Bản Tin Văn Bản Mới 06/04/2021 14:31 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 31/03 - 05/4/2021

06/04/2021 14:31 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 31/03 - 05/4/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (31/03/2021) Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
3. (31/03/2021) Công văn 9583/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (31/03/2021) Công văn 9579/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (31/03/2021) Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
6. (26/03/2021) Công văn 9054/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (26/03/2021) Quyết định 455/QĐ-TTg năm 2021 về hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (25/03/2021) Công văn 8929/CTHN-TTHT năm 2021 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (03/03/2021) Công văn 530/TCT-DNL năm 2021 về xử lý phần chi không hết của Quỹ phát triển khoa học công nghệ tại Mobifone do Tổng cục Thuế ban hành
10. (05/02/2021) Kế hoạch 22/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
11. (31/12/2020) Công văn 5626/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
12. (31/12/2020) Công văn 5949/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 161/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
13. (29/12/2020) Quyết định 3496/QĐ-BCT năm 2020 quy định về công nhận tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương do Bộ Công thương ban hành
14. (28/12/2020) Công văn 5076/LĐTBXH-PC năm 2020 về rà soát, cập nhật Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
15. (28/12/2020) Công văn 5561/TCT-TTKT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
16. (21/12/2020) Công văn 5426/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
17. (18/12/2020) Quyết định 5375/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
18. (17/12/2020) Quyết định 5366/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
19. (11/12/2020) Công văn 5272/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
20. (08/12/2020) Công văn 5216/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
21. (08/12/2020) Hướng dẫn 164-HD/BTGTW năm 2020 tuyên truyền Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
22. (18/11/2020) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
23. (18/11/2020) Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Đầu tư
1. (02/04/2021) Công văn 419/TTg-KTTH năm 2021 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/04/2021) Công văn 944/TCT-CS năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với dự án đầu tư mới do Tổng cục Thuế ban hành
3. (01/04/2021) Quyết định 529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (31/03/2021) Công văn 2212/VPCP-KTTH về tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương Quý I năm 2021 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/03/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang
6. (29/03/2021) Công văn 9157/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (29/03/2021) Công văn 9158/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (27/03/2021) Quyết định 470/QĐ-TTg năm 2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (27/03/2021) Quyết định 469/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (26/03/2021) Quyết định 451/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III - phân khu 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (26/03/2021) Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
12. (19/03/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án: Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định
13. (19/03/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Bình Định
14. (19/03/2021) Công văn 8143/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (18/03/2021) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (16/03/2021) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2021 về xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
17. (11/03/2021) Nghị quyết 265/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
18. (11/03/2021) Nghị quyết 01/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
19. (18/02/2021) Thông tư 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công do Bộ Tài chính ban hành
20. (31/12/2020) Quyết định 3575/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác thủy điện do Bộ Công thương ban hành
21. (30/12/2020) Công văn 169/CV-QLDAĐTXD về đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
22. (29/12/2020) Quyết định 3058/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục hoạt động Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tỉnh An Giang năm 2021
23. (28/12/2020) Công văn 5070/LĐTBXH-VPQGGN năm 2020 về báo cáo danh mục dự án đầu tư dở dang thuộc đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
24. (21/12/2020) Thông báo 403/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
25. (17/12/2020) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
26. (28/07/2020) Kế hoạch 3398/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Trị ban hành
27. (04/05/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành
28. (14/12/2015) Quyết định 41/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2014/QĐ-UBND quy định cơ chế cho vay và thu hồi vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Thương mại
1. (02/04/2021) Công văn 375/TCTK-TTDL hướng dẫn kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021 do Tổng cục Thống kê ban hành
2. (01/04/2021) Quyết định 516/QĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (01/04/2021) Quyết định 531/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (01/04/2021) Thông báo 71/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (31/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ Công thương ban hành
6. (26/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (22/03/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
8. (19/03/2021) Công văn 1289/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (09/03/2021) Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
10. (01/03/2021) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển vùng nguyên liệu cà phê gắn với chế biến, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (25/02/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về tăng cường quản lý sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (18/02/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
13. (04/02/2021) Quyết định 373/QĐ-BCT về Kế hoạch tăng cường thực hiện Chương trình hành động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành
14. (03/02/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
15. (03/02/2021) Quyết định 235/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
16. (21/01/2021) Kế hoạch 71/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
17. (18/12/2020) Quyết định 3372/QĐ-BCT năm 2020 về rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành
18. (17/12/2020) Quyết định 5615/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
19. (11/12/2020) Quyết định 3298/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Hoa, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a do Bộ Công thương ban hành
20. (19/10/2020) Kế hoạch 185/KH-UBND về tổ chức kết nối tiêu thụ thủy sản tỉnh Quảng Ninh năm 2020
21. (18/06/2020) Quyết định 1646/QĐ-BKHCN về Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ khoa học và công nghệ định hướng đến năm 2025 để thực hiện Quyết định 283/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
22. (31/12/2015) Quyết định 4924/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020
23. (28/02/2013) Chương trình 64/CTr-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (26/03/2021) Công văn 1423/TCHQ-GSQL năm 2021 về phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (26/03/2021) Công văn 1414/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan khi tách công ty do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/03/2021) Công văn 1424/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm soát cá tầm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (22/03/2021) Công văn 1323/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (19/03/2021) Công văn 1287/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu Cá tầm do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (19/03/2021) Công văn 1286/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (30/01/2021) Công văn 570/BCT-XNK về xuất khẩu gạo trong năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
8. (22/01/2021) Công văn 89/TCLN-PCTT năm 2021 về phúc đáp văn bản 7957/TCHQ-GSQL do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
9. (23/12/2020) Công văn 18564/QLD-ĐK năm 2020 về đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa dược chất fenspirid do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (23/12/2020) Công văn 18565/QLD-ĐK năm 2020 về đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc phối hợp salbutamol và guaifenesin do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (21/12/2020) Công văn 7963/TCHQ-TXNK năm 2020 về vướng mắc phân loại hàng hóa đối với mặt hàng “Ống thép dùng cho dàn giáo” do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (17/12/2020) Công văn 7929/TCHQ-TXNK năm 2020 về chuyển đổi mục đích sử dụng xe ô tô biển số LB do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (02/04/2021) Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (01/04/2021) Quyết định 532/QĐ-TTg năm 2021 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/03/2021) Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
4. (31/03/2021) Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (31/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
6. (29/03/2021) Quyết định 483/QĐ-TTg năm 2021 về cấp tín dụng vượt giới hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và người có liên quan để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (28/12/2020) Công văn 15962/BTC-QLN năm 2020 về sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế đối với Dự án đã ký Hiệp định vay nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
8. (24/12/2020) Quyết định 2196/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, 32/2014/TT-NHNN và 25/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (01/04/2021) Công văn 935/TCT-CS năm 2021 về giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
2. (31/03/2021) Công văn 9584/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (31/03/2021) Công văn 9580/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (31/03/2021) Công văn 9582/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (31/03/2021) Công văn 9585/CTHN-TTHT năm 2021 về đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (31/03/2021) Công văn 9589/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
7. (29/03/2021) Công văn 9159/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (26/03/2021) Công văn 9055/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế khi hoàn trả xe cho cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (19/03/2021) Công văn 8139/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế với hợp đồng truyền thông do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (15/03/2021) Công văn 668/TCT-CS năm 2021 về đối tượng nộp thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
11. (11/03/2021) Công văn 615/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
12. (10/03/2021) Công văn 599/TCT-KK năm 2021 về khai thuế giá trị gia tăng, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
13. (10/03/2021) Công văn 602/TCT-QLN năm 2021 về xử lý vướng mắc khoanh nợ, xóa nợ trước ngày 01/7/2020 do Tổng cục Thuế ban hành
14. (05/03/2021) Công văn 561/TCT-QLN năm 2021 xử lý vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 do Tổng cục Thuế ban hành
15. (14/01/2021) Công văn 153/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
16. (13/01/2021) Công văn 121/TCT-CS năm 2021 về khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý do Tổng cục Thuế ban hành
17. (13/01/2021) Công văn 118/TCT-CS năm 2021 về giải đáp vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
18. (08/01/2021) Công văn 71/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành
19. (04/01/2021) Công văn 13/TCT-CS năm 2021 về hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành
20. (31/12/2020) Công văn 5620/TCT-DNL năm 2020 về xuất hóa đơn đối với chi phí xử lý, phát mại tài sản bảo đảm do Tổng cục Thuế ban hành
21. (31/12/2020) Công văn 5625/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
22. (22/12/2020) Công văn 15757/BTC-TCT năm 2020 về hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng do Bộ Tài chính ban hành
23. (21/12/2020) Công văn 5424/TCT-CS năm 2020 xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
24. (21/12/2020) Công văn 7974/TCHQ-TXNK năm 2020 về kê khai khấu trừ tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (18/12/2020) Công văn 7948/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (15/12/2020) Công văn 5327/TCT-KK năm 2020 về kê khai, tính thuế và phân bổ thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành
27. (08/12/2020) Công văn 5218/TCT-DNL năm 2020 về xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ do Tổng cục Thuế
28. (07/12/2020) Công văn 5179/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
29. (04/12/2020) Công văn 5152/TCT-DNL năm 2020 về thuế giá trị gia tăng nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 do Tổng cục Thuế ban hành
30. (03/12/2020) Công văn 5142/TCT-DNNCN năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để trồng cây cao su do Tổng cục Thuế ban hành
31. (03/12/2020) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt giá thóc để tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Bảo hiểm
1. (31/03/2021) Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
2. (31/03/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/03/2021) Thông báo 840/TB-BHXH năm 2021 triển khai thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (30/03/2021) Quyết định 501/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (30/03/2021) Quyết định 500/QĐ-TTg về giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (29/12/2020) Kế hoạch 4217/KH-BHXH năm 2020 về công tác thông tin, truyền thông năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (25/12/2020) Công văn 4166/BHXH-TCKT hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
8. (21/12/2020) Quyết định 2249/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu phân bổ dự toán điều chỉnh chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (27/11/2020) Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020 về Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Lao động - Tiền lương
1. (26/03/2021) Quyết định 449/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3. (20/01/2021) Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
4. (19/01/2021) Kế hoạch 64/KH-UBND về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (28/12/2020) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2020 về giao biên chế làm việc tại các hội của tỉnh Gia Lai năm 2021
6. (18/12/2020) Quyết định 5376/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án điều tra lao động, việc làm và thu nhập bình quân đầu người cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
7. (05/11/2020) Quyết định 2421/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
Công nghệ thông tin
1. (30/03/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/03/2021) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2021 về xây dựng Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3. (03/02/2021) Kế hoạch 170/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 của tỉnh Gia Lai
4. (31/12/2020) Công văn 5187/BTTTT-THH năm 2020 thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết 17/NQ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (25/12/2020) Quyết định 3759/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021
6. (21/12/2020) Công văn 5042/BTTTT-CTS năm 2020 về ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (17/12/2020) Kế hoạch 2475/KH-UBND năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (15/12/2020) Quyết định 5094/QĐ-BNN-VP năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9. (09/12/2020) Kế hoạch 2433/KH-UBND năm 2020 về số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (07/12/2020) Quyết định 1776/QĐ-BKHĐT năm 2020 phê duyệt “Kế hoạch Chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”
11. (21/09/2020) Kế hoạch 4270/KH-UBND năm 2020 triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Trị
12. (05/08/2020) Quyết định 1707/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” tại Bộ Tư pháp năm 2020 và 2021
13. (05/08/2020) Quyết định 1706/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2020 và 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
Bất động sản
1. (01/04/2021) Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
2. (31/03/2021) Công văn 2226/VPCP-NN năm 2021 về kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh "Nhiều người dân mòn mỏi chờ tái định cư sau sạt lở" do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (30/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (29/03/2021) Công điện 393/CĐ-TTg năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500 kV mạch 3 do Thủ tướng Chính phủ điện
5. (29/03/2021) Công văn 102/CP-NN năm 2021 về Đề án tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025 do Chính phủ ban hành
6. (27/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (26/03/2021) Công văn 2059/VPCP-NN năm 2021 về doanh nghiệp không được bàn giao đất để thực hiện dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (26/03/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
9. (26/03/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
10. (26/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
11. (26/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
12. (26/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
13. (26/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
14. (26/03/2021) Quyêt định 08/2021/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
15. (26/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
16. (25/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND
17. (24/03/2021) Công văn 983/BXD-QLN năm 2021 về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
18. (24/03/2021) Quyết định 369/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
19. (15/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
20. (12/03/2021) Công văn 641/TCT-KK năm 2021 về hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
21. (10/03/2021) Công văn 601/TCT-CS năm 2021 về hướng dẫn nộp tiền thuê khu đất Văn phòng làm việc do Tổng cục Thuế ban hành
22. (09/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021
23. (03/03/2021) Công văn 533/TCT-QLN năm 2021 về miễn tiền thuê đất và tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
24. (23/02/2021) Công văn 443/TCT-CS năm 2021 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
25. (02/02/2021) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Đồng Tháp ban hành
26. (05/01/2021) Công văn 26/TCT-CS năm 2021 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
27. (31/12/2020) Quyết định 5052/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
28. (31/12/2020) Quyết định 1250/QĐ-UBND năm 2020 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
29. (21/12/2020) Công văn 7220/BTNMT-TTTNMT năm 2020 về báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai ở địa phương (giai đoạn 2014-2020) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
30. (21/12/2020) Công văn 5417/TCT-CS năm 2020 về giải đáp chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
31. (08/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam
32. (04/12/2020) Công văn 5162/TCT-CS năm 2020 về chính sách miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
33. (30/11/2016) Công văn 10121/BNN-TCLN năm 2016 hướng dẫn kỹ thuật rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (31/12/2020) Quyết định 1396/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Sở hữu trí tuệ
1. (21/01/2021) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Bộ máy hành chính
1. (02/04/2021) Quyết định 111/QĐ-VKSTC năm 2021 hướng dẫn sửa đổi của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân kèm theo Quyết định 602/QĐ-VKSNDTC-V15 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (01/04/2021) Quyết định 517/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (01/04/2021) Nghị quyết 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021
4. (01/04/2021) Quyết định 520/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (01/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Trị
6. (01/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
7. (31/03/2021) Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2021 về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (31/03/2021) Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (31/03/2021) Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (31/03/2021) Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (31/03/2021) Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
12. (30/03/2021) Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
13. (30/03/2021) Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (30/03/2021) Quyết định 495/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (30/03/2021) Công văn 30/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP và 02/2018/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
16. (30/03/2021) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
17. (29/03/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
18. (29/03/2021) Quyết định 40/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
19. (29/03/2021) Quyết định 480/QĐ-TTg năm 2021 về kết thúc hoạt động Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
20. (27/03/2021) Thông báo 65/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
21. (26/03/2021) Thông báo 63/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (26/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
23. (26/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
24. (26/03/2021) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2021 thực hiện Thông báo 38/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
25. (25/03/2021) Quyết định 1044/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
26. (24/03/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh
27. (24/03/2021) Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
28. (23/03/2021) Quyết định 864/QĐ-BQP năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
29. (22/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 49/2019/QĐ-UBND
30. (22/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi đối với hoạt động và thời gian được hưởng hỗ trợ cho đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
31. (22/03/2021) Nghị quyết 160/NQ-HĐBCQG năm 2021 hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành
32. (19/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định
33. (19/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định
34. (19/03/2021) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực nuôi con nuôi) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
35. (16/03/2021) Hướng dẫn 01-HD/BDVTW về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 do Ban Dân vận Trung ương ban hành
36. (12/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu
37. (05/03/2021) Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính một số nội dung tại Quyết định 02/2021/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
38. (04/03/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
39. (01/03/2021) Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
40. (01/03/2021) Kế hoạch 62/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
41. (22/02/2021) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 3321/QĐ-UBND quy định về bộ tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua các cụm, khối thi đua tỉnh Sơn La
42. (09/02/2021) Kế hoạch 48/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
43. (09/02/2021) Kế hoạch 49/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
44. (03/02/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2021
45. (29/01/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2020
46. (29/01/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
47. (29/01/2021) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2020
48. (29/01/2021) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần
49. (25/01/2021) Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
50. (22/01/2021) Quyết định 112/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trong năm 2020 qua rà soát còn hiệu lực, hết hiệu lực trong kỳ rà soát năm 2020
51. (21/01/2021) Kế hoạch 27/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
52. (21/01/2021) Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
53. (20/01/2021) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
54. (19/01/2021) Kế hoạch 09/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
55. (13/01/2021) Kế hoạch 482/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do tỉnh Đồng Nai ban hành
56. (13/01/2021) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
57. (07/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
58. (31/12/2020) Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2021
59. (31/12/2020) Quyết định 3400/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
60. (31/12/2020) Quyết định 5632/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và liên thông giữa các cấp chính quyền của các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa
61. (31/12/2020) Quyết định 3272/QĐ-UBND về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Bình Thuận
62. (31/12/2020) Kế hoạch 513/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
63. (31/12/2020) Quyết định 3376/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
64. (31/12/2020) Kế hoạch 4269/KH-BHXH năm 2020 về công tác cải cách hành chính năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
65. (31/12/2020) Công văn 11076/VPCP-V.I năm 2020 về phối hợp với Hội Nông dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
66. (31/12/2020) Quyết định 2646/QĐ-BTP năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tư pháp ban hành
67. (31/12/2020) Quyết định 4362/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
68. (31/12/2020) Quyết định 2795/QĐ-BTTTT năm 2020 về Chỉ số cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
69. (31/12/2020) Quyết định 2802/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
70. (31/12/2020) Quyết định 2794/QĐ-BTTTT năm 2020 về Chỉ số cải cách hành chính của các Vụ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
71. (30/12/2020) Quyết định 2490/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
72. (30/12/2020) Quyết định 1676/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021
73. (30/12/2020) Kế hoạch 6040/KH-UBND năm 2020 thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
74. (30/12/2020) Quyết định 1892/QĐ-BKHĐT năm 2020 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
75. (30/12/2020) Quyết định 3338/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2021
76. (29/12/2020) Kế hoạch 15966/KH-UBND năm 2020 về kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021
77. (29/12/2020) Quyết định 2287/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021
78. (29/12/2020) Quyết định 4291/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
79. (28/12/2020) Quyết định 3788/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
80. (28/12/2020) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
81. (28/12/2020) Quyết định 2960/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
82. (28/12/2020) Quyết định 4963/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An
83. (25/12/2020) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
84. (25/12/2020) Kế hoạch 5959/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
85. (24/12/2020) Công văn 10777/VPCP-QHĐP năm 2020 thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp 51 do Văn phòng Chính phủ ban hành
86. (24/12/2020) Quyết định 3248/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
87. (23/12/2020) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2020 thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do thành phố Hà Nội ban hành
88. (22/12/2020) Quyết định 3686/QĐ-BKHCN năm 2020 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
89. (18/12/2020) Quyết định 1807/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cơ quan thống kê ở trung ương và cơ quan thống kê ở địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
90. (18/12/2020) Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2020 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
91. (18/12/2020) Quyết định 5181/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
92. (15/12/2020) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
93. (14/12/2020) Công văn 5764/UBND-NC năm 2020 thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
94. (18/11/2020) Quyết định 3193/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
95. (26/10/2020) Quyết định 1679/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý tài chính vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
96. (25/09/2020) Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
97. (23/09/2020) Quyết định 3671/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh
98. (09/09/2020) Quyết định 1887/QĐ-BTP năm 2020 về Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành
99. (27/07/2020) Kế hoạch 3381/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2022
100. (22/07/2020) Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
101. (17/07/2020) Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành, Bưu chính, Công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
102. (15/07/2020) Quyết định 681/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
103. (08/10/2015) Quyết định 3501/QĐ-UBND năm 2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
Vi phạm hành chính
1. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (30/03/2021) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
2. (03/03/2021) Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2021 về tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thủ tục Tố tụng
1. (31/12/2020) Công văn 4958/BTP-TGPL năm 2020 về ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
2. (18/12/2020) Quyết định 2327/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tài chính nhà nước
1. (31/03/2021) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí mua và tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/03/2021) Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
3. (30/03/2021) Quyết định 492/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (29/03/2021) Quyết định 481/QĐ-TTg năm 2021 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (25/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về quy định cụ thể mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (19/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về áp dụng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
7. (19/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
8. (17/03/2021) Công văn 689/TCT-QLN năm 2021 về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
9. (11/03/2021) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hà Giang ban hành
10. (10/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (10/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12. (22/02/2021) Công văn 432/TCT-DNL năm 2021 về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
13. (09/02/2021) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai
14. (14/01/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021
15. (31/12/2020) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2020 thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16. (31/12/2020) Kế hoạch 2395/KH-UBND năm 2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Bình
17. (29/12/2020) Quyết định 2286/QĐ-BTC năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài Chính
18. (29/12/2020) Quyết định 4294/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Quy chế vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn tài trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19. (28/12/2020) Công văn 6944/BNV-TCPCP về báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ ở địa phương năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
20. (23/12/2020) Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2020 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
21. (17/12/2020) Quyết định 2833/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
22. (17/12/2020) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh do tỉnh Gia Lai ban hành
23. (17/12/2020) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
24. (17/12/2020) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
25. (10/12/2020) Kế hoạch 2437/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
26. (20/08/2020) Kế hoạch 3826/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Trị ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (02/04/2021) Quyết định 347/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
2. (02/04/2021) Quyết định 348/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) do Bộ Xây dựng ban hành
3. (01/04/2021) Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục triển khai Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Chính phủ ban hành
4. (01/04/2021) Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
5. (11/03/2021) Nghị quyết 264/NQ-HĐND năm 2021 thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6. (11/03/2021) Nghị quyết 263/NQ-HĐND năm 2021 thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
7. (04/05/2015) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương
Giao thông - Vận tải
1. (02/04/2021) Quyết định 508/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (31/03/2021) Quyết định 43/QĐ-HĐTĐQH năm 2021 về kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa ban hành
3. (31/03/2021) Quyết định 42/QĐ-HĐTĐQH năm 2021 về kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam ban hành
4. (31/03/2021) Công văn 399/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu bến cảng Cà Ná do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (28/03/2021) Công văn 2109/VPCP-CN năm 2021 về không triển khai nhiệm vụ lập Đề án chi tiết kết nối kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (24/03/2021) Công văn 1215/CHK-VTHK năm 2021 về phương án tổ chức chuyến bay quốc tế thường lệ có chở khách nhập cảnh Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
7. (24/03/2021) Quyết định 455/QĐ-BGTVT năm 2021 về đính chính Thông tư 03/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (16/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bến Tre
9. (12/03/2021) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2021 quy định về đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Sơn La ban hành
10. (25/02/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (28/01/2021) Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch ứng phó thảm họa hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Giáo dục
1. (25/03/2021) Công văn 343/QLCL-QLT về sử dụng mẫu Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Cục Quản lý chất lượng ban hành
2. (31/12/2020) Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (31/12/2020) Thông báo 1697/TB-BGDĐT năm 2020 về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên giai đoạn 2015-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (13/05/2020) Quyết định 1215/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018
5. (12/05/2020) Kế hoạch 2070/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, tỉnh Quảng Trị
Tài nguyên - Môi trường
1. (01/04/2021) Quyết định 524/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/04/2021) Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
3. (01/04/2021) Thông báo 70/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (01/04/2021) Quyết định 523/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (01/04/2021) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (31/03/2021) Quyết định 509/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (30/03/2021) Chỉ thị 1819/CT-BNN-PCTT về tăng cường công tác quản lý đề điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (26/03/2021) Công văn 2031/VPCP-NN về chỉ đạo tiếp tục tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (24/03/2021) Quyết định 452/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025
10. (22/03/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
11. (02/03/2021) Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2021 về quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng do tỉnh Gia Lai ban hành
12. (25/02/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
13. (31/12/2020) Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
14. (29/12/2020) Công văn 2547/TCTL-NN về thúc đẩy hoàn thành các báo cáo thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020 (Văn bản đôn đốc lần 02) do Tổng cục Thủy lợi ban hành
15. (28/12/2020) Công văn 7394/BTNMT-TCMT năm 2020 về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
16. (23/12/2020) Công văn 7283/BTNMT-TCMT năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Chiến lược trong lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
17. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban hành
18. (05/11/2020) Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
19. (01/10/2020) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2030
20. (20/08/2020) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thể thao - Y tế
1. (02/04/2021) Quyết định 1157/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (29/03/2021) Công văn 2123/VPCP-KGVX năm 2021 xử lý thông tin báo nêu về Việt Nam không nên mở cửa khi chưa đạt miễn dịch cộng đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (23/03/2021) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2021 về phát triển thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
4. (23/03/2021) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2021 thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” tỉnh Đồng Tháp
5. (03/02/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 về phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
6. (12/01/2021) Công văn 110/QLD-KD năm 2021 về thông báo danh sách cơ sở bán buôn thực hiện việc phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục Quản lý dược ban hành
7. (31/12/2020) Quyết định 664/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục 131 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (31/12/2020) Quyết định 5715/QĐ-BYT năm 2020 phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
9. (30/12/2020) Công văn 7359/BYT-QLD năm 2020 về cập nhật thông tin tại Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành
10. (28/12/2020) Công văn 7278/BCĐTƯATTP năm 2020 về đính chính Kế hoạch 1993/KH-BCĐTƯATTP do Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm ban hành
11. (28/12/2020) Công văn 10906/VPCP-KGVX về tổng kết công tác phòng, chống Lao năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (25/12/2020) Công văn 18755/QLD-CL năm 2020 công bố đợt 33 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
13. (23/12/2020) Công văn 18563/QLD-ĐK năm 2020 về đăng ký, nhập khẩu, sản xuất, các thuốc chứa hoạt chất Diacerein có hàm lượng trên 50mg do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (14/12/2020) Quyết định 1763/QĐ-TCTK về Phương án Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2020 do Tổng cục Thống kê ban hành
15. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 33/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) do Văn phòng Quốc hội ban hành
Quyền dân sự
1. (11/03/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật lý lịch tư pháp do Văn phòng Quốc hội ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (02/04/2021) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (01/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội
3. (31/03/2021) Quyết định 510/QĐ-TTg năm 2021 về Ngày Thống kê Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (30/03/2021) Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
5. (30/03/2021) Công văn 2154/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin báo nêu về hiện tượng tự xưng “lương y”, “thần y” chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (30/03/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND triển khai hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
7. (19/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế công nhận, thu hồi, xóa tên các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre
8. (15/03/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện giải pháp giữ vững xã không có ma túy và kéo giảm xã, phường, thị trấn có ma túy năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
9. (12/03/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
10. (08/03/2021) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030
11. (04/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
12. (09/02/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
13. (08/02/2021) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
14. (22/01/2021) Kế hoạch 818/KH-UBND năm 2021 về trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
15. (31/12/2020) Quyết định 4452/QĐ-BVHTTDL năm 2020 phê duyệt Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
16. (31/12/2020) Quyết định 4345/QĐ-BVHTTDL năm 2020 phê duyệt Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” giai đoạn 2020-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
17. (31/12/2020) Quyết định 4418/QĐ-BVHTTDL năm 2020 phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
18. (28/12/2020) Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2020 thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2021-2025 và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
19. (25/12/2020) Công văn 7257/BYT-TCDS năm 2020 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
20. (18/12/2020) Công văn 4708/BVHTTDL-TV năm 2020 về tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự án BMGF-VN do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
21. (18/12/2020) Quyết định 5174/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030
22. (18/11/2020) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nhân rộng Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
23. (14/09/2020) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030
24. (30/09/2015) Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực khác
1. (22/03/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại tỉnh Quảng Ninh
2. (02/03/2021) Quyết định 345/QĐ-UBND sửa đổi Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021, kèm theo Quyết định 2420/QĐ-UBND
3. (19/02/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2021 thực hiện an toàn điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021- 2022
4. (04/01/2021) Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025
5. (29/12/2020) Quyết định 5346/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt "Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (09/12/2020) Quyết định 4999/QĐ-BNN-KHCN năm 2020 phê duyệt danh mục nhiệm vụ phục vụ Phát triển khoa học công nghệ về giống giai đoạn 2021-2025, thuộc Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (08/07/2015) Kế hoạch 4832/KH-UBND năm 2015 về thực hiện Chương trình 45-CTr/TU thực hiện Kết luận 97-KL/TW về chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 735

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn