Bản Tin Văn Bản Mới 19/05/2021 08:13 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 15/5 - 18/5/2021

19/05/2021 08:13 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 15/5 - 18/5/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (17/05/2021) Quyết định 632/QĐ-BKHĐT năm 2021 về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (12/05/2021) Công văn 4779/BTC-TCDN năm 2021 thực hiện báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
3. (12/05/2021) Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (11/05/2021) Công văn 15160/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế áp dụng cho doanh nghiệp thụ hưởng thuộc dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (10/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bổ sung Khoản 3, Điều 17 Quy chế xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” ban hành kèm theo Quyết định 03/2013/QĐ-UBND
6. (06/05/2021) Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2021 về hoạt động của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (19/04/2021) Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
8. (26/08/2020) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025
9. (20/08/2020) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
Đầu tư
1. (12/05/2021) Quyết định 41/QĐ-VKSTC về điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (12/05/2021) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2021 thông qua phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang
3. (10/05/2021) Công văn 14876/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (05/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay và Quyết định 43/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 26/2013/NQ-UBND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay
5. (04/05/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn
6. (29/04/2021) Nghị quyết 366/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên
7. (29/04/2021) Nghị quyết 365/2021/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên
8. (28/04/2021) Nghị quyết 11/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông qua tại các Nghị quyết: 16/NQ-HĐND và 58/NQ-HĐND
9. (15/04/2021) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
10. (15/04/2021) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Kiên Giang
11. (09/02/2021) Công văn 813/BKHĐT-TH triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (11/12/2020) Nghị quyết 310/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (11/12/2020) Nghị quyết 307/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 tỉnh Bắc Ninh
14. (11/12/2020) Nghị quyết 305/NQ-HĐND năm 2020 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
15. (11/12/2020) Nghị quyết 306/NQ-HĐND năm 2020 về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
16. (09/12/2020) Nghị quyết 383/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Hòa Bình
17. (10/09/2020) Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
18. (07/09/2020) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2020 phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn
19. (11/08/2020) Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Thương mại
1. (17/05/2021) Quyết định 2442/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
2. (15/05/2021) Công văn 3185/VPCP-KTTH năm 2021 báo cáo về tình hình sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ thép do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/05/2021) Kế hoạch 227/KH-UBND về cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2021
4. (11/05/2021) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2021 về phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
5. (05/05/2021) Quyết định 48/QĐ-BCĐ389 năm 2021 sửa đổi danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 08/QĐ-BCĐ389 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
6. (26/04/2021) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
7. (22/04/2021) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (18/03/2021) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
9. (18/03/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục VII và Phụ lục VIII kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (02/11/2020) Kế hoạch 439/KH-UBND về nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2020
11. (27/08/2020) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống việc sử dụng hóa đơn để hợp thức cho hàng hóa nhập lậu do tỉnh Lạng Sơn ban hành
12. (06/08/2020) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
Xuất nhập khẩu
1. (07/05/2021) Công văn 2132/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường quản lý khoáng sản xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (11/05/2021) Công văn 15177/CTHN-TTHT năm 2021 về ghi nhận doanh thu và xử lý giảm doanh thu khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (11/05/2021) Công văn 15166/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (28/04/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND
4. (19/04/2021) Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam
5. (14/04/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
6. (12/11/2020) Quyết định 1544/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Bảo hiểm
1. (17/05/2021) Thông báo 108/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/04/2021) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
3. (22/03/2021) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Lao động - Tiền lương
1. (14/05/2021) Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (07/05/2021) Quyết định 534/QĐ-LĐTBXH năm 2021 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (27/04/2021) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2021 về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
4. (14/04/2021) Kế hoạch 180/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp biến động thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
5. (02/03/2021) Kế hoạch 121/KH-UBND đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021
6. (01/10/2020) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7. (19/09/2020) Quyết định 1851/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8. (10/08/2020) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030
Công nghệ thông tin
1. (14/05/2021) Quyết định 457/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 231 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021
2. (29/04/2021) Kế hoạch 1247/KH-UBND năm 2021 về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. (05/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (18/03/2021) Quyết định 96/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng Thông tin điện tử thành phần do tỉnh Bắc Ninh ban hành
5. (18/01/2021) Công văn 449/BGTVT-TTCNTT năm 2021 thực hiện phần mềm An toàn Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (05/01/2021) Quyết định 36/QĐ-UBND về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2021
7. (12/11/2020) Kế hoạch 464/KH-UBND năm 2020 về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8. (14/10/2020) Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
9. (28/08/2020) Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Lạng Sơn
Bất động sản
1. (10/05/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm c Mục 1.2 Khoản 1 Điều 1 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2. (29/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND
3. (28/04/2021) Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
4. (11/04/2021) Chỉ thị 869/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5. (24/08/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh; lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện, tỉnh Lạng Sơn
Dịch vụ pháp lý
1. (18/09/2020) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đăng ký biện pháp bảo đảm; Hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
Sở hữu trí tuệ
1. (07/09/2020) Quyết định 415/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Bộ máy hành chính
1. (17/05/2021) Quyết định 2171/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
2. (17/05/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (16/05/2021) Công điện 668/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế điện
4. (16/05/2021) Công văn 4002/BYT-DP năm 2021 về phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử Quốc gia do Bộ Y tế ban hành
5. (14/05/2021) Thông báo 106/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (14/05/2021) Quyết định 340/QĐ-UBDT về Danh mục hồ sơ của Ủy ban Dân tộc năm 2021
7. (13/05/2021) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
8. (13/05/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 tăng cường các biện pháp công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (12/05/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình liên quan đến việc cấp giấy phép quy hoạch
10. (10/05/2021) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
11. (07/05/2021) Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực công chức, lĩnh vực viên chức, lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, lĩnh vực quản lý Nhà nước về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (06/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2015/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
13. (06/05/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
14. (06/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
15. (04/05/2021) Kế hoạch 208/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
16. (04/05/2021) Quyết định 1430/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
17. (04/05/2021) Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
18. (29/04/2021) Quyết định 1459/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
19. (27/04/2021) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2021 về Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030
20. (26/04/2021) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
21. (26/04/2021) Quyết định 1402/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (23/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23. (23/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
24. (19/04/2021) Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
25. (12/04/2021) Quyết định 9/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
26. (06/04/2021) Kế hoạch 161/KH-UBND về duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par Index) của tỉnh Lào Cai năm 2021
27. (06/04/2021) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh
28. (06/04/2021) Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
29. (06/04/2021) Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế Bắc Ninh
30. (31/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm c, d, đ, e Khoản 1 Điều 14 Quy chế thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
31. (30/03/2021) Kế hoạch 149/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021
32. (23/03/2021) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
33. (23/03/2021) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2021 về phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
34. (18/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
35. (03/03/2021) Công văn 76/VPHĐBCQG-TT năm 2021 về cập nhật thông tin trích ngang người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
36. (03/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
37. (05/02/2021) Quyết định 262/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
38. (04/02/2021) Quyết định 169/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
39. (02/02/2021) Quyết định 88/QĐ-BNV về điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
40. (30/01/2021) Kế hoạch 283/KH-BCĐ thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2021 do Ban chỉ đạo hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" ban hành
41. (27/01/2021) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã hết hiệu lực thi hành
42. (26/01/2021) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
43. (25/01/2021) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020
44. (25/01/2021) Kế hoạch 204/KH-BTP năm 2021 về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
45. (18/01/2021) Thông tri 12/TT-MTTW-BTT năm 2021 hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
46. (13/01/2021) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
47. (29/12/2020) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án mô hình tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
48. (24/12/2020) Kế hoạch 584/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2021
49. (11/12/2020) Nghị quyết 318/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2021
50. (20/11/2020) Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
51. (18/11/2020) Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
52. (18/11/2020) Quyết định 1576/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
53. (18/11/2020) Quyết định 1577/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
54. (30/10/2020) Quyết định 1484/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
55. (21/09/2020) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
56. (18/09/2020) Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
57. (18/09/2020) Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
58. (17/09/2020) Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
59. (15/09/2020) Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
60. (15/09/2020) Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
61. (15/09/2020) Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
62. (15/09/2020) Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
63. (10/09/2020) Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
64. (08/09/2020) Quyết định 1752/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
65. (28/08/2020) Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
66. (28/08/2020) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
67. (28/08/2020) Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
68. (25/08/2020) Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
69. (12/08/2020) Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
70. (12/08/2020) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
71. (15/06/2020) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2020 về cải thiện, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025
72. (17/03/2020) Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 125 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
73. (06/03/2020) Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 18 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
74. (28/08/2019) Quyết định 1609/QĐ-BGTVT năm 2019 bãi bỏ Quyết định 3173/QĐ-BGTVT Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tài chính nhà nước
1. (14/05/2021) Quyết định 993/QĐ-BTC về giao, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
2. (14/05/2021) Quyết định 994/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
3. (14/05/2021) Quyết định 996/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
4. (12/05/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao năng khiếu các cấp; đội tuyển huyện, thị xã, thành phố và lực lượng học sinh của tỉnh tham dự Hội khỏe Phù đổng toàn quốc do tỉnh Long An ban hành
5. (12/05/2021) Công văn 4841/BTC-HCSN năm 2021 về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
6. (12/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (11/05/2021) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (11/05/2021) Công văn 3897/BYT-KHTC năm 2021 về thống nhất nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm COVID-19 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm cho các bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
9. (06/05/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
10. (04/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (29/04/2021) Nghị quyết 364/NQ-HĐND năm 2021 thông qua chủ trương bố trí ngân sách nhà nước để mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022
12. (29/04/2021) Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13. (19/04/2021) Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14. (19/04/2021) Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND quy định mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam
15. (19/04/2021) Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16. (13/04/2021) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2021 về áp dụng hệ số K thành phần trong thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng và phê duyệt diện tích rừng trong lưu vực, đơn giá, đối tượng được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020, tỉnh Lào Cai
17. (20/03/2021) Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2021 công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (03/03/2021) Kế hoạch 122/KH-UBND về kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
19. (08/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh
20. (31/12/2020) Quyết định 2551/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn
21. (31/12/2020) Quyết định 2550/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn
22. (11/12/2020) Nghị quyết 309/NQ-HĐND về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
23. (11/12/2020) Nghị quyết 308/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2019
24. (09/12/2020) Kế hoạch 550/KH-UBND năm 2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
25. (18/11/2020) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2020 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
26. (23/09/2020) Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (05/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Giao thông - Vận tải
1. (11/05/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Giáo dục
1. (14/05/2021) Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (14/05/2021) Công văn 1977/BGDĐT-GDTC về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh hè năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (12/05/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (12/05/2021) Thông báo 386/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp và Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh
5. (12/05/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (29/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
8. (22/04/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Lào Cai
9. (19/04/2021) Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (16/04/2021) Quyết định 1244/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
11. (06/04/2021) Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2021-2022
12. (10/03/2021) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2021 về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2021-2022
13. (18/05/2020) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2030” tại tỉnh Bắc Ninh
Tài nguyên - Môi trường
1. (17/05/2021) Công văn 3222/VPCP-NN năm 2021 về đề xuất tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án lấn biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/05/2021) Quyết định 636/QĐ-BTTTT năm 2021 Kế hoạch truyền thông về phòng chống thiên tai đến năm 2030 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (06/05/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (13/10/2020) Kế hoạch 411/KH-UBND năm 2020 về xây dựng, thẩm định và ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt" tỉnh Bắc Ninh
5. (06/10/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (07/07/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Thể thao - Y tế
1. (17/05/2021) Công văn 4006/BYT-DP năm 2021 về rà soát các trường hợp nhập cảnh và khu vực có nguy cơ mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (17/05/2021) Thông báo 109/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc-xin phòng COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/05/2021) Công văn 16390/CTHN-VP năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (16/05/2021) Công văn 4001/BYT-DP năm 2021 rà soát người về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
5. (15/05/2021) Quyết định 2422/QĐ-BYT năm 2021 bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định 1654/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
6. (15/05/2021) Công văn 08/CĐ-CTUBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (15/05/2021) Quyết định 2426/QĐ-BYT năm 2021 Hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định của ASEAN do Bộ Y tế ban hành
8. (14/05/2021) Quyết định 605/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
9. (14/05/2021) Công văn 3978/BYT-MT năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp do Bộ Y tế ban hành
10. (14/05/2021) Công văn 3965/BYT-AIDS năm 2021 về tăng cường chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tại các khu công nghiệp do Bộ Y tế ban hành
11. (14/05/2021) Thông báo 107/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (14/05/2021) Công văn 3979/BYT-DP năm 2021 về tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
13. (13/05/2021) Công văn 1380/LĐTBXH-VP năm 2021 yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
14. (13/05/2021) Công văn 1445/UBND-KGVX năm 2021 triển khai hệ thống giám sát bằng hệ thống camera tại khu cách ly tập trung theo chỉ đạo tại Công điện 597/CĐ-BCĐ do thành phố Hà Nội ban hành
15. (11/05/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
16. (11/05/2021) Công văn 14908/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi người nước ngoài nhập cảnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (10/05/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
18. (07/05/2021) Thông báo 611/TB-BYT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tại cuộc họp về văn bằng chứng chỉ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là bác sỹ do Bộ Y tế ban hành
19. (27/04/2021) Kế hoạch 200/KH-UBND thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
20. (13/04/2021) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2021 về xây dựng cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
21. (05/04/2021) Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
22. (01/04/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2030
23. (22/03/2021) Kế hoạch 191/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
24. (09/03/2021) Kế hoạch 265/KH-BCĐTƯATTP triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 do Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm ban hành
25. (05/03/2021) Quyết định 1467/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do Bộ Y tế ban hành
26. (04/03/2021) Công văn 102/MT-YT năm 2021 hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
27. (02/02/2021) Công văn 121/UBDT-TT năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 do Uỷ ban Dân tộc ban hành
28. (01/02/2021) Quyết định 983/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
29. (29/01/2021) Công văn 492/BTNMT-VP năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
30. (28/01/2021) Công điện 95/CĐ-BYT năm 2021 về tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 điện
31. (28/12/2020) Kế hoạch 598/KH-UBND năm 2020 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
32. (21/12/2020) Kế hoạch 578/KH-UBND năm 2020 về Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
33. (16/12/2020) Kế hoạch 564/KH-UBND năm 2020 về hành động thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
34. (13/10/2020) Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2025
Quyền dân sự
1. (28/04/2021) Quyết định 628/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Lưu Minh Đức do Chủ tịch nước ban hành
2. (28/04/2021) Quyết định 629/QĐ-CTN năm 2021 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Jan, Ching-Mei do Chủ tịch nước ban hành
3. (28/04/2021) Quyết định 621/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
4. (28/04/2021) Quyết định 622/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
5. (28/04/2021) Quyết định 627/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Hoàng Ý Nhi do Chủ tịch nước ban hành
6. (28/04/2021) Quyết định 619/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
7. (28/04/2021) Quyết định 620/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Malaysia do Chủ tịch nước ban hành
8. (28/04/2021) Quyết định 623/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
9. (28/04/2021) Quyết định 624/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
10. (28/04/2021) Quyết định 625/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Bungari do Chủ tịch nước ban hành
11. (28/04/2021) Quyết định 626/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
12. (04/08/2020) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (14/05/2021) Công văn 1978/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (12/05/2021) Kế hoạch 226/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
3. (11/05/2021) Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030
4. (06/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về Quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
5. (28/04/2021) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2021 về khung tổ chức hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
6. (23/04/2021) Quyết định 1307/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp trong quản lý khách du lịch tham quan, lưu trú tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (19/04/2021) Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
8. (07/04/2021) Kế hoạch 1125/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
9. (01/04/2021) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược quảng bá thương hiệu Sa Pa - Fansipan giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành
10. (31/03/2021) Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
11. (12/01/2021) Công văn 267/VPCP-TH về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (27/11/2020) Kế hoạch 516/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình trợ giúp Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030
13. (26/11/2020) Kế hoạch 510/KH-UBND năm 2020 về hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Bắc Ninh thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
14. (07/08/2020) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2020 khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
15. (05/08/2020) Kế hoạch 2730/KH-UBND năm 2020 về khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
16. (12/05/2020) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025
Lĩnh vực khác
1. (17/05/2021) Công điện 631/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (14/05/2021) Thông báo 2772/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 các tỉnh phía Nam và triển khai Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 434/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (09/04/2021) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2021 về tái đàn, phát triển chăn nuôi lợn bền vững giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành
4. (30/11/2020) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
5. (09/09/2020) Kế hoạch 364/KH-UBND năm 2020 về Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2025
6. (19/08/2020) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2020 về Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 869

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn