Bản Tin Văn Bản Mới 14/04/2021 09:17 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 10/4 - 13/4/2021

14/04/2021 09:17 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 10 - 13/4/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (01/04/2021) Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
2. (31/03/2021) Quyết định 473/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
3. (19/03/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND về đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa năm 2021
4. (26/01/2021) Kế hoạch 238/KH-UBND thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5. (18/01/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể năm 2021 do tỉnh Tây Ninh ban hành
6. (18/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Đầu tư
1. (09/04/2021) Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (06/04/2021) Công văn 449/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (06/04/2021) Công văn 450/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (05/04/2021) Công văn 2389/VPCP-CN năm 2021 về nội dung liên quan đến việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (03/04/2021) Công văn 423/TTg-CN năm 2021 về Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (02/04/2021) Quyết định 1133/QĐ-BCT năm 2021 phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Bộ Công Thương ban hành
7. (01/04/2021) Công văn 403/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (01/04/2021) Công văn 401/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh quy hoạch vị trí dự án điện mặt trời An Cư, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (29/03/2021) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2021 về lĩnh vực, ngành, nghề đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10. (26/03/2021) Công văn 377/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (26/03/2021) Công văn 385/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (19/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Bình Định quản lý năm 2021
13. (04/01/2021) Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025
14. (04/01/2021) Quyết định 02/QĐ-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021
15. (01/01/2021) Quyết định 01/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
16. (18/12/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam
17. (11/12/2020) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
18. (07/12/2020) Quyết định 3316/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thái Bình
Thương mại
1. (12/04/2021) Công văn 2055/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (08/04/2021) Công văn 2044/BNN-VPĐP năm 2021 về tổ chức vận hành Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (08/04/2021) Quyết định 1266/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (05/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa
5. (05/04/2021) Công văn 2368/VPCP-CN năm 2021 về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (30/03/2021) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 645/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
7. (30/03/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021, tỉnh Thanh Hóa
8. (29/03/2021) Quyết định 1017/QĐ-BCT năm 2021 về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Đài Loan (Trung Quốc) do Bộ Công thương ban hành
9. (09/03/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
10. (01/03/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
11. (18/01/2021) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
12. (25/12/2020) Quyết định 2937/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
13. (25/12/2020) Quyết định 2935/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La
14. (25/12/2020) Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
15. (02/12/2020) Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2020 về phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm, nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2021
Xuất nhập khẩu
1. (06/04/2021) Quyết định 1182/QĐ-BCT năm 2021 về Danh mục mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
2. (06/04/2021) Thông tư 06/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (02/04/2021) Quyết định 1162/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (31/03/2021) Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành
2. (21/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 48/2016/QĐ-UBND quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3. (22/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về lệ phí đăng ký, quản lý cư trú tại tỉnh Hà Nam
4. (22/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về phí và lệ phí lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
5. (21/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
6. (09/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Chứng khoán
1. (01/04/2021) Quyết định 757/QĐ-BTC năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (09/04/2021) Thông báo 32/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (06/04/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2030
3. (01/04/2021) Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2021 gia hạn Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a về tuyển dụng lao động do Chính phủ ban hành
4. (29/03/2021) Quyết định 1039/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (22/02/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2030
Công nghệ thông tin
1. (31/03/2021) Quyết định 618/QĐ-BTC năm 2021 quy đinh chi tiết về quyết toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
2. (19/02/2021) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch sẵn sàng kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (21/01/2021) Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự” do tỉnh Thanh Hóa ban hành
4. (29/12/2020) Quyết định 5559/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng, vận hành điện thoại di động vệ tinh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (25/12/2020) Quyết định 5504/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
6. (09/12/2020) Quyết định 3102/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Bất động sản
1. (08/04/2021) Công văn 83/TANDTC-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong hệ thống tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (06/04/2021) Công văn 10255/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ tiền sử dụng đất của nhà chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (01/04/2021) Quyết định 857/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
4. (01/04/2021) Quyết định 854/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
5. (01/04/2021) Quyết định 856/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
6. (01/04/2021) Quyết định 858/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
7. (01/04/2021) Quyết định 853/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
8. (30/03/2021) Công văn 1454/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (19/03/2021) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
10. (03/03/2021) Quyết định 667/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
11. (26/02/2021) Quyết định 636/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
12. (14/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
13. (06/01/2021) Quyết định 18/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
14. (06/01/2021) Quyết định 13/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
15. (06/01/2021) Quyết định 16/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
16. (06/01/2021) Quyết định 15/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
17. (06/01/2021) Quyết định 12/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
18. (06/01/2021) Quyết định 14/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
19. (06/01/2021) Quyết định 10/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
20. (30/12/2020) Quyết định 4126/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
21. (30/12/2020) Quyết định 4127/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
22. (30/12/2020) Quyết định 4128/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
23. (30/12/2020) Quyết định 4129/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
24. (30/12/2020) Quyết định 4130/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
25. (30/12/2020) Quyết định 4131/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
26. (30/12/2020) Quyết định 4132/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
27. (30/12/2020) Quyết định 4133/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
28. (30/12/2020) Quyết định 4125/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
29. (05/11/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Dịch vụ pháp lý
1. (06/04/2021) Công văn 997/BTP-BTTP năm 2021 hướng dẫn triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
2. (14/09/2020) Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Luật sư; Tư vấn pháp luật; Đấu giá tài sản; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Bộ máy hành chính
1. (12/04/2021) Thông báo 125/TB-HĐTT năm 2021 về kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (vòng 2) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành
2. (08/04/2021) Quyết định 1258/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3. (07/04/2021) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
4. (07/04/2021) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
5. (06/04/2021) Công văn 2391/VPCP-TH về Chương trình công tác Quý II và tháng 4 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (02/04/2021) Công văn 2350/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (02/04/2021) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
8. (02/04/2021) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
9. (02/04/2021) Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (01/04/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
11. (31/03/2021) Quyết định 320/QĐ-BKHĐT năm 2021 về Quy chế tiếp công dân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12. (30/03/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai
13. (29/03/2021) Quyết định 179/QĐ-UBDT năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Ủy ban Dân tộc ban hành
14. (27/03/2021) Thông báo 64/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (26/03/2021) Quyết định 665/QĐ-BKHCN năm 2021 về Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ
16. (26/03/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND
17. (26/03/2021) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
18. (26/03/2021) Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
19. (26/03/2021) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa
20. (25/03/2021) Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
21. (25/03/2021) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Chính sách và Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
22. (23/03/2021) Báo cáo 99/BC-CP năm 2021 về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ
23. (20/03/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND về Phân cấp nhiệm vụ chi Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
24. (19/03/2021) Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
25. (18/03/2021) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
26. (12/03/2021) Kế hoạch 47/KH-UBND về Kiểm tra công vụ năm 2021 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
27. (10/03/2021) Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
28. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
29. (26/02/2021) Kế hoạch 37/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
30. (24/02/2021) Quyết định 623/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2021 tại tỉnh Thái Bình
31. (17/02/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
32. (09/02/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
33. (09/02/2021) Quyết định 361/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2021
34. (02/02/2021) Quyết định 466/QĐ-UBND về Chương trình công tác tư pháp của tỉnh Thái Bình năm 2021
35. (28/01/2021) Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2020
36. (28/01/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
37. (28/01/2021) Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2020
38. (27/01/2021) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2020
39. (25/01/2021) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
40. (21/01/2021) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2021 công bố 11 thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý và bãi bỏ 11 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
41. (21/01/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
42. (20/01/2021) Quyết định 150/QĐ-UBND về Chương trình các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình giao ban hàng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2021
43. (15/01/2021) Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
44. (15/01/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2021 về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
45. (07/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
46. (04/01/2021) Quyết định 03/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2021
47. (01/01/2021) Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016-2021
48. (01/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
49. (31/12/2020) Quyết định 69/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
50. (30/12/2020) Quyết định 2758/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
51. (30/12/2020) Quyết định 2752/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
52. (30/12/2020) Kế hoạch 4801/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
53. (29/12/2020) Quyết định 4979/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021
54. (28/12/2020) Quyết định 2961/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
55. (28/12/2020) Quyết định 5686/QĐ-UBND năm 2020 về phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021
56. (28/12/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về triển khai nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
57. (25/12/2020) Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2020 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
58. (25/12/2020) Quyết định 5676/QĐ-UBND về thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
59. (25/12/2020) Quyết định 5286/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do tỉnh Bình Định ban hành
60. (25/12/2020) Quyết định 2944/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2021
61. (24/12/2020) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội
62. (24/12/2020) Quyết định 5478/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
63. (24/12/2020) Quyết định 5476/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
64. (24/12/2020) Quyết định 3247/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
65. (18/12/2020) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
66. (18/12/2020) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
67. (16/12/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
68. (15/12/2020) Quyết định 3154/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
69. (11/12/2020) Quyết định 3365/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
70. (23/11/2020) Quyết định 2392/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới và được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Vi phạm hành chính
1. (06/04/2021) Công văn 2426/VPCP-PL năm 2021 về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/03/2021) Quyết định 734/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Trách nhiệm hình sự
1. (22/02/2021) Kế hoạch 479/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thủ tục Tố tụng
1. (14/01/2021) Kế hoạch 16/KH-UBND thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
Tài chính nhà nước
1. (08/04/2021) Quyết định 1827/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ do Bộ Y tế ban hành
2. (08/04/2021) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (06/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
4. (02/04/2021) Công văn 3498/BTC-QLCS năm 2021 về phát hành 03 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
5. (01/04/2021) Công văn 2291/VPCP-KTTH năm 2021 về xuất cấp, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (17/03/2021) Quyết định 385/QĐ-BTP năm 2021 công khai tình hình quản lý, xử lý và sử dụng tài sản công năm 2020 của Bộ Tư pháp
7. (16/03/2021) Quyết định 661/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên năm 2021
8. (11/03/2021) Quyết định 789/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tỉnh Thanh Hóa
9. (26/02/2021) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2021 công bố đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
10. (20/01/2021) Quyết định 165/QĐ-UBND công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2019 và dự toán năm 2021 do tỉnh Tây Ninh ban hành
11. (07/01/2021) Quyết định 33/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Tây Ninh
12. (07/01/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Tây Ninh ban hành
13. (07/01/2021) Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Tây Ninh
14. (31/12/2020) Quyết định 3663/QĐ-UBND năm 2020 về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021
15. (29/12/2020) Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2020 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
16. (28/12/2020) Quyết định 5700/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2021
17. (28/12/2020) Quyết định 2373/QĐ-UBND năm 2020 về nội dung chi, mức chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn
18. (28/12/2020) Quyết định 3575/QĐ-UBND về công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành
19. (28/12/2020) Quyết định 3576/QĐ-UBND năm 2020 về công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn
20. (22/12/2020) Quyết định 5446/QĐ-UBND năm 2020 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
21. (22/12/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm; đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung; nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
22. (18/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
23. (16/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
24. (11/12/2020) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Thái Nguyên
25. (08/12/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020
26. (08/12/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021 do tỉnh Hà Nam ban hành
27. (04/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí, thuốc khám sức khỏe định kỳ, kinh phí khám chữa bệnh thường kỳ đối với cán bộ tỉnh Lào Cai thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý
Xây dựng - Đô thị
1. (07/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (06/04/2021) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
3. (06/04/2021) Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
4. (05/04/2021) Công văn 2372/VPCP-CN năm 2021 về Quyết định quy định Bộ Tiêu chí đô thị văn minh và quy định tổ chức thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (01/04/2021) Quyết định 528/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Khu vực cây xanh hồ Phương Trạch và đô thị tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (30/03/2021) Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (29/03/2021) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
8. (29/03/2021) Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
9. (29/03/2021) Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
10. (29/03/2021) Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
11. (26/03/2021) Công văn 384/TTg-CN năm 2021 về chủ trương lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (26/03/2021) Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
13. (25/03/2021) Quyết định 436/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (11/03/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong triển khai lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
15. (04/03/2021) Quyết định 829/QĐ-BNN-TCTL năm 2021 về Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (31/12/2020) Quyết định 4200/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Giao thông - Vận tải
1. (08/04/2021) Công văn 2501/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/04/2021) Quyết định 458/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (07/04/2021) Công văn 2444/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (02/04/2021) Công văn 2310/VPCP-CN năm 2021 triển khai dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (01/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 23/2020/QĐ-UBND
6. (01/04/2021) Công văn 1910/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2021 thực hiện quy định về đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
7. (26/03/2021) Quyết định 282/QĐ-BKHĐT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (22/03/2021) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (22/03/2021) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (12/03/2021) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
11. (08/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2021 thực hiện chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Thái Bình ban hành
12. (08/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
13. (14/01/2021) Kế hoạch 10/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021
Giáo dục
1. (08/04/2021) Công văn 1000/SGDĐT-KTKĐ năm 2021 về hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (08/04/2021) Thông báo 76/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên Học viện Múa Việt Nam và giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/04/2021) Kế hoạch 361/KH-BGDĐT năm 2021 về tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán
4. (05/04/2021) Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (05/04/2021) Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (05/04/2021) Công văn 83/TANDTC-HVTA hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
7. (29/03/2021) Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do tỉnh Thái Bình ban hành
8. (23/03/2021) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
9. (23/12/2020) Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2020 thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
10. (14/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tài nguyên - Môi trường
1. (08/04/2021) Công văn 2055/BNN-TCTL năm 2021 thực hiện Công điện 369/CĐ-TTg về chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (06/04/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND về đảm bảo công tác y tế ứng phó với thảm họa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
3. (05/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
4. (03/04/2021) Công văn 422/TTg-CN năm 2021 phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (29/01/2021) Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
6. (25/01/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La năm 2021
7. (07/01/2021) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
8. (28/12/2020) Kế hoạch 785/KH-UBND năm 2020 về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (21/12/2020) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục do tỉnh Thanh Hóa ban hành
10. (11/12/2020) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
11. (30/11/2020) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2020 về quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành
12. (30/11/2020) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2020 về quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản năm 2021 do tỉnh Thái Bình ban hành
Thể thao - Y tế
1. (07/04/2021) Công văn 2547/BYT-TB-CT năm 2021 về rà soát, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh găng tay y tế, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
2. (07/04/2021) Thông báo 203/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 101)
3. (06/04/2021) Công văn 2527/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành
4. (06/04/2021) Công văn 2483/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) do Bộ Y tế ban hành
5. (05/04/2021) Công văn 2461/BYT-KH-TC năm 2021 về đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
6. (01/04/2021) Công văn 2289/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè do Bộ Y tế ban hành
7. (01/04/2021) Thông báo 184/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chủ Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 100)
8. (31/03/2021) Công văn 332/KCB-NV năm 2021 về tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
9. (29/03/2021) Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
10. (26/03/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2021 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 của tỉnh Thái Nguyên
11. (01/03/2021) Kế hoạch 37/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Thái Bình năm 2021
12. (25/01/2021) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tỉnh Thái Bình
13. (07/01/2021) Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 do tỉnh Tây Ninh ban hành
14. (24/12/2020) Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2020 về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2021
15. (18/12/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 39/2017/QĐ-UBND
16. (17/12/2020) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2020 về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
17. (17/12/2020) Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2020 về truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030
Quyền dân sự
1. (01/04/2021) Quyết định 514/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc của Bộ Tư pháp trong giai đoạn 2020-2030
2. (24/03/2021) Quyết định 385/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
3. (11/01/2021) Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Văn hóa - Xã hội
1. (06/04/2021) Quyết định 442/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện Đề án tham gia ASEAN năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. (05/04/2021) Kế hoạch 68/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3. (02/04/2021) Quyết định 1163/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (31/03/2021) Thông báo 69/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (31/03/2021) Quyết định 1102/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (28/03/2021) Quyết định 437/QĐ-BNV năm 2021 công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hiểu về trái tim do Bộ Nội vụ ban hành
7. (15/03/2021) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Du lịch Lữ hành thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
8. (12/03/2021) Kế hoạch 45/KH-UBND thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
9. (09/03/2021) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”
10. (08/03/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2021 do tỉnh Thái Bình ban hành
11. (05/03/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
12. (23/02/2021) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II)
13. (22/02/2021) Kế hoạch 475/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14. (01/02/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
15. (28/01/2021) Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
16. (21/01/2021) Kế hoạch 28/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
17. (21/01/2021) Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021-2025
18. (19/01/2021) Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030
19. (18/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
20. (28/12/2020) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025"
21. (01/12/2020) Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2030
22. (01/12/2020) Quyết định 5133/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt "Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2025”
Lĩnh vực khác
1. (30/03/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
2. (29/12/2020) Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (29/12/2020) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh dại năm 2021 tỉnh Phú Yên
4. (29/12/2020) Kế hoạch 217/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2021 tỉnh Phú Yên
5. (21/12/2020) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
6. (21/12/2020) Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
7. (26/11/2020) Quyết định 5069/QĐ-UBND năm 2020 về quyết định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn