Bản Tin Văn Bản Mới 23/06/2021 08:13 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 19/6 - 22/6/2021

23/06/2021 08:13 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 19/6 - 22/6/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (18/06/2021) Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Bộ Tài chính ban hành
2. (16/06/2021) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030
3. (25/12/2020) Quyết định 3745/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị
4. (30/11/2020) Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, hoạt động của hộ kinh doanh và hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Đầu tư
1. (21/06/2021) Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/06/2021) Công văn 5717/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tham gia ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến trong giai đoạn trung hạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (16/06/2021) Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, hủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
4. (16/06/2021) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
5. (15/06/2021) Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (10/06/2021) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc bổ sung năm 2021-2022 do tỉnh Đắk Nông ban hành
7. (14/05/2021) Quyết định 1119/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1740/QĐ-UBND về tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
8. (10/05/2021) Quyết định 334/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (10/05/2021) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công; sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10. (07/05/2021) Kế hoạch 513/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do tỉnh Gia Lai ban hành
11. (29/04/2021) Nghị quyết 273/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (29/04/2021) Nghị quyết 269/NQ-HĐND năm 2021 thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
13. (26/04/2021) Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
14. (01/12/2020) Quyết định 3376/QĐ-UBND năm 2020 hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thương mại
1. (14/06/2021) Kế hoạch 146/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2021
2. (14/06/2021) Công văn 3415/BCT-CTĐP năm 2021 triển khai Công văn 38-CV/BCSĐ quán triệt nội dung về phát triển công nghiệp và thương mại tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Công thương ban hành
3. (10/06/2021) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
4. (13/04/2021) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
5. (31/03/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định 194/QĐ-TTg)
6. (23/03/2021) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
7. (30/12/2020) Quyết định 3538/QĐ-BCT năm 2020 phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành
8. (09/12/2020) Quyết định 5571/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”
9. (19/11/2020) Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
10. (14/05/2020) Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá do Bộ Công thương ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (16/06/2021) Công văn 5679/BGTVT-ĐTCT năm 2021 triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (14/06/2021) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (11/06/2021) Quyết định 811/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
4. (11/06/2021) Quyết định 812/QĐ-TCT về Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành
5. (09/06/2021) Công văn 20524/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế khi thanh toán bằng ví điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (09/06/2021) Công văn 20525/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia tư vấn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (23/12/2020) Quyết định 3714/QĐ-UBND năm 2020 quy định về thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính bằng biên lai điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
Chứng khoán
1. (18/06/2021) Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
2. (03/06/2021) Quyết định 379/QĐ-UBCK năm 2021 về Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
Bảo hiểm
1. (14/12/2020) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
2. (14/12/2020) Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (06/10/2020) Văn bản hợp nhất 3922/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (09/06/2021) Quyết định 1402/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (09/06/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (09/06/2021) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (bổ sung mới, sửa đổi)
4. (08/06/2021) Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
5. (03/06/2021) Quyết định 1224/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, danh mục 03 thủ tục hành chính sửa đổi và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
6. (03/06/2021) Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
7. (02/06/2021) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
8. (24/05/2021) Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
9. (21/05/2021) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
10. (21/05/2021) Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính mới; 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận và 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
11. (04/05/2021) Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi/bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
12. (03/03/2021) Thông báo 565/TB-LĐTBXH năm 2021 về tình hình tai nạn lao động năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (21/06/2021) Thông tư 02/2021/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (21/06/2021) Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (18/06/2021) Công văn 2177/BTTTT-PC năm 2021 về đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (18/06/2021) Quyết định 966/QĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (16/06/2021) Chỉ thị 1117/CT-UBND năm 2021 về tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
6. (10/06/2021) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
7. (04/06/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (04/06/2021) Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai
9. (31/05/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10. (28/05/2021) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
11. (27/05/2021) Quyết định 1307/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
12. (14/05/2021) Quyết định 421/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021
13. (04/05/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình củng cố và phát triển Hệ thống thông tin chuyên ngành Dân số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030
14. (05/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh việc thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và “Chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
15. (29/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi
16. (24/12/2020) Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (02/12/2020) Quyết định 3435/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch số hóa tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025
18. (23/11/2020) Quyết định 3304/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu Hệ thống giám sát tàu cá tỉnh Quảng Trị
19. (09/10/2020) Quyết định 3770/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
Bất động sản
1. (16/06/2021) Công văn 5657/BGTVT-KCHT năm 2021 về nhu cầu sử dụng đất của ga Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản 4252/UBND-CN do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (20/05/2021) Quyết định 1190/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
3. (10/05/2021) Quyết định 1103/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
4. (06/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5. (05/05/2021) Chỉ thị 8/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (27/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024
7. (26/03/2021) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2021 quy định một số nội dung về quản lý, hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
8. (24/03/2021) Quyết định 387/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
9. (24/03/2021) Quyết định 392/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
10. (24/03/2021) Quyết định 391/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
11. (24/03/2021) Quyết định 390/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
12. (19/03/2021) Quyết định 841/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
13. (19/03/2021) Quyết định 837/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
14. (19/03/2021) Quyết định 833/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
15. (17/03/2021) Quyết định 819/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
16. (15/03/2021) Quyết định 789/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
17. (11/03/2021) Quyết định 130/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
18. (11/03/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
19. (08/03/2021) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2021 điều chỉnh, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Quyết định 2016/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành
20. (20/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
21. (31/12/2020) Quyết định 3573/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
22. (21/12/2020) Quyết định 3698/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
23. (30/10/2020) Quyết định 3007/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Dịch vụ pháp lý
1. (28/12/2020) Quyết định 3769/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
Bộ máy hành chính
1. (21/06/2021) Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (21/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/06/2021) Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (21/06/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành
5. (18/06/2021) Thông tư 12/2021/TT-BGTVT quy định về tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (17/06/2021) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2021 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
7. (16/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
8. (16/06/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
9. (16/06/2021) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (16/06/2021) Kế hoạch 102/KH-UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021
11. (16/06/2021) Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
12. (16/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
13. (16/06/2021) Quyết định 2969/QĐ-BYT năm 2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiễm đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế
14. (15/06/2021) Kế hoạch 6654/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
15. (15/06/2021) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
16. (15/06/2021) Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
17. (15/06/2021) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
18. (14/06/2021) Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
19. (14/06/2021) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
20. (14/06/2021) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
21. (14/06/2021) Quyết định 2019/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
22. (13/06/2021) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
23. (11/06/2021) Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp, quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
24. (11/06/2021) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
25. (11/06/2021) Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh
26. (11/06/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai
27. (10/06/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
28. (10/06/2021) Kế hoạch 70/KH-VKSTC năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2025 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
29. (10/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 11 Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND
30. (04/06/2021) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
31. (04/06/2021) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới; danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
32. (03/06/2021) Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
33. (03/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ
34. (03/06/2021) Quyết định 1019/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát hành xuất bản phẩm và lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
35. (03/06/2021) Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
36. (01/06/2021) Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
37. (31/05/2021) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh và hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
38. (31/05/2021) Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
39. (31/05/2021) Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
40. (28/05/2021) Quyết định 1039/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Sơn La
41. (28/05/2021) Quyết định 950/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh và lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
42. (27/05/2021) Quyết định 1250/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
43. (25/05/2021) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đồng Nai
44. (24/05/2021) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
45. (22/05/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
46. (22/05/2021) Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
47. (20/05/2021) Quyết định 1219/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
48. (20/05/2021) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
49. (19/05/2021) Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
50. (19/05/2021) Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh
51. (18/05/2021) Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
52. (18/05/2021) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ đối với 01 thủ tục hành chính mới, 02 sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
53. (18/05/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
54. (13/05/2021) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
55. (12/05/2021) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh
56. (11/05/2021) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
57. (11/05/2021) Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quản lý
58. (10/05/2021) Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
59. (08/05/2021) Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
60. (08/05/2021) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
61. (04/05/2021) Quyết định 652/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
62. (04/05/2021) Quyết định 1359/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh
63. (27/04/2021) Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
64. (27/04/2021) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
65. (26/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
66. (23/04/2021) Quyết định 1359/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
67. (22/04/2021) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
68. (20/04/2021) Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
69. (20/04/2021) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
70. (19/04/2021) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
71. (19/04/2021) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã tỉnh Đồng Nai
72. (16/04/2021) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
73. (14/04/2021) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
74. (14/04/2021) Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
75. (09/04/2021) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
76. (09/04/2021) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
77. (08/04/2021) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
78. (06/04/2021) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
79. (06/04/2021) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
80. (06/04/2021) Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
81. (05/04/2021) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai
82. (05/04/2021) Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đồng Nai
83. (05/04/2021) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
84. (05/04/2021) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
85. (05/04/2021) Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
86. (31/03/2021) Kế hoạch 1739/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
87. (31/03/2021) Kế hoạch 3214/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2022
88. (31/03/2021) Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
89. (29/03/2021) Quyết định 975/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
90. (29/03/2021) Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh
91. (25/03/2021) Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
92. (24/03/2021) Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên
93. (19/03/2021) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
94. (18/03/2021) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
95. (15/03/2021) Quyết định 674/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
96. (04/03/2021) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
97. (02/03/2021) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời về mức chi kinh phí phục vụ bầu cử, thời gian được hưởng hỗ trợ cho các đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Điện Biên
98. (26/02/2021) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
99. (31/12/2020) Quyết định 2120/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
100. (31/12/2020) Quyết định 3281/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2021 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
101. (31/12/2020) Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
102. (28/12/2020) Quyết định 3770/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
103. (28/12/2020) Quyết định 3771/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
104. (24/12/2020) Quyết định 2043/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi
105. (22/12/2020) Quyết định 3752/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
106. (21/12/2020) Quyết định 1977/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi
107. (15/12/2020) Quyết định 3610/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
108. (15/12/2020) Quyết định 3609/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
109. (15/12/2020) Quyết định 3619/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
110. (12/12/2020) Quyết định 1892/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
111. (10/12/2020) Quyết định 3573/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
112. (07/12/2020) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
113. (07/12/2020) Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
114. (02/12/2020) Quyết định 3439/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
115. (24/11/2020) Quyết định 3339/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
116. (24/11/2020) Quyết định 3338/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
117. (19/11/2020) Quyết định 1763/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
118. (19/11/2020) Quyết định 1745/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Công an tỉnh đưa ra tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
119. (19/11/2020) Quyết định 1744/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
120. (22/10/2020) Quyết định 2915/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
121. (19/10/2020) Quyết định 2860/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
122. (08/10/2020) Quyết định 2911/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Vi phạm hành chính
1. (14/06/2021) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí truyền thông do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (25/05/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2021 triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
2. (30/03/2021) Chương trình 368/CTr-UBND năm 2021 về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (29/03/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi
4. (30/11/2020) Công văn 5442/VKSTC-V14 năm 2020 về giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thi hành án dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (22/03/2021) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, giai đoạn 2021-2025
Tài chính nhà nước
1. (18/06/2021) Công văn 4932/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn lưu trữ Bảng kê chi phí khám chữa bệnh kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT cùng với hồ sơ khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
2. (17/06/2021) Công văn 5724/BGTVT-TC năm 2021 về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản theo quy định Nghị định 70/2018/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (16/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận
4. (14/06/2021) Công văn 2560/CHK-TC năm 2021 về hoàn thiện phương án giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (10/06/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống Lâm nghiệp xuất vườn của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 -2025
6. (09/06/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (25/05/2021) Công văn 2143/BGDĐT-KHTC năm 2021 thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 về kế hoạch ngân sách 3 năm 2022-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (12/05/2021) Quyết định 669/QĐ-UBND năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2021-2022
9. (28/04/2021) Quyết định 300/QĐ-UBND Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
10. (14/04/2021) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2021 Quy định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11. (08/04/2021) Quyết định 479/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng, Tết trồng cây và trồng cây phân tán năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
12. (24/03/2021) Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2021 về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020
13. (31/12/2020) Quyết định 3973/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Trị
14. (30/12/2020) Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Quảng ngãi ban hành
15. (07/12/2020) Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
16. (04/12/2020) Quyết định 3468/QĐ-UBND năm 2020 quy định về hệ số K làm cơ sở để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17. (23/11/2020) Quyết định 3318/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung định mức bồi thường, hỗ trợ tiêu thụ, tiêu hủy hàng hải sản tồn kho bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
18. (26/10/2020) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19. (21/10/2020) Quyết định 3026/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá bình quân trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng; trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Xây dựng - Đô thị
1. (18/06/2021) Công văn 5790/BGTVT-KCHT năm 2021 về công trình, hạng mục công trình không phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn và quá niên hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu nguy hiểm trên mạng lưới đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (31/05/2021) Công văn 1399/BKHCN-ĐTG năm 2021 hướng dẫn nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (19/04/2021) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
4. (09/11/2020) Quyết định 3201/QĐ-UBND năm 2020 quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Giao thông - Vận tải
1. (21/06/2021) Công văn 5803/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 dự án cải tạo, nâng cấp QL.3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (21/06/2021) Công văn 5838/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tham gia ý kiến bổ sung quy hoạch giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tại Km279+650 (nút giao khác mức) tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (19/06/2021) Thông báo 6346/TB-SGTVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (18/06/2021) Công văn 5781/BGTVT-KHĐT năm 2021 về bổ sung quy hoạch giao cắt và phương án thiết kế nút giao giữa đường bộ và tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, Kép - Hạ Long và đường sắt nội bộ của ga Kép trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (18/06/2021) Công văn 2241/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (18/06/2021) Công văn 4095/VPCP-CN năm 2021 về thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị đến cảng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (18/06/2021) Công văn 5730/BGTVT-KCHT năm 2021 về xây dựng đường gom dọc QL.5 đoạn Km14+320 ÷ Km14+740 (T) và cải tạo 02 nút giao hiện có tại Km14+320(T) và Km14+740(T)/QL.5, tỉnh Hưng Yên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (18/06/2021) Công văn 5752/BGTVT-ATGT năm 2021 về cử đại diện tham dự Chương trình đào tạo nâng cao năng lực an toàn đường bộ do Ngân hàng phát triển Châu Á tổ chức của Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (18/06/2021) Công văn 5765/BGTVT-TC năm 2021 về xử lý vướng mắc trong bàn giao tài sản công trình điện của dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt sang Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (17/06/2021) Thông báo 206/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 04 dự án đường sắt thuộc dự án quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (17/06/2021) Công văn 2611/CHK-KHĐT năm 2021 về rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các Cảng hàng không do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) đang khai thác của Cục Hàng không Việt Nam ban hành
12. (17/06/2021) Công văn 4055/VPCP-CN năm 2021 về rà soát Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (16/06/2021) Công văn 2582/CHK-ANHK năm 2021 về Giấy thông hành, Thẻ/Chứng nhận tạm trú của hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng đi các chuyến bay nội địa của Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
14. (16/06/2021) Công văn 5656/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ngoại giao về việc xin điều chỉnh nội dung Chương trình Aus4Transport do Bộ Giao thông vận tải ban hành
15. (07/06/2021) Công văn 5247/BGTVT-KCHT năm 2021 về gia hạn thời gian sử dụng đường ngang có thời hạn tại Km1317+757,80 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
16. (22/04/2021) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sơn La
17. (22/04/2021) Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
18. (24/03/2021) Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19. (19/11/2020) Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình Xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m mất tín hiệu kết nối, vượt ranh giới cho phép trong quá trình hoạt động trên biển do tỉnh Quảng Trị ban hành
Giáo dục
1. (18/06/2021) Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT về thành lập các đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. (28/05/2021) Quyết định 1042/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
3. (17/05/2021) Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
4. (14/05/2021) Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5. (13/05/2021) Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm học 2021-2022
6. (12/05/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
7. (11/05/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (26/04/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (15/04/2021) Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2021-2022
10. (06/04/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (01/04/2021) Kế hoạch 1761/KH-UBND thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo định 71/2020/NĐ-CP
12. (10/12/2020) Quyết định 3578/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tài nguyên - Môi trường
1. (17/06/2021) Công văn 2610/CHK-QLC về kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy năm 2021 tại các cảng hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
2. (17/06/2021) Công văn 2133/BTTTT-TTCS năm 2021 về tuyên truyền công tác quản lý, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (16/06/2021) Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Phòng cháy và chữa cháy tại Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai
4. (14/06/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản tỉnh Ninh Bình năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
5. (14/06/2021) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6. (10/06/2021) Kế hoạch 413/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (09/06/2021) Công văn 3324/BCT-ĐL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong lĩnh vực điện gió do Bộ Công thương ban hành
8. (07/06/2021) Công văn 3259/BCT-ĐL năm 2021 về kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn do Bộ Công thương ban hành
9. (30/05/2021) Quyết định 1047/QĐ-UBND năm 2021 quy định về huy động lực lượng, phương tiện tham gia các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ lớn và tai nạn, sự cố phức tạp trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (07/05/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (15/04/2021) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa tỉnh Điện Biên
12. (09/04/2021) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (05/04/2021) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14. (05/04/2021) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2021 thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
15. (31/12/2020) Quyết định 3910/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp thực hiện việc nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
16. (30/12/2020) Quyết định 2103/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
17. (15/12/2020) Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025
18. (10/12/2020) Quyết định 3575/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Thể thao - Y tế
1. (21/06/2021) Công văn 3807/SYT-NVY năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (21/06/2021) Công văn 1942/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới
3. (21/06/2021) Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2021 về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (21/06/2021) Công văn 4124/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (21/06/2021) Kế hoạch 3793/KH-SYT về giám sát cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ Dược liệu, vị thuốc Cổ truyền, thuốc Cổ truyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
6. (20/06/2021) Công văn 3786/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (19/06/2021) Công văn 2021/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (19/06/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về siết chặt và tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
9. (19/06/2021) Công văn 2020/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (19/06/2021) Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Chính phủ ban hành
11. (18/06/2021) Quyết định 2995/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
12. (18/06/2021) Công văn 4925/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
13. (18/06/2021) Công văn 4919/BYT-KHTC về bảo đảm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong điều kiện nắng nóng năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
14. (18/06/2021) Công văn 3779/SYT-NVY năm 2021 về quy trình chuyển người mắc COVID-19 đến các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (17/06/2021) Quyết định 2974/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
16. (10/06/2021) Kế hoạch 417/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên và thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
17. (09/06/2021) Công văn 3319/BCT-CN năm 2021 về chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát do Bộ Công thương ban hành
18. (04/06/2021) Công văn 3294/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn xử lý tình huống khi người cách ly có vấn đề sức khỏe do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (25/05/2021) Kế hoạch 5637/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20. (13/05/2021) Kế hoạch 349/KH-UBND về đáp ứng với các tình huống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
21. (02/05/2021) Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời mức giá tạm thời tối đa cho dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
22. (23/04/2021) Kế hoạch 2336/KH-UBND năm 2021 triển khai các hoạt động trọng tâm công tác Y tế dự phòng và Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
23. (16/04/2021) Kế hoạch 2204/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phát triển sự nghiệp Y tế, Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
24. (05/04/2021) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
25. (23/03/2021) Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2021 quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
26. (28/10/2016) Công văn 10597/SYT-NVY năm 2016 thực hiện cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Quyền dân sự
1. (03/06/2021) Quyết định 893/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 177 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
2. (01/06/2021) Quyết định 886/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
3. (01/06/2021) Quyết định 887/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
4. (01/06/2021) Quyết định 880/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đỗ Ngọc Bảo Trân do Chủ tịch nước ban hành
5. (01/06/2021) Quyết định 881/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Thị Hiên do Chủ tịch nước ban hành
6. (01/06/2021) Quyết định 882/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lee Minh Di do Chủ tịch nước ban hành
7. (01/06/2021) Quyết định 883/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Chua Vĩ Kỳ Megan do Chủ tịch nước ban hành
8. (01/06/2021) Quyết định 885/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
9. (01/06/2021) Quyết định 884/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Quan Tuấn Anh do Chủ tịch nước ban hành
10. (15/05/2021) Thông tư 59/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân sửa đổi bằng Nghị định 37/2021/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành
11. (15/05/2021) Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ Công an hành
Văn hóa - Xã hội
1. (18/06/2021) Công văn 4094/VPCP-KGVX năm 2021 về đổi tên “Ngày sách Việt Nam” thành “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/06/2021) Quyết định 1894/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về tiếp tục tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (15/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (14/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình
5. (03/06/2021) Kế hoạch 6129/KH-UBND năm 2021 về tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai áp dụng cho giai đoạn 2022-2025
6. (01/06/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7. (17/05/2021) Kế hoạch 5190/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (10/05/2021) Kế hoạch 4822/KH-UBND năm 2021 về tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9. (05/05/2021) Kế hoạch 4644/KH-UBND năm 2021 về hành động vì trẻ em tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
10. (26/04/2021) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 92-KL/TW, Kế hoạch 41-KH/TU về chính sách xã hội giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
11. (15/04/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
12. (09/04/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
13. (08/04/2021) Kế hoạch 1938/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14. (07/04/2021) Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
15. (24/03/2021) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án "Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
16. (23/03/2021) Kế hoạch 1527/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
17. (19/03/2021) Kế hoạch 1470/KH-UBND triển khai công tác thông tin cơ sở tỉnh Quảng Nam năm 2021
18. (18/03/2021) Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
19. (15/03/2021) Quyết định 333/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2030
20. (31/12/2020) Quyết định 3930/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
21. (29/12/2020) Kế hoạch 7703/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực khác
1. (15/06/2021) Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2021 về giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
2. (14/06/2021) Công văn 3420/BCT-ATMT năm 2021 thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo sử dụng điện an toàn trong nhân dân do Bộ Công thương ban hành
3. (25/05/2021) Kế hoạch 5636/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về triển khai giải pháp phát triển ngành mía đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới
4. (21/05/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh
5. (26/04/2021) Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai
6. (23/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (29/03/2021) Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (18/12/2020) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc do tỉnh Quảng Nam ban hành
9. (03/12/2020) Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh lở mồn long móng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn