Bản Tin Văn Bản Mới 28/04/2021 14:39 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 24/4 - 27/4/2021

28/04/2021 14:39 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 24/4 - 27/4/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (16/04/2021) Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025
2. (15/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về phương thức hỗ trợ chênh lệch lãi suất và hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 87/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
3. (05/04/2021) Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
4. (18/01/2021) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tây Ninh ban hành
5. (15/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
6. (31/12/2020) Quyết định 3400/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
7. (15/12/2020) Quyết định 3192/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Đấu thầu; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
8. (19/11/2020) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình
9. (19/11/2020) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể năm 2021 tỉnh Thái Bình
10. (05/10/2020) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2020 về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
Đầu tư
1. (20/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (05/02/2021) Nghị quyết 394/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 1)
3. (15/01/2021) Chương trình 02/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành
4. (29/09/2020) Quyết định 2255/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Thương mại
1. (19/04/2021) Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm tìm kiếm mở rộng, đa dạng thị trường xuất khẩu, tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn các cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định CPTPP và EVFTA, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2. (14/04/2021) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (14/04/2021) Kế hoạch 102/KH-UBND về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021
4. (14/04/2021) Kế hoạch 147/KH-UBND triển khai Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (13/04/2021) Quyết định 500/QĐ-UBND về ban hành Kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
6. (09/04/2021) Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (09/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại do tỉnh Đồng Tháp ban hành
8. (24/03/2021) Quyết định 492/QĐ-UBND phê duyệt kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Yên Bái năm 2021
9. (22/03/2021) Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10. (16/03/2021) Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
11. (01/03/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
12. (21/01/2021) Kế hoạch 11/KH-UBND về phát triển làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2021
13. (19/01/2021) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
14. (30/12/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
15. (03/12/2020) Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Điện; lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
16. (03/12/2020) Kế hoạch 4436/KH-UBND năm 2020 về Xây dựng và mở rộng vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm rau, trái cây năm 2021 do tỉnh Hải Dương ban hành
17. (03/12/2020) Kế hoạch 4435/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương" năm 2021
18. (12/11/2020) Quyết định 2629/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
19. (23/09/2020) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
20. (28/08/2020) Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình Khuyến công địa phương tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
Xuất nhập khẩu
1. (19/04/2021) Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (08/04/2021) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (19/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (09/04/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai kèm theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
3. (09/04/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND về giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
4. (19/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
Bảo hiểm
1. (12/04/2021) Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện tỉnh Phú Thọ
2. (08/04/2021) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (19/04/2021) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
2. (15/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (08/04/2021) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
4. (06/04/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
5. (05/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (28/12/2020) Quyết định 1764/QĐ-TLĐ năm 2020 sửa đổi quy định về tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
7. (16/12/2020) Quyết định 3223/QĐ-UBND năm 2020 về Ban hành đơn giá dịch vụ công lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (09/12/2020) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
9. (23/11/2020) Quyết định 2770/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
10. (20/11/2020) Quyết định 2853/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Hòa Bình ban hành
11. (12/11/2020) Quyết định 2636/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030
12. (02/10/2020) Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
13. (07/09/2020) Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Yên Bái
Công nghệ thông tin
1. (23/04/2021) Công văn 2758/VPCP-KGVX năm 2021 về kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/04/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai
3. (16/04/2021) Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. (13/04/2021) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bắc Kạn
5. (13/04/2021) Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
6. (13/04/2021) Quyết định 856/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (17/03/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (16/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang
9. (03/03/2021) Quyết định 672/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, phiên bản 2.0
10. (02/03/2021) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, phiên bản 2.0
11. (02/02/2021) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
12. (29/01/2021) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2021 ban hành quy định tạm thời tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
13. (11/12/2020) Quyết định 3117/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
14. (13/11/2020) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 2.0
15. (09/11/2020) Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2020 về lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025
16. (05/11/2020) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2020 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình năm 2021
17. (22/10/2020) Kế hoạch 3892/KH-UBND năm 2020 truyền thông về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
18. (09/10/2020) Quyết định 2436/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Bất động sản
1. (20/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2. (20/04/2021) Quyết định 440/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
3. (19/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (16/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND hướng dẫn một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (16/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (09/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
7. (09/04/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (08/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về ban hành một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
9. (31/12/2020) Quyết định 3489/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
10. (31/12/2020) Quyết định 3487/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
11. (31/12/2020) Quyết định 3492/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
12. (31/12/2020) Quyết định 3490/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
13. (24/12/2020) Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
14. (16/12/2020) Quyết định 3215/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành đơn giá sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý đất đai: đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
15. (16/12/2020) Quyết định 3217/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
16. (16/12/2020) Quyết định 3216/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý đất đai: đơn giá sản phẩm điều tra, phân hạng đất nông nghiệp cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
17. (19/11/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
18. (09/10/2020) Quyết định 2343/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đất đai; Bảo vệ môi trường; Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
Dịch vụ pháp lý
1. (16/04/2021) Quyết định 667/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2. (30/12/2020) Quyết định 3404/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
3. (25/08/2020) Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá; lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
Bộ máy hành chính
1. (26/04/2021) Quyết định 1766/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (23/04/2021) Quyết định 545/QĐ-BNV về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021
3. (23/04/2021) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
4. (22/04/2021) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
5. (22/04/2021) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
6. (22/04/2021) Kế hoạch 15/KH-TANDTC-TĐKT về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
7. (22/04/2021) Kế hoạch 538/KH-BYT năm 2021 về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế ban hành
8. (22/04/2021) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
9. (20/04/2021) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10. (20/04/2021) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
11. (20/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12. (20/04/2021) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
13. (19/04/2021) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14. (19/04/2021) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
15. (19/04/2021) Kế hoạch 105/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021
16. (19/04/2021) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
17. (16/04/2021) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật do tỉnh Vĩnh Long ban hành
18. (15/04/2021) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
19. (15/04/2021) Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
20. (15/04/2021) Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
21. (12/04/2021) Nghị quyết 353/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
22. (12/04/2021) Nghị quyết 355/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
23. (12/04/2021) Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
24. (09/04/2021) Kế hoạch 1406/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
25. (09/04/2021) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền cấp xã do tỉnh Phú Thọ ban hành
26. (08/04/2021) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn
27. (06/04/2021) Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý Nhà nước về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
28. (06/04/2021) Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
29. (05/04/2021) Quyết định 771/QĐ-UBND về ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
30. (05/04/2021) Nghị quyết 143/2021/QH14 về bầu Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
31. (02/04/2021) Nghị quyết 140/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
32. (01/04/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định mức chi và thời gian được hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bình Thuận ban hành
33. (01/04/2021) Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
34. (01/04/2021) Nghị quyết 139/2021/QH14 về bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
35. (01/04/2021) Quyết định 530/QĐ-TTg năm 2021 công nhận xã đảo thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
36. (31/03/2021) Nghị quyết 137/2021/QH14 về bầu Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành
37. (31/03/2021) Nghị quyết 138/2021/QH14 về miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
38. (31/03/2021) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
39. (31/03/2021) Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ
40. (30/03/2021) Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
41. (30/03/2021) Nghị quyết 136/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành
42. (30/03/2021) Văn bản hợp nhất 980/VBHN-BNG năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
43. (29/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
44. (29/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026
45. (29/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre
46. (29/03/2021) Nghị quyết 1245/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
47. (29/03/2021) Nghị quyết 1246/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
48. (26/03/2021) Nghị quyết 1241/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
49. (26/03/2021) Nghị quyết 1242/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
50. (25/03/2021) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
51. (24/03/2021) Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
52. (24/03/2021) Nghị quyết 1239/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
53. (23/03/2021) Quyết định 645/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
54. (19/03/2021) Nghị quyết 1238/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
55. (18/03/2021) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
56. (18/03/2021) Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
57. (16/03/2021) Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
58. (15/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang
59. (15/03/2021) Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
60. (12/03/2021) Kế hoạch 59/KH-UBND về tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
61. (11/03/2021) Quyết định 390/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
62. (05/03/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
63. (19/02/2021) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021
64. (03/02/2021) Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
65. (26/01/2021) Quyết định 219/QĐ-UBND về giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
66. (21/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành
67. (14/01/2021) Quyết định 121/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Hưng Yên năm 2021
68. (13/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
69. (04/01/2021) Kế hoạch 01/KH-UBND triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
70. (04/01/2021) Quyết định 03/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành
71. (31/12/2020) Quyết định 3437/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
72. (31/12/2020) Quyết định 3436/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
73. (31/12/2020) Quyết định 3405/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
74. (16/12/2020) Quyết định 3212/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá dịch vụ lưu trữ tài liệu sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
75. (14/12/2020) Quyết định 3775/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
76. (11/12/2020) Quyết định 3131/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục mầm non, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
77. (09/12/2020) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn biên chế hành chính năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
78. (03/12/2020) Quyết định 3025/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
79. (26/11/2020) Quyết định 3552/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, thành phố Hải Phòng
80. (25/11/2020) Quyết định 2895/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Đường bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
81. (25/11/2020) Quyết định 2897/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong Lĩnh vực Khám, chữa bệnh; Y tế dự phòng; Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
82. (23/11/2020) Quyết định 2757/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
83. (23/11/2020) Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
84. (19/11/2020) Quyết định 2715/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
85. (19/11/2020) Quyết định 2714/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên
86. (19/11/2020) Quyết định 2716/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
87. (19/11/2020) Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
88. (18/11/2020) Quyết định 3444/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
89. (16/11/2020) Quyết định 2812/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
90. (13/11/2020) Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2020 công bố, phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, thẩm định do tỉnh Hải Dương ban hành
91. (13/11/2020) Quyết định 3411/QĐ-UBND năm 2020 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
92. (12/11/2020) Quyết định 2634/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
93. (12/11/2020) Quyết định 2635/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
94. (12/11/2020) Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
95. (12/11/2020) Quyết định 2637/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
96. (05/11/2020) Quyết định 2703/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
97. (03/11/2020) Quyết định 3297/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
98. (02/11/2020) Quyết định 2659/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực viện trợ không hoàn lại thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
99. (19/10/2020) Quyết định 3138/QĐ-UBND năm 2020 công bố và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
100. (19/10/2020) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2020 về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Hải Dương
101. (19/10/2020) Quyết định 3139/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
102. (15/10/2020) Quyết định 2476/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình
103. (13/10/2020) Quyết định 2461/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
104. (09/10/2020) Quyết định 2374/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
105. (02/10/2020) Quyết định 2322/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
106. (29/09/2020) Quyết định 2254/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung; thủ tục hành chính được sửa đổi trong các lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
107. (17/09/2020) Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
108. (11/09/2020) Quyết định 2048/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
109. (11/09/2020) Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
110. (11/09/2020) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
111. (04/09/2020) Quyết định 2098/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
112. (01/09/2020) Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
113. (01/09/2020) Quyết định 2603/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
114. (26/08/2020) Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
115. (24/08/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
Trách nhiệm hình sự
1. (14/04/2021) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2021 thực hiện Công văn 1676/TTg-NC về “tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người”, trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tài chính nhà nước
1. (16/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang
2. (14/04/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3. (12/04/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (02/04/2021) Quyết định 568/QĐ-UBND phê duyệt Kịch bản chi tiết thu ngân sách Nhà nước năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành
5. (01/04/2021) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
6. (30/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bến Tre
7. (23/03/2021) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2021 ban hành quy định tạm thời tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Lưu trữ tài liệu sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (15/03/2021) Quyết định 23a/2021/QĐ-UBND về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Dạnh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh
9. (10/03/2021) Quyết định 701/QĐ-UBND Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành
10. (26/02/2021) Quyết định 322/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
11. (22/02/2021) Công văn 2189/SXD-KTXD năm 2021 điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
12. (01/02/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
13. (29/01/2021) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
14. (14/01/2021) Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2021 công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc
15. (31/12/2020) Quyết định 3480/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Yên Bái
16. (31/12/2020) Quyết định 3479/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Yên Bái
17. (31/12/2020) Quyết định 3409/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
18. (25/12/2020) Quyết định 3274/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
19. (16/12/2020) Quyết định 3221/QĐ-UBND năm 2020 về Ban hành đơn giá dịch vụ công lĩnh vực trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
20. (16/12/2020) Quyết định 3220/QĐ-UBND năm 2020 về Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái
21. (16/12/2020) Quyết định 3219/QĐ-UBND năm 2020 về Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn chăn nuôi gà thịt thương phẩm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái
22. (09/11/2020) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2020 đảm bảo tài chính năm 2021 thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 do tỉnh Hòa Bình ban hành
23. (19/10/2020) Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
24. (08/10/2020) Quyết định 2501/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
25. (01/09/2020) Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Xây dựng - Đô thị
1. (13/04/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (31/03/2021) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
3. (25/01/2021) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030
Giao thông - Vận tải
1. (27/04/2021) Công văn 3666/BGTVT-CYT năm 2021 triển khai Công điện 541/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (26/04/2021) Công văn 1763/CHK-QLC năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
3. (23/04/2021) Công điện 1750/CĐ-CHK năm 2021 về tăng cường giám sát hành khách đeo khẩu trang tại khu vực nhà ga hành khách các Cảng hàng không do Cục Hàng không Việt Nam điện
4. (23/04/2021) Công điện 540/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
5. (22/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (22/04/2021) Công văn 1593/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (20/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
8. (14/04/2021) Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (13/04/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (31/03/2021) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (29/03/2021) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (11/03/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
13. (14/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021
14. (01/10/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Giáo dục
1. (26/04/2021) Công văn 1650/BGDĐT-QLCL thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (23/04/2021) Thông báo 1183/TB-SGDĐT năm 2021 về kết luận của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu tại Hội nghị giao ban chuyên môn Giáo dục Tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (20/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (19/04/2021) Công văn 1145/SGDĐT-KTKĐ hướng dẫn họp cha mẹ học sinh để phổ biến về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (15/04/2021) Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (14/04/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2021 thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (13/04/2021) Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long
8. (13/04/2021) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long
9. (05/04/2021) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022
10. (05/04/2021) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022
11. (05/04/2021) Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022
12. (30/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
13. (23/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
14. (23/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
15. (23/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điểm c Khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ giáo dục mầm non thành phố Hồ Chí Minh
16. (12/03/2021) Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
17. (19/02/2021) Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
18. (09/02/2021) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
19. (21/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên
20. (30/12/2020) Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
21. (23/11/2020) Quyết định 2758/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Tài nguyên - Môi trường
1. (20/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (20/04/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2030
3. (19/04/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (19/04/2021) Công điện 01/CĐ-BTTTT năm 2021 về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông điện
5. (16/04/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
6. (13/04/2021) Kế hoạch 1466/KH-UBND năm 2021 về trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
7. (08/04/2021) Quyết định 823/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
8. (29/03/2021) Quyết định 515/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021
9. (15/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành
10. (12/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021
11. (27/11/2020) Quyết định 2932/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh Hòa Bình
12. (27/11/2020) Quy chế phối hợp 02/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Lai Châu
13. (27/11/2020) Quy chế phối hợp 01/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai
14. (27/11/2020) Quy chế phối hợp 05/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Hà Giang
15. (27/11/2020) Quy chế phối hợp 04/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Phú Thọ
16. (10/11/2020) Quy chế phối hợp 06/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Sơn La
17. (29/10/2020) Quyết định 2515/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tỉnh Hưng Yên
18. (15/10/2020) Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
19. (15/10/2020) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
20. (13/10/2020) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2020 về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
21. (02/10/2020) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2020 triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Hải Dương
22. (01/10/2020) Quyết định 2311/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Thể thao - Y tế
1. (27/04/2021) Công văn 3409/BYT-TT-KT năm 2021 về tiếp nhận và sử dụng Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (27/04/2021) Công văn 3440/CV-BCĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
3. (27/04/2021) Quyết định 2019/QĐ-BYT năm 2021 công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025 do Bộ Y tế ban hành
4. (26/04/2021) Thông báo 81/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (26/04/2021) Quyết định 2008/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) do Bộ Y tế ban hành
6. (26/04/2021) Công văn 1343/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (26/04/2021) Công văn 3377/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân do Bộ Y tế ban hành
8. (23/04/2021) Công văn 3256/BYT-DP về tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
9. (23/04/2021) Công điện 541/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
10. (22/04/2021) Công văn 3173/BYT-UBQG50 năm 2021 phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
11. (20/04/2021) Quyết định 226/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 112 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 bổ sung do Cục Quản lý dược ban hành
12. (14/04/2021) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2021 về tiếp nhận, sử dụng và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2022
13. (08/04/2021) Kế hoạch 1373/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
14. (09/02/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021
15. (26/01/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành
16. (09/12/2020) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2025
17. (05/11/2020) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tỉnh Hưng Yên
Quyền dân sự
1. (08/04/2021) Công văn 358/HTQTCT-CT năm 2021 về chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền do Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực ban hành
2. (01/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Văn hóa - Xã hội
1. (23/04/2021) Công văn 2748/VPCP-TH năm 2021 về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/04/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (19/04/2021) Quyết định 522/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sinh lý học Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
4. (09/04/2021) Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
5. (09/04/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
6. (07/04/2021) Quyết định 826/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế Xét tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc
7. (29/03/2021) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (02/02/2021) Quyết định 512/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành
9. (28/01/2021) Kế hoạch 23/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2021
10. (23/12/2020) Quyết định 2965/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
11. (09/11/2020) Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Lĩnh vực khác
1. (19/04/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2016/QĐ-UBND quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
2. (14/04/2021) Kế hoạch 149/KH-UBND về tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021
3. (09/04/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (01/04/2021) Quyết định 1368/QĐ-BNN-CN năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1520/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (24/03/2021) Kế hoạch 1105/KH-UBND năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
6. (23/03/2021) Kế hoạch 1097/KH-UBND về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025 và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
7. (09/02/2021) Quyết định 562/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2021
8. (27/11/2020) Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
9. (09/11/2020) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2021-2025
10. (30/10/2020) Quyết định 3315/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11. (20/10/2020) Quyết định 2426/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
12. (15/10/2020) Kế hoạch 3791/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025
13. (14/10/2020) Quyết định 2589/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ tinh lợn ngoại, tinh bò thịt, bò sữa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 125

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn