Bản Tin Văn Bản Mới 24/03/2021 08:49 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 20/03 - 23/03/2021

24/03/2021 08:49 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 20/03 - 23/03/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (19/03/2021) Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
2. (19/03/2021) Công văn 1833/VPCP-DMDN năm 2021 về kiến nghị của Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam về việc xin chủ trương thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Hàng không - Vũ trụ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (25/02/2021) Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2021 quy định về thực hiện Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (05/02/2021) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
6. (05/02/2021) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
7. (02/02/2021) Công văn 1604b/TLĐ năm 2021 về chi kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
8. (18/01/2021) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (12/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư và các cơ sở chưa được nghiệm thu mà đưa vào hoạt động do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
10. (13/10/2020) Quyết định 3836/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên do thành phố Đà Nẵng ban hành
11. (07/12/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đầu tư
1. (22/03/2021) Quyết định 409/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/03/2021) Quyết định 410/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/03/2021) Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2021 chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/03/2021) Công văn 1876/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (19/03/2021) Quyết định 397/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (19/03/2021) Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (19/03/2021) Quyết định 398/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (17/03/2021) Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (16/03/2021) Công văn 321/TTg-CN năm 2021 về cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (12/03/2021) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025
11. (12/01/2021) Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
12. (11/01/2021) Quyết định 16/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
13. (13/12/2020) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (13/12/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021
15. (13/11/2020) Nghị quyết 28/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
16. (04/08/2017) Quyết định 2773/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thương mại
1. (19/03/2021) Công văn 1798/VPCP-CN năm 2021 về thông tin VOV phản ánh ý kiến chuyên gia về cơ cấu nguồn nhiệt than trong Dự thảo Quy hoạch điện VIII do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/03/2021) Quyết định 957/QĐ-BCT năm 2021 về thành lập Ban Quản lý Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” do Bộ Công thương ban hành
3. (19/03/2021) Công văn 791/UBND-VX năm 2021 về cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (18/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Cà Mau
5. (18/03/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cụ thể hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
6. (11/03/2021) Công văn 1321/BCT-HC năm 2021 về tăng cường hoạt động sản xuất và cung ứng phân bón trên thị trường nội địa do Bộ Công thương ban hành
7. (11/03/2021) Quyết định 880/QĐ-BCT năm 2021 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành
8. (01/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (26/02/2021) Kế hoạch 96/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Đắk Nông ban hành
10. (25/02/2021) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
11. (24/02/2021) Quyết định 270/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021
12. (08/02/2021) Kế hoạch 76/KH-UBND về Bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
13. (04/02/2021) Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
14. (19/01/2021) Quyết định 33/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
15. (13/01/2021) Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (23/11/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
17. (28/01/2019) Quyết định 385/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Xuất nhập khẩu
1. (19/03/2021) Công văn 1822/VPCP-NN về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Vietnamplus nêu ngày 12/3/2021 có bài viết “Doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu mở rộng đầu tư cho dài hạn” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/03/2021) Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan do Bộ Tài chính ban hành
3. (18/03/2021) Công văn 1459/BCT-XNK năm 2021 về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Công thương ban hành
4. (03/03/2021) Quyết định 376/QĐ-TCHQ năm 2021 về Sổ tay nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (18/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. (12/03/2021) Công văn 7432/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 bị mờ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (12/03/2021) Công văn 7431/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (09/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (04/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bảo hiểm
1. (22/03/2021) Công văn 763/LĐTBXH-BHXH về góp ý hướng dẫn tổ chức Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (22/03/2021) Công văn 1919/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
3. (18/03/2021) Công văn 776/UBND-KGVX năm 2021 về triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số do thành phố Hà Nội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (02/03/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
2. (24/02/2021) Kế hoạch 920/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành
3. (22/02/2021) Chương trình 807/CTr-UBND năm 2021 về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025
4. (05/02/2021) Công văn 4256/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, sinh viên học sinh, thân nhân nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh
5. (02/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ, cấp phát, quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho ngân sách cấp xã tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở; mức trợ cấp cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia bảo vệ rừng, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (08/01/2021) Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
7. (04/06/2020) Công văn 2205/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp nhận và cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài do thành phố Hà Nội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (18/03/2021) Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
2. (17/03/2021) Công văn 1213/BTNMT-VTQG năm 2021 về cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (17/03/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 triển khai công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (17/03/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
5. (15/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
6. (21/12/2020) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
7. (11/10/2017) Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bất động sản
1. (19/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2020/QĐ-UBND
2. (18/03/2021) Quyết định 350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
3. (18/03/2021) Công văn 335/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (17/03/2021) Quyết định 347/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
5. (02/03/2021) Quyết định 106/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
6. (02/03/2021) Quyết định 107/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
7. (02/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
8. (25/02/2021) Quyết định 89/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
9. (25/02/2021) Quyết định 90/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
10. (25/02/2021) Quyết định 87/QĐ-UBND sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 quy định tại Quyết định 474/QĐ-UBND để tính áp dụng cho năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (24/02/2021) Quyết định 269/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
12. (24/02/2021) Quyết định 270/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
13. (24/02/2021) Quyết định 84/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
14. (23/02/2021) Quyết định 265/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
15. (19/02/2021) Quyết định 252/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông
16. (08/02/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
17. (03/02/2021) Quyết định 189/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
18. (21/01/2021) Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản tỉnh Quảng Ngãi
19. (13/12/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
20. (13/12/2020) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
21. (08/12/2020) Nghị quyết 204/NQ-HĐND năm 2020 về chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2021; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Bộ máy hành chính
1. (23/03/2021) Thông báo 52/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/03/2021) Công văn 1066/VKSTC-V12 năm 2021 về giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (22/03/2021) Quyết định 414/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/03/2021) Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (18/03/2021) Công văn 784/UBND-KSTTHC năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do thành phố Hà Nội ban hành
6. (18/03/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
7. (18/03/2021) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
8. (18/03/2021) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
9. (18/03/2021) Hướng dẫn 03-HD/BTGTW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
10. (18/03/2021) Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
11. (18/03/2021) Quyết định 393/QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ
12. (17/03/2021) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
13. (17/03/2021) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
14. (17/03/2021) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15. (16/03/2021) Quyết định 744/QĐ-BQP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2020
16. (12/03/2021) Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
17. (12/03/2021) Quyết định 4/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
18. (08/03/2021) Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi
19. (05/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành
20. (05/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Bắc Kạn ban hành
21. (04/03/2021) Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
22. (26/02/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực y tế
23. (25/02/2021) Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
24. (09/02/2021) Kế hoạch 29/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
25. (08/02/2021) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Đắk Nông
26. (08/02/2021) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
27. (02/02/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
28. (30/01/2021) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2020
29. (29/01/2021) Kế hoạch 20/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
30. (26/01/2021) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
31. (26/01/2021) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
32. (26/01/2021) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
33. (25/01/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
34. (21/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về bố trí số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
35. (20/01/2021) Quyết định 43/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
36. (16/01/2021) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng do Sở Y tế quản lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
37. (12/01/2021) Quyết định 42/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2021 do tỉnh Đắk Nông ban hành
38. (08/01/2021) Quyết định 45/QĐ-UBND phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
39. (23/12/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
40. (29/10/2020) Quyết định 4096/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ, bổ sung thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định 2659/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
41. (12/10/2020) Quyết định 3828/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 403/QĐ-UBND về phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021
42. (26/08/2020) Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
43. (22/07/2020) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2021
44. (01/02/2019) Quyết định số 317/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
45. (25/01/2019) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long
46. (22/11/2018) Quyết định 3560/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
47. (24/09/2018) Quyết định 5068/QĐ-UBND năm 2018 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
48. (28/08/2018) Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung các bộ Thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 tại địa phương trong các năm 2018-2019 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
49. (20/12/2016) Quyết định 3214/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị
50. (26/08/2016) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
51. (04/08/2016) Quyết định 1834/QĐ-UBND năm 2016 về phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2016
Vi phạm hành chính
1. (26/10/2020) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Trách nhiệm hình sự
1. (11/03/2021) Quyết định 1498/QĐ-BCĐ về Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2021 do Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Công an ban hành
2. (26/02/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
3. (19/02/2021) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
4. (20/01/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thủ tục Tố tụng
1. (22/03/2021) Quyết định 94/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (17/03/2021) Công văn 33/TANDTC-HTQT năm 2021 về công tác tương trợ tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (07/12/2017) Nghị quyết 138/NQ-HĐND năm 2017 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án tại thành phố Đà Nẵng năm 2018 và các năm tiếp theo
Tài chính nhà nước
1. (18/03/2021) Công văn 785/UBND-NC thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (18/03/2021) Quyết định 154/QĐ-UBDT năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban Dân tộc
3. (18/03/2021) Quyết định 312/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
4. (18/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông do thành phố Cần Thơ ban hành
5. (17/03/2021) Công văn 2686/BTC-KHTC năm 2021 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)
6. (12/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
7. (03/03/2021) Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam
8. (03/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (19/02/2021) Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quản lý và sử dụng dự phòng ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
10. (08/02/2021) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (25/01/2021) Quyết định 142/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt định mức chỉnh lý tài liệu giấy do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
12. (18/01/2021) Quyết định 79/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
13. (15/01/2021) Quyết định 68/QĐ-UBND công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông
14. (13/01/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
15. (12/01/2021) Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi
16. (04/01/2021) Quyết định 02/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh quy định số lần, thời gian, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
17. (29/12/2020) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi
Xây dựng - Đô thị
1. (19/03/2021) Công văn 344/TTg-CN năm 2021 về Chiến lược phát triển đô thị quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Giao thông - Vận tải
1. (20/03/2021) Công văn 1853/VPCP-CN năm 2021 triển khai đường cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/03/2021) Công văn 1860/VPCP-KTTH năm 2021 về ý kiến góp ý tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ” do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/03/2021) Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước Việt Nam và Ô-man do Chính phủ ban hành
4. (19/03/2021) Công văn 346/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (18/03/2021) Quyết định 419/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021–2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (17/03/2021) Quyết định 388/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (17/03/2021) Công văn 1722/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về bài viết “Hàng loạt dự án cao tốc Bắc - Nam có nguy cơ thiếu nguồn vật liệu” do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (18/02/2021) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (02/02/2021) Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (20/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 và năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (12/01/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND về năm an toàn giao thông năm 2021 do tỉnh Đắk Nông ban hành
12. (01/12/2016) Quyết định 3695/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 1110/QĐ-UBND
13. (07/10/2016) Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đền năm 2035
Giáo dục
1. (22/03/2021) Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (18/03/2021) Thông báo 766/TB-HĐTĐ năm 2021 về kết luận của Hội đồng thẩm định đối với kết quả pháp điển đề mục Giáo dục do Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp ban hành
3. (18/03/2021) Quyết định 153/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (16/03/2021) Công văn 711/SGDĐT-TCCB năm 2021 về thực hiện đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (12/03/2021) Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (12/03/2021) Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (10/03/2021) Kế hoạch 215/KH-BGDĐT triển khai nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (01/03/2021) Kế hoạch 178/KH-BGDĐT năm 2021 về tổ chức biên soạn Thông tư sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (09/02/2021) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (04/02/2021) Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế thực hiện chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số do tỉnh Đắk Nông ban hành
11. (29/01/2021) Quyết định 567/QĐ-BGDĐT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020
Tài nguyên - Môi trường
1. (22/03/2021) Chỉ thị 1611/CT-BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (19/03/2021) Quyết định 1151/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (19/03/2021) Công văn 1821/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi tình hình nguồn nước sông Mê Kông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/03/2021) Công văn 1814/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (19/03/2021) Công văn 1588/BNN-TY năm 2021 triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (17/03/2021) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch quản lý, giám sát chất thải rắn sinh hoạt tại các lưu vực sông, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (16/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021
8. (12/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 21/2017/QĐ-UBND
9. (03/12/2018) Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định 740/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
10. (24/08/2018) Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2018 về thí điểm thành lập Hành lang đa dạng sinh học kết nối khu bảo tồn Sao La và khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (14/08/2018) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (20/03/2017) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung Quy hoạch mạng lưới chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025
13. (20/09/2016) Quyết định 3898/QĐ-BNN-TCTL năm 2016 phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chi tiết lưu vực sông Cà Lồ giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (23/03/2021) Công văn 1955/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 do Bộ Y tế ban hành
2. (23/03/2021) Quyết định 1654/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (23/03/2021) Quyết định 1652/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
4. (23/03/2021) Thông báo 57/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (20/03/2021) Công văn 1873/BYT-DP năm 2021 về giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
6. (19/03/2021) Công văn 188/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
7. (19/03/2021) Quyết định 405/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
8. (18/03/2021) Quyết định 1636/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 03/2021) do Bộ Y tế ban hành
9. (18/03/2021) Quyết định 1637/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
10. (18/03/2021) Quyết định 1635/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ Y tế ban hành
11. (12/03/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (12/03/2021) Kế hoạch 43/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
13. (09/02/2021) Quyết định 248/QĐ-UBND về mức hỗ trợ cho các cơ sở cách ly đang cách ly các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do tỉnh Đắk Nông ban hành
14. (19/11/2020) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 sửa đổi Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Quyền dân sự
1. (19/03/2021) Quyết định 155/QĐ-UBDT triển khai công tác nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật Quốc tế năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (19/03/2021) Công văn 797/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (18/03/2021) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (18/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (15/03/2021) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
5. (12/03/2021) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (02/03/2021) Kế hoạch 37/KH-UBND thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (01/03/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030
8. (19/02/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND về kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
9. (19/02/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2021 thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (25/01/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do tỉnh Đắk Nông ban hành
11. (25/01/2021) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
12. (11/01/2021) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
13. (26/03/2018) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Chương trình hành động 51-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do thành phố Hải Phòng ban hành
14. (14/12/2017) Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND thông qua Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
15. (01/11/2017) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2025
16. (19/10/2016) Quyết định 2550/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giai đoạn 2016-2025 của tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực khác
1. (03/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. (03/03/2021) Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
3. (01/03/2021) Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển giống bò lai hướng thịt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
4. (02/02/2021) Quyết định 194/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
5. (19/01/2021) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt “Đề án phát triển thủy sản tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 265

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn