Bản Tin Văn Bản Mới 19/06/2021 08:24 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 16/6 - 18/6/2021

19/06/2021 08:24 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 16/6 - 18/6/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (15/06/2021) Công văn 3975/VPCP-NN năm 2021 về hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/06/2021) Công văn 3935/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/06/2021) Công điện 6/CĐ-TCT năm 2021 triển khai Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do Tổng cục Thuế ban hành
4. (22/04/2021) Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (26/03/2021) Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Đầu tư
1. (18/06/2021) Công văn 4885/BYT-KH-TC năm 2021 hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu trên Cổng công khai của Bộ Y tế
2. (16/06/2021) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
3. (16/06/2021) Công văn 4015/VPCP-CN năm 2021 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 29/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/06/2021) Công văn 4023/VPCP-CN năm 2021 về xây dựng Đề án “Định hướng huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (15/06/2021) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
6. (14/06/2021) Công văn 751/UBDT-PC năm 2021 về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội do Ủy ban Dân tộc ban hành
7. (14/06/2021) Công văn 3185/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại các địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (11/06/2021) Công văn 20844/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (04/06/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định về trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (04/06/2021) Quyết định 1020/QĐ-BGTVT năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (31/05/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về Khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
12. (29/04/2021) Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
13. (11/12/2020) Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Đắk Nông ban hành
Thương mại
1. (15/06/2021) Thông báo 162/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/06/2021) Quyết định 755/QĐ-UBND về Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2021 và năm 2022
3. (28/04/2021) Quyết định 626/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2021
4. (26/04/2021) Kế hoạch 310/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5. (08/04/2021) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 về tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2030
6. (31/12/2020) Quyết định 2121/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
7. (12/12/2020) Quyết định 1894/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025
Xuất nhập khẩu
1. (16/06/2021) Công văn 4016/VPCP-KTTH năm 2021 về áp dụng thuế chống phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mía đường có xuất xứ từ Thái Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/06/2021) Quyết định 1524/QĐ-BCT năm 2021 về rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc do Bộ Công thương ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (10/06/2021) Kế luận 06-KL/TW năm 2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (11/06/2021) Công văn 20847/CTHN-TTHT năm 2021 xuất hóa đơn giá trị gia tăng trong mua bán bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (11/06/2021) Công văn 20846/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/06/2021) Công văn 20850/CTHN-TTHT năm 2021 về kỳ kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cơ quan quản lý nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (11/06/2021) Công văn 20849/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi phí đi lại cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (11/06/2021) Công văn 20855/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
6. (11/06/2021) Công văn 20854/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với khoản chi hỗ trợ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (04/06/2021) Công văn 1950/TCT-CS năm 2021 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
8. (31/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b, Khoản 4, Điều 2 Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
9. (25/05/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
10. (12/05/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Chứng khoán
1. (15/06/2021) Quyết định 945/QĐ-TTg phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/03/2018) Quyết định 67/QĐ-SGDHCM năm 2018 quy định về thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Bảo hiểm
1. (14/06/2021) Công văn 4735/BYT-BH tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2021 do Bộ Y tế ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (08/06/2021) Công văn 20376/CTHN-TTHT năm 2021 về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (16/06/2021) Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
2. (14/06/2021) Công văn 420/LĐLĐ-CSPL năm 2021 thực hiện quy định về tiền lương ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 do Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (11/06/2021) Công văn 1785/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về báo cáo và đề xuất thực hiện Nghị định 31/2015/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (31/05/2021) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
5. (24/05/2021) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
6. (17/05/2021) Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
7. (04/05/2021) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
8. (29/04/2021) Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 25/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021
9. (31/03/2021) Quyết định 466/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
10. (30/03/2021) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030
11. (23/09/2020) Kế hoạch 7813/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có tay nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Công nghệ thông tin
1. (17/06/2021) Công văn 834/TTg-KGVX năm 2021 tiếp tục thực hiện Đề án theo Quyết định 142/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/06/2021) Quyết định 874/QĐ-BTTTT năm 2021 về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (17/06/2021) Quyết định 1103/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025
4. (16/06/2021) Công văn 4011/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (16/06/2021) Công văn 4013/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (16/06/2021) Quyết định 1085/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải trong năm 2021
7. (16/06/2021) Thông báo 163/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (16/06/2021) Quyết định 2688/QĐ-BNN-TCCB năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9. (15/06/2021) Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (11/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (10/06/2021) Kế hoạch 415/KH-UBND triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tỉnh Đắk Nông năm 2021
12. (10/06/2021) Kế hoạch 76/KH-BCĐ-TANDTC năm 2021 xây dựng "Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp" do Ban Chỉ đạo Tòa án nhân dân tối cao ban hành
13. (09/06/2021) Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi
14. (04/06/2021) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam
15. (01/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND Quy chế Quản lý, sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
16. (31/05/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng
17. (24/05/2021) Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
18. (11/05/2021) Kế hoạch 2714/KH-UBND về cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
19. (29/04/2021) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20. (23/04/2021) Quyết định 1107/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam
21. (19/04/2021) Quyết định 580/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 do tỉnh Điện Biên ban hành
22. (09/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam
23. (06/04/2021) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
24. (29/03/2021) Quyết định 406/QĐ-UBND về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông năm 2021
25. (18/03/2021) Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia trao đổi văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh
26. (24/12/2020) Kế hoạch 6334/KH-UBND năm 2020 về truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
27. (08/12/2020) Kế hoạch 707/UBND-TTĐT năm 2020 triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
28. (03/09/2020) Kế hoạch 1850/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
29. (30/07/2020) Quyết định 1303/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II do tỉnh Hà Giang ban hành
Bất động sản
1. (16/06/2021) Công văn 832/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/06/2021) Công văn 3972/VPCP-NN năm 2021 về kiến nghị gia hạn chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (11/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND
5. (07/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng được giao đất làm nhà ở; được miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6. (26/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (28/04/2021) Nghị quyết 178/NQ-HĐND thông qua bổ sung kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (26/04/2021) Quyết định 602/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
9. (26/04/2021) Quyết định 601/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
10. (16/04/2021) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
11. (12/04/2021) Quyết định 531/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
12. (02/04/2021) Nghị quyết 173/NQ-HĐND thông qua kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13. (19/03/2021) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (19/03/2021) Nghị quyết 13/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Dịch vụ pháp lý
1. (10/05/2021) Kế hoạch 2693/KH-UBND năm 2021 triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do tỉnh Quảng Nam ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (17/06/2021) Quyết định 1893/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Bộ máy hành chính
1. (18/06/2021) Công văn 4061/VPCP-KSTT năm 2021 về cung cấp thông tin, dữ liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/06/2021) Quyết định 381/QĐ-VPCP năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/06/2021) Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (17/06/2021) Quyết định 1099/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
5. (16/06/2021) Công văn 4030/VPCP-KSTT năm 2021 về cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (16/06/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND Quy định về chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (15/06/2021) Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
8. (15/06/2021) Công văn 3991/VPCP-V.I năm 2021 tạm thời dừng tiếp công dân để chuyển địa điểm tiếp công dân về Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (15/06/2021) Thông báo 3995/TB-VPCP năm 2021 kết luận cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (15/06/2021) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
11. (15/06/2021) Công văn 941/TTCP-VP năm 2021 thông báo chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội do Thanh tra Chính phủ ban hành
12. (14/06/2021) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
13. (14/06/2021) Quyết định 932/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 664/QĐ-TTg về thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (14/06/2021) Quyết định 935/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận 83-KL/TW về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (14/06/2021) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
16. (14/06/2021) Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
17. (12/06/2021) Thông báo 159/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (11/06/2021) Quyết định 705/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
19. (11/06/2021) Quyết định 1057/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi và tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
20. (11/06/2021) Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
21. (11/06/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc
22. (11/06/2021) Quyết định 452/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
23. (10/06/2021) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
24. (10/06/2021) Quyết định 977/QĐ-BTP năm 2021 về thành lập Tổ công tác tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
25. (10/06/2021) Thông báo 156/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (09/06/2021) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo quyết định 2246/QĐ-UBND
27. (09/06/2021) Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
28. (09/06/2021) Quyết định 26/QĐ-HĐND năm 2021 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và chế độ làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
29. (08/06/2021) Kế hoạch 80/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 98-NQ/BCSĐ về giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Bình ban hành
30. (08/06/2021) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi
31. (08/06/2021) Quyết định 2547/QĐ-BNN-KH năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
32. (07/06/2021) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
33. (07/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
34. (05/06/2021) Quyết định 1668/QĐ-BQP năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2021 do Bộ Quốc phòng ban hành
35. (04/06/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
36. (03/06/2021) Quyết định 959/QĐ-BTP năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành
37. (02/06/2021) Kế hoạch 392/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
38. (31/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
39. (31/05/2021) Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
40. (28/05/2021) Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Công an tỉnh thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
41. (26/05/2021) Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
42. (24/05/2021) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
43. (21/05/2021) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
44. (20/05/2021) Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tại cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
45. (17/05/2021) Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
46. (17/05/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
47. (14/05/2021) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 495/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
48. (12/05/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
49. (12/05/2021) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên
50. (10/05/2021) Quyết định 658/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
51. (10/05/2021) Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
52. (10/05/2021) Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
53. (10/05/2021) Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2021 quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
54. (07/05/2021) Quyết định 1208/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
55. (06/05/2021) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
56. (05/05/2021) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực Giải quyết tố cáo và Động viên quân sự thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
57. (04/05/2021) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
58. (04/05/2021) Quyết định 1167/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
59. (04/05/2021) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
60. (29/04/2021) Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
61. (29/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
62. (28/04/2021) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
63. (27/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
64. (27/04/2021) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
65. (23/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành
66. (22/04/2021) Quyết định 592/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
67. (16/04/2021) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
68. (16/04/2021) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
69. (14/04/2021) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
70. (13/04/2021) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
71. (13/04/2021) Kế hoạch 189/KH-UBND thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
72. (06/04/2021) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ, tỉnh Đắk Nông
73. (06/04/2021) Quyết định 464/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
74. (06/04/2021) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
75. (06/04/2021) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
76. (06/04/2021) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
77. (19/03/2021) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk
78. (19/03/2021) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
79. (31/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
80. (29/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 262/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
81. (14/12/2020) Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
82. (12/12/2020) Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
83. (09/12/2020) Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt Đề án số 14/ĐA-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
84. (12/11/2020) Quyết định 4283/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
85. (26/10/2020) Quyết định 2663/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
86. (05/10/2020) Quyết định 2492/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
87. (05/10/2020) Quyết định 2490/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
88. (05/10/2020) Quyết định 2493/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
89. (05/10/2020) Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công an trên địa bàn tỉnh Bình Phước
90. (05/10/2020) Quyết định 1314/QĐ-BXD năm 2020 về công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chí đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành
91. (01/10/2020) Công văn 3650/BTP-PBGDPL năm 2020 thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành
92. (04/08/2020) Công văn 2905/BTTTT-TTĐN năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
93. (20/02/2020) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Trách nhiệm hình sự
1. (12/04/2021) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
2. (08/04/2021) Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tài chính nhà nước
1. (17/06/2021) Quyết định 1095/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ môi trường mở mới sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (11/06/2021) Công văn 6299/BTC-NSNN về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
3. (08/06/2021) Công văn 2932/SCT-QLNL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4. (03/06/2021) Công văn 3163/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 do Bộ Công thương ban hành
5. (01/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 5 Điều 4 Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về ban hành Đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (27/05/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 299/2014/QĐ-UBND quy định hệ số K thành phần để áp dụng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
7. (25/05/2021) Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (14/05/2021) Quyết định 367/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (07/05/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
10. (29/04/2021) Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung Danh mục tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (16/04/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND và 08/2019/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành
12. (29/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về việc hỗ trợ kinh phí mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
13. (23/12/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030
14. (09/12/2020) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk
15. (18/09/2020) Công văn 7865/VPCP-KTTH năm 2020 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (12/08/2020) Quyết định 2312/QĐ-UBND sửa đổi nội dung 04 tập đơn giá xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Xây dựng - Đô thị
1. (17/06/2021) Công văn 835/TTg-CN năm 2021 về chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/06/2021) Quyết định 946/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (11/06/2021) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (27/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô và thời hạn tồn tại đối với công trình xây dựng thuộc diện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (29/04/2021) Nghị quyết 275/NQ-HĐND năm 2021 thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045
Giao thông - Vận tải
1. (17/06/2021) Công văn 4047/VPCP-CN năm 2021 về ủy quyền thực hiện đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 56 đoạn qua địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/06/2021) Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2021 về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành
3. (15/06/2021) Công văn 4009/VPCP-CN năm 2021 về ưu tiên lưu thông đối với phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (15/06/2021) Công văn 5617/BGTVT-VT năm 2021 về kiến nghị hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (14/06/2021) Công văn 825/TTg-CN năm 2021 về triển khai lập quy hoạch xây dựng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (14/06/2021) Công văn 826/TTg-CN năm 2021 về đầu tư giai đoạn 2 dự án đường trục khu đô thị mới Mê Linh đối với đoạn xen kẹp qua địa bàn Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (14/06/2021) Công văn 3592/BNN-CBTTNS năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch COVID-19 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (10/05/2021) Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế về quản lý phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (10/05/2021) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2021 quy định về các điểm dừng, trả khách và phương án quản lý, kiểm soát tại các điểm dừng, trả khách và hàng hóa của phương tiện vận tải từ các địa phương có dịch Covid-19 đến địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (06/04/2021) Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Giáo dục
1. (17/06/2021) Quyết định 1949/QĐ-BGDĐT về điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (17/06/2021) Công văn 2515/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (15/06/2021) Kế hoạch 557/KH-BGDĐT về tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (14/06/2021) Công văn 2453/BGDĐT-TTr về đảm bảo điều kiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (14/06/2021) Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (11/06/2021) Công văn 2440/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (09/06/2021) Công văn 2387/BGDĐT-GDMN năm 2021 thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung và Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (08/06/2021) Quyết định 1749/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (17/05/2021) Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
10. (23/04/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
11. (19/04/2021) Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2021-2022
12. (13/04/2021) Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
13. (12/04/2021) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2021-2022
14. (09/04/2021) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2021-2022
15. (02/04/2021) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
16. (02/04/2021) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (31/03/2021) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (17/06/2021) Thông báo 164/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/06/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (15/06/2021) Kế hoạch 1987/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa hạn hán trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (14/06/2021) Công văn 3224/BTNMT-TCKTTV năm 2021 thực hiện Quyết định 18/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (09/06/2021) Kế hoạch 542/KH-BGDĐT thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021
6. (14/05/2021) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025
7. (26/04/2021) Kế hoạch 2363/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, theo Quyết định 524/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (20/04/2021) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kết quả Đề án điều tra, đánh giá, khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040
9. (31/03/2021) Quyết định 1332/QĐ-BNN-TCTL năm 2021 về Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (31/03/2021) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
11. (13/11/2020) Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2020 về quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (11/11/2020) Công điện 37/CĐ-TW năm 2020 về chủ động ứng phó với bão số 13 do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (17/06/2021) Công văn 3717/SYT-NVY năm 2021 về lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (17/06/2021) Công văn 7096/QLD-ĐK năm 2021 về phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (17/06/2021) Công văn 4870/BYT-BM-TE năm 2021 về đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại và lựa chọn giới tính thai nhi do Bộ Y tế ban hành
4. (17/06/2021) Quyết định 2971/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 do Bộ Y tế ban hành
5. (16/06/2021) Công văn 7066/QLD-CL năm 2021 về báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
6. (16/06/2021) Công văn 1948/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
7. (16/06/2021) Công văn 4012/VPCP-KGVX năm 2021 đề nghị xem xét, bổ sung chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (15/06/2021) Công văn 7048/QLD-CL năm 2021 về báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (15/06/2021) Công văn 4750/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (15/06/2021) Thông báo 161/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (15/06/2021) Công văn 3988/VPCP-KGVX năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (14/06/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái
13. (14/06/2021) Công văn 4721/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
14. (13/06/2021) Quyết định 2910/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 (lần 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh
15. (01/06/2021) Hướng dẫn 72/HD-UBND năm 2021 về quy trình tiếp đón, giám sát và cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam
16. (23/05/2021) Chỉ thị 04/CT-VKSTC năm 2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao
17. (10/05/2021) Kế hoạch 340/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
18. (23/04/2021) Kế hoạch 2338/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1999/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 tại tỉnh Quảng Nam
19. (31/03/2021) Quyết định 475/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021
20. (31/03/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
21. (24/03/2020) Công văn 164/AIDS-DP năm 2020 về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
Quyền dân sự
1. (08/04/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Văn hóa - Xã hội
1. (17/06/2021) Công văn 1841/LĐTBXH-HTQT năm 2021 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (17/06/2021) Kế hoạch 5702/KH-BGTVT năm 2021 thực hiện Kết luận 76-KL/TW và Quyết định 2215/QĐ-TTg về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (14/06/2021) Quyết định 934/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (10/06/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế do tỉnh Tuyên Quang ban hành
5. (04/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6. (02/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
7. (31/05/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 31/2019/QĐ-UBND
8. (12/05/2021) Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2021 quy định về Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
9. (10/05/2021) Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình điều chỉnh mức sinh của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030
10. (29/04/2021) Kế hoạch 322/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông
11. (19/04/2021) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (19/04/2021) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030
13. (19/04/2021) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (07/04/2021) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
15. (06/04/2021) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
16. (21/01/2021) Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)
17. (10/07/2020) Quyết định 2431/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực khác
1. (21/05/2021) Quyết định 2226/QĐ-BNN-KH năm 2021 phê duyệt đề án “Phát triển nông nghiệp một số tỉnh phía Tây vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (17/05/2021) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030
3. (10/05/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 83/2007/QĐ-UBND Quy định về quản lý và điều kiện an toàn trong hoạt động nuôi, vận chuyển cá sấu sống và các loài động vật hoang dã nguy hiểm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (22/04/2021) Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi
5. (02/04/2021) Quyết định 482/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2023
6. (31/03/2021) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
7. (13/11/2020) Quyết định 4600/QĐ-BNN-TCTL năm 2020 về Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (01/10/2020) Công văn 6838/BNN-TCTS năm 2020 về ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 878

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn