/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý hoàn thuế đối với lô hàng tạm nhập tái xuất đã thay đổi mục đích sử dụng sau đó tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (23/06/2021) Công văn 3173/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (23/06/2021) Công văn 3167/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (22/06/2021) Công văn 3148/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (22/06/2021) Công văn 3145/TCHQ-GSQL năm 2021 về dán cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt trên bao bì thuốc lá bán cho khách nhập cảnh tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (21/06/2021) Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (21/06/2021) Công văn 3108/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu bao bì do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (21/06/2021) Công văn 3106/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai báo thông tin về số lượng hàng hóa trên C/O mẫu AJ do Nhật Bản phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (21/06/2021) Công văn 3119/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (21/06/2021) Công văn 3105/TCHQ-GSQL năm 2021 về xác minh C/O giáp lưng mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan hành
18. (21/06/2021) Công văn 3104/TCHQ-GSQL năm 2021 về sử dụng thiết bị kiểm tra phóng xạ cầm tay do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (18/06/2021) Công văn 2993/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục công nhận kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (17/06/2021) Công văn 2972/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Self-loading mobile concrete mixer” do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (16/06/2021) Công văn 2935/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại liên quan đến xác định hàng hóa sử dụng trong gia đình do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (15/06/2021) Công văn 2932/TCHQ-TXNK năm 2021 về vướng mắc miễn thuế hàng nhập khẩu đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (15/06/2021) Công văn 2924/TCHQ-GSQL năm 2021 về thông quan hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (15/06/2021) Công văn 2925/TCHQ-GSQL năm 2021 triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-BYT do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (14/06/2021) Công văn 6338/BTC-TCHQ năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi xuất khẩu nông sản do Bộ Tài chính ban hành
26. (14/06/2021) Công văn 2888/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (14/06/2021) Công văn 2895/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa bị mất cắp do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (14/06/2021) Công văn 2901/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng “Máy sục khí chìm” do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (14/06/2021) Công văn 2899/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng có tên khai báo “máy trộn cám cá” và “máy trộn thức ăn cho tôm” do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (11/06/2021) Công văn 2882/TCHQ-GSQL năm 2021 về quản lý, giám sát dán tem rượu nhập khẩu, thủ tục bán tem rượu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (11/06/2021) Công văn 2864/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu than do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (11/06/2021) Công văn 2883/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu phân bón Superphotsphat giàu do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (10/06/2021) Công văn 2857/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu bao bì để thay thế bao bì nhập khẩu bị hỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
34. (08/06/2021) Công văn 2798/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thực hiện Thông tư 69/2016/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
35. (08/06/2021) Công văn 2796/TCHQ-TXNK năm 2021 về cấp tài khoản nộp tiền và tự động trừ lùi do Tổng cục Hải quan ban hành
36. (08/06/2021) Công văn 2793/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng chân giò lợn đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
37. (08/06/2021) Công văn 2803/TCHQ-GSQL năm 2021 về gia hạn thời gian nộp bổ sung C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
38. (08/06/2021) Công văn 2809/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta do Tổng cục Hải quan ban hành
39. (07/06/2021) Công văn 2778/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
40. (04/06/2021) Công văn 2762/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
41. (03/06/2021) Công văn 2731/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là “AVICEL PLUS AR 5268- M” do Tổng cục Hải quan ban hành
42. (03/06/2021) Công văn 2737/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Tấm nhôm do Tổng cục Hải quan ban hành
43. (02/06/2021) Công văn 2713/TCHQ-GSQL năm 2021 đề xuất tăng cường thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP về kiểm soát tính hợp pháp của gỗ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
44. (02/06/2021) Công văn 2722/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trước mặt hàng “LOCTITE BONDACE 233M 13KG” do Tổng cục Hải quan ban hành
45. (01/06/2021) Công văn 2686/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng Hyphalite do Tổng cục Hải quan ban hành
46. (01/06/2021) Công văn 2694/TCHQ-TXNK năm 2021 về không đồng ý mã số hàng hóa trong thông báo kết quả phân loại 1686/TB-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
47. (28/05/2021) Công văn 2579/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
48. (28/05/2021) Công văn 2580/TCHQ-TXNK năm 2021 về xét giảm giá hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
49. (27/05/2021) Công văn 2552/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng khi tiêu hủy nguyên vật liệu, thành phẩm hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
50. (27/05/2021) Công văn 2536/TCHQ-GSQL năm 2021 hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
51. (24/05/2021) Công văn 2895/BCT-PVTM năm 2021 về sản phẩm loại trừ trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm thép hình chữ H do Bộ Công thương ban hành
52. (27/04/2021) Công văn 2344/BCT-XNK năm 2021 về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
53. (07/10/2020) Công văn 6505/TCHQ-GSQL năm 2020 về Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử do Tổng cục hải quan ban hành
54. (07/10/2020) Công văn 6504/TCHQ-GSQL năm 2020 về hoạt động kinh doanh xăng dầu của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
55. (05/10/2020) Công văn 1108/XNK-TMQT năm 2020 về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (25/05/2018) Quyết định 1139/QĐ-NHNN năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (01/07/2021) Công văn 2393/TCT-DNNCN năm 2021 về khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
2. (29/06/2021) Thông báo 872/TB-CVĐTNĐ năm 2021 về thay đổi thời gian thực hiện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (29/06/2021) Công văn 1654/CQLXD-QLXD3 năm 2021 về báo cáo kết quả rà soát hồ sơ thiết kế hệ thống ITS, thu phí Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành
4. (25/06/2021) Công văn 3215/TCHQ-TXNK năm 2021 sửa đổi Danh mục miễn thuế trên Hệ thống VNACC do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (24/06/2021) Công văn 3204/TCHQ-TXNK năm 2021 hồ sơ hoàn thuế liên quan đến khai sửa đổi bổ sung mã số mặt hàng Xỉ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (22/06/2021) Công văn 3153/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (22/06/2021) Công văn 22241/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (21/06/2021) Công văn 22087/CTHN-TTHT năm 2021 trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán với cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (21/06/2021) Công văn 22086/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (17/06/2021) Công văn 6550/BTC-CST năm 2021 về xác định sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô để áp dụng Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu công nghiệp hỗ trợ ô tô do Bộ Tài chính ban hành
11. (28/05/2021) Công văn 2573/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (28/05/2021) Công văn 2572/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng máy kéo nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (01/04/2020) Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2020 về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Chứng khoán
1. (30/06/2021) Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (28/06/2021) Quyết định 1012/QĐ-TTg năm 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/06/2021) Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (19/11/2020) Quyết định 1757/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt đối tượng, kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và kinh phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV từ năm 2020-2025 cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Lao động - Tiền lương
1. (01/07/2021) Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
2. (29/06/2021) Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (25/06/2021) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện “Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Bình Thuận” đến năm 2030
4. (09/06/2021) Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vĩnh Long
5. (01/06/2021) Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
6. (31/05/2021) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu công nghiệp Vĩnh Long
7. (31/05/2021) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
8. (25/05/2021) Kế hoạch 1810/KH-UBND năm 2021 về Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025
9. (20/05/2021) Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
10. (19/05/2021) Quyết định 1160/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
11. (14/05/2021) Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
12. (14/05/2021) Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2021 về "Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025"
13. (12/05/2021) Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
14. (07/05/2021) Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
15. (26/04/2021) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
16. (10/09/2020) Hướng dẫn 09/HD-TLĐ năm 2020 về thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
Công nghệ thông tin
1. (29/06/2021) Công văn 2304/BTTTT-THH năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (24/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp để theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng do tỉnh Cao Bằng ban hành
3. (17/06/2021) Quyết định 1553/QĐ-UBND về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
4. (14/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (01/06/2021) Kế hoạch 1904/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Bình Thuận đến năm 2030
6. (31/05/2021) Kế hoạch 1888/KH-UBND năm 2021 về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (25/05/2021) Kế hoạch 1809/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8. (28/04/2021) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
9. (27/04/2021) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2021 về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
10. (13/11/2020) Quyết định 3091/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2020
11. (03/11/2020) Công văn 7618/BNN-TCTS năm 2020 về thống nhất sử dụng dữ liệu tàu cá từ phần mềm Vnfishbase và hoàn thành việc lắp đặt, quản lý thiết bị giám sát hành trình; quản lý, vận hành hệ thống giám sát tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Bất động sản
1. (24/06/2021) Công văn 22843/CTHN-TTHT năm 2021 về giá bán căn hộ chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (14/06/2021) Quyết định 1397/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
3. (14/06/2021) Quyết định 1402/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
4. (14/06/2021) Quyết định 1387/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
5. (14/06/2021) Quyết định 1394/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
6. (10/06/2021) Quyết định 1358/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
7. (10/06/2021) Quyết định 1354/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
8. (08/06/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (07/06/2021) Quyết định 1290/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
10. (27/05/2021) Quyết định 1952/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
11. (27/05/2021) Quyết định 1951/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh
12. (27/05/2021) Quyết định 1950/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
13. (24/05/2021) Quyết định 1901/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
14. (24/05/2021) Quyết định 1900/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
15. (20/05/2021) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
16. (20/05/2021) Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
17. (20/05/2021) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
18. (20/05/2021) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030
19. (20/05/2021) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
20. (20/05/2021) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
21. (20/05/2021) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
22. (07/05/2021) Quyết định 1108/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
23. (14/04/2021) Quyết định 921/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
24. (22/03/2021) Quyết định 690/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
25. (22/03/2021) Quyết định 691/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
26. (22/03/2021) Quyết định 692/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
27. (07/12/2020) Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
28. (23/07/2020) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
29. (28/02/2020) Quyết định 344/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án nhưng không làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gia Viễn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Binh phê duyệt tại Quyết định 1077/QĐ-UBND
30. (28/02/2020) Quyết định 343/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Khánh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định 1051/QĐ-UBND
31. (07/01/2020) Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
Dịch vụ pháp lý
1. (24/06/2021) Thông tư 05/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (21/06/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Sở hữu trí tuệ
1. (26/05/2021) Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
2. (16/11/2020) Quyết định 2898/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025”
Bộ máy hành chính
1. (29/06/2021) Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/06/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (29/06/2021) Công văn 935/TCTK-PPCĐ năm 2021 thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành
4. (28/06/2021) Quyết định 909a/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1040/QĐ-BTTTT về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
5. (28/06/2021) Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
6. (25/06/2021) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên
7. (25/06/2021) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
8. (25/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
9. (25/06/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (25/06/2021) Quyết định 1929/QĐ-BQP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021
11. (23/06/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Trị
12. (21/06/2021) Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13. (21/06/2021) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
14. (16/06/2021) Quyết định 1525/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
15. (15/06/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kèm theo Quyết định 17/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
16. (15/06/2021) Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
17. (11/06/2021) Quyết định 1858/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18. (10/06/2021) Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
19. (07/06/2021) Quyết định 1398/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
20. (03/06/2021) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
21. (03/06/2021) Quyết định 1344/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
22. (03/06/2021) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2021 về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2022
23. (31/05/2021) Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vĩnh Long
24. (31/05/2021) Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
25. (31/05/2021) Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận
26. (28/05/2021) Quyết định 1963/QĐ-UBND về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
27. (25/05/2021) Quyết định 1226/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Phòng có chức năng về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
28. (20/05/2021) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
29. (20/05/2021) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vĩnh Long
30. (19/05/2021) Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
31. (19/05/2021) Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
32. (17/05/2021) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực biển và hải đảo; tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
33. (17/05/2021) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
34. (14/05/2021) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
35. (14/05/2021) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Phòng có chức năng về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
36. (11/05/2021) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Mỹ phẩm và Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
37. (11/05/2021) Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2021 về đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa và lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
38. (10/05/2021) Quyết định 1124/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt cơ cấu tổ chức phòng, chi cục và tương đương thuộc sở phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP do tỉnh Bình Thuận ban hành
39. (10/05/2021) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt cơ cấu tổ chức của chi cục và tổ chức tương đương chi cục thuộc sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP do tỉnh Bình Thuận ban hành
40. (10/05/2021) Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt số lượng cấp phó phòng, phó chi cục thuộc sở, cấp phó phòng thuộc chi cục và tổ chức tương đương thuộc chi cục thuộc sở theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP do tỉnh Bình Thuận ban hành
41. (07/05/2021) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm và dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
42. (06/05/2021) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực động viên quân đội thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
43. (06/05/2021) Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
44. (05/05/2021) Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
45. (04/05/2021) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
46. (28/04/2021) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
47. (22/04/2021) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực, hiệu lực, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng kiểm ngư tỉnh Bình Thuận
48. (13/04/2021) Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận
49. (05/04/2021) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
50. (24/03/2021) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
51. (27/02/2021) Quyết định 148/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
52. (31/12/2020) Quyết định 1707/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch phố biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 của Bộ Xây dựng
53. (22/12/2020) Kế hoạch 3199/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2021
54. (07/10/2020) Quyết định 1522/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia do Thủ tướng chính phủ ban hành
55. (31/08/2020) Quyết định 3597/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
56. (08/07/2020) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
57. (05/06/2020) Quyết định 2356/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
58. (26/05/2020) Hướng dẫn 05/HD-BCA-V05 năm 2020 về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an ban hành
59. (08/01/2020) Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
Vi phạm hành chính
1. (14/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Trách nhiệm hình sự
1. (30/06/2021) Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành
Tài chính nhà nước
1. (30/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng; giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (30/06/2021) Thông tư 50/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2, Điều 14 Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (30/06/2021) Quyết định 1022/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (30/06/2021) Nghị quyết 65/NQ-CP năm 2021 về gia hạn Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản do Chính phủ ban hành
5. (29/06/2021) Công văn 879/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất các Dự án tại 05 tỉnh: Nghệ An, Bình Thuận, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau thuộc Dự án Phát triển thủy sản bền vững, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (28/06/2021) Công văn 6911/BTC-QLCS năm 2021 về xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã do Bộ Tài chính ban hành
7. (15/06/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, 2022
8. (15/06/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
9. (01/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025
10. (01/06/2021) Thông tư 39/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (21/05/2021) Quyết định 1192/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản do tỉnh Hưng Yên ban hành
12. (07/05/2021) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị tổ chức thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
13. (16/12/2020) Quyết định 3197/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành
14. (15/12/2020) Quyết định 3352/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
15. (13/12/2020) Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
16. (09/12/2020) Nghị quyết 311/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
17. (09/12/2020) Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Bến Tre ban hành
18. (24/11/2020) Quyết định 1432/QĐ-LĐTBXH năm 2020 bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
19. (05/10/2020) Công văn 4827/BXD-KTXD năm 2020 về giải đáp, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mã hiệu dự toán do Bộ Xây dựng ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (29/06/2021) Thông báo 172/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/04/2021) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040
3. (20/11/2020) Chương trình phối hợp 01/CTPH-BNN&PTNT-BVHTTDL năm 2020 về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. (07/10/2020) Công văn 4885/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn công tác nghiệm thu và thanh quyết toán công trình cầu Tình Húc vượt sông Lô, thành phố Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành
5. (07/10/2020) Công văn 4875/BXD-VLXD năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1266/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 do Bộ Xây dựng ban hành
6. (07/10/2020) Công văn 4869/BXD-KHCN năm 2020 hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cho công trình Bệnh viện do Bộ Xây dựng ban hành
7. (07/10/2020) Công văn 4868/BXD-KHCN năm 2020 về xác định chỉ giới xây dựng công trình ngầm theo quy định hiện hành do Bộ Xây dựng ban hành
8. (06/10/2020) Công văn 4840/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
9. (06/10/2020) Công văn 4841/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn việc áp dụng hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế đối với công trình cấp nước sinh hoạt do Bộ Xây dựng ban hành
10. (06/10/2020) Công văn 4860/BXD-QHKT năm 2020 hướng dẫn căn cứ lập dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành
11. (05/10/2020) Công văn 4818/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn sử dụng chi phí dự phòng đã được phân bổ trong giá gói thầu và chi phí dự phòng trong dự toán của dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành
12. (01/10/2020) Công văn 4770/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về giấy phép xây dựng cho dự án nhà máy điện gió Hòa Đông tại tỉnh Sóc Trăng do Bộ Xây dựng ban hành
13. (01/10/2020) Công văn 4769/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về giấy phép xây dựng cho dự án nhà máy điện gió Lạc Hòa tại tỉnh Sóc Trăng do Bộ Xây dựng ban hành
14. (31/07/2020) Quyết định 1005/QĐ-BXD năm 2020 về công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm (thị trấn Như Quỳnh và khu vực phát triển mở rộng) tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
15. (10/03/2020) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (30/06/2021) Công điện 973/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh do Bộ Y tế điện
2. (30/06/2021) Công văn 6235/UBANHK-BGTVT năm 2021 về tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn hàng không do Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia ban hành
3. (28/06/2021) Công văn 6136/BGTVT-KCHT năm 2021 triển khai dịch vụ hỗ trợ hành khách rút ngắn thời gian chờ làm thủ tục tại các cảng hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (22/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5. (03/06/2021) Kế hoạch 1955/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định 358/QĐ-TTg do tỉnh Bình Thuận ban hành
6. (02/06/2021) Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
7. (18/05/2021) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề do tỉnh Bình Thuận ban hành
Giáo dục
1. (29/06/2021) Công văn 2673/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về khảo sát chất lượng sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (01/06/2021) Chỉ thị 19/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (25/05/2021) Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long
4. (12/05/2021) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (26/04/2021) Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2021-2022
6. (20/04/2021) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2021-2022
7. (02/04/2021) Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2021-2022
8. (28/08/2020) Kế hoạch 681/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (24/04/2020) Quyết định 1715/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tài nguyên - Môi trường
1. (01/07/2021) Công điện 905/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (30/06/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (30/06/2021) Quyết định 1017/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn Thỏa thuận viện trợ về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (29/06/2021) Công văn 4320/VPCP-NN năm 2021 thực hiện Thông báo 70/TB-VPCP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (28/06/2021) Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định hoạt động liên quan đến đê điều do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6. (08/06/2021) Kế hoạch 2021/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (24/05/2021) Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
8. (17/05/2021) Kế hoạch 1682/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
9. (11/06/2020) Công văn 710/TTg-CN năm 2020 về Chương trình thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (07/04/2020) Công văn 1878/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (01/07/2021) Công văn 4075/SYT-NVY năm 2021 về siết chặt hơn nữa giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (01/07/2021) Công văn 5264/BYT-DP năm 2021 về xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
3. (30/06/2021) Nghị định 63/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi
4. (30/06/2021) Quyết định 3237/QĐ-BYT năm 2021 về Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thở dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (30/06/2021) Quyết định 3238/QĐ-BYT năm 2021 về Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Dao mổ điện cao tần dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (30/06/2021) Thông tư 09/2021/TT-BYT quy định về quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (30/06/2021) Quyết định 3236/QĐ-BYT năm 2021 về Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (29/06/2021) Công văn 5205/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thống kê đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
9. (29/06/2021) Công văn 4340/VPCP-KGVX năm 2021 về chấn chỉnh công tác xét nghiệm do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (28/06/2021) Kế hoạch 2151/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021)
11. (25/06/2021) Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12. (25/06/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
13. (24/06/2021) Công văn 1987/UBND-KT năm 2021 về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát do thành phố Hà Nội ban hành
14. (23/06/2021) Kế hoạch 2289/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (23/06/2021) Quyết định 384/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 40 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.2 do Cục Quản lý dược ban hành
16. (23/06/2021) Quyết định 383/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 99 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169 (bổ sung) do Cục Quản lý dược ban hành
17. (22/06/2021) Quyết định 375/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 20 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169 do Cục Quản lý dược ban hành
18. (15/05/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới
19. (12/05/2021) Công văn 3915/BYT-TB-CT năm 2021 về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu sản phẩm gel làm giảm sẹo do Bộ Y tế ban hành
20. (05/05/2021) Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch Chiến lược phòng, chống lao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
21. (14/04/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
22. (04/12/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23. (09/07/2020) Hướng dẫn 2535/HD-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Quyền dân sự
1. (29/06/2021) Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú
Văn hóa - Xã hội
1. (30/06/2021) Thông báo 173/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/06/2021) Quyết định 1014/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (29/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025
4. (25/06/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai
5. (25/06/2021) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2021 về phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
6. (16/06/2021) Quyết định 425/QĐ-UBDT năm 2021 về kế hoạch tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
7. (15/06/2021) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch tiếp tục xây dựng toàn diện Công an cấp huyện do tỉnh Vĩnh Long ban hành
8. (01/06/2021) Kế hoạch 1903/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2021-2025
9. (01/06/2021) Quyết định 1310/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (27/05/2021) Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11. (21/05/2021) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2021 về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (10/05/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND phân cấp quản lý Nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
13. (05/05/2021) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2021 về hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030
14. (05/05/2021) Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
15. (15/03/2021) Kế hoạch 832/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16. (15/03/2021) Kế hoạch 834/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
17. (25/01/2021) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)”
18. (22/01/2021) Chương trình 01/CTr-UBND về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021
19. (09/10/2020) Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2020 về Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
20. (28/02/2020) Hướng dẫn 123-HD/BTGTW năm 2020 về tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
21. (10/02/2020) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2019
Lĩnh vực khác
1. (30/06/2021) Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (03/06/2021) Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (02/06/2021) Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
4. (27/05/2021) Quyết định 1947/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chiến lược thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
5. (18/05/2021) Kế hoạch 1713/KH-UBND năm 2021 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
6. (18/05/2021) Kế hoạch 1706/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030
7. (27/04/2021) Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
8. (09/04/2021) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (03/08/2020) Quyết định 1328/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
10. (09/03/2020) Quyết định 724/QĐ-BNN-KHCN năm 2020 ban hành tạm thời các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho dự án khuyến nông Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn