Bản Tin Văn Bản Mới 30/06/2021 08:22 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 26/6 - 29/6/2021

30/06/2021 08:22 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 26/6 - 29/6/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/06/2021) Công văn 4286/VPCP-KGVX năm 2021 xử lý kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/06/2021) Quyết định 984/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai Kết luận 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (16/06/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 về phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hải Phòng ban hành
4. (09/06/2021) Quyết định 1190/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
5. (20/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
6. (13/05/2021) Quyết định 867/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
7. (11/05/2021) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
8. (23/12/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
9. (09/12/2020) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Đầu tư
1. (29/06/2021) Nghị quyết 63/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Chính phủ ban hành
2. (21/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
3. (07/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (01/06/2021) Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2021 về bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5. (27/05/2021) Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (17/05/2021) Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (29/04/2021) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
Thương mại
1. (26/06/2021) Công văn 3753/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (18/06/2021) Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3. (10/06/2021) Chương trình 200/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4. (08/06/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
5. (07/06/2021) Kế hoạch 205/KH-UBND về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (02/06/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (11/05/2021) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
8. (22/04/2021) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
9. (20/04/2021) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030"
10. (20/04/2021) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2021 về phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
11. (17/11/2020) Quyết định 2935/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (17/11/2020) Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (03/11/2020) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
14. (30/10/2020) Kế hoạch 230/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Xuất nhập khẩu
1. (15/06/2021) Quyết định 1578/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (30/03/2021) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2021 về xuất khẩu sản phẩm hàng hóa tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (15/06/2021) Quyết định 1071/QĐ-UBND năm 2021 về mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/06/2021) Công văn 6781/BTC-CST năm 2021 về đính chính Thông tư 38/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
2. (06/10/2020) Quyết định 2568/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (06/10/2020) Quyết định 2570/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (06/10/2020) Quyết định 2569/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Bảo hiểm
1. (25/06/2021) Công văn 1806/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 7, tháng 8 năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (26/06/2021) Công văn 4284/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng đơn giá nhân công cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/06/2021) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
3. (23/06/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2021 về đón người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang và các địa phương khác về cách ly, giám sát theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành
4. (22/06/2021) Hướng dẫn 13/HD-LĐLĐ năm 2021 về nội dung liên quan đến đóng kinh phí công đoàn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (21/06/2021) Công văn 1811/SGDĐT-TCCB năm 2021 hướng dẫn đối với trường hợp thuộc diện hợp đồng lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ký kết
6. (11/06/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (11/06/2021) Quyết định 1210/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
8. (09/06/2021) Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
9. (07/06/2021) Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
10. (04/06/2021) Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh
11. (04/06/2021) Quyết định 1057/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh
12. (24/05/2021) Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
13. (20/05/2021) Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (20/05/2021) Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
15. (19/05/2021) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
16. (05/05/2021) Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
17. (29/04/2021) Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
18. (29/04/2021) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
19. (20/04/2021) Quyết định 871/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
20. (19/04/2021) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2021 quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, nơi cư trú, tạm trú đối với công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương
21. (09/04/2021) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
22. (04/11/2020) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
23. (27/10/2020) Quyết định 2723/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
24. (09/10/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 về Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
25. (27/03/2017) Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung
Công nghệ thông tin
1. (24/06/2021) Quyết định 765/QĐ-BNV năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ
2. (23/06/2021) Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Quyết định 394/QĐ-UBND về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
3. (23/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
4. (18/06/2021) Kế hoạch 120/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
5. (18/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố Hải Phòng
6. (16/06/2021) Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hậu Giang
7. (09/06/2021) Kế hoạch 116/KH-UBND về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang năm 2021
8. (08/06/2021) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2021 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
9. (04/06/2021) Quyết định 1059/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 do tỉnh Trà Vinh ban hành
10. (04/06/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025
11. (02/06/2021) Công văn 1877/BTTTT-KHTC năm 2021 triển khai đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
12. (27/05/2021) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 thực hiện cập nhật mã định danh của tỉnh vào Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung, nâng cấp, điều chỉnh các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng của tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (27/05/2021) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
14. (24/05/2021) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành y tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hậu Giang ban hành
15. (20/05/2021) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2025
16. (12/05/2021) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17. (29/04/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2021 về chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2023
18. (26/04/2021) Kế hoạch 1426/KH-UBND năm 2021 triển khai xây dựng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương
19. (19/04/2021) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2021 về hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2023
20. (16/04/2021) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 127/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
21. (12/04/2021) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2021 triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Sơn La ban hành
22. (24/03/2021) Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam
23. (24/12/2020) Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
24. (03/12/2020) Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2020 về phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
25. (30/10/2020) Quyết định 2748/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
26. (21/10/2020) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2020 về triển khai chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Bất động sản
1. (21/06/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (16/06/2021) Kế hoạch 119/KH-UBND về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang năm 2021 và giai đoạn đến năm 2025
3. (14/05/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (23/12/2020) Nghị quyết 193/NQ-HĐND năm 2020 về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Dịch vụ pháp lý
1. (08/04/2021) Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025”
2. (17/11/2020) Quyết định 2933/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
Bộ máy hành chính
1. (25/06/2021) Quyết định 1219/QĐ-BTC năm 2021 công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ Tài chính
2. (25/06/2021) Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
3. (25/06/2021) Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (24/06/2021) Công văn 4227/VPCP-V.I năm 2021 về giải quyết tố cáo của 15 hộ dân khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/06/2021) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
6. (24/06/2021) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
7. (24/06/2021) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của các phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
8. (24/06/2021) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
9. (23/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ với Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ thành Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
10. (23/06/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
11. (23/06/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
12. (23/06/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên
13. (23/06/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên
14. (23/06/2021) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15. (22/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình
16. (22/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
17. (22/06/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình
18. (22/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
19. (22/06/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
20. (22/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
21. (22/06/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
22. (21/06/2021) Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình
23. (18/06/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
24. (17/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND
25. (17/06/2021) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
26. (15/06/2021) Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2 do tỉnh Hậu Giang ban hành
27. (14/06/2021) Công văn 3954/VPCP-TH về Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
28. (11/06/2021) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
29. (10/06/2021) Quyết định 1720/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
30. (07/06/2021) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh
31. (07/06/2021) Quyết định 2266/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh
32. (04/06/2021) Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh
33. (04/06/2021) Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
34. (04/06/2021) Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
35. (03/06/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 59/2016/QĐ-UBND Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên
36. (03/06/2021) Quyết định 635/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
37. (03/06/2021) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
38. (03/06/2021) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan do Bộ Công an ban hành
39. (03/06/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
40. (31/05/2021) Quyết định 1622/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
41. (31/05/2021) Quyết định 1475/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
42. (31/05/2021) Quyết định 968/QĐ-BGTVT năm 2021 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải
43. (28/05/2021) Kế hoạch 1643/KH-UBND năm 2021 về rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
44. (28/05/2021) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
45. (26/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
46. (21/05/2021) Quyết định 1043/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
47. (21/05/2021) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
48. (19/05/2021) Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
49. (19/05/2021) Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
50. (19/05/2021) Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang
51. (17/05/2021) Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
52. (17/05/2021) Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
53. (17/05/2021) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hội thảo, hội nghị quốc tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
54. (17/05/2021) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hải Dương
55. (14/05/2021) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh
56. (13/05/2021) Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
57. (13/05/2021) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
58. (12/05/2021) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
59. (12/05/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
60. (07/05/2021) Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
61. (05/05/2021) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
62. (05/05/2021) Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
63. (05/05/2021) Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
64. (05/05/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
65. (04/05/2021) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2021 về khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
66. (29/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
67. (29/04/2021) Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
68. (27/04/2021) Quyết định 876/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
69. (23/04/2021) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
70. (22/04/2021) Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
71. (22/04/2021) Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
72. (22/04/2021) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2021 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
73. (20/04/2021) Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
74. (20/04/2021) Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính/Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
75. (19/04/2021) Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
76. (19/04/2021) Quyết định 869/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
77. (19/04/2021) Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
78. (16/04/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
79. (15/04/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
80. (12/04/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
81. (18/03/2021) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
82. (18/03/2021) Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
83. (10/03/2021) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
84. (01/03/2021) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
85. (26/02/2021) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
86. (05/02/2021) Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
87. (14/01/2021) Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
88. (13/01/2021) Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
89. (04/01/2021) Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản in và phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
90. (23/12/2020) Quyết định 3236/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
91. (23/12/2020) Nghị quyết 196/NQ-HĐND năm 2020 về sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và đổi tên gọi các tổ dân phố của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
92. (16/11/2020) Quyết định 2902/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
93. (16/11/2020) Quyết định 2901/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế (sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính)
94. (05/11/2020) Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
95. (30/10/2020) Quyết định 2752/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
96. (30/10/2020) Quyết định 2749/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
97. (30/10/2020) Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
98. (30/10/2020) Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2020 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
99. (30/10/2020) Quyết định 2751/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
Trách nhiệm hình sự
1. (28/06/2021) Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường trách nhiệm hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (17/05/2021) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (09/06/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Tài chính nhà nước
1. (25/06/2021) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hậu Giang ban hành
2. (23/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (18/06/2021) Thông tư 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (17/06/2021) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (09/06/2021) Quyết định 1406/QĐ-UBND quy định về giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (03/06/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Mục 2 Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND
7. (13/05/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8. (10/05/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tiền Giang ban hành
9. (06/04/2021) Nghị quyết 432/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình
10. (15/12/2020) Công văn 222/HĐNĐ-TH năm 2020 về đính chính Nghị quyết 157/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (07/12/2020) Nghị quyết 156/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
12. (07/12/2020) Nghị quyết 155/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
13. (07/12/2020) Nghị quyết 157/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
14. (05/10/2020) Kế hoạch 217/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
15. (21/08/2018) Công văn 10096/BTC-HCSN năm 2018 về kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo” do Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (22/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (22/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (21/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (16/06/2021) Công văn 2253/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành
5. (19/04/2021) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2021 thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hậu Giang ban hành
6. (31/12/2020) Quyết định 74/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Giao thông - Vận tải
1. (28/06/2021) Công văn 6131/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường kiểm soát hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (25/06/2021) Công văn 4233/VPCP-CN năm 2021 báo cáo Chính phủ về thực hiện lắp camera đối với xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/06/2021) Công văn 2753/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
4. (31/05/2021) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2021 thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (10/05/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
6. (28/04/2021) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2021 hủy bỏ Quyết định 909/QĐ-UBND Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
7. (06/04/2021) Nghị quyết 415/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
8. (14/12/2020) Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2020, định hướng đến năm 2030
Giáo dục
1. (25/06/2021) Hướng dẫn liên ngành 9728/HDLN:YT-GDĐT về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (01/06/2021) Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non kèm Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (26/05/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
4. (14/05/2021) Quyết định 2093/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2021-2022
5. (13/05/2021) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
6. (08/05/2021) Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2021-2022
7. (08/05/2021) Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2021-2022
8. (28/04/2021) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm học 2021-2022
9. (26/04/2021) Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm học 2021-2022
Tài nguyên - Môi trường
1. (24/06/2021) Công văn 4215/VPCP-NN năm 2021 về lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
3. (03/06/2021) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2021 về trồng cây xanh phân tán và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
4. (01/06/2021) Kế hoạch 1994/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5. (24/05/2021) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 về trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
6. (19/05/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7. (22/04/2021) Kế hoạch 1387/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2030
8. (19/04/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021-2025)
9. (19/04/2021) Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
10. (17/04/2021) Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (14/04/2021) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2021 thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (13/04/2021) Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
13. (08/02/2021) Quyết định 01/QĐ-TWPCTT năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2021 - 2025 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành
14. (31/12/2020) Quyết định 3389/QĐ-UBND năm 2020 công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (28/12/2020) Kế hoạch 283/KH-UBND năm 2020 xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (25/12/2020) Quyết định 3283/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (07/12/2020) Quyết định 3072/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020-2025
Thể thao - Y tế
1. (28/06/2021) Công văn 5169/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (28/06/2021) Quyết định 3122/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (28/06/2021) Công văn 2249/BVHTTDL-TV năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (28/06/2021) Thông báo 170/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo và trực tuyến với tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (27/06/2021) Công văn 5152/BYT-MT năm 2021 thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 do Bộ Y tế ban hành
6. (26/06/2021) Công văn 5142/BYT-MT năm 2021 về thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Bộ Y tế ban hành
7. (25/06/2021) Quyết định 3092/QĐ-BYT năm 2021 triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (25/06/2021) Công văn 2006/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
9. (24/06/2021) Công văn 187/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao
10. (16/06/2021) Công văn 2956/TCHQ-GSQL năm 2021 về phương án giải quyết thủ tục hải quan trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (10/06/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
12. (01/06/2021) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13. (18/05/2021) Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch triển khai Quyết định 14/2012/QĐ-TTg về chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo kèm theo Quyết định 2249/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành
14. (14/05/2021) Quyết định 1570/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án mở rộng năng lực thử nghiệm, chứng nhận chất lượng cho Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
15. (14/05/2021) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
16. (05/05/2021) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (22/04/2021) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2021 về hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
18. (09/10/2020) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2020 về hành động, thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyền dân sự
1. (11/06/2021) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân do Bộ Công an ban hành
2. (08/06/2021) Quyết định 913/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 69 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
3. (03/06/2021) Quyết định 892/QĐ-CTN năm 2021 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Yu Shan do Chủ tịch nước ban hành
4. (03/06/2021) Quyết định 891/QĐ-CTN năm 2021 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen, Chin-Lin do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (24/06/2021) Chỉ thị 06-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
2. (24/06/2021) Quyết định 1008/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/06/2021) Chỉ thị 05-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hanh
4. (18/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (14/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
6. (11/06/2021) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (11/06/2021) Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (11/06/2021) Quyết định 1039/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
9. (09/06/2021) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025”
10. (08/06/2021) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
11. (31/05/2021) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch 07-KH/TU về thực hiện Kết luận 92-KL/TW về "tiếp tục thực hiện Nghị quyết về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
12. (25/05/2021) Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
13. (18/05/2021) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14. (17/05/2021) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hải Phòng ban hành
15. (14/05/2021) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2021 về Quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021- 2025
16. (11/05/2021) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17. (10/05/2021) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
18. (07/05/2021) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
19. (28/04/2021) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
20. (27/04/2021) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Sơn La
21. (27/04/2021) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Sơn La
22. (26/04/2021) Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
23. (20/04/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2021 về quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
24. (19/04/2021) Kế hoạch 73/KH-UBND về thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
25. (08/03/2021) Quyết định 279/QĐ-BTTTT năm 2021 về kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
26. (23/12/2020) Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
27. (06/11/2020) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2020 triển khai Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
28. (30/10/2020) Kế hoạch 229/KH-UBND năm 2020 thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
29. (29/10/2020) Quyết định 2731/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực khác
1. (25/06/2021) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2021 về cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
2. (11/06/2021) Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
3. (27/05/2021) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4. (24/05/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (20/05/2021) Quyết định 1638/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa
6. (02/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Chả Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (23/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn