Bản Tin Văn Bản Mới 31/03/2021 08:55 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 24/03 - 30/03/2021

31/03/2021 08:55 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 24/03 - 30/03/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (29/03/2021) Nghị định 36/2021/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2. (26/03/2021) Quyết định 377/QĐ-BTTTT năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (22/03/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
4. (17/03/2021) Công văn 7802/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng giữa các doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (17/03/2021) Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025
6. (17/03/2021) Quyết định 580/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
7. (12/03/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
8. (11/03/2021) Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
9. (22/02/2021) Kế hoạch 1720/KH-UBND năm 2021 về Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (22/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
11. (28/01/2021) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
12. (19/01/2021) Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh Đồng Nai ban hành
13. (30/12/2020) Thông tư 10/2020/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP và 74/2018/NĐ-CP về sử dụng mã số, mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (10/11/2020) Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
15. (19/10/2020) Quyết định 1067/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Đầu tư
1. (29/03/2021) Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
2. (26/03/2021) Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
3. (26/03/2021) Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
4. (25/03/2021) Quyết định 435/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (25/03/2021) Thông báo 61/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (23/03/2021) Quyết định 418/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (22/03/2021) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (12/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (10/03/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hậu Giang ban hành
10. (10/03/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1) do tỉnh Hậu Giang ban hành
11. (10/03/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1)
12. (09/03/2021) Công văn 1092/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý máy móc thiết bị của dự án đầu tư đã hết khấu hao do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (25/02/2021) Quyết định 430/QĐ-UBND công bố công khai dự toán chi đầu tư phát triển và dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021, tỉnh Sóc Trăng
14. (04/02/2021) Chương trình 1390/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do tỉnh Đồng Nai ban hành
15. (28/01/2021) Quyết định 232/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
16. (27/01/2021) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Đồng Nai
17. (14/01/2021) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2021 công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
18. (09/01/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
19. (05/01/2021) Quyết định 01/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
20. (31/12/2020) Công văn 8918/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (18/12/2020) Quyết định 3670/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
22. (08/12/2020) Nghị quyết 186/NQ-HĐND năm 2020 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Điện Biên ban hành
23. (08/12/2020) Nghị quyết 191/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên
24. (08/12/2020) Nghị quyết 189/NQ-HĐND năm 2020 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 do tỉnh Điện Biên ban hành
25. (04/05/2017) Quyết định 1658/QĐ-BNN-HTQT năm 2017 phê duyệt đầu tư Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thương mại
1. (29/03/2021) Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
2. (27/03/2021) Công văn 1685/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (26/03/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 69/2011/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 39/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (23/03/2021) Công văn 1906/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (23/03/2021) Công văn 1925/VPCP-KGVX năm 2021 kiến nghị về việc Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (22/03/2021) Quyết định 417/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (22/03/2021) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do thành phố Hà Nội ban hành
9. (19/03/2021) Kế hoạch 73/KH-UBND về tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021
10. (19/03/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” năm 2021
11. (19/03/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
12. (18/03/2021) Quyết định 947/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
13. (17/03/2021) Kế hoạch 68/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
14. (17/03/2021) Kế hoạch 2669/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
15. (17/03/2021) Kế hoạch 2670/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021
16. (09/03/2021) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (03/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND
18. (25/02/2021) Chì thị 04/CT-UBND về tổ chức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
19. (24/02/2021) Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
20. (09/02/2021) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21. (08/02/2021) Quyết định 477/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
22. (26/01/2021) Kế hoạch 958/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
23. (21/01/2021) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
24. (31/12/2020) Quyết định 123/QĐ-ĐTĐL năm 2020 phê duyệt Kế hoạch vận hành Thị trường điện năm 2021 do Cục Điều tiết điện lực ban hành
25. (31/12/2020) Quyết định 120/QĐ-ĐTĐL năm 2020 về danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021 do Cục Điều tiết điện lực ban hành
26. (31/12/2020) Kế hoạch 9307/KH-BNN-CBTTNS năm 2020 về phát triển thị trường và xúc tiến thương mại nông sản năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
27. (31/12/2020) Quyết định 63/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 50/2017/QĐ-UBND
28. (28/12/2020) Quyết định 4796/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
29. (22/10/2020) Quyết định 3037/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
30. (06/10/2020) Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
31. (06/10/2020) Quyết định 1019/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
32. (17/09/2020) Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị
Xuất nhập khẩu
1. (24/03/2021) Công văn 1963/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Kinh tế Sài gòn online nêu về xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/03/2021) Quyết định 322/QĐ-BTC năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức, chế độ cấp phát, sử dụng trang phục hải quan; việc quản lý, sử dụng chứng minh hải quan và tiêu chuẩn kỹ thuật các dấu hiệu đặc trưng xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành
3. (15/03/2021) Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (15/03/2021) Công văn 1183/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu mặt hàng Ngô rang nổ do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (12/03/2021) Công văn 1162/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc phân loại hàng hóa “Thanh ray bằng nhôm hợp kim để làm khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái” do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (11/03/2021) Công văn 1129/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Baytherm 11 CD009” do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (11/03/2021) Công văn 1142/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng dung dịch poly(isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (10/03/2021) Công văn 1110/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (09/03/2021) Công văn 1088/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác nhận trừ lùi tờ khai đã thông quan luồng xanh do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (09/03/2021) Công văn 1091/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (08/03/2021) Quyết định 804/QĐ-HĐĐG về Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP do Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (26/03/2021) Quyết định 450/QĐ-TTg năm 2021 về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (30/03/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/03/2021) Công văn 832/TCT-DNNCN năm 2021 về xác định người phụ thuộc đủ điều kiện được tính giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành
3. (19/03/2021) Thông báo 92/TB-TCT năm 2021 về khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị do Tổng cục Thuế ban hành
4. (18/03/2021) Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành
5. (18/03/2021) Công văn 8083/CTHN-TTHT năm 2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (17/03/2021) Công văn 7799/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (17/03/2021) Công văn 7801/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (17/03/2021) Công văn 7800/CTHN-TTHT năm 2021 về khai thuế giá trị gia tăng vãng lai do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (16/03/2021) Công văn 1207/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (12/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (04/03/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành
12. (07/08/2020) Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
13. (07/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Bảo hiểm
1. (24/03/2021) Quyết định 355/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
2. (31/12/2020) Công văn 7404/BYT-BH năm 2020 về bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Điểm b Khoản 3 và Khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
3. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (24/03/2021) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2021 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
2. (23/03/2021) Kế hoạch 2936/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
3. (22/03/2021) Quyết định 348/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công nhận trình độ kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (17/03/2021) Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành
5. (16/03/2021) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 01 sửa đổi, bổ sung, 01 bị bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
6. (10/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
7. (05/02/2021) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
8. (03/02/2021) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đề cương Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
9. (30/12/2020) Thông tư 20/2020/TT-BLĐTBXH quy định về cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (30/12/2020) Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương và Xã hội ban hành
11. (30/12/2020) Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
12. (30/12/2020) Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
13. (29/12/2020) Quyết định 4819/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
14. (28/12/2020) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2020 về giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2021
15. (24/12/2020) Thông tư 08/2020/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
16. (08/12/2020) Nghị quyết 206/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù; Thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021
17. (03/11/2020) Quyết định 4103/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình Việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
18. (21/10/2020) Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
19. (19/10/2020) Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
20. (19/10/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên
21. (07/10/2020) Quyết định 3837/QĐ-UBND năm 2020 hủy bỏ Quyết định 1602/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công trong quản lý dịch vụ công ích đô thị và quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Công nghệ thông tin
1. (28/03/2021) Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
2. (24/03/2021) Thông báo 60/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 10 tháng 3 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND
4. (10/03/2021) Kế hoạch 2386/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 40/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5. (03/03/2021) Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh Quảng Trị
6. (03/03/2021) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị
7. (02/03/2021) Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8. (01/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (25/01/2021) Quyết định 114/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (31/12/2020) Quyết định 1735/QĐ-BXD năm 2020 phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2021”
11. (10/09/2020) Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Bất động sản
1. (26/03/2021) Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
2. (26/03/2021) Công văn 2030/VPCP-NN năm 2021 về quản lý, sử dụng diện tích đất 42,9ha tại khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/03/2021) Nghị định 26/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
4. (22/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
5. (16/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2009/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg
6. (15/03/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
7. (15/03/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
8. (05/03/2021) Quyết định 672/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
9. (02/03/2021) Quyết định 110/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
10. (02/03/2021) Quyết định 109/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
11. (01/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
12. (26/02/2021) Quyết định 91/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
13. (25/02/2021) Quyết định 88/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
14. (24/02/2021) Quyết định 86/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
15. (23/02/2021) Quyết định 80/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
16. (23/02/2021) Quyết định 81/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
17. (22/02/2021) Quyết định 37/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
18. (22/02/2021) Quyết định 36/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
19. (22/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20. (17/02/2021) Quyết định 34/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
21. (17/02/2021) Quyết định 35/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
22. (17/02/2021) Quyết định 30/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
23. (17/02/2021) Quyết định 31/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
24. (17/02/2021) Quyết định 32/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
25. (17/02/2021) Quyết định 33/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
26. (08/02/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
27. (08/02/2021) Quyết định 24/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
28. (08/02/2021) Quyết định 25/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
29. (04/02/2021) Quyết định 193/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
30. (01/02/2021) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-UBND
31. (26/01/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
32. (22/01/2021) Quyết định 15/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
33. (01/01/2021) Quyết định 01/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
34. (31/12/2020) Quyết định 5051/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
35. (31/12/2020) Quyết định 5050/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
36. (31/12/2020) Quyết định 5055/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
37. (31/12/2020) Quyết định 5056/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
38. (31/12/2020) Quyết định 5054/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
39. (31/12/2020) Quyết định 5048/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
40. (31/12/2020) Quyết định 5046/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
41. (31/12/2020) Quyết định 5049/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
42. (31/12/2020) Quyết định 5047/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
43. (06/10/2020) Quyết định 3811/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh
44. (28/12/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Dịch vụ pháp lý
1. (15/03/2021) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành
2. (06/10/2020) Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
3. (19/08/2020) Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
4. (19/08/2020) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
5. (30/07/2020) Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
6. (30/07/2020) Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Sở hữu trí tuệ
1. (15/03/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND
Bộ máy hành chính
1. (29/03/2021) Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
2. (29/03/2021) Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
3. (29/03/2021) Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh
4. (29/03/2021) Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5. (27/03/2021) Quyết định 468/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (26/03/2021) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động 07-CTHĐ/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Trị ban hành
7. (26/03/2021) Quyết định 290/QĐ-BXD năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
8. (26/03/2021) Công văn 339/UBDT-TCCB hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
9. (25/03/2021) Công điện 374/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế điện
10. (25/03/2021) Quyết định 1671/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025
11. (25/03/2021) Công văn 109/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
12. (24/03/2021) Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
13. (24/03/2021) Quyết định 424/QĐ-BNV về Kế hoạch thông tin, tuyền truyền cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
14. (24/03/2021) Công văn 348/BCĐ-BĐ năm 2021 thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg do Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg Bộ Quốc phòng ban hành
15. (23/03/2021) Công văn 163/HĐBCQG-TBNS năm 2021 hướng dẫn khai Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử do Tiểu Ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
16. (22/03/2021) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược, bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
17. (22/03/2021) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18. (19/03/2021) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
19. (19/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
20. (19/03/2021) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
21. (18/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
22. (18/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành
23. (17/03/2021) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
24. (17/03/2021) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
25. (17/03/2021) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
26. (17/03/2021) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới, 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
27. (17/03/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum
28. (17/03/2021) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
29. (17/03/2021) Quyết định 568/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
30. (16/03/2021) Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
31. (16/03/2021) Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
32. (16/03/2021) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
33. (16/03/2021) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
34. (12/03/2021) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
35. (12/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
36. (12/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi, thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
37. (12/03/2021) Quyết định 325/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
38. (12/03/2021) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh
39. (11/03/2021) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
40. (11/03/2021) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
41. (11/03/2021) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
42. (11/03/2021) Quyết định 701/QĐ-BQP năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
43. (10/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026
44. (10/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành
45. (10/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
46. (09/03/2021) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi/bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai
47. (05/03/2021) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
48. (03/03/2021) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
49. (02/03/2021) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị
50. (02/03/2021) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức và lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
51. (02/03/2021) Quyết định 669/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
52. (02/03/2021) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
53. (26/02/2021) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
54. (25/02/2021) Nghị quyết 18/NQ-UBBC năm 2021 về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
55. (25/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
56. (24/02/2021) Quyết định 213/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
57. (24/02/2021) Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
58. (19/02/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025
59. (09/02/2021) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai
60. (08/02/2021) Chương trình 35/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động 01-CT/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
61. (08/02/2021) Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị
62. (08/02/2021) Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
63. (05/02/2021) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được mới; được sửa đổi/bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai
64. (05/02/2021) Quyết định 357/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và phân bổ kinh phí quản lý đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
65. (04/02/2021) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
66. (04/02/2021) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
67. (04/02/2021) Kế hoạch 1376/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
68. (04/02/2021) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị
69. (03/02/2021) Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
70. (29/01/2021) Quyết định 125/QĐ-UBND-HC về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2021
71. (28/01/2021) Quyết định 159/QĐ-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
72. (27/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai
73. (27/01/2021) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công an tỉnh Quảng Trị
74. (26/01/2021) Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
75. (26/01/2021) Quyết định 268/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
76. (25/01/2021) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
77. (25/01/2021) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
78. (25/01/2021) Quyết định 198/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
79. (22/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ do tỉnh Đồng Tháp ban hành
80. (21/01/2021) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
81. (21/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh được kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
82. (20/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Điện Biên ban hành
83. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
84. (15/01/2021) Quyết định 55/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Điện Biên ban hành
85. (13/01/2021) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai
86. (13/01/2021) Quyết định 77/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
87. (11/01/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
88. (08/01/2021) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tỉnh Điện Biên
89. (08/01/2021) Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
90. (08/01/2021) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2021 công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đồng Nai
91. (07/01/2021) Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
92. (06/01/2021) Quyết định 30/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
93. (05/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
94. (31/12/2020) Quyết định 5067/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
95. (31/12/2020) Quyết định 2657/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp năm 2021
96. (31/12/2020) Quyết định 1397/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 04 được sửa đổi, bổ sung và 07 bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
97. (31/12/2020) Quyết định 1398/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt 06 quy trình nội bộ mới, 04 được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 07 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
98. (29/12/2020) Kế hoạch 15965/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021
99. (29/12/2020) Quyết định 1478/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực thư viện, du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
100. (23/12/2020) Quyết định 4755/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021
101. (23/12/2020) Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
102. (14/12/2020) Quyết định 4591/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
103. (08/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
104. (08/12/2020) Nghị quyết 207/NQ-HĐND năm 2020 thông qua phương án xác định tuyến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Điện Biên”
105. (08/12/2020) Nghị quyết 211/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2021
106. (08/12/2020) Nghị quyết 205/NQ-HĐND năm 2020 về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2021
107. (07/12/2020) Quyết định 4505/QĐ-UBND năm 2020 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
108. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Biên giới quốc gia do Văn phòng Quốc hội ban hành
109. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủ đô do Văn phòng Quốc hội ban hành
110. (27/11/2020) Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
111. (24/11/2020) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý môi trường y tế, tổ chức cán bộ, khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
112. (16/11/2020) Quyết định 3267/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
113. (09/11/2020) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
114. (09/11/2020) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
115. (09/11/2020) Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
116. (06/11/2020) Quyết định 4155/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
117. (31/10/2020) Quyết định 4072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh
118. (26/10/2020) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
119. (26/10/2020) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
120. (22/10/2020) Quyết định 1091/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận và Tiếp nhận kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
121. (21/10/2020) Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
122. (21/10/2020) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
123. (20/10/2020) Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
124. (20/10/2020) Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
125. (19/10/2020) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
126. (19/10/2020) Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
127. (19/10/2020) Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
128. (05/10/2020) Quyết định 3793/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh
129. (02/10/2020) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
130. (30/09/2020) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
131. (21/09/2020) Quyết định 950/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
132. (21/09/2020) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
133. (10/09/2020) Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
134. (27/08/2020) Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
135. (19/08/2020) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
136. (13/08/2020) Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
137. (05/08/2020) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
138. (15/07/2020) Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2021
Vi phạm hành chính
1. (25/03/2021) Công văn 1983/VPCP-NN năm 2021 về xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/03/2021) Quyết định 929/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (05/02/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (29/01/2003) Quyết định 03/2003/QĐ-UB quy định về một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Trách nhiệm hình sự
1. (03/03/2021) Kế hoạch 47/KH-UBND về công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Tài chính nhà nước
1. (29/03/2021) Quyết định 482/QĐ-TTg năm 2021 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc địa phương quản lý do tỉnh Lâm Đồng ban hành
3. (22/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do tỉnh Bình Thuận ban hành
4. (22/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
5. (19/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6. (16/03/2021) Quyết định 807/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thực hiện hàng năm
7. (16/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
8. (16/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (16/03/2021) Quyết định 808/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thực hiện năm 2021
10. (16/03/2021) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2021 về đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
11. (11/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên
12. (05/03/2021) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 về định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
13. (05/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14. (05/03/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
15. (04/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
16. (03/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
17. (25/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum
18. (24/02/2021) Quyết định 642/QĐ-UBND Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2021
19. (22/02/2021) Quyết định 623/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 3794/QĐ-UBND phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20. (18/02/2021) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
21. (08/02/2021) Quyết định 475/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh Quảng Nam
22. (28/01/2021) Quyết định 265/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Quảng Ninh năm 2021
23. (20/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
24. (18/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai
25. (18/01/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai
26. (18/01/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai
27. (18/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai
28. (18/01/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai
29. (15/01/2021) Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2021 công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông
30. (11/01/2021) Quyết định 81/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
31. (09/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
32. (09/01/2021) Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi
33. (08/01/2021) Quyết định 54/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Phú Thọ ban hành
34. (08/01/2021) Quyết định 62/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
35. (07/01/2021) Quyết định 04/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi
36. (06/01/2021) Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Điện Biên ban hành
37. (31/12/2020) Quyết định 1513/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Điện Biên ban hành
38. (30/12/2020) Quyết định 4989/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 tỉnh Đồng Nai
39. (30/12/2020) Quyết định 5006/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 tỉnh Đồng Nai
40. (08/12/2020) Nghị quyết 179/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Điện Biên ban hành
41. (08/12/2020) Nghị quyết 188/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Điện Biên ban hành
42. (08/12/2020) Nghị quyết 190/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Điện Biên ban hành
43. (20/07/2020) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025
Xây dựng - Đô thị
1. (26/03/2021) Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/03/2021) Quyết định 442/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/03/2021) Quyết định 438/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (12/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
5. (09/03/2021) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh tỷ lệ 1/10.000 đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
6. (05/03/2021) Công văn 741/BXD-KHCN năm 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
7. (17/02/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (08/02/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
9. (31/12/2020) Quyết định 62/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 11/2017/QĐ-UBND
10. (14/08/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Giao thông - Vận tải
1. (24/03/2021) Quyết định 342/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Quy chế hoạt động xe chuyển bệnh miễn phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (24/03/2021) Công văn 1956/VPCP-CN năm 2021 về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND về năm An toàn giao thông 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (17/03/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 2060/QĐ-TTg
5. (02/03/2021) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (02/03/2021) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (02/03/2021) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (02/03/2021) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (26/02/2021) Hướng dẫn 347/HD-BQP năm 2021 thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg Bộ Quốc phòng ban hành
10. (26/02/2021) Kế hoạch 346/KH-BCĐ năm 2021 thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg Bộ Quốc phòng ban hành
11. (22/01/2021) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12. (18/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND về năm an toàn giao thông năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
13. (09/11/2020) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Giáo dục
1. (24/03/2021) Quyết định 427/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/03/2021) Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
3. (22/03/2021) Công văn 838/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
4. (18/03/2021) Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5. (16/03/2021) Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh đề cương Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
6. (11/03/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2021 thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
7. (10/03/2021) Quyết định 276/QĐ-UBND-HC năm 2021 về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do tỉnh Đồng Tháp ban hành
8. (18/02/2021) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
9. (18/02/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND về hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10. (17/02/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
11. (31/12/2020) Thông tư 49/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (31/12/2020) Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT về Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13. (04/11/2020) Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Điện Biên giai đoạn 1 (2020-2025)
Tài nguyên - Môi trường
1. (25/03/2021) Công điện 369/CĐ-TTg năm 2021 về chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (25/03/2021) Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
3. (24/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (24/03/2021) Quyết định 433/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (24/03/2021) Quyết định 432/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (23/03/2021) Công văn 1919/VPCP-CN năm 2021 về thông tin báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh ý kiến chuyên gia về phát triển điện mặt trời do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (19/03/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (18/03/2021) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình
9. (18/03/2021) Kế hoạch 1049/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tỉnh Bắc Giang
10. (17/03/2021) Quyết định 304/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố hiện trạng rừng tỉnh Đồng Tháp năm 2020
11. (15/03/2021) Công văn 742/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải do thành phố Hà Nội ban hành
12. (08/03/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2021 về thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
13. (05/03/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg và Quyết định 958a/QĐ-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
14. (05/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
15. (23/02/2021) Quyết định 222/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Phương án Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16. (03/02/2021) Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
17. (22/01/2021) Quyết định 107/QĐ-UBND.HC năm 2021 phê duyệt danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18. (12/01/2021) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
19. (07/01/2021) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2021-2025
20. (15/12/2020) Quyết định 4618/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án khung bảo tồn nguồn gen tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
21. (27/10/2020) Quyết định 3064/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị
22. (26/10/2020) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
23. (15/10/2020) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt và ban hành Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025
24. (09/09/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, ứng phó sự cố bắc xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
25. (20/07/2020) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2020 về phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Điện Biên
Thể thao - Y tế
1. (30/03/2021) Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2021 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (30/03/2021) Quyết định 1744/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
3. (30/03/2021) Quyết định 1745/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
4. (23/03/2021) Quyết định 996/QĐ-BVHTTDL về danh mục môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (22/03/2021) Quyết định 2511/QLD-KD năm 2021 về tăng cường, đa dạng hoá nguồn cung vắc xin phòng Covid-19 (lần 2) do Cục Quản lý dược ban hành
6. (18/03/2021) Kế hoạch 2731/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (15/03/2021) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
8. (09/03/2021) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề cương xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và y tế điều trị; chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Quảng Ninh ban hành
9. (25/02/2021) Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10. (09/02/2021) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Phát triển ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035”
11. (08/02/2021) Quyết định 353/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
12. (05/02/2021) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2021 về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
13. (28/01/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyền dân sự
1. (29/03/2021) Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân
2. (24/03/2021) Quyết định 426/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (11/03/2021) Quyết định 293/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phan Quang Hưng do Chủ tịch nước ban hành
4. (11/03/2021) Quyết định 294/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Đình Ngọc do Chủ tịch nước ban hành
5. (11/03/2021) Quyết định 295/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 42 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
6. (11/03/2021) Quyết định 296/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 69 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
7. (04/03/2021) Quyết định 250/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 70 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
8. (24/02/2021) Quyết định 229/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 155 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
9. (01/02/2021) Văn bản hợp nhất 290/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
10. (19/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (08/12/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 do tỉnh Điện Biên ban hành
12. (07/12/2020) Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Căn cước công dân do Văn phòng Quốc hội ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (24/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi quy định việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định; người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa kèm theo Quyết định 75/2016/QĐ-UBND
2. (23/03/2021) Công văn 1938/VPCP-KGVX năm 2021 kiến nghị của Bộ Tài chính về xử lý các hiện vật trục vớt tàu cổ đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (23/03/2021) Quyết định 422/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (23/03/2021) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (22/03/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
6. (19/03/2021) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2040 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
7. (18/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47/2015/NQ-HĐND8 về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo
8. (12/03/2021) Kế hoạch 2509/KH-UBND năm 2021 về khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
9. (12/03/2021) Kế hoạch 2525/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch 397-KH/TU thực hiện Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do tỉnh Đồng Nai ban hành
10. (12/03/2021) Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án “Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
11. (08/03/2021) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12. (25/02/2021) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)
13. (22/02/2021) Kế hoạch 890/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030
14. (02/02/2021) Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
15. (02/02/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16. (15/12/2020) Thông tư 7/2020/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (25/03/2021) Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2021 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia năm 2030 do Chính phủ ban hành
2. (24/03/2021) Quyết định 434/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/03/2021) Quyết định 429/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (19/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND
5. (17/03/2021) Kế hoạch 2672/KH-UBND năm 2021 thực hiện “Đề án nghiên cứu khả thi phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
6. (10/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (01/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (09/02/2021) Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
9. (05/02/2021) Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
10. (04/02/2021) Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
11. (28/01/2021) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
12. (26/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
13. (22/01/2021) Quyết định 205/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
14. (21/01/2021) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án thí điểm Tổng đài tư vấn khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2023
15. (06/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
16. (23/12/2020) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2020 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn