Bản Tin Văn Bản Mới 09/06/2021 09:35 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 05/6 - 08/6/2021

09/06/2021 09:35 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 05/6 - 08/6/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (25/12/2020) Kế hoạch 4672/KH-UBND năm 2020 về tiếp tục tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (26/10/2020) Công văn 93620/CT-TTHT năm 2020 về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (23/10/2020) Công văn 7365/BNN-CBTTNS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (23/10/2020) Công văn 7048/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 về vướng mắc liên quan đến việc kinh doanh gạo của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (21/10/2020) Công văn 6966/BKHĐT-QLKKT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Đầu tư
1. (04/06/2021) Công văn 692/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (04/06/2021) Công văn 3742/VPCP-CN năm 2021 về sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/06/2021) Công văn 3737/VPCP-CN năm 2021 về dự án khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/06/2021) Thông báo 149/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về triển khai dự án thành phần trên tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (03/06/2021) Thông báo 146/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại phiên họp lần thứ hai Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (03/06/2021) Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (02/06/2021) Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
8. (28/05/2021) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
9. (08/12/2020) Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh
10. (13/11/2020) Công văn 7559/BKHĐT-PC năm 2020 về gia nhập Công ước Washington năm 1965 về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa Nhà nước và công dân của Nhà nước khác (Công ước ICSID) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (29/10/2020) Công văn 94769/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ điện toán đám mây do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Thương mại
1. (06/06/2021) Quyết định 705/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
2. (05/06/2021) Công điện 789/CĐ-TTg năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện "mục tiêu kép" do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (04/06/2021) Công văn 3748/VPCP-V.I năm 2021 về kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/06/2021) Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5. (03/06/2021) Thông báo 148/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (02/06/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
7. (02/06/2021) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
8. (07/05/2021) Kế hoạch 1043/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
9. (15/04/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về thu hút nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do tỉnh Cao Bằng ban hành
10. (14/04/2021) Quyết định 1281/QĐ-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 triển khai giải pháp cải thiện môi trường đầu tư năm 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh
11. (01/03/2021) Công văn 1083/BCT-TTTN năm 2021 hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch do Bộ Công Thương ban hành
12. (10/11/2020) Công văn 3295/HQHCM-GSQL năm 2020 về thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa rượu thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (28/10/2020) Công văn 94368/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (07/10/2020) Kế hoạch 2494/KH-UBND năm 2020 thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Cao Bằng
Xuất nhập khẩu
1. (04/06/2021) Công văn 2756/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu các chất HCFC và HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (17/11/2020) Công văn 7301/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống STQ02 do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (10/11/2020) Công văn 7201/TCHQ-GSQL năm 2020 về chấn chỉnh cập nhật dữ liệu tờ khai giấy trên Hệ thống E-customs-V5 do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (09/11/2020) Công văn 7169/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, sản phẩm động vật qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (09/11/2020) Công văn 3274/HQHCM-GSQL năm 2020 trả lời vướng mắc về hiệu lực Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (05/11/2020) Công văn 7107/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc về công tác giám sát do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (04/11/2020) Công văn 3225/HQHCM-GSQL năm 2020 về thay đổi tên cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đóng gói trên Phiếu kiểm nghiệm thuốc do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (04/11/2020) Công văn 3221/HQHCM-GSQL năm 2020 về nhập khẩu nguyên liệu giấy để sản xuất hàng xuất khẩu có in sẵn dòng chữ “Made in Vietnam” và nhập mỹ phẩm sản xuất xuất khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (29/10/2020) Công văn 3184/HQHCM-GSQL năm 2020 về người xuất khẩu tại ô số 1 trên C/O form E do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (29/10/2020) Công văn 3182/HQHCM-GSQL năm 2020 về gia công cho đối tác nước ngoài thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
11. (28/10/2020) Công văn 3158/HQHCM-GSQL năm 2020 về hướng dẫn thủ tục nộp C/O xác nhận xuất xứ để hoàn thuế chống bán phá giá do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (28/10/2020) Công văn 3159/HQHCM-GSQL năm 2020 về thủ tục xin giấy phép và thủ tục hải quan về gia công vàng và nữ trang do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (28/10/2020) Công văn 3157/HQHCM-GSQL năm 2020 về chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (28/10/2020) Công văn 6932/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra xuất xứ đối với sản phẩm thịt và gia cầm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (28/10/2020) Công văn 6928/TCHQ-GSQL năm 2020 về xuất nhập khẩu theo hợp đồng thuê thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (28/10/2020) Công văn 6930/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vi phạm đối với hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (22/10/2020) Công văn 1056/XNK-XXHH năm 2020 triển khai Thông tư 11/2020/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
18. (20/10/2020) Công văn 3062/HQHCM-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/10/2017) Quyết định 5222/QĐ-KBNN năm 2017 về Quy trình quản lý nghiệp vụ kho quỹ tập trung trên máy tính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (01/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (25/05/2021) Công văn 18312/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (24/05/2021) Công văn 18040/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (14/05/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (19/11/2020) Công văn 7348/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng động cơ xăng (đầu máy động cơ nổ làm động lực cho bơm nước tưới tiêu, dùng trong nông nghiệp) do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (12/11/2020) Công văn 4821/TCT-KK năm 2020 về xử lý không tính tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (30/10/2020) Công văn 4648/TCT-CS năm 2020 về xác định nước máy thương phẩm để áp giá tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
8. (29/10/2020) Công văn 94763/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (28/10/2020) Công văn 94370/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản thu hộ, chi hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (28/10/2020) Công văn 94369/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (28/10/2020) Công văn 94371/CT-TTHT năm 2020 bổ sung tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (26/10/2020) Công văn 93618/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân thay đổi tình trạng cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (26/10/2020) Công văn 93623/CT-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (26/10/2020) Công văn 93621/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (26/10/2020) Công văn 93624/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (14/07/2020) Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Bảo hiểm
1. (27/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND quy chế thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2. (17/03/2021) Kế hoạch 447/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (08/02/2021) Công văn 346/BHXH-CSYT năm 2021 về hướng dẫn bổ sung thanh toán xét nghiệm Covid 19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (20/10/2020) Công văn 12830/BTC-QLKT năm 2020 về tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (04/06/2021) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
2. (24/05/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
3. (17/05/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND Quy định về chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (29/04/2021) Kế hoạch 979/KH-UBND năm 2021 về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 do tỉnh Cao Bằng ban hành
5. (06/04/2021) Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
6. (18/01/2021) Quyết định 96/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
7. (31/12/2020) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
8. (02/11/2020) Công văn 1554/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2020 về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành
9. (17/09/2020) Kế hoạch 2306/KH-UBND năm 2020 về Chăm sóc và nâng cao Sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Công nghệ thông tin
1. (04/06/2021) Quyết định 318/QĐ-QLD năm 2021 về “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc” do Cục Quản lý dược ban hành
2. (31/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 04/2020/QĐ-UBND
3. (26/05/2021) Kế hoạch 2561/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code do tỉnh Ninh Thuận ban hành
4. (18/05/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (05/05/2021) Kế hoạch 1020/KH-UBND năm 2021 về xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng
6. (05/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7. (22/04/2021) Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (06/04/2021) Kế hoạch 1639/KH-UBND về chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp viễn thông, truyền hình trên các tuyến đường tỉnh Ninh Thuận năm 2021
9. (29/03/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do tỉnh Cao Bằng ban hành
10. (26/03/2021) Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2021 của tỉnh Cà Mau
11. (04/03/2021) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2022
12. (15/12/2020) Kế hoạch 744/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
13. (29/10/2020) Công văn 94766/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất phần mềm quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BTTTT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (21/10/2020) Công văn 6778/TCHQ-GSQL năm 2020 về Chi Lê thông báo trang thông tin điện tử để tra cứu C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (07/10/2020) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Cao Bằng và Cổng Dịch vụ công quốc gia
16. (07/09/2020) Kế hoạch 2222/KH-UBND năm 2020 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 3510/KH-UBND thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Bất động sản
1. (07/06/2021) Công văn 2096/BXD-QLN năm 2021 thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai do Bộ Xây dựng ban hành
2. (29/05/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (15/04/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 64/2016/QĐ-UBND
4. (09/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (16/12/2020) Nghị quyết 62/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Danh mục dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
6. (17/11/2020) Công văn 5547/BXD-QLN năm 2020 về quản lý sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
7. (17/11/2020) Công văn 5548/BXD-QLN năm 2020 về quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
8. (13/11/2020) Công văn 4854/TCT-CS năm 2020 về giải đáp chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
9. (05/11/2020) Công văn 5337/BXD-QLN năm 2020 về xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà đất đã có văn bản quản lý của Nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (08/06/2021) Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL quy định nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (03/09/2020) Quyết định 1608/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Bộ máy hành chính
1. (07/06/2021) Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/06/2021) Công văn 693/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV về rà soát các chính sách đối với dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (04/06/2021) Nghị quyết 56/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Nghị quyết về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân do Chính phủ ban hành
4. (04/06/2021) Công văn 3732/VPCP-TCCB năm 2021 về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 150/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (04/06/2021) Quyết định 1801/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. (03/06/2021) Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
7. (03/06/2021) Quyết định 2481/QĐ-BNN-VP năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp, Quản lý xây dựng công trình, Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8. (01/06/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
9. (01/06/2021) Quyết định 1667/QĐ-BGDĐT về danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (01/06/2021) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
11. (01/06/2021) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
12. (01/06/2021) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
13. (01/06/2021) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
14. (31/05/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
15. (28/05/2021) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2021 thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hà Nội
16. (27/05/2021) Quyết định 878/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ Tư pháp ban hành
17. (25/05/2021) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
18. (24/05/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
19. (24/05/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 43/2016/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc
20. (24/05/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
21. (17/05/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSNDTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
22. (17/05/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 kèm theo Quyết định 39/2017/QĐ-UBND
23. (13/05/2021) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
24. (12/05/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
25. (07/05/2021) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
26. (04/05/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do tỉnh Ninh Thuận ban hành
27. (04/05/2021) Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2021 về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28. (22/04/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2014/QĐ-UBND quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên
29. (20/04/2021) Công văn 114/KSTT-NC năm 2021 về Sổ tay hướng dẫn triển khai Đề án do Cục kiểm soát thủ tục hành chính ban hành
30. (19/04/2021) Quyết định 704/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận
31. (16/04/2021) Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
32. (14/04/2021) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ
33. (13/04/2021) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị thay thế và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
34. (13/04/2021) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Biển và Hải đảo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân các huyện có biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau
35. (12/04/2021) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau
36. (07/04/2021) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
37. (06/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành
38. (01/04/2021) Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thu hồi, không công khai Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
39. (30/03/2021) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế; bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
40. (24/03/2021) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau
41. (24/03/2021) Công văn 161/MT-SKHC năm 2021 về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và đảm bảo chất lượng nước phục vụ bầu cử Quốc gia do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
42. (24/03/2021) Kế hoạch 159/KH-MT năm 2021 về đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng nước phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Cục Quản lý Môi trường Y tế ban hành
43. (09/02/2021) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
44. (05/02/2021) Hướng dẫn 49/HD-MTTW-BTT năm 2021 về công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương có dịch COVID-19 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
45. (30/12/2020) Kế hoạch 6448/KH-UBND năm 2020 về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2021
46. (22/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
47. (18/12/2020) Quyết định 2588/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
48. (16/12/2020) Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
49. (16/12/2020) Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
50. (13/11/2020) Quyết định 2175/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
51. (15/10/2020) Công văn 3817/BTP-PLDSKT năm 2020 trả lời kiến nghị Cổng dịch vụ Công Quốc gia về ủy quyền giao dịch dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
52. (09/10/2020) Kế hoạch 2515/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” do tỉnh Cao Bằng ban hành
53. (10/09/2020) Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
54. (31/07/2020) Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
55. (27/07/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
56. (17/07/2020) Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
57. (15/07/2020) Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng
Trách nhiệm hình sự
1. (07/06/2021) Công văn 2177/VKSTC-V8 năm 2021 về đảm bảo chất lượng kiểm sát tại cơ sở giam giữ trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (01/06/2021) Công văn 1692/UBND-NC năm 2021 về phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán, trao đổi, chuyển nhượng hoa lan đột biến do thành phố Hà Nội ban hành
Tài chính nhà nước
1. (07/06/2021) Quyết định 890/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 (phần nhiệm vụ chi thường xuyên bố trí trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/06/2021) Quyết định 856/QĐ-TTg về Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/06/2021) Công văn 695/UBDT-ĐPI năm 2021 về kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị dịch Covid-19 do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (04/06/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông, thành phố Hà Nội
5. (03/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao
6. (02/06/2021) Thông tư 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
7. (31/05/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
8. (19/05/2021) Thông tư 34/2021/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam do Bô Tài chính ban hành
9. (17/05/2021) Chỉ thị 03/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải
10. (12/05/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình
11. (11/05/2021) Quyết định 756/QĐ-UBND về giao dự toán chi ngân sách tỉnh Cao Bằng năm 2021
12. (04/05/2021) Chỉ thị 01/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công và phòng chống tham nhũng trong quá trình triển khai Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (27/04/2021) Kế hoạch 2019/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
14. (14/04/2021) Quyết định 357/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
15. (14/04/2021) Quyết định 359/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu phân bổ dự toán năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
16. (13/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND
17. (31/03/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
18. (14/01/2021) Nghị quyết 538/2021/NQ-HĐND quy định về phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19. (25/12/2020) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các cấp, các ngành, các đơn vị do thành phố Hải Phòng ban hành
20. (21/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
21. (16/12/2020) Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
22. (14/12/2020) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
23. (14/12/2020) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
24. (14/12/2020) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
25. (16/11/2020) Công văn 5507/BXD-KTXD năm 2020 về chi phí thí nghiệm tăng thêm của thí nghiệm bê tông đầm lăn, chi phí khoan lấy nõn xác định các chỉ tiêu phục vụ nghiệm thu bê tông đầm lăn do Bộ Xây dựng ban hành
26. (04/11/2020) Công văn 5328/BXD-KTXD năm 2020 về điều chỉnh dự toán rà phá bom mìn, vật nổ do Bộ Xây dựng ban hành
27. (28/10/2020) Công văn 5207/BXD-KTXD năm 2020 về xác định chỉ số giá gốc để điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành
28. (13/10/2020) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2020 về định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29. (09/10/2020) Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
Xây dựng - Đô thị
1. (04/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (03/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3. (31/05/2021) Công văn 1669/UBND-ĐT năm 2021 về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng do thành phố Hà Nội ban hành
4. (03/12/2020) Kế hoạch 694/KH-UBND năm 2020 triển khai Đề án thí điểm xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2022
5. (17/11/2020) Công văn 5546/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình theo lệnh khẩn cấp do Bộ Xây dựng ban hành
6. (13/11/2020) Công văn 5485/BXD-VLXD năm 2020 về xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành
7. (09/11/2020) Công văn 5377/BXD-PTĐT năm 2020 hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với dự án được giao chủ trương trước Nghị định số 11/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
8. (09/11/2020) Công văn 5390/BXD-KHCN năm 2020 hướng dẫn mẫu xuất kết quả thí nghiệm do Bộ Xây dựng ban hành
9. (06/11/2020) Công văn 5350/BXD-KTXD năm 2020 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng cho dự án thành phần đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây do Bộ Xây dựng ban hành
10. (02/11/2020) Công văn 983/HĐXD-TK năm 2020 về ký ban hành văn bản, quyết định do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
11. (30/10/2020) Công văn 5248/BXD-HĐXD năm 2020 về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức do Bộ Xây dựng ban hành
12. (29/10/2020) Công văn 5238/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn áp dụng khoảng lùi tối thiểu của các công trình có chiều cao lớn hơn 28m do Bộ Xây dựng ban hành
13. (28/10/2020) Công văn 5217/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn xác định phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung do Bộ Xây dựng ban hành
14. (28/10/2020) Công văn 5225/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng công trình trên đất thuê do Bộ Xây dựng ban hành
15. (22/10/2020) Công văn 5103/BXD-HĐXD năm 2020 về hình thức quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành
16. (22/10/2020) Công văn 5104/BXD-HĐXD năm 2020 về giao chủ đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
17. (22/10/2020) Công văn 5112/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng và lắp đặt thiết bị, hợp đồng tư vấn do Bộ Xây dựng ban hành
18. (21/10/2020) Công văn 5085/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn tính toán phần phát sinh cừ Larsen của hợp đồng xây lắp hạng mục giao thông - vỉa hè, thoát nước công trình đường Võ Thị Sáu do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (04/06/2021) Công văn 5229/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Gia Lai và ngược lại do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (04/06/2021) Công văn 5227/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng chuyến bay chở khách đi/đến Côn Đảo để phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (04/06/2021) Công văn 5226/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng chuyến bay từ Vân Đồn (Quảng Ninh) đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (03/05/2021) Thông báo 92/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (28/04/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (07/04/2021) Kế hoạch 1689/KH-UBND năm 2021 triển khai thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (17/03/2021) Kế hoạch 588/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Giáo dục
1. (03/06/2021) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (04/05/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (09/04/2021) Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4. (02/04/2021) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (29/10/2020) Công văn 4569/BGDĐT-GDĐH năm 2020 kiến nghị về phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tài nguyên - Môi trường
1. (07/06/2021) Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (07/06/2021) Công văn 3051/BTNMT-TCMT năm 2021 hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (02/06/2021) Công điện 02/CĐ-BGTVT năm 2021 về ứng phó với gió mạnh, cơn bão Choi-Wan và mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (02/06/2021) Công văn 255/VPTT năm 2021 về chủ động ứng phó với gió mạnh, cơn bão CHOI-WAN và mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành
5. (05/05/2021) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 thuộc Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2030
6. (04/05/2021) Kế hoạch 992/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
7. (27/04/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (31/03/2021) Kế hoạch 73/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
9. (15/12/2020) Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
10. (18/11/2020) Quyết định 2229/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của một số công trình khai thác nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11. (17/07/2020) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020
Thể thao - Y tế
1. (07/06/2021) Công điện 838/CĐ-BYT năm 2021 về không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện
2. (05/06/2021) Thông báo 151/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc “Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 Luật đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/06/2021) Quyết định 2787/QĐ-BYT năm 2021 về "Hướng dẫn phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp" do Bộ Y tế ban hành
4. (05/06/2021) Quyết định 2792/QĐ-BYT năm 2021 về "Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 376/QĐ-TTg" do Bộ Y tế ban hành
5. (05/06/2021) Công văn 6196/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Đồng Nai ban hành
6. (05/06/2021) Quyết định 2789/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành
7. (04/06/2021) Công văn 4544/BYT-BMTE năm 2021 về tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản do Bộ Y tế ban hành
8. (04/06/2021) Công văn 3734/VPCP-KGVX năm 2021 về hỗ trợ thủ tục nhập cảnh, cách ly đối với Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (04/06/2021) Quyết định 2779/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
10. (04/06/2021) Công văn 674/TGCP-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở tôn giáo trong tình hình mới do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành
11. (04/06/2021) Thông báo 150/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (03/06/2021) Quyết định 317/QĐ-QLD năm 2021 công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 26 do Cục Quản lý dược ban hành
13. (03/06/2021) Quyết định 85/QĐ-YDCT năm 2021 về Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
14. (03/06/2021) Công văn 475/DP-DT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
15. (03/06/2021) Công văn 1718/UBND-KT năm 2021 về đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
16. (02/06/2021) Thông báo 324/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 114)
17. (02/06/2021) Công văn 5772/BTC-NSNN năm 2021 về kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số chế độ đặc thù do Bộ Tài chính ban hành
18. (02/06/2021) Công văn 1712/UBND-KT năm 2021 về huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
19. (01/06/2021) Công văn 1679/UBND-KT năm 2021 về triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19
20. (29/05/2021) Công văn 1648/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh phân công tiếp nhận đề nghị nhập cảnh và cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho người nước ngoài do thành phố Hà Nội ban hành
21. (23/05/2021) Kế hoạch 723/KH-BYT năm 2021 về Tập huấn trực tuyến “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp” do Bộ Y tế ban hành
22. (10/05/2021) Công văn 4992/QLD-VP năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
23. (26/04/2021) Quyết định 1999/QĐ-BYT năm 2021 về điều chuyển 20.000 liều vắc xin phòng COVID-19 phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đợt 2 do Bộ Y tế ban hành
24. (15/04/2021) Kế hoạch 1828/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
25. (01/04/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2022
26. (04/02/2021) Công văn 310/BHXH-CSYT năm 2021 về thực hiện phòng, chống lây nhiễm Covid 19 của Ban Chỉ đạo quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
27. (28/01/2021) Thông báo 17/TB-VKSTC năm 2021 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch COVID-19
28. (20/11/2020) Công văn 17330/QLD-CL năm 2020 về thông báo thu hồi thuốc Atibutrex vi phạm mức độ 2 do Cục Quản lý Dược ban hành
29. (17/11/2020) Công văn 16984/QLD-CL năm 2020 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 do Cục Quản lý Dược ban hành
30. (16/11/2020) Công văn 2667/ATTP-PCTTR năm 2020 về cấp giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế theo yêu cầu do Cục An toàn thực phẩm ban hành
31. (16/11/2020) Công văn 6308/BYT-TB-CT năm 2020 về thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Bộ Y tế ban hành
32. (13/11/2020) Công văn 16921/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
33. (13/11/2020) Công văn 1049/KCB-QLHN năm 2020 về cấp chứng chỉ hành nghề do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
34. (10/11/2020) Công văn 16746/QLD-CL năm 2020 về chất lượng thuốc dung dịch thuốc tiêm Protamine Choay 1000 U.A.H/ml do Cục Quản lý Dược ban hành
35. (30/10/2020) Công văn 1024/VPB6 năm 2020 về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề và cấp phép hoạt động do Văn phòng Bộ Y tế ban hành
36. (22/10/2020) Công văn 3430/GSQL-GQ1 năm 2020 thực hiện Công văn 6068/TCHQ-GSQL về tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
37. (27/05/2020) Kế hoạch 5144/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Văn hóa - Xã hội
1. (07/06/2021) Quyết định 777/QĐ-BTTTT năm 2021 về Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (04/06/2021) Công văn 1854/BVHTTDL-NTBD năm 2021 về tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (04/06/2021) Công văn 4531/BYT-TTrB triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021” do Bộ Y tế ban hành
4. (04/06/2021) Quyết định 848/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (04/06/2021) Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (03/06/2021) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030
7. (02/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2016/QĐ-UBND về tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
8. (23/04/2021) Kế hoạch 1956/KH-UBND năm 2021 thực hiện “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
9. (14/04/2021) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2021 về bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
10. (06/04/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021-2030
11. (30/12/2020) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận
12. (29/06/2020) Kế hoạch 1571/KH-UBND năm 2020 triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực khác
1. (03/06/2021) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
2. (24/05/2021) Kế hoạch 2527/KH-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
3. (19/04/2021) Công văn 2271/BNN-TY năm 2021 về tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (02/04/2021) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
5. (19/03/2021) Kế hoạch 622/KH-UBND năm 2021 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (21/10/2020) Công văn 870/KTHT-CĐ năm 2020 về xác nhận máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nông nghiệp do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn ban hành
7. (31/08/2020) Quyết định 2496/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt thực hiện "Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8. (07/03/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 về triển khai các hoạt động hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn