Bản Tin Văn Bản Mới 02/06/2021 08:33 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 29/5 - 01/6/2021

02/06/2021 08:33 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 29/5 - 01/6/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (28/05/2021) Công văn 3539/VPCP-DMDN năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được phép nhập khẩu xe ô tô đã trúng đấu giá theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/05/2021) Thông tư 37/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
3. (25/05/2021) Công văn 1595/UBND-KGVX năm 2021 về phối hợp quản lý lao động làm việc tại các doanh nghiệp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (07/05/2021) Kế hoạch 259/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
5. (22/04/2021) Công văn 3750/TXNK-CST năm 2021 vướng mắc quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
6. (08/04/2021) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 340/QĐ-TTg do tỉnh Nghệ An ban hành
7. (06/04/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
8. (31/03/2021) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
9. (22/12/2020) Thông báo 12/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định viện trợ không hoàn lại (Tài trợ bên ngoài) cho Dự án “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ” giữa Việt Nam với Ngân hàng Phát triển Châu Á
10. (03/12/2020) Quyết định 4367/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025
11. (18/11/2020) Công văn 17045/QLD-KD năm 2020 về giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (12/11/2020) Công văn 7222/TCHQ-KTSTQ năm 2020 thu thập thông tin về hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu để cập nhật vào hệ thống STQ02 do Tổng cục hải quan ban hành
13. (12/11/2020) Công văn 7511/BKHĐT-PC năm 2020 về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp tách doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14. (03/11/2020) Công văn 4057/BTP-VĐCXDPL năm 2020 về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Bộ Tư pháp ban hành
Đầu tư
1. (31/05/2021) Công văn 732/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/05/2021) Công văn 3534/VPCP-CN năm 2021 về xin chủ trương đầu tư Dự án đường kết nối Hà Giang với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2021) Thông báo 123/TB-VPCP năm 2021 về kết luận Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/05/2021) Công văn 1713/TCT-KK năm 2021 về giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư khác tỉnh/thành phố do Tổng cục Thuế ban hành
5. (12/05/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
6. (23/04/2021) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định
7. (10/03/2021) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang
8. (16/11/2020) Công văn 8294/NHNN-QLNH năm 2020 về trả lời phản ánh kiến nghị gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
9. (12/11/2020) Công văn 5474/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn lập, thẩm định dự toán chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
10. (10/11/2020) Công văn 5404/BXD-PTĐT năm 2020 hướng dẫn quy trình thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành
11. (09/11/2020) Công văn 5378/BXD-QLN năm 2020 cho ý kiến về xác định quỹ đất 20% đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
12. (09/11/2020) Công văn 5374/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Bộ Xây dựng ban hành
13. (06/11/2020) Công văn 7399/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2020 về trả lời Đơn phản ánh kiến nghị của Bà Nguyễn Trinh Nguyên liên quan đến vướng mắc trong thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (31/05/2021) Công văn 3611/VPCP-KGVX năm 2021 về kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và đánh giá sự phù hợp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/05/2021) Công văn 3594/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp khôi phục, phát triển sản xuất và hoạt động thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/05/2021) Thông báo 133/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc và các vấn đề tồn đọng, cấp bách cần tập trung chỉ đạo của Bộ Công Thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/05/2021) Kế hoạch 133/KH-UBND về kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021
5. (27/05/2021) Công văn 3516/VPCP-KSTT năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (27/05/2021) Công văn 3506/VPCP-KTTH năm 2021 về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (17/05/2021) Công văn 2880/BKHĐT-KTCN năm 2021 về xác nhận danh mục hàng hóa trong nước chưa sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (23/04/2021) Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (06/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (25/12/2020) Kế hoạch 765/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn năm 2021-2025
11. (22/12/2020) Quyết định 4716/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
12. (21/12/2020) Quyết định 4696/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Nghệ An
13. (11/12/2020) Thông báo 08/2021/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
14. (11/08/2020) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (24/05/2021) Công văn 192/KL-ĐT năm 2021 về xin ý kiến rà soát, bổ sung danh sách các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam do Cục Kiểm lâm ban hành
2. (21/05/2021) Công văn 2404/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai báo mã số và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (21/05/2021) Công văn 2403/TCHQ-TXNK năm 2021 thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (20/05/2021) Công văn 2382/TCHQ-GSQL năm 2021 xử lý tờ khai đối với hàng hóa nhập khẩu bị hư hỏng toàn bộ do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (20/05/2021) Công văn 2372/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (20/05/2021) Công văn 2369/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu thay thế do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (19/05/2021) Công văn 2345/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu mặt hàng bột đá vôi trắng (bột đá hoa trắng) mịn và siêu mịn do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (19/05/2021) Công văn 2365/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu mặt hàng bột đá vôi trắng (bột đá hoa trắng) mịn và siêu mịn do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (17/05/2021) Quyết định 1349/QĐ-TCHQ năm 2021 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan kèm theo Quyết định 2386/QĐ-TCHQ
10. (11/05/2021) Công văn 2167/TCHQ-PC năm 2021 về thẩm quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính là mặt hàng pháo do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (10/05/2021) Công văn 2158/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại, xử lý thuế mặt hàng Pediasure Grow & Gain dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (04/05/2021) Công văn 273/XNK-THCS năm 2021 về xuất khẩu bột graphit vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
13. (29/04/2021) Công văn 2042/TCHQ-TXNK năm 2021 bổ sung thông tin Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cho mặt hàng có tên thương mại là PP strapping band do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (29/04/2021) Công văn 2039/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại “Xe nâng nâng người làm việc trên cao (Self- propelled telescopic boom)” do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (29/04/2021) Công văn 2038/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại Ram máy tính do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (27/04/2021) Công văn 1977/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (27/04/2021) Công văn 1958/TCHQ-TXNK năm 2021 về thủ tục miễn thuế, hoàn thuế trong trường hợp nhập khẩu ủy thác do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (26/04/2021) Công văn 1946/TCHQ-TXNK năm 2021 về thủ tục nhập khẩu mô hình xe ô tô tải điện làm mẫu cho sản xuất và trưng bày do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (22/04/2021) Công văn 3749/TXNK-CST năm 2021 về xử lý tiền phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
20. (19/04/2021) Công văn 3657/TXNK-PL năm 2021 về mã HS mặt hàng khai báo là Bột sữa chua nguyên liệu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
21. (13/04/2021) Công văn 3516/TXNK-CST năm 2021 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
22. (17/11/2020) Công văn 3361/HQHCM-GSQL năm 2020 về xuất khẩu máy móc đã nhập khẩu tạo tài sản cố định do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (12/11/2020) Công văn 3337/HQHCM-GSQL năm 2020 hỗ trợ thủ tục mang một số máy móc, thiết bị đầu tư tại Bình Định do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (11/11/2020) Công văn 3299/HQHCM-TXNK năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến hàng hóa nhập khẩu là thép không gỉ từ Singapore do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (11/11/2020) Công văn 3303/HQHCM-GSQL năm 2020 về mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (11/11/2020) Công văn 3318/HQHCM-GSQL năm 2020 về kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (11/11/2020) Công văn 3319/HQHCM-GSQL năm 2020 xử lý phế phẩm sau gia công do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (09/11/2020) Công văn 7789/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc xuất khẩu thuyền buồm Julie do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (09/11/2020) Công văn 7180/TCHQ-TXNK năm 2020 về thời điểm điều chỉnh mã số mặt hàng Rong biển đã chế biến do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (09/11/2020) Công văn 7184/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát ở khu vực biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (09/11/2020) Công văn 7185/TCHQ-GSQL năm 2020 về thời hạn lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (05/11/2020) Công văn 3235/HQHCM-GSQL năm 2020 về thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa từ kho ngoại quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (04/11/2020) Công văn 3222/HQHCM-GSQL năm 2020 về ghi nhãn mỹ phẩm nhập khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (04/11/2020) Công văn 9208/VPCP-KGVX năm 2020 sửa đổi quy định pháp luật về sử dụng mã số mã vạch nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
35. (04/11/2020) Công văn 3224/HQHCM-GSQL năm 2020 hướng dẫn nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (21/05/2021) Công văn 2402/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã sắn được khai báo nhập khẩu để làm thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (20/05/2021) Công văn 17150/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/05/2021) Công văn 2370/TCHQ-TXNK năm 2021 về Danh mục miễn thuế điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (18/05/2021) Công văn 5053/BTC-CST năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng đá do Bộ Tài chính ban hành
5. (27/04/2021) Công văn 1948/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (17/11/2020) Công văn 99917/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với văn phòng đại diện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (17/11/2020) Công văn 99795/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử có ngày ký khác ngày lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (17/11/2020) Công văn 99794/CTHN-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (17/11/2020) Công văn 99912/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (16/11/2020) Công văn 99439/CTHN-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng tổng đại lý cho các hãng bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (16/11/2020) Công văn 99438/CTHN-TTHT năm 2020 về điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với hàng xuất khẩu tại chỗ, gia công xuất khẩu chuyển tiếp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (16/11/2020) Công văn 4880/TCT-CS năm 2020 về lệ phí trước bạ nhà, đất do Tổng cục Thuế ban hành
13. (16/11/2020) Công văn 99437/CTHN-TTHT năm 2020 về kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (13/11/2020) Công văn 99066/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (13/11/2020) Công văn 99065/CTHN-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đại lý bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (13/11/2020) Công văn 99064/CTHN-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (12/11/2020) Công văn 4827/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành
18. (06/11/2020) Công văn 4751/TCT-CS năm 2020 về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
19. (30/09/2020) Quyết định 3383/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An
20. (04/08/2015) Công văn 50942/CT-HTr năm 2015 về hướng dẫn về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (31/05/2021) Công văn 1493/BHXH-CSYT năm 2021 về sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (25/05/2021) Quyết định 1752/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tỉnh Đồng Nai
3. (25/05/2021) Kế hoạch 1420/KH-BHXH về tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (05/05/2021) Công văn 1388/UBND-VX năm 2021 triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Lao động - Tiền lương
1. (28/05/2021) Công văn 2059/TLĐ năm 2021 về lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
2. (28/05/2021) Thông báo 130/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2021) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
4. (05/05/2021) Công văn 1272/LĐTBXH-TTr năm 2021 về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (28/04/2021) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2021 về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
6. (20/04/2021) Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (11/01/2021) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
8. (18/12/2020) Quyết đinh 4651/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật 10 nghề đào tạo trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (27/10/2020) Thông báo 16/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về vấn đề lao động của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại tổ chức quốc tế giữa Việt Nam - Đan Mạch
10. (22/04/2020) Công văn 1398/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (31/05/2021) Quyết định 736/QĐ-BTTTT năm 2021 về Danh mục yêu cầu cơ bản bảo đảm an toàn thông tin mạng cho thiết bị IoT tiêu dùng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (29/05/2021) Quyết định 2666/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (28/05/2021) Công văn 1800/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (25/05/2021) Công văn 3440/VPCP-KGVX năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (25/05/2021) Công văn 683/TTg-KGVX năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 1984/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (24/05/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7. (26/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
8. (12/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (30/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Bất động sản
1. (30/05/2021) Công văn 3598/VPCP-CN năm 2021 về giải pháp mạnh và kịp thời để ngăn chặn tình trạng đầu cơ nâng giá đất bất bình thường trong những tháng đầu năm do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/05/2021) Công văn 3592/VPCP-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (27/05/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (26/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trách nhiệm phối hợp thực hiện trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 05/2019/QĐ-UBND
5. (24/05/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (15/05/2021) Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND sửa đổi Quy định Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND
7. (13/05/2021) Quyết định 1236/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
8. (13/05/2021) Quyết định 1235/QĐ-UBND đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
9. (07/05/2021) Quyết định 1176/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
10. (26/04/2021) Quyết định 1042/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
11. (23/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-UBND Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
12. (23/04/2021) Quyết định 803/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
13. (15/04/2021) Quyết định 981/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
14. (09/04/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND
15. (31/03/2021) Kế hoạch 166/KH-UBND triển khai công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
16. (30/03/2021) Quyết định 807/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
17. (22/03/2021) Quyết định 733/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
18. (10/11/2020) Công văn 5433/BXD-QLN năm 2020 về hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (18/05/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (12/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Sở hữu trí tuệ
1. (12/05/2021) Thông báo 11/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure) do Bộ Ngoại giao ban hành
Bộ máy hành chính
1. (31/05/2021) Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2021 về tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/05/2021) Công văn 4405/BYT-DP năm 2021 về xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác bầu cử do Bộ Y tế ban hành
3. (31/05/2021) Quyết định 1078/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4. (30/05/2021) Quyết định 680/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Luật quốc tế Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
5. (30/05/2021) Quyết định 679/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
6. (28/05/2021) Quyết định 152/QĐ-TANDTC năm 2021 về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng “Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
7. (28/05/2021) Công văn 3529/VPCP-KSTT năm 2021 xử lý kiến nghị về nội dung tại Công văn số 80/VPCP-KSTT do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (28/05/2021) Quyết định 2380/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
9. (27/05/2021) Công văn 3517/VPCP-TH năm 2021 triển khai ngay kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (27/05/2021) Thông báo 128/TB-VPCP năm 2021 thực hiện kết luận sau thanh tra công tác cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (26/05/2021) Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
12. (26/05/2021) Quyết định 1108/QĐ-UBND năm 2021 công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp tỉnh An Giang
13. (26/05/2021) Công văn 3477/VPCP-TH năm 2021 về chuẩn bị tài liệu phục vụ Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm việc với bộ, cơ quan, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (26/05/2021) Quyết định 2308/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi chính phủ; Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
15. (25/05/2021) Quyết định 1661/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
16. (25/05/2021) Quyết định 147/QĐ-TANDTC năm 2021 về phân công công tác trong Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao
17. (24/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về sáp nhập, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
18. (24/05/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên
19. (24/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên
20. (21/05/2021) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21. (20/05/2021) Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT
22. (19/05/2021) Quyết định 1596/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23. (13/05/2021) Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
24. (11/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
25. (10/05/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
26. (06/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
27. (14/04/2021) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các Trung tâm thuộc sở, tại các cơ sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28. (13/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
29. (13/04/2021) Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An
30. (06/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 94/2006/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
31. (18/01/2021) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
32. (05/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
33. (05/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và bãi bỏ Khoản 3 Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh
34. (29/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35. (18/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
36. (14/12/2020) Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các Trung tâm thuộc Sở, tại các cơ sở Y tế, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
37. (18/11/2020) Công văn 4576/LS-HPH năm 2020 về hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của nước ngoài do Cục Lãnh sự ban hành
38. (06/11/2020) Công văn 3829/BCA-V03 năm 2020 về hoàn thiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành
39. (03/11/2020) Công văn 4058/BTP-VĐCXDPL năm 2020 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Bộ Tư pháp ban hành
40. (30/09/2020) Quyết định 3373/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch Nghệ An
41. (18/09/2020) Kế hoạch 530/KH-UBND năm 2020 học tập kinh nghiệm về vận hành, hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các tỉnh: Thanh Hóa, Thái Bình do tỉnh Nghệ An ban hành
42. (31/03/2017) Công văn 283/HTQTCT-HT năm 2017 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
43. (29/09/2016) Công văn 1337/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
44. (07/09/2016) Công văn 1268/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
45. (13/07/2016) Công văn 1024/HTQTCT-HT năm 2016 vướng mắc thực hiện Luật hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
46. (08/07/2016) Công văn 1014/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
47. (08/07/2016) Công văn 1013/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
48. (06/07/2016) Công văn 1008/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
49. (06/07/2016) Công văn 1006/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
50. (06/07/2016) Công văn 1004/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
51. (17/06/2016) Công văn 908/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
Vi phạm hành chính
1. (12/11/2020) Công văn 5473/BXD-TTr năm 2020 về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành
2. (21/10/2020) Chỉ thị 38/CT-UBND năm 2020 về ngăn chặn, xử lý tình trạng xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Trách nhiệm hình sự
1. (05/04/2021) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Nghệ An ban hành
2. (09/12/2019) Thông báo 10/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích
3. (09/12/2019) Thông báo 09/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt Nam và Mô-dăm-bích
4. (10/07/2019) Thông báo 14/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam - Mông Cổ
Tài chính nhà nước
1. (31/05/2021) Nghị định 56/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
2. (28/05/2021) Quyết định 820/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 Điều 6 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 4440/2017/QĐ-UBND
4. (26/05/2021) Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2021 về Tờ trình xử lý đối với số kinh phí chi thường xuyên đã bố trí cho chi đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan do Chính phủ ban hành
5. (26/05/2021) Quyết định 778/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay IDA hủy của WB để thực hiện “Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (25/05/2021) Công văn 681/TTg-CN năm 2021 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (25/05/2021) Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2021 về đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (25/05/2021) Công văn 2151/BGDĐT-KHTC năm 2021 thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2022-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (20/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển 05 năm (2021-2025) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
10. (19/05/2021) Quyết định 844/QĐ-BTP Kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
11. (18/05/2021) Nghị quyết 1271/NQ-UBTVQH14 năm 2021 sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
12. (13/05/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 21/2020/QĐ-UBND
13. (22/04/2021) Thông báo 07/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác tài chính 2016 giữa Việt Nam - Đức
14. (19/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình
15. (16/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước
16. (16/04/2021) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
17. (23/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18. (29/12/2020) Quyết định 3011/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
19. (21/12/2020) Quyết định 38a/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
20. (12/11/2020) Công văn 5484/BXD-HĐXD năm 2020 xác định nguồn vốn để phân loại dự án Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG do Bộ Xây dựng ban hành
21. (30/12/2016) Quyết định 4520/2016/QĐ-UBND về Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù; tài sản cố định vô hình của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh
Xây dựng - Đô thị
1. (25/05/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND về đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài một số đường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2. (14/12/2020) Quyết định 4546/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phát triển đồng bộ hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025
3. (13/11/2020) Công văn 1020/HĐXD-TK năm 2020 về các quy định liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
4. (05/11/2020) Công văn 5339/BXD-QLN năm 2020 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
5. (05/11/2020) Công văn 5336/BXD-KHCN năm 2020 hướng dẫn QCVN 01:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
6. (05/11/2020) Công văn 5344/BXD-KTXD năm 2020 về thẩm định đồng bộ các dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
7. (04/11/2020) Công văn 5324/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (31/05/2021) Công văn 2276/CHK-VTHK năm 2021 về dừng nhập cảnh hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
2. (30/05/2021) Công văn 3597/VPCP-CN năm 2021 về tham gia ý kiến đối với các Hồ sơ quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (30/05/2021) Thông báo 5489/TB-SGTVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải đường bộ kể từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 6 năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (29/05/2021) Công văn 4959/BGTVT-CYT năm 2021 về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 đối với thuyền viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (29/05/2021) Thông báo 135/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về kiến nghị của Tập đoàn Vingroup về chính sách khuyến khích sản xuất và kích thích người tiêu dùng sử dụng xe ô tô điện thân thiện môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (28/05/2021) Công văn 4351/BYT-MT năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
7. (27/05/2021) Công văn 3495/VPCP-CN năm 2021 về tình hình thực hiện và chất lượng thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (27/05/2021) Công văn 4872/BGTVT-KCHT năm 2021 về rà soát các hư hỏng gây mất an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (27/05/2021) Công điện 686/CĐ-TTg năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng và xử lý một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ điện
10. (27/05/2021) Công văn 3512/VPCP-CN năm 2021 về tình hình thực hiện 03 Dự án BOT thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (26/05/2021) Thông báo 125/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (19/05/2021) Công văn 5110/BTC-TCDN năm 2021 về giải pháp hỗ trợ ngành hàng không Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
13. (27/04/2021) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 358/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (09/12/2020) Kế hoạch 739/KH-UBND năm 2020 về phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2030
15. (25/11/2020) Quyết định 4228/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 08 tại Quyết định 3275/QĐ-UBND công bố danh mục mạng lưới tuyến nội tỉnh và liền kề, mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16. (10/03/2005) Quyết định 109/QĐ-CHHVN năm 2005 về quy định kỹ thuật khai thác cầu cảng do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
Giáo dục
1. (29/05/2021) Công văn 3595/VPCP-KGVX năm 2021 về đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/05/2021) Công văn 2171/BGDĐT-GDTX năm 2021 về xét tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh Học viện Múa Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (26/05/2021) Công văn 4283/BYT-MT về phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
4. (26/05/2021) Quyết định 1725/QĐ-BVHTTDL năm 2021 xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (24/05/2021) Công văn 2127/BGDĐT-GDTC năm 2021 về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (21/05/2021) Quyết định 1595/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (16/04/2021) Quyết định 1024/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ năm học 2021-2022
8. (01/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (30/12/2020) Thông báo 15/2021/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam - Thái Lan
Tài nguyên - Môi trường
1. (28/05/2021) Công văn 3535/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hoạt động khai thác vàng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/05/2021) Công văn 685/TTg-CN năm 2021 bổ sung khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/05/2021) Công văn 4826/BGTVT-MT năm 2021 triển khai Nghị định 54/2021/NĐ-CP về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (26/05/2021) Công văn 3479/VPCP-NN năm 2021 về xây dựng Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các - bon rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/05/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6. (18/05/2021) Kết luận 02-KL/TW năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
7. (05/05/2021) Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8. (19/04/2021) Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật đối với 06 điểm thuộc Quyết định 807/QĐ-TTg do tỉnh Nghệ An ban hành
9. (11/03/2021) Chương trình 815/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP do tỉnh Kon Tum ban hành
10. (11/12/2020) Quyết định 4516/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn năm 2020-2025
11. (05/10/2020) Quyết định 3445/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025
12. (29/09/2020) Quyết định 3347/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Nghệ An
Thể thao - Y tế
1. (01/06/2021) Công điện 809/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
2. (31/05/2021) Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG năm 2021 ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19" do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
3. (31/05/2021) Công văn 4433/BYT-QLD năm 2021 về tăng cường tiếp cận vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
4. (30/05/2021) Công văn 4395/BYT-DP năm 2021 triển khai tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (30/05/2021) Công văn 4396/BYT-KH-TC năm 2021 đánh giá thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020 theo Quyết định 4667/QĐ-BYT (lần 2) do Bộ Y tế ban hành
6. (30/05/2021) Thông báo 137/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (30/05/2021) Công văn 1749/UBND-VX năm 2021 triển khai tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
8. (30/05/2021) Công văn 4403/CV-BCĐ năm 2021 triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
9. (29/05/2021) Công văn 1647/UBND-KGVX năm 2021 về mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
10. (29/05/2021) Quyết định 2665/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án Khung bảo tồn nguồn gen cấp Bộ Y tế giai đoạn 5 năm 2021-2025
11. (29/05/2021) Công văn 4392/BYT-KCB năm 2021 về chuyển người bệnh, người nhà người bệnh đủ tiêu chuẩn ra viện và cách ly y tế về các địa phương theo dõi, quản lý do Bộ Y tế ban hành
12. (29/05/2021) Công văn 4391/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
13. (29/05/2021) Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
14. (28/05/2021) Công văn 1639/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
15. (28/05/2021) Công văn 4372/CV-BCĐ năm 2021 triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
16. (28/05/2021) Công văn 4384/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2) đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu (cập nhật lần 2) do Bộ Y tế ban hành
17. (28/05/2021) Công văn 3561/VPCP-KGVX năm 2021 phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam" do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (28/05/2021) Công văn 3560/VPCP-KGVX năm 2021 về Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Quốc phòng hỗ trợ 02 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
19. (28/05/2021) Công văn 4380/BYT-DP năm 2021 về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
20. (28/05/2021) Công văn 6063/QLD-KD năm 2021 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống Covid -19 do Cục Quản lý Dược ban hành
21. (28/05/2021) Thông báo 131/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (28/05/2021) Quyết định 880/QĐ-BCĐ năm 2021 về Kịch bản ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19 tại Bộ Tư pháp
23. (27/05/2021) Công văn 2241/CHK-VTHK năm 2021 về dừng nhập cảnh hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
24. (26/05/2021) Công văn 4299/BYT-DP năm 2021 về tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
25. (25/05/2021) Công văn 1597/UBND-KGVX năm 2021 về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội
26. (25/05/2021) Công văn 3437/VPCP-KTTH năm 2021 về trang bị phòng xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
27. (20/05/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp và phối hợp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
28. (17/05/2021) Công văn 1290/BHXH-CSYT năm 2021 về sử dụng giấy hẹn khám lại trong thời gian dịch bệnh Covid 19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
29. (07/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ và thứ tự ưu tiên xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến 2025
30. (29/04/2021) Công văn 4642/QLD-ĐK năm 2021 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
31. (16/04/2021) Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2022
32. (08/04/2021) Kế hoạch 93/KH-UBND triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
33. (25/12/2020) Kế hoạch 764/KH-UBND năm 2020 về Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
34. (18/11/2020) Công văn 1080/VPB6 năm 2020 về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh do Văn phòng Bộ Y tế ban hành
35. (04/11/2020) Công văn 3497/BHXH-TST năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị Quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Quyền dân sự
1. (27/12/2016) Công văn 1727b/HTQTCT-HT năm 2016 về đăng ký khai tử do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
2. (31/10/2016) Công văn 1479/HTQTCT-HT năm 2016 hướng dẫn ghi thông tin nơi cư trú trong giấy khai sinh do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (29/05/2021) Công văn 3569/VPCP-KGVX năm 2021 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/05/2021) Công văn 1733/BVHTTDL-DSVH năm 2021 về thẩm định Dự án tu bổ, phục hồi di tích Đền thờ, bia mộ Nguyễn Chích, tỉnh Thanh Hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (26/05/2021) Thông báo 3117/TB-BNN-VP năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, đề xuất khung Chương trình giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (26/05/2021) Công văn 627/UBDT-TCCB triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác người cao tuổi năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (26/05/2021) Công văn 3471/VPCP-KGVX năm 2021 về tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (25/05/2021) Quyết định 610/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 291/QĐ-TTg thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (25/05/2021) Quyết định 1659/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8. (25/05/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (21/05/2021) Kế hoạch 287/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10. (20/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến do tỉnh Hưng Yên ban hành
11. (10/05/2021) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2021 về giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
12. (07/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định nội dung thực hiện Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
13. (06/05/2021) Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (04/05/2021) Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả xóa địa bàn phức tạp về ma túy ở Nghệ An, giai đoạn 2021-2025
15. (20/04/2021) Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16. (08/04/2021) Kế hoạch 192/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17. (07/04/2021) Kế hoạch 188/KH-UBND thực hiện Phòng, chống mại dâm năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
18. (01/04/2021) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
19. (25/03/2021) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20. (23/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21. (08/02/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021
22. (11/08/2020) Kế hoạch 456/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2020-2025, có tính đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực khác
1. (29/05/2021) Thông báo 132/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/05/2021) Công văn 3545/VPCP-KTTH năm 2021 về tháo gỡ khó khăn lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2021) Chì thị 06/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (26/05/2021) Công văn 3491/VPCP-NN năm 2021 về đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6. (07/05/2021) Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, mùa năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
7. (29/04/2021) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2021 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
8. (08/04/2021) Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Hóa học Nghệ An khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026
9. (24/12/2020) Quyết định 4746/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục phân loại đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10. (06/10/2020) Quyết định 3456/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản đặc sản nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025
11. (01/10/2020) Quyết định 3385/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020-2025

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 795

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn