Bản Tin Văn Bản Mới 24/04/2021 14:35 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 21/4 - 23/4/2021

24/04/2021 14:35 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 21/4 - 23/4/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/04/2021) Công điện 05/CĐ-TCT triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế điện
2. (19/04/2021) Quyết định 830/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
3. (19/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
4. (09/03/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Hưng Yên năm 2021
5. (17/02/2021) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững do tỉnh Hòa Bình ban hành
6. (19/01/2021) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự" giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hải Dương ban hành
Đầu tư
1. (22/04/2021) Công văn 514/TTg-PL năm 2021 về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/04/2021) Công văn 2671/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/04/2021) Văn bản hợp nhất 2187/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (14/04/2021) Quyết định 426/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5. (19/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021 và phân bổ danh mục chi tiết nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020
Thương mại
1. (13/04/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025
2. (16/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên
3. (09/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2021
4. (05/02/2021) Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
5. (02/02/2021) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
6. (18/01/2021) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
7. (11/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2021 về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
8. (11/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
9. (05/01/2021) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
10. (15/12/2020) Kế hoạch 484/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11. (12/11/2020) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1205/QĐ-BGDĐT thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
12. (04/11/2020) Quyết định 4713/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự Khu kinh tế Nghi Sơn” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
13. (04/09/2020) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030
Xuất nhập khẩu
1. (22/04/2021) Công văn 1891/TCHQ-GSQL năm 2021 về thông báo hợp đồng gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (04/01/2021) Kế hoạch 01/KH-UBND triển khai nền tảng Hue-S, liên thông với các hệ thống phổ biến trong thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (20/04/2021) Công văn 1194/TCT-KK năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành
2. (19/04/2021) Công văn 1157/TCT-KK năm 2021 về khai nộp thuế giá trị gia tăng hoạt động thu phí đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành
3. (16/04/2021) Công văn 11900/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (16/04/2021) Công văn 11785/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (16/04/2021) Công văn 11784/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (14/04/2021) Quyết định 812/QĐ-BTC năm 2021 sửa đổi Quyết định 110/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố do Bộ Tài chính ban hành
7. (19/03/2021) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2021 công bố Quyết định 26/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ
8. (22/10/2020) Quyết định 3229/QĐ-UBND về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do thành phố Hải Phòng ban hành
Chứng khoán
1. (30/12/2020) Quyết định 770/QĐ-SGDHN năm 2020 về Quy chế Giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành
2. (24/09/2019) Quyết định 634/QĐ-SGDHN năm 2019 về Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
3. (03/07/2019) Quyết định 430/QĐ-SGDHN năm 2019 về Quy chế Thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
4. (16/04/2019) Quyết định 194/QĐ-SGDHN năm 2019 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
5. (24/01/2019) Quyết định 62/QĐ-SGDHN năm 2019 sửa đổi Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. (28/12/2018) Quyết định liên tịch 01/QĐLT-SGDHCM-SGDHN năm 2018 về Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành
7. (29/05/2017) Quyết định 367/QĐ-SGDHN năm 2017 Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Bảo hiểm
1. (20/04/2021) Công văn 3100/BYT-BH năm 2021 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (08/02/2021) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” do tỉnh Hòa Bình ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (14/04/2021) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ
2. (05/03/2021) Kế hoạch 38/KH-UBND triển khai thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2021
3. (02/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4. (26/02/2021) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2021 quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5. (05/02/2021) Nghị quyết 387/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ chính sách đối với người làm việc thuộc sự nghiệp y tế và sự nghiệp giáo dục ngoài số lượng được Bộ Nội vụ giao trong năm 2021 do tỉnh Hòa Bình ban hành
6. (25/01/2021) Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2021 quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (29/09/2020) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2020 về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2030
Công nghệ thông tin
1. (26/03/2021) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
2. (23/02/2021) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động Hệ thống Ứng dụng di động Hậu Giang
3. (03/02/2021) Kế hoạch 26/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2021
4. (22/01/2021) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thái Bình
5. (19/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6. (15/01/2021) Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
7. (23/11/2020) Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ do thành phố Hải Phòng ban hành
8. (21/09/2020) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2020 về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Bất động sản
1. (13/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (12/04/2021) Quyết định 1691/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
3. (08/04/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về mức giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (29/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021
5. (25/03/2021) Công văn 989/BXD-QLN năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản tại các địa phương do Bộ Xây dựng ban hành
6. (17/03/2021) Quyết định 870/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
7. (17/03/2021) Quyết định 869/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
8. (17/03/2021) Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
9. (22/02/2021) Quyết định 401/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (22/02/2021) Quyết định 403/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (22/02/2021) Quyết định 399/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (04/02/2021) Quyết định 430/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
13. (04/02/2021) Quyết định 431/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
14. (04/02/2021) Quyết định 429/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
15. (04/02/2021) Quyết định 428/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
16. (02/02/2021) Quyết định 280/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (01/02/2021) Chỉ thị 4/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
18. (15/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai do tỉnh Hòa Bình ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (12/04/2021) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2021 triển khai, thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
2. (09/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên
Bộ máy hành chính
1. (22/04/2021) Công văn 516/TTg-KSTT năm 2021 về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/04/2021) Công văn 2693/VPCP-TH năm 2021 về tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/04/2021) Quyết định 593/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (20/04/2021) Quyết định 1418/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
5. (20/04/2021) Quyết định 476/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
6. (19/04/2021) Công điện 442/CĐ-VPCP năm 2021 về hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (16/04/2021) Công văn 1140/BTP-VĐCXDPL năm 2021 về văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
8. (15/04/2021) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
9. (14/04/2021) Quyết định 334/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết đối với 19 thủ tục hành chính mới và 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
10. (12/04/2021) Quyết định 555/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Giao thông vận tải
11. (09/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
12. (05/04/2021) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
13. (05/04/2021) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng Quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
14. (02/04/2021) Quyết định 804/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021
15. (01/04/2021) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
16. (31/03/2021) Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để hướng dẫn luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh quyết định của Chủ tịch nước do thành phố Hải Phòng ban hành
17. (26/03/2021) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2021 về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
18. (24/03/2021) Kế hoạch 77/KH-UBND triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại thành phố Hải Phòng năm 2021
19. (22/03/2021) Quyết định 802/QĐ-UBND về danh mục nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20. (19/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi cụ thể và thời gian hưởng chế độ hỗ trợ phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21. (18/03/2021) Quyết định 352/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021
22. (15/03/2021) Kế hoạch 848/KH-UBND năm 2021 tiếp tục thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương
23. (15/03/2021) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại các Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế và Bệnh viện quận trực thuộc Sở Y tế sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
24. (10/03/2021) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
25. (01/03/2021) Quyết định 658/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
26. (24/02/2021) Quyết định 385/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
27. (09/02/2021) Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
28. (09/02/2021) Quyết định 572/QĐ-UBND về Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
29. (05/02/2021) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế
30. (05/02/2021) Quyết định 290/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
31. (05/02/2021) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
32. (05/02/2021) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
33. (05/02/2021) Quyết định 485/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
34. (04/02/2021) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2021 triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, tỉnh Hậu Giang
35. (03/02/2021) Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
36. (02/02/2021) Kế hoạch 21/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Hưng Yên năm 2021
37. (02/02/2021) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2021 về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025
38. (29/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 do tỉnh Trà Vinh ban hành
39. (27/01/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Hòa Bình ban hành
40. (25/01/2021) Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
41. (25/01/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về cán bộ, công chức, viên chức nêu gương, chấp hành quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ làm việc và khi lái xe do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
42. (21/01/2021) Quyết định 135/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
43. (20/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
44. (19/01/2021) Chỉ thị 4/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Hải Dương ban hành
45. (18/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành
46. (18/01/2021) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
47. (11/01/2021) Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành
48. (08/01/2021) Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
49. (07/01/2021) Quyết định 06/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
50. (07/01/2021) Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về tổ chức lại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
51. (06/01/2021) Kế hoạch 02/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
52. (05/01/2021) Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2020 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
53. (05/01/2021) Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
54. (31/12/2020) Quyết định 3048/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
55. (14/12/2020) Quyết định 58/QĐ-HĐND năm 2020 về phân công nhiệm vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
56. (14/12/2020) Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
57. (14/12/2020) Quyết định 3777/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
58. (27/11/2020) Quyết định 3760/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành; doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên
59. (13/11/2020) Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2020 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021
60. (23/10/2020) Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
61. (01/10/2020) Quyết định 3040/QĐ-CT năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Trách nhiệm hình sự
1. (20/04/2021) Công văn 1557/VKSTC-V1 năm 2021 hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng các điều 347, 348 và 349 Bộ luật Hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao
2. (14/04/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (16/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
4. (09/03/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1957/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do tỉnh Hưng Yên ban hành
Tài chính nhà nước
1. (20/04/2021) Quyết định 600/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
2. (15/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (13/04/2021) Công văn 3854/BTC-KHTC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2021 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)
4. (12/04/2021) Quyết định 790/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
5. (05/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn để sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê; Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định; Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục tài sản cố định vô hình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương
6. (19/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu thể thao các cấp, đội tuyển thể thao cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
7. (25/02/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Thành phố Hải Phòng ban hành
8. (25/02/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (05/02/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
10. (05/02/2021) Quyết định 484/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2021
11. (20/01/2021) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
12. (19/01/2021) Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đối ngoại do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
13. (13/01/2021) Quyết định 92/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
14. (13/01/2021) Kế hoạch 11/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
15. (07/01/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Hưng Yên
16. (21/12/2020) Quyết định 3205/QĐ-UBND năm 2020 về phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
17. (20/11/2020) Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2020 về rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về giá và hoạt động thẩm định giá do thành phố Hải Phòng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (22/04/2021) Công văn 3551/BGTVT-CYT năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các Cảng Hàng không sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (20/04/2021) Công văn 3497/BGTVT-VT năm 2021 về giải quyết tình trạng ùn ứ tại nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (19/04/2021) Thông tư 08/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (19/04/2021) Công văn 3435/BGTVT-TTr năm 2021 về tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức; tăng cường biên chế, trang thiết bị cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (24/02/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (09/02/2021) Kế hoạch 31/KH-UBND về năm an toàn giao thông 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành
7. (01/02/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
8. (25/01/2021) Quyết định 216/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2021
9. (18/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành
Giáo dục
1. (19/04/2021) Công văn 2663/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đào tạo đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/03/2021) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do tỉnh Hải Dương ban hành
3. (25/02/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4. (25/02/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Tài nguyên - Môi trường
1. (22/04/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/04/2021) Công văn 1799/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (17/04/2021) Công điện 504/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung khắc phục hậu quả và ứng phó mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (16/04/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
5. (05/04/2021) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (02/04/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2021 truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
7. (26/03/2021) Quyết định 413/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (19/03/2021) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2021 về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
9. (01/02/2021) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án khung bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
10. (01/02/2021) Kế hoạch 22/KH-UBND thực hiện “Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021-2025)” trong năm 2021
11. (01/02/2021) Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành
12. (06/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 sửa đổi Kế hoạch 11/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13. (29/09/2020) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do thành phố Hải Phòng ban hành
Thể thao - Y tế
1. (23/04/2021) Quyết định 1980/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
2. (22/04/2021) Quyết định 1966/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (21/04/2021) Công văn 3141/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng thuộc các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Y tế ban hành
4. (21/04/2021) Công văn 3142/BYT-DP năm 2021 về lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (16/04/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (15/04/2021) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
7. (02/04/2021) Công văn 270/YDCT-QLHN năm 2021 tiếp tục triển khai, siết chặt công tác quản lý nhà nước về quảng cáo khám chữa bệnh, thuốc y học cổ truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
8. (24/02/2021) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2021 về Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9. (05/02/2021) Quyết định 323/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Hòa Bình ban hành
10. (04/02/2021) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống và loại trừ bệnh Sốt rét quay trở lại giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
11. (20/01/2021) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
12. (14/01/2021) Kế hoạch 13/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hòa Bình năm 2021
13. (31/12/2020) Kế hoạch 4810/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn năm 2030
14. (19/10/2020) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 do tỉnh Hòa Bình ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (20/04/2021) Công điện 01/CĐ-UBQGVTE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em do Ủy ban quốc gia về trẻ em điện
2. (20/04/2021) Công văn 1116/LĐTBXH-BĐG năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (19/04/2021) Thông báo 78/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì họp về đề xuất Dự án nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn quốc tế và ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/03/2021) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2021 triển khai, thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (12/03/2021) Kế hoạch 818/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2021
6. (10/03/2021) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030
7. (05/03/2021) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025
8. (18/02/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
9. (28/01/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do thành phố Hải Phòng ban hành
10. (18/01/2021) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (12/01/2021) Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình
12. (18/12/2020) Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13. (21/10/2020) Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực khác
1. (26/03/2021) Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh quy mô và thời gian thực hiện mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, liên kết giữa các nhóm hộ với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Danh mục Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2021 tại Quyết định 921/QĐ-UBND
2. (19/03/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3. (03/03/2021) Quyết định 377/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành
4. (11/01/2021) Kế hoạch 09/KH-UBND triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
5. (31/12/2020) Quyết định 4040/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
6. (06/11/2020) Quyết định 4790/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 139

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn