Bản Tin Văn Bản Mới 29/05/2021 08:28 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 26/5 - 28/5/2021

29/05/2021 08:28 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 26/5 - 28/5/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/05/2021) Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
2. (20/05/2021) Công văn 17151/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đối với các chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (17/05/2021) Thông tư 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
4. (17/05/2021) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2021 về tạm dừng hoạt động khu công nghiệp: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng; cách ly xã hội huyện Việt Yên và 03 xã của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
5. (12/05/2021) Công văn 2198/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu bột graphite của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu chế xuất từ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (22/03/2021) Kế hoạch 1125/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
7. (19/03/2021) Công văn 1485/BKHĐT-HTX năm 2021 thực hiện Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (19/11/2020) Công văn 4946/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (24/05/2021) Công điện 03/CĐ-BKHĐT năm 2021 về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (20/05/2021) Công văn 17152/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (07/05/2021) Công văn 2609/BKHĐT-TH năm 2021 về đôn đốc gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (29/04/2021) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (27/04/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6. (23/04/2021) Nghị quyết 19/NQ-HĐND về chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định, điều chỉnh diện tích đất lúa trong danh mục các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua
7. (23/04/2021) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2021 về chấp thuận danh mục dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành
8. (22/04/2021) Công văn 2279/BKHĐT-TH năm 2021 đôn đốc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (01/01/2021) Quyết định 01/QĐ-UBND thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (30/12/2020) Quyết định 4084/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bình Dương ban hành
11. (18/11/2020) Công văn 5580/BXD-QLN năm 2020 về huy động vốn đối với dự án trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
12. (17/11/2020) Công văn 5537/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
13. (13/11/2020) Công văn 7558/BKHĐT-PC năm 2020 về góp vốn thực hiện dự án đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (26/05/2021) Công văn 4297/BYT-TTrB năm 2021 về chấn chỉnh việc quảng cáo của một số cơ sở hành nghề y, dược và phẫu thuật thẩm mỹ trên mạng Internet do Bộ Y tế ban hành
2. (24/05/2021) Công văn 5355/BTC-CST năm 2021 thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg về phát triển kinh tế ban đêm do Bộ Tài chính ban hành
3. (24/05/2021) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2021 về Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
4. (21/05/2021) Công văn 338/VHCS-QCTT năm 2021 về kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Cục Văn hóa cơ sở ban hành
5. (21/05/2021) Chương trình 05/CT-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 531/QĐ-TTg về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
6. (20/05/2021) Kế hoạch 126/KH-UBND về hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021
7. (19/05/2021) Chỉ thị 03-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
8. (19/05/2021) Công văn 1516/UBND-KT về tăng cường giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thành phố Hà Nội năm 2021
9. (14/05/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021
10. (13/05/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước
11. (14/04/2021) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
12. (13/04/2021) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13. (09/04/2021) Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
14. (30/03/2021) Kế hoạch 148/KH-UBND về cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2021
15. (18/03/2021) Kế hoạch 1067/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
16. (18/03/2021) Kế hoạch 1084/KH-UBND triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021
17. (09/03/2021) Kế hoạch 1392/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025
18. (09/03/2021) Kế hoạch 1386/KH-UBND năm 2021 về hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
19. (09/03/2021) Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
20. (05/03/2021) Quyết định 786/QĐ-BCT năm 2021 về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04) do Bộ Công thương ban hành
21. (05/02/2021) Kế hoạch 662/KH-BCĐTW về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 ban hành
22. (25/11/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
23. (24/11/2020) Công văn 9011/BCT-HC năm 2020 thực hiện Nghị định 73/2018/NĐ-CP và 113/2017/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (25/05/2021) Công văn 3424/VPCP-KTTH năm 2021 về tiếp gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không và tàu biển kinh doanh tạm nhập tái xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/05/2021) Công văn 2379/TCHQ-GSQL năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (11/05/2021) Công văn 2185/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ của tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (11/05/2021) Công văn 2184/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng Bột vừng rang tẩm muối do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (10/05/2021) Công văn 2150/TCHQ-GSQL năm 2021 về nộp bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (07/05/2021) Công văn 2128/TCHQ-GSQL năm 2021 về phối hợp xử lý hàng hóa có chứa chất phóng xạ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (05/05/2021) Công văn 2074/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (05/05/2021) Công văn 2075/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (05/05/2021) Công văn 4139/TXNK-CST năm 2021 vướng mắc liên quan đến hàng sản xuất xuất khẩu thuê gia công lại theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
10. (04/05/2021) Công văn 2047/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế hàng xuất khẩu phải tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (29/04/2021) Công văn 2037/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (29/04/2021) Công văn 2024/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (29/04/2021) Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (29/04/2021) Công văn 2021/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (29/04/2021) Công văn 2011/TCHQ-TXNK năm 2021 về công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (13/04/2021) Công văn 3451/TXNK-CST năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu kho bảo thuế bị hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
17. (07/04/2021) Công văn 3216/TXNK-CST năm 2021 về xe ô tô biển số LB thay đổi mục đích sử dụng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
18. (19/03/2021) Công văn 442/GSQL-GQ1 năm 2021 hướng dẫn thủ tục xuất trả thiết bị y tế đã qua sử dụng bị thu hồi vì lỗi kỹ thuật và thủ tục nhập khẩu hàng mới để thay thế cho hàng lỗi do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
19. (02/12/2020) Công văn 5787/BXD-VLXD năm 2020 về miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
20. (30/11/2020) Công văn 3497/HQHCM-GSQL năm 2020 về tên người ký khai báo tự chứng nhận xuất xứ EVFTA thể hiện bằng chữ viết tay do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (30/11/2020) Công văn 3496/HQHCM-GSQL năm 2020 trả lời công văn số 21/2020/CV-XNK về chứng nhận xuất xứ EVFTA do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (30/11/2020) Công văn 3495/HQHCM-GSQL năm 2020 trả lời công văn 06 nộp C/O mẫu E không đúng thời hạn quy định do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (26/11/2020) Công văn 3450/HQHCM-GSQL năm 2020 về lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (25/11/2020) Công văn 7524/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng Cục Hải quan ban hành
25. (24/11/2020) Công văn 3432/HQHCM-GSQL năm 2020 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thiết bị bay không người lái do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (24/11/2020) Công văn 3436/HQHCM-GSQL năm 2020 về việc xử lý hàng hết hạn sử dụng do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (24/11/2020) Công văn 3437/HQHCM-GSQL năm 2020 về việc mở tờ khai hải quan phi mậu dịch có giá trị lớn do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (24/11/2020) Công văn 3427/HQHCM-GSQL năm 2020 về thực thi cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa toàn ASEAN do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
29. (24/11/2020) Công văn 3428/HQHCM-GSQL năm 2020 thực thi cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa toàn ASEAN do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (23/11/2020) Công văn 14302/BTC-CST năm 2020 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng đạm Urê xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
31. (23/11/2020) Quyết định 3048/QĐ-BCT năm 2020 về chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
32. (19/11/2020) Công văn 3382/HQHCM-GSQL năm 2020 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu Motor điện có thắng từ do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (19/11/2020) Công văn 3384/HQHCM-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế nhập khẩu theo chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (17/11/2020) Công văn 3362/HQHCM-GSQL năm 2020 về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (18/05/2021) Công văn 16813/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn dịch vụ ăn uống do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (18/05/2021) Công văn 16815/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (17/05/2021) Công văn 16460/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (17/05/2021) Thông tư 33/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
5. (14/05/2021) Công văn 16221/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (12/05/2021) Công văn 15879/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (11/05/2021) Công văn 2171/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (20/11/2020) Công văn 4973/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với ôtô do Tổng cục Thuế ban hành
9. (20/11/2020) Công văn 101066/CTHN-TTHT năm 2020 hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (20/11/2020) Công văn 101067/CTHN-TTHT năm 2020 về sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (19/11/2020) Công văn 4950/TCT-TTKT năm 2020 về kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành
12. (19/11/2020) Công văn 4954/TCT-KK năm 2020 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
13. (19/11/2020) Công văn 15893/CT-TTHT năm 2020 về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế là Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (19/11/2020) Công văn 4948/TCT-QLN năm 2020 về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
15. (18/11/2020) Công văn 4918/TCT-CS năm 2020 thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
16. (18/11/2020) Công văn 100085/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (18/11/2020) Công văn 100079/CTHN-TTHT năm 2020 về hóa đơn của nhà thầu chính dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (17/11/2020) Công văn 99793/CTHN-TTHT năm 2020 hướng dẫn lập hóa đơn đối với chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (13/11/2020) Công văn 99070/CTHN-TTHT năm 2020 hướng dẫn thuế suất giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (13/11/2020) Công văn 99060/CTHN-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sau khi chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (13/11/2020) Công văn 99068/CT-TTHT năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với túi PE do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (07/05/2021) Công văn 1192/BHXH-TT năm 2021 hướng dẫn truyền thông nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (23/11/2020) Công văn 4335/BHXH-QLT năm 2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo Nghị quyết 154/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (27/05/2021) Quyết định 782/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/05/2021) Công văn 1033/TCGDNN-KHTC năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
3. (21/05/2021) Công văn 1034/TCGDNN-KHTC năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
4. (17/05/2021) Quyết định 572/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5. (07/05/2021) Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 4 và nâng cấp thực hiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (29/04/2021) Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
7. (15/04/2021) Kế hoạch 1556/KH-UBND năm 2021 thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện lao động và quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8. (15/04/2021) Công văn 1062/LĐTBXH-TCCB về tập huấn nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (01/02/2021) Công văn 425/BNV-TCBC năm 2021 về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành
10. (06/11/2020) Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
Công nghệ thông tin
1. (26/05/2021) Chỉ thị 22/CT-BTTTT năm 2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (26/05/2021) Quyết định 661/QĐ-BNV năm 2021 về Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
3. (20/05/2021) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025
4. (14/05/2021) Công văn 4649/CTTPHCM-TTHT năm 2021 hướng dẫn một số nội dung mới về tem điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (29/04/2021) Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý khai thác và vận hành Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước (Phần mềm LRIS)
6. (29/04/2021) Kế hoạch 2664/KH-UBND năm 2021 triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (27/04/2021) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bình Phước
8. (19/04/2021) Công văn 1145/BTTTT-THH hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (15/04/2021) Kế hoạch 1560/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2021
10. (31/03/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Nam Định
11. (04/03/2021) Quyết định 420/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 và năm 2022 do tỉnh Bến Tre ban hành
12. (25/12/2020) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2020 về thu thập thông tin dữ liệu Tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
13. (26/11/2020) Công văn 5695/BXD-KTXD năm 2020 về chi phí trang bị bản quyền phần mềm trong định mức dự toán quản lý, vận hành mạng cấp nước do Bộ Xây dựng ban hành
14. (18/01/2020) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2020 về giao quản lý, vận hành Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị
Bất động sản
1. (27/05/2021) Quyết định 01/QĐ-HĐTĐ năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án
2. (18/05/2021) Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2021 về bổ sung danh mục công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố, tỉnh Hà Giang
3. (14/05/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021
4. (14/05/2021) Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình
5. (06/05/2021) Quyết định 1177/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
6. (06/05/2021) Quyết định 1179/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
7. (06/05/2021) Quyết định 1178/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
8. (06/05/2021) Quyết định 1176/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
9. (06/05/2021) Quyết định 1180/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
10. (06/05/2021) Quyết định 1182/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
11. (06/05/2021) Quyết định 1183/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
12. (06/05/2021) Quyết định 1181/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
13. (06/05/2021) Quyết định 1184/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
14. (27/04/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình
15. (26/04/2021) Quyết định 1054/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
16. (19/04/2021) Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025
17. (16/04/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
18. (09/04/2021) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
19. (04/12/2020) Công văn 5817/BXD-QLN năm 2020 điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành
20. (03/12/2020) Công văn 5797/BXD-QLN năm 2020 xác định tính chất căn hộ du lịch trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Xây dựng ban hành
21. (30/11/2020) Quyết định 2846/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
22. (25/11/2020) Công văn 5025/TCT-CS năm 2020 về giải đáp chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
23. (25/11/2020) Công văn 5027/TCT-CS năm 2020 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
24. (24/11/2020) Công văn 5638/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn liên quan đến ủy quyền tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (28/09/2017) Công văn 979/HTQTCT-CT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký trong văn bản ủy quyền do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
2. (23/03/2017) Công văn 262/HTQTCT-CT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (16/04/2021) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản và trí tuệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
2. (13/04/2021) Kế hoạch 2225/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Bộ máy hành chính
1. (27/05/2021) Thông tư 07/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành
2. (26/05/2021) Quyết định 289/QĐ-TTCP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020
3. (25/05/2021) Quyết định 1662/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
4. (25/05/2021) Thông báo 122/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (25/05/2021) Công văn 3413/VPCP-KSTT năm 2021 về tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (25/05/2021) Quyết định 774/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (24/05/2021) Quyết định 1443/QĐ-BCT năm 2021 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương
8. (21/05/2021) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước
9. (20/05/2021) Quyết định 1304/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (20/05/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (20/05/2021) Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bến Tre
12. (19/05/2021) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
13. (13/05/2021) Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14. (12/05/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 220/1999/QĐ-UB và 40/2004/QĐ-UB do tỉnh Bình Phước ban hành
15. (12/05/2021) Kế hoạch 2042/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Bình Dương ban hành
16. (11/05/2021) Công văn 225/VPHĐBCQG-PL năm 2021 hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
17. (10/05/2021) Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
18. (07/05/2021) Quyết định 1188/QÐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Sở Tư pháp, tại Phòng, Trung tâm thuộc sở, Văn phòng Công chứng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19. (07/05/2021) Quyết định 1187/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20. (07/05/2021) Quyết định 987/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
21. (07/05/2021) Quyết định 1190/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y kèm theo Quyết định 863/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
22. (07/05/2021) Công văn 279/VP-CCHC năm 2021 cung cấp thông tin về Quyết định công bố thủ tục hành chính do Văn phòng Bộ Tài chính ban hành
23. (06/05/2021) Thông tư 06/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
24. (05/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
25. (29/04/2021) Quyết định 1118/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
26. (28/04/2021) Kế hoạch 49/KH-UBND về tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2021
27. (27/04/2021) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
28. (26/04/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 31/2015/QĐ-UBND
29. (15/04/2021) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
30. (15/04/2021) Quyết định 706/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
31. (09/04/2021) Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
32. (08/04/2021) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
33. (06/04/2021) Kế hoạch 2023/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
34. (31/03/2021) Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
35. (31/03/2021) Quyết định 674/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
36. (29/03/2021) Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
37. (28/03/2021) Công văn 1265/BNV-ĐT năm 2021 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành
38. (26/03/2021) Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
39. (26/03/2021) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi trong Lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
40. (25/03/2021) Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
41. (22/03/2021) Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
42. (19/03/2021) Kế hoạch 1365/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Bến Tre ban hành
43. (18/03/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Nam Định
44. (17/03/2021) Kế hoạch 1047/KH-UBND triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
45. (16/03/2021) Kế hoạch 1544/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021
46. (15/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1573/QĐ-UBND Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
47. (05/03/2021) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
48. (04/03/2021) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
49. (02/03/2021) Kế hoạch 1449/KH-HĐDT14 năm 2021 về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Hội đồng Dân tộc - Ủy ban Dân tộc ban hành
50. (17/02/2021) Quyết định 07/QĐ-UBMC năm 2021 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và thành phần Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long do Ủy ban sông Mê Công Việt Nam ban hành
51. (17/02/2021) Quyết định 08/QĐ-UBMC năm 2021 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và thành phần Tiểu ban lưu vực sông Sê san - Srêpốk do Ủy ban sông Mê Công Việt Nam ban hành
52. (08/02/2021) Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Công chức, Viên chức và Tổ chức – Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
53. (28/01/2021) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
54. (13/01/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và nâng cấp dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
55. (05/01/2021) Chỉ thị 01/2021/CT-CA về triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
56. (30/12/2020) Quyết định 4085/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình làm việc năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
57. (30/12/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
58. (30/12/2020) Quyết định 1080/QĐ-HĐND năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
59. (30/12/2020) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2021
60. (29/12/2020) Quyết định 3119/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
61. (23/12/2020) Quyết định 3072/QĐ-UBND năm 2020 kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
62. (15/12/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ biên phòng năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
63. (09/12/2020) Quyết định 2951/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
64. (09/12/2020) Quyết định 2946/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
65. (30/11/2020) Công văn 4887/BTP-VĐCXDPL năm 2020 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
66. (25/11/2020) Quyết định 2698/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Hạt kiểm lâm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
67. (23/11/2020) Quyết định 2675/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
68. (18/11/2020) Quyết định 2761/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
69. (16/11/2020) Quyết định 2745/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định
70. (26/10/2020) Quyết định 2598/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
71. (05/10/2020) Quyết định 4507/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
72. (02/10/2020) Quyết định 2443/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
73. (02/10/2020) Quyết định 2242/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
74. (29/09/2020) Quyết định 2403/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
75. (17/09/2020) Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
76. (04/09/2020) Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2020 về quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, thôn, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
77. (05/08/2020) Kế hoạch 6553/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức thuộc tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2030”
78. (17/03/2017) Công văn 228/HTQTCT-HT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
79. (13/03/2017) Công văn 212/HTQTCT-HT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
80. (09/03/2017) Công văn 188/HTQTCT-HT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
81. (08/02/2017) Công văn 69/HTQTCT-HT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
82. (14/10/2016) Quy chế phối hợp 6640/QCPH/CSMT-QLD-ATTP năm 2016 về phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm liên quan đến môi trường thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế do Cục Cảnh sát Môi trường - Cục Quản lý Dược - Cục An toàn thực phẩm ban hành
83. (29/08/2016) Công văn 1217/HTQTCT-HT năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
84. (06/07/2016) Công văn 1005/HTQTCT-HT năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
85. (26/05/2016) Công văn 843/HTQTCT-HT năm 2016 về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
86. (02/03/2016) Công văn 534/HTQTCT-HT năm 2016 hướng dẫn cách ghi mục quê quán trong nội dung đăng ký khai sinh do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
Vi phạm hành chính
1. (30/11/2020) Công văn 5747/BXD-TTr năm 2020 hướng dẫn về thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm do Bộ Xây dựng ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (02/04/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Nam Định ban hành
2. (03/02/2021) Công văn 481/VKSTC-V8 năm 2021 về kiểm sát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các Cơ sở giam giữ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (26/05/2021) Thông báo 124/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/05/2021) Quyết định 779/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (26/05/2021) Nghị quyết 53/NQ-CP năm 2021 về thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 do Chính phủ ban hành
4. (25/05/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
5. (29/04/2021) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Khởi nghiệp tỉnh Bình Phước được phê duyệt kèm theo Quyết định 31/QĐ-UBND
6. (31/03/2021) Công văn 718/BKHCN-KHTC năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (12/03/2021) Kế hoạch 982/KH-UBND năm 2021 thực hiện việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP do tỉnh Bình Dương ban hành
8. (09/02/2021) Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2021 về công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, quý III, tháng 10, 11, 12, quý IV và cả năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (29/12/2020) Quyết định 2290/QĐ-BTC năm 2020 công bố Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
10. (15/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (08/12/2020) Quyết định 2900/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
12. (08/12/2020) Quyết định 2809/QĐ-UBND năm 2020 quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13. (30/11/2020) Công văn 4525/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về thực hiện việc niêm yết giá theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
14. (27/11/2020) Công văn 5711/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn xác định đơn giá cho các công việc phát sinh trong hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành
15. (23/11/2020) Quyết định 2669/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Lâm Đồng
16. (28/09/2020) Quyết định 2399/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Nam Định
Xây dựng - Đô thị
1. (25/05/2021) Công văn 1877/BXD-GĐ về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành
2. (20/05/2021) Quyết định 2242/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi một số nội dung của Quyết định 2173/QĐ-UBND quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (19/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND
4. (26/02/2021) Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung 03 tên địa danh vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (17/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (08/12/2020) Công văn 5875/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
7. (07/12/2020) Công văn 5848/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói trong trường hợp khối lượng thi công thực tế có tăng/giảm so với hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (01/12/2020) Công văn 5762/BXD-QHKT năm 2020 về thẩm định, phê duyệt, nhiệm vụ thiết kế, quy chế, dự toán phục vụ thi tuyển phương án kiến trúc công trình do Bộ Xây dựng ban hành
9. (30/11/2020) Công văn 5732/BXD-KTXD năm 2020 về vận dụng Thông tư 17/2000/TT-BXD hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
10. (30/11/2020) Công văn 5725/BXD-KHCN năm 2020 Hướng dẫn việc áp dụng QCVN 01:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
11. (26/11/2020) Công văn 5676/BXD-KTXD năm 2020 về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
12. (25/11/2020) Công văn 5648/BXD-KTXD năm 2020 về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
13. (20/11/2020) Công văn 5605/BXD-QLN năm 2020 về xác định một số hạng mục là thuộc sở hữu chung hay sở hữu riêng của nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
14. (18/11/2020) Công văn 5586/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về cấp công trình và thiết kế tầng hầm do Bộ Xây dựng ban hành
15. (16/11/2020) Công văn 5526/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn tình huống phát sinh hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành
16. (13/11/2020) Công văn 5491/BXD-QHKT năm 2020 về giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (25/05/2021) Công văn 3416/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/05/2021) Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt, công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3. (12/03/2021) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nam Định
4. (03/12/2020) Công văn 877/ATGT năm 2020 về đặt biển báo “R.420 - Bắt đầu khu đông dân cư” và quy định tốc độ tối đa cho phép do Vụ An toàn giao thông Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
Giáo dục
1. (28/05/2021) Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
2. (27/05/2021) Công văn 1576/SGDĐT-CTTT năm 2021 thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học giai đoạn hiện nay do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (25/05/2021) Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (24/05/2021) Kế hoạch 81/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Tuyên Quang
5. (24/05/2021) Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (21/05/2021) Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (19/05/2021) Kế hoạch 477/KH-BGDĐT năm 2021 về tổ chức nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học về phát triển chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (18/05/2021) Chỉ thị 916/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (11/05/2021) Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021-2022
10. (27/04/2021) Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định
11. (19/04/2021) Quyết định 1401/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (15/04/2021) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (14/04/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Bình Dương
14. (01/04/2021) Kế hoạch 326/KH-BGDĐT về triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15. (17/03/2021) Quyết định 574/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
16. (16/03/2021) Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
17. (15/03/2021) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do tỉnh Nam Định ban hành
18. (25/11/2020) Công văn 5105/BGDĐT-GDTrH năm 2020 trả lời kiến nghị về việc “sử dụng điện thoại và đề thi” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (26/05/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-TTg quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/05/2021) Quyết định 1327/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3. (05/05/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do tỉnh Bình Dương ban hành
4. (15/04/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
5. (15/04/2021) Công văn 173/VPTT năm 2021 về chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh, sóng lớn trên biển do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành
6. (12/04/2021) Kế hoạch 2209/KH-UBND năm 2021 về trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025
7. (09/04/2021) Quyết định 1676/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt “quy định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm, vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội”
8. (02/04/2021) Công văn 128/VPTT năm 2021 về chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành
9. (22/03/2021) Quyết định 603/QĐ-UBND năm 2021 ban hành quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (18/03/2021) Kế hoạch 1612/KH-UBND năm 2021 truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn năm 2030
11. (23/12/2020) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
12. (21/09/2020) Chỉ thị 8/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do tỉnh Nam Định ban hành
Thể thao - Y tế
1. (28/05/2021) Công văn 4352/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp do Bộ Y tế ban hành
2. (28/05/2021) Công văn 4356/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (28/05/2021) Công văn 624/TGCP-TL năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành
4. (28/05/2021) Quyết định 2626/QĐ-BYT năm 2021 về Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (28/05/2021) Công văn 1737/UBND-VX năm 2021 về tăng cường triển khai hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
6. (27/05/2021) Công văn 1726/UBND-VX năm 2021 về tăng cường triển khai hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
7. (27/05/2021) Thông báo 129/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (26/05/2021) Công văn 155/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao
9. (26/05/2021) Công điện 749/CĐ-BCĐQG năm 2021 về khẩn trương rà soát và tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị người bệnh COVID-19 tại các địa phương theo đúng phương châm “4 tại chỗ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 điện
10. (26/05/2021) Quyết định 660/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
11. (25/05/2021) Công văn 4260/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
12. (25/05/2021) Thông báo 121/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (25/05/2021) Công văn 1676/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
14. (24/05/2021) Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15. (20/05/2021) Công văn 1631/BTTTT-CBC năm 2021 về phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
16. (19/05/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
17. (07/05/2021) Công văn 3805/BYT-DP năm 2021 về củng cố năng lực, đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
18. (07/05/2021) Công văn 1805/VKSTC-VP năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
19. (07/05/2021) Công điện 615/CĐ-BYT năm 2021 về nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện do Bộ Y tế điện
20. (02/05/2021) Công điện 05/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
21. (29/04/2021) Công điện 04/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
22. (29/04/2021) Công văn 1126/BHXH-CSYT năm 2021 về phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
23. (29/04/2021) Công văn 1714/VKSTC-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
24. (26/04/2021) Kế hoạch 1743/KH-UBND triển khai tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đợt 2 năm 2021
25. (31/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2021 thực hiện phòng, chống lao tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
26. (31/03/2021) Kế hoạch 1937/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
27. (25/03/2021) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
28. (04/03/2021) Quyết định 487/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021
29. (17/11/2020) Kế hoạch 9361/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025
30. (07/10/2020) Kế hoạch 8226/KH-UBND năm 2020 về phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030
31. (21/09/2020) Kế hoạch 7748/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Quyền dân sự
1. (22/03/2021) Công văn 192/HTQTCT-HT năm 2021 về khó khăn khi làm thủ tục cải chính thông tin hộ tịch cho người đã chết tại Ủy ban nhân dân quận Đống Đa do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
2. (11/07/2017) Công văn 13/HTQTCT-HT năm 2017 về cho ý kiến đối với yêu cầu thay đổi tên của ông Nguyễn Trung Âm do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
3. (15/03/2017) Công văn 218/HTQTCT-HT năm 2017 hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
4. (26/09/2016) Công văn 1308/HTQTCT-HT năm 2016 về đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha, mẹ do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (27/05/2021) Quyết định 665/QĐ-BNV năm 2021 về công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Từ thiện Sông Thu do Bộ Nội vụ ban hành
2. (25/05/2021) Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/05/2021) Công văn 616/UBDT-TH năm 2021 thực hiện chế độ báo cáo công tác dân tộc do Ủy ban Dân ban hành
4. (25/05/2021) Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2021 quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (20/05/2021) Quyết định 1641/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình về tác hại của rượu, bia trên phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (20/05/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (05/05/2021) Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương đến năm 2030
8. (19/04/2021) Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030
9. (12/04/2021) Kế hoạch 2167/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (07/04/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
11. (30/03/2021) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2025
12. (30/03/2021) Kế hoạch 1853/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13. (24/03/2021) Kế hoạch 1732/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
14. (16/03/2021) Kế hoạch 1545/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021
15. (15/03/2021) Kế hoạch 1509/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
16. (09/03/2021) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030
17. (09/03/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nam Định đến năm 2030
18. (09/03/2021) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030
19. (04/03/2021) Kế hoạch 823/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 2282/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
20. (24/02/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
21. (21/01/2021) Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
22. (21/01/2021) Quyết định 472/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 và áp dụng chuẩn quy định tại Quyết định 12/2016/QĐ-UBND để thực hiện chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 do Thành phố Hà Nội ban hành
23. (18/09/2020) Kế hoạch 7674/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
24. (21/08/2020) Kế hoạch 7021/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
25. (10/03/2017) Công văn 196/HTQTCT-HT năm 2017 hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc trong giấy tờ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
Lĩnh vực khác
1. (13/05/2021) Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt chính sách hỗ trợ nông dân có tiêu trồng bị chết trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn