Bản Tin Văn Bản Mới 17/03/2021 10:57 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 13/03 - 16/03/2021

17/03/2021 10:57 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 13/03 - 16/03/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (12/03/2021) Quyết định 340/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/03/2021) Quyết định 234/QĐ-BXD về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021
3. (10/03/2021) Chương trình 02/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Cà Mau ban hành
4. (09/02/2021) Kế hoạch 679/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021
5. (03/02/2021) Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2021
6. (19/04/2016) Công văn 2841/BKHĐT-ĐKKD năm 2016 về đăng ký doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Đầu tư
1. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/03/2021) Công văn 7307/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí mua hồ sơ dự thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/03/2021) Công văn 1563/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (10/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
5. (01/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (23/02/2021) Quyết định 70/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 02/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
7. (18/02/2021) Kế hoạch 752/KH-UBND năm 2021 tiếp tục thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (25/01/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (18/01/2021) Quyết định 138/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
10. (08/01/2021) Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Bình Thuận ban hành
11. (21/06/2019) Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
Thương mại
1. (15/03/2021) Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (12/03/2021) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng hiện đại”
3. (12/03/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
4. (11/03/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND về triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
5. (10/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (01/03/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà Mau năm 2021
7. (01/03/2021) Kế hoạch 25/KH-UBND về Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2021
8. (05/02/2021) Kế hoạch 622/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (04/02/2021) Kế hoạch 583/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2021
10. (26/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức tổng tra kinh tế năm 2021 do tỉnh Phú Yên ban hành
11. (07/05/2019) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2019 về phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Xuất nhập khẩu
1. (11/03/2021) Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
2. (10/03/2021) Công văn 1113/TCHQ-CNTT năm 2021 về việc sử dụng internet nước ngoài để đăng ký tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/03/2021) Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
2. (11/03/2021) Công văn 7306/CT-TTHT năm 2021 về sử dụng chữ ký điện tử trên hợp đồng kinh tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/03/2021) Công văn 7308/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn đối với chương trình khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (11/03/2021) Thông tư 18/2021/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự do Bộ Tài chính ban hành
5. (10/03/2021) Công văn 7088/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (10/03/2021) Công văn 7087/CTHN-TTHT năm 2021 về giải đáp chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (10/03/2021) Công văn 7090/CTHN-TTHT năm 2021 về khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (10/03/2021) Công văn 2413/BTC-TCT năm 2021 về phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế do Bộ Tài chính ban hành
9. (10/03/2021) Công văn 7095/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (04/03/2021) Công văn 6572/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (02/03/2021) Công văn 6371/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị cưỡng chế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (02/03/2021) Công văn 6374/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (26/01/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (13/10/2020) Quyết định 1614/QĐ-TCT năm 2020 về Quy chế giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (02/03/2021) Công văn 468/BHXH-QLT năm 2021 về đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với viên chức quản lý do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (20/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
Lao động - Tiền lương
1. (01/03/2021) Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021
2. (23/02/2021) Kế hoạch 864/KH-UBND triển khai hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
3. (03/06/2019) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Công nghệ thông tin
1. (15/03/2021) Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP
2. (09/03/2021) Kế hoạch 37/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021
3. (24/02/2021) Kế hoạch 891/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (26/01/2021) Kế hoạch 314/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Thuận năm 2021
5. (22/01/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (22/01/2021) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0
7. (12/01/2021) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Nghệ An
Bất động sản
1. (09/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024 (lần 1)
2. (02/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (05/02/2021) Nghị quyết 01/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (05/02/2021) Nghị quyết 02/NQ-HĐND bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau
5. (25/01/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND về xác định giá cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (08/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (05/04/2019) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
8. (30/05/2016) Quyết định 1238/QĐ-BTNMT năm 2016 phê duyệt Khung Kế hoạch dân tộc thiểu số Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - VILG" do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (16/01/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
Bộ máy hành chính
1. (15/03/2021) Công văn 686/BTP-VĐCXDPL năm 2021 hướng dẫn triển khai Chỉ số cải thiện quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
2. (13/03/2021) Công văn 89/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
3. (13/03/2021) Công văn 143/TBNS-CTĐB năm 2021 về nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
4. (12/03/2021) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
5. (11/03/2021) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
6. (11/03/2021) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
7. (11/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành
8. (10/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn thành phố Cần Thơ
9. (10/03/2021) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
10. (10/03/2021) Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021
11. (10/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
12. (10/03/2021) Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
13. (09/03/2021) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
14. (09/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau
15. (08/03/2021) Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2021” năm 2021
16. (05/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành
17. (05/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
18. (04/03/2021) Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
19. (02/03/2021) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
20. (01/03/2021) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
21. (28/02/2021) Quyết định 02/QĐ-HĐND năm 2021 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau
22. (26/02/2021) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
23. (26/02/2021) Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ
24. (25/02/2021) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Cao Bằng
25. (24/02/2021) Kế hoạch 637/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Bình Thuận ban hành
26. (24/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận
27. (24/02/2021) Công văn 35-CV/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
28. (24/02/2021) Công văn 64/VPHĐBCQG-TT năm 2021 về tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
29. (24/02/2021) Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức cụm, khối thi đua thuộc thành phố Cần Thơ
30. (23/02/2021) Công văn 706/UBTVQH14-CTĐB năm 2021 về điều chỉnh lần thứ nhất số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
31. (23/02/2021) Quyết định 285/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
32. (23/02/2021) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
33. (23/02/2021) Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
34. (22/02/2021) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính đối với Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020
35. (22/02/2021) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
36. (22/02/2021) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
37. (22/02/2021) Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 năm 2021 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
38. (22/02/2021) Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý nhà và chung cư trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
39. (19/02/2021) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy chế thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
40. (19/02/2021) Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
41. (18/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 113/2017/QĐ-UBND quy định chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
42. (08/02/2021) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An
43. (04/02/2021) Kế hoạch 23/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Phú Yên ban hành
44. (04/02/2021) Công văn 08/CT-UBND về đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
45. (03/02/2021) Chương trình 74/CTr-UBND về nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
46. (03/02/2021) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
47. (03/02/2021) Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Ninh Thuận ban hành
48. (01/02/2021) Kế hoạch 508/KH-UBND triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2021
49. (29/01/2021) Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành năm 2020
50. (29/01/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
51. (28/01/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
52. (25/01/2021) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt kiểm lâm và Chi cục Hải quan do tỉnh Quảng Bình ban hành
53. (25/01/2021) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
54. (22/01/2021) Quyết định 194/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
55. (22/01/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
56. (22/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Sở và Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
57. (22/01/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Nghệ An ban hành
58. (20/01/2021) Kế hoạch 35/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Nghệ An năm 2021
59. (19/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Cao Bằng ban hành
60. (18/01/2021) Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
61. (18/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
62. (13/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 150/2016/QĐ-UBND
63. (13/01/2021) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
64. (13/01/2021) Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX
65. (11/01/2021) Kế hoạch 111/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
66. (11/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực biên phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
67. (11/01/2021) Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quyết định công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
68. (11/01/2021) Quyết định 96/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đào tạo sát hạch, cấp Giấy phép điều khiển phương tiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
69. (07/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
70. (30/12/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
71. (30/06/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
72. (31/12/2019) Quyết định 1151/QĐ-BNV năm 2019 về Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
73. (05/10/2019) Thông báo 69/2020/TT-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư phân phối cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Cam-pu-chia
74. (28/08/2019) Quyết định 4615/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
75. (26/08/2019) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
76. (09/08/2019) Quyết định 2086/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Trị
77. (29/07/2019) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vĩnh Long
78. (26/07/2019) Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
79. (12/07/2019) Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
80. (12/07/2019) Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị
81. (14/06/2019) Quyết định 1554/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
82. (14/06/2019) Quyết định 2025/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
83. (13/06/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
84. (08/05/2019) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
85. (22/04/2019) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
86. (27/03/2019) Thông báo 04/2021/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Tây Ban Nha
87. (25/03/2019) Quyết định 614/QĐ-CT năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
88. (21/03/2019) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
89. (15/03/2019) Quyết định 555/QĐ-CT năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
90. (04/12/2017) Quyết định 1943/QĐ-TTg năm 2017 về Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
91. (22/03/2017) Hướng dẫn 22-HD/VPTW năm 2017 về ban hành văn bản của cơ quan lãnh đạo đảng cấp tỉnh, thành phố do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Vi phạm hành chính
1. (12/03/2021) Quyết định 868/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trách nhiệm hình sự
1. (11/03/2021) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (25/01/2021) Kế hoạch 52/KH-UBND thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
3. (25/01/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
4. (25/01/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (12/03/2021) Quyết định 42/QĐ-CA năm 2021 công bố án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (12/03/2021) Quyết định 867/QĐ-BVHTTDL năm 2021 xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức phát hành - phổ biến, chiếu phim tại các địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (03/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc
3. (22/02/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
4. (02/02/2021) Quyết định 391/QĐ-UBND Chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
5. (02/02/2021) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (02/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
7. (01/02/2021) Quyết định 168/QĐ-UBND về Bảng xếp loại đường bộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021
8. (21/01/2021) Quyết định 132/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
9. (19/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10. (15/01/2021) Hướng dẫn 87/HD-UBND năm 2021 thực hiện quy định hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11. (14/01/2021) Kế hoạch 16/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
12. (14/01/2021) Quyết định 138/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Bình Thuận
13. (08/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14. (31/12/2020) Quyết định 2845/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 do tỉnh Cao Bằng ban hành
15. (31/12/2020) Quyết định 2846/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành
16. (06/03/2019) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2019 về giải thể Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Kon Tum
17. (22/02/2019) Quyết định 852/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 và công tác giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 do thành phố Đà Nẵng ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (15/03/2021) Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3. (11/03/2021) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Ealy huyện Sông Hinh, tỉnh Phú yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
4. (10/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (03/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (02/03/2021) Kế hoạch 47/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
7. (26/02/2021) Quyết định 482/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Nghệ An
8. (26/01/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2021 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
9. (20/01/2021) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
10. (05/01/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
11. (19/11/2020) Quyết định 3215/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (17/11/2020) Quyết định 3172/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Xây dựng nhà do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13. (23/03/2019) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Giao thông - Vận tải
1. (04/03/2021) Kế hoạch 293/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
2. (23/02/2021) Kế hoạch 862/KH-UBND năm 2021 về lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giám sát Covid-19 đối với tài xế, phụ xe, hành khách tại các đầu mối giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (01/02/2021) Kế hoạch 504/KH-UBND năm 2021 triển khai thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (12/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Giáo dục
1. (12/03/2021) Công văn 713/SGDĐT-QLT năm 2021 về thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (05/03/2021) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (14/02/2021) Kế hoạch 722/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2200/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 đến 2030
4. (28/01/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
5. (09/07/2019) Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025
6. (27/05/2019) Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tài nguyên - Môi trường
1. (12/03/2021) Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
3. (26/02/2021) Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (18/02/2021) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 theo Quyết định 957/QĐ-TTg
5. (04/02/2021) Kế hoạch 31/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
6. (03/02/2021) Kế hoạch 574/KH-UBND về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
7. (01/02/2021) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 239-KH/TU thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
8. (29/01/2021) Kế hoạch 26/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
9. (22/01/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (21/01/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (21/01/2021) Kế hoạch 38/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
12. (07/01/2021) Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
13. (06/01/2021) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
14. (05/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (07/12/2020) Công văn 6872/BTNMT-TCMT năm 2020 hướng dẫn thủ tục về đánh giá tác động môi trường đối với ngành nghề sản xuất điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
16. (17/02/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (04/07/2019) Quyết định 1324/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt bổ sung danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Thể thao - Y tế
1. (15/03/2021) Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (25/02/2021) Kế hoạch 662/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo tài chính thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (18/02/2021) Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022
4. (03/02/2021) Quyết định 301/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
5. (02/02/2021) Kế hoạch 260/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
6. (29/01/2021) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2021 về Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 do thành phố Cần Thơ ban hành
7. (07/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
8. (27/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (15/03/2021) Quyết định 9/2021/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/03/2021) Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
3. (12/03/2021) Quyết định 869/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về giao nhiệm vụ xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (12/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian xác định tình trạng nghiện và làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (11/03/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND truyền thông về tỉnh Cà Mau năm 2021
6. (11/03/2021) Quyết định 365/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (11/03/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8. (11/03/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
9. (08/03/2021) Kế hoạch 1070/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
10. (24/02/2021) Kế hoạch 895/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
11. (24/02/2021) Kế hoạch 905/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
12. (23/02/2021) Kế hoạch 861/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13. (17/02/2021) Kế hoạch 342/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14. (14/02/2021) Kế hoạch 719/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021
15. (05/02/2021) Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Cần Thơ năm 2021
16. (04/02/2021) Kế hoạch 584/KH-UBND thực hiện giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021
17. (29/01/2021) Kế hoạch 481/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)
18. (26/01/2021) Kế hoạch 401/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 76-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
19. (21/01/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND về phát triển du lịch Nghệ An năm 2021
20. (14/01/2021) Chương trình 18/CTr-UBND về hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2021
21. (14/01/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; biện pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An
22. (08/01/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2025
Lĩnh vực khác
1. (10/03/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (15/01/2021) Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025
3. (13/01/2021) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục đập, hồ chứa nước thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4. (13/01/2021) Quyết định 142/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
5. (26/11/2020) Quyết định 3272/QĐ-BKHCN năm 2020 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-2:2020 về Thịt mát - Phần 2: Thịt trâu, bò do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (19/11/2020) Quyết định 3212/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cao su do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (19/11/2020) Quyết định 3213/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (19/11/2020) Quyết định 3214/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Thang máy và thang cuốn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (19/11/2020) Quyết định 3211/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Cao su do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (23/10/2020) Quyết định 2861/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (23/10/2020) Quyết định 2860/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Quy trình lấy mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (13/10/2020) Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Phú Yên giai đoạn năm 2021-2025

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,298

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn