Bản Tin Văn Bản Mới 17/04/2021 09:21 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 14/4 - 16/4/2021

17/04/2021 09:21 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 14 - 16/4/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/04/2021) Công văn 10857/CTHN-TTHT năm 2021 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (09/04/2021) Công văn 10858/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với chi công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (07/04/2021) Thông tư 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
4. (06/04/2021) Công văn 1578/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (30/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Long An
6. (30/03/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Quy chế kèm theo Quyết định 58/2019/QĐ-UBND Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (26/03/2021) Công văn 3063/BTC-TCDN năm 2021 thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn và nộp tiền về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
8. (23/03/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
9. (23/03/2021) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
10. (17/03/2021) Quyết định 510/QĐ-BKHCN năm 2021 hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (08/03/2021) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su - nhựa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030
Đầu tư
1. (02/04/2021) Quyết định 357/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. (01/04/2021) Công văn 415/TTg-CN năm 2021 về quy hoạch đấu nối Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/03/2021) Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Đại An, thuộc địa bàn xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh thuộc huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (30/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay và Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay
5. (30/03/2021) Công văn 397/TTg-NN năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án sân golf FLC Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (26/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
7. (29/10/2020) Quyết định 3029/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình
8. (07/10/2020) Quyết định 3126/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Thương mại
1. (14/04/2021) Công văn 2154/BNN-QLCL năm 2021 về tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (01/04/2021) Quyết định 1138/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội đối với hoạt động quảng cáo năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (24/03/2021) Công văn 1948/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu về nông dân đồng bằng Sông Cửu Long lo lắng vì giá nhiều loại phân bón tăng gấp 1,2 đến 1,5 lần khi bước vào vụ hè thu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (23/03/2021) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2021 về thông qua Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
5. (22/03/2021) Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2021 quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Thạch Hà, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
6. (19/03/2021) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
7. (05/02/2021) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục "Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025"
8. (15/01/2021) Quyết định 68/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
9. (31/12/2020) Quyết định 3678/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch khuyến công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10. (18/11/2020) Quyết định 3192/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
11. (06/11/2020) Quyết định 3086/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
12. (28/10/2020) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13. (09/10/2020) Quyết định 2208/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La về lĩnh vực hộ tịch, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại
14. (30/09/2020) Quyết định 3044/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
15. (31/08/2020) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Sơn La
Xuất nhập khẩu
1. (09/04/2021) Công văn 1643/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (09/04/2021) Quyết định 1062/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (09/04/2021) Công văn 1635/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/04/2021) Công văn 1604/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/04/2021) Công văn 1620/TCHQ-GSQL năm 2021 về vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (08/04/2021) Công văn 1612/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (07/04/2021) Công văn 1591/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hàng hóa tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (07/04/2021) Công văn 1589/TCHQ-GSQL năm 2021 về chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (06/04/2021) Công văn 1580/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (05/04/2021) Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (05/04/2021) Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (05/06/2019) Quyết định 1617/QĐ-TCHQ năm 2019 về Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (15/04/2021) Quyết định 649/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (08/04/2021) Quyết định 624/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (08/04/2021) Công văn 2350/NHNN-PHKQ năm 2021 về đáp ứng cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (06/04/2021) Quyết định 617/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5. (02/04/2021) Nghị quyết 75/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình
6. (30/03/2021) Công văn 395/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam thuộc Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản phải nộp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. (09/04/2021) Công văn 10774/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (09/04/2021) Công văn 10775/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành ban hành
4. (09/04/2021) Công văn 10772/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn bán điện mặt trời do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (08/04/2021) Công văn 1627/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nước mắt nhân tạo do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (05/04/2021) Công văn 1551/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (05/04/2021) Công văn 10146/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (05/04/2021) Công văn 10147/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (02/04/2021) Nghị quyết 76/2021/NQ-HĐND quy định về lộ trình và mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
10. (25/03/2021) Công văn 833/TCT-DNNCN năm 2021 về Quản lý thuế đối với giao dịch “Lan đột biến” do Tổng cục Thuế ban hành
11. (05/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Chứng khoán
1. (07/01/2021) Quyết định 12/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Bảo hiểm
1. (09/04/2021) Thông báo 202/TB-BHXH bổ sung danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý II/2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (25/03/2021) Công văn 1996/VPCP-KTTH năm 2021 về tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (08/04/2021) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
2. (08/04/2021) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (07/04/2021) Kế hoạch 134/KH-UBND về giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
4. (07/04/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND về đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
5. (03/04/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (30/03/2021) Kế hoạch 1472/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
7. (30/03/2021) Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
8. (29/01/2021) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (31/12/2020) Thông tư 56/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
Công nghệ thông tin
1. (12/04/2021) Công văn 565/TTCP-KHTH năm 2021 thực hiện Thông tư 02/2021/TT-TTCP và phần mềm báo cáo mới do Thanh tra Chính phủ ban hành
2. (09/04/2021) Kế hoạch 901/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng số và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Lai Châu đến năm 2030
3. (09/04/2021) Kế hoạch 900/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
4. (05/04/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương
5. (25/12/2020) Quyết định 3562/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, Phiên bản 2.0
6. (05/10/2020) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Bất động sản
1. (09/04/2021) Công văn 1042/TCT-CS năm 2021 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
2. (08/04/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (08/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
4. (06/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Phú Thọ
5. (29/03/2021) Công văn 1430/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (25/03/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7. (24/03/2021) Quyết định 521/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (16/03/2021) Quyết định 973/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. (01/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10. (02/02/2021) Quyết định 434/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
11. (22/01/2021) Quyết định 343/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
12. (21/01/2021) Quyết định 309/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
13. (19/01/2021) Quyết định 261/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
14. (18/01/2021) Quyết định 219/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
15. (18/01/2021) Quyết định 220/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ pháp lý
1. (09/04/2021) Kế hoạch 899/KH-UBND năm 2021 thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do tỉnh Lai Châu ban hành
2. (08/04/2021) Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (05/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Long An
4. (25/03/2021) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
5. (23/11/2020) Quyết định 3296/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Chứng thực áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6. (07/10/2020) Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
7. (07/10/2020) Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại cấp Trung ương được giao tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại cấp tỉnh thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
8. (07/10/2020) Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Sở hữu trí tuệ
1. (09/04/2021) Kế hoạch 141/KH-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021
2. (08/04/2021) Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2021 quy định về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
Bộ máy hành chính
1. (14/04/2021) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”
2. (14/04/2021) Công văn 1549/BNV-TCBC năm 2021 về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành
3. (13/04/2021) Công văn 2760/BYT-DP năm 2021 hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Bộ đội Biên phòng do Bộ Y tế ban hành
4. (12/04/2021) Công văn 2555/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (12/04/2021) Công văn 2556/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (12/04/2021) Công văn 2557/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (12/04/2021) Công văn 2558/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
8. (12/04/2021) Quyết định 415/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng
9. (09/04/2021) Kế hoạch 902/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
10. (09/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (09/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
12. (09/04/2021) Công văn 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
13. (09/04/2021) Công văn 97/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021
14. (08/04/2021) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
15. (08/04/2021) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
16. (08/04/2021) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre
17. (08/04/2021) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
18. (08/04/2021) Quyết định 8/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
19. (08/04/2021) Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
20. (07/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21. (07/04/2021) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
22. (07/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu
23. (07/04/2021) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
24. (06/04/2021) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
25. (06/04/2021) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
26. (06/04/2021) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
27. (05/04/2021) Công văn 273-CV/BTCTW năm 2021 về sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
28. (05/04/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
29. (05/04/2021) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
30. (05/04/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
31. (05/04/2021) Quyết định 1686/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh
32. (05/04/2021) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
33. (05/04/2021) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
34. (05/04/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
35. (05/04/2021) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
36. (05/04/2021) Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
37. (05/04/2021) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
38. (03/04/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế
39. (03/04/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
40. (02/04/2021) Nghị quyết 77/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian hưởng chế độ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Quảng Bình
41. (31/03/2021) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
42. (31/03/2021) Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
43. (31/03/2021) Quyết định 1118/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
44. (30/03/2021) Kế hoạch 1463/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình củng cố và phát triển Hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030
45. (30/03/2021) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
46. (30/03/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
47. (30/03/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
48. (29/03/2021) Quyết định 496/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Thông tư 07/2020/TT-BTP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Tư pháp ban hành
49. (29/03/2021) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
50. (29/03/2021) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
51. (26/03/2021) Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 18 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
52. (26/03/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
53. (26/03/2021) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
54. (26/03/2021) Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
55. (26/03/2021) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
56. (25/03/2021) Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
57. (25/03/2021) Kế hoạch 291/KH-BGDĐT về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
58. (25/03/2021) Công văn 928/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
59. (25/03/2021) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
60. (24/03/2021) Kế hoạch 812/KH-SGDĐT về kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
61. (24/03/2021) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính thể thức của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu
62. (24/03/2021) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
63. (23/03/2021) Công văn 25/TANDTC-PC năm 2021 về rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
64. (23/03/2021) Quyết định 409/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
65. (22/03/2021) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
66. (22/03/2021) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
67. (19/03/2021) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh do tỉnh Kon Tum ban hành
68. (18/03/2021) Kế hoạch 48/KH-UBND triển khai công tác đối ngoại năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên
69. (17/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
70. (17/03/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
71. (16/03/2021) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
72. (16/03/2021) Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
73. (16/03/2021) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
74. (12/03/2021) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
75. (11/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
76. (10/03/2021) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
77. (10/03/2021) Quyết định 424/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
78. (05/03/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
79. (05/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Cần Thơ
80. (04/03/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
81. (01/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên
82. (25/02/2021) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã, tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
83. (05/02/2021) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
84. (28/01/2021) Quyết định 155/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần, ngưng hiệu lực trong năm 2020 và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021
85. (22/01/2021) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2020
86. (21/01/2021) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2020
87. (21/01/2021) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2020
88. (21/01/2021) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2020
89. (20/01/2021) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần
90. (20/01/2021) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 (tính đến hết ngày 31/12/2020)
91. (14/01/2021) Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2020
92. (13/01/2021) Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (viết tắt tiếng anh là DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
93. (12/01/2021) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành của năm 2020 và còn hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
94. (31/12/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
95. (31/12/2020) Quyết định 3669/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021
96. (18/12/2020) Quyết định 3413/QĐ-UBND năm 2020 công bố bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình
97. (16/12/2020) Chương trình 02/CTr-UBND năm 2020 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
98. (27/11/2020) Quyết định 3758/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên
99. (23/11/2020) Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
100. (10/11/2020) Quyết định 3119/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
101. (10/11/2020) Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
102. (09/11/2020) Quyết định 2298/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
103. (06/11/2020) Quyết định 3088/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ khung Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
104. (21/10/2020) Quyết định 2945/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
105. (19/10/2020) Quyết định 2920/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
106. (19/10/2020) Quyết định 2918/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
107. (02/10/2020) Quyết định 2168/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sơn La
108. (02/10/2020) Quyết định 2167/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực bảo vệ môi trường) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
109. (29/09/2020) Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
110. (29/09/2020) Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
111. (29/09/2020) Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam
112. (29/09/2020) Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
113. (29/09/2020) Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam
114. (29/09/2020) Quyết định 1953/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
115. (11/08/2020) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
116. (18/03/2020) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Trách nhiệm hình sự
1. (12/04/2021) Quyết định 416/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng
2. (09/04/2021) Công văn 2639/BYT-TTrB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành
3. (19/02/2021) Kế hoạch 461/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do tỉnh Tây Ninh ban hành
Tài chính nhà nước
1. (14/04/2021) Công văn 2228/TCĐBVN-QLBTĐB về rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh xếp loại quốc lộ phục vụ việc xác định giá cước vận tải đường bộ năm 2021 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
2. (12/04/2021) Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành
3. (09/04/2021) Công văn 1038/UBND-KT năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do thành phố Hà Nội ban hành
4. (08/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị tại Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
5. (07/04/2021) Quyết định 412/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (31/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
7. (30/03/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Long An
8. (30/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao năng khiếu các cấp; đội tuyển huyện, thị xã, thành phố và lực lượng học sinh của tỉnh Long An tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc
9. (30/03/2021) Quyết định 493/QĐ-TTg bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông bảo vệ khu dân cư xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (30/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2015/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (26/03/2021) Quyết định 1280/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt kinh phí triển khai Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (25/03/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 và Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13. (22/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (09/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15. (09/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16. (04/02/2021) Kế hoạch 22/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
17. (15/01/2021) Quyết định 213/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18. (11/01/2021) Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2021 công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2019
19. (31/12/2020) Quyết định 3640/QĐ-UBND năm 2020 công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định
20. (02/10/2020) Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Phần sửa đổi, bổ sung) trên địa bàn tỉnh Sơn La
Xây dựng - Đô thị
1. (12/04/2021) Công văn 1199/BXD-KTXD năm 2021 hướng dẫn thực hiện quy định về hạn chế khối lượng công việc giao thầu phụ trong các hợp đồng tổng thầu EPC do Bộ Xây dựng ban hành
2. (07/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (06/04/2021) Quyết định 554/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (02/04/2021) Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐND quy định về mức thưởng của tỉnh đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5. (01/04/2021) Công văn 402/TTg-CN năm 2021 về lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (27/03/2021) Quyết định 466/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (26/03/2021) Quyết định 464/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (25/03/2021) Quyết định 439/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (22/03/2021) Quyết định 415/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (15/03/2021) Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
11. (17/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
12. (04/02/2021) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 868/QĐ-UBND quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh
13. (19/11/2020) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
14. (19/08/2020) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2020 về triển khai lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Giao thông - Vận tải
1. (15/04/2021) Công điện 479/CĐ-TTg năm 2021 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (08/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng
3. (08/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND
4. (07/04/2021) Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt bổ sung vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (23/03/2021) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
6. (23/03/2021) Quyết định 445/QĐ-BGTVT về kế hoạch cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành năm 2021 vào 05 đề mục thuộc chủ đề Giao thông, vận tải của Bộ pháp điển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (23/03/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Giáo dục
1. (09/04/2021) Kế hoạch 906/KH-UBND năm 2021 về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (08/04/2021) Công văn 1113/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học do Sở Giáo dục và Đào thành phố Hà Nội tạo ban hành
3. (08/04/2021) Công văn 1026/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (06/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (02/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (31/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
7. (26/03/2021) Công văn 924/SGDĐT-VP năm 2021 về tiêu chí đánh giá thi đua các trường trung học phổ thông năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
8. (24/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh
Tài nguyên - Môi trường
1. (13/04/2021) Công văn 1430/BGDĐT-GDTC về kiểm tra, khảo sát Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (13/04/2021) Quyết định 1558/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (08/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (08/04/2021) Kế hoạch 94/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
5. (31/03/2021) Công văn 922/UBND-ĐT năm 2021 về phân công nhiệm vụ thực hiện giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị 41/CT-TTg do thành phố Hà Nội ban hành
6. (26/03/2021) Công văn 1746/BNN-TCLN năm 2021 về tổng kết Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (25/03/2021) Quyết định 1512/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
8. (23/03/2021) Thông báo 55/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (23/02/2021) Quyết định 615/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
10. (22/01/2021) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2026
11. (14/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
12. (15/10/2020) Quyết định 2255/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La
13. (14/10/2020) Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Sơn La
14. (30/09/2020) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do tỉnh Thái Bình ban hành
15. (11/09/2020) Quyết định 2012/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thể thao - Y tế
1. (14/04/2021) Công văn 2807/CV-BCĐ năm 2021 khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
2. (13/04/2021) Công văn 2752/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện quy trình xử lý đồ vải y tế do Bộ Y tế ban hành
3. (13/04/2021) Quyết định 1854/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt bổ sung Danh mục 800 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế do Bộ Y tế ban hành
4. (12/04/2021) Kế hoạch 108/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
5. (09/04/2021) Kế hoạch 1145/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (09/04/2021) Công văn 2616/BYT-QLD năm 2021 về đề xuất hợp tác đầu tư, dự án đầu tư ngành dược do Bộ Y tế ban hành
7. (08/04/2021) Quyết định 1826/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Văn kiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ của Bộ Y tế ban hành
8. (07/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
9. (30/03/2021) Kế hoạch 1464/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030
10. (25/03/2021) Công văn 2060/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng trong chẩn đoán, điều trị nhiễm HIV và bệnh Lao do Bộ Y tế ban hành
11. (09/02/2021) Kế hoạch 28/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021
12. (05/02/2021) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2021 thực hiện “Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”
13. (04/02/2021) Kế hoạch 25/KH-UBND về phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
14. (26/01/2021) Kế hoạch 14/KH-UBND triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
15. (29/12/2020) Quyết định 5569/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Quyền dân sự
1. (15/10/2020) Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn hóa - Xã hội
1. (14/04/2021) Công văn 1198/BVHTTDL-TV năm 2021 hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện theo quy định của Luật Thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (13/04/2021) Kế hoạch 1178/KH-BVHTTDL năm 2021 về tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (12/04/2021) Quyết định 499/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
4. (07/04/2021) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”
5. (07/04/2021) Công văn 1354/BGDĐT-GDTX năm 2021 về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (07/04/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND điều tra, rà soát về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
7. (05/04/2021) Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội
8. (02/04/2021) Quyết định 7/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
9. (01/04/2021) Công văn 939/UBND-SNV thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
10. (31/03/2021) Quyết định 474/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vườn thú Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
11. (31/03/2021) Kế hoạch 767/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
12. (30/03/2021) Kế hoạch 1467/KH-UBND triển khai công tác bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2021
13. (30/03/2021) Kế hoạch 1471/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (30/03/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025
15. (23/03/2021) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
16. (23/03/2021) Thông báo 53/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
17. (11/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
18. (13/10/2020) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 tỉnh Thái Bình
19. (06/10/2020) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 của tỉnh Sơn La
20. (27/08/2020) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2020 về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
21. (24/08/2020) Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2020 về hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025
Lĩnh vực khác
1. (12/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
2. (30/03/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
3. (30/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025
4. (25/03/2021) Kế hoạch 1394/KH-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và Quyết định 255/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Thuận ban hành
5. (24/03/2021) Công văn 1949/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu về giảm diện tích lúa và thay thế bằng cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, vùng không có nước mặn xâm nhập chỉ nên tập trung làm lúa chất lượng cao do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (10/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7. (25/11/2020) Quyết định 5060/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án: "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025"

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,841

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn