Bản Tin Văn Bản Mới 04/05/2021 17:21 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 28/4 - 04/5/2021

04/05/2021 17:21 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 28/4 - 04/5/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/04/2021) Công văn 13133/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (22/04/2021) Kế hoạch 409/KH-BGDĐT triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (15/04/2021) Kế hoạch 79/KH-UBND thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2021
4. (08/04/2021) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
5. (31/03/2021) Kế hoạch 63/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
6. (17/03/2021) Quyết định 910/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (09/03/2021) Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam năm 2021
8. (02/03/2021) Công văn 975/TCHQ-GSQL năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (25/01/2021) Quyết định 224/QĐ-UBND về Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
10. (24/12/2020) Quyết định 2977/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Hưng Yên ban hành
11. (11/11/2020) Quyết định 2823/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025
12. (05/11/2020) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2030
13. (03/09/2020) Quyết định 1963/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025
14. (19/08/2020) Kế hoạch 3636/KH-UBND năm 2020 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ năm 2021
15. (13/08/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường thực hiện Đề án xây dựng, củng cố, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định 1747/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
16. (30/07/2020) Quyết định 1620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã); Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
Đầu tư
1. (30/04/2021) Thông báo 88/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bộ kế hoạch và Đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/04/2021) Công điện 01/CĐ-BKHĐT năm 2021 về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện
3. (26/04/2021) Quyết định 609/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên và 10 phòng khám đa khoa khu vực, tỉnh Yên Bái", sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/04/2021) Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
5. (01/04/2021) Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang
6. (22/03/2021) Quyết định 692/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2021
7. (22/03/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (16/03/2021) Quyết định 597/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
9. (15/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục kèm theo Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND và 16/2020/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành
10. (08/03/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
11. (15/01/2021) Nghị quyết 01/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 76/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
12. (15/01/2021) Chương trình 01/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 56/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025
13. (31/12/2020) Quyết định 4199/QĐ-UBND năm 2020 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021
14. (08/12/2020) Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15. (02/10/2020) Quyết định 3055/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do thành phố Hải Phòng ban hành
16. (17/01/2003) Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐND6 về cơ chế đầu tư xây dựng - chuyển giao để huy động vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm do tỉnh Cà Mau ban hành
Thương mại
1. (28/04/2021) Công văn 2398/BKHĐT-TH về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (27/04/2021) Công văn 2343/BCT-XTTM năm 2021 đề xuất đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 do Bộ Công thương ban hành
3. (26/04/2021) Công văn 13130/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thay đối với khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (08/04/2021) Quyết định 937/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
5. (07/04/2021) Kế hoạch 69/KH-UBND thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" tỉnh Kiên Giang năm 2021
6. (26/03/2021) Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
7. (23/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
8. (23/03/2021) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Thép nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Hóa chất, Công nghiệp nặng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
9. (22/03/2021) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
10. (05/02/2021) Kế hoạch 501/KH-UBND triển khai Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
11. (04/02/2021) Quyết định 338/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện công tác khuyến công địa phương năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
12. (04/02/2021) Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
13. (29/01/2021) Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
14. (28/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
15. (22/01/2021) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Hòa giải thương mại, Trọng tài thương mại, Hộ tịch, Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
16. (04/01/2021) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Hộ tịch, Hòa giải thương mại, Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
17. (31/12/2020) Quyết định 3612/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
18. (31/12/2020) Quyết định 3420/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
19. (30/12/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái
20. (04/12/2020) Quyết định 4969/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm, ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Định
21. (12/11/2020) Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025”
22. (17/09/2020) Quyết định 2841/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của thành phố Hải Phòng
Xuất nhập khẩu
1. (23/04/2021) Công văn 1915/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (23/04/2021) Công văn 1918/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (23/04/2021) Công văn 1922/TCHQ-TXNK năm 2021 về đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (22/04/2021) Công văn 1890/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (20/04/2021) Công văn 1872/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (20/04/2021) Công văn 1864/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại máy hút bụi có động cơ gắn liền do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (20/04/2021) Công văn 1865/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (20/04/2021) Công văn 1869/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (20/04/2021) Công văn 1871/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trước mã số cho mặt hàng “Bình giãn nở” do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (19/04/2021) Công văn 1849/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (16/04/2021) Công văn 1841/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (15/04/2021) Công văn 1803/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (14/04/2021) Công văn 1793/TCHQ-GSQL năm 2021 về C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (13/04/2021) Công văn 1752/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai tờ khai hải quan tái xuất đối với hàng hóa đã tạm nhập đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (09/04/2021) Công văn 1641/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (07/04/2021) Công văn 1600/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (06/04/2021) Công văn 1571/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (06/04/2021) Công văn 1573/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai sai mã loại hình xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (05/04/2021) Công văn 1557/TCHQ-GSQL năm 2021 về điều kiện kiểm tra giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (05/04/2021) Công văn 1554/TCHQ-KTSTQ năm 2021 về áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (26/03/2021) Công văn 1418/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại “Van cầu” do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (25/03/2021) Công văn 1389/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (25/03/2021) Công văn 1396/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (23/03/2021) Công văn 1339/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (18/03/2021) Công văn 1258/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu mẫu xe ô tô để nghiên cứu, phát triển sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (18/03/2021) Công văn 1256/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (03/12/2020) Quyết định 3034/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án “Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030"
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/05/2021) Quyết định 2084/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda (Pembrolizumab) miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho người bệnh ung thư do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện do Bộ Y tế ban hành
2. (26/04/2021) Công văn 13134/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (26/04/2021) Công văn 13220/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng với dịch vụ môi giới vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (26/04/2021) Công văn 13135/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (23/04/2021) Công văn 1923/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (08/04/2021) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2021 quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2020-2021 do tỉnh Bình Định ban hành
7. (06/04/2021) Công văn 10256/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp, thu nhập từ Quỹ hưu trí tự nguyện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (25/03/2021) Công văn 1408/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (24/03/2021) Công văn 811/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp, thu nhập được nhận từ Quỹ hưu trí tự nguyện do Tổng cục Thuế ban hành
10. (19/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
11. (08/02/2021) Quyết định 268/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành
12. (03/11/2003) Quyết định 2717/2003/QĐ-UB về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2003 do thành phố Hải Phòng ban hành
13. (11/11/2002) Quyết định 2759/QĐ-UB về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2002 do thành phố Hải Phòng ban hành
Bảo hiểm
1. (29/04/2021) Công văn 1135/BHXH-TCKT năm 2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (29/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (07/04/2021) Nghị quyết 153/2021/QH14 về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
2. (06/04/2021) Nghị quyết 148/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (28/04/2021) Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc Đan Mạch về vấn đề lao động của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại tổ chức quốc tế do Chính phủ ban hành
2. (22/04/2021) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
3. (05/04/2021) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Khánh Hòa
4. (05/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2011/QĐ-UBND quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với Bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang
5. (24/02/2021) Quyết định 415/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế thực hiện công tác cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
6. (08/02/2021) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (26/01/2021) Quyết định 228/QĐ-UBND về giao số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; thuộc các Sở, ban, ngành năm 2021
8. (15/01/2021) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
9. (30/12/2020) Quyết định 3547/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
10. (18/12/2020) Quyết định 3359/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
11. (07/08/2020) Quyết định 1734/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
12. (30/07/2020) Quyết định 1621/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục mới; bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
Công nghệ thông tin
1. (29/04/2021) Công văn 1324/BTTTT-THH năm 2021 triển khai áp dụng giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (22/04/2021) Công văn 1594/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về sơ kết Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (22/04/2021) Công văn 1845/BTNMT-TĐKTTT năm 2021 về phổ biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (22/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện “chiến dịch” cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (13/04/2021) Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Xác thực và Quản lý tài khoản tập trung tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (13/04/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn An Giang kèm theo Quyết định 51/2019/QĐ-UBND
7. (08/04/2021) Công văn 400/UBDT-TTTT năm 2021 về báo cáo tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
8. (23/03/2021) Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
9. (19/03/2021) Quyết định 763/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
10. (16/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang
11. (25/02/2021) Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
12. (14/12/2020) Quyết định 3167/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái, phiên bản 2.0
13. (23/11/2020) Quyết định 2942/QĐ-UBND năm 2020 đính chính Quyết định 2624/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
14. (03/11/2020) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
15. (28/10/2020) Quyết định 2624/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
16. (09/10/2020) Quyết định 2373/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
17. (07/08/2020) Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt cấp độ an toàn đối với các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc
18. (23/07/2020) Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Phú Thọ
Bất động sản
1. (26/04/2021) Công văn 542/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/04/2021) Công văn 1153/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (19/04/2021) Quyết định 1013/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
4. (12/04/2021) Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (06/04/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND về định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
6. (31/03/2021) Quyết định 866/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
7. (31/03/2021) Quyết định 858/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
8. (31/03/2021) Quyết định 856/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
9. (31/03/2021) Quyết định 854/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
10. (31/03/2021) Quyết định 855/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
11. (19/03/2021) Quyết định 775/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
12. (19/03/2021) Quyết định 778/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
13. (19/03/2021) Quyết định 771/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
14. (19/03/2021) Quyết định 772/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
15. (19/03/2021) Quyết định 773/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
16. (19/03/2021) Quyết định 769/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
17. (19/03/2021) Quyết định 774/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
18. (19/03/2021) Quyết định 776/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
19. (19/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
20. (11/03/2021) Quyết đinh 532/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 tỉnh Vĩnh Long
21. (09/03/2021) Kế hoạch 45/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
22. (08/03/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh và tăng cường công tác xác nhận, quản lý biến động đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23. (02/03/2021) Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
24. (08/12/2020) Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Dịch vụ pháp lý
1. (05/03/2021) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2. (09/12/2020) Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3. (18/09/2020) Quyết định 2152/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Luật sư; Tư vấn pháp luật; Đấu giá tài sản; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
Bộ máy hành chính
1. (04/05/2021) Quyết định 2125/QĐ-BYT về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021
2. (03/05/2021) Thông báo 90/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/04/2021) Quyết định 477/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
4. (29/04/2021) Công văn 501/UBDT-KHTC năm 2021 về quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (28/04/2021) Công văn 1815/BNV-BCĐ về tiếp tục triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành
6. (27/04/2021) Công văn 1787/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP, 106/2020/NĐ-CP và Văn bản 188/VPCP-TCCV do Bộ Nội vụ ban hành
7. (27/04/2021) Công văn 2788/VPCP-QHĐP năm 2021 về ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (26/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
9. (26/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên
10. (26/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
11. (26/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
12. (26/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
13. (26/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
14. (23/04/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
15. (22/04/2021) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
16. (22/04/2021) Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
17. (22/04/2021) Quyết định 1033/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18. (16/04/2021) Quyết định 975/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
19. (16/04/2021) Công văn 2630/VPCP-NC năm 2021 thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Văn phòng Chính phủ ban hành
20. (14/04/2021) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
21. (14/04/2021) Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
22. (14/04/2021) Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
23. (14/04/2021) Quyết định 815/QĐ-BTC năm 2021 về thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành
24. (14/04/2021) Kế hoạch 77/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
25. (12/04/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
26. (12/04/2021) Hướng dẫn 02-HD/BTCTW năm 2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
27. (09/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
28. (08/04/2021) Nghị quyết 157/2021/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
29. (08/04/2021) Nghị quyết 158/2021/QH14 phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành
30. (08/04/2021) Nghị quyết 159/2021/QH14 phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành
31. (07/04/2021) Nghị quyết 151/2021/QH14 về bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
32. (07/04/2021) Nghị quyết 152/2021/QH14 về bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
33. (07/04/2021) Nghị quyết 154/2021/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
34. (07/04/2021) Nghị quyết 155/2021/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành
35. (07/04/2021) Quyết định 156/2021/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành
36. (07/04/2021) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
37. (06/04/2021) Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang
38. (06/04/2021) Nghị quyết 149/2021/QH14 về Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
39. (06/04/2021) Nghị quyết 150/2021/QH14 về bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
40. (06/04/2021) Nghị quyết 144/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
41. (06/04/2021) Nghị quyết 147/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
42. (06/04/2021) Nghị quyết 146/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
43. (06/04/2021) Nghị quyết 145/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
44. (06/04/2021) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
45. (06/04/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
46. (06/04/2021) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa
47. (06/04/2021) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Bình Định
48. (06/04/2021) Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
49. (06/04/2021) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
50. (05/04/2021) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
51. (05/04/2021) Quyết định 814/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
52. (05/04/2021) Quyết định 812/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
53. (05/04/2021) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
54. (05/04/2021) Nghị quyết 142/2021/QH14 về bầu Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
55. (02/04/2021) Nghị quyết 141/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
56. (02/04/2021) Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính và con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang
57. (02/04/2021) Quyết định 658/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang
58. (31/03/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện công tác Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
59. (30/03/2021) Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Quy định và Tiêu chí đánh giá công tác dân vận đối với cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp do tỉnh Hậu Giang ban hành
60. (29/03/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
61. (29/03/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
62. (27/03/2021) Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
63. (26/03/2021) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
64. (23/03/2021) Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
65. (23/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang
66. (23/03/2021) Quyết định 980/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
67. (19/03/2021) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
68. (19/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
69. (18/03/2021) Nghị quyết 567/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
70. (17/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu ban hành
71. (17/03/2021) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh An Giang
72. (16/03/2021) Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
73. (15/03/2021) Quyết định 629/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
74. (15/03/2021) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
75. (15/03/2021) Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
76. (15/03/2021) Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
77. (12/03/2021) Kế hoạch 49/KH-UBND về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
78. (11/03/2021) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
79. (09/03/2021) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
80. (08/03/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
81. (08/03/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND về kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
82. (03/03/2021) Quyết định 712/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
83. (01/03/2021) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
84. (26/02/2021) Quyết định 435/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
85. (26/02/2021) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
86. (26/02/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
87. (25/02/2021) Quyết định 464/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
88. (25/02/2021) Quyết định 465/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
89. (25/02/2021) Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
90. (24/02/2021) Quyết định 390/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
91. (24/02/2021) Công văn 889/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai 06 thủ tục Bộ Công Thương qua Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
92. (22/02/2021) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
93. (19/02/2021) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
94. (19/02/2021) Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định
95. (19/02/2021) Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
96. (18/02/2021) Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Vĩnh Long
97. (18/02/2021) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
98. (18/02/2021) Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
99. (08/02/2021) Kế hoạch 526/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động 01-CTr/TU do tỉnh Phú Thọ ban hành
100. (04/02/2021) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
101. (04/02/2021) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ tại Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
102. (03/02/2021) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
103. (29/01/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
104. (27/01/2021) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
105. (27/01/2021) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
106. (27/01/2021) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
107. (27/01/2021) Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Phú Thọ ban hành
108. (27/01/2021) Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
109. (21/01/2021) Quyết định 138/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
110. (20/01/2021) Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
111. (15/01/2021) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa
112. (15/01/2021) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2021 quy định về mức chi trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
113. (14/01/2021) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
114. (04/01/2021) Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
115. (31/12/2020) Quyết định 5464/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 06 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
116. (31/12/2020) Quyết định 5438/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
117. (30/12/2020) Quyết định 5397/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
118. (29/12/2020) Quyết định 5358/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
119. (24/12/2020) Quyết định 5252/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Tài nguyên nước, Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
120. (23/12/2020) Quyết định 5220/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021-2022 theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg
121. (22/12/2020) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2020 triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
122. (18/12/2020) Quyết định 3378/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dấn cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
123. (17/12/2020) Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
124. (17/12/2020) Quyết định 3357/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Khánh Hòa về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
125. (17/12/2020) Quyết định 3232/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
126. (16/12/2020) Quyết định 5143/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
127. (16/12/2020) Quyết định 5142/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
128. (14/12/2020) Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
129. (14/12/2020) Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
130. (14/12/2020) Quyết định 3324/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
131. (08/12/2020) Quyết định 5020/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng và Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
132. (07/12/2020) Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2020 về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2021
133. (27/11/2020) Quyết định 2816/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên
134. (27/10/2020) Quyết định 2606/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016-2021
135. (06/10/2020) Quyết định 2323/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
136. (30/09/2020) Quyết định 2352/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình
137. (04/09/2020) Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái
138. (28/08/2020) Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bổ sung trong các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
139. (21/08/2020) Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Xuất bản; In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
140. (17/08/2020) Quyết định 1891/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
141. (17/08/2020) Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
142. (14/08/2020) Quyết định 1782/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
143. (13/08/2020) Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
144. (13/08/2020) Quyết định 1878/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
145. (11/08/2020) Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
146. (07/08/2020) Quyết định 1738/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
147. (07/08/2020) Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
148. (07/08/2020) Quyết định 1735/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Trồng trọt, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
149. (05/08/2020) Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
150. (04/08/2020) Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
151. (29/07/2020) Quyết định 1582/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quốc tịch; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
152. (23/07/2020) Nghị quyết 295/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2021
153. (23/07/2020) Quyết định 1553/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
154. (16/07/2020) Quyết định 1553/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
155. (16/07/2020) Quyết định 1602/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
156. (24/04/2020) Quyết định 303/QĐ-TTCP năm 2020 về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Thanh tra Chính phủ ban hành
157. (23/09/2014) Quyết định 31/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Vi phạm hành chính
1. (27/04/2021) Quyết định 1458/QĐ-BVHTTDL năm 2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (22/04/2021) Quyết định 2627/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân năm 2021 do Bộ Công an ban hành
3. (12/04/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi (Giai đoạn 2021-2025) do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (26/04/2021) Quyết định 1123/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (23/04/2021) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
3. (22/04/2021) Hướng dẫn 23/HD-VKSTC năm 2021 về kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (14/04/2021) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Kiên Giang ban hành
5. (11/03/2021) Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
6. (16/07/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 về tăng cường giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội do tỉnh Hòa Bình ban hành
Tài chính nhà nước
1. (29/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
2. (27/04/2021) Quyết định 611/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề-Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao”, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/04/2021) Quyết định 1403/QĐ-BGDĐT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
4. (27/04/2021) Thông tư 28/2021/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 do Bộ Tài chính ban hành
5. (26/04/2021) Quyết định 631/QĐ-BTP công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp
6. (19/04/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đối với dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT do tỉnh Đồng Nai ban hành
7. (16/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót - Cái Viềng, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
8. (09/04/2021) Quyết định 691/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
9. (08/04/2021) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
10. (08/04/2021) Quyết định 940/QĐ-UBND ban hành quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
11. (06/04/2021) Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (06/04/2021) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13. (02/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14. (31/03/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang
15. (29/03/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16. (25/03/2021) Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định 3183/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định, giai đoạn 2013-2020
17. (25/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
18. (19/03/2021) Quyết định 616/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Vĩnh Long năm 2021
19. (15/03/2021) Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2021 quy định về mức thưởng đối với Huấn luyện viên, Vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao do tỉnh Hậu Giang ban hành
20. (12/03/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21. (05/02/2021) Quyết định 236/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành
22. (05/02/2021) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
23. (21/01/2021) Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
24. (02/01/2021) Quyết định 290/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
25. (22/12/2020) Quyết định 5201/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Bình Định
26. (21/12/2020) Quyết định 5196/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bình Định
27. (08/12/2020) Quyết định 3079/QĐ-UBND năm 2020 về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực lưu trữ tài liệu trên địa bàn tỉnh Yên Bái
28. (07/12/2020) Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
29. (07/12/2020) Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
30. (13/07/2020) Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ của chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái
31. (25/12/2014) Quyết định 4116/QĐ-UBND năm 2014 về số lượng và chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Xây dựng - Đô thị
1. (27/04/2021) Công văn 2339/BKHĐT-QLQH năm 2021 triển khai thực hiện Luật Quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (27/04/2021) Thông báo 4433/TB-SXD-VLXD công bố vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2021
3. (26/04/2021) Công văn 1361/BXD-VLXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương do Bộ Xây dựng ban hành
4. (26/04/2021) Công văn 3633/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chuẩn bị, triển khai đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (09/04/2021) Kế hoạch 73/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang năm 2021
6. (15/01/2021) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
7. (15/01/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8. (30/10/2013) Quyết định 1872/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030
9. (05/05/2003) Quyết định 13/2003/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý môi trường đô thị do tỉnh Cà Mau ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (29/04/2021) Công văn 1993/BTNMT-TCMT năm 2021 về đề nghị các Bộ báo cáo việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (29/04/2021) Công văn 3791/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 81/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (28/04/2021) Công văn 3738/BGTVT-HTQT năm 2021 triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (28/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5. (23/04/2021) Công văn 3591/BGTVT-ATGT triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý II năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (16/04/2021) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề do tỉnh An Giang ban hành
7. (15/04/2021) Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung hành trình tuyến xe buýt Rạch Giá - Giồng Riềng và ngược lại do tỉnh Kiên Giang ban hành
8. (15/04/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (08/04/2021) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục tuyến đường thủy nội địa trên sông, kênh thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10. (18/03/2021) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11. (09/03/2021) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (13/01/2003) Chỉ thị 01/2003/CT-CT về tổ chức thực hiện Nghị quyết 13/2002/NQ-CP về giải pháp kiềm chế, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do tỉnh Bình Dương ban hành
Giáo dục
1. (03/05/2021) Công văn 1142/SGDĐT-CTTT năm 2021 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (23/04/2021) Công văn 1607/BGDĐT-QLCL năm 2021 về tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (20/04/2021) Quyết định 1814/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (19/04/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Kiên Giang ban hành
5. (16/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6. (13/04/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (12/04/2021) Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
8. (09/04/2021) Công văn 1398/BGDĐT-QLCL năm 2021 về tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (10/03/2021) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2021 quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long
10. (25/02/2021) Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
11. (19/02/2021) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (22/01/2021) Kế hoạch 288/KH-UBND năm 2021 về tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2021-2022
13. (23/07/2020) Quyết định 1662/QĐ-UBND năm 2020 quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Tài nguyên - Môi trường
1. (04/05/2021) Quyết định 836/QĐ-BTNMT năm 2021 sửa đổi Quyết định 2495/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (28/04/2021) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
3. (25/04/2021) Công văn 3341/BYT-KHTC năm 2021 về chủ động ứng phó với hiện tượng thời tiết nguy hiểm do Bộ Y tế ban hành
4. (23/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về bãi bỏ một phần nội dung tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
5. (30/03/2021) Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc
6. (09/02/2021) Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (09/02/2021) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025
8. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
9. (15/01/2021) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục dự án khắc phục thiệt hại, hư hỏng do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
10. (13/10/2020) Quyết định 2664/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
11. (28/09/2020) Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2023
12. (28/07/2020) Kế hoạch 3273/KH-UBND năm 2020 về nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi đến năm 2030 do tỉnh Phú Thọ ban hành
13. (17/07/2020) Quyết định 1616/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
14. (22/08/2013) Quyết định 443/QĐ-CT năm 2013 phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15. (16/09/2003) Quyết định 129/2003/QĐ-UB phê duyệt Đề án Phát triển điện nông thôn và Chương trình hỗ trợ cho vay vốn mắc điện nhánh rẽ vào nhà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vùng nông thôn tỉnh Lâm Đồng
16. (11/04/2003) Quyết định 10/2003/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 05/2003/QĐ-UBND quy định quản lý chất thải gây ô nhiễm môi trường và giữ gìn vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau
17. (26/02/2003) Quyết định 05/2003/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải gây ô nhiễm môi trường và giữ gìn vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Thể thao - Y tế
1. (03/05/2021) Công điện 06/CĐ-UBND năm 2021 về tạm dừng hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (02/05/2021) Công điện 583/CĐ-BYT năm 2021 thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện
3. (02/05/2021) Công văn 118/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
4. (02/05/2021) Công điện 570/CĐ-TTg năm 2021 về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
5. (01/05/2021) Thông báo 89/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (01/05/2021) Công văn 3652/BYT-KCB năm 2021 về tổ chức thực hiện công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
7. (30/04/2021) Công văn 428/KCB-NV năm 2021 về chuẩn bị tiếp nhận người bệnh COVID-19 tại cơ sở 2 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
8. (30/04/2021) Thông báo 87/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (30/04/2021) Thông báo 86/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (30/04/2021) Thông báo 85/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (29/04/2021) Công điện 1407/CĐ-BVHTTDL năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
12. (29/04/2021) Công văn 3598/BYT-BM-TE năm 2021 hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời” do Bộ Y tế ban hành
13. (29/04/2021) Quyết định 2065/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C do Bộ Y tế ban hành
14. (29/04/2021) Thông báo 82/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (28/04/2021) Quyết định 2022/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
16. (28/04/2021) Công văn 3518/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) do Bộ Y tế ban hành
17. (28/04/2021) Công điện 02/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
18. (28/04/2021) Công văn 13659/CTHN-VP năm 2021 thực hiện công điện tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (27/04/2021) Công điện 03/CĐ-CT năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
20. (26/04/2021) Công văn 2321/BCT-KH năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
21. (24/04/2021) Quyết định 1066/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
22. (23/04/2021) Công văn 405/KCB-ĐD&KSNK năm 2021 về tăng cường vệ sinh tay do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
23. (23/04/2021) Công văn 520/TCTDTT-TDTTQC năm 2021 hướng dẫn khen thưởng 05 năm triển khai Chương trình phối hợp 04/CTPH-BCA-BVHTTDL do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành
24. (23/04/2021) Thông báo 247/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 103)
25. (22/04/2021) Công văn 1191/UBND-KGVX năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
26. (22/04/2021) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
27. (20/04/2021) Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Hà Nội” do Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) - Mỹ tài trợ của thành phố Hà Nội
28. (08/04/2021) Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
29. (29/03/2021) Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
30. (24/03/2021) Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 của tỉnh Bình Định
31. (19/03/2021) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2021 về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ
32. (04/02/2021) Quyết định 472/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quyền dân sự
1. (05/04/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (28/04/2021) Công văn 2809/VPCP-QHĐP năm 2021 về tình hình thực hiện Thông báo 71/TB-VPCP và kiến nghị của Ủy ban Dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/04/2021) Công văn 1210/LĐTBXH-TE năm 2021 về chỉ đạo cơ quan đầu mối thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (27/04/2021) Thông báo 482/TB-UBDT năm 2021 về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Tập thể Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (26/04/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (23/04/2021) Công văn 1614/BGDĐT-GDMN năm 2021 khảo sát lấy ý kiến về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (23/04/2021) Kế hoạch 410/KH-BGDĐT triển khai nhiệm vụ sửa đổi Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (19/04/2021) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
8. (15/04/2021) Quyết định 979/QĐ-UBND phê duyệt kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
9. (12/04/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10. (12/04/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (08/04/2021) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030
12. (25/03/2021) Quyết định 1025/QĐ-UBND năm 2021 về mức hỗ trợ xuất bản, phổ biến và mức tặng thưởng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật do văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định sáng tác đạt giải trong 2 năm (2021 và 2022)
13. (24/03/2021) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
14. (22/03/2021) Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức tại tỉnh
15. (18/03/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
16. (16/03/2021) Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 1472/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do tỉnh An Giang ban hành
17. (09/03/2021) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2021 về tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng cho giai đoạn 2022-2025
18. (09/03/2021) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2030
19. (04/03/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
20. (26/02/2021) Kế hoạch 95/KH-UBND triển khai công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành
21. (18/02/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
22. (04/02/2021) Kế hoạch 478/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)
23. (27/01/2021) Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát động xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
24. (27/01/2021) Quyết định 244/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
25. (15/01/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
26. (23/11/2020) Quyết định 5017/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021-2025
27. (22/09/2020) Quyết định 2503/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2021
28. (17/08/2020) Quyết định 1894/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
Lĩnh vực khác
1. (30/04/2021) Thông báo 84/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về định hướng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/04/2021) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (31/03/2021) Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025
4. (26/03/2021) Quyết định 804/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (26/03/2021) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch khoanh vùng nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021–2025
6. (19/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
7. (18/03/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2021 thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (12/03/2021) Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2021-2025
9. (01/10/2020) Kế hoạch 4366/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
10. (30/09/2020) Quyết định 2452/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; nhân viên thú y cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
11. (07/09/2020) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025
12. (07/09/2020) Quyết định 2655/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 315

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn