Bản Tin Văn Bản Mới 05/06/2021 08:53 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 02/6 - 04/6/2021

05/06/2021 08:53 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 02/6 - 04/6/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (03/06/2021) Công văn 2313/BGDĐT-KHTC năm 2021 về báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2020 đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. (02/06/2021) Kế hoạch 2696/KH-UBND năm 2021 triển khai lựa chọn hợp tác xã tham gia Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
3. (02/06/2021) Công văn 3692/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết 97/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/05/2021) Công văn 18036/CTHN-TTHT năm 2021 về viết tắt địa chỉ trên hóa đơn mua vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (20/05/2021) Kế hoạch 2461/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
6. (20/05/2021) Công văn 17320/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (20/05/2021) Công văn 17323/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động cho thuê văn phòng, chi phí dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (23/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
9. (24/12/2020) Công văn 15859/BTC-CST năm 2020 về phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
10. (09/12/2020) Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
Đầu tư
1. (03/06/2021) Công văn 3699/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội theo dự án nhóm B và nguồn vốn thực hiện dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/06/2021) Công điện 04/CĐ-BKHĐT năm 2021 về tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện
3. (02/06/2021) Quyết định 701/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4. (02/06/2021) Công văn 3678/VPCP-KTTH về bố trí vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho dự án đã bố trí vốn quá thời hạn quy định; kéo dài thời gian thực hiện; giải ngân vốn dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 sang năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (01/06/2021) Thông báo 141/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (01/06/2021) Thông báo 142/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (01/06/2021) Công văn 3630/VPCP-CP năm 2021 về hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (01/06/2021) Công văn 3651/VPCP-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất phải nộp do chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (28/05/2021) Công văn 3227/BKHĐT-QLĐT năm 2021 đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (20/05/2021) Công văn 17324/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với Quỹ đầu tư chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (26/04/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (15/12/2020) Công văn 5986/BXD-VLXD năm 2020 về tham vấn điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác và chế biến đá granit tại tỉnh Nghệ An do Bộ Xây dựng ban hành
13. (27/11/2020) Công văn 5712/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn lựa chọn tổ chức tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ quy định thực hiện dự án PPP, hợp đồng BOO do Bộ Xây dựng ban hành
14. (20/11/2020) Công văn 4970/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án điện mặt trời mái nhà do Tổng cục Thuế ban hành
15. (02/11/2020) Công văn 5283/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
16. (06/08/2020) Công văn 9438/BTC-ĐT năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 sang năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
17. (04/02/2020) Công văn 17/TANDTC-KHTC năm 2020 thực hiện Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Thương mại
1. (02/06/2021) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (01/06/2021) Thông báo 143/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/05/2021) Công văn 2669/TCHQ-GSQL năm 2021 về tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (25/05/2021) Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2021 về quy chế phối hợp quản lý đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. (20/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND
6. (19/04/2021) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu của Đoàn kiểm tra liên ngành do tỉnh Nghệ An ban hành
7. (29/03/2021) Kế hoạch 47/KH-UBND thực hiện Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2021
8. (26/03/2021) Kế hoạch 45/KH-UBND về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá tỉnh Cà Mau năm 2021
9. (16/03/2021) Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Xuất nhập khẩu
1. (03/06/2021) Công văn 2736/TCHQ-TXNK năm 2021 về đính chính công văn 2687/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (01/06/2021) Công văn 2687/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (27/05/2021) Công văn 2547/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid19 do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (27/05/2021) Công văn 2535/TCHQ-GSQL năm 2021 hướng dẫn khai tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (26/05/2021) Công văn 2501/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại hàng hóa mặt hàng “Đầu nối dùng để nối cho dây dẫn và cáp” do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (26/05/2021) Công văn 2514/TCHQ-TXNK năm 2021 về tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (21/05/2021) Công văn 2427/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc nhập khẩu bao bì ghi sẵn thông tin xuất xứ của nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (21/05/2021) Công văn 2397/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa nhập khẩu của Trường Quốc tế Liên hợp quốc - Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (21/05/2021) Công văn 2428/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc nhập khẩu bao bì do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (21/05/2021) Công văn 2433/TCHQ-GSQL năm 2021 về tạm nhận xe về bảo quản của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (21/05/2021) Công văn 2437/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ và tái nhập hàng hóa trả lại do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (21/05/2021) Công văn 2438/TCHQ-GSQL năm 2021 về gia hạn tái xuất thiết bị địa chấn và GPS do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (21/05/2021) Công văn 2439/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (20/05/2021) Công văn 2384/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý vướng mắc Thông tư 06/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (19/05/2021) Công văn 2336/TCHQ-TXNK năm 2021 về mặt hàng chất tẩy tế bào chết do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (18/05/2021) Công văn 2290/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Quyết định miễn trừ áp dụng thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (17/05/2021) Công văn 2285/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa là tài sản cố định thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (29/03/2021) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 về phát triển xuất khẩu hàng hóa tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021-2025
19. (28/12/2020) Công văn 8120/TCHQ-TXNK năm 2020 trả lời vướng mắc phân loại hàng hóa đối với mặt hàng vỏ bọc ghế sofa do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (17/12/2020) Công văn 3706/HQHCM-GSQL năm 2020 về kinh doanh tạm nhập - tái xuất rượu Whisky do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (16/12/2020) Công văn 3692/HQHCM-GSQL năm 2020 về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (14/12/2020) Công văn 8719/BNN-QLCL năm 2020 về tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
23. (07/12/2020) Công văn 3576/HQHCM-GSQL năm 2020 về nhập khẩu nấm đông trùng hạ thảo làm nguyên liệu pha trà uống hàng ngày do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (04/12/2020) Công văn 3543/HQHCM-GSQL năm 2020 về xin cho phép được hạ bãi và làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng phế liệu giấy do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (03/12/2020) Công văn 3528/HQHCM-GSQL năm 2020 về chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (26/11/2020) Công văn 3454/HQHCM-TXNK năm 2020 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu và phân loại mặt hàng “Máy tăm nước” do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (01/06/2021) Công văn 2695/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (31/05/2021) Thông tư 38/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 21/2008/TT-BTC hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
3. (26/05/2021) Công văn 2502/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng kim dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (25/05/2021) Công văn 2494/TCHQ-TXNK năm 2021 về danh mục miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (24/05/2021) Công văn 18037/CTHN-TTHT năm 2021 về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (21/05/2021) Công văn 17658/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (21/05/2021) Công văn 17657/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn thương mại bản scan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (20/05/2021) Công văn 17321/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn sai địa chỉ người bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (20/05/2021) Công văn 17322/CTHN-TTHT năm 2021 về khoản chi công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (02/06/2021) Công văn 1541/BHXH-VP năm 2021 về đính chính Công văn 1511/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (02/06/2021) Công văn 1537/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (01/06/2021) Công văn 1511/BHXH-CSXH năm 2021 về chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (02/06/2021) Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (01/06/2021) Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
3. (15/05/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017-2020
4. (26/04/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025
5. (23/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ do điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nghỉ công tác từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở về trước theo quy định của tỉnh Thái Nguyên
6. (19/03/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2021
7. (09/12/2020) Quyết định 3095/QĐ-UBND năm 2020 về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (08/12/2020) Quyết định 3114/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Công nghệ thông tin
1. (31/05/2021) Công văn 733/TTg-KGVX năm 2021 về tiếp tục thực hiện Quyết định 1669/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/05/2021) Kế hoạch 132/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2021
3. (29/03/2021) Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển ứng dụng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G)
4. (31/12/2020) Kế hoạch 776/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Nghệ An năm 2021
5. (09/12/2020) Quyết định 3094/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
6. (25/11/2020) Quyết định 4020/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
7. (22/05/2020) Công văn 643/THH-TTTV năm 2020 hướng dẫn bộ tiêu chí tạm thời yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Cục Tin học hóa ban hành
Bất động sản
1. (02/06/2021) Công văn 3676/VPCP-NN năm 2021 về báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3. (23/04/2021) Quyết định 802/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
4. (16/04/2021) Quyết định 1320/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
5. (31/12/2020) Quyết định 3496/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
6. (31/12/2020) Quyết định 3495/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
7. (31/12/2020) Quyết định 3494/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
8. (31/12/2020) Quyết định 3493/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
9. (30/12/2020) Công văn 6322/BXD-QLN năm 2020 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
10. (28/12/2020) Công văn 6246/BXD-QLN năm 2020 về thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
11. (25/12/2020) Quyết định 4436/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
12. (25/12/2020) Công văn 6228/BXD-QLN thực hiện việc công bố thông tin Quý IV/2020 về Nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
13. (16/12/2020) Quyết định 3213/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý đất đai: đơn giá sản phẩm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại tỉnh Yên Bái
14. (16/12/2020) Quyết định 3214/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý đất đai: đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
15. (15/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021
16. (27/11/2020) Công văn 5057/TCT-CS năm 2020 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
17. (20/11/2020) Công văn 5607/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
18. (02/11/2020) Công văn 5286/BXD-QLN năm 2020 về tổ chức Hội nghị nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
19. (27/10/2020) Quyết định 3286/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
20. (04/09/2020) Công văn 4796/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thành phần hồ sơ đăng ký biến động trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là nợ xấu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (25/05/2021) Thông tư 02/2021/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
Bộ máy hành chính
1. (03/06/2021) Công văn 3704/VPCP-KSTT năm 2021 về Báo cáo 334/BC-MTTW-BTT về Kết quả giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/06/2021) Thông báo 145/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề tồn đọng cần giải quyết do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/06/2021) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (02/06/2021) Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (02/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án 02-ĐA/TU và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An
6. (02/06/2021) Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
7. (02/06/2021) Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14 năm 2021 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
8. (02/06/2021) Công văn 738/TTg-PL năm 2021 về chỉ đạo rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (01/06/2021) Thông báo 140/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần quan tâm giải quyết do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (01/06/2021) Quyết định 56/QĐ-HĐTĐQH năm 2021 về kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định quy hoạch mạng lưới đường bộ ban hành
11. (01/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
12. (31/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
13. (31/05/2021) Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
14. (31/05/2021) Quyết định 895/QĐ-BTP năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
15. (31/05/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
16. (31/05/2021) Công văn 1761/BVHTTDL-PC năm 2021 về tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
17. (31/05/2021) Công văn 1940/BHXH-VP năm 2021 về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (29/05/2021) Công văn 3567/VPCP-TH năm 2021 thực hiện Nghị quyết 161/2021/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
19. (28/05/2021) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng và tương đương thuộc Sở, các chi cục, các phòng và tương đương thuộc chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
20. (28/05/2021) Thông báo 507/TB-BGDĐT về tiếp nhận vào làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021
21. (28/05/2021) Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2021 về Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi Cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn đối với Chi Cục thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
22. (28/05/2021) Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
23. (28/05/2021) Công văn 2499/BNV-CCVC năm 2021 về rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
24. (28/05/2021) Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
25. (27/05/2021) Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
26. (27/05/2021) Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
27. (27/05/2021) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
28. (27/05/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
29. (27/05/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
30. (27/05/2021) Quyết định 1627/QĐ-BGDĐT năm 2021 quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo
31. (26/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 42/2016/QĐ-UBND
32. (26/05/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
33. (26/05/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
34. (26/05/2021) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
35. (25/05/2021) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
36. (25/05/2021) Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
37. (24/05/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
38. (24/05/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc
39. (24/05/2021) Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
40. (21/05/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2007/QD-UBND Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi
41. (21/05/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
42. (21/05/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
43. (21/05/2021) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
44. (20/05/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2012/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính do tỉnh Long An ban hành
45. (19/05/2021) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
46. (18/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
47. (17/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 14/2007/CT-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
48. (17/05/2021) Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
49. (17/05/2021) Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
50. (14/05/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do tỉnh Ninh Bình ban hành
51. (13/05/2021) Quyết định 918/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
52. (13/05/2021) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
53. (11/05/2021) Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
54. (07/05/2021) Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
55. (26/04/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
56. (26/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
57. (26/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
58. (13/04/2021) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau
59. (02/04/2021) Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
60. (29/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội
61. (29/03/2021) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2030” tại tỉnh Cà Mau
62. (23/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên
63. (23/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
64. (22/03/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021
65. (19/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
66. (19/03/2021) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021
67. (31/12/2020) Công văn 8195/TCHQ-TTKT năm 2020 về chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị do Tổng cục Hải quan ban hành
68. (31/12/2020) Quyết định 3050/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
69. (31/12/2020) Quyết định 3049/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
70. (25/12/2020) Quyết định 3000/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên
71. (24/12/2020) Quyết định 2975/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
72. (24/12/2020) Quyết định 2976/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
73. (24/12/2020) Quyết định 2974/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
74. (18/12/2020) Quyết định 2939/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
75. (16/12/2020) Quyết định 3218/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá sản phẩm dịch vụ công đối với các danh mục thuộc lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái: đơn giá xây dựng bảng giá đất, đơn giá điều chỉnh bảng giá đất, đơn giá định giá đất cụ thể
76. (08/12/2020) Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
77. (08/12/2020) Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
78. (18/11/2020) Hướng dẫn 624/HD-UBTVQH14 năm 2020 về tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
79. (13/11/2020) Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
80. (11/11/2020) Kế hoạch 647/KCHT năm 2020 trả lời câu hỏi gửi qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn do Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông ban hành
81. (26/10/2020) Quyết định 2664/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
82. (08/10/2020) Quyết định 3502/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
83. (30/09/2020) Quyết định 3372/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
84. (25/09/2020) Quyết định 3270/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án thực hiện sắp xếp cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025
85. (16/07/2020) Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới; Danh mục 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Danh mục 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
86. (23/02/2020) Công văn 2240/TTCP-PC năm 2020 về trả lời phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định của Luật tiếp công dân, Luật tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành
87. (26/06/2018) Quyết định 1784/QĐ-BKHCN năm 2018 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
88. (07/06/2013) Quyết định 1418/QĐ-BKHCN năm 2013 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Vi phạm hành chính
1. (30/12/2020) Công văn 6327/BXD-TTr năm 2020 xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (26/05/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (16/10/2018) Thông báo 13/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam - Mông Cổ
Thủ tục Tố tụng
1. (01/06/2021) Thông tư 03/2021/TT-BVHTTDL bổ sung Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Tài chính nhà nước
1. (03/06/2021) Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để trang bị phòng xét nghiệm lưu động do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/06/2021) Thông báo 144/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (02/06/2021) Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
4. (01/06/2021) Công văn 3895/NHNN-TT năm 2021 về miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (01/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận
6. (31/05/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (26/05/2021) Quyết định 930/QĐ-BGTVT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu Huấn luyện phục vụ đào tạo nghề Khai thác máy tàu thủy và Điều khiển tàu biển của trường Cao đẳng Hàng hải I do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (25/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (20/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Long An
10. (15/05/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi, các kỳ thi tập trung cấp tỉnh, cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (14/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
12. (10/05/2021) Quyết định 895/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2021
13. (19/03/2021) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2021 về đơn giá cước vận chuyển xi măng làm đường giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới, đơn giá cước vận chuyển gạo cứu trợ và một số mặt hàng khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
14. (28/12/2020) Kế hoạch 767/KH-UBND năm 2020 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15. (16/12/2020) Quyết định 3222/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
16. (20/10/2020) Công văn 7262/BNN-TCTS năm 2020 về chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt kinh phí quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
17. (09/10/2020) Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
18. (08/10/2020) Quyết định 3503/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xây dựng - Đô thị
1. (31/05/2021) Thông báo 139/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc về tình hình, kết quả công việc của Bộ Xây dựng, những nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/05/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (25/05/2021) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thành phố Hà Nội ban hành
4. (17/05/2021) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. (14/05/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 65/2019/QĐ-UBND
6. (31/12/2020) Công văn 6340/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình đối với công tác Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác do Bộ Xây dựng ban hành
7. (31/12/2020) Công văn 6331/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn thủ tục liên quan đến công tác thanh toán hợp đồng thi công xây dựng đối với khối lượng đào phải trung chuyển trong thi công nền đường do Bộ Xây dựng ban hành
8. (30/12/2020) Công văn 6297/BXD-KTXD năm 2020 về thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án do Bộ Xây dựng ban hành
9. (24/12/2020) Công văn 6198/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn sử dụng chi phí thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành
10. (24/12/2020) Công văn 6209/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn sử dụng chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch và nguồn thu chi phí thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành
11. (23/12/2020) Công văn 6146/BXD-HTKT năm 2020 hướng dẫn lập Kế hoạch xây dựng công trình ngầm, nhà cao tầng ứng phó với các thảm họa do Bộ Xây dựng ban hành
12. (22/12/2020) Công văn 6121/BXD-KTXD năm 2020 xác định giá ca máy trong công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa do Bộ Xây dựng ban hành
13. (17/12/2020) Công văn 6048/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn thẩm định và phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Bộ Xây dựng ban hành
14. (16/12/2020) Công văn 6009/BXD-KHCN năm 2020 hướng dẫn thực hiện QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
15. (16/12/2020) Công văn 6018/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A - Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 do Bộ Xây dựng ban hành
16. (14/12/2020) Công văn 5957/BXD-KTXD năm 2020 về áp dụng hệ số, vận dụng định mức trong quá trình lập dự toán dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Bộ Xây dựng ban hành
17. (09/12/2020) Công văn 5908/BXD-HĐXD năm 2020 thực hiện theo quy định tại Nghị định 113/2020/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
18. (30/11/2020) Công văn 5745/BXD-QHKT năm 2020 thực hiện các dự án phát triển tuyến đường giao thông trong đô thị theo quy hoạch được duyệt do Bộ Xây dựng ban hành
19. (30/11/2020) Công văn 5724/BXD-KHCN năm 2020 hướng dẫn việc áp dụng QCVN 01:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
20. (30/11/2020) Công văn 5736/BXD-KTXD năm 2020 về xác định chi phí trực tiếp trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình điện do Bộ Xây dựng ban hành
21. (26/11/2020) Công văn 5694/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn xử lý vướng mắc trong công tác quản lý hợp đồng xây dựng của gói thầu TB-09 thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành
22. (26/11/2020) Công văn 5670/BXD-KHCN năm 2020 về sử dụng cọc BTCT R7 để triển khai đóng cọc do Bộ Xây dựng ban hành
23. (25/11/2020) Công văn 5652/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn nghiệm thu thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
24. (03/11/2020) Công văn 5304/BXD-VLXD năm 2020 về xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành
25. (27/08/2020) Công văn 4191/BXD-HTKT năm 2020 hướng dẫn công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị Khu trung tâm hiện hữu mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (03/06/2021) Công văn 2293/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (02/06/2021) Công văn 3690/VPCP-CN năm 2021 về trình duyệt 05 quy hoạch ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/06/2021) Công văn 2304/CHK-VTHK năm 2021 về chuyến bay chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
4. (01/06/2021) Công văn 734/TTg-CN năm 2021 về thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng -Hòa Lạc” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (23/03/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (01/12/2020) Công văn 4554/CHHVN-PC năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
7. (12/11/2020) Quyết định 3096/QĐ-BKHCN năm 2020 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ô tô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (25/09/2020) Quyết định 3275/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục mạng lưới tuyến nội tỉnh và liền kề, mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Giáo dục
1. (02/06/2021) Công văn 1711/UBND-KGVX năm 2021 về công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (25/05/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2021 về phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
3. (20/05/2021) Kế hoạch 2468/KH-UBND năm 2021 về xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
4. (07/05/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 51/2012/QĐ-UBND
5. (29/04/2021) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (10/03/2021) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2021 về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong cơ sở giáo phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7. (27/04/2020) Công văn 1439/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (03/06/2021) Công văn 3710/VPCP-NN năm 2021 về kết quả hội nghị tổng kết Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-TTg về Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/06/2021) Công văn 739/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh mục đích sử dụng tài nguyên khoáng sản và bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp mỏ đá vôi T46, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (02/06/2021) Quyết định 337/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
5. (01/06/2021) Công điện 3249/CĐ-BNN-TCLN năm 2021 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện
6. (01/06/2021) Công văn 2945/BTNMT-TCMT năm 2021 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường theo Quyết định 343/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (24/05/2021) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2021 về trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
8. (29/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
9. (22/12/2020) Công văn 8007/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (03/12/2020) Quyết định 4140/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình quan trắc và giám sát chất lượng môi trường tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
11. (18/03/2020) Công văn 1391/BTNMT-TNN năm 2020 về góp ý Dự thảo “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)” và xây dựng, ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (03/06/2021) Quyết định 2748/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 do Bộ Y tế ban hành
2. (03/06/2021) Công văn 4503/BYT-BMTE năm 2021 về tăng cường công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ em sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (03/06/2021) Thông báo 147/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Quân khu 7 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/06/2021) Quyết định 2760/QĐ-BYT năm 2021 về cập nhật Hướng dẫn điều trị Lao kháng thuốc do Bộ Y tế ban hành
5. (03/06/2021) Quyết định 2763/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
6. (03/06/2021) Công văn 6377/QLD-VP năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại Cục Quản lý Dược
7. (03/06/2021) Quyết định 86/QĐ-YDCT năm 2021 về Danh mục 57 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
8. (03/06/2021) Quyết định 315/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 189 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.1 do Cục Quản lý dược ban hành
9. (02/06/2021) Công điện 12/CĐ-UBND năm 2021 về quyết liệt triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
10. (01/06/2021) Công văn 3636/VPCP-KGVX năm 2021 đánh giá và báo cáo về tình hình chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (01/06/2021) Công văn 1583/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
12. (31/05/2021) Công văn 162/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
13. (31/05/2021) Công văn 159/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao
14. (31/05/2021) Công văn 4990/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid do Bộ Giao thông vận tải ban hành
15. (31/05/2021) Quyết định 2684/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành
16. (31/05/2021) Thông báo 138/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm sản xuất kinh doanh trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
17. (27/05/2021) Công văn 1808/BNG-TCCB năm 2021 về đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ đi công tác nhiệm kỳ nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành
18. (27/05/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí để tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các đối tượng mở rộng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
19. (26/05/2021) Hướng dẫn 1248/HD-BTĐKT năm 2021 về khen thưởng thành tích phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành
20. (26/05/2021) Kế hoạch 2559/KH-UBND năm 2021 về tổ chức xét nghiệm chủ động giám sát dịch Covid-19 tại khu vực có nguy cơ cao nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
21. (06/05/2021) Kế hoạch 73/KH-UBND về tiêm vắc xin Covid-19 bổ sung cho nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1, lần 2 năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
22. (29/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình
23. (07/12/2020) Chỉ thị 48/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể do tỉnh Lạng Sơn ban hành
24. (03/12/2020) Công văn 17870/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
25. (03/12/2020) Công văn 17869/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
26. (30/11/2020) Kế hoạch 686/KH-UBND năm 2020 thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sửa đổi Kế hoạch 226/KH-UBND) do tỉnh Nghệ An ban hành
27. (27/11/2020) Công văn 17586/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược ban hành
28. (26/11/2020) Công văn 17577/QLD-VP năm 2020 trả lời phản ánh kiến nghị liên quan đến lĩnh vực dược phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
29. (26/11/2020) Công văn 17570/QLD-CL năm 2020 về thông báo thu hồi lô thuốc Sedtyl số lô 02L19 do Cục Quản lý Dược ban hành
30. (25/11/2020) Công văn 17463/QLD-CL năm 2020 thông báo thu hồi thuốc Sedtyl, lô 03M19 do Cục Quản lý Dược ban hành
31. (11/11/2020) Công văn 6158/BYT-TCCB năm 2020 thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với nhân viên y tế do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (19/05/2021) Quyết định 713/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 555 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
2. (11/05/2021) Quyết định 664/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 19 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
3. (11/05/2021) Quyết định 665/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông do Chủ tịch nước ban hành
4. (11/05/2021) Quyết định 666/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
5. (11/05/2021) Quyết định 667/QĐ-CTN năm 2021 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 24 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
6. (11/05/2021) Quyết định 668/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (03/06/2021) Công văn 1820/BVHTTDL-TV năm 2021 về tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (02/06/2021) Công văn 3695/VPCP-QHĐP năm 2021 thực hiện chế độ, chính sách tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/06/2021) Quyết định 830/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (01/06/2021) Công văn 3633/VPCP-CN năm 2021 triển khai quy hoạch trong Khu du lịch quốc gia Ba Vì - Suối Hai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (01/06/2021) Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện
6. (01/06/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh do tỉnh Ninh Thuận ban hành
7. (31/05/2021) Kế hoạch 2661/KH-UBND thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2021
8. (31/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (31/05/2021) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
10. (27/05/2021) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2021 thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội
11. (22/05/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
12. (20/05/2021) Kế hoạch 2487/KH-UBND thực hiện đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021
13. (27/04/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
14. (23/04/2021) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên và thanh niên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau”
15. (22/03/2021) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16. (23/10/2020) Quyết định 3716/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
Lĩnh vực khác
1. (02/06/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2021 thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (01/06/2021) Công văn 735/TTg-NN năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020
4. (15/04/2021) Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (15/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
6. (08/04/2020) Công văn 242/CN-GVN năm 2020 về biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi do Cục Chăn nuôi ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn