Bản Tin Văn Bản Mới 26/05/2021 13:19 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 22/5 - 25/5/2021

26/05/2021 13:19 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 22/5 - 25/5/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (19/05/2021) Thông tư 35/2021/TT-BTC quy định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Tài chính ban hành
2. (10/05/2021) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
3. (28/04/2021) Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
4. (14/04/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (14/04/2021) Kế hoạch 2284/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (21/12/2020) Công văn 3739/HQHCM-GSQL năm 2020 vướng mắc thực hiện thủ tục tạm nhập- tái xuất của Doanh nghiệp FDI do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (17/12/2020) Công văn 8343/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 trả lời Đơn phản ánh, kiến nghị về thời điểm thu phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (03/12/2020) Công văn 104146/CTHN-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (01/12/2020) Công văn 161/ĐKKD-GS năm 2020 về doanh nghiệp không thực hiện thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật do không tìm được văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ban hành
Đầu tư
1. (23/05/2021) Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/05/2021) Công văn 3013/BKHĐT-ĐTNN năm 2021 về xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (20/05/2021) Quyết định 744/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt và ký kết Hiệp định vay Chính phủ Áo cho Dự án “Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (19/05/2021) Kế hoạch 125/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển của Thành phố Hà Nội được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021
5. (17/05/2021) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
6. (17/05/2021) Công văn 1717/BXD-KTXD năm 2021 về đính chính Quyết định 65/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
7. (17/05/2021) Quyết định 517/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021
8. (28/04/2021) Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
9. (27/04/2021) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2021 về cho ý kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
10. (27/04/2021) Nghị quyết 14/NQ-HĐND về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (20/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
12. (16/12/2020) Công văn 6017/BXD-KTXD năm 2020 về tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
13. (07/12/2020) Công văn 8070/BKHĐT-PC năm 2020 về thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở mua tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14. (30/11/2020) Công văn 7857/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 về Hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (21/05/2021) Công văn 1641/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (21/05/2021) Công văn 3362/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/05/2021) Công văn 4125/BYT-TTrB năm 2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
4. (18/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (18/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục trong xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 255/2014/QĐ-UBND
6. (14/05/2021) Thông tư 01/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
7. (24/02/2021) Công văn 1100/BNN-VPĐP về tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (19/01/2021) Chương trình 14/CTr-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
9. (29/12/2020) Thông báo 06/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
10. (18/12/2020) Công văn 6077/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn về việc mua nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014 do Bộ Xây dựng ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (18/05/2021) Quyết định 1025/QĐ-BTC năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1387/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định 1388/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành
2. (14/05/2021) Công văn 309/XNK-XXHH năm 2021 quy định về xuất xứ hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
3. (28/12/2020) Công văn 8117/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại vỏ bọc ghế sofa do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (24/12/2020) Công văn 7226/BYT-TB-CT năm 2020 về nhập khẩu bán thành phẩm để sản xuất trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
5. (22/12/2020) Công văn 9866/BCT-XNK năm 2020 trả lời vướng mắc liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ Công Thương
6. (21/12/2020) Công văn 8000/TCHQ-CNTT năm 2020 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (21/12/2020) Công văn 3735/HQHCM-GSQL năm 2020 về thể hiện thông tin hóa đơn bên thứ 3 trên ô số 7 của C/O mẫu D từ Cambodia do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (21/12/2020) Công văn 3738/HQHCM-GSQL năm 2020 về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng gia công từ kho ngoại quan do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (21/12/2020) Công văn 3740/HQHCM-GSQL năm 2020 về nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (16/12/2020) Công văn 3688/HQHCM-GSQL năm 2020 về chứng từ phải nộp khi nhập thuốc và nguyên liệu làm thuốc do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (14/12/2020) Công văn 3656/HQHCM-GSQL năm 2020 về áp dụng C/O Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (14/12/2020) Công văn 3655/HQHCM-GSQL năm 2020 về áp dụng C/O AANZ cho mặt hàng đường tinh luyện do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (14/12/2020) Công văn 3654/HQHCM-GSQL năm 2020 về thời gian nộp và chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (09/12/2020) Công văn 3612/HQHCM-TXNK năm 2020 về hướng dẫn phân loại, thuế suất và thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng găng tay cao su do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (08/12/2020) Công văn 3598/HQHCM-GSQL năm 2020 về hủy tờ khai xuất khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (07/12/2020) Công văn 3577/HQHCM-GSQL năm 2020 hướng dẫn cách áp dụng mẫu C/O form EUR.1 do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (04/12/2020) Công văn 8471/BNN-QLCL năm 2020 về Trung Quốc tăng cường kiểm soát hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (04/12/2020) Công văn 3549/HQHCM-GSQL năm 2020 thủ tục xin giấy phép và thủ tục hải quan về gia công vàng và nữ trang do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (04/12/2020) Công văn 3561/HQHCM-GSQL năm 2020 về kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (03/12/2020) Công văn 3724/GSQL-GQ1 năm 2020 vướng mắc thực hiện Công văn 6068/TCHQ-GSLQ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
21. (03/12/2020) Công văn 3527/HQHCM-GSQL năm 2020 về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (02/12/2020) Công văn 3521/HQHCM-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm từ chăn nuôi tại khâu nhập khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (01/12/2020) Công văn 3633/BKHCN-ĐTG năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
24. (01/12/2020) Công văn 3507/HQHCM-TXNK năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng tạm xuất tái nhập để thực hiện hợp đồng thuê mượn do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (30/11/2020) Công văn 408/CN-CNTP năm 2020 về chính sách nhập khẩu rượu do Cục Công nghiệp ban hành
26. (30/11/2020) Công văn 3489/HQHCM-GSQL năm 2020 về giấy phép hàng nhập khẩu do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (30/11/2020) Công văn 3494/HQHCM-GSQL năm 2020 về vi phạm nhãn hiệu hàng hóa do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (30/11/2020) Công văn 3704/GSQL-GQ1 năm 2020 về thông báo cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
29. (30/11/2020) Công văn 3498/HQHCM-GSQL năm 2020 trả lời công văn 0111/2020CASTROL về C/O mẫu D cấp sau do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (14/05/2021) Quyết định 4565/QĐ-NHCS năm 2021 công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ; sửa đổi lĩnh vực tín dụng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội
2. (11/12/2020) Công văn 8995/NHNN-TTGSNH năm 2020 trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hạn chế việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành
Bảo hiểm
1. (17/05/2021) Quyết định 1993/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Bảo hiểm nông nghiệp được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp xã do tỉnh Bình Định ban hành
2. (18/12/2020) Công văn 5022/BHXH-QLT năm 2020 về nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành
3. (08/12/2020) Công văn 3122/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (15/12/2020) Công văn 15437/BTC-ĐT năm 2020 về thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành
2. (30/09/2020) Quyết định 2030/QĐ-BTP năm 2020 về Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền Thi hành án theo quy định tại Thông tư 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (20/05/2021) Công văn 2001/TLĐ năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2. (12/05/2021) Quyết định 7/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3. (06/05/2021) Quyết định 1763/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
4. (28/04/2021) Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
5. (28/04/2021) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
6. (19/02/2021) Quyết định 212/QĐ-BTTTT năm 2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 21/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Công nghệ thông tin
1. (21/05/2021) Công văn 3359/VPCP-KGVX năm 2021 về rà soát, chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/05/2021) Quyết định 596/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng
3. (10/05/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn
4. (22/04/2021) Kế hoạch 2140/KH-UBND thực hiện thí điểm chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021
5. (14/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (12/04/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do tỉnh Lâm Đồng ban hành
7. (01/10/2020) Kế hoạch 8016/KH-UBND năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025
Bất động sản
1. (20/05/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (04/05/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
3. (19/03/2021) Quyết định 534/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
4. (19/03/2021) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2021 Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
5. (11/12/2020) Công văn 5942/BXD-KHCN năm 2020 trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia liên quan đến các quy định đối với nhóm nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
6. (11/12/2020) Công văn 5943/BXD-KHCN năm 2020 trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia liên quan đến các quy định đối với nhóm nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (28/12/2020) Công văn 15161/SHTT-PCCS năm 2020 trả lời kiến nghị phản ánh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (24/05/2021) Quyết định 638/QĐ-BNV năm 2021 quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ
2. (24/05/2021) Công văn 2363/BNV-CQĐP năm 2021 về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - hộ tịch do Bộ Nội vụ ban hành
3. (22/05/2021) Công văn 3379/VPCP-TH về xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/05/2021) Thông báo 119/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (21/05/2021) Công văn 1472/LĐTBXH-VP năm 2021 về tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (21/05/2021) Quyết định 21/QĐ-UBMC năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long do Ủy ban sông Mê Công Việt Nam ban hành
7. (20/05/2021) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
8. (20/05/2021) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
9. (20/05/2021) Công văn 3338/VPCP-PL năm 2021 về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (20/05/2021) Công văn 3329/VPCP-QHĐP năm 2021 thực hiện kết luận phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (19/05/2021) Công văn 3289/VPCP-QHĐP năm 2021 về xây dựng Nghị định quy định chi tiết Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 160/2021/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (19/05/2021) Công điện 09/CĐ-CTUBND năm 2021 về tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do thành phố Hà Nội điện
13. (18/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND
14. (18/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
15. (18/05/2021) Kế hoạch 3114/KH-UBND về xét tuyển công chức khối hành chính nhà nước năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
16. (18/05/2021) Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
17. (17/05/2021) Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
18. (17/05/2021) Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
19. (17/05/2021) Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
20. (17/05/2021) Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
21. (17/05/2021) Kế hoạch 3069/KH-UBND về thi tuyển công chức khối hành chính nhà nước năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
22. (14/05/2021) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên tỉnh Ninh Bình
23. (14/05/2021) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
24. (13/05/2021) Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
25. (13/05/2021) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
26. (13/05/2021) Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
27. (13/05/2021) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
28. (13/05/2021) Quyết định 1963/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
29. (13/05/2021) Quyết định 1953/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
30. (12/05/2021) Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
31. (12/05/2021) Quyết định 4035/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
32. (12/05/2021) Quyết định 984/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
33. (12/05/2021) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
34. (12/05/2021) Quyết định 708/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo Quyết định 376/QĐ-TCT về Kế hoạch hoạt động năm 2021 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
35. (11/05/2021) Quyết định 1508/QĐ-BGDĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
36. (10/05/2021) Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
37. (10/05/2021) Kế hoạch 2867/KH-UBND năm 2021 về bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
38. (06/05/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 29/2017/QĐ-UBND
39. (06/05/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 22/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
40. (06/05/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
41. (05/05/2021) Quyết định 1734/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
42. (05/05/2021) Quyết định 1751/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
43. (05/05/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
44. (05/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, thang điểm và quy trình xét duyệt, phân loại, công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
45. (29/04/2021) Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
46. (29/04/2021) Công văn 188/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
47. (28/04/2021) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
48. (28/04/2021) Quyết định 1508/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
49. (26/04/2021) Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
50. (23/04/2021) Quyết định 1479/QĐ-UBND về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do tỉnh Bình Định ban hành
51. (16/04/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
52. (13/04/2021) Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
53. (13/04/2021) Quyết định 1292/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
54. (25/03/2021) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
55. (22/03/2021) Quyết định 606/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
56. (18/03/2021) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
57. (16/03/2021) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
58. (12/03/2021) Kế hoạch 996/KH-BCĐ về kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành
59. (09/03/2021) Kế hoạch 383/KH-TTCP năm 2021 về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thanh tra Chính phủ ban hành
60. (05/03/2021) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bến Tre
61. (04/03/2021) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
62. (04/03/2021) Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh Lâm Đồng
63. (01/03/2021) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
64. (25/02/2021) Hướng dẫn 54/HD-MTTW-BTT năm 2021 về tổ chức hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và việc vận động bầu cử tại địa phương có dịch COVID-19 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
65. (19/02/2021) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thuỷ nội địa, lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
66. (05/02/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
67. (03/02/2021) Công văn 04/TWPCTT năm 2021 về chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành
68. (03/02/2021) Công văn 325/BTP-ĐKGDBĐ năm 2021 rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành
69. (27/01/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021
70. (15/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực thi hành Khoản 10, 12, 13, 16, 17 Điều 1 Quyết định 69/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
71. (04/01/2021) Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 99 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
72. (31/12/2020) Quyết định 5130/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
73. (30/12/2020) Quyết định 3041/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
74. (28/12/2020) Quyết định 4027/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương năm 2021
75. (25/12/2020) Quyết định 2970/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
76. (25/12/2020) Quyết định 4915/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Long An
77. (14/12/2020) Công văn 4338/BCA-V03 năm 2020 xử lý kiến nghị liên quan đến quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
78. (14/12/2020) Công văn 4337/BCA-V03 năm 2020 xử lý kiến nghị của 03 công dân về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
79. (08/12/2020) Quyết định 4452/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An
80. (01/12/2020) Quyết định 4360/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện và Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An
81. (27/11/2020) Quyết định 4333/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Long An
Vi phạm hành chính
1. (24/05/2021) Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Trách nhiệm hình sự
1. (20/05/2021) Công văn 60/TANDTC-TH năm 2021 sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (19/05/2021) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (23/04/2021) Kế hoạch 2496/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Tài chính nhà nước
1. (21/05/2021) Công văn 3366/VPCP-KTTH năm 2021 về tổng kết thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/05/2021) Quyết định 1095/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tạm thời mức hỗ trợ cho cơ sở cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
3. (19/05/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
4. (16/05/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (16/05/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về tạm thời mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
6. (14/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn do tỉnh Bến Tre ban hành
7. (27/04/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh tại Thái Bình, giai đoạn 2020-2023”
8. (04/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
9. (25/12/2020) Công văn 4962/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về giá cước vận tải container bằng đường biển do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
10. (24/12/2020) Quyết định 3967/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Bình Dương ban hành
11. (11/12/2020) Công văn 5944/BXD-KTXD năm 2020 tham vấn Bộ Xây dựng về xây dựng định mức chi phí lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đối với dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành
12. (29/09/2020) Quyết định 2124/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Xây dựng - Đô thị
1. (19/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. (17/05/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3. (13/04/2021) Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án nâng cao nhận thức và năng lực để xây dựng “Bến Tre xanh” giai đoạn 2021-2026 do tỉnh Bến Tre ban hành
4. (26/03/2021) Công văn 383/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (22/01/2021) Công văn 373/BKHĐT-QLQH năm 2021 hướng dẫn về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (18/12/2020) Công văn 6057/BXD-HĐXD năm 2020 về sửa chữa, cải tạo công trình do Bộ Xây dựng ban hành
7. (17/12/2020) Công văn 6023/BXD-KHCN năm 2020 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng Bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành
8. (17/12/2020) Công văn 1119/HĐXD-VP năm 2020 trả lời phản ánh kiến nghị của ông Trịnh Văn Hùng về cấp giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
9. (16/12/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (10/12/2020) Công văn 5933/BXD-QLN năm 2020 thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
11. (10/12/2020) Công văn 5931/BXD-KHCN năm 2020 hướng dẫn vướng mắc trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
12. (04/12/2020) Công văn 5833/BXD-QLN năm 2020 cho ý kiến về việc áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng căn hộ bình quân trên người do Bộ Xây dựng ban hành
13. (04/12/2020) Công văn 3550/HQHCM-GSQL năm 2020 về Phiếu kiểm nghiệm thuốc điện tử do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (22/04/2021) Quyết định 1464/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Giáo dục
1. (24/05/2021) Công văn 1486/LĐTBXH-TCGDNN về tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (19/05/2021) Kế hoạch 478/KH-BGDĐT năm 2021 tổ chức nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến dành cho cán bộ quản lý chủ chốt các cơ sở giáo dục đại học về kiến thức quản trị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (17/05/2021) Công văn 1544/UBND-VX năm 2021 về nhắc nhở các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định tạm ngưng hoạt động dạy - học nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (17/05/2021) Công văn 1986/BGDĐT-CNTT về danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (11/05/2021) Chỉ thị 19/CT-UBND về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Nam Định
6. (10/05/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
7. (04/05/2021) Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (04/05/2021) Quyết định 1091/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (04/05/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (20/04/2021) Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ năm học 2021-2022
11. (17/03/2021) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An
12. (26/02/2021) Công văn 707/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13. (05/11/2020) Kế hoạch 9011/KH-UBND năm 2020 thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Tài nguyên - Môi trường
1. (21/05/2021) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2021 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
2. (21/05/2021) Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
3. (21/05/2021) Công văn 2743/BTNMT-TCMT năm 2021 về tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (19/05/2021) Kế hoạch 124/KH-UBND về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Hà Nội năm 2021
5. (07/04/2021) Kế hoạch 1843/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
6. (03/03/2021) Quyết định 762/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công thương năm 2021
7. (26/02/2021) Công văn 1054/BCT-TKNL năm 2021 gửi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Bộ Công Thương ban hành
8. (25/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định 07/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
9. (22/01/2021) Chương trình 22/CTr-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021
10. (07/09/2020) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Long An ban hành
Thể thao - Y tế
1. (24/05/2021) Quyết định 2539/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
2. (24/05/2021) Công điện 680/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (24/05/2021) Công điện 11/CĐ-UBND năm 2021 về quyết liệt triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (24/05/2021) Thông báo 120/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/05/2021) Công văn 5785/QLD-ĐK năm 2021 về cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (23/05/2021) Công văn 527/KCB-NV năm 2021 về hỗ trợ Hà Nội thu dung điều trị người bệnh COVID-19 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
7. (22/05/2021) Công văn 3380/VPCP-KTTH năm 2021 đôn đốc báo cáo về hỗ trợ thêm cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (22/05/2021) Công văn 4198/BYT-KCB năm 2021 triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
9. (21/05/2021) Thông báo 118/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (21/05/2021) Công văn 5742/QLD-KD năm 2021 về báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (21/05/2021) Công văn 4191/BYT-TT-KT năm 2021 phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
12. (21/05/2021) Công văn 4163/BYT-DP năm 2021 về hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 1, 2 và triển khai tiêm chủng đợt 3 do Bộ Y tế ban hành
13. (21/05/2021) Công điện 10/CĐ-CTUBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
14. (21/05/2021) Kế hoạch 2330/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đời sống cho công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống Covid-19
15. (20/05/2021) Quyết định 2486/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 04 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ Y tế ban hành
16. (20/05/2021) Quyết định 2487/QĐ-BYT về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 07/2021) do Bộ Y tế ban hành
17. (19/05/2021) Công văn 4097/BYT-KCB thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021 do Bộ Y tế ban hành
18. (19/05/2021) Công văn 4098/BYT-KCB thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021 do Bộ Y tế ban hành
19. (18/05/2021) Công văn 1490/UBND-ĐT năm 2021 thực hiện Chỉ thị 02/CT-BGTVT về tăng cường thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Giao thông vận tải do thành phố Hà Nội ban hành
20. (18/05/2021) Công văn 4988/SGTVT-VTĐB năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
21. (18/05/2021) Thông báo 296/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 111)
22. (18/05/2021) Thông báo 111/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
23. (17/05/2021) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm SARS-CoV-2 đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
24. (11/05/2021) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
25. (08/02/2021) Nghị quyết 326/NQ-HĐND năm 2021 về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
26. (23/12/2020) Công văn 18566/QLD-ĐK năm 2020 về tiêu chuẩn thành phẩm thuốc điều trị tiêu chảy có nguồn gốc đất sét do Cục Quản lý Dược ban hành
27. (22/12/2020) Kế hoạch 10250/KH-UBND năm 2020 triển khai thực hiện các hoạt động lĩnh vực Y tế dự phòng - Dân số, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
28. (04/05/2020) Quyết định 1942/QĐ-BYT năm 2020 về mô hình tổ chức, hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (23/12/2020) Công văn 4806/BTP-HTQTCT năm 2020 trả lời phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Phương Thúy về yêu cầu cấp bản sao trích lục khai sinh từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
2. (21/10/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Văn hóa - Xã hội
1. (21/05/2021) Công văn 3360/VPCP-KGVX năm 2021 về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/05/2021) Quyết định 1637/QÐ-BVHTTDL năm 2021 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (20/05/2021) Công văn 585/UBDT-KHTC năm 2021 hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và khai thác kết quả điều tra do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (19/05/2021) Quyết định 737/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Dâu và hệ thống Tứ pháp, Thành cổ Luy Lâu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (18/05/2021) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình của thành phố Hà Nội đến năm 2030
6. (17/05/2021) Kế hoạch 68/KH-UBND triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
7. (13/05/2021) Quyết định 637/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội kiểm tra liên ngành 178) tỉnh Bắc Kạn năm 2021
8. (10/05/2021) Kế hoạch 2882/KH-UBND năm 2021 về hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lâm Đồng
9. (10/05/2021) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 tỉnh Lâm Đồng
10. (29/04/2021) Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
11. (12/03/2021) Kế hoạch 61/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) do thành phố Hà Nội ban hành
12. (03/03/2021) Công văn 555/LĐTBXH-BTXH năm 2021 triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
13. (15/01/2021) Công văn 168/BVHTTDL-DSVH năm 2021 về thẩm định Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2040 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
14. (28/12/2020) Quyết định 2988/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025"
Lĩnh vực khác
1. (20/05/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2021 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (05/05/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 do tỉnh Nam Định ban hành
3. (09/03/2021) Quyết định 1819/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình khuyến nông tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025
4. (09/03/2021) Quyết định 1820/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An
5. (05/01/2021) Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2021 do Thành phố Hà Nội ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn