Bản Tin Văn Bản Mới 13/03/2021 10:57 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 10/03 - 12/03/2021

13/03/2021 10:57 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 10/03 - 12/03/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (05/03/2021) Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2021 về hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3. (25/10/2019) Quyết định 3372/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2024
Đầu tư
1. (11/03/2021) Công văn 296/TTg-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/03/2021) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (10/03/2021) Quyết định 336/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (10/03/2021) Công văn 274/TTg-CN năm 2021 chủ trương xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (08/03/2021) Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (06/03/2021) Thông báo 39/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (05/03/2021) Quyết định 308/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (05/03/2021) Công văn 1173/BKHĐT-TCTT năm 2021 về tổng kết, đánh giá thực hiện quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (04/03/2021) Quyết định 299/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (03/03/2021) Công văn 1112/BKHĐT-ĐTNN năm 2021 cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (01/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025
12. (09/02/2021) Công văn 244/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của địa phương về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
13. (09/02/2021) Công văn 248/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của địa phương về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
14. (09/02/2021) Công văn 249/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của địa phương về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
15. (09/02/2021) Công văn 250/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của địa phương về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
16. (09/02/2021) Công văn 243/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của địa phương về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
17. (21/01/2021) Quyết định 102/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
18. (18/01/2021) Nghị quyết 255/NQ-HĐND năm 2021 điều chỉnh Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh Sơn La năm 2020
19. (15/01/2021) Kế hoạch 5/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
20. (28/02/2020) Nghị quyết 182/NQ-HĐND năm 2020 thông qua dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Khu tưởng niệm tâm linh thuộc Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
21. (12/12/2019) Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Quảng Bình (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)
22. (10/12/2019) Quyết định 1386/QĐ-UBND năm 2019 về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum
23. (10/09/2019) Công văn 6534/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về cấp/điều chỉnh dự án đầu tư cho Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký địa điểm thực hiện dự án tại các công trình xây dựng đang trong quá trình thanh tra, xử lý về vi phạm quy định pháp luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (12/03/2021) Công văn 1348/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (09/03/2021) Kế hoạch 269/KH-BYT về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
3. (09/03/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (05/03/2021) Quyết định 801/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (03/03/2021) Công văn 993/TCHQ-TXNK năm 2021 về thực hiện thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời đối với mặt hàng đường mía do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (26/02/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (22/01/2021) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025
8. (19/01/2021) Kế hoạch 6/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
9. (13/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
10. (28/10/2019) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 199/2018/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (23/10/2019) Kế hoạch 363/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
12. (16/09/2019) Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Xuất nhập khẩu
1. (10/03/2021) Công văn 1116/TCHQ-PC năm 2021 về kiến nghị liên quan đến thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (05/03/2021) Công văn 1040/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế suất thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (05/03/2021) Công văn 1043/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (24/02/2021) Công văn 294/GSQL-GQ2 năm 2021 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (11/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 50/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/01/2021) Quyết định 106/QĐ-NHNN năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2020
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (05/03/2021) Công văn 562/TCT-DNNCN năm 2021 về giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
2. (12/12/2019) Quyết định 4219/QĐ-UBND năm 2019 công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm cây lúa do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Bảo hiểm
1. (10/03/2021) Công văn 561/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn thực hiện Thông tư 30/2020/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (09/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Lao động - Tiền lương
1. (26/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2. (26/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án 02-ĐA/TU và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An
3. (25/02/2021) Nghị quyết 136/2021/NQ-HĐND quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (03/02/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3435/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh
5. (19/01/2021) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến Dịch vụ công Mức độ 4, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Công nghệ thông tin
1. (10/03/2021) Quyết định 417/QĐ-BTNMT năm 2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (09/03/2021) Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL năm 2021 Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (03/03/2021) Quyết định 1429/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế do Bộ Y tế ban hành
4. (03/03/2021) Quyết định 773/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch xây dựng “Đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (03/03/2021) Quyết định 369/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
6. (26/02/2021) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Bình Phước
7. (19/02/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Nam Định
8. (05/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An
Bất động sản
1. (09/03/2021) Công văn 1511/VPCP-V.I năm 2021 về khiếu nại, kiến nghị việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ khi Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/03/2021) Công văn 625/BTP-HTQTCT năm 2021 về chứng thực giấy ủy quyền cho người khác tham gia phân chia, định đoạt quyền sử dụng đất do Bộ Tư pháp ban hành
3. (08/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (06/03/2021) Công văn 1437/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Tuổi trẻ phản ánh: "Đừng tăng giá đất làm ngạt thở thêm, kìm giá đất giúp dân" do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (05/03/2021) Quyết định 390/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (04/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7. (02/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (26/02/2021) Quyết định 646/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021
9. (05/02/2021) Quyết định 71/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
10. (28/01/2021) Quyết định 35/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
11. (28/01/2021) Quyết định 36/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
12. (27/01/2021) Quyết định 34/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
13. (27/01/2021) Quyết định 33/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
14. (22/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2004/QĐ-UBND; 52/2006/QĐ-UBND; 56/2006/QĐ-UBNDvà 05/2008/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
15. (21/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
16. (14/01/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 tại các Quyết định: 44/2019/QĐ-UBND, 49/2019/QĐ-UBND, 51/2019/QĐ-UBND và 54/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
17. (05/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
18. (30/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19. (12/12/2019) Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2019 thông qua kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Dịch vụ pháp lý
1. (11/03/2021) Công văn 642/BTP-BTTP năm 2021 về rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành
2. (05/03/2021) Quyết định 299/QĐ-BTP năm 2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (09/03/2021) Công văn 17/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực tiễn thi hành quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (14/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND
Bộ máy hành chính
1. (10/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
2. (10/03/2021) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
3. (10/03/2021) Quyết định 7/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
4. (09/03/2021) Quyết định 820/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5. (09/03/2021) Công văn 671/UBND-NCPC năm 2021 về tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (09/03/2021) Chỉ thị 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
7. (09/03/2021) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (09/03/2021) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Nam ban hành
9. (09/03/2021) Quyết định 28/QĐ-BCĐPTDS về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
10. (09/03/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do thành phố Hà Nội ban hành
11. (08/03/2021) Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. (05/03/2021) Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kèm theo Quyết định 159/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13. (05/03/2021) Quyết định 273/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
14. (05/03/2021) Quyết định 272/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
15. (05/03/2021) Quyết định 119/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế do Ủy ban Dân tộc ban hành
16. (05/03/2021) Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
17. (05/03/2021) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của các Sở, ban, ngành (hoặc đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ) và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
18. (05/03/2021) Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
19. (05/03/2021) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
20. (05/03/2021) Quyết định 1071/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
21. (05/03/2021) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
22. (05/03/2021) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các lĩnh vực: Xuất bản; Phát hành xuất bản phẩm; Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
23. (05/03/2021) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
24. (05/03/2021) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
25. (04/03/2021) Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
26. (04/03/2021) Quyết định 790/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
27. (04/03/2021) Quyết định 783/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
28. (04/03/2021) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
29. (03/03/2021) Quyết định 765/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30. (03/03/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
31. (01/03/2021) Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
32. (26/02/2021) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
33. (26/02/2021) Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
34. (25/02/2021) Nghị quyết 135/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng chế độ chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
35. (23/02/2021) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
36. (22/02/2021) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
37. (19/02/2021) Quyết định 274a/QĐ-BGTVT năm 2021 về công bố thủ tục hành chính được bổ sung và sửa đổi lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
38. (10/02/2021) Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước
39. (09/02/2021) Quyết định 2/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
40. (09/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
41. (08/02/2021) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
42. (05/02/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
43. (05/02/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
44. (05/02/2021) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tâm kiểm định cơ giới đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
45. (03/02/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2550/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh
46. (02/02/2021) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
47. (02/02/2021) Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục, thang điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
48. (02/02/2021) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
49. (02/02/2021) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
50. (02/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2012/QĐ-UBND quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
51. (29/01/2021) Quyết định 268/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
52. (28/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
53. (28/01/2021) Quyết định 257/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
54. (27/01/2021) Quyết định 103/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020
55. (26/01/2021) Quyết định 120/QĐ-BNG năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020
56. (25/01/2021) Kế hoạch 11/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
57. (21/01/2021) Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành
58. (21/01/2021) Quyết định 574/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An
59. (21/01/2021) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Nam Định
60. (21/01/2021) Kế hoạch 8/KH-UBND triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
61. (19/01/2021) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
62. (19/01/2021) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
63. (19/01/2021) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 1083/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
64. (19/01/2021) Quyết định 91/QĐ-UBND về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
65. (18/01/2021) Nghị quyết 147/2021/NQ-HĐND quy định về số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với Công an viên ở bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thuộc xã và thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
66. (18/01/2021) Nghị quyết 148/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí đối với nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Sơn La
67. (14/01/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND về Chương trình công tác Tư pháp năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
68. (13/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
69. (11/01/2021) Quyết định 66/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2021
70. (08/01/2021) Quyết định 47/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
71. (06/01/2021) Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính thời điểm có hiệu lực của Quyết định 34/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
72. (05/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
73. (01/01/2021) Kế hoạch 02/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021
74. (29/12/2020) Quyết định 3835/QĐ-BKHCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020
75. (26/03/2020) Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
76. (27/02/2020) Quyết định 222/QĐ-MTTW năm 2020 về Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nhiệm kỳ 2019-2024)
77. (20/12/2019) Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
78. (06/12/2019) Nghị quyết 169/NQ-HĐND năm 2019 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 11 và việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV
79. (29/11/2019) Quyết định 2967/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
80. (06/11/2019) Quyết định 3040/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
81. (31/10/2019) Quyết định 2990/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
82. (22/10/2019) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
83. (17/10/2019) Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 33 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
84. (27/09/2019) Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
85. (29/12/2017) Quyết định 3507/QĐ-BTNMT năm 2017 Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Vi phạm hành chính
1. (12/01/2021) Kế hoạch 02/KH-UBND thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
Trách nhiệm hình sự
1. (05/03/2021) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng; chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021- 2025” do thành phố Hà Nội ban hành
2. (26/02/2021) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2021 về Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành
3. (08/01/2020) Thông báo 05/2021/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam - Lào
Tài chính nhà nước
1. (10/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai
2. (09/03/2021) Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
4. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về giá trị xây dựng mới nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (08/03/2021) Kế hoạch 753/KH-UBND năm 2021 thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập do tỉnh Bình Thuận ban hành
6. (05/03/2021) Quyết định 340/QĐ-BNV năm 2021 công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
7. (05/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (04/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành
9. (04/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
10. (02/03/2021) Quyết định 286/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Tư pháp
11. (26/02/2021) Quyết định 236/QĐ-BTTTT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
12. (26/02/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác quyết toán dự toán hoàn thành năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
13. (26/02/2021) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương của tỉnh Hưng Yên
14. (18/02/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến - Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
15. (20/01/2021) Kế hoạch 7/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
16. (18/01/2021) Nghị quyết 256/NQ-HĐND thu hồi số tăng thu từ ngân sách huyện Mộc Châu về ngân sách tỉnh Sơn La năm 2021
17. (11/01/2021) Quyết định 33/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 34/2020/QĐ-UBND “Về quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021”
18. (07/01/2021) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh
19. (07/01/2021) Quyết định 11/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh
20. (06/12/2020) Thông báo 01/2021/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận giữa Việt Nam - Lào về Quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào
21. (12/12/2019) Nghị quyết 263/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành
22. (07/12/2019) Nghị quyết 224/NQ-HĐND năm 2019 phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (09/02/2021) Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Phước ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (09/03/2021) Công văn 1502/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu, hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/03/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
3. (02/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thừa Thiên Huế
4. (01/03/2021) Thông tư 05/2021/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (26/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (04/02/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND về năm an toàn giao thông 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
Giáo dục
1. (12/03/2021) Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (11/03/2021) Quyết định 338/QĐ-TTg năm 2021 về sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (11/03/2021) Công văn 1552/VPCP-KGVX năm 2021 về tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định 89/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/03/2021) Công văn 955/BGDĐT-ĐANN năm 2021 hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (08/03/2021) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030"
6. (01/03/2021) Quyết định 878/QĐ-BGDĐT năm 2021 về thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (22/02/2021) Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Khung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên
8. (28/01/2021) Quyết định 258/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
9. (04/08/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tài nguyên - Môi trường
1. (11/03/2021) Quyết định 339/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/03/2021) Quyết định 1028/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 về Bộ tiêu chí thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (09/03/2021) Công văn 1488/VPCP-NN năm 2021 về kiểm tra, xử lý vấn đề báo Lao động phản ánh về phá rừng tại Cam Lâm, Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/03/2021) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030
5. (08/03/2021) Công văn 1046/BTNMT-TĐKTTT hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (05/03/2021) Công văn 1020/BTNMT-TCBHĐVN năm 2021 triển khai thi hành Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (02/03/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (02/03/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (02/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (25/02/2021) Quyết định 452/QĐ-UBND năm 2021 quy định về Phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030
11. (05/02/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
12. (15/01/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Sơn La
13. (12/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
14. (12/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do tỉnh Nam Định ban hành
15. (17/12/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Thể thao - Y tế
1. (11/03/2021) Công văn 1545/CV-BCĐ năm 2021 về tiếp tục triển khai giám sát, xét nghiệm SARS-CoV-2 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
2. (10/03/2021) Công văn 1928/QLD-KD năm 2021 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (10/03/2021) Kế hoạch 271/KH-BYT truyền thông về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
4. (09/03/2021) Quyết định 101/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 07 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (09/03/2021) Quyết định 102/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (09/03/2021) Quyết định 103/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 01 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (09/03/2021) Thông báo 16/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 97)
8. (08/03/2021) Công văn 666/UBND-VX năm 2021 về đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
9. (06/03/2021) Kế hoạch 832/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm giám sát trọng điểm nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
10. (05/03/2021) Kế hoạch 743/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
11. (04/03/2021) Thông báo 15/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhan dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 96)
12. (26/02/2021) Kế hoạch 26/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
Quyền dân sự
1. (08/03/2021) Công văn 687/LS-QHLS năm 2021 trả lời đề nghị của người nước ngoài về hỗ trợ gia hạn tạm trú tại Việt Nam trong thời gian dịch bệnh Covid-19 do Cục Lãnh sự ban hành
2. (14/01/2021) Quyết định 1/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
Văn hóa - Xã hội
1. (10/03/2021) Công văn 761/BVHTTDL-TV năm 2021 về khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (09/03/2021) Quyết định 835/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (09/03/2021) Quyết định 821/QĐ-BVHTTDL năm 2021 Kế hoạch xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (08/03/2021) Quyết định 346/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người do Bộ Nội vụ ban hành
5. (05/03/2021) Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội
6. (03/02/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
7. (13/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8. (12/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
9. (26/11/2019) Quyết định 1884/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực khác
1. (09/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
2. (08/03/2021) Công văn 1338/BNN-TY năm 2021 về tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (14/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025
4. (13/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn