Bản Tin Văn Bản Mới 26/06/2021 09:03 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 23/6 - 25/6/2021

26/06/2021 09:03 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 23/6 - 25/6/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (22/06/2021) Quyết định 1127/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
2. (18/06/2021) Quyết định 2012/QĐ-BGDĐT về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (04/06/2021) Quyết định 1468/QĐ-BKHCN năm 2021 về Kế hoạch triển khai Thông tư 07/2020/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (31/05/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về rà soát, phân loại và đánh giá Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (25/05/2021) Quyết định 2185/QĐ-UBND về Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh quản lý năm 2021
6. (21/05/2021) Kế hoạch 1531/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” do tỉnh Tây Ninh ban hành
7. (20/05/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
8. (10/05/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình để thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP
9. (14/04/2021) Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
Đầu tư
1. (23/06/2021) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/06/2021) Công văn 955/BQLDA2-PID6 năm 2021 về tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu và kế hoạch khởi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn do Ban Quản lý dự án 2 ban hành
3. (21/06/2021) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
4. (15/06/2021) Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
5. (01/06/2021) Quyết định 1118/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thẩm định, quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (28/05/2021) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
7. (06/05/2021) Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
8. (22/03/2021) Quyết định 857/QĐ-UBND về chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021, định hướng giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Ninh
9. (20/01/2021) Công văn 331/BKHĐT-ĐTNN về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (24/06/2021) Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2021 về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (14/06/2021) Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh tính chất ngành nghề một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
4. (09/06/2021) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (08/06/2021) Quyết định 1341/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Thái Bình
6. (04/06/2021) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (01/06/2021) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCT về giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật về hoạt động thương mại trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Sơn La ban hành
8. (28/05/2021) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 do tỉnh Sơn La ban hành
9. (26/05/2021) Kế hoạch 1612/KH-BCĐ năm 2021 về đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo từng cấp độ, diễn biến của dịch bệnh ở các địa bàn bị phong tỏa, giãn cách do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Tây Ninh ban hành
10. (24/05/2021) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (23/04/2021) Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
12. (13/04/2021) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
13. (29/12/2020) Quyết định 3849/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
14. (14/12/2020) Quyết định 3556/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (20/05/2021) Công văn 2424/KBNN-THPC năm 2021 hướng dẫn thực hiện Thông tư 115/2020/TT-BTC do Kho bạc Nhà nước ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/06/2021) Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (18/06/2021) Công văn 1906/UBND-KT về tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (18/06/2021) Công văn 21842/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (18/06/2021) Công văn 21930/CTHN-TTHT năm 2021 về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (18/06/2021) Công văn 21839/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (18/06/2021) Công văn 21929/CTHN-TTHT năm 2021 về trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (18/06/2021) Công văn 21927/CTHN-TTHT năm 2021 về khoản tiền bồi thường khi thanh lý hợp đồng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (18/06/2021) Công văn 21837/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với hợp đồng tài trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (10/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
10. (08/06/2021) Quyết định 1947/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
11. (26/05/2021) Quyết định 2189/QĐ-UBND quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (23/06/2021) Công văn 1323/TCGDNN-KĐCL thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
2. (23/06/2021) Quyết định 758/QĐ-BNV năm 2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ
3. (22/06/2021) Công văn 4143/VPCP-CN năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/06/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
5. (11/06/2021) Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
6. (25/05/2021) Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
7. (24/05/2021) Quyết định 1114/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá công lao động lâm nghiệp năm 2021 do tỉnh Tây Ninh ban hành
8. (28/04/2021) Kế hoạch 1249/KH-UBND năm 2021 về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2022 do tỉnh Tây Ninh ban hành
Công nghệ thông tin
1. (22/06/2021) Công văn 2059/UBND-VX năm 2021 về khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
2. (21/06/2021) Quyết định 1913/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch "Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (18/06/2021) Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 1.0
4. (08/06/2021) Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
5. (08/06/2021) Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6. (08/06/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
7. (31/05/2021) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2021 thực hiện Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
8. (31/05/2021) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 triển khai phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
9. (04/05/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
10. (09/04/2021) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
11. (26/03/2021) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế sử dụng, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Trị
12. (31/12/2020) Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
13. (23/10/2020) Quyết định 4004/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình
Bất động sản
1. (21/06/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (16/06/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
3. (15/06/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (04/06/2021) Quyết định 1316/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2021
5. (20/05/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 61/2019/QĐ-UBND
6. (07/05/2021) Quyết định 1021/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
7. (29/04/2021) Quyết định 985/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
8. (27/04/2021) Quyết định 964/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
9. (19/04/2021) Quyết định 888/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
10. (08/04/2021) Quyết định 788/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
11. (02/04/2021) Quyết định 203/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
12. (29/03/2021) Quyết định 673/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
13. (26/03/2021) Quyết định 173/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
14. (26/03/2021) Quyết định 175/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
15. (26/03/2021) Quyết định 178/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
16. (24/03/2021) Quyết định 647/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
17. (24/03/2021) Quyết định 641/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
18. (24/03/2021) Quyết định 648/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
19. (19/03/2021) Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất của huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
20. (19/03/2021) Quyết định 838/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
21. (11/03/2021) Quyết định 132/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
22. (09/03/2021) Quyết định 124/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
23. (05/03/2021) Quyết định 118/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
24. (05/03/2021) Quyết định 119/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
25. (04/03/2021) Quyết định 112/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
26. (24/02/2021) Quyết định 103/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện KBang, tỉnh Gia Lai
27. (11/02/2021) Quyết định 98/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
28. (09/02/2021) Quyết định 85/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Dịch vụ pháp lý
1. (15/06/2021) Quyết định 1872/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. (11/06/2021) Quyết định 991/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
Sở hữu trí tuệ
1. (23/06/2021) Quyết định 986/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để đóng góp cho Cơ chế COVAX do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/06/2021) Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (11/06/2021) Thông tư 03/2021/TT-BKHCN về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (10/12/2020) Quyết định 3576/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Bộ máy hành chính
1. (24/06/2021) Công văn 825/UBDT-PC năm 2021 về phối hợp tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (24/06/2021) Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT năm 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. (23/06/2021) Quyết định 1050/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
4. (23/06/2021) Quyết định 787/QĐ-BXD năm 2021 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng
5. (23/06/2021) Thông báo 165/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (23/06/2021) Công văn 4188/VPCP-TKBT năm 2021 về chuẩn bị báo cáo do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV của Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (22/06/2021) Quyết định 881/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định 689/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (22/06/2021) Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định 939/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (22/06/2021) Công văn 5880/BGTVT-PC năm 2021 xây dựng Báo cáo về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (22/06/2021) Công văn 5935/BGTVT-TCCB năm 2021 về báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 165 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (22/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
12. (22/06/2021) Công văn 5896/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chuẩn bị nội dung làm việc của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Kon Tum do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (22/06/2021) Quyết định 2703/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực: Thi, tuyển sinh; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
14. (21/06/2021) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
15. (21/06/2021) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
16. (21/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2014/QĐ-UBND và 33/2016/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
17. (21/06/2021) Quyết định 1788/QĐ-TCHQ năm 2021 về quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (21/06/2021) Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
19. (21/06/2021) Thông tư 71/2021/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
20. (18/06/2021) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
21. (18/06/2021) Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre
22. (16/06/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Quy chế về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia, và cấp tỉnh
23. (16/06/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
24. (15/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
25. (15/06/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
26. (08/06/2021) Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1673/QĐ-UBND, 794/QĐ-UBND, 1897/QĐ-UBND Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La"
27. (08/06/2021) Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
28. (07/06/2021) Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
29. (07/06/2021) Quyết định 1920/QĐ-UBND năm 2021 về ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa"
30. (02/06/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
31. (02/06/2021) Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ và thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
32. (01/06/2021) Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
33. (01/06/2021) Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021-2025
34. (28/05/2021) Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
35. (28/05/2021) Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2021 quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
36. (28/05/2021) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
37. (27/05/2021) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
38. (24/05/2021) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
39. (19/05/2021) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (Lĩnh vực Dược - Mỹ Phẩm); sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và Y tế dự phòng) tại Mục I, Mục VIII kèm theo Quyết định 902/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
40. (19/05/2021) Quyết định 1201/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
41. (15/05/2021) Thông tư 54/2021/TT-BCA quy định về công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
42. (15/05/2021) Quyết định 1154/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành ở từng vị trí việc làm cần tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021
43. (15/05/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
44. (14/05/2021) Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
45. (14/05/2021) Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
46. (13/05/2021) Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
47. (13/05/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc
48. (12/05/2021) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
49. (12/05/2021) Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
50. (12/05/2021) Quyết định 873/QĐ-UBND năm 2021 công bố 03 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý của 10 danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Tài nguyên nước) tại Mục IV, Phần A, Quyết định 497/QĐ- UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
51. (12/05/2021) Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
52. (12/05/2021) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
53. (10/05/2021) Quyết định 1420/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
54. (07/05/2021) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
55. (06/05/2021) Quyết định 1081/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
56. (06/05/2021) Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ Nội vụ ban hành
57. (05/05/2021) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
58. (20/04/2021) Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
59. (19/04/2021) Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
60. (19/04/2021) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình
61. (16/04/2021) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
62. (16/04/2021) Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
63. (16/04/2021) Quyết định 704/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
64. (14/04/2021) Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
65. (08/04/2021) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
66. (05/04/2021) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
67. (26/03/2021) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
68. (15/03/2021) Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Nam
69. (24/12/2020) Quyết định 3784/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam
70. (12/11/2020) Quyết định 3232/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
71. (09/11/2020) Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2020 hợp nhất Nghị định về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành
72. (06/11/2020) Quyết định 3174/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
73. (02/11/2020) Quyết định 3142/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
74. (17/04/2018) Quyết định 833/QĐ-TLĐ năm 2018 Quy định về Giám sát trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (04/05/2021) Kế hoạch 1314/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Tây Ninh ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (27/05/2021) Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa
Tài chính nhà nước
1. (23/06/2021) Quyết định 985/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/06/2021) Công văn 5028/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
3. (23/06/2021) Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2021 phê duyệt sửa đổi Nghị định thư tài chính năm 2019 và gia hạn thời hạn mở quyền rút vốn các Nghị định thư tài chính năm 2006, năm 2009, năm 2014 và năm 2019 của Chính phủ Pháp cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội” do Chính phủ ban hành
4. (23/06/2021) Công văn 818/UBDT-KHTC năm 2021 về tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (21/06/2021) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
6. (19/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (18/06/2021) Quyết định 1118/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập Tổ công tác làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành các quy định pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (17/06/2021) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình 10-Ctr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” do thành phố Hà Nội ban hành
9. (14/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai
10. (11/06/2021) Quyết định 990/QĐ-BTP công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
11. (09/06/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND
12. (08/06/2021) Quyết định 9/2021/QĐ-UBND về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
13. (01/06/2021) Quyết định 1851/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2021
14. (28/05/2021) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La
15. (14/05/2021) Kế hoạch 1454/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16. (10/05/2021) Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
17. (28/04/2021) Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Sóc Trăng
18. (22/04/2021) Quyết định 905/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
19. (29/03/2021) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
Xây dựng - Đô thị
1. (21/06/2021) Quyết định 976/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" vay vốn Ngân hàng Thế giới tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái và Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (24/06/2021) Công văn 870/TTg-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng nút giao khác mức trên quốc lộ 5, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/06/2021) Quyết định 1130/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện chuyên mục "Hỏi đáp pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải
3. (22/06/2021) Công văn 5902/BGTVT-KCHT năm 2021 về cải tạo, mở rộng đường ngang Km389+300 tuyến đường sắt Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (22/06/2021) Công văn 5912/BGTVT-KHĐT năm 2021 về hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (22/06/2021) Công văn 5918/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và ngược lại do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (22/06/2021) Công văn 5885/BGTVT-KHĐT năm 2021 về thiết lập khoản dự phòng Covid-19 của Chương trình Aus4Transport để chi trả cho các hạng mục phát sinh ngoài dự kiến ban đầu do ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp bởi đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (21/06/2021) Thông báo 210/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tại buổi họp trực tuyến với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về kiểm điểm tiến độ Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (21/06/2021) Công văn 5861/BGTVT-VT năm 2021 trả lời kiến nghị của các Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (18/06/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự vận chuyển hành khách, hàng hóa tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (31/05/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường bộ, đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh
11. (14/04/2021) Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”
Giáo dục
1. (23/06/2021) Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (22/06/2021) Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (22/06/2021) Công văn 1827/SGDĐT-KTKĐ về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong tình hình tăng cường phòng chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (18/06/2021) Quyết định 270/QĐ-TCGDNN năm 2021 về xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
5. (10/06/2021) Quyết định 1257/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do tỉnh Tây Ninh ban hành
6. (04/06/2021) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (04/06/2021) Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8. (28/05/2021) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thái Bình năm học 2021-2022
9. (27/05/2021) Quyết định 1766/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2021-2022
10. (24/05/2021) Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm học 2021-2022
11. (19/05/2021) Chỉ thị 17/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
12. (23/04/2021) Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022 do tỉnh Tây Ninh ban hành
13. (20/04/2021) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh năm học 2021-2022
14. (08/04/2021) Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Tây Ninh
Tài nguyên - Môi trường
1. (22/06/2021) Công văn 5927/BGTVT-ATGT về tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (18/06/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
3. (15/06/2021) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2021 về thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (10/06/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của 03 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập và Miền Đông do tỉnh Quảng Ninh ban hành
5. (08/06/2021) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, cấp quốc gia, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
6. (14/05/2021) Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tập huấn, thống kê hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
7. (10/05/2021) Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
8. (29/04/2021) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
9. (27/04/2021) Kế hoạch 1230/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10. (07/04/2021) Quyết định 631/QĐ-UBND về Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (06/04/2021) Quyết định 624/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La
12. (24/03/2021) Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
13. (31/12/2020) Quyết định 3997/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
Thể thao - Y tế
1. (25/06/2021) Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (25/06/2021) Thông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (24/06/2021) Công văn 5072/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
4. (24/06/2021) Công văn 5078/BYT-KCB năm 2021 tăng cường quản lý công tác khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng do Bộ Y tế ban hành
5. (24/06/2021) Thông báo 168/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về việc ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vắc xin COVID-19 và Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (24/06/2021) Công văn 5063/BYT-DP năm 2021 về sử dụng PPE khi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
7. (23/06/2021) Công văn 5015/BYT-MT năm 2021 về cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch do Bộ Y tế ban hành
8. (23/06/2021) Quyết định 3020/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 do Bộ Y tế ban hành
9. (23/06/2021) Công văn 5019/BYT-DP năm 2021 về chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (23/06/2021) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (23/06/2021) Công văn 5020/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
12. (22/06/2021) Công văn 4159/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (22/06/2021) Công văn 4161/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (22/06/2021) Công văn 4162/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (22/06/2021) Công văn 4160/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (22/06/2021) Công văn 4986/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
17. (22/06/2021) Công văn 4993/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
18. (14/06/2021) Quyết định 91/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (11/06/2021) Công văn 2490/TTKSBT-BTN năm 2021 về hướng dẫn tạm thời xử lý văn phòng tòa nhà làm việc có ca bệnh COVID-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (06/06/2021) Công văn 4297/SYT-NV năm 2021 hướng dẫn tổ chức xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
21. (03/06/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
22. (31/05/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
23. (31/05/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
24. (26/05/2021) Kế hoạch 1613/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh của tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
25. (25/05/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình, năm 2021-2022
26. (14/05/2021) Kế hoạch 1453/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vào năm 2030
27. (08/04/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Quyền dân sự
1. (27/11/2020) Quyết định 3885/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Văn hóa - Xã hội
1. (24/06/2021) Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (23/06/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về thang điểm, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (23/06/2021) Công văn 4184/VPCP-KGVX năm 2021 báo cáo, kiến nghị về tình hình ma túy nổi lên gần đây do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (18/06/2021) Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Golf thành phố Hà Nội
5. (18/06/2021) Quyết định 433/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (17/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 08/2020/QĐ-UBND
7. (31/05/2021) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
8. (21/05/2021) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030
9. (07/05/2021) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10. (04/05/2021) Kế hoạch 492/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Gia Lai
11. (28/04/2021) Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (13/04/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2030
13. (13/04/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
14. (13/04/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
15. (02/04/2021) Kế hoạch 391/KH-UBND năm 2021 về Chương trình "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực khác
1. (14/06/2021) Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Sơn La”
2. (08/06/2021) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (12/05/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
4. (10/05/2021) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển lĩnh vực trồng trọt theo hướng an toàn và bền vững, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành
5. (20/04/2021) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6. (23/09/2020) Quyết định 295/QĐ-CN-MTCN năm 2020 hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo trâu trước khi giết thịt do Cục Chăn nuôi ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,981

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn