Bản Tin Văn Bản Mới 15/05/2021 11:20 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 12/5 - 14/5/2021

15/05/2021 11:20 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 12/5 - 14/5/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (11/05/2021) Thông báo 100/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/05/2021) Công văn 2677/BKHĐT-PTDN năm 2021 về rà soát, tổng hợp các doanh nghiệp hiện nay vẫn duy trì mô hình tổ chức theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (05/05/2021) Công văn 2083/TCHQ-PC năm 2021 trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tháng 12/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (06/04/2021) Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và thủ tục hành chính đặc thù hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
5. (31/12/2020) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021
6. (31/12/2020) Quyết định 2809/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
7. (23/12/2020) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
8. (20/11/2020) Công văn 7396/TCHQ-ĐTCBL năm 2021 trả lời Công văn 05/2020/CV-HH về xử lý vi phạm hành chính của hải quan cửa khẩu gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (21/10/2020) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2020 về nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025
Đầu tư
1. (12/05/2021) Văn bản hợp nhất 2722/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (11/05/2021) Công điện 02/CĐ-BKHĐT năm 2021 về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (11/05/2021) Công văn 15175/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (07/05/2021) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2021 về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
5. (07/05/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng
6. (29/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7. (14/04/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2021
8. (05/03/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025
9. (13/10/2020) Quyết định 2080/QĐ-UBND năm 2020 về thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
Thương mại
1. (12/05/2021) Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2021 ký Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản do Chính phủ ban hành
2. (12/05/2021) Công văn 601/THH-CDS năm 2021 về cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP do Cục Tin học hóa ban hành
3. (12/05/2021) Công văn 2621/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
4. (11/05/2021) Công văn 4110/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá xì gà do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (06/05/2021) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6. (27/04/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021
7. (05/04/2021) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
8. (02/04/2021) Kế hoạch 229/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
9. (29/03/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do tỉnh Sơn La ban hành
10. (26/03/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
11. (26/02/2021) Quyết định 226/QĐ-UBND phê duyệt chương trình Khuyến công; chương trình Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn; Chương trình công nghiệp hỗ trợ năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
12. (26/02/2021) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
13. (30/12/2020) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2020 về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Giàu do tỉnh Bắc Ninh ban hành
14. (09/12/2020) Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
Xuất nhập khẩu
1. (13/05/2021) Công văn 2224/TCHQ-PC năm 2021 thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (08/03/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2021 thực hiện thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (11/05/2021) Công văn 1462/TCT-DNL năm 2021 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành
2. (11/05/2021) Công văn 15176/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn dịch vụ ăn uống do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/05/2021) Công văn 15172/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (10/05/2021) Công văn 14875/CTHN-TTHT năm 2021 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (31/03/2021) Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2021 quy định về bổ sung nơi nộp hồ sơ khai Lệ phí trước bạ ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (16/10/2020) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2020 thực hiện thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Bảo hiểm
1. (13/05/2021) Công văn 1251/BHXH-CSYT năm 2021 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (13/04/2021) Kế hoạch 88/KH-UBND về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
3. (23/03/2021) Công văn 702/BHXH-CNTT năm 2021 bổ sung hướng dẫn triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (10/05/2021) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (30/04/2021) Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
3. (12/04/2021) Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
4. (24/12/2020) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
5. (22/10/2020) Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
6. (30/09/2020) Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2020 công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (24/09/2020) Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Công nghệ thông tin
1. (10/05/2021) Quyết định 532/QĐ-UBND công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021
2. (07/05/2021) Quyết định 682/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp ban hành
3. (06/05/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021
4. (06/05/2021) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
5. (05/05/2021) Kế hoạch 62/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 do tỉnh Ninh Bình ban hành
6. (26/04/2021) Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý và vận hành hệ thống thông tin cơ sở kỹ thuật số trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (26/04/2021) Kế hoạch 138/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
8. (06/04/2021) Kế hoạch 953/KH-UBND triển khai nhiệm vụ về Thông tin điện tử năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
9. (23/12/2020) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (30/11/2020) Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2020 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
11. (25/11/2020) Quyết định 2440/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
12. (30/10/2020) Kế hoạch 2451/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025
Bất động sản
1. (04/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
2. (29/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuế đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 36/2017/QĐ-UBND
3. (28/04/2021) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4. (28/04/2021) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đề cương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021–2025 và định hướng đến năm 2030
5. (27/04/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình
6. (26/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về xác định, thẩm định phương án giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
7. (23/03/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại khu vực quy hoạch dự án phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
8. (26/02/2021) Quyết định 175/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
9. (26/02/2021) Quyết định 174/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
10. (26/02/2021) Quyết định 173/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
11. (26/02/2021) Quyết định 169/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
12. (31/12/2020) Quyết định 2846/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Dịch vụ pháp lý
1. (12/05/2021) Công văn 542/UBDT-PC năm 2021 về tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (26/08/2020) Quyết định 1717/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực luật sư, đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, chứng thực, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
Bộ máy hành chính
1. (13/05/2021) Thông tư 02/2021/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (13/05/2021) Công văn 2135/BNV-CQĐP năm 2021 hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 do Bộ Nội vụ ban hành
3. (11/05/2021) Công văn 2057/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
4. (11/05/2021) Công văn 2056/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
5. (11/05/2021) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
6. (11/05/2021) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh chức danh nghề nghiệp và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu trong Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
7. (11/05/2021) Chỉ thị 6/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
8. (10/05/2021) Quyết định 185/QĐ-PCTT-ƯPKP năm 2021 về tiêu chí chấm điểm "Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hạn kiểu mẫu" thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020-2025 do Tổng cục phòng, chống thiên tai ban hành
9. (07/05/2021) Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới; sửa đổi, bổ sung và được thay thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
10. (07/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm h Khoản 1 Điều 4 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 57/2018/QĐ-UBND (được bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 57/2018/QĐ-UBND)
11. (07/05/2021) Quyết định 673/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án do Bộ Tư pháp ban hành
12. (07/05/2021) Kế hoạch 1378/KH-BTP-BTNMT về phối hợp thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021
13. (06/05/2021) Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
14. (06/05/2021) Kế hoạch 1286/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
15. (06/05/2021) Chỉ thị 02-CT/TW năm 2021 về lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
16. (06/05/2021) Công văn 660/HĐBCQG-VP năm 2021 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
17. (05/05/2021) Quyết định 668/QĐ-BTP về Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021 của Bộ Tư pháp
18. (04/05/2021) Quyết định 667/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" do Bộ Tư pháp ban hành
19. (04/05/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
20. (29/04/2021) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
21. (29/04/2021) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
22. (29/04/2021) Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
23. (29/04/2021) Quyết định 662/QĐ-BTP về Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2021
24. (29/04/2021) Quyết định 663/QĐ-BTP về Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
25. (29/04/2021) Quyết định 665/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp ban hành
26. (28/04/2021) Quyết định 641/QĐ-BTP năm 2021 phê duyệt kết quả kỳ thi và kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2020 của Bộ Tư pháp
27. (27/04/2021) Thông tư 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
28. (23/04/2021) Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt bổ sung danh mục và số lượng tài liệu in phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
29. (20/04/2021) Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30. (13/04/2021) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
31. (12/04/2021) Nghị quyết 352/NQ-HĐND năm 2021 về quản lí, sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
32. (12/04/2021) Nghị quyết 346/NQ-HĐND năm 2021 về tán thành chủ trương thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
33. (12/04/2021) Nghị quyết 348/NQ-HĐND về quyết định tổng số chỉ tiêu, điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hợp đồng lao động theo Nghị định 68, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
34. (08/04/2021) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại đơn vị sự nghiệp do tỉnh Bắc Ninh ban hành
35. (06/04/2021) Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
36. (06/04/2021) Quyết định 369/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh
37. (29/03/2021) Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
38. (29/03/2021) Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2021 quy định về mầu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
39. (05/03/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do tỉnh Lạng Sơn ban hành
40. (01/03/2021) Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
41. (01/03/2021) Quyết định 246/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2021
42. (26/01/2021) Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2020 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
43. (26/01/2021) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
44. (22/01/2021) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020
45. (21/01/2021) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020
46. (20/01/2021) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2020
47. (19/01/2021) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020
48. (18/01/2021) Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
49. (15/01/2021) Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2020
50. (29/12/2020) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2020 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
51. (26/12/2020) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2020 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
52. (24/12/2020) Quyết định 5250/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2021
53. (07/12/2020) Quyết định 2520/QĐ-UBND năm 2020 quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
54. (02/12/2020) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2020 quy định về xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
55. (27/11/2020) Quyết định 2183/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
56. (26/11/2020) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt thay thế Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
57. (20/11/2020) Quyết định 2410/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
58. (20/11/2020) Quyết định 2401/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế môt cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
59. (19/11/2020) Kế hoạch 4325/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
60. (14/11/2020) Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
61. (13/11/2020) Quyết định 2356/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
62. (06/11/2020) Quyết định 2279/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
63. (03/11/2020) Quyết định 2264/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
64. (02/11/2020) Quyết định 2254/QĐ-UBND năm 2020 về thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
65. (29/10/2020) Quyết định 2225/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt thay thế Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
66. (22/10/2020) Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
67. (22/10/2020) Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
68. (15/10/2020) Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
69. (12/10/2020) Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2020 về thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
70. (06/10/2020) Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
71. (06/10/2020) Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
72. (02/10/2020) Quyết định 1927/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 782/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
73. (24/09/2020) Quyết định 1881/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
74. (17/09/2020) Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt bổ sung Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
75. (17/09/2020) Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực công chức thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
76. (10/09/2020) Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
77. (10/09/2020) Quyết định 1773/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
78. (10/09/2020) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
79. (01/09/2020) Quyết định 1779/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
80. (21/08/2020) Quyết định 1675/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
81. (22/01/2020) Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Vi phạm hành chính
1. (12/05/2021) Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (10/05/2021) Công văn 50/TANDTC-TH năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của hệ thống Tòa án nhân dân do Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm của Tòa án nhân dân ban hành
2. (06/05/2021) Kế hoạch 1287/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
3. (20/12/2020) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2020 triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4. (12/06/2018) Công văn 2000/CSĐT(C44) năm 2018 về áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 do Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành
Tài chính nhà nước
1. (12/05/2021) Công văn 617/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/05/2021) Quyết định 702/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện của Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại do Liên minh Châu âu (EU) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (11/05/2021) Thông báo 99/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (10/05/2021) Công văn 1367/UBND-KT năm 2021 về công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (10/05/2021) Quyết định 939/QĐ-BTC năm 2021 bổ sung kinh phí mua gạo để xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại địa phương từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/11/2020 do Bộ Tài chính ban hành
6. (10/05/2021) Công văn 1545/BXD-KTXD năm 2021 thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến các hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (05/05/2021) Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sự nghiệp kinh tế) của thành phố Hà Nội
8. (29/04/2021) Quyết định 484/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
9. (28/04/2021) Công văn 4260/BTC-DT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng và ước thực hiện 4 tháng năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
10. (09/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11. (06/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về giá sản phẩm dịch vụ công hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (02/04/2021) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (công lập) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (29/03/2021) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Sở Xây dựng quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
14. (26/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về giao nhiệm vụ thu, chi cho thành phố Thủ Đức và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (19/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025
16. (18/03/2021) Chỉ thị 3/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
17. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
18. (15/01/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hải Phòng
19. (15/01/2021) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng
20. (31/12/2020) Quyết định 2807/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn
21. (31/12/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
22. (30/12/2020) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2020 về Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
23. (21/12/2020) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
24. (15/12/2020) Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt điều chỉnh giá cước trong hoạt động phát hành báo chí công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
25. (14/12/2020) Quyết định 2598/QĐ-UBND năm 2020 về giá in và giá bán báo Lạng Sơn
26. (02/12/2020) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27. (15/10/2020) Quyết định 2090/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28. (01/10/2020) Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Xây dựng - Đô thị
1. (12/05/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và quy định điều kiện về quy mô của công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (10/05/2021) Quyết định 482/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3. (05/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định 49/2019/QĐ-UBND
4. (12/04/2021) Nghị quyết 358/NQ-HĐND năm 2021 về đặt tên đường, tên phố Đô thị Phố Mới mở rộng (giai đoạn 1) do tỉnh Bắc Ninh ban hành
5. (25/12/2020) Quyết định 2706/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035
Giao thông - Vận tải
1. (12/05/2021) Công văn 4132/BGTVT-VT năm 2021 xử lý thông tin báo nêu về sự minh bạch phí sân bay và an ninh trong trường hợp hành khách hủy vé, bỏ vé do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (12/05/2021) Công văn 4157/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông nông thôn góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (04/05/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 10 của Quy định về phối hợp, phân cấp quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
4. (02/03/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (02/12/2020) Quyết định 2499/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt, công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
6. (23/10/2020) Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sửa chữa đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2021-2025
Giáo dục
1. (14/05/2021) Công văn 3964/BYT-AIDS năm 2021 về tăng cường chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS trong trường học do Bộ Y tế ban hành
2. (13/05/2021) Công văn 1638/TB-SGDĐT năm 2021 về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/05/2021) Công văn 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (13/05/2021) Công văn 1949/BGDĐT-GDTH năm 2021 thực hiện hoạt động và giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (13/05/2021) Thông báo 104/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (13/05/2021) Công văn 1444/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành
7. (13/05/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
8. (11/05/2021) Công văn 1374/SGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn dạy học cho khối 9 và khối 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (29/04/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ngành giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
10. (07/04/2021) Quyết định 123/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2021-2022
11. (07/04/2021) Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2021-2022
12. (19/02/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
13. (29/12/2020) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
14. (29/12/2020) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
15. (26/12/2020) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2020 thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (11/05/2021) Công điện 568/CĐ-TCLN-KL năm 2021 về phòng cháy, chữa cháy rừng do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
2. (06/05/2021) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình giai đoạn năm 2021-2025
3. (04/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (29/04/2021) Kế hoạch 276/KH-UBND về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh năm 2021
5. (12/04/2021) Nghị quyết 357/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 167/NQ-HĐND thông qua Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025
6. (31/03/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2021 về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
7. (10/03/2021) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030
8. (21/03/2016) Quyết định 1063/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ Công thương ban hành
Thể thao - Y tế
1. (14/05/2021) Quyết định 2394/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt tài liệu "Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật thiết lập và vận hành Ngân hàng sữa mẹ" do Bộ Y tế ban hành
2. (13/05/2021) Công văn 4198/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (13/05/2021) Thông báo 105/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (13/05/2021) Thông báo 103/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (13/05/2021) Công văn 17/CV-BCĐ năm 2021 về tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội ban hành
6. (13/05/2021) Công văn 367/AIDS-GSXN năm 2021 về tăng cường bảo mật và đảm bảo tính chính xác thông tin các trường hợp xét nghiệm nhiễm HIV do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
7. (12/05/2021) Công văn 1893/VKSTC-V8 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
8. (12/05/2021) Công điện 07/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh do thành phố Hà Nội điện
9. (12/05/2021) Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2021 về tăng cường triển khai biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (11/05/2021) Công văn 473/KCB-NV năm 2021 về dự trữ thuốc điều trị phòng Covid-19 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
11. (11/05/2021) Thông báo 102/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới phía Tây Nam và cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (11/05/2021) Công văn 1518/BVHTTDL-TCDL năm 2021 đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
13. (11/05/2021) Thông báo 101/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (11/05/2021) Công văn 3886/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
15. (11/05/2021) Kế hoạch 1222/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống bệnh lao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030
16. (10/05/2021) Công văn 2021/BNV-BCĐ năm 2021 về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ ban hành
17. (06/05/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
18. (14/04/2021) Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế Văn hóa, Thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
19. (12/04/2021) Nghị quyết 354/NQ-HĐND thông qua chủ trương ban hành Đề án Ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành y tế Bắc Ninh năm 2021
20. (05/04/2021) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2021 về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021-2022
21. (08/03/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22. (05/03/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23. (09/11/2020) Công văn 4159/BVHTTDL-TCDL năm 2020 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Quyền dân sự
1. (08/12/2020) Quyết định 2535/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Văn hóa - Xã hội
1. (13/05/2021) Công văn 3129/VPCP-NC năm 2021 về thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho bảo vệ dân phố do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/05/2021) Kế hoạch 73/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (10/05/2021) Kế hoạch 119/KH-UBND về tổ chức hoạt động văn hóa đọc năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (10/05/2021) Công văn 1314/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (06/05/2021) Quyết định 2027/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
6. (29/04/2021) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7. (29/04/2021) Kế hoạch 275/KH-UBND thực hiện công tác gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2021
8. (13/04/2021) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2021 về xây dựng và phát triển hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
9. (09/04/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2021 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
10. (08/04/2021) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2021 quy định về hiện vật khen thưởng và việc công bố, trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
11. (05/04/2021) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (31/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
13. (01/03/2021) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14. (29/01/2021) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15. (24/12/2020) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2020 về xúc tiến du lịch năm 2021 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
16. (20/12/2020) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2020 tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do tỉnh Lạng Sơn ban hành
17. (08/12/2020) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (09/11/2020) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19. (05/10/2020) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 tỉnh Lạng Sơn
Lĩnh vực khác
1. (11/05/2021) Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (29/04/2021) Công văn 2462/BNN-KHCN về Báo cáo kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 06 tháng đầu năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (05/03/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2021 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
4. (20/10/2020) Quyết định 2119/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 848

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn