Bản Tin Văn Bản Mới 12/05/2021 09:50 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 08/5 - 11/5/2021

12/05/2021 09:50 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 08/5 - 11/5/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (10/05/2021) Quyết định 695/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/05/2021) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3. (04/05/2021) Công văn 14207/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (06/04/2021) Kế hoạch 869/KH-UBND thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
5. (10/09/2020) Kế hoạch 1935/KH-UBND năm 2020 triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” do tỉnh Lai Châu ban hành
Đầu tư
1. (07/05/2021) Quyết định 677/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 209, tỉnh Cao Bằng” vay vốn Quỹ Abu-Dhabi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/05/2021) Quyết định 672/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 - Tiểu Dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (28/04/2021) Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (27/04/2021) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang
5. (08/04/2021) Kế hoạch 887/KH-UBND về Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lai Châu năm 2021
6. (31/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sug một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND
7. (19/03/2021) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
8. (15/12/2020) Quyết định 1777/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
Thương mại
1. (06/05/2021) Nghị quyết 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
2. (28/04/2021) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án "Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030" do tỉnh Lạng Sơn ban hành
3. (26/04/2021) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
4. (15/04/2021) Kế hoạch 968/KH-UBND thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
5. (31/03/2021) Kế hoạch 773/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 259/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Lai Châu ban hành
6. (10/03/2021) Kế hoạch 558/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 194/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lai Châu ban hành
7. (26/02/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
8. (25/02/2021) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị chuối tây tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023
9. (31/12/2020) Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
10. (24/12/2020) Kế hoạch 3028/KH-UBND năm 2020 về cải thiện chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Lai Châu năm 2021
11. (18/11/2020) Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2020 quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
12. (06/07/2020) Kế hoạch 1344/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (29/04/2021) Công văn 3029/NHNN-TTGSNH năm 2021 về vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (09/03/2021) Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (06/05/2021) Công văn 1374/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (07/05/2021) Quyết định 673/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/05/2021) Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3. (04/05/2021) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (29/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
5. (29/04/2021) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2021 về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (20/04/2021) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực: Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
7. (26/03/2021) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
8. (26/03/2021) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
9. (22/03/2021) Kế hoạch 682/KH-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
10. (14/12/2020) Kế hoạch 2920/KH-UBND năm 2020 về luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
11. (09/12/2020) Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
12. (03/09/2020) Kế hoạch 1853/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030
13. (03/09/2020) Kế hoạch 1855/KH-UBND năm 2020 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
Công nghệ thông tin
1. (05/05/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2. (05/05/2021) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025”
3. (04/05/2021) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. (16/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5. (09/04/2021) Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang
6. (25/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (19/02/2021) Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
8. (03/02/2021) Quyết định 429/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bình Định năm 2021
9. (25/12/2020) Quyết định 854/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (24/12/2020) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn
11. (23/11/2020) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (17/11/2020) Quyết định 2294/QĐ-UBND năm 2020 quy định Bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
13. (16/11/2020) Kế hoạch 4294/KH-UBND năm 2020 triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP do tỉnh Kon Tum ban hành
14. (10/11/2020) Kế hoạch 4222/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg "phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15. (05/11/2020) Kế hoạch 2528/KH-UBND năm 2020 hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2021
16. (28/10/2020) Kế hoạch 4068/KH-UBND năm 2020 thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Kon Tum vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
Bất động sản
1. (28/04/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2. (24/03/2021) Quyết định 225/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
3. (12/03/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
4. (12/03/2021) Quyết định 161/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
5. (12/03/2021) Quyết định 160/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum
6. (25/02/2021) Quyết định 135/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
7. (14/12/2020) Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (06/07/2020) Công văn 1439/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
9. (20/03/2020) Công văn 1437/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thành phần hồ sơ đăng ký biến động trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (01/03/2021) Chỉ thị 2/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (26/10/2020) Quyết định 2141/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thừa phát lại, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
Sở hữu trí tuệ
1. (20/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đánh giá, cách chấm điểm công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (26/02/2021) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
Bộ máy hành chính
1. (09/05/2021) Công văn 1999/BNV-BCĐ về tiến độ và nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành
2. (08/05/2021) Công văn 3042/VPCP-NC năm 2021 về sáp nhập các Ban Chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống tội phạm do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/05/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính do thành phố Cần Thơ ban hành
4. (07/05/2021) Quyết định 1985/QĐ-BNN-TCCB năm 2021 về phân công công tác đối với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (07/05/2021) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2021 về hình thức, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức do tỉnh Lạng Sơn ban hành
6. (06/05/2021) Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (06/05/2021) Quyết định 509/QĐ-BXD năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng
8. (05/05/2021) Quyết định 18/QĐ-UBMC về Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
9. (05/05/2021) Công văn 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG năm 2021 về vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
10. (04/05/2021) Công văn 640/HĐBCQG-TBVBPLTTTT năm 2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
11. (04/05/2021) Hướng dẫn 61/HD-MTTW-BTT năm 2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
12. (30/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 353/2016/QĐ-UBND
13. (30/04/2021) Công văn 193/VPHĐBCQG-PL năm 2021 hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
14. (29/04/2021) Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
15. (29/04/2021) Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
16. (29/04/2021) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
17. (28/04/2021) Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
18. (28/04/2021) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
19. (28/04/2021) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
20. (28/04/2021) Quyết định 161/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
21. (27/04/2021) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
22. (22/04/2021) Quyết định 725/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, lâm nghiệp
23. (22/04/2021) Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
24. (22/04/2021) Quyết định 213/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25. (20/04/2021) Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
26. (20/04/2021) Hướng dẫn 220/HD-UBND năm 2021 về chi trả trợ cấp một lần đối với Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã do tỉnh Bắc Kạn ban hành
27. (19/04/2021) Kế hoạch 216/KH-UBND thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
28. (19/04/2021) Báo cáo 128/BC-CP năm 2021 tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành
29. (19/04/2021) Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30. (16/04/2021) Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bị thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
31. (16/04/2021) Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
32. (16/04/2021) Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2021 công bố cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Giang ban hành
33. (16/04/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
34. (16/04/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung mổ số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
35. (16/04/2021) Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
36. (16/04/2021) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
37. (15/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 39/2015/QĐ-UBND
38. (14/04/2021) Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
39. (13/04/2021) Công văn 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT năm 2021 hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
40. (12/04/2021) Quyết định 659/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
41. (09/04/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2011/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên
42. (07/04/2021) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ theo dõi ngành, lĩnh vực; giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị do tỉnh Bắc Giang ban hành
43. (02/04/2021) Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do tỉnh Khánh Hòa ban hành
44. (31/03/2021) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh Kon Tum
45. (30/03/2021) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
46. (26/03/2021) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
47. (26/03/2021) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
48. (26/03/2021) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
49. (26/03/2021) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
50. (26/03/2021) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
51. (24/03/2021) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
52. (22/03/2021) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2021 thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
53. (22/03/2021) Kế hoạch 683/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
54. (19/03/2021) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
55. (19/03/2021) Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
56. (19/03/2021) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
57. (19/03/2021) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
58. (19/03/2021) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
59. (09/03/2021) Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
60. (04/03/2021) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
61. (04/03/2021) Kế hoạch 115/KH-UBND về công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
62. (02/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
63. (02/03/2021) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2021 về bộ tiêu chí đánh giá bộ phận một cửa, công chức một cửa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
64. (01/03/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
65. (27/02/2021) Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
66. (24/02/2021) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2021 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
67. (23/02/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
68. (01/02/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
69. (31/01/2021) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2020 do thành phố Hải Phòng ban hành
70. (29/01/2021) Quyết định 412/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành năm 2020
71. (27/01/2021) Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần (tính đến ngày 31/12/2020)
72. (24/01/2021) Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
73. (24/01/2021) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
74. (24/01/2021) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
75. (24/01/2021) Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
76. (23/01/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
77. (23/01/2021) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
78. (15/01/2021) Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
79. (13/01/2021) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
80. (12/01/2021) Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
81. (05/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
82. (23/12/2020) Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
83. (21/12/2020) Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
84. (21/12/2020) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
85. (18/12/2020) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
86. (14/12/2020) Quyết định 2471/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
87. (14/12/2020) Kế hoạch 2923/KH-UBND năm 2020 về triển khai hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và thành phố Hà Nội
88. (14/12/2020) Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
89. (14/12/2020) Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021
90. (14/12/2020) Kế hoạch 2919/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021
91. (08/12/2020) Quyết định 826/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum
92. (02/12/2020) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực: Y tế dự phòng; Khám bệnh, chữa bệnh; Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
93. (09/11/2020) Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
94. (04/11/2020) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
95. (30/10/2020) Quyết định 2178/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang
96. (09/10/2020) Quyết định 2032/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
97. (02/10/2020) Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
98. (23/09/2020) Quyết định 2253/QĐ-UBND năm 2020 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
99. (14/09/2020) Quyết định 1844/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
100. (14/09/2020) Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật; khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
101. (01/09/2020) Quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
102. (25/05/2020) Công văn 2762/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Vi phạm hành chính
1. (26/02/2021) Kế hoạch 674/KH-UBND về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trách nhiệm hình sự
1. (29/04/2021) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (27/04/2021) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
3. (10/04/2021) Kế hoạch 1481/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi (Giai đoạn 2021-2025) do tỉnh Bắc Giang ban hành
Tài chính nhà nước
1. (08/05/2021) Công văn 3025/VPCP-KTTH về công tác điều hành giá năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/05/2021) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3. (27/04/2021) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn năm 2021
4. (22/04/2021) Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (20/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
6. (20/04/2021) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 389/QĐ-UBND về giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
7. (16/04/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang
8. (29/03/2021) Kế hoạch 173/KH-UBND về thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
9. (23/02/2021) Quyết định 412/QĐ-UBND Chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
10. (07/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Hưng Yên
11. (06/01/2021) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 về ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
12. (08/12/2020) Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2019
13. (08/12/2020) Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
14. (02/10/2020) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quản lý
Xây dựng - Đô thị
1. (07/05/2021) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2021 về xây dựng Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (04/05/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (24/03/2021) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2021 triển khai lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4. (22/03/2021) Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030
5. (22/03/2021) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết 112/NQ-HĐND
6. (10/03/2021) Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2021 công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (28/04/2020) Công văn 2029/BXD-HĐXD năm 2020 về giấy tờ cấp giấy phép xây dựng để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (07/05/2021) Công văn 602/TTg-CN năm 2021 thực hiện Báo cáo giám sát về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/04/2021) Thông tư 10/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2016/TT-BGTVT quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (12/03/2021) Quyết định 812/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (01/03/2021) Kế hoạch 464/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (03/02/2021) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2060/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Giáo dục
1. (11/05/2021) Công văn 1891/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (10/05/2021) Công văn 3064/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Kết luận tại Thông báo 76/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/05/2021) Chỉ thị 9/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tại tỉnh Gia Lai
4. (29/04/2021) Kế hoạch 1137/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đề án dạy và học ngoại ngữ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (29/04/2021) Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2021-2022
6. (27/04/2021) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn, trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2021-2022
7. (14/04/2021) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8. (28/03/2021) Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo
9. (23/03/2021) Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2021-2022
10. (09/03/2021) Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang từ năm học 2021-2022
11. (25/02/2021) Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (04/11/2020) Kế hoạch 2506/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (08/05/2021) Công văn 3045/VPCP-TCCV năm 2021 Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/05/2021) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3. (04/05/2021) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt phương án quản lý bền vững rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
4. (03/05/2021) Thông báo 91/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (29/04/2021) Chỉ thị 5/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (28/04/2021) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận 56-KL/TW do tỉnh Ninh Bình ban hành
7. (17/04/2021) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8. (15/04/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (12/04/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực do tỉnh Bắc Ninh ban hành
10. (07/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
11. (15/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
12. (09/03/2021) Kế hoạch 541/KH-UBND năm 2021 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025
13. (09/03/2021) Kế hoạch 37/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2021
14. (23/02/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND về phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn năm 2021
15. (20/01/2021) Quyết định 246/QĐ-UBND về Kế hoạch Bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021
16. (06/10/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
17. (24/08/2020) Kế hoạch 1729/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
Thể thao - Y tế
1. (11/05/2021) Công văn 1408/UBND-KGVX năm 2021 về tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (11/05/2021) Công văn 410/YDCT-YDCT năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền do Cục Quản lý Y Dược cổ truyền ban hành
3. (11/05/2021) Công văn 125/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
4. (10/05/2021) Công văn 4042/BGTVT-CYT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo 98/TB-VPCP và Thông báo 89/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (10/05/2021) Công văn 472/KCB-NV năm 2021 triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
6. (10/05/2021) Công văn 466/KCB-PHCN&GĐ năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người khuyết tật do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
7. (10/05/2021) Công văn 3835/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giường bệnh và thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
8. (10/05/2021) Công điện 628/CĐ-BCĐQG năm 2021 về khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 điện
9. (10/05/2021) Công văn 3846/CV-BCĐ năm 2021 chỉ đạo khảo sát, kết nối hệ thống camera tại các cơ sở cách ly tập trung do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quản lý do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
10. (10/05/2021) Công văn 3842/BYT-DP năm 2021 về tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
11. (10/05/2021) Công văn 3848/BYT-DP năm 2021 triển khai xét nghiệm SAR-CoV-2 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành
12. (10/05/2021) Công văn 3836/CV-BCĐ năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 điện
13. (08/05/2021) Công văn 3828/BYT-KCB năm 2021 hướng dẫn phân luồng người bệnh đi khám, chữa bệnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện K do Bộ Y tế ban hành
14. (08/05/2021) Thông báo 98/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (07/05/2021) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022
16. (07/05/2021) Công văn 3796/BYT-DP năm 2021 về tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành
17. (07/05/2021) Quyết định 2263/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ Y tế ban hành
18. (07/05/2021) Thông báo 273/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên thứ 109)
19. (07/05/2021) Công văn 517/K2ĐT-VP năm 2021 triển khai biện pháp phòng, chống COVID-19 do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành
20. (07/05/2021) Công văn 3824/BYT-KCB năm 2021 hướng dẫn phân luồng người bệnh đi khám, chữa bệnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở 3 do Bộ Y tế ban hành
21. (07/05/2021) Công văn 454/KCB-QLCL&CĐT năm 2021 về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 trong bệnh viện, cơ sở y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
22. (07/05/2021) Công văn 3823/BYT-DP năm 2021 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Y tế ban hành
23. (07/05/2021) Công văn 1988/BNV-TGCP năm 2021 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Nội vụ ban hành
24. (07/05/2021) Công văn 367/DP-DT năm 2021 về rà soát, cách ly người về từ khu vực có dịch do Cục Y tế dự phòng ban hành
25. (06/05/2021) Công văn 206/VPHĐBCQG năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong cuộc bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
26. (06/05/2021) Thông báo 270/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 108)
27. (06/05/2021) Công văn 2505/SYT-NVY năm 2021 thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (06/05/2021) Công văn 361/DP-DT năm 2021 rà soát, cách ly người về từ khu vực có dịch do Cục Y tế dự phòng ban hành
29. (06/05/2021) Công văn 1486/BXD-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Xây dựng ban hành
30. (04/05/2021) Công văn 2057/BTNMT-VP năm 2021 về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
31. (04/05/2021) Kế hoạch 114/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
32. (26/04/2021) Kế hoạch 1067/KH-UBND năm 2021 về duy trì và nâng cao các kết quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025
33. (07/04/2021) Kế hoạch 193/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
34. (19/03/2021) Kế hoạch 657/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Lai Châu năm 2021
35. (11/03/2021) Kế hoạch 820/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 tỉnh Kon Tum
36. (09/03/2021) Kế hoạch 540/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tỉnh Lai Châu đến năm 2030
37. (08/03/2021) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tỉnh Lai Châu
38. (01/03/2021) Kế hoạch 465/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Lai Châu đến năm 2030
39. (23/12/2020) Kế hoạch 4710/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Quyền dân sự
1. (10/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Văn hóa - Xã hội
1. (07/05/2021) Công văn 3018/VPCP-KGVX năm 2021 về đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/05/2021) Kế hoạch 2127/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (05/05/2021) Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030
4. (04/05/2021) Công văn 1266/LĐTBXH-PCTNXH năm 2021 tổng kết thi hành quy định về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (04/05/2021) Kế hoạch 1143/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do tỉnh Lai Châu ban hành
6. (29/04/2021) Kế hoạch 1135/KH-UBND triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
7. (27/04/2021) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (19/04/2021) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
9. (17/04/2021) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình Sữa học đường năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10. (06/04/2021) Kế hoạch 863/KH-UBND triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
11. (06/04/2021) Kế hoạch 859/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
12. (31/03/2021) Kế hoạch 186/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
13. (31/03/2021) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14. (29/03/2021) Kế hoạch 175/KH-UBND thực hiện công tác giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn năm 2021
15. (25/03/2021) Kế hoạch 164/KH-UBND về công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
16. (25/03/2021) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. (18/03/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
18. (18/03/2021) Kế hoạch 66/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19. (03/03/2021) Kế hoạch 727/KH-UBND năm 2021 thực hiện đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
20. (01/03/2021) Kế hoạch 696/KH-UBND thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21. (24/02/2021) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22. (23/02/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
23. (09/02/2021) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24. (25/12/2020) Kế hoạch 4758/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
25. (16/12/2020) Kế hoạch 2958/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, tỉnh Lai Châu
26. (02/12/2020) Kế hoạch 708/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực khác
1. (07/05/2021) Công văn 2635/BNN-TY năm 2021 về tổ chức triển khai Quyết định 434/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (06/05/2021) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
3. (05/05/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2023
4. (20/04/2021) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5. (14/04/2021) Kế hoạch 962/KH-UBND về phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
6. (29/12/2020) Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
7. (21/12/2020) Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (30/11/2020) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025
9. (17/11/2020) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt điều chỉnh Chương trình khuyến nông tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2022
10. (03/09/2020) Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2020-2025

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn