Bản Tin Văn Bản Mới 08/05/2021 09:45 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 05/5 - 07/5/2021

08/05/2021 09:45 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 05/5 - 07/5/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (05/05/2021) Công văn 2950/VPCP-NN năm 2021 về hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/04/2021) Công văn 2878/VPCP-DMDN năm 2021 về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/04/2021) Công văn 2815/VPCP-DMDN năm 2021 thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (23/04/2021) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2021 về Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình do tỉnh Hòa Bình ban hành
5. (13/04/2021) Kế hoạch 1185/KH-UBND năm 2021 về lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
6. (19/03/2021) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2021-2025
7. (18/03/2021) Công văn 1269/TCHQ-GSQL năm 2021 về cho doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (01/06/2020) Công văn 1156/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
9. (15/05/2020) Công văn 1037/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
Đầu tư
1. (05/05/2021) Công văn 2949/VPCP-CN năm 2021 về sử dụng tài sản công để thanh toán cho dự án BT được quy định tại Nghị định 35/2021/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/05/2021) Quyết định 640/QĐ-TTg năm 2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/05/2021) Công văn 2905/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/04/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; Danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đang còn hiệu lực
5. (22/03/2021) Nghị quyết 564/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (17/03/2021) Quyết định 551/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2021
7. (05/03/2021) Quyết định 524/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc
8. (22/02/2021) Kế hoạch 616/KH-UBND về kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
9. (03/02/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về điều hành đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
10. (15/12/2020) Quyết định 3195/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025
11. (07/12/2020) Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
12. (07/12/2020) Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
13. (19/10/2020) Quyết định 2503/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
14. (15/10/2020) Quyết định 2477/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
15. (10/09/2020) Quyết định 2136/QĐ-UBND năm 2020 về công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành kế hoạch và đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thương mại
1. (05/05/2021) Kế hoạch 116/KH-UBND thực hiện năm 2021 triển khai Đề án Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài do thành phố Hà Nội ban hành
2. (04/05/2021) Công văn 14198/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (04/05/2021) Công văn 2915/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/05/2021) Công văn 1345/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (30/04/2021) Thông báo 83/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp cần tập trung tháo gỡ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (29/04/2021) Công văn 2844/VPCP-KSTT năm 2021 đề xuất xây dựng Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (20/04/2021) Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước trong công tác quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (20/04/2021) Quyết định 1283/QĐ-BCT năm 2021 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc do Bộ Công thương ban hành
9. (20/04/2021) Quyết định 1282/QĐ-BCT năm 2021 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành
10. (29/03/2021) Kế hoạch 1013/KH-UBND năm 2021 thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam - Campuchia của tỉnh Kon Tum
11. (12/03/2021) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt “Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”
12. (04/03/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
13. (02/02/2021) Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực: Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
14. (07/12/2020) Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
15. (09/11/2020) Quyết định 4599/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
16. (01/09/2020) Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Vĩnh Phúc
Xuất nhập khẩu
1. (06/05/2021) Công văn 3740/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành
2. (05/05/2021) Công văn 1466/BXD-KHCN năm 2021 về kiến nghị hướng dẫn thực hiện tiếp nhận Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu do Bộ Xây dựng ban hành
3. (15/03/2021) Công văn 1189/TCHQ-TXNK năm 2021 trả lời công văn 012021SC vướng mắc về thực hiện giám định hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (12/03/2021) Công văn 1146/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc về thẩm quyền xử phạt do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/03/2021) Công văn 1062/TCHQ-GSQL năm 2021 về sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (05/03/2021) Công văn 1051/TCHQ-TXNK năm 2021 về mã HS sản phẩm “găng tay bảo hộ” do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (23/02/2021) Công văn 876/TCHQ-GSQL năm 2021 về hủy tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (04/05/2021) Công văn 2910/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/06/2020) Công văn 1237/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 thực hiện đăng ký thay đổi bên nhận thế chấp đối với trường hợp mua nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14 do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
3. (04/11/2019) Công văn 8596/NHNN-PC năm 2019 về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (04/05/2021) Công văn 14358/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (04/05/2021) Công văn 14356/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (29/04/2021) Công văn 13761/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khảo sát môi trường lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (29/04/2021) Công văn 13751/CTHN-TTHT năm 2021 về cấp hóa đơn lẻ cho hộ kinh doanh làm đại lý bán đúng giá - hưởng hoa hồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (28/04/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
6. (12/04/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung mổ số điều của Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7. (11/03/2021) Công văn 1137/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (10/03/2020) Công văn 452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định mức thu phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
Bảo hiểm
1. (05/05/2021) Kế hoạch 594/KH-BYT năm 2021 truyền thông về Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bộ Y tế ban hành
2. (05/05/2021) Công văn 3708/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (29/04/2021) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2021 về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Tuyên Quang năm 2022
2. (22/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (17/02/2021) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2021 về định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng cho các nghề: Công nghệ ô tô; Chế tạo thiết bị cơ khí; May thời trang; Chế biến thực phẩm; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính; Điện tử công nghiệp; Hàn; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Quản trị nhà hàng; Quản trị khách sạn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
4. (16/02/2021) Quyết định 2895/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
5. (16/11/2020) Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (15/10/2020) Quyết định 2479/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
Công nghệ thông tin
1. (04/05/2021) Kế hoạch 1273/KH-SGDĐT năm 2021 triển khai Chương trình Chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
2. (29/04/2021) Quyết định 569/QĐ-BTTTT năm 2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (29/04/2021) Quyết định 1475/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. (26/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (06/04/2021) Kế hoạch 1118/KH-UBND năm 2021 triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (15/03/2021) Kế hoạch 847/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ" do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (11/03/2021) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định
8. (04/02/2021) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang và Cổng Dịch vụ công quốc gia
9. (31/12/2020) Kế hoạch 13788/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Bất động sản
1. (06/05/2021) Quyết định 6/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 14 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND
2. (05/05/2021) Công văn 2957/VPCP-CN năm 2021 về quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng của các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (04/05/2021) Công văn 2063/BTNMT-PC năm 2021 về rà soát pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (30/04/2021) Công văn 2864/VPCP-NN năm 2021 về kiến nghị cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (30/04/2021) Công văn 569/TTg-PL năm 2021 về tổng kết thi hành Luật Đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (30/04/2021) Công văn 2879/VPCP-DMDN năm 2021 về đôn đốc thực hiện Công văn 2354/VPCP-ĐMDN về việc rà soát bàn giao đất bị chồng lấn do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (29/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2015/QĐ-UBND quy định, trình tự thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương
10. (29/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
11. (29/04/2021) Nghị quyết 56/NQ-HĐND về Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (bổ sung)
12. (29/04/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
13. (27/04/2021) Quyết định 456/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
14. (26/04/2021) Kế hoạch 1317/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn Kon Tum
15. (26/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16. (13/04/2021) Quyết định 289/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
17. (06/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND
18. (25/02/2021) Kế hoạch 660/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
19. (12/01/2021) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2021 về định mức kinh tế - kỹ thuật và phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Bình Định
20. (14/12/2020) Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2020 về Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 do tỉnh Kon Tum ban hành
21. (08/12/2020) Quyết định 3086/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
22. (02/12/2020) Quyết định 4949/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi bổ sung một số Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 966/QĐ-UBND
23. (28/10/2020) Công văn 2400/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về giải đáp vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
24. (30/09/2020) Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái
25. (03/07/2020) Công văn 1425/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
26. (25/06/2020) Công văn 1377/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án giao thông do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
27. (04/05/2020) Công văn 935/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định đơn vị tính đối với hồ sơ biến động đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
28. (24/04/2020) Công văn 887/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về khó khăn, vướng mắc trong việc xác định vị trí đất ở đối với thửa đất ở gắn liền với đất thương mại dịch vụ và đất trồng cây lâu năm do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
29. (17/04/2020) Công văn 824/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
30. (15/04/2020) Công văn 796/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án đã trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất tại tỉnh Lào Cai do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
31. (15/04/2020) Công văn 794/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về công khai việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
32. (03/04/2020) Công văn 687/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định mục đích sử dụng đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
33. (30/03/2020) Công văn 652/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật cho việc kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
34. (30/03/2020) Công văn 640/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký biến động đất đai cho người trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
35. (20/03/2020) Công văn 543/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về giấy tờ cấp phép xây dựng để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
36. (19/03/2020) Công văn 537/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải đáp vướng mắc về thu phí, giá dịch vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
37. (19/03/2020) Công văn 536/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
38. (19/03/2020) Công văn 527/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết vướng mắc trong công tác Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
39. (17/03/2020) Công văn 513/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về giải quyết vướng mắc trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
40. (16/03/2020) Công văn 500/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 cấp Giấy chứng nhận đối với đất ao, vườn do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
41. (13/03/2020) Công văn 491/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
42. (11/03/2020) Công văn 459/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định loại đất đối với trường hợp đã ghi mã loại đất “TC, TTT, TCTT” trong Giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
43. (10/03/2020) Công văn 453/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
44. (10/03/2020) Công văn 449/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho công dân do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
45. (10/03/2020) Công văn 445/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 thực hiện nhiệm vụ kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
46. (04/03/2020) Công văn 400/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức tín dụng khi xử lý nợ do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
47. (21/02/2020) Công văn 293/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
48. (10/02/2020) Công văn 194/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về cấp Giấy chứng nhận cho Nhà tang lễ Thành phố tại khu đất số 25 đường Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
49. (07/02/2020) Công văn 179/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
50. (22/01/2020) Công văn 140/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phân chia quyền sử dụng đất khi tách doanh nghiệp do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
51. (21/01/2020) Công văn 138/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về thành lập bản đồ phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư có thu hồi đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
52. (21/01/2020) Công văn 130/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký biến động đất đai khi doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
53. (13/01/2020) Công văn 58/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 hướng dẫn chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
54. (08/01/2020) Công văn 36/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết vướng mắc trong xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (30/12/2020) Quyết định 5396/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (23/11/2020) Quyết định 4799/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông và liên thông trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
3. (14/10/2020) Quyết định 2471/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
Sở hữu trí tuệ
1. (17/09/2020) Quyết định 2466/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phú Thọ" do tỉnh Phú Thọ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (06/05/2021) Thông báo 95/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/05/2021) Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
3. (05/05/2021) Quyết định 1985/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
4. (05/05/2021) Thông báo 2512/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3,4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4,5/2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (05/05/2021) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
6. (04/05/2021) Quyết định 246/QĐ-VPCP năm 2021 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
7. (04/05/2021) Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (04/05/2021) Công văn 47/HĐTV về cung cấp thông tin phục vụ khảo sát xây dựng Báo cáo APCI 2021 do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành
9. (04/05/2021) Quyết định 568/QĐ-BKHĐT năm 2021 sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều 3 Quyết định 156/QĐ-BKHĐT về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10. (30/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
11. (29/04/2021) Quyết định 1440/QĐ-BGDĐT năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
12. (28/04/2021) Công văn 1246/UBND-BTCD về theo dõi, cập nhật thông tin, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 theo Kế hoạch của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội do thành phố Hà Nội ban hành
13. (27/04/2021) Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
14. (27/04/2021) Nghị quyết 1263/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
15. (27/04/2021) Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
16. (27/04/2021) Nghị quyết 1260/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
17. (27/04/2021) Nghị quyết 1261/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
18. (26/04/2021) Quyết định 36/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về "quy mô đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
19. (26/04/2021) Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
20. (26/04/2021) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
21. (23/04/2021) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
22. (23/04/2021) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
23. (22/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 63/2011/QĐ-UBND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
24. (20/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray do tỉnh Kon Tum ban hành
25. (19/04/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Phú Thọ
26. (15/04/2021) Thông tư 37/2021/TT-BQP quy định về phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành
27. (09/04/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về biện pháp đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành do tỉnh Kon Tum ban hành
28. (08/04/2021) Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
29. (08/04/2021) Nghị quyết 161/2021/QH14 về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội ban hành
30. (06/04/2021) Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
31. (02/04/2021) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
32. (02/04/2021) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh Kon Tum
33. (02/04/2021) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
34. (31/03/2021) Quyết định 766/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
35. (29/03/2021) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
36. (26/03/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
37. (26/03/2021) Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
38. (26/03/2021) Quyết định 144/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế và bãi bỏ ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
39. (17/03/2021) Kế hoạch 52/KH-UBND về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2021
40. (12/03/2021) Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026
41. (12/03/2021) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
42. (11/03/2021) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
43. (03/03/2021) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
44. (22/02/2021) Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
45. (19/02/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
46. (03/02/2021) Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
47. (29/01/2021) Quyết định 380/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
48. (29/01/2021) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
49. (27/01/2021) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
50. (14/01/2021) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
51. (29/12/2020) Quyết định 5357/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
52. (28/12/2020) Quyết định 3121/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
53. (25/12/2020) Quyết định 3087/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
54. (25/12/2020) Quyết định 3907/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
55. (24/12/2020) Quyết định 5253/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Văn thư - Lưu trữ và Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
56. (18/12/2020) Quyết định 3379/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
57. (18/12/2020) Quyết định 3377/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa
58. (16/12/2020) Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
59. (14/12/2020) Quyết định 3326/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
60. (14/12/2020) Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc Ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
61. (11/12/2020) Quyết định 2848/QĐ-UBND năm 2020 công bố Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
62. (04/12/2020) Quyết định 4972/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
63. (04/12/2020) Quyết định 3236/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
64. (03/12/2020) Quyết định 3235/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
65. (01/12/2020) Quyết định 4940/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Du lịch thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
66. (25/11/2020) Quyết định 4835/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính (bổ sung) thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định
67. (25/11/2020) Quyết định 2709/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
68. (18/11/2020) Quyết định 2659/QĐ-UBND năm 2020 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
69. (18/11/2020) Quyết định 2658/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
70. (13/11/2020) Quyết định 4688/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Định
71. (26/10/2020) Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
72. (26/10/2020) Quyết định 2602/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Hòa Bình
73. (23/10/2020) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2020 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
74. (21/10/2020) Quyết định 2469/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, chuẩn hóa, bãi bỏ trong lĩnh vực thừa phát lại, trọng tài thương mại và hoà giải thương mại thuộc ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
75. (20/10/2020) Quyết định 2458/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
76. (15/10/2020) Quyết định 2478/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
77. (13/10/2020) Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2020 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
78. (30/09/2020) Quyết định 2308/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
79. (22/09/2020) Quyết định 2255/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
80. (22/09/2020) Quyết định 2242/QĐ-UBND năm 2020 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
81. (18/09/2020) Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính ngành tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
82. (16/09/2020) Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
83. (15/09/2020) Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2020 về bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, tỉnh Phú Thọ
84. (11/09/2020) Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2020 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra tỉnh Kiên Giang
85. (04/09/2020) Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Trách nhiệm hình sự
1. (06/05/2021) Công văn 58/TANDTC-PC năm 2021 xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (04/05/2021) Công văn 1254/LĐTBXH-VPQGGN năm 2021 về đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 48/2016/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (04/05/2021) Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Chính phủ ban hành
4. (29/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
5. (29/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (28/04/2021) Công văn 2826/VPCP-KTTH năm 2021 về xuất cấp, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (28/04/2021) Thông tư 29/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Tài chính ban hành
8. (28/04/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
9. (26/04/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND
10. (23/04/2021) Công văn 1172/LĐTBXH-KHTC năm 2021 bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11. (19/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 428/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
12. (13/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch sinh hoạt do Nhà máy cấp nước khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi và Nhà máy cấp nước thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cung cấp
13. (26/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum quy định tại Quyết định 09/2020/QĐ-UBND
14. (10/03/2021) Kế hoạch 796/KH-UBND năm 2021 thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu do tỉnh Kon Tum ban hành
15. (09/03/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa
16. (17/02/2021) Quyết định 78/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2021
17. (31/12/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lượng, đánh giá, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
18. (30/12/2020) Quyết định 3207/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Kiên Giang
19. (25/12/2020) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20. (22/12/2020) Quy chế phối hợp 3405/QCPH-UBND-UBMTTQVN năm 2020 công tác phòng chống, tham nhũng giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
21. (07/12/2020) Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
22. (30/11/2020) Quyết định 4899/QĐ-UBND về mức hỗ trợ thêm (ngoài mức hỗ trợ theo Nghị quyết 165/NQ-CP) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở chính duy nhất bị sập, bị cuốn trôi hoàn toàn do các đợt mưa, bão số 9, 10, 12 năm 2020 gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định để xây dựng lại nhà ở
23. (02/10/2020) Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xây dựng - Đô thị
1. (05/05/2021) Công văn 1482/BXD-KHCN năm 2021 vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
2. (04/05/2021) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 413 (đoạn từ Km0 đến Km5+900, thị xã Sơn Tây), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (23/04/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang
Giao thông - Vận tải
1. (31/03/2021) Kế hoạch 1043/KH-UBND năm 2021 thực hiện việc thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (19/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (26/02/2021) Kế hoạch 678/KH-UBND về kiểm soát tải trọng xe năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Giáo dục
1. (06/05/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (06/05/2021) Công văn 1415/UBND-VX năm 2021 về tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (06/05/2021) Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4. (05/05/2021) Công văn 1294/SGDĐT-VP năm 2021 hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (05/05/2021) Công văn 1800/BGDĐT-QLCL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (04/05/2021) Công văn 1775/BGDĐT-QLCL về miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (29/04/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
8. (28/04/2021) Chỉ thị 07/CT-CTUBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên
9. (20/04/2021) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (12/04/2021) Kế hoạch 1174/KH-UBND năm 2021 về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
11. (22/02/2021) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2021 về thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tài nguyên - Môi trường
1. (05/05/2021) Công văn 2077/BTNMT-TNN năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (05/05/2021) Công văn 2952/VPCP-NN năm 2021 lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/05/2021) Thông báo 93/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (30/04/2021) Công văn 2867/VPCP-NC năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (29/04/2021) Thông tư 02/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (20/04/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 80/2016/QĐ-UBND
7. (12/03/2021) Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
8. (12/03/2021) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh
9. (25/02/2021) Kế hoạch 665/KH-UBND năm 2021 triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
10. (31/12/2020) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2020 thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (25/12/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
12. (29/09/2020) Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án bảo vệ khoáng sản, bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái
13. (27/11/2019) Thông báo 296/TB-CTVN-HTQT năm 2019 công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành
Thể thao - Y tế
1. (07/05/2021) Công văn 3795/BYT-AIDS hướng dẫn triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
2. (07/05/2021) Quyết định 2254/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em do Bộ Y tế ban hành
3. (07/05/2021) Công văn 1431/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (06/05/2021) Công văn 3768/BYT-DP năm 2021 thông báo nội dung điều chỉnh, phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 thực hiện theo Quyết định 1896/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
5. (06/05/2021) Công văn 2707/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
6. (06/05/2021) Công văn 3764/BYT-DP năm 2021 về hỗ trợ chuyển vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Công an cho Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh An Giang do Bộ Y tế ban hành
7. (06/05/2021) Thông báo 97/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (06/05/2021) Công văn 3775/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
9. (06/05/2021) Công văn 4976/QLD-CL năm 2021 công bố đợt 34 Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (06/05/2021) Công văn 1407/BTTTT-CVT năm 2021 về phối hợp chỉ đạo thực hiện Công điện 597/CĐ-BCĐ liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
11. (06/05/2021) Công văn 3751/CV-BCĐ năm 2021 về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
12. (05/05/2021) Công văn 2948/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Y tế về mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (05/05/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
14. (05/05/2021) Công văn 2958/VPCP-KGVX năm 2021 về đơn giản hóa nội dung khai báo y tế đối với hành khách đi tàu bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (05/05/2021) Công điện 597/CĐ-BCĐ năm 2021 thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điện
16. (05/05/2021) Công điện 600/CĐ-BCĐ năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điện
17. (04/05/2021) Thông báo 263/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 107)
18. (04/05/2021) Công văn 1269/LĐTBXH-VP năm 2021 về yêu cầu tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
19. (03/05/2021) Công văn 2581/UBND-KGVX năm 2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
20. (03/05/2021) Quyết định 2083/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Bệnh viện Mắt Hồng Sơn do Bộ Y tế ban hành
21. (03/05/2021) Công văn 1142/BHXH-VP năm 2021 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
22. (03/05/2021) Quyết định 2087/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Danh mục kỹ thuật chuyên môn bổ sung đối với Bệnh viện đa khoa Hòa Bình do Bộ Y tế ban hành
23. (01/05/2021) Thông báo 261/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 106)
24. (01/05/2021) Chỉ thị 06/CT-CTUBND năm 2021 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
25. (30/04/2021) Thông báo 260/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi làm việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ngày 30/4/2021
26. (29/04/2021) Công văn 1743/BGDĐT-GDTC năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
27. (29/04/2021) Công văn 1404/BVHTTDL-ĐT năm 2021 về tổ chức triển khai hoạt động Phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
28. (29/04/2021) Thông báo 259/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 105)
29. (29/04/2021) Công văn 1231/LĐTBXH-VP năm 2021 về hoãn tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
30. (28/04/2021) Công văn 1098/BHXH-VP năm 2021 về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
31. (27/04/2021) Công điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
32. (24/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33. (23/04/2021) Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Thể thao giải trí thành phố Hà Nội
34. (19/04/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” tỉnh Bạc Liêu
35. (19/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
36. (19/04/2021) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
37. (15/04/2021) Kế hoạch 1211/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030
38. (07/04/2021) Công văn 3235/QLD-ĐK năm 2021 về đính chính nội dung công văn đồng ý duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược ban hành
39. (12/03/2021) Kế hoạch 834/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
40. (24/02/2021) Kế hoạch 28/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021
41. (21/01/2021) Quyết định 260/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
42. (01/10/2020) Công văn 5268/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (21/09/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (29/04/2021) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2. (28/04/2021) Công văn 1238/UBND-KGVX triển khai nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (23/04/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (12/04/2021) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 của tỉnh Bình Định
5. (02/04/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (01/04/2021) Kế hoạch 1052/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn II (2015-2025)
7. (29/03/2021) Kế hoạch 1014/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
8. (29/03/2021) Kế hoạch 1003/KH-UBND triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
9. (22/03/2021) Quyết định 712/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (08/03/2021) Kế hoạch 33/KH-UBND về điều tra thống kê du lịch và tiêu chí của khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
11. (05/03/2021) Kế hoạch 44/KH-UBND về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (24/02/2021) Quyết định 458/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án thành lập nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
13. (23/02/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
14. (09/02/2021) Kế hoạch 21/KH-UBND thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
15. (01/02/2021) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tập trung, giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực khác
1. (06/05/2021) Quyết định 1960/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 339/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (05/05/2021) Thông báo 2522/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020-2021; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa năm 2021 tại Nam Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (04/05/2021) Công văn 2480/BNN-QLCL năm 2021 về tổ chức quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (30/04/2021) Công văn 2868/VPCP-NN năm 2021 về xây dựng Đề án phát triển bền vững cây mắc ca do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (09/04/2021) Quyết định 587/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn trên lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (02/02/2021) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2023
7. (28/09/2020) Quyết định 2223/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 455

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn