Bản Tin Văn Bản Mới 20/03/2021 09:24 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 17/03 - 19/03/2021

20/03/2021 09:24 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 17/03 - 19/03/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (17/03/2021) Quyết định 378/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
3. (16/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (08/02/2021) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
5. (05/02/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND về hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
Đầu tư
1. (15/03/2021) Chương trình 03/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021
2. (15/03/2021) Công văn 1633/VPCP-KGVX năm 2021 về Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/03/2021) Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (12/03/2021) Quyết định 347/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (12/03/2021) Quyết định 342/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (05/03/2021) Quyết định 587/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
7. (08/02/2021) Quyết định 476/QĐ-UBND về kế hoạch đền bù giải tỏa dự án trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
8. (22/01/2021) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kéo dài đến năm 2025
9. (20/01/2021) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
10. (13/12/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Nghệ An
11. (13/12/2020) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
12. (13/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C do tỉnh Nghệ An ban hành
13. (13/12/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
Thương mại
1. (17/03/2021) Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/03/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
3. (12/03/2021) Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
4. (12/03/2021) Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành
5. (11/03/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021
6. (09/03/2021) Quyết định 824/QĐ-BCT sửa đổi Quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định 3538/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
7. (05/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
8. (04/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021
9. (26/02/2021) Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành
10. (03/02/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (13/12/2020) Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025
Xuất nhập khẩu
1. (17/03/2021) Công văn 1230/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (03/02/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, lối mở biên giới của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào cai kèm theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
3. (18/12/2020) Công văn 7956/TCHQ-GSQL năm 2020 về thóc/lúa gạo nhập khẩu từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/12/2020) Công văn 1417/XNK-TMQT năm 2020 về thóc/lúa gạo nhập khẩu từ Campuchia do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/02/2021) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án phân công cơ quan quản lý thuế do tỉnh Bắc Kạn ban hành
2. (03/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3. (03/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021
4. (04/01/2021) Quyết định 02/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế tỉnh Đắk Lắk
5. (13/12/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Bảo hiểm
1. (09/03/2021) Quyết định 275/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
2. (25/02/2021) Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lao động - Tiền lương
1. (17/03/2021) Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. (16/03/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
3. (16/03/2021) Công văn 703/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về đẩy mạnh triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (15/03/2021) Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (15/03/2021) Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành
6. (09/03/2021) Công văn 6747/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 thực hiện đảm bảo quy định khi đề nghị hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh
7. (05/03/2021) Quyết định 591/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
8. (22/02/2021) Kế hoạch 224/KH-UBND về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
9. (01/02/2021) Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10. (14/01/2021) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình
11. (13/12/2020) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Nghệ An năm 2021
Công nghệ thông tin
1. (12/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2. (12/03/2021) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3. (01/03/2021) Kế hoạch 262/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
4. (05/02/2021) Quyết định 155/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Long An, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tến Tre, Bình Dương, Gia Lai, Vĩnh Long, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (04/02/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND về công tác truyền thông và thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021
6. (03/02/2021) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2021 về Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk phiên bản 1.0
7. (29/01/2021) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ, phiên bản 2.0
8. (31/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Bất động sản
1. (12/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. (11/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
3. (05/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
4. (04/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021
5. (04/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình
6. (02/02/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3, bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 04/2019/QĐ-UBND
7. (26/01/2021) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2021 đính chính Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (11/01/2021) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc đầu tư
Bộ máy hành chính
1. (19/03/2021) Công văn 1797/VPCP-TCCV năm 2021 báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/03/2021) Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng
3. (17/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (17/03/2021) Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Cần Thơ
5. (16/03/2021) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 04 bị bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
6. (16/03/2021) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
7. (16/03/2021) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
8. (16/03/2021) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
9. (16/03/2021) Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (16/03/2021) Quyết định 315/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1040/QĐ- BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
11. (16/03/2021) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
12. (15/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
13. (15/03/2021) Công văn 702/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
14. (15/03/2021) Kế hoạch 63/KH-UBND về đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
15. (15/03/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang
16. (15/03/2021) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
17. (13/03/2021) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
18. (12/03/2021) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
19. (12/03/2021) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
20. (11/03/2021) Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
21. (11/03/2021) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
22. (10/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
23. (10/03/2021) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
24. (10/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
25. (09/03/2021) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình
26. (09/03/2021) Quyết định 345/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
27. (08/03/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
28. (08/03/2021) Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông
29. (05/03/2021) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường do tỉnh Quảng Bình ban hành
30. (05/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
31. (04/03/2021) Quyết định 578/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
32. (23/02/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai
33. (23/02/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai
34. (19/02/2021) Quyết định 80/QĐ-UBQG về Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn năm 2021
35. (08/02/2021) Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
36. (05/02/2021) Kế hoạch 197/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành
37. (03/02/2021) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ
38. (03/02/2021) Quyết định 302/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
39. (03/02/2021) Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định 2477/QĐ-UBND về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
40. (01/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2004/QĐ-UBND và 37/2005/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
41. (26/01/2021) Quyết định 104/QĐ-BTP về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021
42. (25/01/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sơn La
43. (25/01/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
44. (22/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Quảng Bình ban hành
45. (20/01/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Sơn La ban hành
46. (21/12/2020) Quyết định 4988/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Đà Nẵng
47. (13/12/2020) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2020 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Vi phạm hành chính
1. (16/03/2021) Kế hoạch 64/KH-UBND về kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
2. (16/03/2021) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (16/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND về kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (15/03/2021) Quyết định 373/QĐ-BGTVT về Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
5. (15/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Trách nhiệm hình sự
1. (17/03/2021) Quyết định 928/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (12/03/2021) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự do thành phố Hà Nội ban hành
3. (05/03/2021) Kế hoạch 316/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do tỉnh Quảng Bình ban hành
4. (01/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5. (26/02/2021) Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thủ tục Tố tụng
1. (25/12/2020) Công văn 5814/VKSTC-V14 năm 2020 giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (17/03/2021) Quyết định 385/QĐ-BNV năm 2021 về cho phép đổi tên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam và công nhận Điều lệ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
2. (16/03/2021) Nghị quyết 32/NQ-CP về hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2021 do Chính phủ ban hành
3. (12/03/2021) Công văn 2558/BTC-TCT năm 2021 xin ý kiến về dự thảo Thông tư do Bộ Tài chính ban hành
4. (11/03/2021) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (11/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (10/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (05/03/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
8. (04/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (04/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục 2 kèm theo Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (04/03/2021) Quyết định 255/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
11. (03/03/2021) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý thu, nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam
12. (26/02/2021) Quyết định 273/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác và ngân sách năm 2021 của dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” tỉnh Bắc Kạn
13. (23/02/2021) Quyết định 244/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
14. (09/02/2021) Quyết định 511/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
15. (09/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn do tỉnh Bến Tre ban hành
16. (04/02/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-UBND
17. (15/01/2021) Kế hoạch 10/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do thành phố Đà Nẵng ban hành
18. (14/01/2021) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
19. (13/12/2020) Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND bổ sung Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20. (13/12/2020) Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
21. (13/12/2020) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Nghệ An ban hành
22. (13/12/2020) Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An
23. (13/12/2020) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 tại Nghị quyết 32/NQ-HĐND do tỉnh Nghệ An ban hành
24. (13/12/2020) Nghị quyết 38/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
25. (13/12/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
26. (13/12/2020) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
27. (01/04/2015) Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cho trung tâm học tập cộng đồng thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (12/03/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường vai trò, trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
2. (12/03/2021) Quyết định 346/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (12/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (10/03/2021) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quốc phòng đến khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cả cầu qua sông Nhuệ), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (03/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (12/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7. (16/12/2020) Quyết định 4926/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020
8. (13/12/2020) Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
9. (13/12/2020) Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
10. (13/12/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Giao thông - Vận tải
1. (17/03/2021) Công văn 1707/VPCP-CN năm 2021 xử lý thông tin báo nêu về phản ánh về việc “Vì sao cầu Thanh Trì bị chỉ trích là 'cầu tử thần'?” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/03/2021) Công văn 61/UBATGTQG năm 2021 về đảm bảo an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
3. (16/03/2021) Công điện 62/CĐ-UBATGTQG năm 2021 về ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe chở khách do Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia điện
4. (05/03/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5. (21/01/2021) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6. (14/01/2021) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc ô tô điện, cơ chế khuyến khích phát triển xe ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (04/01/2021) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Giáo dục
1. (10/03/2021) Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (09/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 05/2020/QĐ-UBND
3. (05/03/2021) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (05/03/2021) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2021 về Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do tỉnh Quảng Bình ban hành
5. (09/02/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2021 thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6. (04/01/2021) Kế hoạch 02/KH-UBND thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (17/03/2021) Quyết định 461/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (17/03/2021) Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/03/2021) Công văn 1182/BTNMT-TCMT về chủ đề Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (13/03/2021) Công văn 309/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch và đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ sét, laterit tỉnh Hòa Bình cho dự án Nhà máy xi măng Long Thành, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (12/03/2021) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
6. (12/03/2021) Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định 08/2007/QĐ-TTg và 1766/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (12/03/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
8. (10/03/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
9. (10/03/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021
10. (03/03/2021) Kế hoạch 106/KH-UBND về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
11. (01/03/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
12. (03/02/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
13. (12/01/2021) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035
14. (16/12/2020) Quyết định 4929/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2030
Thể thao - Y tế
1. (19/03/2021) Quyết định 1639/QĐ-BYT năm 2021 về Tài liệu bổ sung Hướng dẫn hoạt động dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng thuộc Đề án 818 đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (18/03/2021) Quyết định 1624/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế ban hành
3. (17/03/2021) Quyết định 376/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (17/03/2021) Công văn 1734/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (16/03/2021) Thông báo 132/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp 98)
6. (11/03/2021) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh Lao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025
7. (10/03/2021) Công văn 1929/QLD-ĐK năm 2021 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (05/03/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (22/02/2021) Kế hoạch 230/KH-UBND về phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình năm 2021
10. (22/02/2021) Kế hoạch 226/KH-UBND về hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Bình năm 2021
11. (09/02/2021) Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, giám sát, cách ly y tế người nhập cảnh trái phép do thành phố Đà Nẵng ban hành
12. (09/02/2021) Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021
13. (09/02/2021) Kế hoạch 217/KH-UBND về phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình năm 2021
14. (09/02/2021) Kịch bản 220/KB-UBND năm 2021 về ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
15. (03/02/2021) Quyết định 339/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021
16. (14/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021
17. (11/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Bình ban hành
Quyền dân sự
1. (19/03/2021) Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Văn hóa - Xã hội
1. (17/03/2021) Công văn 708/LĐTBXH-TE năm 2021 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (17/03/2021) Công văn 293/KH-UBDT về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (16/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” do tỉnh Bắc Giang ban hành
4. (16/03/2021) Công văn 701/LĐTBXH-BĐG năm 2021 về khen thưởng tổng kết Chiến lược, Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (15/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
6. (15/03/2021) Công văn 801/BVHTTDL-DSVH về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (12/03/2021) Quyết định 874/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
8. (12/03/2021) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội"
9. (05/03/2021) Kế hoạch 300/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành
10. (04/03/2021) Quyết định 566/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện do tỉnh Quảng Nam ban hành
11. (22/02/2021) Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2021 về trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030
12. (09/02/2021) Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2021 do thành phố Đà Nẵng ban hành
13. (03/02/2021) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2021 thực hiện chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành
14. (20/01/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La
15. (23/12/2020) Quyết định 5036/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Hội Người Khuyết tật thành phố Đà Nẵng
16. (21/12/2020) Quyết định 5000/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
17. (13/12/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về chính sách khen thưởng danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
18. (13/12/2020) Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025
19. (14/02/2019) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Kế hoạch 33-KH/TU về “công tác dân số trong tình hình mới" do tỉnh Bình Định ban hành
Lĩnh vực khác
1. (18/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (05/03/2021) Kế hoạch 1108/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch 15-KH/TU về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 do tỉnh Quảng Nam ban hành
3. (29/01/2021) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2021 về phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
4. (21/01/2021) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn