Bản Tin Văn Bản Mới 10/04/2021 09:12 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 06/4 - 09/4/2021

10/04/2021 09:12 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 06/4 - 09/4/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (07/04/2021) Công văn 2459/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và ứng dụng Hộ chiếu vaccine trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/04/2021) Công văn 10142/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (01/04/2021) Quyết định 538/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (29/03/2021) Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ Tài chính ban hành
5. (09/02/2021) Kế hoạch 431/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Tây Ninh ban hành
6. (29/12/2020) Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (22/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Đầu tư
1. (07/04/2021) Công văn 2440/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/04/2021) Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/04/2021) Thông báo 74/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vướng mắc đối với quyết toán chi phí sửa chữa hoàn trả các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku - Cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (06/04/2021) Quyết định 550/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (06/04/2021) Quyết định 548/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (06/04/2021) Quyết định 547/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (06/04/2021) Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (03/04/2021) Quyết định 539/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (02/04/2021) Thông báo 72/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (02/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
11. (01/04/2021) Quyết định 535/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (01/04/2021) Quyết định 525/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13. (31/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
14. (29/03/2021) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2021 về xây dựng Quy chế phối hợp liên thông trong thực hiện liên thông thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội theo Quyết định 5743/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành
15. (19/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND thông qua tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020
16. (16/03/2021) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết và Đề án về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
17. (31/12/2020) Quyết định 60/2020/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
18. (31/12/2020) Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An
19. (30/12/2020) Kế hoạch 305/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Chương trình hành động năm 2021 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
20. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đầu tư công do Văn phòng Quốc hội ban hành
21. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 38/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành
Thương mại
1. (06/04/2021) Công văn 452/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/03/2021) Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành
3. (29/03/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành
4. (24/03/2021) Kế hoạch 77/KH-UBND về Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2021
5. (22/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành
6. (19/03/2021) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
7. (16/03/2021) Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 2021-2025
8. (11/03/2021) Kế hoạch 69/KH-UBND triển khai đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Sơn La trong năm 2021 và những năm tiếp theo
9. (11/03/2021) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện Đề án Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (25/01/2021) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
11. (29/12/2020) Quyết định 5718/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Đẩy mạnh triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
12. (28/12/2020) Quyết định 48/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu mối nông sản Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Xuất nhập khẩu
1. (02/04/2021) Công văn 1497/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (02/04/2021) Công văn 1503/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (01/04/2021) Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2021 về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea do Chính phủ ban hành
4. (01/04/2021) Công văn 2295/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Vietnam+ (Vietnamplus) phản ánh mặt hàng chế biến gỗ có rủi ro về lẩn tránh thuế nhập khẩu từ Mỹ bởi tình trạng đầu tư chui, núp bóng do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (01/04/2021) Công văn 1485/TCHQ-TXNK năm 2021 bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK về xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập sau khi tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa ngoài thời hạn bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (31/03/2021) Công văn 1467/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng tàu thủy do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (11/03/2021) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (31/12/2020) Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2020 về xuất khẩu sản phẩm hàng hóa của tỉnh Sơn La năm 2021
9. (29/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (07/04/2021) Công văn 2442/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/04/2021) Công văn 10145/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (05/04/2021) Công văn 10144/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (05/04/2021) Công văn 10143/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (05/04/2021) Công văn 10141/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí bảo vệ môi trường nước thải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (02/04/2021) Công văn 1517/TCHQ-TXNK năm 2021 về triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu và chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (01/04/2021) Công văn 2269/VPCP-KTTH năm 2021 thực hiện thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải để nạo vét, duy tu luồng hàng hải Soài Rạp do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (01/04/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
9. (30/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
10. (29/03/2021) Công văn 1433/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (26/02/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
12. (31/12/2020) Quyết định 65/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13. (31/12/2020) Quyết định 63/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (31/12/2020) Quyết định 62/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15. (31/12/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16. (22/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
17. (22/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về phí thư viện; phí thăm quan danh lam thắng cảnh; phí thăm quan di tích lịch sử; phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
18. (08/12/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phí và lệ phí do Văn phòng Quốc hội ban hành
Bảo hiểm
1. (07/04/2021) Công văn 881/BHXH-CSXH năm 2021 về giải quyết vướng mắc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (05/04/2021) Công văn 860/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư 22/2020/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (02/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 13/2020/QĐ-UBND và Khoản 13 Điều 2 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
2. (30/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3. (29/03/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
4. (25/03/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5. (22/03/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình
6. (16/03/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Sơn La năm 2021
7. (12/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020
8. (26/02/2021) Hướng dẫn 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (25/01/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
10. (30/12/2020) Quyết định 2994/QĐ-UBND năm 2020 về giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
Công nghệ thông tin
1. (06/04/2021) Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (05/04/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (03/04/2021) Công văn 2359/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng có bài viết “Chống sốt ảo phải xây dựng dữ liệu giá đất quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (30/03/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (02/02/2021) Quyết định 133/QĐ-UBND-HC năm 2021 định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (31/12/2020) Quyết định 50/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La
7. (30/12/2020) Quyết định 5003/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai
8. (29/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2016/QĐ-UBND về Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Điện tử tỉnh Lào Cai
Bất động sản
1. (07/04/2021) Công văn 457/TTg-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/04/2021) Công văn 2462/VPCP-NN năm 2021 về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/04/2021) Công văn 1087/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư thành lập Ban quản trị nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
4. (05/04/2021) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện do thành phố Hà Nội ban hành
5. (03/04/2021) Công văn 2358/VPCP-NN năm 2021 về Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh “Nhức nhối tình trạng chiếm đất ven sông Hồng” do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (03/04/2021) Công văn 424/TTg-NN năm 2021 về bàn giao đất để xây dựng Nhà ga T3 và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (03/04/2021) Công văn 2360/VPCP-NN năm 2021 về Báo Diễn đàn doanh nghiệp có bài “Vaccine ngừa sốt giá đất: Cần chính sách hỗ trợ nhà đầu tư” do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (02/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (30/03/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội
10. (27/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024
11. (26/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
12. (25/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
13. (25/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
14. (24/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
15. (22/03/2021) Nghị quyết 362/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh quy mô, địa điểm và dự án phải thu hồi đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại các huyện để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
16. (02/03/2021) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án "Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025"
17. (01/03/2021) Quyết định 278/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện hoạt động quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2021 theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn thực hiện
18. (31/12/2020) Quyết định 53/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
19. (31/12/2020) Quyết định 5653/QĐ-UBND năm 2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
20. (31/12/2020) Quyết định 5053/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
21. (30/12/2020) Quyết định 3008/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025
22. (22/12/2020) Quyết định 54/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Dịch vụ pháp lý
1. (26/01/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (14/01/2021) Kế hoạch 14/KH-UBND thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (04/03/2021) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025
Bộ máy hành chính
1. (06/04/2021) Quyết định 226/QĐ-UBDT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (05/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
3. (05/04/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (02/04/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương
5. (02/04/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
6. (02/04/2021) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
7. (02/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị
8. (02/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương
9. (02/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
10. (02/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
11. (02/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
12. (02/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
13. (02/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 7 Điều 1 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
14. (02/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
15. (02/04/2021) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
16. (31/03/2021) Chỉ thị 623/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan, đơn vi trên địa bàn tỉnh Hà Giang
17. (30/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành
18. (29/03/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
19. (26/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
20. (24/03/2021) Nghị quyết 330/2021/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
21. (22/03/2021) Nghị quyết 358/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
22. (22/03/2021) Nghị quyết 361/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
23. (22/03/2021) Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
24. (18/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026
25. (15/03/2021) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành
26. (15/03/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về phân công cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
27. (12/03/2021) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
28. (11/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
29. (09/03/2021) Nghị quyết 403/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
30. (04/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian hưởng bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thái Bình
31. (24/02/2021) Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
32. (24/02/2021) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2020
33. (23/02/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026
34. (18/02/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2242/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh
35. (09/02/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1310/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
36. (05/02/2021) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
37. (04/02/2021) Kế hoạch 44/KH-UBND về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
38. (02/02/2021) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025"
39. (01/02/2021) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 1975-2016 của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
40. (29/01/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
41. (29/01/2021) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2020
42. (28/01/2021) Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020
43. (28/01/2021) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 (01/01/2020-31/12/2020)
44. (26/01/2021) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020
45. (26/01/2021) Kế hoạch 239/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
46. (22/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
47. (21/01/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
48. (19/01/2021) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020
49. (14/01/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
50. (09/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
51. (06/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
52. (06/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
53. (04/01/2021) Kế hoạch 01/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
54. (31/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
55. (31/12/2020) Quyết định 52/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
56. (31/12/2020) Quyết định 73/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 101/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
57. (31/12/2020) Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
58. (31/12/2020) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP do tỉnh Bình Định ban hành
59. (31/12/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
60. (30/12/2020) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
61. (30/12/2020) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021
62. (30/12/2020) Kế hoạch 255/KH-UBND năm 2020 thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021
63. (30/12/2020) Kế hoạch 1996/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2021
64. (30/12/2020) Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2020 về trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
65. (29/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
66. (29/12/2020) Quyết định 5743/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội
67. (29/12/2020) Quyết định 3943/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2021
68. (28/12/2020) Kế hoạch 4740/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do tỉnh Hải Dương ban hành
69. (22/12/2020) Quyết định 2882/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
70. (18/12/2020) Quyết định 2834/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La
71. (18/12/2020) Quyết định 5621/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định 3406/QĐ-UBND thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội
72. (19/08/2020) Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
73. (11/08/2020) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
74. (05/12/2018) Quyết định 4501/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
75. (08/04/2016) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
Vi phạm hành chính
1. (30/03/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Thủ tục Tố tụng
1. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
Tài chính nhà nước
1. (06/04/2021) Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (05/04/2021) Quyết định 350/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng
3. (05/04/2021) Quyết định 223/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
4. (01/04/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
5. (01/04/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
6. (30/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (24/03/2021) Nghị quyết 336/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý do tỉnh Quảng Ninh ban hành
8. (24/03/2021) Nghị quyết 332/2021/NQ-HĐND năm 2021 sửa đổi Nghị quyết 118/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết 326/NQ-HĐND về giải pháp cấp bách, phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9. (22/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên
10. (18/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
11. (17/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
12. (03/02/2021) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước do tỉnh Sơn La ban hành
13. (01/02/2021) Kế hoạch 308/KH-UBND triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14. (29/01/2021) Quyết định 183/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2021
15. (14/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
16. (31/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Phần I Điều 1 Quyết định 24/2012/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động; chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
17. (31/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn được quy định là tài sản cố định; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
18. (31/12/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
19. (31/12/2020) Quyết định 72/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
20. (31/12/2020) Quyết định 59/2020/QĐ-UBND về bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
21. (31/12/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về định giá nhà nước đối với tài sản, hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22. (30/12/2020) Quyết định 49/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2007/QĐ-UBND quy định về chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La
23. (29/12/2020) Quyết định 5724/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội
24. (22/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm; đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung; nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
25. (08/12/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam
26. (14/08/2020) Hướng dẫn 2346/HD-UBND về điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các tập đơn giá xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Xây dựng - Đô thị
1. (06/04/2021) Công văn 1122/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn thực hiện nội dung Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành
2. (05/04/2021) Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
3. (19/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (05/03/2021) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030
5. (31/12/2020) Quyết định 70/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng
Giao thông - Vận tải
1. (07/04/2021) Công văn 283/DP-DT năm 2021 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện do Cục Y tế dự phòng ban hành
2. (07/04/2021) Công văn 2489/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/04/2021) Công văn 447/TTg-CN năm 2021 triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (02/04/2021) Chỉ thị 1394/CT-CHK năm 2021 thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trước chuyến bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (01/04/2021) Công văn 417/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (30/03/2021) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (25/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
8. (23/03/2021) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (11/03/2021) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (26/02/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (24/01/2021) Kế hoạch 33/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
12. (31/12/2020) Quyết định 70/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (31/12/2020) Quyết định 68/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Quản lý đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Giáo dục
1. (05/04/2021) Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (05/04/2021) Công văn 1318/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (30/03/2021) Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (24/03/2021) Nghị quyết 331/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND quy định chế độ thưởng cho học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, học sinh đạt điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy trường đại học và giáo viên đào tạo học sinh đạt giải do tỉnh Quảng Ninh ban hành
5. (18/03/2021) Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (10/03/2021) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7. (31/12/2020) Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình Giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT đã được sửa đổi bởi Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (06/04/2021) Quyết định 553/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/04/2021) Chỉ thị 05/CT-BCT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
3. (05/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (05/04/2021) Quyết định 225/QĐ-UBDT năm 2021 về Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc
5. (30/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (29/03/2021) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 triển khai Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (18/03/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 56-KL/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Sơn La ban hành
8. (23/02/2021) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt “Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Tây Ninh ban hành
9. (23/02/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2021 về quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (08/02/2021) Kế hoạch 411/KH-UBND về Quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
11. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành
Thể thao - Y tế
1. (07/04/2021) Quyết định 1821/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành
2. (07/04/2021) Quyết định 1817/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (05/04/2021) Công văn 2447/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thông kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
4. (01/04/2021) Công văn 2307/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin báo nêu về quản lý đồ ăn chay do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (29/03/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
6. (29/03/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (25/03/2021) Quyết định 154/QĐ-QLD năm 2021 về Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
8. (22/03/2021) Quyết định 132/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 168.2 do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (16/03/2021) Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành
10. (11/03/2021) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (24/02/2021) Quyết định 88/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 168.1 do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (21/02/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
13. (17/02/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
14. (06/02/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Sơn La ban hành
15. (26/01/2021) Kế hoạch 35/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
16. (31/12/2020) Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2021-2025 nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành
17. (31/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
18. (30/12/2020) Kế hoạch 251/KH-UBND năm 2020 về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2021
19. (24/12/2020) Quyết định 66/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyền dân sự
1. (24/03/2021) Quyết định 375/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
2. (24/03/2021) Quyết định 383/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 43 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
3. (24/03/2021) Quyết định 384/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
4. (24/03/2021) Quyết định 381/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
5. (24/03/2021) Quyết định 382/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
6. (24/03/2021) Quyết định 380/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
7. (24/03/2021) Quyết định 374/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Bungari do Chủ tịch nước ban hành
8. (24/03/2021) Quyết định 378/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 114 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
9. (24/03/2021) Quyết định 379/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
10. (24/03/2021) Quyết định 376/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 39 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
11. (24/03/2021) Quyết định 377/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
12. (24/03/2021) Quyết định 373/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
13. (12/03/2021) Quyết định 307/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 62 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
14. (12/03/2021) Quyết định 308/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 447 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (08/04/2021) Quyết định 558/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/04/2021) Công văn 2447/VPCP-NN năm 2021 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/04/2021) Công văn 2408/VPCP-KGVX năm 2021 triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (05/04/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Ninh Bình ban hành
5. (30/03/2021) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 94-KL/TU về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6. (23/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND về chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
7. (18/03/2021) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (15/03/2021) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
9. (12/03/2021) Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 07/2021/QĐ-UBND “Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”
10. (09/03/2021) Quyết định 307/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021
11. (02/03/2021) Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
12. (02/03/2021) Quyết định 282/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
13. (09/02/2021) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2021 về "Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030" tỉnh Tây Ninh
14. (04/02/2021) Kế hoạch 46/KH-UBND thực hiện Công tác gia đình năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
15. (01/02/2021) Kế hoạch 310/KH-UBND năm 2021 về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
16. (31/12/2020) Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2020 về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
17. (25/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lĩnh vực khác
1. (01/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố Hà Nội
2. (29/03/2021) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
3. (26/02/2021) Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án Phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
4. (01/02/2021) Quyết định 261/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
5. (05/01/2021) Kế hoạch 04/KH-UBND về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
6. (31/12/2020) Quyết định 71/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (31/12/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
8. (31/12/2020) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
9. (29/12/2020) Chỉ thị 52/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do tỉnh Nghệ An ban hành
10. (29/12/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11. (29/12/2020) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 do tỉnh Phú Yên ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn