Bản Tin Văn Bản Mới 22/05/2021 16:40 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 19/5 - 21/5/2021

22/05/2021 16:40 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 19/5 - 21/5/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (10/05/2021) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
2. (27/04/2021) Quyết định 937/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ đối với 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
3. (22/04/2021) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được bị bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
4. (31/12/2020) Công văn 338/PTDT-DNNN năm 2020 về xử lý phản ánh kiến nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm do Cục Phát triển doanh nghiệp ban hành
5. (19/08/2020) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn
Đầu tư
1. (20/05/2021) Quyết định 738/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam trung bộ, tỉnh Ninh Thuận" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/05/2021) Quyết định 739/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Lắk" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/05/2021) Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Nông" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (19/05/2021) Thông báo 114/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (17/05/2021) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ đối với 04 thủ tục hành chính ban hành trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
6. (12/05/2021) Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung 01 quy trình nội bộ và bãi bỏ 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
7. (12/05/2021) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang
8. (05/05/2021) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
9. (29/04/2021) Nghị quyết 369/NQ-HĐND về chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành
10. (12/03/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (04/01/2021) Quyết định 19/QĐ-BNN-KH năm 2021 về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
12. (31/12/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (31/12/2020) Kế hoạch 351/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lào Cai
14. (15/12/2020) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2020 về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
15. (11/12/2020) Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
16. (11/12/2020) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
17. (11/12/2020) Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2020 về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
18. (17/11/2020) Công văn 7600/BKHĐT-PC năm 2020 trả lời kiến nghị của bà Võ Hồng Hạnh về thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19. (21/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Thương mại
1. (21/05/2021) Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022
2. (20/05/2021) Quyết định 887/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 221/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (18/05/2021) Quyết định 721/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (11/05/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 2)
5. (05/05/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
6. (01/04/2021) Quyết định 1045/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới chế biến nông, lâm sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
7. (03/03/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021
8. (30/12/2020) Công văn 1961/QLCL-CL1 năm 2020 về xuất khẩu thủy sản vào Vương Quốc Anh do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành
9. (28/12/2020) Công văn 6260/BXD-QLN năm 2020 trả lời văn bản ngày 24/11/2020 của Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam về đề nghị hướng dẫn hoạt động cho thuê phần diện tích văn phòng không sử dụng hết do Bộ Xây dựng ban hành
10. (16/11/2020) Quyết định 2808/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
Xuất nhập khẩu
1. (18/05/2021) Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (14/05/2021) Công văn 2259/TCHQ-GSQL năm 2021 về C/O mẫu AI quá thời hạn xác minh do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (05/05/2021) Công văn 4140/TXNK-CST năm 2021 về thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
4. (31/12/2020) Công văn 3864/HQHCM-GSQL năm 2020 về thủ tục trừ lùi chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (31/12/2020) Công văn 3935/GSQL-GQ1 năm 2020 về đầu mối xử lý vướng mắc trong quá trình khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
6. (31/12/2020) Công văn 613/VP-TH năm 2020 trả lời vướng mắc, kiến nghị của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành
7. (30/12/2020) Công văn 8170/TCHQ-TXNK năm 2020 về chấn chỉnh và rà soát việc khai báo cáp điện tại nhóm 85.44 do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (29/12/2020) Công văn 8140/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (29/12/2020) Công văn 8137/TCHQ-GSQL năm 2020 về cá nhân không có mã số thuế mở tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (29/12/2020) Công văn 16009/BTC-CST năm 2020 về đề nghị điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ từ 2% xuống 0% do Bộ Tài chính ban hành
11. (22/12/2020) Công văn 3759/HQHCM-GSQL năm 2020 về tạm nhập xe kéo tự hành để giới thiệu sản phẩm tại công ty, sau đó xuất trả do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (20/05/2021) Công văn 3310/VPCP-QHQT năm 2021 về cập nhật quan hệ hợp tác với Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/05/2021) Công văn 3272/VPCP-KTTH năm 2021 về chính sách tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/05/2021) Quyết định 810/QĐ-NHNN năm 2021 phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (19/01/2021) Công văn 159/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (07/01/2021) Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/05/2021) Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành
2. (14/05/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3 Điều 1 của Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định của Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND
3. (29/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (15/04/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
5. (12/03/2021) Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (12/03/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (12/03/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (29/12/2020) Công văn 6277/BXD-KTXD năm 2020 về phí quản lý, phí cam kết tại các hiệp định vay trong tổng mức đầu tư của Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông do Bộ Xây dựng ban hành
9. (30/11/2020) Công văn 5079/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn khấu trừ thuế do Tổng cục Thuế ban hành
10. (27/11/2020) Công văn 5045/TCT-DNL năm 2020 về thực hiện hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (14/05/2021) Thông tư 30/2021/TT-BTC về kéo dài hiệu lực Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 của Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (21/05/2021) Quyết định 455/QĐ-BHXH năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy đinh Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (02/03/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
3. (31/12/2020) Công văn 3400/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (19/05/2021) Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2. (17/05/2021) Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính được sửa đổi và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
3. (17/05/2021) Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2021 quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (14/05/2021) Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bến Tre
5. (14/05/2021) Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
6. (05/05/2021) Quyết định 1096/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương thực hiện tại cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (27/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (13/04/2021) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021–2025”
9. (02/04/2021) Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (05/03/2021) Kế hoạch 97/KH-UBND triển khai Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
11. (29/01/2021) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2021 về ban hành hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) và công bố đơn giá nhân công trong giá dịch vụ, sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (29/12/2020) Công văn 6276/BXD-KTXD năm 2020 về sử dụng định mức nhân công cho việc lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
13. (18/12/2020) Quyết định 2938/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
14. (11/12/2020) Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2020 về số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
15. (11/12/2020) Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
16. (03/09/2020) Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Công nghệ thông tin
1. (19/05/2021) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2021 về quản lý thông tin trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021-2022 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (18/05/2021) Công văn 3252/VPCP-KSTT năm 2021 hướng dẫn tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/05/2021) Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (05/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (01/04/2021) Kế hoạch 1064/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
6. (11/03/2021) Công văn 1544/BYT-TCDS năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
7. (19/01/2021) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
8. (31/12/2020) Kế hoạch 343/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021
9. (18/12/2020) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
10. (08/12/2020) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
11. (03/12/2020) Kế hoạch 4485/KH-UBND năm 2020 về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Kon Tum ban hành
12. (30/10/2020) Quyết định 2643/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình, phiên bản 2.0
13. (15/09/2020) Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2020 về lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025
14. (10/08/2020) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Bất động sản
1. (10/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
2. (06/05/2021) Quyết định 2031/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
3. (16/03/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
4. (16/03/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
5. (10/03/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (23/12/2020) Công văn 6183/BXD-QLN năm 2020 về tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu và bầu Ban quản trị do Bộ Xây dựng ban hành
7. (16/11/2020) Công văn 4251/BTP-BTTP năm 2020 trả lời ý kiến công dân về từ chối công chứng việc khai nhận bất động sản ở Việt Nam của người không có quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
Bộ máy hành chính
1. (21/05/2021) Công văn 2322/BNV-CQĐP năm 2021 về tiếp tục bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử do Bộ Nội vụ ban hành
2. (20/05/2021) Quyết định 1584/QĐ-BGDĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. (20/05/2021) Quyết định 991/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021
4. (20/05/2021) Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Chính phủ ban hành
5. (20/05/2021) Quyết định 741/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (19/05/2021) Công văn 3279/VPCP-TCCV năm 2021 đôn đốc báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (19/05/2021) Quyết định 139/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 Quy chế quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
8. (18/05/2021) Quyết định 720/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (18/05/2021) Công văn 1582/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường thực hiện giải pháp phòng, chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10. (18/05/2021) Công văn 2232/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực du lịch do Bộ Nội vụ ban hành
11. (18/05/2021) Công điện 633/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ điện
12. (18/05/2021) Công văn 3238/VPCP-NC năm 2021 về sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương vào Ban Chỉ đạo 138/CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (18/05/2021) Công văn 3251/VPCP-TH năm 2021 về chuẩn bị đề án, báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (18/05/2021) Quyết định 138/QĐ-TANDTC năm 2021 về thành lập Ban xây dựng “Đề án bảo trì, duy tu trụ sở của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026"
15. (18/05/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông
16. (18/05/2021) Thông báo 112/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
17. (17/05/2021) Công văn 1477/UBND-KSTTHC năm 2021 thực hiện giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
18. (11/05/2021) Nghị quyết 471/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, nghỉ việc khi thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP do tỉnh Hòa Bình ban hành
19. (11/05/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
20. (11/05/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (11/05/2021) Nghị quyết 470/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng các Tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH của tỉnh Hòa Bình ban hành
22. (11/05/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2021 sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII do tỉnh Tuyên Quang ban hành
23. (08/05/2021) Công văn 214/VPHĐBCQG-TT năm 2021 về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành
24. (05/05/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
25. (05/05/2021) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
26. (05/05/2021) Thông tư 05/2021/TT-BYT quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do Bộ Y tế ban hành
27. (04/05/2021) Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
28. (29/04/2021) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
29. (29/04/2021) Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 04 thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
30. (28/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác lưu trữ của tỉnh Hòa Bình
31. (27/04/2021) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính sửa đổi và 11 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
32. (26/04/2021) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
33. (20/04/2021) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
34. (20/04/2021) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 02 thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
35. (20/04/2021) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
36. (15/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
37. (15/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
38. (12/04/2021) Quyết định 916/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
39. (12/04/2021) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
40. (02/04/2021) Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh Lâm Đồng
41. (30/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
42. (29/03/2021) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2021 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk năm 2020
43. (26/03/2021) Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược và 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
44. (25/03/2021) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
45. (22/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
46. (16/03/2021) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
47. (15/03/2021) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2021 về Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức thực hiện Đề án: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025”
48. (15/03/2021) Kế hoạch 309/KH-BYT năm 2021 về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế ban hành
49. (12/03/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
50. (08/03/2021) Quyết định 70/QĐ-TTCP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
51. (01/03/2021) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025” của khối các cơ quan hành chính nhà nước
52. (23/02/2021) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
53. (03/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Quảng Ngãi
54. (22/01/2021) Kế hoạch 25/KH-UBND về nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 của thành phố Hà Nội
55. (08/01/2021) Quyết định 01/QĐ-UBMC năm 2021 Quy chế làm việc của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
56. (07/01/2021) Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
57. (07/01/2021) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
58. (06/01/2021) Kế hoạch 116/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
59. (24/12/2020) Công văn 4906/PCCC&CNCH-TTra năm 2020 về trả lời đơn phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ban hành
60. (14/12/2020) Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
61. (11/12/2020) Quyết định 2901/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
62. (11/12/2020) Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
63. (11/12/2020) Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
64. (11/12/2020) Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2020 về xác nhận kết quả giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh từ Quảng Ngãi đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay
65. (20/11/2020) Quyết định 1597/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
66. (26/10/2020) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
67. (20/08/2020) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt sửa đổi một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
68. (06/08/2020) Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
69. (29/11/2013) Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Tỉnh Đắk Lắk
Tài chính nhà nước
1. (20/05/2021) Quyết định 743/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian thực hiện dự án sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh theo Quyết định 476/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/05/2021) Quyết định 140/2021/QĐ-TANDTC về Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng trong hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (14/05/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2021 đến hết năm 2025
4. (13/05/2021) Công văn 1943/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2021 và 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (10/05/2021) Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (07/05/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
7. (22/04/2021) Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
8. (12/03/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000m, tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (10/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND về ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2021 và giai đoạn 03 năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (02/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh Lào Cai
11. (29/01/2021) Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2021 về ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (30/12/2020) Quyết định 4902/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13. (29/12/2020) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Kon Tum
14. (21/12/2020) Công văn 6087/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn quyết toán Dự án hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành
15. (11/12/2020) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
16. (11/12/2020) Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
17. (10/12/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
18. (10/12/2020) Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi
19. (02/12/2020) Kế hoạch 4456/KH-UBND năm 2020 về tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2021-2023) tỉnh Kon Tum
20. (07/10/2020) Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2020 về định mức chi phí, đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
21. (10/09/2020) Quyết định 3052/QĐ-UBND năm 2020 về miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
22. (30/06/2020) Quyết định 3519/QĐ-KBNN năm 2020 về Quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh
23. (15/06/2018) Quyết định 2899/QĐ-KBNN năm 2018 về Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước cấp huyện không tổ chức phòng
Xây dựng - Đô thị
1. (19/05/2021) Công văn 674/TTg-CN năm 2021 về giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một (Bình Dương) - Chơn Thành (Bình Phước) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/05/2021) Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
3. (19/05/2021) Thông tư 02/2021/TT-BXD về QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành
4. (19/05/2021) Thông tư 03/2021/TT-BXD về QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
5. (14/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (29/04/2021) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Huoai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
7. (02/03/2021) Kế hoạch 90/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025” (năm 2021)
8. (01/03/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025"
9. (31/12/2020) Công văn 6530/BXD-QLN năm 2020 cho ý kiến về việc áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng căn hộ bình quân trên người do Bộ Xây dựng ban hành
10. (30/12/2020) Công văn 6312/BXD-QLN năm 2020 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
11. (29/12/2020) Công văn 6262/BXD-KHCN năm 2020 về xác định tầng cao và chiều cao công trình do Bộ Xây dựng ban hành
12. (24/12/2020) Công văn 6199/BXD-KTXD năm 2020 về thực hiện hợp đồng thi công xây dựng - Dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim do Bộ Xây dựng ban hành
13. (23/12/2020) Công văn 6179/BXD-KHCN năm 2020 về chứng nhận, công bố và tiếp nhận hợp quy vật liệu Gương tráng thủy do Bộ Xây dựng ban hành
14. (23/12/2020) Công văn 6145/BXD-HĐXD năm 2020 về năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
15. (26/09/2013) Quyết định 5330/QĐ-UBND năm 2013 duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư nhà vườn - du lịch sinh thái (khu 1), phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông)
Giao thông - Vận tải
1. (19/05/2021) Công văn 636/TTg-CN năm 2021 về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/05/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (14/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiếu số không biết đọc, viết tiếng Việt do tỉnh Lai Châu ban hành
4. (07/05/2021) Quyết định 959/QĐ-CHK năm 2021 về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, mang lên máy bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (10/09/2020) Quyết định 3051/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ điện hoặc xăng vận chuyển khách tham quan, du lịch trong phạm vi hạn chế tại thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Giáo dục
1. (10/05/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp các cấp học, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 2021 do tỉnh Bến Tre ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (20/05/2021) Công văn 3298/VPCP-NN năm 2021 về không tổ chức Lễ công bố Chiến lược quốc gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/05/2021) Công văn 2887/BNN-TCLN năm 2021 về chấn chỉnh, rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (18/05/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (14/05/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 tỉnh Hưng Yên
5. (11/05/2021) Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
6. (07/05/2021) Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030
7. (06/05/2021) Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2021-2030
8. (18/03/2021) Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh Kon Tum
9. (16/03/2021) Kế hoạch 122/KH-UBND thực hiện Đề án Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
10. (17/02/2021) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án "Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025"
11. (31/12/2020) Kế hoạch 350/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
12. (17/11/2020) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
13. (20/10/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14. (09/10/2020) Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2020 về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thể thao - Y tế
1. (21/05/2021) Công văn 4150/BYT-MT năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp do Bộ Y tế ban hành
2. (20/05/2021) Công văn 3295/VPCP-KTTH năm 2021 sử dụng kinh phí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/05/2021) Công văn 4122/BYT-KCB năm 2021 về tiếp nhận và theo dõi người bệnh COVID-19 khỏi bệnh do Bộ Y tế ban hành
4. (20/05/2021) Thông báo 117/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (20/05/2021) Quyết định 2499/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành
6. (19/05/2021) Thông báo 116/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (19/05/2021) Công văn 4076/BYT-DP năm 2021 về rà soát, mở rộng cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
8. (19/05/2021) Công văn 4062/BYT-MT chỉ đạo triển khai hoạt động hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
9. (19/05/2021) Thông báo 115/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (18/05/2021) Thông báo 110/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (18/05/2021) Thông báo 113/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19; những vấn đề trọng tâm, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (18/05/2021) Công văn 507/KCB-NV năm 2021 về tăng cường công tác điều trị người bệnh COVID do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
13. (17/05/2021) Quyết định 909/QĐ-UBND năm 2021 quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, nơi cư trú, tạm trú của công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
14. (17/05/2021) Công văn 1482/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện nghiêm công tác cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố Hà Nội
15. (17/05/2021) Công văn 1558/UBND-VX năm 2021 về tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp khu công nghệ cao và doanh nghiệp do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (14/05/2021) Quyết định 1566/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
17. (12/05/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2019/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
18. (18/03/2021) Kế hoạch 125/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19. (15/03/2021) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
20. (09/03/2021) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21. (02/03/2021) Kế hoạch 88/KH-UBND về tiêm chủng mở rộng tỉnh Lào Cai năm 2021
22. (21/12/2020) Công văn 2962/ATTP-NĐTT năm 2020 triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV2 do Cục An toàn thực phẩm ban hành
Quyền dân sự
1. (12/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. (05/05/2021) Quyết định 644/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 144 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
3. (05/05/2021) Quyết định 645/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Trần Minh Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
4. (05/05/2021) Quyết định 646/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Phú Tuân do Chủ tịch nước ban hành
5. (05/05/2021) Quyết định 647/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Bảy Giàu do Chủ tịch nước ban hành
6. (05/05/2021) Quyết định 648/QĐ-CTN năm 2021 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 74 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Nghệ An do Chủ tịch nước ban hành
7. (09/04/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Văn hóa - Xã hội
1. (20/05/2021) Quyết định 1642/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ em trong gia đình năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (20/05/2021) Quyết định 746/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (18/05/2021) Kết luận 01-KL/TW năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
4. (18/05/2021) Quyết định 576/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (01/04/2021) Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020-2030”
6. (15/03/2021) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
7. (10/03/2021) Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2021
8. (01/03/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn II (2021-2025) và năm 2021
9. (04/02/2021) Kế hoạch 329/KH-BTTTT năm 2021 về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
10. (01/02/2021) Hướng dẫn 173-HD/BTGTW về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
11. (28/09/2020) Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2020 về phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
12. (15/09/2020) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025
13. (04/09/2020) Chương trình 10/CTr-UBND năm 2020 về điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng của tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Lĩnh vực khác
1. (18/05/2021) Chỉ thị 2894/CT-BNN-TY năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (24/07/2020) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống sạt lở bờ sông, suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn