Bản Tin Văn Bản Mới 12/06/2021 09:13 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 09/6 - 11/6/2021

12/06/2021 09:13 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 09/6 - 11/6/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (04/06/2021) Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
2. (29/04/2021) Kế hoạch 676/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (09/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
4. (25/03/2021) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý và chia sẻ sử dụng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
5. (12/03/2021) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2021 về phân công các cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài do thành phố Đà Nẵng ban hành
6. (17/02/2020) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
Đầu tư
1. (10/06/2021) Quyết định 899/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy, Hòa Bình” sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/06/2021) Công văn 3848/VPCP-CN năm 2021 triển khai đầu tư xây dựng dự án Mở rộng tuyến Quốc lộ 19B, 19C trên địa bàn tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (09/06/2021) Công văn 3823/VPCP-NN năm 2021 về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung tâm Chí Linh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (01/06/2021) Quyết định 1603/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
5. (25/05/2021) Quyết định 1191/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
6. (17/05/2021) Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thuộc Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923) do thành phố Cần Thơ ban hành
7. (13/05/2021) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Thọ ban hành
8. (10/05/2021) Chỉ thị 7/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
9. (23/04/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
10. (13/04/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (19/03/2021) Nghị quyết 14/NQ-HĐND về bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau
12. (16/12/2020) Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
13. (16/11/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
14. (26/05/2020) Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
15. (23/04/2020) Quyết định 854/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Thọ
Thương mại
1. (11/06/2021) Công văn 3382/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (07/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành
3. (06/06/2021) Công văn 5240/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện Công điện 789/CĐ-TTg về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (04/06/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk
5. (02/06/2021) Quyết định 912/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng pháp luật để thực thi Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị do Bộ Tư pháp ban hành
6. (31/05/2021) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7. (20/05/2021) Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (19/05/2021) Kế hoạch 800/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9. (11/05/2021) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
10. (13/04/2021) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục công nghệ chủ chốt của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ
11. (12/04/2021) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030
12. (19/01/2021) Kế hoạch 248/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13. (16/10/2020) Công văn 3407/TĐC-HCHQ năm 2020 về hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành
14. (25/07/2014) Công văn 246/TANDTC-KT năm 2014 về giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh; thương mại của Trọng tài nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (10/06/2021) Công văn 5819/HQHP-TXNK năm 2021 thực hiện Công văn 2687/TCHQ-TXNK do Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành
2. (08/06/2021) Công văn 2802/TCHQ-GSQL năm 2021 về hướng dẫn sử dụng mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (27/05/2021) Công văn 2526/TCHQ-VP năm 2021 về đánh giá tác động thủ tục hành chính tại Dự thảo Nghị định kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (29/10/2020) Công văn 6968/TCHQ-GSQL năm 2020 về thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (28/10/2020) Công văn 3164/HQHCM-TXNK năm 2020 về phân loại viên thủy tinh do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (27/10/2020) Công văn 3136/HQHCM-TXNK năm 2020 về phân loại và chính sách thuế đối với mặt hàng rượu vang lên men từ nho có xuất xứ từ Úc do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (21/10/2020) Công văn 3085/HQHCM-TXNK năm 2020 về hướng dẫn phân loại mặt hàng “Chậu rửa Lavabo bằng đá” do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (15/10/2020) Công văn 3002/HQHCM-GSQL năm 2020 về áp dụng phương thức kiểm tra giảm đối với mặt hàng kiểm tra an toàn thực phẩm do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (15/10/2020) Công văn 3000/HQHCM-GSQL năm 2020 về chuyển tiêu thụ nội địa rượu thành phẩm từ nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (15/10/2020) Công văn 3001/HQHCM-GSQL năm 2020 về nhập khẩu cá rồng do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (15/10/2020) Công văn 6653/TCHQ-CNTT năm 2020 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (10/06/2021) Công văn 807/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án “Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/06/2021) Quyết định 952/QĐ-NHNN năm 2021 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (09/06/2021) Công văn 1754/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 hướng dẫn mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022 do do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (07/06/2021) Công văn 20215/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ hóa đơn kê khai tờ khai 02/GTGT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/05/2021) Công văn 1495/TCT-KK năm 2021 về tổ chức triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
4. (30/10/2020) Công văn 4637/TCT-KK năm 2020 về xử lý đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (26/10/2020) Công văn 93628/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (26/10/2020) Công văn 93629/CT-TTHT năm 2020 về áp dụng hóa đơn điện tử (vé điện tử) đối với dịch vụ sử dụng đường bộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (26/10/2020) Công văn 93635/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (26/10/2020) Công văn 93614/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (23/10/2020) Công văn 93343/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (20/10/2020) Công văn 3068/HQHCM-TXNK năm 2020 về thuế suất giá trị gia tăng máy hấp tiệt trùng dùng trong y tế do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (20/10/2020) Công văn 3069/HQHCM-TXNK năm 2020 về khai bổ sung và xử lý thuế sau khi có kết quả phân loại do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (19/10/2020) Công văn 91819/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (19/10/2020) Công văn 91815/CT-TTHT năm 2020 về thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (09/06/2021) Công văn 4614/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn nội dung Thông tư 04/2021/TT-BYT về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (01/06/2021) Công văn 884/CNTT-PM năm 2021 về xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư khi đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (27/08/2020) Công văn 2731/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (28/05/2021) Kế hoạch 867/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2. (26/05/2021) Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
3. (26/05/2021) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
4. (25/05/2021) Công văn 1517/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2021 về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (24/05/2021) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
6. (10/05/2021) Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
7. (26/04/2021) Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
8. (26/04/2021) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
9. (02/04/2021) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025”
10. (24/07/2020) Quyết định 1639/QĐ-UBND năm 2020 công bố Đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Công nghệ thông tin
1. (10/06/2021) Quyết định 983/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ Tư pháp ban hành
2. (09/06/2021) Quyết định 895/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (08/06/2021) Công văn 3819/VPCP-KGVX năm 2021 về Đề án “Phát triển hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh số quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/06/2021) Công văn 3820/VPCP-KGVX năm 2021 về Đề án “Tăng cường thông tin quảng bá trên biển, đảo Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/06/2021) Công văn 710/UBDT-KHTC năm 2021 hướng dẫn cơ chế thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (04/06/2021) Kế hoạch 117/KH-UBND triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
7. (28/04/2021) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Hệ thống Dịch vụ công 1022 thành phố Cần Thơ
8. (26/04/2021) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2021 về chỉnh trang hệ thống cáp thông tin treo và cáp điện lực trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025
9. (14/04/2021) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10. (25/03/2021) Quyết định 697/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ
11. (01/12/2020) Quyết định 2010/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 của tỉnh Phú Yên
12. (14/10/2020) Quyết định 2673/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục Thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Bất động sản
1. (09/06/2021) Công văn 2193/VKSTC-V10 năm 2021 về khai thác, tham khảo Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (08/06/2021) Thông báo 128/TB-VKSTC năm 2021 một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (29/05/2021) Quyết định 1836/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
4. (20/05/2021) Quyết định 1072/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
5. (17/05/2021) Quyết định 1393/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
6. (12/05/2021) Quyết định 1009/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
7. (12/05/2021) Quyết định 1636/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
8. (10/05/2021) Quyết định 967/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
9. (10/05/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
10. (07/05/2021) Quyết định 1577/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
11. (07/05/2021) Quyết định 963/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
12. (07/05/2021) Quyết định 964/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
13. (19/04/2021) Quyết định 1334/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
14. (25/03/2021) Quyết định 958/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
15. (26/10/2020) Công văn 5171/BXD-QLN năm 2020 về xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng ban hành
16. (26/06/2020) Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Sở hữu trí tuệ
1. (18/01/2021) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2021-2030)
Bộ máy hành chính
1. (11/06/2021) Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội vụ ban hành
2. (10/06/2021) Công văn 3861/VPCP-PL năm 2021 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng Báo cáo định hướng Chương trình xây dựng pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/06/2021) Công văn 3845/VPCP-TCCV năm 2021 về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (09/06/2021) Quyết định 1835/QĐ-BGDĐT về danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (09/06/2021) Công văn 1755/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về báo cáo công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (08/06/2021) Quyết định 372/QĐ-UBDT năm 2021 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
7. (08/06/2021) Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2021 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
8. (08/06/2021) Quyết định 893/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 3) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (08/06/2021) Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021
10. (08/06/2021) Quyết định 1045/QĐ-BGTVT về điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
11. (08/06/2021) Quyết định 09/QĐ-TWPCTT năm 2021 Quy chế về công tác trực ban, họp và ban hành công điện, văn bản chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành
12. (08/06/2021) Quyết định 892/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1296/QĐ-TTg về thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13. (08/06/2021) Thông báo 155/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (07/06/2021) Quyết định 2477/QĐ-UBND năm 2021 về thành lập Tổ công tác của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội phụ trách theo địa bàn quận, huyện, thị xã
15. (07/06/2021) Quyết định 699/QĐ-BXD năm 2021 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng
16. (07/06/2021) Quyết định 887/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tâp thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành
17. (04/06/2021) Quyết định 1632/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược, mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
18. (04/06/2021) Quyết định 1209/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
19. (04/06/2021) Công văn 1646/LĐTBXH-TCCB về đăng ký tham gia xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
20. (03/06/2021) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
21. (03/06/2021) Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
22. (02/06/2021) Quyết định 913/QĐ-BTP năm 2021 Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng về nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên do Bộ Tư pháp ban hành
23. (02/06/2021) Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2021 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
24. (01/06/2021) Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh và Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
25. (28/05/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
26. (27/05/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2021 về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
27. (27/05/2021) Quyết định 1513/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, cơ quan Công an các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Quảng Bình
28. (26/05/2021) Quyết định 1812/QĐ-UBND năm 2021 công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
29. (25/05/2021) Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2021 bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
30. (24/05/2021) Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
31. (21/05/2021) Quyết định 1081/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
32. (20/05/2021) Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
33. (20/05/2021) Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ
34. (20/05/2021) Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
35. (20/05/2021) Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục Tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở Giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
36. (19/05/2021) Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
37. (18/05/2021) Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ; Các cơ quan chuyên môn; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ
38. (17/05/2021) Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ
39. (15/05/2021) Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành
40. (14/05/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
41. (13/05/2021) Quyết định 1024/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
42. (13/05/2021) Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
43. (11/05/2021) Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
44. (09/05/2021) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phi Chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ
45. (07/05/2021) Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
46. (07/05/2021) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và phê duyệt cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Phú Thọ
47. (07/05/2021) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
48. (07/05/2021) Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
49. (06/05/2021) Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
50. (06/05/2021) Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021
51. (05/05/2021) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
52. (04/05/2021) Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
53. (04/05/2021) Quyết định 2974/QĐ-BCA-C07 năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
54. (29/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
55. (29/04/2021) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do thành phố Cần Thơ ban hành
56. (28/04/2021) Kế hoạch 969/KH-UBND về tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành
57. (23/04/2021) Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ
58. (20/04/2021) Quyết định 2609/QĐ-BCA-C08 năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
59. (16/04/2021) Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường; lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
60. (13/04/2021) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức cụm, khối thi đua thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
61. (13/04/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
62. (12/04/2021) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được nâng cấp mức độ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ
63. (12/04/2021) Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền cấp huyện, tỉnh Phú Thọ
64. (09/04/2021) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
65. (08/04/2021) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
66. (07/04/2021) Quyết định 814/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
67. (05/04/2021) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non; Giáo dục Tiểu học; Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận
68. (05/04/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
69. (05/04/2021) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
70. (31/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
71. (30/03/2021) Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, thành phố Cần Thơ
72. (29/03/2021) Quyết định 669/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
73. (29/03/2021) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2021 về kết nối thông tin với các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
74. (23/03/2021) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
75. (22/03/2021) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
76. (19/03/2021) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
77. (19/03/2021) Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
78. (18/03/2021) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
79. (18/03/2021) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
80. (18/03/2021) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
81. (17/03/2021) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
82. (17/03/2021) Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ
83. (16/03/2021) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
84. (15/03/2021) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
85. (15/03/2021) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
86. (11/03/2021) Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ
87. (10/03/2021) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công lĩnh vực đăng ký con dấu, quản lý con dấu thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ
88. (22/02/2021) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
89. (08/02/2021) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ do biến động về tiêu chuẩn phân loại
90. (03/02/2021) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ
91. (03/02/2021) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
92. (05/01/2021) Chương trình 01/CTr-UBND về công tác trọng tâm năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
93. (29/12/2020) Quyế định 3512/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Thọ
94. (29/12/2020) Quyết định 3515/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
95. (28/12/2020) Quyết định 3443/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ
96. (23/12/2020) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
97. (15/12/2020) Quyết định 2086/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
98. (15/12/2020) Quyết định 2087/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
99. (15/12/2020) Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
100. (09/12/2020) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2021
101. (03/12/2020) Quyết định 3143/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Y tế Phú Thọ được cung cấp, nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 trên trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ
102. (01/12/2020) Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Dịch vụ công trực tuyến thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ
103. (26/11/2020) Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
104. (24/11/2020) Quyết định 3071/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp do tỉnh Phú Thọ ban hành
105. (30/10/2020) Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
106. (08/10/2020) Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
107. (23/09/2020) Quyết định 1755/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tổ chức - biên chế, tổ chức phi chính phủ, chính quyền địa phương, công tác thanh niên, văn thư và lưu trữ Nhà nước, thi đua - khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
108. (22/09/2020) Quyết định 2505/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
109. (22/09/2020) Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
110. (18/09/2020) Quyết định 2476/QĐ-UBND năm 2020 công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
111. (14/08/2020) Quyết định 1903/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ
112. (13/08/2020) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
113. (13/08/2020) Quyết định 1876/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, tỉnh Phú Thọ
114. (13/08/2020) Quyết định 1886/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, tỉnh Phú Thọ
115. (13/08/2020) Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh Phú Thọ ban hành
116. (10/08/2020) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
117. (10/08/2020) Quyết định 1831/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
118. (31/07/2020) Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
119. (09/07/2020) Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Phú Thọ
120. (29/05/2020) Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
121. (29/05/2020) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
122. (28/05/2020) Quyết định 1124/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
123. (12/05/2020) Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại 28 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ sau khi sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2019-2021
124. (11/05/2020) Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Phú Thọ
125. (11/05/2020) Quyết định 982/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Thọ
126. (08/05/2020) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Xây dựng chính quyền và lĩnh vực Công chức, viên chức, thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
127. (24/04/2020) Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2020 công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh Phú Thọ ban hành
Vi phạm hành chính
1. (30/10/2020) Công văn 5259/BXD-TTr năm 2020 về đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (07/06/2021) Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2021 một số kỹ năng của Kiểm sát viên khi kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (04/06/2021) Công điện 03/CĐ-BCA-V01 năm 2021 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu và Nam Mỹ do Bộ Công an điện
3. (01/06/2021) Kế hoạch 137/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (09/06/2021) Công văn 64/TANDTC-HTQT năm 2021 về ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (12/05/2021) Hướng dẫn 24/HD-VKSTC năm 2021 về nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (03/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2. (19/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3. (17/05/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4. (29/03/2021) Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
5. (08/03/2021) Quyết định 577/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng tập trung và cây phân tán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021
6. (05/03/2021) Quyết định 541/QĐ-UBND về xếp loại đường tỉnh để xác định giá cước vận tải đường bộ năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
7. (03/03/2021) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2021 quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nội vụ về lưu trữ do thành phố Đà Nẵng ban hành
8. (08/02/2021) Quyết định 393/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh Phú Thọ
9. (25/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10. (16/12/2020) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Cao Bằng ban hành
11. (16/12/2020) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2020 về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành
12. (09/12/2020) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
13. (09/12/2020) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Phú Thọ ban hành
14. (22/10/2020) Công văn 5109/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn việc xây dựng giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân do Bộ Xây dựng ban hành
15. (22/10/2020) Công văn 5132/BXD-QHKT năm 2020 về hình thức tài trợ kinh phí lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành
16. (13/07/2020) Kế hoạch 1702/KH-UBND năm 2020 về ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Cao Bằng ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (09/06/2021) Quyết định 702/QĐ-BXD năm 2021 công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
2. (08/06/2021) Công văn 794/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/04/2021) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4. (09/12/2020) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ
5. (20/11/2020) Quyết định 3041/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng huyện Tam Nông và bổ sung Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
6. (30/10/2020) Công văn 5249/BXD-KTXD năm 2020 về đề xuất xây dựng định mức công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (27/10/2020) Công văn 5194/BXD-GĐ năm 2020 về nghiệm thu công trình Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (27/10/2020) Công văn 5195/BXD-QHKT năm 2020 về lập quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định do Bộ Xây dựng ban hành
9. (23/10/2020) Công văn 5152/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn quyết toán, thanh toán hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành
10. (22/10/2020) Công văn 5110/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về danh mục định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành
11. (19/10/2020) Công văn 5047/BXD-QHKT năm 2020 thực hiện một số nội dung về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
12. (19/10/2020) Công văn 5049/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
13. (19/10/2020) Công văn 5057/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình ở nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (07/06/2021) Công văn 3780/VPCP-CN năm 2021 tổ chức Hội nghị trực tuyến về Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/06/2021) Thông báo 154/TB-VPCP về kết luận Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/06/2021) Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Điểm c, Điểm d Mục 3 Phần II; Điểm a Mục 3 Phần III, Điểm b Mục 4 Phần III của Kế hoạch Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019-2021 kèm theo Quyết định 2439/QĐ-UBND
4. (31/05/2021) Quyết định 963/QĐ-BGTVT công bố danh mục dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, năm 2021
5. (29/05/2021) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2021 triển khai các điểm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm, bến xe khách trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6. (26/04/2021) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
7. (01/04/2021) Kế hoạch 1535/KH-UBND năm 2021 thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (19/03/2021) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nghệ An ban hành
9. (18/12/2020) Quyết định 2585/QĐ-UBND năm 2020 về Bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10. (17/12/2020) Quyết định 3311/QĐ-UBND năm 2020 về chuyển một số tuyến đường thành đường tỉnh do tỉnh Phú Thọ ban hành
Giáo dục
1. (10/06/2021) Quyết định 1842/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 2200/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (09/06/2021) Công văn 2378/BGDĐT-KHCNMT về điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (04/06/2021) Công văn 2327/BGDĐT-PC năm 2021 về tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (04/06/2021) Quyết định 1726/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ năm 2022 để đưa ra tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (03/06/2021) Công văn 2007/SGDĐT-TTr năm 2021 hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/06/2021) Công văn 2323/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về hỗ trợ phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (03/06/2021) Hướng dẫn liên ngành 8563/HDLN:YT-GDĐT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
8. (01/06/2021) Hướng dẫn liên ngành 8332/HDLN:YT-GDĐT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
9. (31/05/2021) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10. (06/05/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành
11. (06/05/2021) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2021-2022
12. (26/04/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
13. (02/04/2021) Quyết định 725/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ
14. (04/11/2020) Quyết định 2890/QĐ-UBND năm 2020 quy định tạm thời về tiêu chuẩn trường mầm non, trường phổ thông; lớp phổ thông chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tài nguyên - Môi trường
1. (04/06/2021) Công văn 2328/BGDĐT-KHCNMT về tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (04/06/2021) Quyết định 2435/QĐ-UBND về Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai thành phố Hà Nội năm 2021
3. (03/06/2021) Kế hoạch 910/KH-UBND về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4. (26/05/2021) Quyết định 1510/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Bình
5. (20/05/2021) Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đền 2035
6. (18/05/2021) Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7. (14/05/2021) Kế hoạch 773/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (11/05/2021) Quyết định 1316/QĐ-UBND về Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2021
9. (06/05/2021) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10. (22/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa, lũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11. (05/04/2021) Kế hoạch 1597/KH-UBND triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021
12. (01/04/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13. (22/03/2021) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030
14. (20/10/2020) Công văn 2408/ATTP-NĐTT về bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ năm 2020 do Cục Quản lý thực phẩm ban hành
Thể thao - Y tế
1. (11/06/2021) Công văn 4660/BYT-DP năm 2021 về điều chỉnh nội dung tại Quyết định 2022/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
2. (10/06/2021) Công văn 4643/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng thuộc ngành Thống kê do Bộ Y tế ban hành
3. (09/06/2021) Quyết định 2834/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn thực hiện xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV và sử dụng số liệu xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV trong phòng chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành
4. (08/06/2021) Quyết định 343/QĐ-QLD năm 2021 về Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý dược
5. (08/06/2021) Công văn 3793/VPCP-KGVX năm 2021 về chủ trương xây dựng Bệnh viện dã chiến do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (07/06/2021) Công văn 6633/QLD-KD về tình hình đảm bảo cung ứng vắc xin dại năm 2021 do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (05/06/2021) Thông báo 152/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm sản xuất công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (04/06/2021) Kế hoạch 4911/KH-UBND về hoạt động Dự án Tiêm chủng mở rộng tỉnh Đắk Lắk năm 2021
9. (25/05/2021) Quyết định 288/QĐ-QLD năm 2021 về Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
10. (22/05/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11. (21/05/2021) Kế hoạch 815/KH-UBND năm 2021 về phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
12. (13/04/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
13. (31/03/2021) Quyết định 540/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021
14. (16/03/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030 do thành phố Cần Thơ ban hành
15. (10/12/2020) Kế hoạch 2274/KH-UBND năm 2020 về phát triển Y dược cổ truyền, kết hợp Y dược cổ truyền với Y học hiện đại tỉnh Quảng Bình đến năm 2030
16. (30/10/2020) Công văn 16411/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
17. (23/10/2020) Công văn 16212/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
18. (23/10/2020) Công văn 16211/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
19. (16/10/2020) Quyết định 3903/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả tỉnh Quảng Bình
20. (13/10/2020) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2020 về tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
21. (28/04/2020) Kế hoạch 1070/KH-UBND năm 2020 thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Quyền dân sự
1. (15/05/2021) Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (09/06/2021) Quyết định 650/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
2. (08/06/2021) Công văn 1871/BVHTTDL-DSVH năm 2021 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tứ Ân thuộc di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (08/06/2021) Quyết định 712/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
4. (01/06/2021) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2021 thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên, năm 2021-2022
5. (31/05/2021) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do thành phố Cần Thơ ban hành
6. (28/05/2021) Kế hoạch 869/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030
7. (28/05/2021) Kế hoạch 868/KH-UBND năm 2021 thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (28/05/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
9. (27/05/2021) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2021 thực hiện Bản thỏa thuận Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang - thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2020-2025
10. (26/05/2021) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030
11. (24/05/2021) Kế hoạch 826/KH-UBND năm 2021 thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh do tỉnh Quảng Bình ban hành
12. (10/05/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030
13. (29/04/2021) Kế hoạch 678/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
14. (26/04/2021) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
15. (19/04/2021) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (14/04/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Cà Mau ban hành
17. (13/04/2021) Kế hoạch 1790/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác “Phòng, chống bạo lực gia đình” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
18. (01/04/2021) Kế hoạch 1542/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
19. (26/03/2021) Kế hoạch 1398/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
20. (22/03/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
21. (18/03/2021) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030
22. (17/03/2021) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2021 về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025
23. (01/12/2020) Quyết định 4561/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực khác
1. (01/06/2021) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 do thành phố Cần Thơ ban hành
2. (25/05/2021) Công văn 3076/BNN-TCTS năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (24/05/2021) Quyết định 1089/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045
4. (14/05/2021) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2021 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5. (14/05/2021) Kế hoạch 775/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6. (29/03/2021) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1127/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
7. (23/12/2020) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn